Difference between revisions of "Printers en printen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(704 intermediate revisions by 27 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Printers][Printers] ==
+
= [Printers][Printers] =
 +
 
 +
== [Peage en Konica Minolta multifunctionals][Peage and Konica Minolta multifunctionals] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Het merendeel van de aanwezige printers zijn afdelingsprinters. Deze printers zijn het eigendom van een afdeling en mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen, die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract.
+
Over de hele campus verspreid staan multifunctionals die het [[Peage]] systeem gebruiken, beheerd door het [http://www.ru.nl/isc ISC]. Het betreft Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Throughout the campus you can find multifunctionals that use the [[Peage]] system, which is managed by the [http://www.ru.nl/isc ISC]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
 +
[/en]
  
Daarnaast zijn er printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door de afdeling C&CZ. In het geval van storingen aan of klachten over deze printers kan men bij C&CZ terecht.
+
== [Inbinden, snijden, nieten, boekjes, ...][Binding, cutting, stapling, booklets, ...] ==
  
Hieronder volgt een overzicht van alle algemeen toegankelijke printers, onderverdeeld in diverse 'typen' printers:
+
[nl]
 +
In de [http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/locaties/library-of-science/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Most printers are departmental printers. These printer are owned by some department and are to be use by people belonging to that deparment only. The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance.
+
In the [http://www.ru.nl/library/library/library-locations/library-of-science/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
 +
[/en]
 +
 
 +
[nl]
 +
In de MFP bij HG00.002 zitten een gaatjesmaker en een rug-nieter die kan vouwen. Hiermee is het mogelijk om complete boekjes te produceren. Er kunnen 2 of 4 gaatjes worden geponst. Maximaal 20 vel kan in het midden (op de rug) geniet worden en gevouwen, waardoor van A3-vellen een A4-boekje gemaakt kan worden, of van A4-vellen een A5-boekje.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched  and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.
 +
[/en]
  
Also there are printer that can be used  by everybody. These printers are maintained by C&CZ. In case of problems or complaints about these printers, contact C&CZ.
+
[nl]
 +
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
== [C&CZ poster printer][C&CZ poster printer] ==
  
=== [Regelprinter (Epson-FX80 compatible)][Line printer (Epson-FX80 compatible)] ===
+
[nl]
 +
C&CZ heeft een [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier en de 3D-printers.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ runs a [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.
 +
[/en]
 +
 
 +
== [C&CZ 3D-printers][C&CZ 3D printers] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
{| border="1"
+
C&CZ heeft een 3D-printservice voor FNWI-medewerkers en -studenten, speciaal bedoeld voor het produceren van objecten in meer kleuren voor gebruik in het onderwijs.
! align="left" | ''naam''
+
 
! align="left" | ''plaats''
+
De eerste 3D-printer is een [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], een professionele open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D-printer met twee onafhankelijke extruders, waardoor verschillende materialen, kleuren of ondersteuning van het geprinte object gebruikt kunnen worden, zodat men minder geometrische beperkingen heeft.
! align="left" | ''merk/type''
+
 
|-
+
Per september 2017 is er ook een [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, die met de [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-materiaal upgrade] 4 kleuren kan printen uit 1 spuitmondje.
! align="left" | lp5
+
 
! align="left" | HG00.002
+
Wie wil beginnen met ontwerpen, wordt aangeraden om enkele [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com videolessen FreeCAD Tutorial] te volgen.
! align="left" | Mannesmann-Tally 645
+
 
|}
+
De prijs van een geprint object: 10 cent per gram.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.
 +
 
 +
The first 3D printer is a [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.
 +
 
 +
Per September 2017, we also have a [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-material upgrade].
 +
 
 +
If you want to start developing, it is advised to follow a few [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com video courses FreeCAD Tutorial].
 +
 
 +
The price for a printed object: 10 cent per gram.
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling)][Departmental printers (owned by the department)] ==
 +
 
 +
[nl]
 +
Enkele afdelingen beschikken nog over een eigen printertje. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract. Bij vervanging gaat men i.h.a. over op een Peage-printer.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department.
 +
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling): Afdrukken onder Windows][Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows] ===
 +
 
 +
==== [ISC beheerde PC (SRW)][ISC managed PC (SRW)] ====
 +
[nl]
 +
Eindgebruikers op een door het [http://www.ru.nl/isc ISC] beheerde PC kunnen het beste de procedure voor een zelf beheerde Windows 7 PC hieronder volgen.
 +
Lukt dit niet, neem dan contact op met het ISC.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
{| border="1"
+
End users on PCs managed by the [http://www.ru.nl/isc ISC] are advised to follow the procedure for a self managed Windows 7 PC below.
! align="left" | ''name''
+
If you run into problems please contact ISC for assistance.
! align="left" | ''location''
 
! align="left" | ''brand/type''
 
|-
 
! align="left" | lp5
 
! align="left" | HG00.002
 
! align="left" | Mannesmann-Tally 645
 
|}
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
==== [Windows 8, 8.1, 10 of hoger][Windows 8, 8.1, 10 or higher] ====
 +
 +
[nl]
 +
Je zult een locale printer driver moeten installeren. Hiervoor dien je de printerdriver eerst te downloaden en klaar te zetten om straks in stap 2 te kunnen gebruiken.
  
=== [PostScript zwart/wit printers][Postscript black and white printers] ===
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat.
 +
* Ga hiervoor eerst naar je '''Bureaublad'''.
 +
* De netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm op de tab '''Computer''' en vervolgens '''Map network drive''' te klikken.
 +
* Vul bij '''Station:''' b.v. '''P:''' en bij '''Map:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>''' in. Vink tevens '''Opnieuw verbinding maken bij aanmelden''' en '''Verbinding maken met andere referenties''' aan. Klik '''Voltooien'''.
 +
* Voer je science account en wachtwoord in in het Login dialoog dat verschijnt. Vink ook '''Mijn referenties onthouden''' aan en klik op '''OK'''.
 +
* Er hoort een window te verschijnen met enkele bestanden.
 +
[/nl]
 +
 
 +
[en]
 +
You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.
 +
 
 +
Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.
 +
* Do this by visiting your '''Desktop'''.
 +
* Connecting a network drive can be accomplished by starting a '''Windows Explorer''' and selecting the tab '''Computer''' and then clicking '''Map network drive'''.
 +
* Select at '''Drive:''' e.g. '''P:''' and enter at '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''. Also select '''Reconnect at sign-in''' and '''Connect using different credentials'''. Click '''Finish'''.
 +
* Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select '''Remember my credentials''' and click '''OK'''.
 +
* There should appear a '''Windows Explorer''' screen with a few files.
 +
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
{| border="1"
+
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
! align="left" | ''naam''
+
* Dat kan via een initi&euml;le rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
! align="left" | ''plaats''
+
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
! align="left" | ''merk/type''
+
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
! align="left" | ''Bijzonderheden ''
+
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpoort)'''. Klik '''Volgende''',
|-
+
* Installeer de juiste printerdriver,
! align="left" | jansteen
+
* Kies een '''Printernaam:''', bv '''<tt>onzeeigenprinter</tt>'''. Klik '''Volgende''',
! align="left" | HG00.002
+
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|-
 
! align="left" | chagall
 
! align="left" | HG00.089
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|-
 
! align="left" | dali
 
! align="left" | HG00.201
 
! align="left" | HP Mopier 240 PS
 
! align="left" | Dubbelzijdig, A3 via handinvoer
 
|-
 
! align="left" | escher
 
! align="left" | HG01.002
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|-
 
! align="left" | rubens
 
! align="left" | HG02.031
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|-
 
! align="left" | klee
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|-
 
! align="left" | ruisdael
 
! align="left" | HG03.038
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|-
 
! align="left" | toorop
 
! align="left" | HG03.079
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|-
 
! align="left" | monet
 
! align="left" | HG00.019
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, alleen A4
 
|}
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
{| border="1"
+
Now install the printer using a local port.
! align="left" | ''name''
+
* Do this by right clicking on '''Start''' -&gt; '''Control Panel''' -&gt; '''Devices and Printers''',
! align="left" | ''location''
+
* Choose '''Add a printer''' and select '''The printer that I want isn't listed''',
! align="left" | ''brand/type''
+
* Choose '''Add a local printer or netwerk printer with manual settings'''. Click '''Next''',
! align="left" | ''Special''
+
* Choose '''Use an existing port:''' '''LPT1: (Printer Port)'''. Click '''Next''',
|-
+
* Install the correct printer driver,
! align="left" | jansteen
+
* Choose a '''Printer name:''', e.g. '''<tt>ourownprinter</tt>'''. Click '''Next''',
! align="left" | HG00.002
+
* Choose '''Do not share this printer'''. Click '''Next''' and then '''Finish'''.
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|-
 
! align="left" | chagall
 
! align="left" | HG00.089
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|-
 
! align="left" | dali
 
! align="left" | HG00.201
 
! align="left" | HP Mopier 240 PS
 
! align="left" | Duplex, A3 manual feed
 
|-
 
! align="left" | escher
 
! align="left" | HG01.002
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|-
 
! align="left" | rubens
 
! align="left" | HG02.031
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|-
 
! align="left" | klee
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|-
 
! align="left" | ruisdael
 
! align="left" | HG03.038
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|-
 
! align="left" | toorop
 
! align="left" | HG03.079
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|-
 
! align="left" | monet
 
! align="left" | HG00.019
 
! align="left" | HP LaserJet 4350DTN
 
! align="left" | Duplex, A4 only
 
|}
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Bij gebruik van [http://www.adobe.com/products/acrobat Adobe Acrobat] versie 8 maakt de PostScript driver printercode waardoor bovenstaande printers vaak blijven hangen met een foutmelding.
+
De printer staat nu in het lijstje van jouw printers. Nu moeten we de nieuwe printer aanpassen zodat
 +
je naar de netwerkprinter gaat printen.
 +
 
 +
* Rechtsklik op de nieuwe printer en kies '''Eigenschappen van printer'''.
 +
* Ga naar het tabblad '''Poort''' en klik op '''Poort toevoegen...'''.
 +
* Kies '''Local Port''' en klik op '''Nieuwe Poort...'''.
 +
* Vul bij '''Geef een poortnaam op''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' in en klik '''OK''', '''Sluiten''' en nogmaals '''Sluiten''' aan.
 +
 
 +
Verifieer alvorens te printen of je de bestanden op die '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' kunt lezen.
 +
De printerkoppeling '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in zowel '''Poort toevoegen...''' als de netwerkdisk moeten exact hetzelfde zijn.
 +
Dit is helaas nodig om een betrouwbare connectie naar de printer-server te maken.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
When using [http://www.adobe.com/products/acrobat Adobe Acrobat] version 8 the PostScript driver generates code which often produces an unrecoverable error on the printers mentioned above.
+
The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from '''<tt>LPT1:</tt>''' to the the network printer.
 +
 
 +
* Right click on the newly created printer and choose '''Printer properties'''.
 +
* Visit the tab '''Ports''' and click op '''Add Port...'''.
 +
* Choose '''Local Port''' and click on '''New Port...'''.
 +
* Enter at '''Enter a port name:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' and click '''OK''', '''Close''' and again '''Close'''.
 +
 
 +
Verify before printing that you can see and read the files at the network drive '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 +
The printer connection '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in '''Add Port...''' and as well in the the network drive has to be exactly the same.
 +
This is needed to create a reliable connection to the printer server.
 
[/en]
 
[/en]
 +
<!--
  
=== [PostScript kleurenprinters][Postscript color printers] ===
+
[en]
 +
First connect a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>.
 +
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 +
* Choose 'A network printer ...',
 +
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\print.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\print.science.ru.nl\ourownprinter</tt>.
 +
* Now you can select to make it the default printer.
 +
* Finally click 'Finish'.
  
 +
An other solution would be to connect to the printer using 'Connect using a different user name'.
 +
[/en]
 +
-->
 +
<!--
 
[nl]
 
[nl]
{| border="1"
+
Hierbij de procedure welke een gebruiker gemeld heeft voor Windows8.
! align="left" | ''naam''
 
! align="left" | ''plaats''
 
! align="left" | ''merk/type''
 
! align="left" | ''Bijzonderheden ''
 
|-
 
! align="left" | weber
 
! align="left" | HG00.011
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Dubbelzijdig en A3 mogelijk, tevens copier en scanner
 
|-
 
! align="left" | pascal
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Dubbelzijdig en A3 mogelijk, tevens copier en scanner
 
|-
 
! align="left" | vangogh
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | HP Color LaserJet 8550DN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, A3 en transparanten mogelijk
 
|-
 
! align="left" | ohm
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Dubbelzijdig en A3 mogelijk, tevens copier en scanner
 
|-
 
! align="left" | picasso
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | HP Color LaserJet 8500DN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, A3 en transparanten mogelijk
 
|-
 
! align="left" | kelvin
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Dubbelzijdig en A3 mogelijk, tevens copier en scanner
 
|-
 
! align="left" | vermeer
 
! align="left" | HG03.002
 
! align="left" | HP Color LaserJet 9500HDN
 
! align="left" | Dubbelzijdig, A3 en transparanten mogelijk
 
|-
 
! align="left" | miro
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | Xerox Phaser 7300DX
 
! align="left" | Dubbelzijdig en A3 mogelijk
 
|-
 
! align="left" | nicolas
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | HP Business Inkjet 2250TN
 
! align="left" | Alleen op transparant (A4)
 
|}
 
  
 +
* Add Printer
 +
* Klik: The printer printer that I want isn't listed.
 +
* Kies: Add a local printer or network printer with manual settings.
 +
* Kies: Create a new port, selecteer daarna Local Port
 +
* Bij enter port name geef:  \\printer-sr.science.ru.nl\printernaam, bv \\printer-srv.science.ru.nl\toorop
 +
* Selecteer de juiste driver. Komt deze niet voor, dan klik op Windows Update
 +
* De rest wijst zich vanzelf.
 +
<! --
 +
Opm: In mijn lijstje van drivers kwam geen printerdriver voor die exact overeenkwam  met het type van kelvin.
 +
Hier heb ik CL2000 PCL5c voor gekozen in dat lijkt te werken.
  
De printers die dubbelzijdig kunnen printen, zullen bestanden waarin niet expliciet enkelzijdig geselecteerd is, ook dubbelzijdig afdrukken.
+
Opm: initieel kwam in mijn lijstje van drivers ook geen printerdriver voor die exact overeenkwam. Echter na een '''aantal''' keer op de windows update button te hebben gedrukt kwam hij wel voor. Zodoende heb ik de juiste drivers voor kelvin(Ricoh Aficio MP C2500 PS) en newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS) kunnen installeren. Belangrijk is wel dat je na installatie de invoerlades op het juiste papier formaat zet : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4. Tevens als je windows 8 UK hebt moet je ook in je printer voorkeursinstellingen het papier formaat van Letter naar A4 zetten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
-->
 +
<!--
 
[en]
 
[en]
{| border="1"
+
This is a procedure reported by a user to get printers working for Windows8.
! align="left" | ''name''
 
! align="left" | ''location''
 
! align="left" | ''merk/type''
 
! align="left" | ''Special''
 
|-
 
! align="left" | weber
 
! align="left" | HG00.011
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Duplex, A3, scanning and copying possible
 
|-
 
! align="left" | pascal
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Duplex, A3, scanning and copying possible
 
|-
 
! align="left" | vangogh
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | HP Color LaserJet 8550DN
 
! align="left" | Duplex, A3 and transparancies possible
 
|-
 
! align="left" | ohm
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Duplex, A3, scanning and copying possible
 
|-
 
! align="left" | picasso
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | HP Color LaserJet 8500DN
 
! align="left" | Duplex, A3 and transparancies possible
 
|-
 
! align="left" | kelvin
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | Duplex, A3, scanning and copying possible
 
|-
 
! align="left" | vermeer
 
! align="left" | HG03.002
 
! align="left" | HP Color LaserJet 9500HDN
 
! align="left" | Duplex, A3 and transparancies possible
 
|-
 
! align="left" | miro
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | Xerox Phaser 7300DX
 
! align="left" | Duplex and A3 possible
 
|-
 
! align="left" | nicolas
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | HP Business Inkjet 2250TN
 
! align="left" | Only transparancies (A4)
 
|}
 
  
 +
* Add Printer
 +
* Click: The printer printer that I want isn't listed.
 +
* Choose: Add a local printer or network printer with manual settings.
 +
* Choose: Create a new port, selecteer daarna Local Port
 +
* At port name enter:  \\printer-srv.science.ru.nl\printernaam, bv \\printer-srv.science.ru.nl\toorop
 +
* Select the correct driver. Click on Windows Update if you cannot find the driver
 +
* The rest of installing the printer is self explanatory.
 +
<!--
 +
Note: In my list of drivers there was no printer driver which matched exactly the type of the printer kelvin.
 +
I chose CL2000 PCL5c which seemed to work.
  
The printers that are capable of duplex (double sided) printing, wil print all documents double sided, except documents that are explicitly marked as being single sided.
+
Note: Initially in my list of drivers there was also no printer driver which matched exactly with the type of the printer kelvin.  However after a '''few times''' pressing on the windows update button the right driver appeared. I finally managed to installed the correct drivers for the printers kelvin(icoh Aficio MP C2500 PS) and newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS). It is also important that after the driver installation you also set the paper input trays to the right paper format : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4.
 +
Also if you have Windows 8 UK you should also set the paper format from letter to A4 in your printing preferences.  
 
[/en]
 
[/en]
 +
-->
  
 +
==== [Windows 7: Snel printers koppelen op een beheerde PC][Windows 7: Fast installation on a managed PC] ====
 +
[nl]
 +
* Open '''Verkenner''' (windows toets + e).
 +
* Typ in de adresbalk: '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' en druk op ENTER.
 +
* Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 +
* Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Open '''Windows Explorer''' (windows key + e).
 +
* Type '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in the address bar and hit the return key.
 +
* Use your science account and password if an authentication window pops up.
 +
* Double click the printer you'd like to install.
 +
[/en]
  
=== [Afdrukken onder Windows][Printing using Windows] ===
+
==== [Windows 7: Voor een zelf beheerde PC][Windows 7: For a self maintained PC] ====
 +
[nl]
 +
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 +
* Kies '''Start''', dan '''Apparaten en Printers''', dan '''Een printer toevoegen''' en kies dan voor '''Netwerk printer, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen'''.
 +
* Klik '''Een gedeelde printer op naam selecteren.''' en vul in bij '''Een gedeelde printer op naam selecteren:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printernaam></tt>'''.
 +
* Klik '''Volgende''', wacht even en klik daarna weer '''Volgende'''.
 +
* Controleer voor de zekerheid of de Voorkeuren en/of Eigenschappen op A4 papier staan in plaats van het US letter formaat papier.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose the '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 +
* Click '''Start''', '''Devices and Printers''', '''Add a Printer''' en select '''Network printer, wireless printer or Bluetooth printer'''.
 +
* Click '''Select a shared printer by name''' and enter '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printername></tt>''' at '''Select  a shared printer by name'''.
 +
* Click '''Next''', wait a little and then click '''Next''' again.
 +
* Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.
 +
[/en]
  
 
==== [Windows2000/XP][Windows2000/XP] ====
 
==== [Windows2000/XP][Windows2000/XP] ====
  
 
[nl]
 
[nl]
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een 'Windows Verkenner' scherm als 'Mijn Documenten' te klikken op 'Extra' -&gt; 'Netwerkverbinding maken...' en als 'Map:' op te geven <tt>\\printer-srv\printerdrivers</tt>.
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
Vervolgens kan dan via 'Start' -&gt; 'Instellingen' -&gt; 'Printers en faxapparaten' de printertaak 'Een printer toevoegen' een nieuwe printer toegevoegd worden. Kies voor 'Netwerkprinter ...', kies voor 'Verbinding maken met deze printer ...', en vul achter 'Naam:' in: '<tt>\\printer-srv\printernaam</tt>', dus bv. <tt>\\printer-srv\jansteen</tt>. Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden. Klik dan nog op 'Voltooien' om af te sluiten.
+
* Vervolgens kan dan via '''Start''' -&gt; '''Instellingen''' -&gt; '''Printers en faxapparaten''' de printertaak '''Een printer toevoegen''' een nieuwe printer toegevoegd worden.
 +
* Kies voor '''Netwerkprinter ...''',
 +
* kies voor '''Verbinding maken met deze printer ...''',
 +
* en vul achter '''Naam:''' in: '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printernaam></tt>''', dus bv. '''<tt>\\printto.science.ru.nl\onzeeigenprinter</tt>'''.
 +
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 +
* Klik dan nog op '''Voltooien''' om af te sluiten.
  
Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de loginnaam die men nodig heeft om de printer aan te koppelen (de FNWI loginnaam), dan geeft Windows die namelijk vanzelf mee aan de printer-server. In andere gevallen valt het vaak wel aan de praat te krijgen door 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' aan te klikken).
+
Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de loginnaam die men nodig heeft om de printer aan te koppelen (de Science loginnaam), dan geeft Windows die namelijk vanzelf mee aan de printer-server. In andere gevallen valt het vaak wel aan de praat te krijgen door '''Verbinding maken via een andere gebruikersnaam''' aan te klikken).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
First connect a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printer-srv\printerdrivers</tt>.
+
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose for the '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the pinter task 'Add a printer'. Choose 'A network printer ...', choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printer-srv\printernaam</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printer-srv\jansteen</tt>. Now you can select to make it the default printer. Finally click 'Finish'.
+
* Then you can add a new printer using '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers and Faxes''', select the printer task '''Add a printer'''.
 +
* Choose '''A network printer ...''',
 +
* choose '''Connect to this printer ...''' and type '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printername></tt>''' in the '''Name:''' field, for example '''<tt>\\print.science.ru.nl\ourownprinter</tt>'''.
 +
* Now you can select to make it the default printer.
 +
* Finally click '''Finish'''.
  
If you manage your PC or laptop yourself, the most simple solution is to create an account name and password identical to your FNWI account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using 'Connect using a different user name'.
+
If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using '''Connect using a different user name'''.
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [Windows95/98/ME/NT][Windows95/98/ME/NT] ====
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Installeer een printer als volgt (<tt>\\printer-srv\jansteen</tt> als voorbeeld):
+
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
 
 
* Klik op: 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers'
 
* Dubbelklik: 'Add Printer'
 
* Selekteer: 'Network printer' (maar voor Windows NT selecteer "local printer").
 
* Network path: <tt>\\printer-srv\jansteen</tt><br>(voor het dbf-domein <tt>\\admiraal\jansteen</tt>)
 
  
Klik verder steeds op 'Next', eventueel als 'Default Printer' aanvinken en 'Would you like to print a test page' deselecteren. In de tabbladen die men krijgt door de 'Properties' van de printer te selekteren, kan men instellingen wijzigen.
+
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''home1'', ''home2'', ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
  
Voor afdelingsprinters moet meestal ook de fabrikant en het model van de printer geselecteerd worden, behalve als C&amp;CZ de printer opgenomen heeft in de Samba lijst van printerdefinities (<tt>/usr/local/samba/lib/printers.def</tt>).
+
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Install a printer (<tt>\\printer-srv\jansteen</tt> as an example):
+
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
  
* Click on: 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers'
+
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''home1'', ''home2'', ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''kdestroy''' allows you to start all over again.
* Dubbelklik: 'Add Printer'
 
* Selekteer: 'Network printer' (but for Windows NT select 'local printer').
 
* Network path: <tt>\\printer-srv\jansteen</tt><br>(for the dbf-domein <tt>\\admiraal\jansteen</tt>)
 
  
Now click several times on 'Next', select 'Default Printer' as needed and deselect 'Would you like to print a test page'. You can change the settings of the printer in de tabs you get when selecting 'Properties'.
+
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
 
For departmental printers it is usually necessary to select the brand en model of the printer, except when C&amp;CZ has added the printer to the Samba list of printerdefinitions (<tt>/usr/local/samba/lib/printers.def</tt>).
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Printing using a Managed Linux PC] ===
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op andere Linux machines][Departmental printers: Printing on other Linux machines] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Met '''kprinter''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default"). Vink bij de '''System Options''' *uit* dat elke applicatie de laatst gebruikte printer gebruikt ("defaults to the last printer used in the application").
+
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server: print.science.ru.nl.
  
Hoewel het printsysteem op de Linux machines sterk verschilt van de Sun machines, geldt de waarschuwing zoals die bij Sun machines is vermeld ook voor Linux machines.
+
Kies als device URI <b>smb://print.science.ru.nl/<printernaam></b>.
 +
 
 +
* Als "device URI" kies <b>smb://print.science.ru.nl/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;print.science.ru.nl/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.
 +
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
With '''kprinter''' you can choose your default printer ("Set as Default"). Deselect under '''System Options''' that every application should use the last selected printer ("defaults to the last printer used in the application").
+
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: print.science.ru.nl.
  
The print system for Linux machines differs a lot from the Sun machines, but the warning mentioned for Sun machines
+
Choose as device URI <b>smb://print.science.ru.nl/<printername></b>.
also holds for the Linux machines.
+
 
 +
* As device URI, type <b>smb://print.science.ru.nl/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;print.science.ru.nl/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 +
* An alternative method to create a cups printer is the command <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken op andere Linux machines][Printing using other Linux machines] ===
+
==== [Gedetailleerde instructies voor OpenSuSE 11][Detailed instructions for OpenSuSE 11] ====
  
 
[nl]
 
[nl]
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een samba-server.
+
Alleen in het Engels beschikbaar:
* Als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord@printer-srv.science.ru.nl/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
+
[/nl]
 +
* Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 +
* Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 +
* Start the SuSE setup tool YAST, give root password.
 +
* Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 +
* Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
 +
* In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printsmb.science.ru.nl".
 +
* Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 +
* Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
 +
* Click on "Test connection", the reply should be "Test OK" after a few seconds.
 +
* Click "OK".
 +
* At "Find and assign driver; search for:" enter "Generic".
 +
* Choose default paper size "A4".
 +
* At "Set arbitrary name" enter name of queue, e.g. "pr-hg-03-038".
 +
* To select a driver, scroll to bottom of the list for "Generic PostScript level 2 Printer Foomatic/PostScript.
 +
* Click "OK".
 +
* Wait for "Creating New Printer Setup" to finish.
 +
* You will go back to the printer configuration menu. Click on "Edit" to modify the queue that was just created.
 +
* Click on "options", select "Duplex/double sided printing" and choose "DuplexNoTumble" and "OK".
 +
* Enter "printer location", make sure "Accept Print Jobs" and "Enable Printing" are selected.
 +
* Optionally, select "Use as Default".
 +
* Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.
 +
 
 +
====[Gedetailleerde instructies voor Ubuntu][Detailed instructions for Ubuntu] ====
 +
 
 +
[nl]
 +
Alleen in het Engels beschikbaar:
 +
[/nl]
 +
* Make sure you install
 +
** system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
 +
** python-smbc python3-smbc smbclient :  needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
 +
** gnome-keyring : needed for storing password
 +
** seahorse :  optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
 +
** '''Install all with command:''' sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 +
* Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 +
* From a terminal window execute as  normal user the command: <code>sudo system-config-printer</code><br> On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 +
* In the started gui choose add new printer.
 +
* In the upcoming dialog window choose:
 +
** Device: Network Printer - Windows printer via Samba
 +
** URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
 +
** Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
 +
*** user ('''ru\u-number''' + password  => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
 +
*** 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
 +
*** '''TIP''': in case of problems with authentication look at the terminal from which you started <code>system-config-printer</code> if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.  
 +
* Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file) <br/> However sometimes "generic postscript" also works.
 +
* Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it  won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!
 +
 
 +
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op een OS X machine][Departmental printers: Printing on an OS X machine] ===
 +
==== [OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger][OS X 10.6 (Snow Leopard) or later] ====
 +
[nl]
 +
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer '''Afdrukken en faxen'''.
 +
* Klik onder de lijst met printers op het plusje.
 +
* Klik in de knoppenbalk op '''Geavanceerd''' (staat deze er niet: klik rechts (of control-klik) op het menu en kies '''pas knoppenbalk aan''' en sleep de knop '''Geavanceerd''' naar de knoppenbalk).
 +
* Het kan gebeuren dat je niets kunt invullen in deze dialogbox, in dat geval staat mogelijk printer sharing aan.
 +
Open Systeemvoorkeuren -> Delen -> Printer Delen en zet printer delen uit. Reboot en daarna kun je wel iets toevoegen via deze weg.
 +
* Vul de volgende gegevens in:
 +
** Type: Windows
 +
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb.science.ru.nl printsmb'''<br> Vaak werkt het ook om gewoon om '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>''' te gebruiken.
 +
** '''IMPORTANT''': when using eduroam make sure it uses this university credentials, otherwise you are seen as a guest on the network and disallowed to access the printers over the smb protocol!!
 +
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
 +
* Klik '''Voeg toe'''.
 +
* Bij de eerste print poging zal de printer een foutmelding tonen. Klik op '''Resume'''. Er verschijnt een dialoog welke naar account gegevens vraagt. Vul hier je science account en wachtwoord in. Eventueel kun je de credentials toevoegen aan je '''Key Ring'''.
 +
* en klaar.
 +
N.b. Het is mogelijk dat in de URI de loginnaam en het wachtwoord verwerkt moeten worden zoals aangegeven hieronder voor OS X 10.5. Als er een ; (puntkomma) in je wachtwoord zit, leidt dit tot problemen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In linux one can choose to print the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server.
+
* Open '''System Preferences''', select '''Print & Fax'''
* As device URI, type smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
+
* Press the '''+''' plus button, it will open the '''Printer Browser'''
 +
* Click in the Toolbar on '''Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose '''Customize Toolbar...''', drag the '''Advanced''' icon into the Toolbar)
 +
* It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 +
* Enter requested data:
 +
** Type: Windows
 +
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''<br> Often, it just works to use '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>'''.
 +
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 +
* Click '''Add'''.
 +
* When printing your first job the printer will show some error message. Click on '''Resume'''. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your '''Key Ring'''.
 +
* and you’re done!
 +
Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken op een MacOS X machine][Printing using a MacOS machine] ===
+
==== OS X 10.5 (Leopard)====
 +
[nl]
 +
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer "Afdrukken en faxen"
 +
* Klik onder de lijst met printers op het plusje
 +
* Klik in de knoppenbalk op "Geavanceerd" (staat deze er niet: klik rechts op het menu en kies "pas knoppenbalk aan" en sleep de knop "Geavanceerd" naar de knoppenbalk)
 +
* Vul de volgende gegevens in:
 +
** Type: Windows
 +
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
 +
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 +
* Klik "Voeg toe"
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 +
* Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 +
* Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 +
* Enter requested data:
 +
** Type: Windows
 +
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
 +
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 +
* Click “Add”, and you’re done!
 +
[/en]
  
 +
==== OS X 10.4 (Tiger) ====
 
[nl]
 
[nl]
 
* Open “System Preferences”, selecteer “Print & Fax”
 
* Open “System Preferences”, selecteer “Print & Fax”
Line 350: Line 414:
 
* De bovenste selectieknop moet op “Advanced” staan en de tweede op “Windows Printer via SAMBA”
 
* De bovenste selectieknop moet op “Advanced” staan en de tweede op “Windows Printer via SAMBA”
 
* Als "device name" mag je de naam nemen waarmee je  zelf naar de printer wil refereren
 
* Als "device name" mag je de naam nemen waarmee je  zelf naar de printer wil refereren
* Als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord@printer-srv.science.ru.nl/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
+
* Als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
 
* Kies als je wil het precieze printermodel (bijvoorbeeld HP Laserjet 4200 series printer met 500-sheet input tray en duplex unit en 64 MB memory)
 
* Kies als je wil het precieze printermodel (bijvoorbeeld HP Laserjet 4200 series printer met 500-sheet input tray en duplex unit en 64 MB memory)
 
* Klik “Add”. Klaar!
 
* Klik “Add”. Klaar!
Line 360: Line 424:
 
* The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 
* The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 
* As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 
* As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
* As device URI, type smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
+
* As device URI, type smb://username:password&#64;printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 
* Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 
* Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
<!--
 
=== [Afdrukken op een Sun machine][Printing using a Sun machine] ===
 
=== [Afdrukken op een Sun machine][Printing using a Sun machine] ===
  
Line 437: Line 502:
  
 
[/en]
 
[/en]
 +
-->
  
=== [Kosten][Costs] ===
 
  
[nl]
+
[[Bestand:lijn.png]]
Het gebruik van de regelprinters is gratis. Voor de overige printers geldt een paginaprijs. De kosten van een printopdracht (aantal pagina's * paginaprijs) worden automatisch afgeboekt van het budget. Men dient dan ook over een (positief) [[hardware_budgetten_|budget]] te beschikken.
 
 
 
<font color=red>Let op: als er ook maar 1 kleurenpixel op een pagina wordt gebruikt, zal de printer een kleuren pagina registreren en wordt voor die pagina de kleurenprijs berekend.</font>
 
 
 
 
 
{| border="1"
 
! align="left" | ''naam''
 
! align="left" | ''paginaprijs''
 
! align="left" | ''Bijzonderheden''
 
|-
 
! align="left" | alle PostScript laserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,035
 
! align="left" | A4 zwart/wit
 
|-
 
! align="left" | alle PostScript kleurenlaserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,23
 
! align="left" | A4 kleur
 
|-
 
! align="left" | alle PostScript kleurenlaserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,495
 
! align="left" | transparant zwart/wit
 
|-
 
! align="left" | alle PostScript kleurenlaserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,69
 
! align="left" | transparant kleur
 
|-
 
! align="left" | alle PostScript kleurenlaserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,16
 
! align="left" | A3 zwart/wit
 
|-
 
! align="left" | alle PostScript kleurenlaserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,55
 
! align="left" | A3 kleur
 
|-
 
! align="left" | nicolas
 
! align="left" | &euro; 1,40
 
! align="left" | altijd op transparant
 
|}
 
 
 
 
 
Medio 2005 is opnieuw berekend wat de paginaprijzen zouden moeten zijn, waarbij uitgangspunten waren 1) dat C&amp;CZ geen winst op printers hoeft te maken, 2) dat er 1 prijs gerekend wordt voor alle printers en 3) dat alle kosten (afschrijving, onderhoudscontract, papier, toners, drums en kits, headerpagina's) doorberekend worden. Hierbij is de prijs van een zwart-wit pagina gebaseerd op de kosten van een zwart-wit laserprinter als de HP4350DN. De meerkosten van de duurdere kleurenlaserprinters als de HP9500HDN zijn verwerkt in de prijs van een kleurenpagina.
 
[/nl]
 
[en]
 
Use of the line printer is free. All other printers you have to pay per page. The costs of a printjob (number of pages * page price) are automatically deducted from your budget. You need to have a (positive) [[hardware_budgetten_|budget]].
 
 
 
<font color=red>Beware: if there is just one single color pixel on a page, the printer will register a color page and your budget will be charged for color.</font>
 
 
 
 
 
{| border="1"
 
! align="left" | ''name''
 
! align="left" | ''price per page''
 
! align="left" | ''Special''
 
|-
 
! align="left" | all PostScript laserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,035
 
! align="left" | A4 black&white
 
|-
 
! align="left" | all PostScript color laserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,23
 
! align="left" | A4 color
 
|-
 
! align="left" | all PostScript color laserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,495
 
! align="left" | transparancy block/white
 
|-
 
! align="left" | all PostScript color laserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,69
 
! align="left" | transparancy color
 
|-
 
! align="left" | all PostScript color laserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,16
 
! align="left" | A3 black/white
 
|-
 
! align="left" | all PostScript color laserprinters
 
! align="left" | &euro; 0,55
 
! align="left" | A3 color
 
|-
 
! align="left" | nicolas
 
! align="left" | &euro; 1,40
 
! align="left" | always transparancy
 
|}
 
  
 
Medio 2005 the page prices were recalculated and determined. Rules used in calculation: 1) C&amp;CZ does not
 
make a profit from printing, 2) page prices are the same on all printers and 3) all costs (initial purchase, maintenance, paper, supplies, headerpages) are included in the calculation. The price for a black&white page is based on the costs for pages printed by a black&white laserprinter like the HP4350DN. De surplus costs of the more expensive color laserprinters like the HP9500HDN are included in the price of a color page.
 
[/en]
 
 
=== [Inbinden, snijden, nieten, ...][Binding, cutting, stapling, ...] ===
 
 
[nl]
 
In de [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines.
 
[/nl]
 
[en]
 
In the [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers.
 
[/en]
 
 
[nl]
 
Bij de printer "miro" (HG03.089) is ook een snijmachine en een grote nietmachine aanwezig.
 
[/nl]
 
[en]
 
Next to the printer "miro" (HG03.089) one can also find a cutting tool and a big stapler.
 
[/en]
 
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 21:13, 10 May 2021

Printers

Peage and Konica Minolta multifunctionals

Throughout the campus you can find multifunctionals that use the Peage system, which is managed by the ISC. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

Binding, cutting, stapling, booklets, ...

In the Faculty Library you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.

In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.

Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.

C&CZ poster printer

C&CZ runs a A0 poster printer kamerbreed to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.

C&CZ 3D printers

C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.

The first 3D printer is a BCN3D Sigma, a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.

Per September 2017, we also have a Prusa i3 MK2 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the multi-material upgrade.

If you want to start developing, it is advised to follow a few video courses FreeCAD Tutorial.

The price for a printed object: 10 cent per gram.

Departmental printers (owned by the department)

There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department. The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.

Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows

ISC managed PC (SRW)

End users on PCs managed by the ISC are advised to follow the procedure for a self managed Windows 7 PC below. If you run into problems please contact ISC for assistance.

Windows 8, 8.1, 10 or higher

You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.

Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.

 • Do this by visiting your Desktop.
 • Connecting a network drive can be accomplished by starting a Windows Explorer and selecting the tab Computer and then clicking Map network drive.
 • Select at Drive: e.g. P: and enter at Folder: \\print.science.ru.nl\printtest. Also select Reconnect at sign-in and Connect using different credentials. Click Finish.
 • Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select Remember my credentials and click OK.
 • There should appear a Windows Explorer screen with a few files.

Now install the printer using a local port.

 • Do this by right clicking on Start -> Control Panel -> Devices and Printers,
 • Choose Add a printer and select The printer that I want isn't listed,
 • Choose Add a local printer or netwerk printer with manual settings. Click Next,
 • Choose Use an existing port: LPT1: (Printer Port). Click Next,
 • Install the correct printer driver,
 • Choose a Printer name:, e.g. ourownprinter. Click Next,
 • Choose Do not share this printer. Click Next and then Finish.

The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from LPT1: to the the network printer.

 • Right click on the newly created printer and choose Printer properties.
 • Visit the tab Ports and click op Add Port....
 • Choose Local Port and click on New Port....
 • Enter at Enter a port name: \\print.science.ru.nl\<printernaam> and click OK, Close and again Close.

Verify before printing that you can see and read the files at the network drive \\print.science.ru.nl\printtest. The printer connection \\print.science.ru.nl\ in Add Port... and as well in the the network drive has to be exactly the same. This is needed to create a reliable connection to the printer server.

Windows 7: Fast installation on a managed PC

 • Open Windows Explorer (windows key + e).
 • Type \\print.science.ru.nl\ in the address bar and hit the return key.
 • Use your science account and password if an authentication window pops up.
 • Double click the printer you'd like to install.

Windows 7: For a self maintained PC

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose the Folder: \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Click Start, Devices and Printers, Add a Printer en select Network printer, wireless printer or Bluetooth printer.
 • Click Select a shared printer by name and enter \\print.science.ru.nl\<printername> at Select a shared printer by name.
 • Click Next, wait a little and then click Next again.
 • Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.

Windows2000/XP

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose for the Folder: \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Then you can add a new printer using Start -> Settings -> Printers and Faxes, select the printer task Add a printer.
 • Choose A network printer ...,
 • choose Connect to this printer ... and type \\print.science.ru.nl\<printername> in the Name: field, for example \\print.science.ru.nl\ourownprinter.
 • Now you can select to make it the default printer.
 • Finally click Finish.

If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using Connect using a different user name.

Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC

With system-config-printer you can choose your default printer ("Set as Default").

To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. home1, home2, pile and bundle), you should already have a valid Kerberos ticket. The command klist shows your Kerberos tickets, with kinit you can get or renew a Kerberos ticket and finally kdestroy allows you to start all over again.

To show the printer queue, use lpq -P<printername>. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.

Departmental printers: Printing on other Linux machines

In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: print.science.ru.nl.

Choose as device URI smb://print.science.ru.nl/<printername>.

 • As device URI, type smb://print.science.ru.nl/<printername> or smb://username:password@print.science.ru.nl/<printername>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 • An alternative method to create a cups printer is the command lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password@Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd.

Detailed instructions for OpenSuSE 11

 • Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 • Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 • Start the SuSE setup tool YAST, give root password.
 • Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 • Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
 • In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printsmb.science.ru.nl".
 • Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 • Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
 • Click on "Test connection", the reply should be "Test OK" after a few seconds.
 • Click "OK".
 • At "Find and assign driver; search for:" enter "Generic".
 • Choose default paper size "A4".
 • At "Set arbitrary name" enter name of queue, e.g. "pr-hg-03-038".
 • To select a driver, scroll to bottom of the list for "Generic PostScript level 2 Printer Foomatic/PostScript.
 • Click "OK".
 • Wait for "Creating New Printer Setup" to finish.
 • You will go back to the printer configuration menu. Click on "Edit" to modify the queue that was just created.
 • Click on "options", select "Duplex/double sided printing" and choose "DuplexNoTumble" and "OK".
 • Enter "printer location", make sure "Accept Print Jobs" and "Enable Printing" are selected.
 • Optionally, select "Use as Default".
 • Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.

Detailed instructions for Ubuntu

 • Make sure you install
  • system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
  • python-smbc python3-smbc smbclient : needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
  • gnome-keyring : needed for storing password
  • seahorse : optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
  • Install all with command: sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 • Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 • From a terminal window execute as normal user the command: sudo system-config-printer
  On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 • In the started gui choose add new printer.
 • In the upcoming dialog window choose:
  • Device: Network Printer - Windows printer via Samba
  • URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
  • Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
   • user (ru\u-number + password => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
   • 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
   • TIP: in case of problems with authentication look at the terminal from which you started system-config-printer if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 • Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file)
  However sometimes "generic postscript" also works.
 • Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!

Departmental printers: Printing on an OS X machine

OS X 10.6 (Snow Leopard) or later

 • Open System Preferences, select Print & Fax
 • Press the + plus button, it will open the Printer Browser
 • Click in the Toolbar on Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose Customize Toolbar..., drag the Advanced icon into the Toolbar)
 • It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
   Often, it just works to use smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam>.
  • Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 • Click Add.
 • When printing your first job the printer will show some error message. Click on Resume. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your Key Ring.
 • and you’re done!

Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.

OS X 10.5 (Leopard)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://loginnaam:wachtwoord@printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
  • Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 • Click “Add”, and you’re done!

OS X 10.4 (Tiger)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Now, press ALT and then click (with ALT still down) “More Printers”, and a dialog box appears
 • The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 • As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 • As device URI, type smb://username:password@printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 • Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 • Click “Add”, and you’re done!


Lijn.png