Difference between revisions of "Printers en printen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(64 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= [Printers][Printers] =
 
= [Printers][Printers] =
  
== [Konica Minolta multifunctionals en Peage][Konica Minolta multifunctionals and Peage] ==
+
== [Peage en Konica Minolta multifunctionals][Peage and Konica Minolta multifunctionals] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door [http://www.ru.nl/isc het ISC] en gebruiken het systeem [[Peage]]. Het zijn Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
+
Over de hele campus verspreid staan multifunctionals die het [[Peage]] systeem gebruiken, beheerd door het [http://www.ru.nl/isc ISC]. Het betreft Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by [http://www.ru.nl/isc the ISC] and use the system [[Peage]]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
+
Throughout the campus you can find multifunctionals that use the [[Peage]] system, which is managed by the [http://www.ru.nl/isc ISC]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [C&CZ printbudget printers][C&CZ printbudget printers] ==
+
== [Inbinden, snijden, nieten, boekjes, ...][Binding, cutting, stapling, booklets, ...] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
C&CZ heeft nog enkele printers die gebruik maken van het [[Printbudget|C&CZ printbudget]] systeem. Naast de HP-printer "escher" in de Library of Science is dat de [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier.
+
In de [http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/locaties/library-of-science/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
C&CZ has a few printers that use the [[Printbudget|C&CZ printbudget]] system. Next to the HP-printer "escher" in the Library of Science there is the [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] poster printer to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.
+
In the [http://www.ru.nl/library/library/library-locations/library-of-science/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
 
[/en]
 
[/en]
 
=== [C&CZ 3D-printers][C&CZ 3D printers] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Per eind 2016 heeft C&CZ een 3D-printservice voor FNWI-medewerkers en -studenten, speciaal bedoeld voor het produceren van objecten in meer kleuren voor gebruik in het onderwijs.
+
In de MFP bij HG00.002 zitten een gaatjesmaker en een rug-nieter die kan vouwen. Hiermee is het mogelijk om complete boekjes te produceren. Er kunnen 2 of 4 gaatjes worden geponst. Maximaal 20 vel kan in het midden (op de rug) geniet worden en gevouwen, waardoor van A3-vellen een A4-boekje gemaakt kan worden, of van A4-vellen een A5-boekje.
 
 
De eerste 3D-printer is een [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], een professionele open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D-printer met twee onafhankelijke spuitmondjes, waardoor verschillende materialen, kleuren of ondersteuning van het geprinte object gebruikt kunnen worden, zodat men minder geometrische beperkingen heeft. Wie wil beginnen met ontwerpen, wordt aangeraden om enkele videolessen "FreeCAD Tutorial" te volgen.
 
 
 
Verwacht per maart 2017 is ook een [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, die met de [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-materiaal upgrade] 4 kleuren kan printen uit 1 spuitmondje.
 
 
 
De prijs van een geprint object: 10 cent per gram.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Per December 2016, C&CZ operates a 3D printservice for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.
+
In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched  and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.
 
 
The first 3D printer is a [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.  
 
 
 
In March 2017, we expect to also have a [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-material upgrade].
 
 
 
The price for a printed object: 10 cent per gram.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
=== [C&CZ PostScript printers geordend per locatie][C&CZ PostScript printers organised by location] ===
 
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
! align="left" | ''[naam][name]''
 
! align="left" | ''[locatie][location]''
 
! align="left" | ''[merk/type][brand/type]''
 
! align="left" | ''[Bijzonderheden][Remarks]''
 
|-
 
! align="left" | escher
 
! align="left" | HG00.019
 
! align="left" | HP LaserJet 9050 PCL 6
 
! align="left" | [alleen zwart-wit, geen copier/scanner, geen A3][only black-and-white, no copier/scanner, no A3]
 
|-
 
! align="left" | kamerbreed
 
! align="left" | HG03.055
 
! align="left" | HP DesignJet Z3200ps 44" Photo
 
! align="left" | [posterprinter, geen netwerkprinter][posterprinter, no networkprinter]
 
|-
 
|}
 
 
=== [Kosten][Costs] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Voor de printers in het C&CZ-printbudget systeem (behalve de [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]]) geldt een uniforme paginaprijs die afhankelijk is van de soort afdruk, zie de onderstaande tabel.
+
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
De kosten van een printopdracht (aantal pagina's x paginaprijs) worden automatisch afgeboekt van het [[Printbudget|printbudget]]. Men dient dan ook over een (positief) printbudget te beschikken.
 
 
 
<font color=red>Let op: als er ook maar 1 kleurenpixel op een pagina wordt gebruikt, zal de printer een kleurenpagina registreren en wordt voor die pagina de kleurenprijs berekend.</font>
 
 
 
Vanwege de RU-uniformiteit zijn per 16 maart 2015 de prijzen gewijzigd in:
 
 
 
{| border="1"
 
! align="left" | ''[formaat][size]''
 
! align="left" | ''[zwart-wit][black-and-white]''
 
! align="left" | ''[kleur][color]''
 
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,025
 
! align="left" | &euro; 0,10
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,05
 
! align="left" | &euro; 0,20
 
|}
 
 
 
Gebruik manual feed invoer voor het printen op transparanten en gebruik alleen transparanten die laserprinter proof zijn.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
For the printers in the C&CZ printbudget system (except the [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]]) there is a uniform price per page which depends on the type of output.
+
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
The costs of a printjob (number of pages x price per page) are automatically deducted from your [[Printbudget|print budget]]. You need to have a (positive) print budget.
 
 
 
<font color=red>Beware: even if there is just one single color pixel on a page, the printer will register a color page and your budget will be charged accordingly.</font>
 
 
 
Because of RU uniformity the costs have been changed on March 16, 2015, into:
 
 
 
{| border="1"
 
! align="left" | ''[formaat][size]''
 
! align="left" | ''[zwart-wit][black-and-white]''
 
! align="left" | ''[kleur][color]''
 
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,025
 
! align="left" | &euro; 0,10
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,05
 
! align="left" | &euro; 0,20
 
|}
 
 
 
Use manual feed to print transparencies and make sure the transparencies are laserprinter proof.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
+
== [C&CZ poster printer][C&CZ poster printer] ==
=== [Algemene aanwijzingen / waarschuwingen][General remarks / warnings] ===
 
 
 
 
 
==== [<font color=red>Maak geen stapels kopie-afdrukken zonder vooraf te testen</font>][<font color=red>Do not make lots of copies without testing in advance</font>] ====
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Soms komt een afdruk er niet uit zoals je bedoelde: kleur i.p.v. zwart/wit, A4 i.p.v. A3 of omgekeerd, enkel- i.p.v. dubbelzijdig of omgekeerd, vegen of vage afdrukken, etc.
+
C&CZ heeft een [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier en de 3D-printers.
Achteraf is soms wel te begrijpen wat er fout is gegaan, maar het leed is al geleden.
 
Dus als je veel kopie&euml;n moet afdrukken, begin dan met 1 kopie en druk dan pas de rest af met dezelfde instellingen en op <font color=red>dezelfde</font> printer.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Sometimes a print is not want you intended: color instead of black-and-white, A4 instead of A3 or vice versa, single instead of double sided or vice versa, smudges or unclear prints, etc.
+
C&amp;CZ runs a [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.
Afterwards you can often tell what went wrong, but the damage has already been done.
 
So if you need to make many copies, first print only one copy and if that produces want you intended, print the rest with the same options and on the <font color=red>same</font> printer.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [<font color=red>Gebruik geen kleurenprinter voor zwart/wit afdrukken van een kleurenbestand</font>][<font color=red>Do not use a color printer for black-and-white prints of a color document</font>] ====
+
== [C&CZ 3D-printers][C&CZ 3D printers] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Zwart/wit afdrukken op een kleurenprinter kan een kleurenafdruk opleveren.
+
C&CZ heeft een 3D-printservice voor FNWI-medewerkers en -studenten, speciaal bedoeld voor het produceren van objecten in meer kleuren voor gebruik in het onderwijs.
De bekendste (maar niet de enige) oorzaak is dat het selecteren van zwart/wit of grijswaarden in the printeropties alleen werkt als het document zelf geen printerinstellingen bevat.
 
In geval van niet-eigen documenten weet je dat niet zeker.
 
  
Als je zeker wilt zijn dat een document zwart/wit wordt afgedrukt (en de zwart/wit prijs wordt berekend), gebruik dan een zwart/wit printer.
+
De eerste 3D-printer is een [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], een professionele open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D-printer met twee onafhankelijke extruders, waardoor verschillende materialen, kleuren of ondersteuning van het geprinte object gebruikt kunnen worden, zodat men minder geometrische beperkingen heeft.
Kies daarom bij voorkeur ook een zwart/wit (ingestelde) printer als default.
 
  
In Windows een Konica Minolta MFP standaard op zwart/wit zetten, gaat als volgt: Klik de Windows-knop en ga naar '''Devices and Printers'''. Klik rechts op de gewenste printer en selecteer '''Printing Preferences'''. Ga naar het tabblad '''Quality'''. Zet '''Select Color''' op '''Grayscale''' en klik '''Apply'''.
+
Per september 2017 is er ook een [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, die met de [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-materiaal upgrade] 4 kleuren kan printen uit 1 spuitmondje.
 +
 
 +
Wie wil beginnen met ontwerpen, wordt aangeraden om enkele [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com videolessen FreeCAD Tutorial] te volgen.
 +
 
 +
De prijs van een geprint object: 10 cent per gram.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Printing in black-and-white on a color printer can produce color output.
+
C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.
Most of the time (but not always) this is because selecting black-and-white or gray-scale in the printer options only works if the document itself does not contain any printer settings.
 
In case of a document which is not your own you cannot be sure of that.
 
  
So if you want to be sure that a document is printed in black-and-white (so that the black-and-white price is charged), use a printer that can only print in black-and-white. Therefore choose a black-and-white (configured) printer as your default printer.
+
The first 3D printer is a [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.
  
In Windows proceed as follows to print black-and-white on a Konica Minolta MFP. Click the Windows button, go to '''Devices and Printers'''. Right-click the desired printer and select '''Printing Preferences'''. Go to the '''Quality''' tab. Set '''Select Color''' to '''Grayscale''' and click '''Apply'''.
+
Per September 2017, we also have a [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-material upgrade].
 +
 
 +
If you want to start developing, it is advised to follow a few [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com video courses FreeCAD Tutorial].
 +
 
 +
The price for a printed object: 10 cent per gram.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling)][Departmental printers (owned by the department)] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De printers die dubbelzijdig kunnen printen, zullen bestanden waarin niet expliciet enkelzijdig geselecteerd is, ook dubbelzijdig afdrukken.
+
Enkele afdelingen beschikken nog over een eigen printertje. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract. Bij vervanging gaat men i.h.a. over op een Peage-printer.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The printers that are capable of duplex (double sided) printing, wil print all documents double sided, except documents that are explicitly marked as being single sided.
+
There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department.
 +
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Drivers en instellingen voor Konica Minolta printers][Drivers and settings for Konica Minolta printers] ===
+
=== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling): Afdrukken onder Windows][Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows] ===
 
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
! align="left" | ''type''
 
! align="left" | ''windows driver''
 
! align="left" | ''ppd [nl]bestand[/nl][en]file[/en]''
 
! align="left" | ''[nl]instellingen[/nl][en]settings[/en]''
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C654.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), FS-534 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|-
 
! align="left" | HG00.002 (C654 [nl]met extra optie[/nl][en]with extra option[/en])
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C654.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), FS-534 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en]), SD-511 Bookletmaker/Saddle Stitch/Punch Kit.
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C554.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-210 (2 extra paper trays), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C364.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-110 (1 extra paper tray), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|}
 
 
 
[nl]Voor printerdrivers voor andere besturingssystemen, bezoek http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html[/nl]
 
[en]For other operating systems, visit http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html[/en]
 
 
 
=== [Afdrukken onder Windows][Printing under Windows] ===
 
  
 
==== [ISC beheerde PC (SRW)][ISC managed PC (SRW)] ====
 
==== [ISC beheerde PC (SRW)][ISC managed PC (SRW)] ====
Line 210: Line 97:
 
* Ga hiervoor eerst naar je '''Bureaublad'''.
 
* Ga hiervoor eerst naar je '''Bureaublad'''.
 
* De netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm op de tab '''Computer''' en vervolgens '''Map network drive''' te klikken.
 
* De netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm op de tab '''Computer''' en vervolgens '''Map network drive''' te klikken.
* Vul bij '''Station:''' b.v. '''P:''' en bij '''Map:''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' in. Vink tevens '''Opnieuw verbinding maken bij aanmelden''' en '''Verbinding maken met andere referenties''' aan. Klik '''Voltooien'''.
+
* Vul bij '''Station:''' b.v. '''P:''' en bij '''Map:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>''' in. Vink tevens '''Opnieuw verbinding maken bij aanmelden''' en '''Verbinding maken met andere referenties''' aan. Klik '''Voltooien'''.
 
* Voer je science account en wachtwoord in in het Login dialoog dat verschijnt. Vink ook '''Mijn referenties onthouden''' aan en klik op '''OK'''.
 
* Voer je science account en wachtwoord in in het Login dialoog dat verschijnt. Vink ook '''Mijn referenties onthouden''' aan en klik op '''OK'''.
 
* Er hoort een window te verschijnen met enkele bestanden.
 
* Er hoort een window te verschijnen met enkele bestanden.
Line 221: Line 108:
 
* Do this by visiting your '''Desktop'''.
 
* Do this by visiting your '''Desktop'''.
 
* Connecting a network drive can be accomplished by starting a '''Windows Explorer''' and selecting the tab '''Computer''' and then clicking '''Map network drive'''.
 
* Connecting a network drive can be accomplished by starting a '''Windows Explorer''' and selecting the tab '''Computer''' and then clicking '''Map network drive'''.
* Select at '''Drive:''' e.g. '''P:''' and enter at '''Folder:''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>'''. Also select '''Reconnect at sign-in''' and '''Connect using different credentials'''. Click '''Finish'''.
+
* Select at '''Drive:''' e.g. '''P:''' and enter at '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''. Also select '''Reconnect at sign-in''' and '''Connect using different credentials'''. Click '''Finish'''.
 
* Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select '''Remember my credentials''' and click '''OK'''.
 
* Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select '''Remember my credentials''' and click '''OK'''.
 
* There should appear a '''Windows Explorer''' screen with a few files.
 
* There should appear a '''Windows Explorer''' screen with a few files.
Line 228: Line 115:
 
[nl]
 
[nl]
 
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
 
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
* Dat kan via een initiele rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
+
* Dat kan via een initi&euml;le rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
 
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
 
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
 
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpoort)'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpoort)'''. Klik '''Volgende''',
 
* Installeer de juiste printerdriver,
 
* Installeer de juiste printerdriver,
* Kies een '''Printernaam:''', bv '''<tt>pr-hg-00-002</tt>'''. Klik '''Volgende''',
+
* Kies een '''Printernaam:''', bv '''<tt>onzeeigenprinter</tt>'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
 
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 244: Line 131:
 
* Choose '''Use an existing port:''' '''LPT1: (Printer Port)'''. Click '''Next''',
 
* Choose '''Use an existing port:''' '''LPT1: (Printer Port)'''. Click '''Next''',
 
* Install the correct printer driver,
 
* Install the correct printer driver,
* Choose a '''Printer name:''', e.g. '''<tt>pr-hg-00-002</tt>'''. Click '''Next''',
+
* Choose a '''Printer name:''', e.g. '''<tt>ourownprinter</tt>'''. Click '''Next''',
 
* Choose '''Do not share this printer'''. Click '''Next''' and then '''Finish'''.
 
* Choose '''Do not share this printer'''. Click '''Next''' and then '''Finish'''.
 
[/en]
 
[/en]
Line 258: Line 145:
  
 
Verifieer alvorens te printen of je de bestanden op die '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' kunt lezen.
 
Verifieer alvorens te printen of je de bestanden op die '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' kunt lezen.
De printerkoppeling '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\</tt>''' in zowel '''Poort toevoegen...''' als de netwerkdisk moeten exact hetzelfde zijn.
+
De printerkoppeling '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in zowel '''Poort toevoegen...''' als de netwerkdisk moeten exact hetzelfde zijn.
 
Dit is helaas nodig om een betrouwbare connectie naar de printer-server te maken.
 
Dit is helaas nodig om een betrouwbare connectie naar de printer-server te maken.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 267: Line 154:
 
* Visit the tab '''Ports''' and click op '''Add Port...'''.
 
* Visit the tab '''Ports''' and click op '''Add Port...'''.
 
* Choose '''Local Port''' and click on '''New Port...'''.
 
* Choose '''Local Port''' and click on '''New Port...'''.
* Enter at '''Enter a port name:''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' and click '''OK''', '''Close''' and again '''Close'''.
+
* Enter at '''Enter a port name:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' and click '''OK''', '''Close''' and again '''Close'''.
  
Verify before printing that you can see and read the files at the network drive '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
+
Verify before printing that you can see and read the files at the network drive '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
The printer connection '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\</tt>''' in '''Add Port...''' and as well in the the network drive has to be exactly the same.
+
The printer connection '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in '''Add Port...''' and as well in the the network drive has to be exactly the same.
 
This is needed to create a reliable connection to the printer server.
 
This is needed to create a reliable connection to the printer server.
 
[/en]
 
[/en]
Line 279: Line 166:
 
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 
* Choose 'A network printer ...',
 
* Choose 'A network printer ...',
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printsmb.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>.
+
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\print.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\print.science.ru.nl\ourownprinter</tt>.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Finally click 'Finish'.
 
* Finally click 'Finish'.
Line 327: Line 214:
 
[nl]
 
[nl]
 
* Open '''Verkenner''' (windows toets + e).
 
* Open '''Verkenner''' (windows toets + e).
* Typ in de adresbalk: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\</tt>''' en druk op ENTER.
+
* Typ in de adresbalk: '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' en druk op ENTER.
 
* Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 
* Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 
* Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.
 
* Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.
Line 333: Line 220:
 
[en]
 
[en]
 
* Open '''Windows Explorer''' (windows key + e).
 
* Open '''Windows Explorer''' (windows key + e).
* Type '''<tt>\\printto.science.ru.nl\</tt>''' in the address bar and hit the return key.
+
* Type '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in the address bar and hit the return key.
 
* Use your science account and password if an authentication window pops up.
 
* Use your science account and password if an authentication window pops up.
 
* Double click the printer you'd like to install.
 
* Double click the printer you'd like to install.
Line 340: Line 227:
 
==== [Windows 7: Voor een zelf beheerde PC][Windows 7: For a self maintained PC] ====
 
==== [Windows 7: Voor een zelf beheerde PC][Windows 7: For a self maintained PC] ====
 
[nl]
 
[nl]
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 
* Kies '''Start''', dan '''Apparaten en Printers''', dan '''Een printer toevoegen''' en kies dan voor '''Netwerk printer, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen'''.
 
* Kies '''Start''', dan '''Apparaten en Printers''', dan '''Een printer toevoegen''' en kies dan voor '''Netwerk printer, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen'''.
* Klik '''Een gedeelde printer op naam selecteren.''' en vul in bij '''Een gedeelde printer op naam selecteren:''' '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printernaam></tt>'''.
+
* Klik '''Een gedeelde printer op naam selecteren.''' en vul in bij '''Een gedeelde printer op naam selecteren:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printernaam></tt>'''.
 
* Klik '''Volgende''', wacht even en klik daarna weer '''Volgende'''.
 
* Klik '''Volgende''', wacht even en klik daarna weer '''Volgende'''.
 
* Controleer voor de zekerheid of de Voorkeuren en/of Eigenschappen op A4 papier staan in plaats van het US letter formaat papier.
 
* Controleer voor de zekerheid of de Voorkeuren en/of Eigenschappen op A4 papier staan in plaats van het US letter formaat papier.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose the '''Folder:''' '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
+
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose the '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 
* Click '''Start''', '''Devices and Printers''', '''Add a Printer''' en select '''Network printer, wireless printer or Bluetooth printer'''.
 
* Click '''Start''', '''Devices and Printers''', '''Add a Printer''' en select '''Network printer, wireless printer or Bluetooth printer'''.
* Click '''Select a shared printer by name''' and enter '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printername></tt>''' at '''Select  a shared printer by name'''.
+
* Click '''Select a shared printer by name''' and enter '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printername></tt>''' at '''Select  a shared printer by name'''.
 
* Click '''Next''', wait a little and then click '''Next''' again.
 
* Click '''Next''', wait a little and then click '''Next''' again.
 
* Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.
 
* Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.
Line 357: Line 244:
  
 
[nl]
 
[nl]
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 
* Vervolgens kan dan via '''Start''' -&gt; '''Instellingen''' -&gt; '''Printers en faxapparaten''' de printertaak '''Een printer toevoegen''' een nieuwe printer toegevoegd worden.
 
* Vervolgens kan dan via '''Start''' -&gt; '''Instellingen''' -&gt; '''Printers en faxapparaten''' de printertaak '''Een printer toevoegen''' een nieuwe printer toegevoegd worden.
 
* Kies voor '''Netwerkprinter ...''',
 
* Kies voor '''Netwerkprinter ...''',
 
* kies voor '''Verbinding maken met deze printer ...''',
 
* kies voor '''Verbinding maken met deze printer ...''',
* en vul achter '''Naam:''' in: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printernaam></tt>''', dus bv. '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''.
+
* en vul achter '''Naam:''' in: '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printernaam></tt>''', dus bv. '''<tt>\\printto.science.ru.nl\onzeeigenprinter</tt>'''.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 
* Klik dan nog op '''Voltooien''' om af te sluiten.
 
* Klik dan nog op '''Voltooien''' om af te sluiten.
Line 368: Line 255:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose for the '''Folder:''' '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
+
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose for the '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 
* Then you can add a new printer using '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers and Faxes''', select the printer task '''Add a printer'''.
 
* Then you can add a new printer using '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers and Faxes''', select the printer task '''Add a printer'''.
 
* Choose '''A network printer ...''',
 
* Choose '''A network printer ...''',
* choose '''Connect to this printer ...''' and type '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printername></tt>''' in the '''Name:''' field, for example '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''.
+
* choose '''Connect to this printer ...''' and type '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printername></tt>''' in the '''Name:''' field, for example '''<tt>\\print.science.ru.nl\ourownprinter</tt>'''.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Finally click '''Finish'''.
 
* Finally click '''Finish'''.
Line 378: Line 265:
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [Windows95/98/ME/NT][Windows95/98/ME/NT] ====
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC] ===
 
 
[nl]
 
Installeer een printer als volgt ('''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>''' als voorbeeld):
 
 
 
* Klik op: '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers'''
 
* Dubbelklik: '''Add Printer'''
 
* Selekteer: '''Network printer''' (maar voor Windows NT selecteer '''local printer''').
 
* Network path: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''
 
 
 
Klik verder steeds op ''''Next'''', eventueel als '''Default Printer''' aanvinken en '''Would you like to print a test page''' deselecteren. In de tabbladen die men krijgt door de '''Properties''' van de printer te selecteren, kan men instellingen wijzigen.
 
 
 
Voor afdelingsprinters moet meestal ook de fabrikant en het model van de printer geselecteerd worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
Install a printer ('''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>''' as an example):
 
 
 
* Click: '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers'''
 
* Doubleclick: '''Add Printer'''
 
* Select: '''Network printer''' (but for Windows NT select '''local printer''').
 
* Network path: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''
 
 
 
Now click several times on 'Next', select '''Default Printer''' as needed and deselect '''Would you like to print a test page'''. You can change the settings of the printer in the tabs you get when selecting '''Properties'''.
 
 
 
For departmental printers it is usually necessary to select the brand en model of the printer.
 
[/en]
 
 
 
=== [Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Printing on a Managed Linux PC] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
 
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
 
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
  
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
+
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''home1'', ''home2'', ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
  
 
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
 
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
Line 417: Line 277:
 
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
 
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
  
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''Kdestroy''' allows you to start all over again.
+
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''home1'', ''home2'', ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''kdestroy''' allows you to start all over again.
  
 
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken op andere Linux machines][Printing on other Linux machines] ===
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op andere Linux machines][Departmental printers: Printing on other Linux machines] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server.
+
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server: print.science.ru.nl.
 
 
Kies als device URI <b>smb://printsmb/<printernaam></b>.
 
  
In principe willen we het gebudgetteerd printen aanbieden via de printserver <b>printto.science.ru.nl</b>. Daarom zouden we graag als device URI voor Linux and Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b> willen gebruiken.<br>
+
Kies als device URI <b>smb://print.science.ru.nl/<printernaam></b>.
Echter worden we gehinderd door een bug [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624] [http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/samba-client-access-denied-unable-to-connect-122851/] en een configuratie probleem. Een 'work around' is gebruik maken van de device URI <b>smb://printsmb/<printernaam></b>, dus <b>smb</b> ipv <b>to</b> in de machinenaam en het weg laten van het domein. Bijvoorbeeld: <tt>smb://printsmb/pb-hg-00-002</tt>
 
  
* Als "device URI" kies <b>smb://printsmb/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.  
+
* Als "device URI" kies <b>smb://print.science.ru.nl/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;print.science.ru.nl/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.  
 
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
* Om via het draadloze netwerk eduroam te printen dien je aan het bestand <b>/etc/hosts</b> een regel toe te voegen: <b>131.174.30.59 printsmb</b>.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server.
+
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: print.science.ru.nl.
 
 
Choose as device URI <b>smb://printsmb/<printername></b>.
 
  
We would like to offer budgetted printing using the printserver <b>printto.science.ru.nl</b>. That is why we would like to use as a device URI for Linux or Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b>.<br>
+
Choose as device URI <b>smb://print.science.ru.nl/<printername></b>.
But we are bitten by a bug [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624] [http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/samba-client-access-denied-unable-to-connect-122851/] and a configuration issue. A work around is using an alternative device URI <b>smb://printsmb/<printernaam></b>, i.e. change <b>to</b> to <b>smb</b> in the machine name and leave out the domain part.
 
  
* As device URI, type <b>smb://printsmb/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;printsmb/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
+
* As device URI, type <b>smb://print.science.ru.nl/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;print.science.ru.nl/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 
* An alternative method to create a cups printer is the command <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
* An alternative method to create a cups printer is the command <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
* To print while connected to the wireless network eduroam, you need to add a line to the file <b>/etc/hosts</b>: <b>131.174.30.59 printsmb</b>.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 481: Line 333:
 
Alleen in het Engels beschikbaar:
 
Alleen in het Engels beschikbaar:
 
[/nl]
 
[/nl]
* If you use the wireless network eduroam, add the line "131.174.30.59 printsmb" to your /etc/hosts file.
 
 
* Make sure you install
 
* Make sure you install
** system-config-printer : graphical setup tool for printers
+
** system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
** python-smb python3-smb smbclient :  needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
+
** python-smbc python3-smbc smbclient :  needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
 
** gnome-keyring : needed for storing password
 
** gnome-keyring : needed for storing password
 
** seahorse :  optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
 
** seahorse :  optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
** '''Install all with command:''' sudo apt-get install system-config-printer python-smb python3-smb smbclient gnome-keyring seahorse
+
** '''Install all with command:''' sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 
* Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.  
 
* Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.  
 
* From a terminal window execute as  normal user the command: <code>sudo system-config-printer</code><br> On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.  
 
* From a terminal window execute as  normal user the command: <code>sudo system-config-printer</code><br> On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.  
Line 493: Line 344:
 
* In the upcoming dialog window choose:
 
* In the upcoming dialog window choose:
 
** Device: Network Printer - Windows printer via Samba
 
** Device: Network Printer - Windows printer via Samba
** SMB Printer: smb://printsmb/<printername> <br>IMPORTANT: don't use <code>smb://printsmb.science.ru.nl/<printername></code> because that can sometimes not work.
+
** URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
 
** Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
 
** Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
*** user + password  => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
+
*** user ('''ru\u-number''' + password  => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
 
*** 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
 
*** 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
 
*** '''TIP''': in case of problems with authentication look at the terminal from which you started <code>system-config-printer</code> if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.  
 
*** '''TIP''': in case of problems with authentication look at the terminal from which you started <code>system-config-printer</code> if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.  
Line 501: Line 352:
 
* Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it  won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!
 
* Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it  won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!
  
=== [Afdrukken op een OS X machine][Printing on an OS X machine] ===
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op een OS X machine][Departmental printers: Printing on an OS X machine] ===
 
==== [OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger][OS X 10.6 (Snow Leopard) or later] ====
 
==== [OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger][OS X 10.6 (Snow Leopard) or later] ====
 
[nl]
 
[nl]
Line 511: Line 362:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''<br> Vaak werkt het ook om gewoon om '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>''' te gebruiken.
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb.science.ru.nl printsmb'''<br> Vaak werkt het ook om gewoon om '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>''' te gebruiken.
 
** '''IMPORTANT''': when using eduroam make sure it uses this university credentials, otherwise you are seen as a guest on the network and disallowed to access the printers over the smb protocol!!
 
** '''IMPORTANT''': when using eduroam make sure it uses this university credentials, otherwise you are seen as a guest on the network and disallowed to access the printers over the smb protocol!!
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
Line 526: Line 377:
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''<br> Often, it just works to use '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>'''.
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''<br> Often, it just works to use '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>'''.
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 
* Click '''Add'''.
 
* Click '''Add'''.
Line 541: Line 392:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
* Klik "Voeg toe"
 
* Klik "Voeg toe"
Line 551: Line 402:
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
* Click “Add”, and you’re done!
Line 653: Line 504:
 
-->
 
-->
  
=== [Inbinden, snijden, nieten, ...][Binding, cutting, stapling, ...] ===
 
 
[nl]
 
In de [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
 
[/nl]
 
[en]
 
In the [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
 
[/en]
 
 
[nl]
 
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
 
[/nl]
 
[en]
 
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
 
[/en]
 
  
 
+
[[Bestand:lijn.png]]
=== [Gebruik van andere papiersoorten][Using different paper types] ===
 
 
 
[nl]
 
Wanneer je op iets anders dan standaardpapier (60-81 g/m^2) wilt afdrukken, moet je aangeven wat voor papier je gebruikt. In '''kprinter''' kan dit via ''Properties'', selecteer onder ''Paper Type'' het juiste type. Als je bijvoorbeeld op een Ricoh printer op 82-105 g/m^2 papier wilt afdrukken, kies je  ''Middle Thick''; voor 106-253 g/m^2 kies je ''Thick'', ''Thick 2'' of ''Thick 3'' naargelang de papierdikte.
 
 
 
<font color=red>Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de inkt niet goed in het papier wordt gebrand en er inktresten komen te zitten aan zowel je afdrukken als aan de printerrollen. </font>
 
 
 
N.B. Deze opties zijn niet beschikbaar bij printen via de command line.
 
<!--N.B. waarden zijn gevonden op http://www.ricoh-usa.com/downloads/manuals/color/c2500/manuals/About_This_Machine.pdf pagina 65-->
 
[/nl]
 
[en]
 
If you want to print on something other than plain paper (60-81 g/m^2), then you need to specify the paper type. In ''kprinter'' you need to select ''Properties'' and choose the right paper type. For example if you use 82-105 g/m^2 paper on a Ricoh printer, choose ''Middle Thick''; for 106-253 g/m^2 choose either ''Thick'', ''Thick 2'' or ''Thick 3'' with increasing thickness.
 
 
 
<font color=red>If you don't do this, the printer ink might not stick to the paper well enough, which leads to ink stains on both your documents and the printer itself.</font>
 
 
 
Note: These options are not available when you print using the command line.
 
[/en]
 
 
 
 
 
<!--
 
=== Cups ===
 
 
 
[[Print project Cups]]
 
[nl]
 
Project van C&amp;CZ om IPP (Internet Printing Protocol) printen te ondersteunen.
 
Bedoeld om zowel Linux als Macintosh systemen een betere service te kunnen bieden m.b.t. de gebudgetteerde printers, maar ook Windows systemen kunnen hier gebruik van maken, waarbij vooral zelfbeheerde systemen van studenten en medewerkers eenvoudiger gebudgetteerd moeten kunnen printen.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&amp;CZ project to implement IPP (Internet Printing Protocol) printing.
 
Targeting Linux and Macintosh computers, to provide a better printing service for budgeted printing.
 
But this will also make printing to budgeted printers easier for students and employees who administer their own Windows computers.
 
[/en]
 
-->
 
 
 
== [Afdelingsprintertjes][Small departmental printers] ==
 
 
 
[nl]
 
Enkele afdelingen beschikken nog over een eigen printertje. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract. Bij vervanging gaat men i.h.a. over op een Peage-printer.
 
[/nl]
 
[en]
 
There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department.
 
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.
 
[/en]
 
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 21:13, 10 May 2021

Printers

Peage and Konica Minolta multifunctionals

Throughout the campus you can find multifunctionals that use the Peage system, which is managed by the ISC. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

Binding, cutting, stapling, booklets, ...

In the Faculty Library you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.

In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.

Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.

C&CZ poster printer

C&CZ runs a A0 poster printer kamerbreed to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.

C&CZ 3D printers

C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.

The first 3D printer is a BCN3D Sigma, a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.

Per September 2017, we also have a Prusa i3 MK2 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the multi-material upgrade.

If you want to start developing, it is advised to follow a few video courses FreeCAD Tutorial.

The price for a printed object: 10 cent per gram.

Departmental printers (owned by the department)

There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department. The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.

Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows

ISC managed PC (SRW)

End users on PCs managed by the ISC are advised to follow the procedure for a self managed Windows 7 PC below. If you run into problems please contact ISC for assistance.

Windows 8, 8.1, 10 or higher

You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.

Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.

 • Do this by visiting your Desktop.
 • Connecting a network drive can be accomplished by starting a Windows Explorer and selecting the tab Computer and then clicking Map network drive.
 • Select at Drive: e.g. P: and enter at Folder: \\print.science.ru.nl\printtest. Also select Reconnect at sign-in and Connect using different credentials. Click Finish.
 • Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select Remember my credentials and click OK.
 • There should appear a Windows Explorer screen with a few files.

Now install the printer using a local port.

 • Do this by right clicking on Start -> Control Panel -> Devices and Printers,
 • Choose Add a printer and select The printer that I want isn't listed,
 • Choose Add a local printer or netwerk printer with manual settings. Click Next,
 • Choose Use an existing port: LPT1: (Printer Port). Click Next,
 • Install the correct printer driver,
 • Choose a Printer name:, e.g. ourownprinter. Click Next,
 • Choose Do not share this printer. Click Next and then Finish.

The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from LPT1: to the the network printer.

 • Right click on the newly created printer and choose Printer properties.
 • Visit the tab Ports and click op Add Port....
 • Choose Local Port and click on New Port....
 • Enter at Enter a port name: \\print.science.ru.nl\<printernaam> and click OK, Close and again Close.

Verify before printing that you can see and read the files at the network drive \\print.science.ru.nl\printtest. The printer connection \\print.science.ru.nl\ in Add Port... and as well in the the network drive has to be exactly the same. This is needed to create a reliable connection to the printer server.

Windows 7: Fast installation on a managed PC

 • Open Windows Explorer (windows key + e).
 • Type \\print.science.ru.nl\ in the address bar and hit the return key.
 • Use your science account and password if an authentication window pops up.
 • Double click the printer you'd like to install.

Windows 7: For a self maintained PC

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose the Folder: \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Click Start, Devices and Printers, Add a Printer en select Network printer, wireless printer or Bluetooth printer.
 • Click Select a shared printer by name and enter \\print.science.ru.nl\<printername> at Select a shared printer by name.
 • Click Next, wait a little and then click Next again.
 • Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.

Windows2000/XP

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose for the Folder: \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Then you can add a new printer using Start -> Settings -> Printers and Faxes, select the printer task Add a printer.
 • Choose A network printer ...,
 • choose Connect to this printer ... and type \\print.science.ru.nl\<printername> in the Name: field, for example \\print.science.ru.nl\ourownprinter.
 • Now you can select to make it the default printer.
 • Finally click Finish.

If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using Connect using a different user name.

Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC

With system-config-printer you can choose your default printer ("Set as Default").

To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. home1, home2, pile and bundle), you should already have a valid Kerberos ticket. The command klist shows your Kerberos tickets, with kinit you can get or renew a Kerberos ticket and finally kdestroy allows you to start all over again.

To show the printer queue, use lpq -P<printername>. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.

Departmental printers: Printing on other Linux machines

In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: print.science.ru.nl.

Choose as device URI smb://print.science.ru.nl/<printername>.

 • As device URI, type smb://print.science.ru.nl/<printername> or smb://username:password@print.science.ru.nl/<printername>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 • An alternative method to create a cups printer is the command lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password@Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd.

Detailed instructions for OpenSuSE 11

 • Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 • Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 • Start the SuSE setup tool YAST, give root password.
 • Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 • Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
 • In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printsmb.science.ru.nl".
 • Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 • Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
 • Click on "Test connection", the reply should be "Test OK" after a few seconds.
 • Click "OK".
 • At "Find and assign driver; search for:" enter "Generic".
 • Choose default paper size "A4".
 • At "Set arbitrary name" enter name of queue, e.g. "pr-hg-03-038".
 • To select a driver, scroll to bottom of the list for "Generic PostScript level 2 Printer Foomatic/PostScript.
 • Click "OK".
 • Wait for "Creating New Printer Setup" to finish.
 • You will go back to the printer configuration menu. Click on "Edit" to modify the queue that was just created.
 • Click on "options", select "Duplex/double sided printing" and choose "DuplexNoTumble" and "OK".
 • Enter "printer location", make sure "Accept Print Jobs" and "Enable Printing" are selected.
 • Optionally, select "Use as Default".
 • Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.

Detailed instructions for Ubuntu

 • Make sure you install
  • system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
  • python-smbc python3-smbc smbclient : needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
  • gnome-keyring : needed for storing password
  • seahorse : optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
  • Install all with command: sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 • Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 • From a terminal window execute as normal user the command: sudo system-config-printer
  On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 • In the started gui choose add new printer.
 • In the upcoming dialog window choose:
  • Device: Network Printer - Windows printer via Samba
  • URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
  • Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
   • user (ru\u-number + password => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
   • 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
   • TIP: in case of problems with authentication look at the terminal from which you started system-config-printer if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 • Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file)
  However sometimes "generic postscript" also works.
 • Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!

Departmental printers: Printing on an OS X machine

OS X 10.6 (Snow Leopard) or later

 • Open System Preferences, select Print & Fax
 • Press the + plus button, it will open the Printer Browser
 • Click in the Toolbar on Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose Customize Toolbar..., drag the Advanced icon into the Toolbar)
 • It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
   Often, it just works to use smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam>.
  • Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 • Click Add.
 • When printing your first job the printer will show some error message. Click on Resume. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your Key Ring.
 • and you’re done!

Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.

OS X 10.5 (Leopard)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://loginnaam:wachtwoord@printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
  • Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 • Click “Add”, and you’re done!

OS X 10.4 (Tiger)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Now, press ALT and then click (with ALT still down) “More Printers”, and a dialog box appears
 • The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 • As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 • As device URI, type smb://username:password@printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 • Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 • Click “Add”, and you’re done!


Lijn.png