Difference between revisions of "Printers en printen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Kosten][Costs])
([Gedetailleerde instructies voor Ubuntu][Detailed instructions for Ubuntu])
 
(246 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Printers ==
+
= [Printers][Printers] =
 +
 
 +
== [Peage en Konica Minolta multifunctionals][Peage and Konica Minolta multifunctionals] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door de afdeling C&CZ.
+
Over de hele campus verspreid staan multifunctionals die het [[Peage]] systeem gebruiken, beheerd door het [http://www.ru.nl/isc ISC]. Het betreft Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
Het zijn vrijwel allemaal Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook worden gebruikt als [[Copiers|kopieerapparaat]] en [[Scanners|kleurenscanner]].
+
[/nl]
 +
[en]
 +
Throughout the campus you can find multifunctionals that use the [[Peage]] system, which is managed by the [http://www.ru.nl/isc ISC]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
 +
[/en]
  
Voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier beschikt C&CZ over een [[Kamerbreed|A0 posterprinter]].
+
== [Inbinden, snijden, nieten, boekjes, ...][Binding, cutting, stapling, booklets, ...] ==
  
Daarnaast beschikken afdelingen soms over eigen printers. Ze mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren.
+
[nl]
De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract.
+
In de [http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/locaties/library-of-science/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by C&CZ.
+
In the [http://www.ru.nl/library/library/library-locations/library-of-science/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
Practically all of these are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as [[Copiers|copiers]] and [[Scanners|color scanners]].
+
[/en]
  
C&CZ also offers the possibility to print posters and such on high quality photo paper on an [[Kamerbreed|A0 poster printer]].
+
[nl]
 +
In de MFP bij HG00.002 zitten een gaatjesmaker en een rug-nieter die kan vouwen. Hiermee is het mogelijk om complete boekjes te produceren. Er kunnen 2 of 4 gaatjes worden geponst. Maximaal 20 vel kan in het midden (op de rug) geniet worden en gevouwen, waardoor van A3-vellen een A4-boekje gemaakt kan worden, of van A4-vellen een A5-boekje.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched  and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.
 +
[/en]
  
There are also many printers which are owned by a department. In general they are meant to be used only by people belonging to that department.
+
[nl]
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance.
+
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Algemene aanwijzingen/waarschuwingen][General remarks/warnings] ===
+
== [C&CZ poster printer][C&CZ poster printer] ==
 
 
==== [<font color=red>Maak ''geen stapels'' kopie-afdrukken zonder vooraf te testen</font>][<font color=red>''Do not make lots of copies'' without testing in advance</font>] ====
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Soms komt een afdruk er niet uit zoals je bedoelde: kleur i.p.v. zwart/wit, A4 i.p.v. A3 of omgekeerd, enkel- i.p.v. dubbelzijdig of omgekeerd, vegen of vage afdrukken, etc.
+
C&CZ heeft een [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier en de 3D-printers.
Achteraf is soms wel te begrijpen wat er fout is gegaan, maar het leed is al geleden.
 
Dus als je veel kopie&euml;n moet afdrukken, begin dan met 1 kopie en druk dan pas de rest af met dezelfde instellingen en op <font color=red>dezelfde</font> printer.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Sometimes a print is not want you intended: color instead of black-and-white, A4 instead of A3 or vice versa, single instead of double sided or vice versa, smudges or unclear prints, etc.
+
C&amp;CZ runs a [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.
Afterwards you can often tell what went wrong, but the damage has already been done.
 
So if you need to make many copies, first print only one copy and if that produces want you intended, print the rest with the same options and on the <font color=red>same</font> printer.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [<font color=red>''Gebruik geen kleurenprinter'' voor zwart-wit afdrukken van een kleurenbestand</font>][<font color=red>''Do not use a color printer'' for black-and-white prints of a color document</font>] ====
+
== [C&CZ 3D-printers][C&CZ 3D printers] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Zwart-wit afdrukken op een kleurenprinter kan een kleurenafdruk opleveren.
+
C&CZ heeft een 3D-printservice voor FNWI-medewerkers en -studenten, speciaal bedoeld voor het produceren van objecten in meer kleuren voor gebruik in het onderwijs.
De bekendste (maar niet de enige!) oorzaak is dat het selecteren van Zwart/Wit or Grijswaarden ergens in the printeropties alleen werkt als het document zelf geen printerinstellingen bevat.
 
In geval van niet-eigen documenten weet je dat nooit zeker.
 
  
Dus als je zeker wilt zijn dat een document zwart-wit wordt afgedrukt (en de zwart-wit prijs wordt berekend), gebruik dan altijd een zwart-wit printer.
+
De eerste 3D-printer is een [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], een professionele open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D-printer met twee onafhankelijke extruders, waardoor verschillende materialen, kleuren of ondersteuning van het geprinte object gebruikt kunnen worden, zodat men minder geometrische beperkingen heeft.
Kies daarom bij voorkeur ook een zwart-wit (ingestelde) printer als default.
+
 
 +
Per september 2017 is er ook een [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, die met de [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-materiaal upgrade] 4 kleuren kan printen uit 1 spuitmondje.
 +
 
 +
Wie wil beginnen met ontwerpen, wordt aangeraden om enkele [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com videolessen FreeCAD Tutorial] te volgen.
 +
 
 +
De prijs van een geprint object: 10 cent per gram.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Printing in black-and-white on a color printer can produce color output.
+
C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.
Most of the time (but not always!) this is because selecting Black and White or Grayscale somewhere in the printer options only works if the document itself does not contain any printer settings.
 
In case of a document which is not your own one is never sure of this.
 
  
So if you want to be sure that a document is printed in black-and-white (so that the black-and-white price is charged), always use a printer that can only print in black-and-white.
+
The first 3D printer is a [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.
Therefore also choose a black-and-white (configured) printer as your default printer.
+
 
 +
Per September 2017, we also have a [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-material upgrade].
 +
 
 +
If you want to start developing, it is advised to follow a few [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com video courses FreeCAD Tutorial].
 +
 
 +
The price for a printed object: 10 cent per gram.
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [Gebruik geen te lange bestandsnamen][Do not use too long filenames] ====
+
== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling)][Departmental printers (owned by the department)] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Een van de printservers gaat niet goed om met bestandsnamen van meer dan ca. 110 tekens, deze printjobs worden automatisch verwijderd. Gebruik daarom geen erg lange bestandsnamen.
+
Enkele afdelingen beschikken nog over een eigen printertje. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract. Bij vervanging gaat men i.h.a. over op een Peage-printer.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
One of the printservers does not handle filenames longer than 110 characters correctly. The printjobs are automatically discarded.Therefore do not use very long filenames.
+
There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department.
 +
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [PostScript printers/copiers/scanners geordend per locatie][PostScript printers/copiers/scanners organised by location] ===
+
=== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling): Afdrukken onder Windows][Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows] ===
  
 +
==== [ISC beheerde PC (SRW)][ISC managed PC (SRW)] ====
 
[nl]
 
[nl]
Tenzij anders aangegeven hebben deze apparaten allemaal de volgende mogelijkheden:
+
Eindgebruikers op een door het [http://www.ru.nl/isc ISC] beheerde PC kunnen het beste de procedure voor een zelf beheerde Windows 7 PC hieronder volgen.
* Printen, scannen en kopieren in kleur en zwart-wit.
+
Lukt dit niet, neem dan contact op met het ISC.
* Afdrukken op A4 en A3.
 
* Enkel- en dubbelzijdig.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Unless otherwise specified the machines below all have the following features:
+
End users on PCs managed by the [http://www.ru.nl/isc ISC] are advised to follow the procedure for a self managed Windows 7 PC below.
* Printing, scanning, copying in color and black-and-white.
+
If you run into problems please contact ISC for assistance.
* Paper sizes A4 and A3.
 
* Single sided and duplex output.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
{| border="1" cellpadding="2"
+
==== [Windows 8, 8.1, 10 of hoger][Windows 8, 8.1, 10 or higher] ====
! align="left" | ''[naam][name]''
 
! align="left" | ''[locatie][location]''
 
! align="left" | ''[merk/type][brand/type]''
 
! align="left" | ''[Bijzonderheden][Remarks]''
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-03
 
! align="left" | M1.03.04
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-04
 
! align="left" | M1.04.12-13
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-002
 
! align="left" | HG00.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-011
 
! align="left" | HG00.011
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | escher
 
! align="left" | HG00.019
 
! align="left" | HP LaserJet 9050 PCL 6
 
! align="left" | [alleen zwart-wit, geen copier/scanner, geen A3][only black-and-white, no copier/scanner, no A3]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-089
 
! align="left" | HG00.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-129
 
! align="left" | HG00.129
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-401
 
! align="left" | HG00.401
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-509
 
! align="left" | HG00.509
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-627
 
! align="left" | HG00.627
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-825
 
! align="left" | HG00.825
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-002
 
! align="left" | HG01.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-013
 
! align="left" | HG01.013
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-038
 
! align="left" | HG01.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | toorop
 
! align="left" | HG01.038
 
! align="left" | HP LaserJet 9050 PCL 6
 
! align="left" | [alleen zwart-wit, geen copier/scanner, geen A3][only black-and-white, no copier/scanner, no A3]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-058
 
! align="left" | HG01.058
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-089
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-143
 
! align="left" | HG01.143
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-549
 
! align="left" | HG01.549
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-002
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-038
 
! align="left" | HG02.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-089
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-147
 
! align="left" | HG02.123
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-345
 
! align="left" | HG02.345
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-414
 
! align="left" | HG02.414
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-556
 
! align="left" | HG02.556
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-642
 
! align="left" | HG02.642
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-726
 
! align="left" | HG02.726
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-832
 
! align="left" | HG02.832
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-002
 
! align="left" | HG03.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-038
 
! align="left" | HG03.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-075
 
! align="left" | HG03.075
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-089
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-153
 
! align="left" | HG03.153
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-214
 
! align="left" | HG03.214
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-365
 
! align="left" | HG03.365
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-433
 
! align="left" | HG03.433
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-517
 
! align="left" | HG03.517
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-612
 
! align="left" | HG03.612
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-754
 
! align="left" | HG03.754
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-fx--1
 
! align="left" | FX-1.17
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-ml-01
 
! align="left" | ML01.10
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-ml-02
 
! align="left" | ML02.11
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-m3-01
 
! align="left" | M3.1.903
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|}
 
  
 
[nl]
 
[nl]
De printers die dubbelzijdig kunnen printen, zullen bestanden waarin niet expliciet enkelzijdig geselecteerd is, ook dubbelzijdig afdrukken.
+
Je zult een locale printer driver moeten installeren. Hiervoor dien je de printerdriver eerst te downloaden en klaar te zetten om straks in stap 2 te kunnen gebruiken.
 +
 
 +
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat.
 +
* Ga hiervoor eerst naar je '''Bureaublad'''.
 +
* De netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm op de tab '''Computer''' en vervolgens '''Map network drive''' te klikken.
 +
* Vul bij '''Station:''' b.v. '''P:''' en bij '''Map:''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' in. Vink tevens '''Opnieuw verbinding maken bij aanmelden''' en '''Verbinding maken met andere referenties''' aan. Klik '''Voltooien'''.
 +
* Voer je science account en wachtwoord in in het Login dialoog dat verschijnt. Vink ook '''Mijn referenties onthouden''' aan en klik op '''OK'''.
 +
* Er hoort een window te verschijnen met enkele bestanden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
The printers that are capable of duplex (double sided) printing, wil print all documents double sided, except documents that are explicitly marked as being single sided.
+
You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.
 +
 
 +
Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.
 +
* Do this by visiting your '''Desktop'''.
 +
* Connecting a network drive can be accomplished by starting a '''Windows Explorer''' and selecting the tab '''Computer''' and then clicking '''Map network drive'''.
 +
* Select at '''Drive:''' e.g. '''P:''' and enter at '''Folder:''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>'''. Also select '''Reconnect at sign-in''' and '''Connect using different credentials'''. Click '''Finish'''.
 +
* Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select '''Remember my credentials''' and click '''OK'''.
 +
* There should appear a '''Windows Explorer''' screen with a few files.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Drivers en instellingen voor Konica Minolta printers][Drivers and settings for Konica Minolta printers] ===
+
[nl]
 +
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
 +
* Dat kan via een initi&euml;le rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
 +
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
 +
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
 +
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpoort)'''. Klik '''Volgende''',
 +
* Installeer de juiste printerdriver,
 +
* Kies een '''Printernaam:''', bv '''<tt>onzeeigenprinter</tt>'''. Klik '''Volgende''',
 +
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
 +
[/nl]
  
{| border="1" cellpadding="2"
+
[en]
! align="left" | ''type''
+
Now install the printer using a local port.
! align="left" | ''windows driver''
+
* Do this by right clicking on '''Start''' -&gt; '''Control Panel''' -&gt; '''Devices and Printers''',
! align="left" | ''ppd [nl]bestand[/nl][en]file[/en]''
+
* Choose '''Add a printer''' and select '''The printer that I want isn't listed''',
! align="left" | ''[nl]instellingen[/nl][en]settings[/en]''
+
* Choose '''Add a local printer or netwerk printer with manual settings'''. Click '''Next''',
|-
+
* Choose '''Use an existing port:''' '''LPT1: (Printer Port)'''. Click '''Next''',
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
+
* Install the correct printer driver,
! align="left" | [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads/download-resultaat.html?packageId=69802&productName=bizhub%20C754e download]
+
* Choose a '''Printer name:''', e.g. '''<tt>ourownprinter</tt>'''. Click '''Next''',
! align="left" | [[Bestand:C654.ppd]]
+
* Choose '''Do not share this printer'''. Click '''Next''' and then '''Finish'''.
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), FS-534 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
+
[/en]
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads/download-resultaat.html?packageId=71930&productName=bizhub%20C554e download]
 
! align="left" | [[Bestand:C554.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-210 (2 extra paper trays), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads/download-resultaat.html?packageId=72687&productName=bizhub%20C364 download]
 
! align="left" | [[Bestand:C364.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-110 (1 extra paper tray), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|}
 
 
 
[nl]Voor printerdrivers voor andere besturingssystemen, bezoek http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html[/nl]
 
[en]For other operating systems, visit http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html[/en]
 
 
 
=== [Kosten][Costs] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Voor alle facultaire printers (behalve de [[Kamerbreed|A0 posterprinter]]) geldt een uniforme paginaprijs die afhankelijk is van de soort afdruk, zie de onderstaande tabel.
+
De printer staat nu in het lijstje van jouw printers. Nu moeten we de nieuwe printer aanpassen zodat
De kosten van een printopdracht (aantal pagina's x paginaprijs) worden automatisch afgeboekt van het budget. Men dient dan ook over een (positief) [[hardware_budgetten_|budget]] te beschikken.
+
je naar de netwerkprinter gaat printen.
  
<font color=red>Let op: als er ook maar 1 kleurenpixel op een pagina wordt gebruikt, zal de printer een kleurenpagina registreren en wordt voor die pagina de kleurenprijs berekend.</font>
+
* Rechtsklik op de nieuwe printer en kies '''Eigenschappen van printer'''.
 +
* Ga naar het tabblad '''Poort''' en klik op '''Poort toevoegen...'''.
 +
* Kies '''Local Port''' en klik op '''Nieuwe Poort...'''.
 +
* Vul bij '''Geef een poortnaam op''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' in en klik '''OK''', '''Sluiten''' en nogmaals '''Sluiten''' aan.
  
Vanwege de RU-uniformiteit zijn per 1 februari 2014 de prijzen gewijzigd in:
+
Verifieer alvorens te printen of je de bestanden op die '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' kunt lezen.
 
+
De printerkoppeling '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\</tt>''' in zowel '''Poort toevoegen...''' als de netwerkdisk moeten exact hetzelfde zijn.
{| border="1"
+
Dit is helaas nodig om een betrouwbare connectie naar de printer-server te maken.
! align="left" | ''formaat''
 
! align="left" | ''zwart-wit''
 
! align="left" | ''kleur''
 
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,037
 
! align="left" | &euro; 0,19
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,074
 
! align="left" | &euro; 0,38
 
|}
 
 
 
Gebruik manual feed invoer voor het printen op transparanten en gebruik alleen transparanten die laserprinter proof zijn.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
For all faculty printers (except the [[Kamerbreed|A0 poster printer]]) there is a uniform price per page which depends on the type of output.
+
The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from '''<tt>LPT1:</tt>''' to the the network printer.
The costs of a printjob (number of pages x price per page) are automatically deducted from your budget. You need to have a (positive) [[hardware_budgetten_|budget]].
 
 
 
<font color=red>Beware: even if there is just one single color pixel on a page, the printer will register a color page and your budget will be charged accordingly.</font>
 
  
Because of RU uniformity the costs have been changed on Februari 1, 2014, into:
+
* Right click on the newly created printer and choose '''Printer properties'''.
 +
* Visit the tab '''Ports''' and click op '''Add Port...'''.
 +
* Choose '''Local Port''' and click on '''New Port...'''.
 +
* Enter at '''Enter a port name:''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' and click '''OK''', '''Close''' and again '''Close'''.
  
{| border="1"
+
Verify before printing that you can see and read the files at the network drive '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
! align="left" | ''formaat''
+
The printer connection '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\</tt>''' in '''Add Port...''' and as well in the the network drive has to be exactly the same.
! align="left" | ''zwart-wit''
+
This is needed to create a reliable connection to the printer server.
! align="left" | ''kleur''
 
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,037
 
! align="left" | &euro; 0,19
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,072
 
! align="left" | &euro; 0,38
 
|}
 
 
 
Use manual feed to print transparencies and make sure the transparencies are laserprinter proof.
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
<!--
  
=== [Afdrukken onder Windows][Printing under Windows] ===
+
[en]
 +
First connect a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>.
 +
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 +
* Choose 'A network printer ...',
 +
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printsmb.science.ru.nl\ourownprinter</tt>.
 +
* Now you can select to make it the default printer.
 +
* Finally click 'Finish'.
  
==== [ISC beheerde PC (SWI)][ISC managed PC (SWI)] ====
+
An other solution would be to connect to the printer using 'Connect using a different user name'.
[nl]
 
Eindgebruikers op een door ISC beheerde PC kunnen het beste de procedure 'Windows 7: Snel printers koppelen op een beheerde PC' hieronder volgen.
 
Lukt dit niet, neem dan contact op met ISC.
 
[/nl]
 
[en]
 
End users on PCs managed by ISC are advised to follow the procedure 'Windows 7: Fast installation on a managed PC' below.
 
If you run into problems please contact ISC for assistance.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
+
-->
==== [Windows 8][Windows 8] ====
+
<!--
 
[nl]
 
[nl]
 
Hierbij de procedure welke een gebruiker gemeld heeft voor Windows8.
 
Hierbij de procedure welke een gebruiker gemeld heeft voor Windows8.
Line 412: Line 181:
 
* Kies: Add a local printer or network printer with manual settings.
 
* Kies: Add a local printer or network printer with manual settings.
 
* Kies: Create a new port, selecteer daarna Local Port
 
* Kies: Create a new port, selecteer daarna Local Port
* Bij enter port name geef:  \\printer-srv.science.ru.nl\printernaam, bv \\printer-srv.science.ru.nl\toorop
+
* Bij enter port name geef:  \\printer-sr.science.ru.nl\printernaam, bv \\printer-srv.science.ru.nl\toorop
 
* Selecteer de juiste driver. Komt deze niet voor, dan klik op Windows Update
 
* Selecteer de juiste driver. Komt deze niet voor, dan klik op Windows Update
 
* De rest wijst zich vanzelf.
 
* De rest wijst zich vanzelf.
<!--
+
<! --
 
Opm: In mijn lijstje van drivers kwam geen printerdriver voor die exact overeenkwam  met het type van kelvin.
 
Opm: In mijn lijstje van drivers kwam geen printerdriver voor die exact overeenkwam  met het type van kelvin.
 
Hier heb ik CL2000 PCL5c voor gekozen in dat lijkt te werken.  
 
Hier heb ik CL2000 PCL5c voor gekozen in dat lijkt te werken.  
  
 
Opm: initieel kwam in mijn lijstje van drivers ook geen printerdriver voor die exact overeenkwam. Echter na een '''aantal''' keer op de windows update button te hebben gedrukt kwam hij wel voor. Zodoende heb ik de juiste drivers voor kelvin(Ricoh Aficio MP C2500 PS) en newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS) kunnen installeren. Belangrijk is wel dat je na installatie de invoerlades op het juiste papier formaat zet : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4. Tevens als je windows 8 UK hebt moet je ook in je printer voorkeursinstellingen het papier formaat van Letter naar A4 zetten.
 
Opm: initieel kwam in mijn lijstje van drivers ook geen printerdriver voor die exact overeenkwam. Echter na een '''aantal''' keer op de windows update button te hebben gedrukt kwam hij wel voor. Zodoende heb ik de juiste drivers voor kelvin(Ricoh Aficio MP C2500 PS) en newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS) kunnen installeren. Belangrijk is wel dat je na installatie de invoerlades op het juiste papier formaat zet : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4. Tevens als je windows 8 UK hebt moet je ook in je printer voorkeursinstellingen het papier formaat van Letter naar A4 zetten.
 +
[/nl]
 
-->
 
-->
[/nl]
+
<!--
 
[en]
 
[en]
 
This is a procedure reported by a user to get printers working for Windows8.
 
This is a procedure reported by a user to get printers working for Windows8.
Line 438: Line 208:
 
Note: Initially in my list of drivers there was also no printer driver which matched exactly with the type of the printer kelvin.  However after a '''few times''' pressing on the windows update button the right driver appeared. I finally managed to installed the correct drivers for the printers kelvin(icoh Aficio MP C2500 PS) and newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS). It is also important that after the driver installation you also set the paper input trays to the right paper format : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4.  
 
Note: Initially in my list of drivers there was also no printer driver which matched exactly with the type of the printer kelvin.  However after a '''few times''' pressing on the windows update button the right driver appeared. I finally managed to installed the correct drivers for the printers kelvin(icoh Aficio MP C2500 PS) and newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS). It is also important that after the driver installation you also set the paper input trays to the right paper format : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4.  
 
Also if you have Windows 8 UK you should also set the paper format from letter to A4 in your printing preferences.  
 
Also if you have Windows 8 UK you should also set the paper format from letter to A4 in your printing preferences.  
 +
[/en]
 
-->
 
-->
[/en]
 
  
 
==== [Windows 7: Snel printers koppelen op een beheerde PC][Windows 7: Fast installation on a managed PC] ====
 
==== [Windows 7: Snel printers koppelen op een beheerde PC][Windows 7: Fast installation on a managed PC] ====
 
[nl]
 
[nl]
* Open Verkenner (windows toets + e).
+
* Open '''Verkenner''' (windows toets + e).
* Typ in de adresbalk: <tt>\\printto.science.ru.nl\</tt> en druk op ENTER.
+
* Typ in de adresbalk: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\</tt>''' en druk op ENTER.
 
* Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 
* Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 
* Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.
 
* Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Open Windows Explorer (windows key + e).
+
* Open '''Windows Explorer''' (windows key + e).
* Type <tt>\\printto.science.ru.nl\</tt> in the address bar and hit the return key.
+
* Type '''<tt>\\printto.science.ru.nl\</tt>''' in the address bar and hit the return key.
 
* Use your science account and password if an authentication window pops up.
 
* Use your science account and password if an authentication window pops up.
 
* Double click the printer you'd like to install.
 
* Double click the printer you'd like to install.
Line 457: Line 227:
 
==== [Windows 7: Voor een zelf beheerde PC][Windows 7: For a self maintained PC] ====
 
==== [Windows 7: Voor een zelf beheerde PC][Windows 7: For a self maintained PC] ====
 
[nl]
 
[nl]
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een 'Windows Verkenner' scherm als 'Mijn Documenten' te klikken op 'Extra' -&gt; 'Netwerkverbinding maken...' en als 'Map:' op te geven <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>.
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Kies 'Start', dan 'Devices and Printers', dan 'Add a Printer' en kies dan voor 'Network printer'
+
* Kies '''Start''', dan '''Apparaten en Printers''', dan '''Een printer toevoegen''' en kies dan voor '''Netwerk printer, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen'''.
* Klik 'The printer that I want isn't listed' en vul in bij 'Select by name': \\printto.science.ru.nl\printernaam
+
* Klik '''Een gedeelde printer op naam selecteren.''' en vul in bij '''Een gedeelde printer op naam selecteren:''' '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printernaam></tt>'''.
* Klik 'Next', wacht even en klik daarna weer 'Next'
+
* Klik '''Volgende''', wacht even en klik daarna weer '''Volgende'''.
* Controleer voor de zekerheid of de Preferences en/of Properties op A4 staan
+
* Controleer voor de zekerheid of de Voorkeuren en/of Eigenschappen op A4 papier staan in plaats van het US letter formaat papier.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
First attach a network drive from the print server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>.
+
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose the '''Folder:''' '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Click 'Start', 'Devices and Printers', 'Add a Printer' en select 'Network printer'
+
* Click '''Start''', '''Devices and Printers''', '''Add a Printer''' en select '''Network printer, wireless printer or Bluetooth printer'''.
* Click 'The printer that I want isn't listed' en enter \\printto.science.ru.nl\printername at 'Select by name'
+
* Click '''Select a shared printer by name''' and enter '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printername></tt>''' at '''Select a shared printer by name'''.
* Click 'Next', wait a little and then click 'Next' again
+
* Click '''Next''', wait a little and then click '''Next''' again.
* To be sure, check if Preferences / Properties are on A4 paperformat
+
* Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 474: Line 244:
  
 
[nl]
 
[nl]
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een 'Windows Verkenner' scherm als 'Mijn Documenten' te klikken op 'Extra' -&gt; 'Netwerkverbinding maken...' en als 'Map:' op te geven <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt> (voor sommige oude printers nog <tt>\\printer-srv.science.ru.nl\printerdrivers</tt>).
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Vervolgens kan dan via 'Start' -&gt; 'Instellingen' -&gt; 'Printers en faxapparaten' de printertaak 'Een printer toevoegen' een nieuwe printer toegevoegd worden.
+
* Vervolgens kan dan via '''Start''' -&gt; '''Instellingen''' -&gt; '''Printers en faxapparaten''' de printertaak '''Een printer toevoegen''' een nieuwe printer toegevoegd worden.
* Kies voor 'Netwerkprinter ...',
+
* Kies voor '''Netwerkprinter ...''',
* kies voor 'Verbinding maken met deze printer ...',
+
* kies voor '''Verbinding maken met deze printer ...''',
* en vul achter 'Naam:' in: '<tt>\\printto.science.ru.nl\printernaam</tt>', dus bv. <tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>.
+
* en vul achter '''Naam:''' in: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printernaam></tt>''', dus bv. '''<tt>\\printto.science.ru.nl\onzeeigenprinter</tt>'''.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
* Klik dan nog op 'Voltooien' om af te sluiten.
+
* Klik dan nog op '''Voltooien''' om af te sluiten.
  
Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de loginnaam die men nodig heeft om de printer aan te koppelen (de FNWI loginnaam), dan geeft Windows die namelijk vanzelf mee aan de printer-server. In andere gevallen valt het vaak wel aan de praat te krijgen door 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' aan te klikken).
+
Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de loginnaam die men nodig heeft om de printer aan te koppelen (de Science loginnaam), dan geeft Windows die namelijk vanzelf mee aan de printer-server. In andere gevallen valt het vaak wel aan de praat te krijgen door '''Verbinding maken via een andere gebruikersnaam''' aan te klikken).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
First connect a network drive from the printto printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt> (for some old printers you''ll have to use <tt>\\printer-srv.science.ru.nl\printerdrivers</tt>).
+
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose for the '''Folder:''' '''<tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
+
* Then you can add a new printer using '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers and Faxes''', select the printer task '''Add a printer'''.
* Choose 'A network printer ...',
+
* Choose '''A network printer ...''',
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printto.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>.
+
* choose '''Connect to this printer ...''' and type '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printername></tt>''' in the '''Name:''' field, for example '''<tt>\\printto.science.ru.nl\ourownprinter</tt>'''.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Now you can select to make it the default printer.
* Finally click 'Finish'.
+
* Finally click '''Finish'''.
  
If you manage your PC or laptop yourself, the most simple solution is to create an account name and password identical to your FNWI account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using 'Connect using a different user name'.
+
If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using '''Connect using a different user name'''.
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [Windows95/98/ME/NT][Windows95/98/ME/NT] ====
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Installeer een printer als volgt (<tt>\\printer-srv\toorop</tt> als voorbeeld):
+
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
  
* Klik op: 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers'
+
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''home1'', ''home2'', ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
* Dubbelklik: 'Add Printer'
 
* Selekteer: 'Network printer' (maar voor Windows NT selecteer "local printer").
 
* Network path: <tt>\\printer-srv\toorop</tt>
 
  
Klik verder steeds op 'Next', eventueel als 'Default Printer' aanvinken en 'Would you like to print a test page' deselecteren. In de tabbladen die men krijgt door de 'Properties' van de printer te selekteren, kan men instellingen wijzigen.
+
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
 
 
Voor afdelingsprinters moet meestal ook de fabrikant en het model van de printer geselecteerd worden, behalve als C&amp;CZ de printer opgenomen heeft in de Samba lijst van printerdefinities (<tt>/usr/local/samba/lib/printers.def</tt>).
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Install a printer (<tt>\\printer-srv\toorop</tt> as an example):
+
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
  
* Click: 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers'
+
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''home1'', ''home2'', ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''Kdestroy''' allows you to start all over again.
* Doubleclick: 'Add Printer'
 
* Select: 'Network printer' (but for Windows NT select 'local printer').
 
* Network path: <tt>\\printer-srv\toorop</tt>
 
  
Now click several times on 'Next', select 'Default Printer' as needed and deselect 'Would you like to print a test page'. You can change the settings of the printer in de tabs you get when selecting 'Properties'.
+
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
 
For departmental printers it is usually necessary to select the brand en model of the printer, except when C&amp;CZ has added the printer to the Samba list of printerdefinitions (<tt>/usr/local/samba/lib/printers.def</tt>).
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Printing on a Managed Linux PC] ===
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op andere Linux machines][Departmental printers: Printing on other Linux machines] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Met '''kprinter''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default"). Vink bij de '''System Options''' *uit* dat elke applicatie de laatst gebruikte printer gebruikt ("defaults to the last printer used in the application"). Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt en met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen. Een oude beheerde Linux PC waarop cups 1.2 staat (Fedora 7) kan geen Kerberos gebruiken. Daar moet elke keer een wachtwoord worden gegeven bij het afdrukken naar een gebudgetteerde printer.
+
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server: printsmb.science.ru.nl welke een alias is voor printvm.science.ru.nl.
  
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
+
Kies als device URI <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printernaam></b>.
  
Hoewel het printsysteem op de Linux machines sterk verschilt van de Sun machines, geldt de waarschuwing zoals die bij Sun machines is vermeld ook voor Linux machines.
+
* Als "device URI" kies <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printvm.science.ru.nl/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.
 +
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
With '''kprinter''' you can choose your default printer ("Set as Default"). Deselect under '''System Options''' that every application should use the last selected printer ("defaults to the last printer used in the application"). To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets and with the command '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket. An old managed Linux PC with cups 1.2 (Fedora 7) cannot use Kerberos tickets. On those PCs have have to type your password every time to print to a budgetted printer.
+
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: printsmb.science.ru.nl which is an alias for printvm.science.ru.nl.
  
To show a printer queueu, use '''lpq'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
+
Choose as device URI <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printername></b>.
  
The print system for Linux machines differs a lot from the Sun machines, but the warning mentioned for Sun machines
+
* As device URI, type <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;printvm.science.ru.nl/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
also holds for the Linux machines.
+
* An alternative method to create a cups printer is the command <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
[/en]
 
 
 
=== [Afdrukken op andere Linux machines][Printing on other Linux machines] ===
 
 
 
[nl]
 
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een samba-server.
 
 
 
De hardware achter de naam <b>printer-srv.science.ru.nl</b> zal op korte terrmijn uitgefaseerd worden. In principe willen we het gebudgetteerd printen verhuizen van die <b>printer-srv.science.ru.nl</b> naar een nieuwe machine <b>printto.science.ru.nl</b>.<br>
 
Daarom zouden we graag als device URI voor Linux and Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b> willen gebruiken.<br>
 
Echter worden we gehinderd door een bug [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624].
 
Een voorlopige work around is gebruik maken van de device URI <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b>, dus <b>smb</b> ipv <b>to</b> in de machinenaam.
 
 
 
* Als "device URI" moet je nemen <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitropeteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.
 
* Alternatief kun je nog voorlopig <b>smb://printer-srv.science.ru.nl/<printernaam></b> gebruiken.
 
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando ''lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd''.
 
* Voor gebruikers van Debian Wheezy is een handige GUI/package om samba printers mee te configureren [http://packages.debian.org/wheezy/system-config-printer system-config-printer].
 
[/nl]
 
[en]
 
In linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server.
 
 
 
The hardware for <b>printer-srv.science.ru.nl</b> will be retired within a few months. We would like to move the budgetted print service from this <b>printer-srv.science.ru.nl</b> to the new machine <b>printto.science.ru.nl</b>.<br>
 
That is why we would like to use as a device URI for Linux or Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b>.<br>
 
But we are bitten by a bug in the software [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624].
 
A temporary work around is using an alternative device URI <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b>, ie change <b>to</b> to <b>smb</b> in the machine name.
 
 
 
* As device URI, type <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;printsmb.science.ru.nl/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 
* For the time being you can still use <b>smb://printer-srv.science.ru.nl/<printername></b>.
 
* An alternative method to create a cups printer is the command ''lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd''.
 
* The package smbclient is required in order to use a Samba-printer. When using Debian Wheezy, an easy GUI for setting up printers using samba is provided by the [http://packages.debian.org/wheezy/system-config-printer system-config-printer package].
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 572: Line 304:
  
 
[nl]
 
[nl]
Zie de Engelstalige informatie.
+
Alleen in het Engels beschikbaar:
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]
 
 
* Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 
* Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 
* Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 
* Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
Line 580: Line 311:
 
* Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 
* Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 
* Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
 
* Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
* In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printer-srv.science.ru.nl".
+
* In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printsmb.science.ru.nl".
 
* Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 
* Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 
* Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
 
* Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
Line 596: Line 327:
 
* Optionally, select "Use as Default".
 
* Optionally, select "Use as Default".
 
* Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.
 
* Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.
[/en]
 
  
=== [Afdrukken op een MacOS X machine][Printing on a MacOS machine] ===
+
====[Gedetailleerde instructies voor Ubuntu][Detailed instructions for Ubuntu] ====
 +
 
 +
[nl]
 +
Alleen in het Engels beschikbaar:
 +
[/nl]
 +
* Make sure you install
 +
** system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
 +
** python-smbc python3-smbc smbclient :  needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
 +
** gnome-keyring : needed for storing password
 +
** seahorse :  optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
 +
** '''Install all with command:''' sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 +
* Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 +
* From a terminal window execute as  normal user the command: <code>sudo system-config-printer</code><br> On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 +
* In the started gui choose add new printer.
 +
* In the upcoming dialog window choose:
 +
** Device: Network Printer - Windows printer via Samba
 +
** URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
 +
** Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
 +
*** user ('''ru\u-number''' + password  => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
 +
*** 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
 +
*** '''TIP''': in case of problems with authentication look at the terminal from which you started <code>system-config-printer</code> if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 +
* Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file) <br/> However sometimes "generic postscript" also works.
 +
* Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it  won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!
  
==== OS X 10.6 (Snow Leopard) and 10.7 (Lion)====
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op een OS X machine][Departmental printers: Printing on an OS X machine] ===
 +
==== [OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger][OS X 10.6 (Snow Leopard) or later] ====
 
[nl]
 
[nl]
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer "Afdrukken en faxen".
+
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer '''Afdrukken en faxen'''.
 
* Klik onder de lijst met printers op het plusje.
 
* Klik onder de lijst met printers op het plusje.
* Klik in de knoppenbalk op "Geavanceerd" (staat deze er niet: klik rechts op het menu en kies "pas knoppenbalk aan" en sleep de knop "Geavanceerd" naar de knoppenbalk).
+
* Klik in de knoppenbalk op '''Geavanceerd''' (staat deze er niet: klik rechts (of control-klik) op het menu en kies '''pas knoppenbalk aan''' en sleep de knop '''Geavanceerd''' naar de knoppenbalk).
 +
* Het kan gebeuren dat je niets kunt invullen in deze dialogbox, in dat geval staat mogelijk printer sharing aan.
 +
Open Systeemvoorkeuren -> Delen -> Printer Delen en zet printer delen uit. Reboot en daarna kun je wel iets toevoegen via deze weg.
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://printsmb.science.ru.nl/printernaam
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb.science.ru.nl printsmb'''<br> Vaak werkt het ook om gewoon om '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>''' te gebruiken.
** Als voorlopig alternatief kunt u nog gebruiken URI: smb://printer-srv.science.ru.nl/printernaam
+
** '''IMPORTANT''': when using eduroam make sure it uses this university credentials, otherwise you are seen as a guest on the network and disallowed to access the printers over the smb protocol!!
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
* Klik "Voeg toe".
+
* Klik '''Voeg toe'''.
* Bij de eerste print poging zal de printer een foutmelding tonen. Klik op 'Resume'. Er verschijnt een dialoog welke naar account gegevens vraagt. Vul hier je science account en wachtwoord in. Eventueel kun je de credentials toevoegen aan je 'Key Ring'.
+
* Bij de eerste print poging zal de printer een foutmelding tonen. Klik op '''Resume'''. Er verschijnt een dialoog welke naar account gegevens vraagt. Vul hier je science account en wachtwoord in. Eventueel kun je de credentials toevoegen aan je '''Key Ring'''.
 
* en klaar.
 
* en klaar.
N.b. Het is mogelijk dat in de URI de loginnaam en het wachtwoord verwerkt moeten worden zoals aangegeven hieronder voor MacOS 10.5. Als er een ; (puntkomma) in je wachtwoord zit, leidt dit tot problemen.
+
N.b. Het is mogelijk dat in de URI de loginnaam en het wachtwoord verwerkt moeten worden zoals aangegeven hieronder voor OS X 10.5. Als er een ; (puntkomma) in je wachtwoord zit, leidt dit tot problemen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
+
* Open '''System Preferences''', select '''Print & Fax'''
* Press the +button, it will open the “Printer Browser”
+
* Press the '''+''' plus button, it will open the '''Printer Browser'''
* Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
+
* Click in the Toolbar on '''Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose '''Customize Toolbar...''', drag the '''Advanced''' icon into the Toolbar)
 +
* It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://printsmb.science.ru.nl/printername
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''<br> Often, it just works to use '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>'''.
** For the time being you can still use URI: smb://printer-srv.science.ru.nl/printername
 
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
* Click “Add”.
+
* Click '''Add'''.
* When printing your first job the printer will show some error message. Click on 'Resume'. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your 'Key Ring'.
+
* When printing your first job the printer will show some error message. Click on '''Resume'''. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your '''Key Ring'''.
 
* and you’re done!
 
* and you’re done!
Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for MacOS 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.
+
Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 637: Line 392:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/printernaam
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
** Als voorlopig alternatief kunt u gebruiken URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printer-srv.science.ru.nl/printernaam
 
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
* Klik "Voeg toe"
 
* Klik "Voeg toe"
Line 648: Line 402:
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/printernaam
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
** For the time being you can still use URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printer-srv.science.ru.nl/printername
 
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
* Click “Add”, and you’re done!
Line 661: Line 414:
 
* De bovenste selectieknop moet op “Advanced” staan en de tweede op “Windows Printer via SAMBA”
 
* De bovenste selectieknop moet op “Advanced” staan en de tweede op “Windows Printer via SAMBA”
 
* Als "device name" mag je de naam nemen waarmee je  zelf naar de printer wil refereren
 
* Als "device name" mag je de naam nemen waarmee je  zelf naar de printer wil refereren
* Als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
+
* Als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
* Of alternatief als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printer-srv.science.ru.nl/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
 
 
* Kies als je wil het precieze printermodel (bijvoorbeeld HP Laserjet 4200 series printer met 500-sheet input tray en duplex unit en 64 MB memory)
 
* Kies als je wil het precieze printermodel (bijvoorbeeld HP Laserjet 4200 series printer met 500-sheet input tray en duplex unit en 64 MB memory)
 
* Klik “Add”. Klaar!
 
* Klik “Add”. Klaar!
Line 672: Line 424:
 
* The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 
* The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 
* As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 
* As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
* As device URI, type smb://username:password&#64;printsmb.science.ru.nl/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
+
* As device URI, type smb://username:password&#64;printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
* Or alternatively as device URI, type smb://username:password&#64;printer-srv.science.ru.nl/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 
 
* Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 
* Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
* Click “Add”, and you’re done!
Line 753: Line 504:
 
-->
 
-->
  
=== [Inbinden, snijden, nieten, ...][Binding, cutting, stapling, ...] ===
 
  
[nl]
+
[[Bestand:lijn.png]]
In de [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
 
[/nl]
 
[en]
 
In the [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
 
[/en]
 
  
[nl]
 
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
 
[/nl]
 
[en]
 
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
 
[/en]
 
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
=== [Gebruik van andere papiersoorten][Using different paper types] ===
 
 
[nl]
 
Wanneer je op iets anders dan standaardpapier (60-81 g/m^2) wilt afdrukken, moet je aangeven wat voor papier je gebruikt. In '''kprinter''' kan dit via ''Properties'', selecteer onder ''Paper Type'' het juiste type. Als je bijvoorbeeld op een Ricoh printer op 82-105 g/m^2 papier wilt afdrukken, kies je  ''Middle Thick''; voor 106-253 g/m^2 kies je ''Thick'', ''Thick 2'' of ''Thick 3'' naargelang de papierdikte.
 
 
<font color=red>Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de inkt niet goed in het papier wordt gebrand en er inktresten komen te zitten aan zowel je afdrukken als aan de printerrollen. </font>
 
 
N.B. Deze opties zijn niet beschikbaar bij printen via de command line.
 
<!--N.B. waarden zijn gevonden op http://www.ricoh-usa.com/downloads/manuals/color/c2500/manuals/About_This_Machine.pdf pagina 65-->
 
[/nl]
 
[en]
 
If you want to print on something other than plain paper (60-81 g/m^2), then you need to specify the paper type. In ''kprinter'' you need to select ''Properties'' and choose the right paper type. For example if you use 82-105 g/m^2 paper on a Ricoh printer, choose ''Middle Thick''; for 106-253 g/m^2 choose either ''Thick'', ''Thick 2'' or ''Thick 3'' with increasing thickness.
 
 
<font color=red>If you don't do this, the printer ink might not stick to the paper well enough, which leads to ink stains on both your documents and the printer itself.</font>
 
 
Note: These options are not available when you print using the command line.
 
[/en]
 
 
=== Peage ===
 
 
[nl]
 
Er komt vanuit centraal een nieuw accountingsysteem om gebudgetteerd printen, kopi&euml;ren en scannen over de gehele campus te uniformeren.
 
Dit systeem heet [[Peage]].
 
[/nl]
 
[en]
 
A new accounting system is being developed by the ICT Service Center to provide uniform budgeted printing, copying and scanning on Radboud University campus.
 
This system is called [[Peage]].
 
[/en]
 
 
<!--
 
=== Cups ===
 
 
[[Print project Cups]]
 
[nl]
 
Project van C&amp;CZ om IPP (Internet Printing Protocol) printen te ondersteunen.
 
Bedoeld om zowel Linux als Macintosh systemen een betere service te kunnen bieden m.b.t. de gebudgetteerde printers, maar ook Windows systemen kunnen hier gebruik van maken, waarbij vooral zelfbeheerde systemen van studenten en medewerkers eenvoudiger gebudgetteerd moeten kunnen printen.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&amp;CZ project to implement IPP (Internet Printing Protocol) printing.
 
Targeting Linux and Macintosh computers, to provide a better printing service for budgeted printing.
 
But this will also make printing to budgeted printers easier for students and employees who administer their own Windows computers.
 
[/en]
 
-->
 

Latest revision as of 10:16, 30 March 2019

Printers

Peage and Konica Minolta multifunctionals

Throughout the campus you can find multifunctionals that use the Peage system, which is managed by the ISC. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

Binding, cutting, stapling, booklets, ...

In the Faculty Library you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.

In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.

Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.

C&CZ poster printer

C&CZ runs a A0 poster printer kamerbreed to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.

C&CZ 3D printers

C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.

The first 3D printer is a BCN3D Sigma, a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.

Per September 2017, we also have a Prusa i3 MK2 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the multi-material upgrade.

If you want to start developing, it is advised to follow a few video courses FreeCAD Tutorial.

The price for a printed object: 10 cent per gram.

Departmental printers (owned by the department)

There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department. The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.

Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows

ISC managed PC (SRW)

End users on PCs managed by the ISC are advised to follow the procedure for a self managed Windows 7 PC below. If you run into problems please contact ISC for assistance.

Windows 8, 8.1, 10 or higher

You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.

Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.

 • Do this by visiting your Desktop.
 • Connecting a network drive can be accomplished by starting a Windows Explorer and selecting the tab Computer and then clicking Map network drive.
 • Select at Drive: e.g. P: and enter at Folder: \\printsmb.science.ru.nl\printtest. Also select Reconnect at sign-in and Connect using different credentials. Click Finish.
 • Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select Remember my credentials and click OK.
 • There should appear a Windows Explorer screen with a few files.

Now install the printer using a local port.

 • Do this by right clicking on Start -> Control Panel -> Devices and Printers,
 • Choose Add a printer and select The printer that I want isn't listed,
 • Choose Add a local printer or netwerk printer with manual settings. Click Next,
 • Choose Use an existing port: LPT1: (Printer Port). Click Next,
 • Install the correct printer driver,
 • Choose a Printer name:, e.g. ourownprinter. Click Next,
 • Choose Do not share this printer. Click Next and then Finish.

The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from LPT1: to the the network printer.

 • Right click on the newly created printer and choose Printer properties.
 • Visit the tab Ports and click op Add Port....
 • Choose Local Port and click on New Port....
 • Enter at Enter a port name: \\printsmb.science.ru.nl\<printernaam> and click OK, Close and again Close.

Verify before printing that you can see and read the files at the network drive \\printsmb.science.ru.nl\printtest. The printer connection \\printsmb.science.ru.nl\ in Add Port... and as well in the the network drive has to be exactly the same. This is needed to create a reliable connection to the printer server.

Windows 7: Fast installation on a managed PC

 • Open Windows Explorer (windows key + e).
 • Type \\printto.science.ru.nl\ in the address bar and hit the return key.
 • Use your science account and password if an authentication window pops up.
 • Double click the printer you'd like to install.

Windows 7: For a self maintained PC

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose the Folder: \\printto.science.ru.nl\printtest.

 • Click Start, Devices and Printers, Add a Printer en select Network printer, wireless printer or Bluetooth printer.
 • Click Select a shared printer by name and enter \\printto.science.ru.nl\<printername> at Select a shared printer by name.
 • Click Next, wait a little and then click Next again.
 • Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.

Windows2000/XP

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose for the Folder: \\printto.science.ru.nl\printtest.

 • Then you can add a new printer using Start -> Settings -> Printers and Faxes, select the printer task Add a printer.
 • Choose A network printer ...,
 • choose Connect to this printer ... and type \\printto.science.ru.nl\<printername> in the Name: field, for example \\printto.science.ru.nl\ourownprinter.
 • Now you can select to make it the default printer.
 • Finally click Finish.

If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using Connect using a different user name.

Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC

With system-config-printer you can choose your default printer ("Set as Default").

To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. home1, home2, pile and bundle), you should already have a valid Kerberos ticket. The command klist shows your Kerberos tickets, with kinit you can get or renew a Kerberos ticket and finally Kdestroy allows you to start all over again.

To show the printer queue, use lpq -P<printername>. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.

Departmental printers: Printing on other Linux machines

In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: printsmb.science.ru.nl which is an alias for printvm.science.ru.nl.

Choose as device URI smb://printvm.science.ru.nl/<printername>.

 • As device URI, type smb://printvm.science.ru.nl/<printername> or smb://username:password@printvm.science.ru.nl/<printername>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 • An alternative method to create a cups printer is the command lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password@Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd.

Detailed instructions for OpenSuSE 11

 • Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 • Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 • Start the SuSE setup tool YAST, give root password.
 • Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 • Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
 • In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printsmb.science.ru.nl".
 • Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 • Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
 • Click on "Test connection", the reply should be "Test OK" after a few seconds.
 • Click "OK".
 • At "Find and assign driver; search for:" enter "Generic".
 • Choose default paper size "A4".
 • At "Set arbitrary name" enter name of queue, e.g. "pr-hg-03-038".
 • To select a driver, scroll to bottom of the list for "Generic PostScript level 2 Printer Foomatic/PostScript.
 • Click "OK".
 • Wait for "Creating New Printer Setup" to finish.
 • You will go back to the printer configuration menu. Click on "Edit" to modify the queue that was just created.
 • Click on "options", select "Duplex/double sided printing" and choose "DuplexNoTumble" and "OK".
 • Enter "printer location", make sure "Accept Print Jobs" and "Enable Printing" are selected.
 • Optionally, select "Use as Default".
 • Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.

Detailed instructions for Ubuntu

 • Make sure you install
  • system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
  • python-smbc python3-smbc smbclient : needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
  • gnome-keyring : needed for storing password
  • seahorse : optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
  • Install all with command: sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 • Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 • From a terminal window execute as normal user the command: sudo system-config-printer
  On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 • In the started gui choose add new printer.
 • In the upcoming dialog window choose:
  • Device: Network Printer - Windows printer via Samba
  • URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
  • Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
   • user (ru\u-number + password => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
   • 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
   • TIP: in case of problems with authentication look at the terminal from which you started system-config-printer if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 • Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file)
  However sometimes "generic postscript" also works.
 • Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!

Departmental printers: Printing on an OS X machine

OS X 10.6 (Snow Leopard) or later

 • Open System Preferences, select Print & Fax
 • Press the + plus button, it will open the Printer Browser
 • Click in the Toolbar on Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose Customize Toolbar..., drag the Advanced icon into the Toolbar)
 • It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
   Often, it just works to use smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam>.
  • Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 • Click Add.
 • When printing your first job the printer will show some error message. Click on Resume. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your Key Ring.
 • and you’re done!

Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.

OS X 10.5 (Leopard)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://loginnaam:wachtwoord@printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
  • Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 • Click “Add”, and you’re done!

OS X 10.4 (Tiger)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Now, press ALT and then click (with ALT still down) “More Printers”, and a dialog box appears
 • The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 • As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 • As device URI, type smb://username:password@printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 • Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 • Click “Add”, and you’re done!


Lijn.png