Difference between revisions of "Printbudget"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(15 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Printerbudgetten][Budget for printers] ==
+
[[Category:Studenten]]
 +
[[Category:Medewerkers]]
 +
[[Category:Contactpersonen]]
  
 
[nl]
 
[nl]
Om gebruik te kunnen maken van de C&CZ [[hardware_printers_|printers]] moet de loginnaam voorkomen in een budgetgroep voor de betreffende groep van printers. Ook moet het budget van de budgetgroep voldoende positief zijn om 1 bladzijde af te mogen drukken. De kosten worden automatisch van het budget afgeboekt. De naam van de budgetgroepen waar men gebruik van kan maken en de stand van de budgetten kan bekeken worden op  de [http://dhz.science.ru.nl Doe Het Zelf website].
+
Om gebruik te kunnen maken van de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D C&CZ printers] moet de loginnaam voorkomen in een budgetgroep voor de betreffende groep van printers. Ook moet het budget van de budgetgroep voldoende positief zijn om 1 bladzijde af te mogen drukken. De kosten worden automatisch van het budget afgeboekt. Op de [http://dhz.science.ru.nl Doe Het Zelf website] kan men de budgetgroep kiezen waarvan de kosten standaard afgeschreven zullen worden. Daar is ook een overzicht te zien van het tegoed op de budgetten waarvan men gebruik kan maken en van de twintig laatst afgedrukte printopdrachten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
To use the C&CZ [[hardware_printers_|printers]] the loginname must be present in a budgetgroup for the specific group of printers. Next to that, the budget must be sufficient to print at least 1 page. The budget is automatically being lowered by the costs of printjobs and faxes. The name of the budgetgroups that can be used and the current amount of these budgets can be viewed at the [http://diy.science.ru.nl Do It Yourself website]
+
To use the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D C&CZ printers] the loginname must be present in a budgetgroup for the specific group of printers. Next to that, the budget must be sufficient to print at least 1 page. The budget is automatically being lowered by the costs of print jobs. On the [http://diy.science.ru.nl Do It Yourself website] one can choose the default budget to print from. There one can also view the current amounts of all budgets that can be used and view a summary of the last twenty print jobs.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Studenten krijgen automatisch een privé budgetgroep voor de laserprinters die gelijk is aan de loginnaam. Medewerkers zitten meestal automatisch in de budgetgroep die gelijk is aan de groepsnaam van de afdeling.
+
Om een nieuwe budgetgroep te laten maken dient men bij C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|systeembeheer]] langs te gaan.  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Students automatically get a private budgetgroup for the laserprinters. The name of this budgetgroup is the same as the loginname. Employees normally are automatically member of a budgetgroup with the name of their department.
+
To start a new budgetgroup, one has to stop by C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|system administration]].
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Om een nieuwe budgetgroep te laten maken dient men bij C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|systeembeheer]] langs te gaan.  
+
C&CZ stuurt een mail wanneer het printbudget te laag wordt. Bij een persoonlijk budget wordt [http://wiki.science.ru.nl/cncz/EmailCodes#PRINTBUDGET-1 de mail] naar het persoonlijke mail-adres gestuurd. Bij een groepsbudget wordt [http://wiki.science.ru.nl/cncz/EmailCodes#PRINTBUDGET-2 de mail] naar de eigenaren van de budgetgroep gestuurd. Stuur een mail naar postmaster als u al eerder gewaarschuwd wilt worden. Vermeld hierbij de naam van de budgetgroep en de hoogte van het printbudget waarbij u een mail wilt krijgen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
To start a new budgetgroup, one has to stop by C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|system administration]].
+
C&CZ sends an email when the printbudget has become too low. For a personal budget the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/EmailCodes#PRINTBUDGET-1 mail] is sent to the personal email address. For a group budget the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/EmailCodes#PRINTBUDGET-2 mail] is sent to the owners of the budget group. Send a mail to postmaster if you want to be warned earlier. Please include the name of the budgetgroup and the value of the printbudget at which you want to receive a mail.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Geld storten op een bestaande budgetgroep kan met een AB-bon of eventueel contant bij C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|systeembeheer]] of met pin- of chipknip-betaling bij de Bibliotheek van FNWI op de begane grond in het Huygensgebouw, onder vermelding van de '''loginnaam''' en de '''budgetgroep''' (indien men er meer dan één heeft). Een chipknip-oplaadpunt bevindt zich in de centrale hal van het Huygens-gebouw.[/nl]
+
Geld storten op een bestaande budgetgroep kan op een paar manieren:
 +
* voor groepen met een budgetnummer door een mail te sturen naar postmaster@science.ru.nl onder vermelding van het bedrag, het budgetnummer en de budgetgroep.
 +
* eventueel contant bij C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|systeembeheer]].
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Putting money on an existing budgetgroup can be done with an "AB-bon" or cash at C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|system administration]] or with "pinpas" or "chipknip" at the Faculty Library on the ground floor of the Huygens-building, mentioning the .'''loginname''' and '''budgetgroup''' if one has more than one. Putting money on your "chipknip" can be done in the central lobby of the Huygens building.
+
Putting money on an existing budget group can be done in a few ways:
 +
* for groups with a  budget number, by sending mail to postmaster@science.ru.nl mentioning the amount, the budget number and the budget group.
 +
* if necessary with cash at C&CZ [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|system administration]].
 
[/en]
 
[/en]
 
[[Category:Hardware]]
 

Latest revision as of 13:34, 17 August 2016


To use the C&CZ printers the loginname must be present in a budgetgroup for the specific group of printers. Next to that, the budget must be sufficient to print at least 1 page. The budget is automatically being lowered by the costs of print jobs. On the Do It Yourself website one can choose the default budget to print from. There one can also view the current amounts of all budgets that can be used and view a summary of the last twenty print jobs.

To start a new budgetgroup, one has to stop by C&CZ system administration.

C&CZ sends an email when the printbudget has become too low. For a personal budget the mail is sent to the personal email address. For a group budget the mail is sent to the owners of the budget group. Send a mail to postmaster if you want to be warned earlier. Please include the name of the budgetgroup and the value of the printbudget at which you want to receive a mail.

Putting money on an existing budget group can be done in a few ways:

  • for groups with a budget number, by sending mail to mentioning the amount, the budget number and the budget group.
  • if necessary with cash at C&CZ system administration.