Portfolio Handleiding Mentor

From Cncz
Revision as of 19:17, 17 December 2007 by Remcoa (talk | contribs) (New page: <center>'''Handleiding Portfolio - mentor'''</center> '''Op de website http://wiki.science.ru.nl/cncz/Portfolio staat een uitgebreide handleiding''' '''De studiegidsen zijn te vinden op...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Handleiding Portfolio - mentor


Op de website http://wiki.science.ru.nl/cncz/Portfolio staat een uitgebreide handleiding

De studiegidsen zijn te vinden op: http://studiegids.science.ru.nl/2007/science/

De portfolio-applicatie staat op: http://people.science.ru.nl/


Algemene informatie

Voor het portfolio wordt gebruik gemaakt van ELGG, een open-source sociaal platform, net zoals Hyves dat is. Ten behoe ve van het portfolio is een aantal aanpassingen gemaakt. Een aantal zaken zal nog ‘Hyves-achtig’ overkomen.


Elke docent krijgt elk jaar 3-4 eerstejaars studenten. Een mentor heeft na verloop van 3 jaar dus max 12 bachelorstude nten van, waarschijnlijk, verschillende opleidingen onder zijn hoede.


Inloggen

Om in te loggen klikt u op 'inloggen' links boven in en gebruikt u uw normale FNWI gebruikersnaam en bijbehorend wacht woord.


Profielpagina

Na het inloggen klikt u eerst op ‘eigen profiel’, en vervolgens 'Bewerk dit profiel' om hier uw gegevens in te vullen.

Plaats bij voorkeur een foto (onder 'basis details') en vul emailadres (onder 'contact') in. Klik op ‘bewaar dit prof

iel’ onderin om uw profiel op te slaan. Meer invullen mag, maar hoeft niet, let wel op de toegangsrechten:


 • 'Openbaar': zichtbaar voor de hele wereld
 • 'Ingelogde gebruikers': alleen zichtbaar voor FNWI studenten en medewerkers
 • 'Groep: Portfolio toegang': zichtbaar voor de personen in een portfolio groep (niet van toepassing voor mentoren)
 • 'Privé': alleen voor uzelf zichtbaar

De studenten vullen hun opleiding in bij hun profielinformatie en daarmee wordt de structuur van hun portfolio aangema akt. Wanneer zij van opleiding veranderen verandert deze structuur automatisch mee.


Toegang tot het portfolio van studenten

Het is de taak van de student om zijn mentor en zijn studieadviseur toegang te geven tot het portfolio.

Zodra de student u heeft toegevoegd, zult u dat zien onder ‘Netwerk’ (bovenbalk) – ‘contact van’. Ook zal er onder ‘Be richten’ een melding staan.

Door te klikken op de naam van uw student komt u op diens profielpagina.

In de rechterbalk kiest u voor: ‘Klik hier om deze gebruiker als contact toe te voegen.' Hiermee is deze student aan u w contactenlijst toegevoegd.


Voortaan komt u op de profielpagina van de student door in de rechterbalk op de naam van de student te klikken.


Op de studentpagina

Wanneer u op de naam van een student heeft geklikt ziet u de profiel-pagina van deze student. In de bovenbalk is de mo gelijkheid om met ‘eigen profiel’ terug te gaan naar uw eigen pagina.

In de rechterbalk van de studentpagina is de toegang tot het portfolio.


Portfolio

Het portfolio heeft een doorklikbare map-structuur en is ingedeeld in jaren – kwartalen – vakken.

De student maakt voor keuze- en differentiatievakken zelf mappen aan. Gevulde mappen zijn herkenbaar. Zodra het beoord elingscijfer bekend is voegt de student dat ook toe. Een student heeft 48 uur de tijd om wijzigingen aan te brengen in

een map, daarna is deze niet meer te wijzigen. Lege mappen kunnen worden verwijderd door de student, volle niet.

Mocht u samen met de student tot de conclusie komen dat iets echt fout is of niet thuishoort in het portfolio, dan kun t u het item ‘unlocken’. De student heeft dan opnieuw 48 uur de tijd om correcties te maken.


Het bekijken van portfolioproducten spreekt voor zich.


Hieronder staat een overzicht van de vakken waarbij producten worden gemaakt die uiteindelijk in het portfolio aanwezi g moeten zijn. In de studiegids (zie boven) zijn vakbeschrijvingen en het studieprogramma te vinden.


Kwartaal 1

 • inleidend practicum – verslagen
 • SRM 1


Kwartaal 2

 • Project biomoleculen – verslagen, poster en presentatie


Kwartaal 3

 • Project synthese – verslagen, poster en presentatie


Kwartaal 4

 • Projecten – verslagen, posters en presentatie
 • CMV – brief, verslag beroepsoriëntatie
 • reflectieverslag

Mentoraat

De mentor heeft als minimale taak:

 • tenminste enkele malen per jaar het portfolio te bekijken
 • tenminste twee maal per jaar contact hebben met de student over vaardigheden en toekomstplanning. Daarin komt aan he

t eind van het jaar het reflectie-verslag ter sprake.


De mentor moet in ieder geval op de hoogte zijn van de opleiding van zijn student en een inschatting kunnen maken van de voortgang en kan natuurlijk te allen tijde door de producten bladeren

Idealiter komt de student in het gesprek met de mentor aan het begin van de opleiding al in aanraking met de academisc he context en kan terecht met vragen rond keuzes binnen het Scheikundig/MLW/Natuurwetenschappelijk veld.

Wanneer een student tegen inhoudelijke problemen aanloopt of vaardigheids-problemen tegenkomt die de individuele vakke n overstijgen kan de mentor proberen hem in de goede richting aanwijzingen te geven.


De mentor hoeft uiteraard niet de individuele vak-docent te vervangen.

Ook is de mentor geen formeel studie-adviseur, al raken de terreinen elkaar wel.


Studieadviseur

De mentor hoeft niet in de rol te treden van de studieadviseur en kan altijd naar deze verwijzen:

 • wanneer de student problemen heeft op studievoortgangsgebied
 • wanneer de student inschrijvingsproblemen heeft, medische, sociale problemen, etc.
 • wanneer de student formele keuzes moet maken binnen de opleiding, minoren, keuzevakken, wat mag en wat niet, etc. et

c.


Hierin ligt altijd een primaire rol van de studieadviseur. De mentor kan wel een mening geven. In veel gevallen zal er

contact zijn tussen mentor en studieadviseur.


Richtlijn:

De studieadviseur is deskundig op het gebied van de opleiding.

De mentor is deskundig op het vakgebied en beroepsgebied en is docent.