Difference between revisions of "Portfolio Handleiding Mentor"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(New page: <center>'''Handleiding Portfolio - mentor'''</center> '''Op de website http://wiki.science.ru.nl/cncz/Portfolio staat een uitgebreide handleiding''' '''De studiegidsen zijn te vinden op...)
 
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<center>'''Handleiding Portfolio - mentor'''</center>
+
<center>'''Handleiding Portfolio 2008 - mentor'''</center>
 +
'''Handleiding: wiki.cncz.science.ru.nl/portfolio'''
  
 +
'''Studiegidsen: studiegids.science.ru.nl/2008/science'''
  
'''Op de website http://wiki.science.ru.nl/cncz/Portfolio staat een uitgebreide handleiding'''
+
'''Portfolio-applicatie: people.science.ru.nl'''
 
 
'''De studiegidsen zijn te vinden op: http://studiegids.science.ru.nl/2007/science/'''
 
 
 
'''De portfolio-applicatie staat op: http://people.science.ru.nl/'''
 
 
 
  
 
= Algemene informatie =
 
= Algemene informatie =
Voor het portfolio wordt gebruik gemaakt van ELGG, een open-source sociaal platform, net zoals Hyves dat is. Ten behoe
+
Voor het portfolio wordt gebruik gemaakt van ELGG, een open-source web-applicatie die is voor ons is aangepast door Remco Aalbers van C&amp;CZ.
ve van het portfolio is een aantal aanpassingen gemaakt. Een aantal zaken zal nog ‘Hyves-achtig’ overkomen.
 
 
 
 
 
Elke docent krijgt elk jaar 3-4 eerstejaars studenten. Een mentor heeft na verloop van 3 jaar dus max 12 bachelorstude
 
nten van, waarschijnlijk, verschillende opleidingen onder zijn hoede.
 
 
 
  
 
= Inloggen =
 
= Inloggen =
Om in te loggen klikt u op 'inloggen' links boven in en gebruikt u uw normale FNWI gebruikersnaam en bijbehorend wacht
+
Om in te loggen klikt u op 'inloggen' links boven in en gebruikt u uw normale Science gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. U komt dan op de hoofdpagina.
woord.
 
  
 +
Hier kunt u account-instellingen wijzigen (naam, emailadres, toegangsbeperkingen).
  
 
= Profielpagina =
 
= Profielpagina =
Na het inloggen klikt u eerst op ‘eigen profiel’, en vervolgens 'Bewerk dit profiel' om hier uw gegevens in te vullen.
+
Via ‘eigen profiel’ in de bovenbalk, en vervolgens 'bewerk dit profiel' kunt u uw gegevens verder invullen. Plaats bij voorkeur een foto (onder 'basis details') en vul emailadres (onder 'contact') in. Klik op ‘bewaar dit profiel’ onderin o
Plaats bij voorkeur een foto (onder 'basis details') en vul emailadres (onder 'contact') in. Klik op ‘bewaar dit prof
+
m uw profiel op te slaan. Meer invullen mag, maar hoeft niet, let wel op de toegangsrechten:
iel’ onderin om uw profiel op te slaan. Meer invullen mag, maar hoeft niet, let wel op de toegangsrechten:
 
 
 
 
 
 
* 'Openbaar': zichtbaar voor de hele wereld
 
* 'Openbaar': zichtbaar voor de hele wereld
 
* 'Ingelogde gebruikers': alleen zichtbaar voor FNWI studenten en medewerkers
 
* 'Ingelogde gebruikers': alleen zichtbaar voor FNWI studenten en medewerkers
Line 34: Line 22:
 
* 'Privé': alleen voor uzelf zichtbaar
 
* 'Privé': alleen voor uzelf zichtbaar
  
De studenten vullen hun opleiding in bij hun profielinformatie en daarmee wordt de structuur van hun portfolio aangema
+
De studenten vullen hun opleiding in bij hun profielinformatie en daarmee wordt de structuur van hun portfolio aangemaakt. Wanneer zij van opleiding veranderen verandert deze structuur automatisch mee.
akt. Wanneer zij van opleiding veranderen verandert deze structuur automatisch mee.
 
 
 
  
 
'''Toegang tot het portfolio van studenten'''
 
'''Toegang tot het portfolio van studenten'''
  
Het is de taak van de student om zijn mentor en zijn studieadviseur toegang te geven tot het portfolio.
+
Dit jaar hebben wij alle studenten al aan hun mentor gekoppeld. Zodra u ingelogd bent, ziet u in de rechterbalk de studenten staan waarvan u mentor bent.
 
 
Zodra de student u heeft toegevoegd, zult u dat zien onder ‘Netwerk’ (bovenbalk) – ‘contact van’. Ook zal er onder ‘Be
 
richten’ een melding staan.
 
  
Door te klikken op de naam van uw student komt u op diens profielpagina.
+
'''Berichten sturen'''
 
 
In de rechterbalk kiest u voor: ‘Klik hier om deze gebruiker als contact toe te voegen.' Hiermee is deze student aan u
 
w contactenlijst toegevoegd.
 
 
 
 
 
Voortaan komt u op de profielpagina van de student door in de rechterbalk op de naam van de student te klikken.
 
  
 +
Bovenin uw profielpagina vindt u de mogelijkheid via ‘netwerk’ om een bericht te sturen naar een van uw studenten. Deze krijgt een email-alert dat er in zijn portfolio een bericht van u is. Omgekeerd kan een student met u contact opnemen.
 +
(Gewoon email contact is natuurlijk ook mogelijk).
  
 
= Op de studentpagina =
 
= Op de studentpagina =
Wanneer u op de naam van een student heeft geklikt ziet u de profiel-pagina van deze student. In de bovenbalk is de mo
+
Door te klikken op de naam van uw student komt u op diens profielpagina.
gelijkheid om met ‘eigen profiel’ terug te gaan naar uw eigen pagina.
 
  
In de rechterbalk van de studentpagina is de toegang tot het portfolio.
+
In de rechterbalk van de profielpagina van uw student is de toegang tot het portfolio.
  
 +
Via ‘eigen profiel’ in de bovenbalk gaat u terug eigen pagina.
  
 
'''Portfolio'''
 
'''Portfolio'''
Line 65: Line 44:
 
Het portfolio heeft een doorklikbare map-structuur en is ingedeeld in jaren – kwartalen – vakken.
 
Het portfolio heeft een doorklikbare map-structuur en is ingedeeld in jaren – kwartalen – vakken.
  
De student maakt voor keuze- en differentiatievakken zelf mappen aan. Gevulde mappen zijn herkenbaar. Zodra het beoord
+
De student maakt voor keuze- en differentiatievakken zelf mappen aan. Gevulde mappen zijn herkenbaar. Zodra het beoordelingscijfer bekend is voegt de student dat ook toe.  
elingscijfer bekend is voegt de student dat ook toe. Een student heeft 48 uur de tijd om wijzigingen aan te brengen in
+
 
een map, daarna is deze niet meer te wijzigen. Lege mappen kunnen worden verwijderd door de student, volle niet.
+
'''Lock-unlock.'''
  
Mocht u samen met de student tot de conclusie komen dat iets echt fout is of niet thuishoort in het portfolio, dan kun
+
Een student heeft 48 uur de tijd om wijzigingen aan te brengen in een map, daarna is deze niet meer te wijzigen. Lege mappen kunnen worden verwijderd door de student, volle niet.
t u het item ‘unlocken’. De student heeft dan opnieuw 48 uur de tijd om correcties te maken.
 
  
 +
Mocht u samen met de student tot de conclusie komen dat iets echt fout is of niet thuishoort in het portfolio, dan kunt u het item ‘unlocken’. De student heeft dan opnieuw 48 uur de tijd om correcties te maken.
  
 
Het bekijken van portfolioproducten spreekt voor zich.
 
Het bekijken van portfolioproducten spreekt voor zich.
  
 
+
Via '''wiki.science.ru.nl/cncz/Portfolio''' is de lijst beschikbaar met zaken die de student in het portfolio moet opnemen.
Hieronder staat een overzicht van de vakken waarbij producten worden gemaakt die uiteindelijk in het portfolio aanwezi
 
g moeten zijn. In de studiegids (zie boven) zijn vakbeschrijvingen en het studieprogramma te vinden.
 
 
 
 
 
'''Kwartaal 1'''
 
 
 
* inleidend practicum – verslagen
 
* SRM 1
 
 
 
 
 
'''Kwartaal 2'''
 
 
 
* Project biomoleculen – verslagen, poster en presentatie
 
 
 
 
 
'''Kwartaal 3'''
 
 
 
* Project synthese – verslagen, poster en presentatie
 
 
 
 
 
'''Kwartaal 4'''
 
 
 
* Projecten – verslagen, posters en presentatie
 
* CMV – brief, verslag beroepsoriëntatie
 
* reflectieverslag
 
  
 
'''Mentoraat'''
 
'''Mentoraat'''
  
 
De mentor heeft als minimale taak:
 
De mentor heeft als minimale taak:
 
 
* tenminste enkele malen per jaar het portfolio te bekijken
 
* tenminste enkele malen per jaar het portfolio te bekijken
* tenminste twee maal per jaar contact hebben met de student over vaardigheden en toekomstplanning. Daarin komt aan he
+
* tenminste twee maal per jaar contact hebben met de student over voortgang in vaardigheden en toekomstplanning. Aan het eind van het jaar komt het reflectie-verslag ter sprake.
t eind van het jaar het reflectie-verslag ter sprake.
+
* Bespreekt met de student de specifieke portfolio-opdrachten.
 
 
  
De mentor moet in ieder geval op de hoogte zijn van de opleiding van zijn student en een inschatting kunnen maken van
+
De mentor moet in ieder geval op de hoogte zijn van de opleiding van zijn student en een inschatting kunnen maken van de voortgang en kan natuurlijk te allen tijde door de producten bladeren
de voortgang en kan natuurlijk te allen tijde door de producten bladeren
 
  
Idealiter komt de student in het gesprek met de mentor aan het begin van de opleiding al in aanraking met de academisc
+
Idealiter komt de student in het gesprek met de mentor aan het begin van de opleiding al in aanraking met de academische context en kan terecht met vragen rond keuzes binnen het Scheikundig/MLW/Natuurwetenschappelijk veld.
he context en kan terecht met vragen rond keuzes binnen het Scheikundig/MLW/Natuurwetenschappelijk veld.
 
  
Wanneer een student tegen inhoudelijke problemen aanloopt of vaardigheids-problemen tegenkomt die de individuele vakke
+
Wanneer een student tegen inhoudelijke problemen aanloopt of vaardigheids-problemen tegenkomt die de individuele vakken overstijgen kan de mentor proberen hem in de goede richting aanwijzingen te geven.
n overstijgen kan de mentor proberen hem in de goede richting aanwijzingen te geven.
 
  
  
Line 124: Line 73:
  
 
Ook is de mentor geen formeel studie-adviseur, al raken de terreinen elkaar wel.
 
Ook is de mentor geen formeel studie-adviseur, al raken de terreinen elkaar wel.
 
  
 
'''Studieadviseur'''
 
'''Studieadviseur'''
  
 
De mentor hoeft niet in de rol te treden van de studieadviseur en kan altijd naar deze verwijzen:
 
De mentor hoeft niet in de rol te treden van de studieadviseur en kan altijd naar deze verwijzen:
 
 
* wanneer de student problemen heeft op studievoortgangsgebied
 
* wanneer de student problemen heeft op studievoortgangsgebied
 
* wanneer de student inschrijvingsproblemen heeft, medische, sociale problemen, etc.
 
* wanneer de student inschrijvingsproblemen heeft, medische, sociale problemen, etc.
* wanneer de student formele keuzes moet maken binnen de opleiding, minoren, keuzevakken, wat mag en wat niet, etc. et
+
* wanneer de student formele keuzes moet maken binnen de opleiding, minoren, keuzevakken, wat mag en wat niet, etc. etc.
c.
 
 
 
 
 
Hierin ligt altijd een primaire rol van de studieadviseur. De mentor kan wel een mening geven. In veel gevallen zal er
 
contact zijn tussen mentor en studieadviseur.
 
  
 +
Hierin ligt altijd een primaire rol van de studieadviseur. De mentor kan wel een mening geven. In veel gevallen zal er contact zijn tussen mentor en studieadviseur.
  
 
Richtlijn:
 
Richtlijn:
  
'''De studieadviseur '''is deskundig op het gebied van de opleiding.
+
'''De studieadviseur '''is deskundig op het gebied van de opleiding.  
  
 
'''De mentor''' is deskundig op het vakgebied en beroepsgebied en is docent.
 
'''De mentor''' is deskundig op het vakgebied en beroepsgebied en is docent.

Latest revision as of 12:01, 3 August 2018

Handleiding Portfolio 2008 - mentor

Handleiding: wiki.cncz.science.ru.nl/portfolio

Studiegidsen: studiegids.science.ru.nl/2008/science

Portfolio-applicatie: people.science.ru.nl

Algemene informatie

Voor het portfolio wordt gebruik gemaakt van ELGG, een open-source web-applicatie die is voor ons is aangepast door Remco Aalbers van C&CZ.

Inloggen

Om in te loggen klikt u op 'inloggen' links boven in en gebruikt u uw normale Science gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. U komt dan op de hoofdpagina.

Hier kunt u account-instellingen wijzigen (naam, emailadres, toegangsbeperkingen).

Profielpagina

Via ‘eigen profiel’ in de bovenbalk, en vervolgens 'bewerk dit profiel' kunt u uw gegevens verder invullen. Plaats bij voorkeur een foto (onder 'basis details') en vul emailadres (onder 'contact') in. Klik op ‘bewaar dit profiel’ onderin o m uw profiel op te slaan. Meer invullen mag, maar hoeft niet, let wel op de toegangsrechten:

  • 'Openbaar': zichtbaar voor de hele wereld
  • 'Ingelogde gebruikers': alleen zichtbaar voor FNWI studenten en medewerkers
  • 'Groep: Portfolio toegang': zichtbaar voor de personen in een portfolio groep (niet van toepassing voor mentoren)
  • 'Privé': alleen voor uzelf zichtbaar

De studenten vullen hun opleiding in bij hun profielinformatie en daarmee wordt de structuur van hun portfolio aangemaakt. Wanneer zij van opleiding veranderen verandert deze structuur automatisch mee.

Toegang tot het portfolio van studenten

Dit jaar hebben wij alle studenten al aan hun mentor gekoppeld. Zodra u ingelogd bent, ziet u in de rechterbalk de studenten staan waarvan u mentor bent.

Berichten sturen

Bovenin uw profielpagina vindt u de mogelijkheid via ‘netwerk’ om een bericht te sturen naar een van uw studenten. Deze krijgt een email-alert dat er in zijn portfolio een bericht van u is. Omgekeerd kan een student met u contact opnemen. (Gewoon email contact is natuurlijk ook mogelijk).

Op de studentpagina

Door te klikken op de naam van uw student komt u op diens profielpagina.

In de rechterbalk van de profielpagina van uw student is de toegang tot het portfolio.

Via ‘eigen profiel’ in de bovenbalk gaat u terug eigen pagina.

Portfolio

Het portfolio heeft een doorklikbare map-structuur en is ingedeeld in jaren – kwartalen – vakken.

De student maakt voor keuze- en differentiatievakken zelf mappen aan. Gevulde mappen zijn herkenbaar. Zodra het beoordelingscijfer bekend is voegt de student dat ook toe.

Lock-unlock.

Een student heeft 48 uur de tijd om wijzigingen aan te brengen in een map, daarna is deze niet meer te wijzigen. Lege mappen kunnen worden verwijderd door de student, volle niet.

Mocht u samen met de student tot de conclusie komen dat iets echt fout is of niet thuishoort in het portfolio, dan kunt u het item ‘unlocken’. De student heeft dan opnieuw 48 uur de tijd om correcties te maken.

Het bekijken van portfolioproducten spreekt voor zich.

Via wiki.science.ru.nl/cncz/Portfolio is de lijst beschikbaar met zaken die de student in het portfolio moet opnemen.

Mentoraat

De mentor heeft als minimale taak:

  • tenminste enkele malen per jaar het portfolio te bekijken
  • tenminste twee maal per jaar contact hebben met de student over voortgang in vaardigheden en toekomstplanning. Aan het eind van het jaar komt het reflectie-verslag ter sprake.
  • Bespreekt met de student de specifieke portfolio-opdrachten.

De mentor moet in ieder geval op de hoogte zijn van de opleiding van zijn student en een inschatting kunnen maken van de voortgang en kan natuurlijk te allen tijde door de producten bladeren

Idealiter komt de student in het gesprek met de mentor aan het begin van de opleiding al in aanraking met de academische context en kan terecht met vragen rond keuzes binnen het Scheikundig/MLW/Natuurwetenschappelijk veld.

Wanneer een student tegen inhoudelijke problemen aanloopt of vaardigheids-problemen tegenkomt die de individuele vakken overstijgen kan de mentor proberen hem in de goede richting aanwijzingen te geven.


De mentor hoeft uiteraard niet de individuele vak-docent te vervangen.

Ook is de mentor geen formeel studie-adviseur, al raken de terreinen elkaar wel.

Studieadviseur

De mentor hoeft niet in de rol te treden van de studieadviseur en kan altijd naar deze verwijzen:

  • wanneer de student problemen heeft op studievoortgangsgebied
  • wanneer de student inschrijvingsproblemen heeft, medische, sociale problemen, etc.
  • wanneer de student formele keuzes moet maken binnen de opleiding, minoren, keuzevakken, wat mag en wat niet, etc. etc.

Hierin ligt altijd een primaire rol van de studieadviseur. De mentor kan wel een mening geven. In veel gevallen zal er contact zijn tussen mentor en studieadviseur.

Richtlijn:

De studieadviseur is deskundig op het gebied van de opleiding.

De mentor is deskundig op het vakgebied en beroepsgebied en is docent.