Difference between revisions of "Peage"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
Line 1: Line 1:
 +
==== [De printers/copiers][The printers/copiers] ====
 +
 +
[nl]
 +
Op de [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/printen/ Peage] website valt te zien welke
 +
printers gebruikt kunnen worden. Binnen het Huygens gebouw is beschikbaar:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On the [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/printen/ Peage] website you can see which printers can be used. In the Huygens building you can use:
 +
[/en]
 +
 +
[nl]
 +
{| border="1"
 +
! align="left" | ''Info''
 +
! align="left" | ''Gebouw''
 +
! align="left" | ''Plaats''
 +
! align="left" | ''Exact te gebruiken printernaam''
 +
! align="left" | ''Bijzonderheden ''
 +
! align="left" | ''Help ''
 +
|-
 +
! align="left" | watt (Ricoh Aficio MP 5000 PS)
 +
! align="left" | Huygens gebouw, Heyendaalseweg 135
 +
! align="left" | HG00.038 (begane grond, vlakbij kantine)
 +
! align="left" | RicohMP5000
 +
! align="left" | Dubbelzijdig en A3 mogelijk, tevens copier en scanner
 +
! align="left" | C&CZ (53535/56666)
 +
|}
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
{| border="1"
 +
! align="left" | ''Info''
 +
! align="left" | ''Building''
 +
! align="left" | ''Location''
 +
! align="left" | ''Exact printer name to be used''
 +
! align="left" | ''Special''
 +
! align="left" | ''Help ''
 +
|-
 +
! align="left" | watt (Ricoh Aficio MP 5000 PS)
 +
! align="left" | Huygens building, Heyendaalseweg 135
 +
! align="left" | HG00.038 (ground floor next to restaurant)
 +
! align="left" | RicohMP5000
 +
! align="left" | Duplex, A3, scanning and copying possible
 +
! align="left" | 53535 / 56666 (C&CZ)
 +
|}
 +
[/en]
 +
 +
=== [Toevoegen van de printer op een Windows PC][Adding the printer on a Windows PC] ===
 +
 
[nl]
 
[nl]
Peage is het nieuwe campus-brede printing/accounting mechanisme waarmee gebudgetteerd printen, kopieren en scannen binnen de hele Radboud Universiteit en het UMC mogelijk wordt.
+
Om een printer uit de Peage testomgeving te kunnen gebruiken, dient deze eerst toegevoegd te worden aan de beschikbare printers. Dat gaat als volgt:
  
Om van Peage-printers binnen de RU gebruik te kunnen maken, is een nieuwe studenten-/personeelspas nodig. De uitrol van deze nieuwe passen bepaalt binnen de RU daarom de volgorde waarin bestaande printvoorzieningen worden omgebouwd naar Peage.  De uitrol van de passen wordt centraal geleid.  Alle RU-studenten hebben sinds begin 2012 een nieuwe pas.  In de loop van 2012 volgen de medewerkers.Studenten en medewerkers met een nieuwe pas kunnen van de Peage-printers gebruik maken zodra zijn in het Peage-systeem zijn ingevoerd. Zij krijgen hierover apart bericht.
+
Klik op <b>Start -> Settings -> Printers and Faxes</b>, of afhankelijk van de Windows-versie, op <b>Start -> Printers and Faxes</b>.
 +
Het venster <b>Printers and Faxes</b> wordt geopend met daarin een lijst van beschikbare printers.
  
Zie voor gedetailleerde instructies de [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/ Peage website].
+
  [[Bestand:add_printer.png]]
 +
 
 +
Linksboven in dit venster staat een blokje met de titel <b>Printer Tasks</b>. Klik daarin op <b>Add a printer</b>.
 +
 
 +
Klik op <b>Next</b> in het venster <b>Add Printer Wizard</b>.
 +
Selecteer de optie <b>A network printer, or a printer attached to another computer</b> en klik daarna weer op <b>Next</b>.
 +
 
 +
Selecteer de optie <b>Connect to this printer (...)</b> en voer bij <b>Name</b> exact de naam van de printer in zoals in de tabel hierboven. Voor de Ricoh printer bij FNWI is dat dus:
 +
<tt>\\payprint01.ru.nl\RicohMP5000</tt> en klik weer op <b>Next</b>.
 +
 
 +
  [[Bestand:Add_printer_wizard.PNG]]
 +
 
 +
 
 +
In veel gevallen zal nu het venster <b>Connect to payprint01.ru.nl</b> verschijnen. Dat venster verschijnt niet wanneer men al geauthenticeerd is aan de RU Active Directory, zoals wanneer men ingelogd is met een S-nummer in het Studielandschap, Bibliotheek FNWI of op de infozuil-PC's.
 +
 
 +
In het venster <b>Connect to payprint01.ru.nl</b> moet in het veld <b>User name</b> het studentnummer ingevuld worden, vooraf gegaan door <b>ru\</b>, bijvoorbeeld <b>ru\s123456</b>.
 +
 
 +
  [[Bestand:Connect_ru.PNG]]
 +
 
 +
In het veld <b>Password</b> moet het bijbehorende wachtwoord ingevuld worden. Voor een S-nummer is dat het wachtwoord van het RU-account (vroeger KISS-wachtwoord geheten). Klik ten slotte op <b>OK</b> om verder te gaan.
 +
 
 +
Daarna verschijnt een venster met de vraag of je de 'printer driver' die aangereikt gaat worden, wel vertrouwt.
 +
 
 +
  [[Bestand:Connect_to_printer.PNG]]
 +
 
 +
Klik Ja.
 +
 
 +
Na een paar seconden verschijnt de keuze of deze printer de standaard printer moet worden.
 +
 
 +
  [[Bestand:Default_printer.PNG]]
 +
 
 +
Kies wat je wil en klik op <b>Next</b>.
 +
 
 +
  [[Bestand:final_printer_list.png]]
 +
 
 +
Klik op <b>Finish</b>.
 +
 
 +
Als de nieuw toegevoegde printer een echte printer is, dan verschijnt die in de lijst met beschikbare printers met status "Gereed".
 +
De virtuele printer <b>uni_ps</b> heeft als status "Access denied, unable to connect" ook als er geen probleem is.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
Peage is the name of a new campus wide printing/accounting system to provide uniform budgeted printing, copying, and scanning on Radboud University campus and the UMC.
+
To be able to use a printer from the Peage test environment, this printer has to be added to the list of printers. This can be done as follows:
 +
 
 +
Click <b>Start -> Settings -> Printers and Faxes</b> or, depending on de Windows version, <b>Start -> Printers and Faxes</b>.
 +
A new window <b>Printers and Faxes</b> will open with a list of available printers.
 +
 
 +
  [[Bestand:add_printer.png]]
 +
 
 +
In the upper left corner of this window is a section with the title <b>Printer Tasks</b>. Click within this section <b>Add a printer</b>.
  
To be able to use a Peage printer one needs a new student/personnel pass. The distribution of the new passes therefore determines the order and speed with which the current printers are converted to Peage printers. The roll-out of the new passes is centrally managed. All RU students have already received a new pass by the end of 2011. During 2012 all RU employees will receive a new pass. Students and staff with a new pass can use the Peage printers once they have been enrolled in the Peage-system. They will be notified of this when this has happened.
+
Click <b>Next</b> in the window <b>Add Printer Wizard</b>.
 +
Select the option <b>A network printer, or a printer attached to another computer</b> and click <b>Next</b>.
 +
 
 +
Select the option <b>Connect to this printer (...)</b> and enter at <b>Name</b> the exact name of the printer as specified in the table above. For the Ricoh printer at the Faculty of Science this is:
 +
<tt>\\payprint01.ru.nl\RicohMP5000</tt> and click <b>Next</b>.
 +
 
 +
  [[Bestand:Add_printer_wizard.PNG]]
 +
 
 +
In many cases, a window <b>Connect to payprint01.ru.nl</b> will appear now. This window will not appear when one has already been authenticated against the RU Active Directory, such as when one has logged in with S-number in the Study landscape, Science Library or the Info PC's.
 +
 
 +
In the window <b>Connect to payprint01.ru.nl</b> enter at the field <b>User name</b> your student number, preceded by <b>ru\</b>,
 +
for example <b>ru\s123456</b>.
 +
 
 +
  [[Bestand:Connect_ru.PNG]]
 +
 
 +
In the field <b>Password</b> the corresponding password should be entered. For an S-number, this is the password for the RU-account (formerly called KISS-password). Finally click <b>OK</b> to continue.
 +
 
 +
After that, you'll get a window asking whether you trust the 'printer driver' that you will be installing.
 +
 
 +
  [[Bestand:Connect_to_printer.PNG]]
 +
 
 +
Click Yes.
 +
 
 +
After a few seconds you will get a question whether you want to use this printer as your default printer.
 +
 
 +
  [[Bestand:Default_printer.PNG]]
 +
 
 +
Answer the question and click <b>Next</b>.
 +
 
 +
  [[Bestand:final_printer_list.png]]
 +
 
 +
Click <b>Finish</b>.
 +
 
 +
If the newly added printer is a real printer, it should now be present in the list of available printers with status "Ready". The virtual printer <b>uni_ps</b> will show "Access denied, unable to connect" even when there is no problem.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Toevoegen van de printer op een Macintosh][Adding the printer on a Macintosh] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
Peage ondersteunt jammer genoeg momenteel niet de standaard print methode voor Macintoshes ([http://cups.org Cups of IPP printen]).
 +
Er is echter een 'Workaround', die gebruikt maakt van 'Windows Printen'. De procedure komt nogal precies, bij een vergissing moet
 +
u de printer verwijderen en opnieuw beginnen, niet erg gebruikers vriendelijk.
 +
 
 +
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer "Afdrukken en faxen"
 +
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer1.png]]
 +
* Klik onder de lijst met printers op het plusje (+).
 +
* Klik in de knoppenbalk op "Geavanceerd" (staat deze er niet: klik rechts op het menu en kies "pas knoppenbalk aan" en sleep de knop "Geavanceerd" naar de knoppenbalk)
 +
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer2a.png]]
 +
* Vul de volgende gegevens in:
 +
** Type: Windows
 +
** Device: Another Device
 +
** URL: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
 +
** Name: RicohMP5000
 +
** Location: HG00.038
 +
** Print Using: Ricoh MP 5000 PS of, indien de driver niet gevonden kan worden, Generic postscript Printer.
 +
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer3.png]]
 +
* Klik "Voeg toe".
 +
 
 +
Als u gebruik maakt van de printer zal er een bericht 'On Hold (Authentication required)' worden gerapporteerd in de 'RicohMP5000' printer job list.<br />
 +
Klik op 'Resume'. Er verschijnt een dialoog die naar uw credentials vraagt.<br />
 +
Voer hier uw U/S/E-nummer in, voorafgegaan door het domein, bv 'ru\u123456' of 'b-fac\science-account' en het bijbehorende wachtwoord.
 +
 
 +
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer4a.png]]
 +
 
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Peage does not support the native printing method for Macintoshes ([http://cups.org Cups or IPP printing]).
 +
There is a 'Workaround' that uses 'Windows Printing'. The procedure does not allow for errors, when making an error you will have to
 +
delete the printer and start all over again, which is not very user friendly.
 +
 
 +
* Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 +
  [[File:MacOS_printing_smb_printer1.png]]
 +
* Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 +
* Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 +
  [[File:MacOS_printing_smb_printer2a.png]]
 +
* Enter requested data:
 +
** Type: Windows
 +
** URL: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
 +
** Device: Another Device
 +
** Name: RicohMP5000
 +
** Location: HG00.038
 +
** Print Using: Ricoh MP 5000 PS or, in case the driver can not be found, Generic postscript Printer.
 +
  [[File:MacOS_printing_smb_printer3.png]]
 +
* Click “Add”.
 +
 
 +
Whenever trying to use this printer the message 'On Hold (Authentication required)' is reported in 'RicohMP5000' printer job list.<br />
 +
Click on 'Resume'. A dialog requesting your credential will pop up.<br />
 +
Provide your U/S/E number, preceded by your domain, e.g. 'ru\u123456' or 'b-fac\science-account' and supply the corresponding password.
 +
 
 +
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer4a.png]]
  
For detailed instruction see the [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/ Peage website].
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Status ===
+
=== [Toevoegen van de printer op een Linux PC][Adding the printer on a Linux PC] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
In juni 2011 is een (tweede) [[Print_project_Peage|Proof of Concept project]] met succes uitgevoerd bij diverse faculteiten waaronder FNWI.
+
Peage ondersteunt momenteel niet de standaard print methode voor Linux ([http://cups.org Cups of IPP printen]).
 +
Er is echter een 'Workaround', die gebruikt maakt van 'Windows Printen'. Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx).
 +
Deze procedure zal waarschijnlijk ook werken voor andere moderne Linux systemen, gebruikmakend van de Gnome Desktop.
  
Vanaf juli 2011 is bij FNWI in het Huygensgebouw een Peage-printer beschikbaar, de 'Watt'. Deze [[Printers_en_printen|printer]] staat naast de snoep- en drankenautomaten in het restaurant van het Huygensgebouw.
+
* Ga in het topmenu via "System" naar "Administration" en selecteer "Printing"
 +
  [[Bestand:Linux_printing_smb_printer.png]]
 +
* Klik boven het veld met printers op de "Add" button
 +
* Er verschijnt een Window "New Printer", selecteer hier "Network Printer" en vervolgens "Windows Printer via SAMBA"
 +
* Aan de rechterkand kunt u nu gegevens invullen
 +
** SMB Printer: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
 +
** Authentication: Prompt user if authentication is required
 +
  [[Bestand:Linux_new_smb_printer.png]]
 +
* Klik op "Forward"
 +
* Er wordt gezocht naar drivers. In het daarop volgende scherm moet u een Printermerk kiezen: Ricoh
 +
* Klik op "Forward". Nu kiest u het type printer: aan de linkerkant Aficio MP 5000 en aan de rechterkant de betreffende driver
 +
* Klik op "Forward". Vul nu onderstaande gegevens in:
 +
** Printer Name: RicohMP5000
 +
** Description: Ricoh Aficio MP 5000
 +
** Location: HG00.038
 +
  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png]]
 +
* Klik op "Apply" en antwoord "No" op de vraag "Would you like to print a test page?"
  
Per 13 februari 2012 kunnen studenten van FNWI gebruik maken van Peage, en dus ook van de Peage-printer in het Huygensgebouw.
+
Als u gebruik maakt van de printer zal er een bericht 'Authentication is required to print ...' worden getoond waarin tevens naar uw credentials wordt gevraagd.<br />
 +
Voer hier bij "Username" uw U/S/E-nummer, voorafgegaan door het domain, bv 'ru\u123456' of 'b-fac\science-account' en bij "Password" uw wachtwoord in,
  
Bij de invoering van Peage is niet voorzien in groepsbudgetten (afdelingen, studieverenigingen, enz.) en gastbudgetten.  Dit moet in een volgende upgrade wel mogelijk worden.  Vanwege dit punt en de geleidelijke uitrol van nieuwe passen hebben we er voor gekozen te beginnen met slechts 1 Peage-printer.  Wanneer de behoefte aan Peage-printers binnen FNWI toeneemt zullen meer printers worden omgebouwd.
+
  [[Bestand:Linux_provide_credentials_smb_printer.png]]
  
De tik- (of pagina-)prijs is centraal bepaald op 4,5 cent voor enkelzijdig en 8 cent voor dubbelzijdig zwart-wit A4.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In June 2011 a (second) [[Print_project_Peage|Proof of Concept project]] was successfully executed at several faculties including FNWI.
+
Peage does not support the native printing method for Linux ([http://cups.org Cups or IPP printing]).
 +
There is a 'Workaround' that uses 'Windows Printing'. Below a short decription how to install the printer on Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx).
 +
This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop.
 +
 
 +
* In the top menu go via "System" to "Administration" and click on "Printing“
 +
  [[File:Linux_printing_smb_printer.png]]
 +
* Click above the field with printers on the "Add" button
 +
* A window "New Printer" emerges, select "Network Printer" and then "Windows Printer via SAMBA"
 +
* On the right side you can provide required data
 +
** SMB Printer: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
 +
** Authentication: Prompt user if authentication is required
 +
  [[File:Linux_new_smb_printer.png]]
 +
* Klik op "Forward"
 +
* A search for drivers is performed. In the next window you have to choose the printer brand: Ricoh
 +
* Click on "Forward". Now choose the printer type: on the left side Aficio MP 5000 and on the right side the apropriate driver
 +
* Click op "Forward". Provide the extra data:
 +
** Printer Name: RicohMP5000
 +
** Description: Ricoh Aficio MP 5000
 +
** Location: HG00.038
 +
  [[File:Linux_add_smb_printer.png]]
 +
* Click on "Apply" en select "No" on the question "Would you like to print a test page?"
 +
 
 +
As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message 'Authentication is required to print ...' and also asking for your credentials.<br />
 +
At "Username" type your U/S/E number, preceded by your domain, eg 'ru\u123456' or 'b-fac\science-account' and at "Password" your password,
  
As of July 2011 a Peage printer is available at the Faculty of Science in the Huygens building.  The [[Printers_en_printen|printer]]'s name is Watt and it is located near the vending machines in the restaurant.
+
  [[File:Linux_provide_credentials_smb_printer.png]]
  
As of February 13, 2012, students of the Faculty of Science can use Peage, including the Peage printer Watt in the Huygens building.
+
[/en]
  
In the initial implementation group budgets (for departments, student unions, etc.) and guest budgets are not provided for.  This should be fixed in a future upgrade.  Because of this and because of the gruadual roll-out of new passes we have decided to start with only one Peage printer at FNWI.  As the need for more Peage printers increases more printers will be converted.
+
=== [Budget: stand en geschiedenis][Budget status and history] ===
  
The RU uniform price per page has been set to 4,5 cents for single sided and 8 cents for double sided black-and-white A4.
+
[nl]
 +
Door in te loggen op de [http://eqcas.ru.nl:2941/webtools accounting server website] met dezelfde login/wachtwoord als boven, kan men het budget zien (Current balance). De [https://eqcas.ru.nl:2941/webtools/statement.html geschiedenis van het budget] valt te bekijken door op 'Statement' te klikken, dan krijgt men iets te zien als:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
By logging in at the [http://eqcas.ru.nl:2941/webtools accounting server website] with the user credentials as above, one can view the current balance of the budget. The [https://eqcas.ru.nl:2941/webtools/statement.html budget history] can be seen after clicking on 'Statement', one then gets something like this:
 
[/en]
 
[/en]
 +
<pre>
 +
7-10-2010     
 +
User account statement
 +
Reporting period 8-9-2010 to 7-10-2010
 +
 +
s0123456        Test Student
 +
Opening Balance:  0,00
 +
Color quota    unlimited
 +
Date                Type      User ID      Description                Pages  Credit    Debit
 +
---------------------------------------------------------------------------------------------
 +
24-9-2010 11:13    adj                    test account                        10,00    0,00
 +
6-10-2010 17:47    print    s0123456    Microsoft Word - Document1    3    0,00    0,10
 +
6-10-2010 17:48    print    s0123456    Microsoft Word - Verslag      10    0,00    0,40
 +
7-10-2010 10:14    print    s0123456    Microsoft Word - Opgave2      3    0,00    0,10
 +
7-10-2010 15:18    copy      s0123456    Copying                    1  0,00  0,04
 +
----------------------------------------------------------------------------------------------
 +
                                                                        17    10,00    0,64
 +
Closing Balance:    9,36
 +
</pre>

Revision as of 19:36, 17 February 2012

The printers/copiers

On the Peage website you can see which printers can be used. In the Huygens building you can use:

Info Building Location Exact printer name to be used Special Help
watt (Ricoh Aficio MP 5000 PS) Huygens building, Heyendaalseweg 135 HG00.038 (ground floor next to restaurant) RicohMP5000 Duplex, A3, scanning and copying possible 53535 / 56666 (C&CZ)

Adding the printer on a Windows PC

To be able to use a printer from the Peage test environment, this printer has to be added to the list of printers. This can be done as follows:

Click Start -> Settings -> Printers and Faxes or, depending on de Windows version, Start -> Printers and Faxes. A new window Printers and Faxes will open with a list of available printers.

 Add printer.png

In the upper left corner of this window is a section with the title Printer Tasks. Click within this section Add a printer.

Click Next in the window Add Printer Wizard. Select the option A network printer, or a printer attached to another computer and click Next.

Select the option Connect to this printer (...) and enter at Name the exact name of the printer as specified in the table above. For the Ricoh printer at the Faculty of Science this is: \\payprint01.ru.nl\RicohMP5000 and click Next.

 Add printer wizard.PNG

In many cases, a window Connect to payprint01.ru.nl will appear now. This window will not appear when one has already been authenticated against the RU Active Directory, such as when one has logged in with S-number in the Study landscape, Science Library or the Info PC's.

In the window Connect to payprint01.ru.nl enter at the field User name your student number, preceded by ru\, for example ru\s123456.

 Connect ru.PNG

In the field Password the corresponding password should be entered. For an S-number, this is the password for the RU-account (formerly called KISS-password). Finally click OK to continue.

After that, you'll get a window asking whether you trust the 'printer driver' that you will be installing.

 Connect to printer.PNG

Click Yes.

After a few seconds you will get a question whether you want to use this printer as your default printer.

 Default printer.PNG

Answer the question and click Next.

 Final printer list.png

Click Finish.

If the newly added printer is a real printer, it should now be present in the list of available printers with status "Ready". The virtual printer uni_ps will show "Access denied, unable to connect" even when there is no problem.

Adding the printer on a Macintosh

Peage does not support the native printing method for Macintoshes (Cups or IPP printing). There is a 'Workaround' that uses 'Windows Printing'. The procedure does not allow for errors, when making an error you will have to delete the printer and start all over again, which is not very user friendly.

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 MacOS printing smb printer1.png
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 MacOS printing smb printer2a.png
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URL: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
  • Device: Another Device
  • Name: RicohMP5000
  • Location: HG00.038
  • Print Using: Ricoh MP 5000 PS or, in case the driver can not be found, Generic postscript Printer.
 MacOS printing smb printer3.png
 • Click “Add”.

Whenever trying to use this printer the message 'On Hold (Authentication required)' is reported in 'RicohMP5000' printer job list.
Click on 'Resume'. A dialog requesting your credential will pop up.
Provide your U/S/E number, preceded by your domain, e.g. 'ru\u123456' or 'b-fac\science-account' and supply the corresponding password.

 MacOS printing smb printer4a.png

Adding the printer on a Linux PC

Peage does not support the native printing method for Linux (Cups or IPP printing). There is a 'Workaround' that uses 'Windows Printing'. Below a short decription how to install the printer on Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx). This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop.

 • In the top menu go via "System" to "Administration" and click on "Printing“
 Linux printing smb printer.png
 • Click above the field with printers on the "Add" button
 • A window "New Printer" emerges, select "Network Printer" and then "Windows Printer via SAMBA"
 • On the right side you can provide required data
  • SMB Printer: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
  • Authentication: Prompt user if authentication is required
 Linux new smb printer.png
 • Klik op "Forward"
 • A search for drivers is performed. In the next window you have to choose the printer brand: Ricoh
 • Click on "Forward". Now choose the printer type: on the left side Aficio MP 5000 and on the right side the apropriate driver
 • Click op "Forward". Provide the extra data:
  • Printer Name: RicohMP5000
  • Description: Ricoh Aficio MP 5000
  • Location: HG00.038
 Linux add smb printer.png
 • Click on "Apply" en select "No" on the question "Would you like to print a test page?"

As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message 'Authentication is required to print ...' and also asking for your credentials.
At "Username" type your U/S/E number, preceded by your domain, eg 'ru\u123456' or 'b-fac\science-account' and at "Password" your password,

 Linux provide credentials smb printer.png

Budget status and history

By logging in at the accounting server website with the user credentials as above, one can view the current balance of the budget. The budget history can be seen after clicking on 'Statement', one then gets something like this:

7-10-2010   
User account statement
Reporting period 8-9-2010 to 7-10-2010

s0123456    Test Student
Opening Balance: 0,00
Color quota   unlimited
Date        Type   User ID   Description        Pages  Credit  Debit
---------------------------------------------------------------------------------------------
24-9-2010 11:13   adj          test account            10,00   0,00
6-10-2010 17:47   print   s0123456   Microsoft Word - Document1   3   0,00   0,10
6-10-2010 17:48   print   s0123456   Microsoft Word - Verslag   10   0,00   0,40
7-10-2010 10:14   print   s0123456   Microsoft Word - Opgave2    3   0,00   0,10
7-10-2010 15:18   copy   s0123456   Copying 	         1 	0,00 	 0,04
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                     17  10,00   0,64
Closing Balance:   9,36