Difference between revisions of "Peage"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(31 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 25: Line 25:
 
[en]
 
[en]
 
* MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)
 
* MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)
 +
[/en]
 +
 +
== [PrintNightmare probleem workaround][PrintNightmare problem workaround] ==
 +
 +
[nl]
 +
* Sinds ca. 22 september werkt Peage niet meer op zelfbeheerde/BYOD Windows/macOS/Linux computers. Op die dag heeft het ISC de patches voor [https://borncity.com/win/2021/09/22/windows-printnightmare-patch-stand-und-workarounds-22-sept-2021/ het beveiligingslek PrintNightmare] geïnstalleerd op de printservers. Het ISC en C&CZ hebben daarna voor door hen beheerde pc's een workaround geïnstalleerd. Een workaround voor *alle* apparaten is het gebruik van de web-upload op [https://peage.ru.nl de Peage website]. Vanaf 28 oktober worden die upload-jobs in kleur geprint i.p.v. zwart/wit.
 +
 +
** Voor zelfbeheerde Windows pc's kan ook de C&CZ workaround gebruikt worden. Deze workaround is gebaseerd op een oude printer-installatie-methode uit het Windows 98/XP tijdperk. Dit is geen echte oplossing. Indien Microsoft de 'PrintNightmare' problemen opgelost heeft, dan is het aan te raden deze printer-installatie op te ruimen. De werking van deze workaround wordt niet gegarandeerd. Hieronder en stappenplan voor deze workaround. De C&CZ helpdesk kan hier evt. bij helpen.
 +
 +
*** Van belang is  dat u uw RU accountgegevens in de credential manager hebt ingevoerd:
 +
  Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 +
  User name: [Voornaam.Achternaam@ru.nl]
 +
  Password: [uw RU wachtwoord]
 +
*** Als u dit correct ingevoerd heeft, kunt u in de Windows Explorer in de adresbalk naar het adres \\print.hosting.ru.nl\ gaan en ziet dan een lijst printers.
 +
 +
1:
 +
Download de FollowMe driver van Konica-Minolta https://www.konicaminolta.eu/eu-en/support/download-centre
 +
Kies voor Product Type: A3 MultiFunctional Colour en Product: C658.
 +
 +
Om compatibel te zijn met de drivers geïnstalleerd door het ISC, kies voor  Versie 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.
 +
 +
Dit leverde ten tijde van deze workaround
 +
[https://dl.konicaminolta.eu/en?tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BfileId%5D=c9bde5fb7d1de8e581c797666d089ed2&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BdocumentId%5D=1719&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Bsystem%5D=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Blanguage%5D=EN&type=1558521685 een lange URL bij dl.konicaminolta.eu] op. Plaats het driver zip bestand op een bekende locatie en unzip de driver.
 +
 +
2:
 +
Ga via 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', naar 'Printers & scanners' en start 'Add a printer or scanner'.
 +
Er verschijnt een optie 'The printer that I want isn't listed', selecteer deze optie.
 +
 +
3:
 +
Er verschijnt een window 'Find a printer by other options'. Selecteer 'Add a local printer or network printer with manual settings'.
 +
Klik 'next'.
 +
Er verschijnt 'Choose a printer port', laat deze voorlopig staan op 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)'.
 +
Klik 'next'.
 +
 +
4:
 +
Er verschijnt een window 'Install the printer driver', selecteer 'Have Disk...' en browse naar de uitgepakte driver.
 +
Selecteer het enige 'INF' bestand en klik op de 'Open' knop en daarna 'OK'. Er kan gekozen worden uit uiteenlopende modellen.
 +
Kies voor `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' en klik op 'Next'.
 +
 +
5:
 +
Er verschijnt een window 'Type a printer name' met vooringevuld 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Klik 'next'.
 +
Er komt een verzoek voor het Administrator-wachtwoord. Na invoering van het wachtwoord wordt de driver geïnstalleerd.
 +
 +
6:
 +
Er komt een window 'Printer Sharing', kies voor de default 'Do not share this printer' en kies 'Next' en daarna 'Finish'.
 +
 +
7:
 +
We gaan de geïnstalleerde printer aanpassen.
 +
In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': selecteer de geïnstalleerde printer en klik op 'Manage'. Klik daarna op
 +
'Printer properties'.
 +
 +
8:
 +
Een nieuw window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' verschijnt.
 +
Onder het tabblad 'Ports' kies 'Add Port...', selecteer 'Local Port' en vervolgens 'New Port...'.
 +
In het window 'Port Name' met het 'Enter a port name:' invoerveld vul in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'.
 +
Klik 'OK', 'Close' en 'Close'.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Since ca. September 22, Peage doesn't work anymore on self managed/BYOD Windows/macOS/Linux computers. That day the ISC installed the patches for [https://borncity.com/win/2021/09/22/windows-printnightmare-patch-stand-und-workarounds-22-sept-2021/ the security vulnerablility PrintNightmare] on the print servers. The ISC and C&CZ thereafter introduced a workaround for their managed computers. A workaround for *all* computers is using the web upload on [https://peage.ru.nl the Peage website]. Since October 28, uploaded jobs are printed in color.
 +
 +
** Self managed Windows pcs can also use the C&CZ workaround. This workaround is based on an old printer installation method of the Windows 98/XP age. This is not a real solution. If Microsoft solves the 'PrintNightmare' problems, this printer installation should be removed. We do not guarantee that this workaround works correctly. Below you'll find steps to introduce the workaround. The C&CZ helpdesk can assist, when you find this troublesome.
 +
 +
*** It is important that your RU credentials have been entered in the Credential Manager:
 +
  Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 +
  User name: [Givenname.Surname@ru.nl]
 +
  Password: [your RU password]
 +
*** If you entered this correctly, then Windows Explorer will show a list of printers when you type \\print.hosting.ru.nl\ in the address bar.
 +
 +
1:
 +
Download the FollowMe driver from [https://www.konicaminolta.eu/eu-en/support/download-centre the Konica-Minolta download centre].
 +
 +
Choose Product Type: A3 MultiFunctional Colour and Product: C658.
 +
 +
To be compatible with the drivers installed by the ISC, choose Version 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.
 +
 +
At the time of writing this workaround, this resulted in
 +
[https://dl.konicaminolta.eu/en?tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BfileId%5D=c9bde5fb7d1de8e581c797666d089ed2&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BdocumentId%5D=1719&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Bsystem%5D=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Blanguage%5D=EN&type=1558521685 a long URL at dl.konicaminolta.eu]. Save the driver zipfile in a known location and unzip it.
 +
 +
2:
 +
Go from 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', to 'Printers & scanners' and start 'Add a printer or scanner'.
 +
An option appears 'The printer that I want isn't listed', select that option..
 +
 +
3:
 +
A window appears 'Find a printer by other options'. Select 'Add a local printer or network printer with manual settings'.
 +
Click 'next'.
 +
'Choose a printer port' appears, leave this at 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)' for the time being.
 +
Click 'next'.
 +
 +
4:
 +
A window appears 'Install the printer driver', select 'Have Disk...' and browse to the unzipped driver.
 +
Select the only 'INF' file and click the 'Open' button and 'OK'. From the different models, choose `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' and click 'Next'.
 +
 +
5:
 +
A window 'Type a printer name' appears with already filled-in 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Click 'Next'.
 +
A request for the Administrator password appears. After entering that, the driver is installed.
 +
 +
6:
 +
A window 'Printer Sharing' appears, pick the default 'Do not share this printer' and choose 'Next' and 'Finish'.
 +
 +
7:
 +
We are going to change the installed printer.
 +
In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': select the installed printer and click 'Manage'. After that, click 'Printer properties'.
 +
 +
8:
 +
A new window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' appears.
 +
In the tab 'Ports' choose 'Add Port...', select 'Local Port' and after that 'New Port...'.
 +
In the window 'Port Name' with the 'Enter a port name:' field, fill in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'.
 +
Cllik 'OK', 'Close' and 'Close'.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
== [Bekende problemen][Known problems] ==
 
== [Bekende problemen][Known problems] ==
 +
 
* [Een E-nummer gebruiker kan niet printen: dat kan RBS-beheer oplossen:][An E-number user can't print. RBS-management can solve that:]
 
* [Een E-nummer gebruiker kan niet printen: dat kan RBS-beheer oplossen:][An E-number user can't print. RBS-management can solve that:]
 
     Nummer      Kamer Naam                                    Afdeling                              Email  
 
     Nummer      Kamer Naam                                    Afdeling                              Email  
Line 118: Line 227:
 
=== [Péage portal: Printen met Péage op een willekeurig Internet-device][Péage portal: Printing with Péage on any Internet device] ===
 
=== [Péage portal: Printen met Péage op een willekeurig Internet-device][Péage portal: Printing with Péage on any Internet device] ===
 
[nl]
 
[nl]
Met de [https://peage.ru.nl Péage portal] kan vanaf smartphone, tablet of elk ander Internet-device dat verbonden is met het universiteitsnetwerk geprint worden naar [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], via bv web-upload. Een web-upload wordt altijd dubbelzijdig in zwart/wit afgedrukt.
+
Met de [https://peage.ru.nl Péage portal] kan vanaf smartphone, tablet of elk ander Internet-device dat verbonden is met het universiteitsnetwerk geprint worden naar [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], via bv web-upload. Een web-upload wordt altijd dubbelzijdig afgedrukt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
With the [https://peage.ru.nl Péage portal] you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided in black&white.
+
With the [https://peage.ru.nl Péage portal] you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 368: Line 477:
  
 
; Stap 6
 
; Stap 6
 +
: Eerst stop de cups server voordat je config aanpast:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups stop
 +
 
: Edit de file /etc/cups/printers.conf en wijzig in de voor deze printer specifieke configuration de regel  
 
: Edit de file /etc/cups/printers.conf en wijzig in de voor deze printer specifieke configuration de regel  
  
Line 375: Line 488:
 
   
 
   
 
     AuthInfoRequired username,password
 
     AuthInfoRequired username,password
 +
 +
: herstart de cups server:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups start
  
  
Line 436: Line 553:
  
 
; Step 6
 
; Step 6
 +
: First stop the cups server before editing the config:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups stop
 +
 +
 
: Edit the file /etc/cups/printers.conf and change for this printer's configuration the line  
 
: Edit the file /etc/cups/printers.conf and change for this printer's configuration the line  
  
Line 442: Line 564:
 
to  
 
to  
 
     AuthInfoRequired username,password
 
     AuthInfoRequired username,password
 +
 +
 +
: restart the cups server:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups start
 +
  
 
; Step 7
 
; Step 7
Line 458: Line 586:
  
 
[nl]
 
[nl]
 +
 
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.  
 
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.  
  
However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
+
method 1:  Update your password in the gnome-keyring:
  
 
;  
 
;  
:  Verwijder je huidige keyrings directory in ~/.local/share/keyrings of ~/.gnome2/keyrings
+
: start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
:  Log uit en log onmiddellijk weer in. Check dat er een nieuwe keyrings directory is gemaakt.
+
: at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
 +
: at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
 +
: double click this entry to open a popup window
 +
: in the popup window edit your ru-password 
 +
: close the popup window by pressing the X on the window title bar
 +
: before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
 +
: answer by pressing "OK", and the windows close
 +
: close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
 +
: DONE
 +
 
 +
method 2: however sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
 +
 
 +
;
 +
:  Verwijder je huidige keyrings directory in ~/.local/share/keyrings
 +
'''Log uit en log onmiddellijk weer in.''' Dit zorgt ervoor dat de keyring server opnieuw wordt opgestart, welke weer netjes de keyrings/ folder weer aanmaakt. Check dat er een nieuwe keyrings directory is gemaakt.
 
:  Start Firefox en print een pagina.  
 
:  Start Firefox en print een pagina.  
 
:  Je moet nu een dialoogvenster krijgen met een checkbox "Remember password". Vul je RU credentials in en check de checkbox om je credentials op te slaan in de gnome keyring.
 
:  Je moet nu een dialoogvenster krijgen met een checkbox "Remember password". Vul je RU credentials in en check de checkbox om je credentials op te slaan in de gnome keyring.
Line 475: Line 618:
 
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.  
 
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.  
  
However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
+
method 1:  Update your password in the  gnome-keyring:
 +
 
 +
;
 +
: start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
 +
: at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
 +
: at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
 +
: double click this entry to open a popup window
 +
: in the popup window edit your ru-password 
 +
: close the popup window by pressing the X on the window title bar
 +
: before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
 +
: answer by pressing "OK", and the windows close
 +
: close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
 +
: DONE
 +
 
 +
method 2: However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
  
 
;  
 
;  
:  Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings or ~/.gnome2/keyrings
+
:  Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
:  Logout, and immediately login again. Check that a new keyrings folder has been created.
+
'''Logout, and immediately login again.''' This ensures that the keyring server is restarted, which neatly creates the keyrings/folder again. Check that a new keyrings folder has been created.
 
:  Start Firefox and print a page.  
 
:  Start Firefox and print a page.  
 
:  Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and  check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
 
:  Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and  check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.

Latest revision as of 15:44, 25 May 2022

Péage

General

Péage is the print/scan/copy system of Radboud University for staff and students. As of March 2019 the new server is "print.hosting.ru.nl" and the print queue "FollowMe". The Library of Science has passes for guests. General information can be found on the Péage website.

The C&CZ printbudget system is only used for a few printers (poster and 3D).

On this page, C&CZ provides information specific for staff and students of FNWI.

Terminology

 • MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)

PrintNightmare problem workaround

 • Since ca. September 22, Peage doesn't work anymore on self managed/BYOD Windows/macOS/Linux computers. That day the ISC installed the patches for the security vulnerablility PrintNightmare on the print servers. The ISC and C&CZ thereafter introduced a workaround for their managed computers. A workaround for *all* computers is using the web upload on the Peage website. Since October 28, uploaded jobs are printed in color.
  • Self managed Windows pcs can also use the C&CZ workaround. This workaround is based on an old printer installation method of the Windows 98/XP age. This is not a real solution. If Microsoft solves the 'PrintNightmare' problems, this printer installation should be removed. We do not guarantee that this workaround works correctly. Below you'll find steps to introduce the workaround. The C&CZ helpdesk can assist, when you find this troublesome.
   • It is important that your RU credentials have been entered in the Credential Manager:
 Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 User name: []
 Password: [your RU password]
   • If you entered this correctly, then Windows Explorer will show a list of printers when you type \\print.hosting.ru.nl\ in the address bar.

1: Download the FollowMe driver from the Konica-Minolta download centre.

Choose Product Type: A3 MultiFunctional Colour and Product: C658.

To be compatible with the drivers installed by the ISC, choose Version 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.

At the time of writing this workaround, this resulted in a long URL at dl.konicaminolta.eu. Save the driver zipfile in a known location and unzip it.

2: Go from 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', to 'Printers & scanners' and start 'Add a printer or scanner'. An option appears 'The printer that I want isn't listed', select that option..

3: A window appears 'Find a printer by other options'. Select 'Add a local printer or network printer with manual settings'. Click 'next'. 'Choose a printer port' appears, leave this at 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)' for the time being. Click 'next'.

4: A window appears 'Install the printer driver', select 'Have Disk...' and browse to the unzipped driver. Select the only 'INF' file and click the 'Open' button and 'OK'. From the different models, choose `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' and click 'Next'.

5: A window 'Type a printer name' appears with already filled-in 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Click 'Next'. A request for the Administrator password appears. After entering that, the driver is installed.

6: A window 'Printer Sharing' appears, pick the default 'Do not share this printer' and choose 'Next' and 'Finish'.

7: We are going to change the installed printer. In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': select the installed printer and click 'Manage'. After that, click 'Printer properties'.

8: A new window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' appears. In the tab 'Ports' choose 'Add Port...', select 'Local Port' and after that 'New Port...'. In the window 'Port Name' with the 'Enter a port name:' field, fill in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'. Cllik 'OK', 'Close' and 'Close'.

Known problems

 • An E-number user can't print. RBS-management can solve that:
  Nummer   Kamer Naam                   Afdeling               Email 
  52246  HG02.047 Ir. J.J. Zijlstra, (Jan-Jetze)      Facbureau NW    
 • Remote Downlevel Document: When printing from Linux, the MFP shows "Remote Downlevel Document" instead of the name of the printed file.
 • Evince print in A3 format. Remove the file ~/.config/evince/print-settings.
 • Okular on Ubuntu 18.04 lacks Advanced Options to print eg in color - Ubuntu problem.
 • lpq problem. Update default printer. Edit the file ~/.cups/lpoptions.
 • In the Linux Document Viewer you need to print twice to get one output.
 • Please remove printers that are no longer part of the print system from your computer.
 • cups-2.2.7 and smbclient-4.8.1 conflict in their command-line API which breaks printing on Linux (seen on Arch Linux). A solution is to patch /usr/lib/cups/backend/smb (or to update smbclient).

Printing with Péage

Login with campuscard/ru-card

Before you can use your campuscard/ru-card to login onto the printer you first have to link the card to your u-account:

 • Keep your to the front side of the printer at the place where the card sticker is.
 • When the printer recognizes the card it will popup a new window with which you can login.
 • Login (only once) with your U, E, S of F number and RU-password

The next time you place your campuscard/ru-card before the printer you are immediately logged in.

User groups

Péage has 1 printserver and 1 printqueue for FollowMe printing:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl FollowMe \\print.hosting.ru.nl\FollowMe smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe

For smaller printers without display/keyboard, the direct printqueue of the printer must be used:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl KM-xxxx \\print.hosting.ru.nl\KM-xxxx smb://print.hosting.ru.nl/KM-xxxx

Péage portal: Printing with Péage on any Internet device

With the Péage portal you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to Peage, through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided.

Printing with Péage on a C&CZ managed Windows machine

The printer "FollowMeScience" is listed at the server "print.science.ru.nl". To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Windows 7/8/8.1/10 machine

The instructions below are valid if you logged in with your Science account or a personal account. If you logged in with RU\U-number or RU\s-number, go directly to step 4. N.B.: your settings are not saved then. To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).

Step 1
Select Start, in the Help / Search area enter Credential Manager and launch the application found.
Step 2
The Windows Vault appears. Click on Add a Windows credential next to the header Windows Credentials.
Enter credential data:
Internet or network address: print.hosting.ru.nl
User name: ru\ followed by your RU-account, eg. ru\u123456 (staff) or ru\s123456 (students)
Password: your matching RU-password (not your Peage PIN code)
Finally click OK and close the Credential Manager.
Step 3
Press the "windows" key and "r" at the same time.
Fill out \\print.hosting.ru.nl in the open bar and press enter or click ok
Step 4
Double-click the FollowMe printer. It will install automatically
when the printer que pops up, the installation is complete.
Step 5
Continue with Printing a job at the MFP

Printing with Péage on a Mac OS X machine

The ISC has made an installation tool available to add Péage printers: See Mac OS X instructions.

Manual installation

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Step 1
Select System Preferences, select Printers & Scanners
Step 2
Click on the + (plus) sign below the list of printers.
See if you have an item Advanced in the menu bar.
Whenever this item is not present: Right click in this menu bar and choose Customize Toolbar....
Drag the item Advanced into the menu bar.
Click on Done and, again, click on the item Advanced in the menu bar.
Step 3
Enter printer data:
Type: Windows printer via spoolss
Device: Another Device
URL: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Name: Free to type text field, eg. Peage (this will be the name of the printer in the printer list)
Location: Free to type text field, eg. Péage Konica Minolta printers
Use: Change Choose a Driver... to the printer driver, eg. Generic Postscript Printer. Remark: if you want to staple your prints, then you need for printing on MacOS to install a specific driver for your specific printer. Unfortunately Konica Minolta doesn't provide a generic driver for all its printers for MacOS as it does for Windows. If you need stapling only in special occasions then you could ask a colleague with a Windows computer to print it for you stapled. A specific driver for your specific printer can be downloaded from the Konica Minolta website. You also have to configure the specific hardware addons to your specific printer. You can do this in the "printer&scanner" preferences, then select your specific printer left, and then on the right side click the "options supply" button, and go to the Options tab. In this tab set the specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit". Ask a colleague with a Windows computer to look in its printer configuration to find out which specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit" your printer has.
Finally click Add.
A new window will appear with an option Duplex Printing Unit. Mark the checkbox as active and click OK.
Step 4
Now is the time to setup your printing preferences. Click Options & Supplies... and next Options.
Our advice: select black-and-white printing and Duplex Printing Unit as your printing defaults.
Step 5
The setup to use your RU-account and RU-password (not your Peage PIN code) is explained next.
Find some document you wish to print and send your first print job to this new Péage printer.
If your printer is shown in the Dock you will notice a 1 on top of the printer icon.
Click on the printer icon to view the print queue.
You could also click on the printer in Printers & Scanners in System Preferences.
The status will be that the print job has been send, but after a while the status will change to Hold for Authentication.
Select the print job in the print queue and click on the button Resume.
A dialog window appears requesting your Name and Password.
Enter ru\, followed by your RU-account, eg. ru\u123456, and the matching RU-password (not your Peage PIN code).
If the printer icon is missing from the Dock, the dialog window requesting <stron>Name and Password will popup.
Login with your RU-account (ru\u123456) and RU-password (not your Peage PIN code).
Select if desired Remember this password in my keychain, so your RU-account and RU-password will be remembered, authentication for print jobs is no more needed.
Clicking OK will, after a second (depending on the size of your print job), remove the print job from the queue. The job is then received by the print server and remains
in its print queue for final printing.
Step 6
Continue with Printing a job at the MFP


Printing with Péage on a C&CZ managed Linux machine

The printer "FollowMe" is listed. Command line printing with lpr -PFollowMe is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Linux machine

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Below a short description how to install the printer on Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver). This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop. Make sure that the packages

 • smbclient
 • python3-smbc

are installed. If not, install them using your package manager.

Step 1
If you are using a C&CZ managed Linux computer, the printer is already installed. Go to step 6.
Via Settings visit Printers. Or start the tool system-config-printer tool from the commandline with the command: system-config-printer
Step 2
Click below the Printer list on Additional Printer Settings... and next within the pop-up app Printers - localhost on the Add button.
There might appear a window Authenticate, provide the requested root password.
Step 3
A window New Printer emerges, select Network Printer and then Windows Printer via SAMBA.
On the right side you can provide required data:
SMB Printer: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Authentication: Prompt user if authentication is required. If this option is not available then restart the installation with the system-config-printer tool instead which has this option!
Click on Forward.
Step 4
In the next window you have to choose a driver: Select Provide PPD file.
Also select the FollowMe.ppd (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
Click on Forward. You should see a window Installable Options with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
Click on Forward.
Step 5
Provide the requested data:
Printer Name: Peage (use the name of the print queue, see User group)
Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
Click on Apply.
There might appear a window Authenticate
At Username type: first the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Select Cancel at the question Would you like to print a test page?.
Step 6
First stop the cups server before editing the config:
  sudo /etc/init.d/cups stop


Edit the file /etc/cups/printers.conf and change for this printer's configuration the line
  AuthInfoRequired none
 

to

  AuthInfoRequired username,password


restart the cups server:
  sudo /etc/init.d/cups start


Step 7
Your printer has been installed and is ready to use.
It is adviced to first use firefox to make a test print to initialize and store your credentials safely in the gnome keyring. Use firefox because not all linux programs ask for authentication correctly, but will print alright once the credentials are stored correcty in the keyring.
As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message Authentication is required to print ... and also asking for your credentials. It can happen that your print job gets paused requesting authentication. In that case open the print queue and right click on your print job. In the upcoming context menu select the authenticate option. It might be a good idea to keep the print queue applet open and to check for print jobs requesting authentication.
At Username type first: the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
Step 8
Continue with Printing a job at the MFP

Fix for wrong credentials in keyring

Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.

method 1: Update your password in the gnome-keyring:

start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
double click this entry to open a popup window
in the popup window edit your ru-password
close the popup window by pressing the X on the window title bar
before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
answer by pressing "OK", and the windows close
close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
DONE

method 2: However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:

Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
Logout, and immediately login again. This ensures that the keyring server is restarted, which neatly creates the keyrings/folder again. Check that a new keyrings folder has been created.
Start Firefox and print a page.
Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.


Printing with Péage using smbclient (on Linux)

Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":

Step 1
smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.

Printing with Péage using CUPS (on Linux)

If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.

Step 1
With a browser open: https://localhost:631 and select "Adding Printers and Classes", "Add Printer" [Username: root, Password: <rootpassword>", Other Network Printers: "Windows Printer via SAMBA", "Continue".
Step 2
Enter connection: smb://_USER:/FollowMe, "Continue"
We could enter the actual _USER and _PASSWORD, but is more secure to keep the strings "_USER" and "_PASSWORD", and set them later (see below).
Step 3
Provide a PPD File: [Browse], upload the ppd file FollowMe.ppd, and click "Add Printer". After this, "lpq -P FollowMe" should show "FollowMe is ready".
Step 4
CUPS will store the information from step 3 into /etc/cups/printers.conf
There should be details of the printer, and also these lines:
AuthInfoRequired username,password
DeviceURI smb://_USER:/FollowMe
The actual _USER and _PASSWORD can be set, and the AuthInfoRequired can be set:
AuthInfoRequired none
After restarting cups ("service cups restart") printing should work. To make this the default add "export PRINTER=FollowMe" to ~/.bashrc and print with lpr, or using, e.g., okular or evince. The default setting is to print in grayscale. If you want to print in color, change the settings. With lpr, use -o SelectColor=Color. To set this option permanently use: "/usr/bin/lpoptions -o SelectColor=Color". This will store the setting in /etc/cups/lpoptions.
Step 5
After a reboot, AuthInfoRequired in /etc/cups/printers.conf may be reset to "username,password". Also, you may not like a password in plain ASCII. This can be fixed by changing the backend: the "smb" in printer.conf refers to /usr/lib/cups/backend/smb, which usually is a link to /usr/bin/smbspool. Change /usr/lib/cups/backend/smb into a bash script:
#!/bin/bash
export AuthInfoRequired none
export DEVICE_URI="smb://_USER:/FollowMe"
/usr/bin/smbspool "$@"
You can now use the actual RU-username and password, or create a script that has a more secure way of obtaining the password

Printing a job at the MFP

Step 1
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password or your 6 digit Péage PIN on one of the Konica Minolta MFP's. All MFPs have a card reader, you can also just swipe the coupled card (campus card or other). There is a manual how to couple a card.
Step 2
Choose Print, select the print job(s).
Pressing Details next to the print job will show you the costs of this print job.
Step 3
Press the blue button to print your document(s).
Step 4
Log out


Generate PIN for Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
Click the link "Generate PIN" which will generate a 6 digit pincode for you.
Step 5
Log out.

Report, status and history budget Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
In the top of the page click the tab "Reports" which will show you the reports page.
Step 5
Log out.