Difference between revisions of "Peage"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(128 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
== [Algemeen][General] ==
 
== [Algemeen][General] ==
 
[nl]
 
[nl]
Péage is het print/scan/copy systeem van de Radboud Universiteit voor medewerkers en studenten. De Library of Science beschikt over [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/gastenpas/ gastenpassen]. Algemene informatie is te vinden op de [http://www.ru.nl/peage Péage website].
+
Péage is het print/scan/copy systeem van de Radboud Universiteit voor medewerkers en studenten. Vanaf maart 2019 heet de nieuwe server "print.hosting.ru.nl" en de nieuwe printqueue "FollowMe". De Library of Science beschikt over [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/gastenpas/ gastenpassen]. Algemene informatie is te vinden op de [http://www.ru.nl/printen Péage website].
  
Vanaf augustus 2016 wordt het [[Printbudget|C&CZ print en budget systeem]] nog maar voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D een paar printers] gebruikt.
+
Het [[Printbudget|C&CZ print en budget systeem]] wordt nog maar voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D een paar printers] (poster en 3D) gebruikt.
  
 
Op deze pagina geeft C&CZ informatie die specifiek is voor medewerkers en studenten van FNWI.
 
Op deze pagina geeft C&CZ informatie die specifiek is voor medewerkers en studenten van FNWI.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Péage is the print/scan/copy system of Radboud University for staff and students. As of March 2019 the new server is "print.hosting.ru.nl" and the print queue "FollowMe". The Library of Science has [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/gastenpas/ passes for guests]. General information can be found on the [https://www.ru.nl/fb/english/print/printing-campus/ Péage website].
  
 +
The [[Printbudget|C&CZ printbudget system]] is only used for [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D a few printers] (poster and 3D).
  
 +
On this page, C&CZ provides information  specific for staff and students of FNWI.
 +
[/en]
  
 +
== [Terminologie][Terminology] ==
 +
[nl]
 +
* MFP: multifunctionele printer (die kan printen, kopiëren en scannen)
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Péage is the print/scan/copy system of the Radboud University for staff and students. The Library of Science has [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/gastenpas/ passes for guests]. General information can be found on the [http://www.ru.nl/fb/english/print/printing-peage-0/ Péage website].
+
* MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)
 +
[/en]
 +
 
 +
== [PrintNightmare probleem workaround][PrintNightmare problem workaround] ==
 +
 
 +
[nl]
 +
* Sinds ca. 22 september werkt Peage niet meer op zelfbeheerde/BYOD Windows/macOS/Linux computers. Op die dag heeft het ISC de patches voor [https://borncity.com/win/2021/09/22/windows-printnightmare-patch-stand-und-workarounds-22-sept-2021/ het beveiligingslek PrintNightmare] geïnstalleerd op de printservers. Het ISC en C&CZ hebben daarna voor door hen beheerde pc's een workaround geïnstalleerd. Een workaround voor *alle* apparaten is het gebruik van de web-upload op [https://peage.ru.nl de Peage website]. Vanaf 28 oktober worden die upload-jobs in kleur geprint i.p.v. zwart/wit.
 +
 
 +
** Voor zelfbeheerde Windows pc's kan ook de C&CZ workaround gebruikt worden. Deze workaround is gebaseerd op een oude printer-installatie-methode uit het Windows 98/XP tijdperk. Dit is geen echte oplossing. Indien Microsoft de 'PrintNightmare' problemen opgelost heeft, dan is het aan te raden deze printer-installatie op te ruimen. De werking van deze workaround wordt niet gegarandeerd. Hieronder en stappenplan voor deze workaround. De C&CZ helpdesk kan hier evt. bij helpen.
 +
 
 +
*** Van belang is dat u uw RU accountgegevens in de credential manager hebt ingevoerd:
 +
  Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 +
  User name: [Voornaam.Achternaam@ru.nl]
 +
  Password: [uw RU wachtwoord]
 +
*** Als u dit correct ingevoerd heeft, kunt u in de Windows Explorer in de adresbalk naar het adres \\print.hosting.ru.nl\ gaan en ziet dan een lijst printers.
 +
 
 +
1:
 +
Download de FollowMe driver van Konica-Minolta https://www.konicaminolta.eu/eu-en/support/download-centre
 +
Kies voor Product Type: A3 MultiFunctional Colour en Product: C658.
 +
 
 +
Om compatibel te zijn met de drivers geïnstalleerd door het ISC, kies voor  Versie 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.
 +
 
 +
Dit leverde ten tijde van deze workaround
 +
[https://dl.konicaminolta.eu/en?tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BfileId%5D=c9bde5fb7d1de8e581c797666d089ed2&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BdocumentId%5D=1719&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Bsystem%5D=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Blanguage%5D=EN&type=1558521685 een lange URL bij dl.konicaminolta.eu] op. Plaats het driver zip bestand op een bekende locatie en unzip de driver.
 +
 
 +
2:
 +
Ga via 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', naar 'Printers & scanners' en start 'Add a printer or scanner'.
 +
Er verschijnt een optie 'The printer that I want isn't listed', selecteer deze optie.
 +
 
 +
3:
 +
Er verschijnt een window 'Find a printer by other options'. Selecteer 'Add a local printer or network printer with manual settings'.
 +
Klik 'next'.
 +
Er verschijnt 'Choose a printer port', laat deze voorlopig staan op 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)'.
 +
Klik 'next'.
 +
 
 +
4:
 +
Er verschijnt een window 'Install the printer driver', selecteer 'Have Disk...' en browse naar de uitgepakte driver.
 +
Selecteer het enige 'INF' bestand en klik op de 'Open' knop en daarna 'OK'. Er kan gekozen worden uit uiteenlopende modellen.
 +
Kies voor `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' en klik op 'Next'.
 +
 
 +
5:
 +
Er verschijnt een window 'Type a printer name' met vooringevuld 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Klik 'next'.
 +
Er komt een verzoek voor het Administrator-wachtwoord. Na invoering van het wachtwoord wordt de driver geïnstalleerd.
 +
 
 +
6:
 +
Er komt een window 'Printer Sharing', kies voor de default 'Do not share this printer' en kies 'Next' en daarna 'Finish'.
 +
 
 +
7:
 +
We gaan de geïnstalleerde printer aanpassen.
 +
In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': selecteer de geïnstalleerde printer en klik op 'Manage'. Klik daarna op
 +
'Printer properties'.
 +
 
 +
8:
 +
Een nieuw window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' verschijnt.
 +
Onder het tabblad 'Ports' kies 'Add Port...', selecteer 'Local Port' en vervolgens 'New Port...'.
 +
In het window 'Port Name' met het 'Enter a port name:' invoerveld vul in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'.
 +
Klik 'OK', 'Close' en 'Close'.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Since ca. September 22, Peage doesn't work anymore on self managed/BYOD Windows/macOS/Linux computers. That day the ISC installed the patches for [https://borncity.com/win/2021/09/22/windows-printnightmare-patch-stand-und-workarounds-22-sept-2021/ the security vulnerablility PrintNightmare] on the print servers. The ISC and C&CZ thereafter introduced a workaround for their managed computers. A workaround for *all* computers is using the web upload on [https://peage.ru.nl the Peage website]. Since October 28, uploaded jobs are printed in color.
 +
 
 +
** Self managed Windows pcs can also use the C&CZ workaround. This workaround is based on an old printer installation method of the Windows 98/XP age. This is not a real solution. If Microsoft solves the 'PrintNightmare' problems, this printer installation should be removed. We do not guarantee that this workaround works correctly. Below you'll find steps to introduce the workaround. The C&CZ helpdesk can assist, when you find this troublesome.
 +
 
 +
*** It is important that your RU credentials have been entered in the Credential Manager:
 +
  Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 +
  User name: [Givenname.Surname@ru.nl]
 +
  Password: [your RU password]
 +
*** If you entered this correctly, then Windows Explorer will show a list of printers when you type \\print.hosting.ru.nl\ in the address bar.
 +
 
 +
1:
 +
Download the FollowMe driver from [https://www.konicaminolta.eu/eu-en/support/download-centre the Konica-Minolta download centre].
 +
 
 +
Choose Product Type: A3 MultiFunctional Colour and Product: C658.
  
As of August, 2016, the [[Printbudget|C&CZ printbudget system]] is only used for [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D a few printers].
+
To be compatible with the drivers installed by the ISC, choose Version 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.
  
On this page, C&CZ provides information  specific for staff and students of FNWI.
+
At the time of writing this workaround, this resulted in
 +
[https://dl.konicaminolta.eu/en?tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BfileId%5D=c9bde5fb7d1de8e581c797666d089ed2&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BdocumentId%5D=1719&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Bsystem%5D=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Blanguage%5D=EN&type=1558521685 a long URL at dl.konicaminolta.eu]. Save the driver zipfile in a known location and unzip it.
  
 +
2:
 +
Go from 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', to 'Printers & scanners' and start 'Add a printer or scanner'.
 +
An option appears 'The printer that I want isn't listed', select that option..
  
 +
3:
 +
A window appears 'Find a printer by other options'. Select 'Add a local printer or network printer with manual settings'.
 +
Click 'next'.
 +
'Choose a printer port' appears, leave this at 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)' for the time being.
 +
Click 'next'.
  
[/en]
+
4:
 +
A window appears 'Install the printer driver', select 'Have Disk...' and browse to the unzipped driver.
 +
Select the only 'INF' file and click the 'Open' button and 'OK'. From the different models, choose `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' and click 'Next'.
  
== [Terminologie][Terminology] ==
+
5:
* MFP: [multifunctionele printer (die kan printen, kopiëren en scannen)][multifunctional printer (that can print, copy and scan)]
+
A window 'Type a printer name' appears with already filled-in 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Click 'Next'.
 +
A request for the Administrator password appears. After entering that, the driver is installed.
  
 +
6:
 +
A window 'Printer Sharing' appears, pick the default 'Do not share this printer' and choose 'Next' and 'Finish'.
  
[ ][ ]
+
7:
 +
We are going to change the installed printer.
 +
In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': select the installed printer and click 'Manage'. After that, click 'Printer properties'.
 +
 
 +
8:
 +
A new window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' appears.
 +
In the tab 'Ports' choose 'Add Port...', select 'Local Port' and after that 'New Port...'.
 +
In the window 'Port Name' with the 'Enter a port name:' field, fill in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'.
 +
Cllik 'OK', 'Close' and 'Close'.
 +
[/en]
  
 
== [Bekende problemen][Known problems] ==
 
== [Bekende problemen][Known problems] ==
 +
 
* [Een E-nummer gebruiker kan niet printen: dat kan RBS-beheer oplossen:][An E-number user can't print. RBS-management can solve that:]
 
* [Een E-nummer gebruiker kan niet printen: dat kan RBS-beheer oplossen:][An E-number user can't print. RBS-management can solve that:]
 
     Nummer      Kamer Naam                                    Afdeling                              Email  
 
     Nummer      Kamer Naam                                    Afdeling                              Email  
 
     52246  HG02.047 Ir. J.J. Zijlstra, (Jan-Jetze)          Facbureau NW      J.Zijlstra@science.ru.nl  
 
     52246  HG02.047 Ir. J.J. Zijlstra, (Jan-Jetze)          Facbureau NW      J.Zijlstra@science.ru.nl  
* [nl]Kan geen A3 printen op een Mac: gebruik de [https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/discontinued-products/multifunctional-printers/colour/bizhub-c754/downloads.html KM-driver] in plaats van de Generic PS-driver.[/nl][en]Can't print A3 on a Mac: Use the [https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/discontinued-products/multifunctional-printers/colour/bizhub-c754/downloads.html KM driver] instead of the Generic PS driver.[/en]
 
* [De oude PIN-codes voor een MFP (voor gratis kopiëren en scannen) werken niet meer][The old PIN codes (for copying and scanning without charge) do not work anymore]: [U moet inloggen met u/s/e/f-nummer op de MFP, daarna kunt u printen, kopiëren en scannen, alleen scannen is nog gratis][You need to login with u/s/e/f-number on the MFP, then you can print, copy or scan, only scanning is still free of charge].
 
* Printer offline: [Kies \\payprint01 of \\payprint02 i.p.v. \\payprint03][Choose \\payprint01 or \\payprint02 instead of \\payprint03]
 
 
* Remote Downlevel Document: [Wanneer vanaf Linux geprint wordt, geeft de MFP niet de bestandsnaam weer, maar "Remote Downlevel Document".][When printing from Linux, the MFP shows "Remote Downlevel Document" instead of the name of the printed file.]
 
* Remote Downlevel Document: [Wanneer vanaf Linux geprint wordt, geeft de MFP niet de bestandsnaam weer, maar "Remote Downlevel Document".][When printing from Linux, the MFP shows "Remote Downlevel Document" instead of the name of the printed file.]
* [Evince print in A3 formaat. Verwijder bestand][Evince print in A3 formaat. Remove file] <strong>~/.config/evince/print-settings</strong>.
+
* [Evince print in A3 formaat. Verwijder het bestand][Evince print in A3 format. Remove the file] <strong>~/.config/evince/print-settings</strong>.
* <strong>lpq</strong> [probleem][problem]. Update default printer. Edit [bestand][file] <strong>~/.lpoptions</strong> of <strong>~/.cups/lpoptions</strong>.
+
* [Okular onder Ubuntu 18.04 mist Advanced Options om bv in kleur te printen - Ubuntu probleem][Okular on Ubuntu 18.04 lacks Advanced Options to print eg in color - Ubuntu problem].
 +
* <strong>lpq</strong> [probleem][problem]. Update default printer. Edit [het bestand][the file] <strong>~/.cups/lpoptions</strong>.
 
* [In de Linux Document Viewer moet je twee keer printen voor eenmaal output.][In the Linux Document Viewer you need to print twice to get one output.]
 
* [In de Linux Document Viewer moet je twee keer printen voor eenmaal output.][In the Linux Document Viewer you need to print twice to get one output.]
* [Het is verstandig om printers welke niet meer in het C&amp;CZ printsysteem voorkomen van uw computer te verwijderen][Please remove printers that are no longer part of the C&amp;CZ print system from your computer].
+
* [Het is verstandig om printers welke niet meer in het printsysteem voorkomen van uw computer te verwijderen][Please remove printers that are no longer part of the print system from your computer].
 +
* [<code>cups-2.2.7</code> en <code>smbclient-4.8.1</code> hebben een API discrepantie waardoor printen niet werkt op Linux (gezien op Arch Linux). Een oplossing is om [https://twitter.com/mrngm/status/993492483786117121 <code>/usr/lib/cups/backend/smb</code> te patchen] (of <code>smbclient</code> te updaten).][<code>cups-2.2.7</code> and <code>smbclient-4.8.1</code> conflict in their command-line API which breaks printing on Linux (seen on Arch Linux). A solution is to [https://twitter.com/mrngm/status/993492483786117121 patch <code>/usr/lib/cups/backend/smb</code>] (or to update <code>smbclient</code>).]
  
 +
== [Printen met Péage][Printing with Péage] ==
  
[ ][ ]
 
  
== [Verschillen met het C&CZ printsysteem][Differences with the C&CZ print system] ==
+
=== [Inloggen met campuskaart/ru-card][Login with campuscard/ru-card] ===
{| class="wikitable"
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Wat][What]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Wie][Who]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Verschil][Difference]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | Follow-me
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [allen][everybody]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Printjobs worden in de wachtrij (queue) [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/printen-peage/overige-handleidingen/ 12 of 48 uur bewaard]. Gedurende die tijd kunnen ze bij elke Péage MFP (na inloggen) geselecteerd worden om (op dat moment) geprint te worden.][Printjobs are held in a queue for [http://www.ru.nl/fb/english/print/general-instructions/ 12 or 48 hours]. During that time you can select them at the MFP to be printed at that moment.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | Scan-to-me
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [allen][everybody]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Het mail-adres hoeft niet meer ingevoerd te worden, omdat men ingelogd is op de MFP en het mail-adres dus bekend is.][Typing the email address is no longer necessary, since one is logged in on the MFP. Therefore the email address is known.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Veilig printen][Secure printing]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [allen][everybody]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Omdat men in moet loggen bij de MFP om een printjob te printen, is de kans op datalekken doordat gevoelige output bij de printer blijft liggen, afwezig.][Because you have to login at the MFP to print a job, there is no real possibility of a data leak due to sensitive output laying around printers.]
 
<!--
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Geen onbedoeld kleur printen][No unwanted color printing]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [allen][everybody]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Omdat men in moet loggen bij de MFP om een printjob te printen, kan men op de printer zelf aangeven dat een printjob in grijstinten geprint moet worden.][Because you have to login at the MFP to print a job, you can choose to print grayscale at the printer.]
 
-->
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Geen scheidingsvellen][No banner pages]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [allen][everybody]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Omdat men in moet loggen bij de MFP om een printjob te printen, hoeft er geen scheidingsvel tussen printjobs geprint te worden.][Because you have to login at the MFP to print a job, there is no need to separate jobs with banner pages.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Accounts/authenticatie][Accounts/authentication]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [allen][everybody]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Met RU-account (u/s/f/e-nummer) en pincode (of evt. RU-wachtwoord). Of eerst pincode en pas daarna campuskaart. De Library of Science kan gastenpassen/accounts verstrekken.][With RU account (u/s/f/e-number) and PIN code (or RU password). Or with PIN-code first and then campus card. The Library of Science services guest accounts and guest cards.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Kopi&euml;ren][Copying]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [medewerkers][staff]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Kopiëren wordt doorbelast naar de kostenplaats van de afdeling. Bij meer aanstellingen wordt het naar rato verdeeld over de kostenplaatsen.][Copying is also charged to the account ("kostenplaats") of the department. If you work for several departments, the costs are divided between these accounts.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" |
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [studenten][students]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Omdat ook kopiëren afgerekend wordt, kunnen studenten op Péage MFP's kopiëren. Op C&CZ-beheerde MFP's moest men daarvoor scannen en daarna printen.][Because copying is charged to the Péage account, students can make copies on all Péage MFP's. On C&CZ-managed MFP's students had to scan and print to get the same result.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" |
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [studie- en studentenverenigingen][student organisations]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Deze kunnen een [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/printen-peage/peage-studie-studentenverenigingen/ aparte pas aanvragen.]][These can [http://www.ru.nl/fb/english/print/peage-study-student-associations/ request a separate pass.]]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Slechts 1 budgetgroep][Only 1 budget group]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [allen][everybody]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Voor medewerkers worden alle kosten achteraf verhaald op de afdelings-kostenplaats(en). Studenten en gasten moeten een voldoende Péage-budget hebben bij hun RU-account.][Staff costs are charged to their departmental charge account(s) ("kostenplaats(en)"). Students and guests must have sufficient Péage budget on their RU-account.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Opwaarderen][Topping up budget]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [medewerkers][staff]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Niet meer nodig. Doorbelasting achteraf, als bij een creditcard][Not necessary anymore. Charged to departmental budget ("kostenplaats") each month, just like a credit card.]
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" |
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [studenten][students]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Bij voorkeur via [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/printen-peage/handleidingen-saldo-studenten/opwaarderen/ iDeal]][Preferably with [http://www.ru.nl/fb/english/print/students-print-balance-instructions/topping-up/ iDeal]].
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" |
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [gasten][guests]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [Bij de Library of Science][At the Library of Science].
 
|}
 
  
 +
[nl]
 +
De eerste keer dat je print op een nieuwe printer is je (campus)kaart nog niet gekoppeld.
  
 +
* Houd je kaart aan de voorzijde van de machine waar de kaart sticker zit.
 +
* Wanneer de kaart door de printer wordt herkend zal er een popup window verschijnen waarmee je kan inloggen.
 +
* Meld je (eenmalig) aan met je U, E, S of F nummer en RU-wachtwoord
  
== [Printen met Péage][Printing with Péage] ==
+
Bij de volgende keer kan je inloggen op de printer door alleen je kaart voor de lezer te houden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Before you can use your campuscard/ru-card to login onto the printer you first have to link the
 +
card to your u-account:
  
 +
* Keep your to the front side of the printer at the place where the card sticker is.
 +
* When the printer recognizes the card it will popup a new window with which you can login.
 +
* Login (only once) with your U, E, S of F number and RU-password
  
 +
The next time you place your campuscard/ru-card  before the printer you are immediately logged in.
 +
[/en]
  
 
=== [Onderscheid gebruikers][User groups] ===
 
=== [Onderscheid gebruikers][User groups] ===
 
[nl]
 
[nl]
Péage kent op dit moment drie groepen gebruikers die elk van een andere printserver en wachtrij gebruik zouden moeten maken:
+
Péage kent 1 printserver en 1 wachtrij voor FollowMe printen:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Péage recognizes three user groups, each should be using a dedicated printserver and printqueue:
+
Péage has 1 printserver and 1 printqueue for FollowMe printing:
 
[/en]
 
[/en]
 
<!--
 
<!--
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" |
 
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [printer server][printserver]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [printer server][printserver]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
Line 129: Line 187:
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | URI - IPP style
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | URI - IPP style
 
|-
 
|-
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [studenten][students]
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>payprint01.ru.nl</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>FollowMe</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>RU-Print</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\payprint01.ru.nl\RU-Print</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print</b>
 
 
|-
 
|-
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [medewerkers RU services][RU services employees]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>payprint02.ru.nl</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>RU-Print02</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\payprint02.ru.nl\RU-Print02</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://payprint02.ru.nl/RU-Print02</b>
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [medewerkers Faculteiten][Faculty employees]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>payprint03.ru.nl</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>RU-Print03</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\payprint03.ru.nl\RU-Print03</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print03</b>
 
 
|}
 
|}
 
-->
 
-->
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! style="padding: 2px 1em;" |
 
 
! style="padding: 2px 1em;" | [printer server][printserver]
 
! style="padding: 2px 1em;" | [printer server][printserver]
 
! style="padding: 2px 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
 
! style="padding: 2px 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
Line 155: Line 200:
 
! style="padding: 2px 1em;" | URI - IPP style
 
! style="padding: 2px 1em;" | URI - IPP style
 
|-
 
|-
| style="padding: 2px 1em;" | [studenten][students]
+
| style="padding: 2px 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
| style="padding: 2px 1em;" | <b>payprint01.ru.nl</b>
+
| style="padding: 2px 1em;" | <b>FollowMe</b>
| style="padding: 2px 1em;" | <b>RU-Print</b>
+
| style="padding: 2px 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>
| style="padding: 2px 1em;" | <b>\\payprint01.ru.nl\RU-Print</b>
+
| style="padding: 2px 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</b>
| style="padding: 2px 1em;" | <b>smb://payprint01.ru.nl/RU-Print</b>
 
 
|-
 
|-
| style="padding: 2px 1em;" | [medewerkers RU services][RU services employees]
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>payprint02.ru.nl</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>RU-Print02</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>\\payprint02.ru.nl\RU-Print02</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>smb://payprint02.ru.nl/RU-Print02</b>
 
|-
 
| style="padding: 2px 1em;" | [medewerkers Faculteiten][Faculty employees]
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>payprint03.ru.nl</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>RU-Print03</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>\\payprint03.ru.nl\RU-Print03</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print03</b>
 
 
|}
 
|}
 
[nl]
 
[nl]
Line 179: Line 212:
 
For smaller printers without display/keyboard, the direct printqueue of the printer must be used:
 
For smaller printers without display/keyboard, the direct printqueue of the printer must be used:
 
[/en]
 
[/en]
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable"  
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" |
 
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [printer server][printserver]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [printer server][printserver]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
Line 186: Line 218:
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | URI - IPP style
 
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | URI - IPP style
 
|-
 
|-
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [studenten][students]
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>payprint01.ru.nl</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>KM-xxxx</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>KM-PRxxxx</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\KM-xxxx</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\payprint01.ru.nl\KM-PRxxxx</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/KM-xxxx</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://payprint03.ru.nl/KM-PRxxxx</b>
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [medewerkers RU services][RU services employees]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>payprint02.ru.nl</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>KM-PRxxxx</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\payprint02.ru.nl\KM-PRxxxx</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://payprint02.ru.nl/KM-PRxxxx</b>
 
 
|-
 
|-
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [medewerkers Faculteiten][Faculty employees]
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>payprint03.ru.nl</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>KM-PRxxxx</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\payprint03.ru.nl\KM-PRxxxx</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://payprint03.ru.nl/KM-PRxxxx</b>
 
 
|}
 
|}
<!--
 
<table border="0">
 
  <tr><td width="50%"></td>
 
      <td width="25%">print server</td>
 
      <td width="25%">print queue</td>
 
      <td>UNC - Windows style</td>
 
      <td>URI - IPP style</td>
 
  </tr>
 
  <tr><td>Studenten</td>
 
      <td><b>payprint01.ru.nl</b></td>
 
      <td><b>RU-Print</b></td>
 
      <td><b>\\payprint01.ru.nl\RU-Print</b></td>
 
      <td><b>smb://payprint01.ru.nl/RU-Print</b></td>
 
  </tr>
 
  <tr><td>Medewerkers RU services</td>
 
      <td><b>payprint02.ru.nl</b></td>
 
      <td><b>RU-Print02</b></td>
 
      <td><b>\\payprint02.ru.nl\RU-Print02</b></td>
 
      <td><b>smb://payprint02.ru.nl/RU-Print02</b></td>
 
  </tr>
 
  <tr><td>Medewerkers Faculteiten</td>
 
      <td><b>payprint03.ru.nl</b></td>
 
      <td><b>RU-Print03</b></td>
 
      <td><b>\\payprint03.ru.nl\RU-Print03</b></td>
 
      <td><b>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print03</b></td>
 
  </tr>
 
</table>
 
-->
 
  
 +
=== [Péage portal: Printen met Péage op een willekeurig Internet-device][Péage portal: Printing with Péage on any Internet device] ===
 +
[nl]
 +
Met de [https://peage.ru.nl Péage portal] kan vanaf smartphone, tablet of elk ander Internet-device dat verbonden is met het universiteitsnetwerk geprint worden naar [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], via bv web-upload. Een web-upload wordt altijd dubbelzijdig afgedrukt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
With the [https://peage.ru.nl Péage portal] you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Printen met Péage op een C&CZ-beheerde Windows machine][Printing with Péage on a C&CZ managed Windows machine] ===
  
[ ][ ]
+
[nl]
 +
De printer "FollowMeScience" is te zien bij de printers op de server "print.science.ru.nl". Hiervoor moet wel uw U- of s-nummer geregistreerd staan bij C&CZ. Dit kunt u controleren op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf site].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The printer "FollowMeScience" is listed at the server "print.science.ru.nl". To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself site].
 +
[/en]
  
=== [Printen met Péage op een Windows 7/8/8.1/10 machine (zowel CnCZ als zelf beheerd)][Printing with Péage on a Windows 7/8/8.1/10 machine (either self or CnCZ maintained)] ===
+
=== [Printen met Péage op een zelf beheerde Windows 7/8/8.1/10 machine)][Printing with Péage on a self managed Windows 7/8/8.1/10 machine] ===
 
[nl]
 
[nl]
Het onderstaande geldt als je met je Science-account ingelogd bent. Als je ingelogd bent met RU\U-nummer of RU\s-nummer, dan kun je direct naar stap 4. N.B.: de instellingen worden dan niet opgeslagen, omdat er geen zwervend profiel is.
+
Het onderstaande geldt als je met je Science-account of een prive-account ingelogd bent. Als je ingelogd bent met RU\U-nummer of RU\s-nummer, dan kun je direct naar stap 4. N.B.: de instellingen worden dan niet opgeslagen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The instructions below are valid if you logged in with your Science account. If you logged in with RU\U-numer of RU\s-number, go directly to step 4. N.B.: your settings are not saved then, since there is no roaming profile.
+
The instructions below are valid if you logged in with your Science account or a personal account. If you logged in with RU\U-number or RU\s-number, go directly to step 4. N.B.: your settings are not saved then.
 
[/en]
 
[/en]
 
[nl]
 
[nl]
 
Om de printer aan te koppelen, heb je je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om printopdrachten te versturen.<br>
 
Om de printer aan te koppelen, heb je je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om printopdrachten te versturen.<br>
 
Belangrijk: Kies de juiste server en queue, zie Onderscheid gebruikers.
 
 
; Stap 0
 
: Voor een door C&CZ beheerde PC: zorg dat je zwervend profiel niet vol is, want anders worden de gewijzigde instellingen niet opgeslagen.
 
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
Line 257: Line 258:
 
:  De Windows kluis wordt gestart. Klik op <strong>Add a Windows credential</strong> rechts naast de rubriek <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  De Windows kluis wordt gestart. Klik op <strong>Add a Windows credential</strong> rechts naast de rubriek <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  Voer credential gegevens in:
 
:  Voer credential gegevens in:
:  Internet or network address: <strong>payprint03.ru.nl</strong> (medewerkers) of <strong>payprint01.ru.nl</strong> studenten
+
:  Internet or network address: <strong>print.hosting.ru.nl</strong>
 
:  User name: je RU-account, voorafgegaan door <strong>ru\</strong>, bv. <strong>ru\u123456</strong> (medewerkers) of <strong>ru\s123456</strong> (studenten)
 
:  User name: je RU-account, voorafgegaan door <strong>ru\</strong>, bv. <strong>ru\u123456</strong> (medewerkers) of <strong>ru\s123456</strong> (studenten)
 
:  Password: je bijbehorend RU-password (niet de Peage PIN-code)
 
:  Password: je bijbehorend RU-password (niet de Peage PIN-code)
Line 264: Line 265:
  
 
; Stap 3
 
; Stap 3
: Selecteer <strong>Start</strong>, in het <strong>Help / Zoek</strong> veld voer <b>Devices and Printers</b> in en start het Control menu item.
+
: Druk de <strong>"windows"</strong> toets en <strong>"r"</strong> tegelijk in.
 +
: Vul in het venster <strong>\\print.hosting.ru.nl</strong> in en druk op <strong>enter</strong> of klik op <strong>ok</strong>
  
 
; Stap 4
 
; Stap 4
: In de <strong>Menu balk</strong> klik op <strong>Add a Printer</strong>, selecteer <strong>Add a network, wireless or Bluethooth printer</strong>.
+
: Dubbel klik op de <strong>FollowMe</strong> printer. Deze installeert zichzelf.
: Als de printer wordt opgesomd in de <strong>Select a printer</strong> lijst, dubbelklik op de printer. De printer wordt automatisch geinstalleerd en toegevoegd aan uw printers.
+
: Als de Printque tevoorschijn komt, is de printer goed geïnstalleerd.
 
 
:  In het andere geval, klik op <strong>The printer that I want isn't listed</strong> en selecteer <strong>Select a shared printer by name</strong>, voer vervolgens in <b>\\payprint03.ru.nl\RU-Print03</b> of <b>\\payprint01.ru.nl\RU-Print</b> (studenten).
 
:  De printer wordt nu automatisch geïnstalleerd en toegevoegd aan uw printers.
 
 
 
:  Klik <strong>Next</strong> en uiteindelijk <strong>Finish</strong>.
 
  
 
; Stap 5
 
; Stap 5
 
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
 
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
 
 
  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).<br>
 
To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).<br>
 
Important: Choose the correct server and queue, see User groups.
 
 
; Step 0
 
: For a C&CZ managed PC: make sure your roaming profile is not out of space, because then the changes to your settings will not be saved.
 
  
 
; Step 1
 
; Step 1
:  Select <strong>Start</strong>, in the <strong>Help / Search</strong> area enter <b>Credential Manager</b> and launch the found application.
+
:  Select <strong>Start</strong>, in the <strong>Help / Search</strong> area enter <b>Credential Manager</b> and launch the application found.
  
 
; Step 2
 
; Step 2
 
:  The Windows Vault appears. Click on <strong>Add a Windows credential</strong> next to the header <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  The Windows Vault appears. Click on <strong>Add a Windows credential</strong> next to the header <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  Enter credential data:
 
:  Enter credential data:
:  Internet or network address: <strong>payprint03.ru.nl</strong> (staff) or <strong>payprint01.ru.nl</strong> (students)
+
:  Internet or network address: <strong>print.hosting.ru.nl</strong>
 
:  User name: <strong>ru\</strong> followed by your RU-account, eg. <strong>ru\u123456</strong> (staff) or <strong>ru\s123456</strong> (students)
 
:  User name: <strong>ru\</strong> followed by your RU-account, eg. <strong>ru\u123456</strong> (staff) or <strong>ru\s123456</strong> (students)
 
:  Password: your matching RU-password (not your Peage PIN code)
 
:  Password: your matching RU-password (not your Peage PIN code)
Line 302: Line 292:
  
 
; Step 3
 
; Step 3
: Select <strong>Start</strong>, in the <strong>Help / Search</strong> area enter <b>Devices and Printers</b> and launch the Control menu item.
+
: Press the <strong>"windows"</strong> key and <strong>"r"</strong> at the same time.
 +
: Fill out <strong>\\print.hosting.ru.nl</strong> in the <strong>open</strong> bar and press <strong>enter</strong> or click <strong>ok</strong>
  
 
; Step 4
 
; Step 4
: In the <strong>Menu bar</strong> click on <strong>Add a Printer</strong>, select <strong>Add a network, wireless or Bluethooth printer</strong>.
+
: Double-click the <strong>FollowMe</strong> printer. It will install automatically  
:  If the printer is listed in the <strong>Select a printer</strong> list, double click on the printer. The printer will automatically be installed and added to your printers.
+
: when the printer que pops up, the installation is complete.
 
 
: Otherwise, click on <strong>The printer that I want isn't listed</strong> and select <strong>Select a shared printer by name</strong>, next enter <b>\\payprint03.ru.nl\RU-Print03</b> (staff) or <b>\\payprint01.ru.nl\RU-Print</b> (students)
 
:  The printer will now be automatically installed and added to your printers.
 
 
 
:  Click <strong>Next</strong> and finally <strong>Finish</strong>.
 
  
 
; Step 5
 
; Step 5
 
:  Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
 
:  Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
 
 
  
 
[/en]
 
[/en]
Line 323: Line 307:
 
[nl]
 
[nl]
 
Het ISC heeft een tool ter beschikking gesteld voor het installeren van Péage printers:
 
Het ISC heeft een tool ter beschikking gesteld voor het installeren van Péage printers:
Zie [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/handleidingen/printen/macosx Mac OS X instructies].
+
Zie [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/printen/macos/ Mac OS X instructies].
 
 
 
 
 
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
The ISC has made an installation tool available to add Péage printers:
 
The ISC has made an installation tool available to add Péage printers:
See [http://www.ru.nl/fb/english/print/instructions/printing/mac-os/ Mac OS X instructions].
+
See [https://www.ru.nl/fb/english/print/printing/mac-os/ Mac OS X instructions].
 +
[/en]
  
 
 
[/en]
 
 
==== [Handmatige installatie][Manual installation] ====
 
==== [Handmatige installatie][Manual installation] ====
 
[nl]
 
[nl]
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
Belangrijk: Kies de juiste server en queue, zie Onderscheid gebruikers.
 
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
Line 354: Line 332:
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
:  URL: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-print03</strong>
+
:  URL: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
:  Name: Naar wens invullen, bv. <strong>RU-print03</strong> (onder deze naam verschijnt de printer in je lijst)
+
:  Name: Naar wens invullen, bv. <strong>Peage</strong>
 
:  Location: Vrij in te vullen <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
 
:  Location: Vrij in te vullen <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
:  Use: Choose a Driver... select <strong>Generic Postscript Printer</strong>
+
:  Use: Choose a Driver... select <strong>Generic Postscript Printer</strong>. Opmerking: als je wilt dat de printer ook nietjes in je prints niet, dan moet je een printerspecifieke driver voor jouw specifieke printer installeren. Konica Minolta heeft helaas geen generieke printer driver voor al zijn printers voor MacOS. Voor MS-Windows hebben ze die wel, en daar werkt nieten ook standaard. Dus als je het slechts een enkele keer nodig hebt, kun je ook aan een collega met een MS-Windows machine vragen of hij het voor je wil printen met nietjes. Een specifieke driver voor een specifieke printer voor MacOS kun je downloaden op de Konica Minolta website. Je moet dan ook in de printerconfiguratie nog extra hardware addon modules configuren. Namelijk een "paper source unit", "finisher" en "punch unit". Welke specifieke hardware modules jouw printer heeft kun je het beste opzoeken in de printer configuratie van een collega die Windows als besturingssysteem heeft.
 
:  Klik daarna op <strong>Add</strong>.
 
:  Klik daarna op <strong>Add</strong>.
  
Line 390: Line 368:
 
[en]
 
[en]
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
Important: Choose the correct server and queue, see User groups.
 
  
 
; Step 1
 
; Step 1
Line 406: Line 383:
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
:  URL: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-print03</strong>
+
:  URL: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
:  Name: Free to type text field, eg. <strong>RU-print03</strong> (this will become the name of the printer in the printer list)
+
:  Name: Free to type text field, eg. <strong>Peage</strong> (this will be the name of the printer in the printer list)
 
:  Location: Free to type text field, eg. <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
 
:  Location: Free to type text field, eg. <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
:  Use: Change <strong>Choose a Driver...</strong> to the printer driver, eg. <strong>Generic Postscript Printer</strong>
+
:  Use: Change <strong>Choose a Driver...</strong> to the printer driver, eg. <strong>Generic Postscript Printer</strong>. Remark: if you want to staple your prints, then you need for printing on MacOS to install a specific driver for your specific printer. Unfortunately Konica Minolta doesn't provide a generic driver for all its printers for MacOS as it does for Windows. If you need stapling only in special occasions then you could ask a colleague with a Windows computer to print it for you stapled.  A specific driver for your specific printer can be downloaded from the Konica Minolta website. You also have to configure the specific hardware addons to your specific printer. You can do this in the "printer&scanner" preferences, then select your specific printer left, and then on the right side click the "options supply" button, and go to the Options tab. In this tab set the specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit". Ask a colleague with a Windows computer to look in its printer configuration to find out which specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit" your printer has.
 
:  Finally click <strong>Add</strong>.
 
:  Finally click <strong>Add</strong>.
  
:  A new window will appear with an option <strong>Duplex Printing Unit</strong>. Mark the check box as active and click <strong>OK</strong>.
+
:  A new window will appear with an option <strong>Duplex Printing Unit</strong>. Mark the checkbox as active and click <strong>OK</strong>.
  
 
; Step 4
 
; Step 4
Line 442: Line 419:
  
 
[/en]
 
[/en]
=== [Printen met Péage op een Linux machine][Printing with Péage on a Linux machine] ===
+
 
 +
=== [Printen met Péage op een C&CZ-beheerde Linux machine][Printing with Péage on a C&CZ managed Linux machine] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
De printer "FollowMe" is te zien bij de printers. Ook command line printing met <tt>lpr -PFollowMe</tt> is mogelijk. Hiervoor moet wel uw U- of s-nummer geregistreerd staan bij C&CZ. Dit kunt u controleren op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf site].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The printer "FollowMe" is listed. Command line printing with <tt>lpr -PFollowMe</tt> is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself site].
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Printen met Péage op een zelfbeheerde Linux machine][Printing with Péage on a self managed Linux machine] ===
 +
 
 
[nl]
 
[nl]
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet je Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet je Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
'''Belangrijk:''' Kies de juiste server en queue, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]].
 
  
Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
+
Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver).
 
Deze procedure zal waarschijnlijk ook werken voor andere moderne Linux systemen, gebruikmakend van de Gnome Desktop.
 
Deze procedure zal waarschijnlijk ook werken voor andere moderne Linux systemen, gebruikmakend van de Gnome Desktop.
Het is mogelijk nodig om eerst het package <strong>smbclient</strong> te installeren vanuit je package manager.
+
Controleer dat volgende packages:
 +
* <strong>smbclient</strong>  
 +
* <strong>python3-smbc</strong>
 +
geinstalleerd zijn. Voeg ze anders toe via je package manager.
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
 
: Als u een C&CZ beheerde Linux werkplek gebruikt, dan is de printer reeds ge&iuml;nstalleerd. Ga naar stap 6.
 
: Als u een C&CZ beheerde Linux werkplek gebruikt, dan is de printer reeds ge&iuml;nstalleerd. Ga naar stap 6.
: Ga via <strong>System Settings</strong> naar <strong>Printers</strong>. Of installeer de system-config-printer tool en start deze via de commandline met het commando: system-config-printer.  
+
: Ga via <strong>Settings</strong> naar <strong>Printers</strong>. Of installeer de <strong>system-config-printer</strong> tool en start deze via de commandline met het commando: <tt>system-config-printer</tt>.  
 
<!--  [[Bestand:Linux_printing_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[Bestand:Linux_printing_smb_printer.png---]] -->
  
 
; Stap 2
 
; Stap 2
: Klik boven het veld met printers op de <strong>Add</strong> button.
+
: Klik onder de de Printer lijst op <strong>Additional Printer Settings...</strong> en vervolgens binnen de pop-up app <strong>Printers - localhost</strong> op de <strong>Add</strong> button.
 
: Er verschijnt mogelijk een window <strong>Authenticate</strong>, voer het gevraagde root wachtwoord in.
 
: Er verschijnt mogelijk een window <strong>Authenticate</strong>, voer het gevraagde root wachtwoord in.
  
Line 463: Line 453:
 
: Er verschijnt een Window <strong>New Printer</strong>, selecteer hier <strong>Network Printer</strong> en vervolgens <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>.
 
: Er verschijnt een Window <strong>New Printer</strong>, selecteer hier <strong>Network Printer</strong> en vervolgens <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>.
 
: Aan de rechterkant kun je nu gegevens invullen:
 
: Aan de rechterkant kun je nu gegevens invullen:
: SMB Printer: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print03</strong> ''(kies de juiste server, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]])''
+
: SMB Printer: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
 
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>. Als deze optie niet aanwezig is, dan herstart de installatie met de system-config-printer utility welke deze wel heeft.  
 
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>. Als deze optie niet aanwezig is, dan herstart de installatie met de system-config-printer utility welke deze wel heeft.  
 
<!--  [[Bestand:Linux_new_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[Bestand:Linux_new_smb_printer.png---]] -->
Line 470: Line 460:
 
; Stap 4
 
; Stap 4
 
: In het volgende scherm moet je een driver kiezen: Selecteer <strong>Provide PPD file</strong>.
 
: In het volgende scherm moet je een driver kiezen: Selecteer <strong>Provide PPD file</strong>.
: Selecteer tevens het [https://wiki.science.ru.nl/cncz/images/f/fd/Peage.ppd Peage.ppd] (Postscript Printer Description) bestand, welke je eerst moet downloaden via rechtsklikken op de link.
+
: Selecteer tevens het [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd] (Postscript Printer Description) bestand, welke je eerst moet downloaden via rechtsklikken op de link.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>. Je ziet nu een window <strong>Installable Options</strong> waarin je instellingen kunt aanpassen. Indien je de corrrecte PPD file hebt gedownload, hoeft je niets aan te passen.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>. Je ziet nu een window <strong>Installable Options</strong> waarin je instellingen kunt aanpassen. Indien je de corrrecte PPD file hebt gedownload, hoeft je niets aan te passen.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>.
Line 476: Line 466:
 
; Stap 5
 
; Stap 5
 
: Vul nu onderstaande gegevens in:
 
: Vul nu onderstaande gegevens in:
: Printer Name: RU-Print03 ''(gebruik de naam van de printwachtrij, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]])''
+
: Printer Name: FollowMe ''(gebruik de naam van de printwachtrij, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]])''
: Description: KONICA MINOLTA C754SeriesPS/P
+
: Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
<!--  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
Line 484: Line 474:
 
: Voer bij <strong>Username</strong> in: eerst de domain prefix <strong>ru\</strong> direct gevolgd door je u/s/e/f-nummer, bv <strong>ru\u123456</strong>, en bij <strong>Password</strong> je RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
 
: Voer bij <strong>Username</strong> in: eerst de domain prefix <strong>ru\</strong> direct gevolgd door je u/s/e/f-nummer, bv <strong>ru\u123456</strong>, en bij <strong>Password</strong> je RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
 
: Klik <strong>Cancel</strong> op de vraag <strong>Would you like to print a test page?</strong>.
 
: Klik <strong>Cancel</strong> op de vraag <strong>Would you like to print a test page?</strong>.
 +
  
 
; Stap 6
 
; Stap 6
 +
: Eerst stop de cups server voordat je config aanpast:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups stop
 +
 +
: Edit de file /etc/cups/printers.conf en wijzig in de voor deze printer specifieke configuration de regel
 +
 +
    AuthInfoRequired none
 +
 
 +
naar
 +
 +
    AuthInfoRequired username,password
 +
 +
: herstart de cups server:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups start
 +
 +
 +
; Stap 7
 
: De printer is ge&iuml;nstalleerd en klaar voor gebruik.
 
: De printer is ge&iuml;nstalleerd en klaar voor gebruik.
: Het beste is om eerst met firefox een test print te maken om de credentials te initialiseren en op te slaan in de gnome keyring. Gebruik firefox want niet alle linux programma's doen authentificatie correct, maar nadat je credentials correct zijn opgeslagen in de gnome-keyring printen zal met alle linux applicaties goed werken.
+
: Het beste is om eerst met Firefox een test print te maken om de credentials te initialiseren en op te slaan in de gnome keyring. Gebruik Firefox, want niet alle Linux programma's doen authentificatie correct, maar nadat je credentials correct zijn opgeslagen in de gnome-keyring, zal printen met alle Linux-applicaties goed werken.
 
: Dus als je de eerste keer gebruik maakt van de printer zal er een bericht <strong>Authentication is required to print ...</strong> worden getoond waarin tevens naar je credentials wordt gevraagd. Het kan zijn dat je printjob wordt gepauzeerd tbv authenticatie. In dat geval open de print queue en klik met de rechter muis knop op de printjob. In het context menu dat verschijnt selecteer de authenticate option. Het is een goed idee op de print queue applet geopend te houden en te controleren op printjobs die geauthenticeerd dienen te worden.
 
: Dus als je de eerste keer gebruik maakt van de printer zal er een bericht <strong>Authentication is required to print ...</strong> worden getoond waarin tevens naar je credentials wordt gevraagd. Het kan zijn dat je printjob wordt gepauzeerd tbv authenticatie. In dat geval open de print queue en klik met de rechter muis knop op de printjob. In het context menu dat verschijnt selecteer de authenticate option. Het is een goed idee op de print queue applet geopend te houden en te controleren op printjobs die geauthenticeerd dienen te worden.
 
: Voer bij <strong>Username</strong> in: eerst de domain prefix <strong>ru\</strong> direct gevolgd door je u/s/e/f-nummer, bv <strong>ru\u123456</strong>, en bij <strong>Password</strong> je RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
 
: Voer bij <strong>Username</strong> in: eerst de domain prefix <strong>ru\</strong> direct gevolgd door je u/s/e/f-nummer, bv <strong>ru\u123456</strong>, en bij <strong>Password</strong> je RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
Line 493: Line 502:
 
: Credentials worden in de gnome-keyring opgeslagen en kunnen worden bekeken of gewijzigd met de tool seahorse. Seahorse is mogelijk niet standaard geinstalleerd en je zal het moeten installeren met je package manager.
 
: Credentials worden in de gnome-keyring opgeslagen en kunnen worden bekeken of gewijzigd met de tool seahorse. Seahorse is mogelijk niet standaard geinstalleerd en je zal het moeten installeren met je package manager.
  
; Stap 7
+
; Stap 8
 
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
 
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
  
; Fix for wrong credentials in keyring
 
:  Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
 
:  Logout, and immediately login again. Check that when logging in the keyrings folder is newly created in  ~/.local/share/keyrings .
 
:  Start firefox and print a page.
 
:  Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and  check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
 
:  From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.
 
  
 +
[/nl]
  
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
'''Important:''' Choose the correct server and queue, see [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User groups]].
 
  
Below a short description how to install the printer on Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
+
Below a short description how to install the printer on Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver).
 
This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop.
 
This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop.
It may be necessary to first install the <strong>smbclient</strong> package using your package manager.  
+
Make sure that the packages
 +
* <strong>smbclient</strong>  
 +
* <strong>python3-smbc</strong>
 +
are installed. If not, install them using your package manager.  
  
 
; Step 1
 
; Step 1
 
: If you are using a C&CZ managed Linux computer, the printer is already installed. Go to step 6.
 
: If you are using a C&CZ managed Linux computer, the printer is already installed. Go to step 6.
: Via <strong>System Settings</strong> visit <strong>Printers</strong>. Or start the tool system-config-printer tool from the commandline with the command: system-config-printer  
+
: Via <strong>Settings</strong> visit <strong>Printers</strong>. Or start the tool <strong>system-config-printer</strong> tool from the commandline with the command: <tt>system-config-printer</tt>
 
<!--  [[File:Linux_printing_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[File:Linux_printing_smb_printer.png---]] -->
  
 
; Step 2
 
; Step 2
: Click above the field with printers on the <strong>Add</strong> button.
+
: Click below the Printer list on <strong>Additional Printer Settings...</strong> and next within the pop-up app <strong>Printers - localhost</strong> on the <strong>Add</strong> button.
 
: There might appear a window <strong>Authenticate</strong>, provide the requested root password.
 
: There might appear a window <strong>Authenticate</strong>, provide the requested root password.
  
Line 525: Line 530:
 
: A window <strong>New Printer</strong> emerges, select <strong>Network Printer</strong> and then <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>.
 
: A window <strong>New Printer</strong> emerges, select <strong>Network Printer</strong> and then <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>.
 
: On the right side you can provide required data:
 
: On the right side you can provide required data:
: SMB Printer: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print03</strong> ''(check your [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User group]] for the correct server)''
+
: SMB Printer: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
 
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>.  If this option is not available then restart the installation with the system-config-printer tool instead which has this option!
 
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>.  If this option is not available then restart the installation with the system-config-printer tool instead which has this option!
 
<!--  [[File:Linux_new_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[File:Linux_new_smb_printer.png---]] -->
Line 532: Line 537:
 
; Step 4
 
; Step 4
 
: In the next window you have to choose a driver: Select <strong>Provide PPD file</strong>.
 
: In the next window you have to choose a driver: Select <strong>Provide PPD file</strong>.
: Also select the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/images/f/fd/Peage.ppd Peage.ppd] (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
+
: Also select the [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd] (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
 
: Click on <strong>Forward</strong>. You should see a window <strong>Installable Options</strong> with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
 
: Click on <strong>Forward</strong>. You should see a window <strong>Installable Options</strong> with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
 
: Click on <strong>Forward</strong>.
 
: Click on <strong>Forward</strong>.
Line 538: Line 543:
 
; Step 5
 
; Step 5
 
: Provide the requested data:
 
: Provide the requested data:
: Printer Name: RU-Print03 ''(use the name of the print queue, see [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User group]])''
+
: Printer Name: Peage ''(use the name of the print queue, see [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User group]])''
: Description: KONICA MINOLTA C754SeriesPS/P
+
: Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
<!--  [[File:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[File:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
Line 548: Line 553:
  
 
; Step 6
 
; Step 6
 +
: First stop the cups server before editing the config:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups stop
 +
 +
 +
: Edit the file /etc/cups/printers.conf and change for this printer's configuration the line
 +
 +
    AuthInfoRequired none
 +
 
 +
to
 +
    AuthInfoRequired username,password
 +
 +
 +
: restart the cups server:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups start
 +
 +
 +
; Step 7
 
: Your printer has been installed and is ready to use.
 
: Your printer has been installed and is ready to use.
 
: It is adviced to first use firefox to make a test print to initialize and store your  credentials safely in the gnome keyring. Use firefox because not all linux programs ask for authentication correctly, but will print alright once the credentials are stored correcty in the keyring.
 
: It is adviced to first use firefox to make a test print to initialize and store your  credentials safely in the gnome keyring. Use firefox because not all linux programs ask for authentication correctly, but will print alright once the credentials are stored correcty in the keyring.
Line 555: Line 579:
 
: Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
 
: Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
  
; Step 7
+
; Step 8
 
:  Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
 
:  Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
  
; Fix for wrong credentials in keyring
+
[/en]
 +
==== [Fix voor verkeerde credentials in keyring][Fix for wrong credentials in keyring] ====
 +
 
 +
[nl]
 +
 
 +
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
 +
 
 +
method 1:  Update your password in the  gnome-keyring:
 +
 
 +
;
 +
: start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
 +
: at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
 +
: at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
 +
: double click this entry to open a popup window
 +
: in the popup window edit your ru-password 
 +
: close the popup window by pressing the X on the window title bar
 +
: before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
 +
: answer by pressing "OK", and the windows close
 +
: close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
 +
: DONE
 +
 
 +
method 2: however sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
 +
 
 +
;
 +
:  Verwijder je huidige keyrings directory in ~/.local/share/keyrings
 +
:  '''Log uit en log onmiddellijk weer in.''' Dit zorgt ervoor dat de keyring server opnieuw wordt opgestart, welke weer netjes de keyrings/ folder weer aanmaakt. Check dat er een nieuwe keyrings directory is gemaakt.
 +
:  Start Firefox en print een pagina.
 +
:  Je moet nu een dialoogvenster krijgen met een checkbox "Remember password". Vul je RU credentials in en check de checkbox om je credentials op te slaan in de gnome keyring.
 +
:  Vanaf nu zou je moeten kunnen printen zonder dat het nodig is om je credentials in te voeren, omdat ze uit je keyring genomen worden. Die keyring is versleuteld met het wachtwoord waarmee je inlogt op deze computer.
 +
 
 +
[/nl]
 +
 
 +
[en]
 +
 
 +
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
 +
 
 +
method 1:  Update your password in the  gnome-keyring:
 +
 
 +
;
 +
: start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
 +
: at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
 +
: at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
 +
: double click this entry to open a popup window
 +
: in the popup window edit your ru-password 
 +
: close the popup window by pressing the X on the window title bar
 +
: before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
 +
: answer by pressing "OK", and the windows close
 +
: close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
 +
: DONE
 +
 
 +
method 2: However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
 +
 
 +
;
 
:  Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
 
:  Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
:  Logout, and immediately login again. Check that when logging in the keyrings folder is newly created in  ~/.local/share/keyrings .
+
'''Logout, and immediately login again.''' This ensures that the keyring server is restarted, which neatly creates the keyrings/folder again. Check that a new keyrings folder has been created.
:  Start firefox and print a page.  
+
:  Start Firefox and print a page.  
 
:  Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and  check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
 
:  Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and  check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
 
:  From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.
 
:  From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.
 +
  
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Printing with Péage using smbclient ===
+
=== [Printen met Péage met gebruik van smbclient (op Linux)][Printing with Péage using smbclient (on Linux)] ===
 +
[nl]
 +
Als je U-nummer u123456 is en je het bestand "iets.pdf" wil printen:
 +
; Step 1
 +
:  smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print iets.pdf"
 +
:  Tik je RU-wachtwoord als daarom gevraagd wordt en loop naar een MFP om de printjob uit te draaien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 
Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":
 
Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":
 
; Step 1
 
; Step 1
:  smbclient -U "ru\u123456" //payprint03.ru.nl/RU-Print03 -c "print something.pdf"
+
:  smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
 
:  Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.
 
:  Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.
 +
[/en]
  
=== Printing with Péage using CUPS (on Linux) ===
+
=== [Printen met Péage met gebruik van CUPS (op Linux)][Printing with Péage using CUPS (on Linux)] ===
 
If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.
 
If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.
 
; Step 1   
 
; Step 1   
Line 579: Line 664:
  
 
; Step 2
 
; Step 2
:  Enter connection: smb://_USER:_PASSWORD@payprint03.ru.nl/RU-Print03, "Continue"
+
:  Enter connection: smb://_USER:_PASSWORD@print.hosting.ru.nl/FollowMe, "Continue"
 
:  We could enter the actual _USER and _PASSWORD, but is more secure to keep the strings "_USER" and "_PASSWORD", and set them later (see below).
 
:  We could enter the actual _USER and _PASSWORD, but is more secure to keep the strings "_USER" and "_PASSWORD", and set them later (see below).
  
 
; Step 3
 
; Step 3
:  Provide a PPD File: [Browse], upload the ppd file [https://wiki.science.ru.nl/cncz/images/f/fd/Peage.ppd Peage.ppd], and click "Add Printer". After this, "lpq -P RU-Print03" should show "RU-Print03 is ready".
+
:  Provide a PPD File: [Browse], upload the ppd file [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd], and click "Add Printer". After this, "lpq -P FollowMe" should show "FollowMe is ready".
  
 
; Step 4
 
; Step 4
Line 590: Line 675:
 
:
 
:
 
:  AuthInfoRequired username,password
 
:  AuthInfoRequired username,password
:  DeviceURI smb://_USER:_PASSWORD@payprint03.ru.nl/RU-Print03
+
:  DeviceURI smb://_USER:_PASSWORD@print.hosting.ru.nl/FollowMe
 
:
 
:
:  The actual _USER and _PASSWORD can be set, and the AuthInfoRequired cal be set:
+
:  The actual _USER and _PASSWORD can be set, and the AuthInfoRequired can be set:
 
:
 
:
 
:  AuthInfoRequired none
 
:  AuthInfoRequired none
 
:
 
:
:  After restarting cups ("service cups restart") printing should work. To make this the default add "export PRINTER=RU-RUPrint03" to ~/.bashrc and print with lpr, or using, e.g., okular or evince. The default setting is to print in grayscale. If you want to print in color, change the settings. With lpr, use <tt>-o SelectColor=Color</tt>.
+
:  After restarting cups ("service cups restart") printing should work. To make this the default add "export PRINTER=FollowMe" to ~/.bashrc and print with lpr, or using, e.g., okular or evince. The default setting is to print in grayscale. If you want to print in color, change the settings. With lpr, use <tt>-o SelectColor=Color</tt>. To set this option permanently use: <tt>"/usr/bin/lpoptions -o SelectColor=Color"</tt>. This will store the setting in <tt>/etc/cups/lpoptions</tt>.
  
 
; Step 5
 
; Step 5
Line 602: Line 687:
 
:  #!/bin/bash
 
:  #!/bin/bash
 
:  export AuthInfoRequired none
 
:  export AuthInfoRequired none
:  export DEVICE_URI="smb://_USER:_PASSWORD@payprint03.ru.nl/RU-Print03"
+
:  export DEVICE_URI="smb://_USER:_PASSWORD@print.hosting.ru.nl/FollowMe"
 
:  /usr/bin/smbspool "$@"
 
:  /usr/bin/smbspool "$@"
 
:
 
:
 
:  You can now use the actual RU-username and password, or create a script that has a more secure way of obtaining the password
 
:  You can now use the actual RU-username and password, or create a script that has a more secure way of obtaining the password
 
 
  
 
=== [Afdrukken van een printjob bij de MFP][Printing a job at the MFP] ===
 
=== [Afdrukken van een printjob bij de MFP][Printing a job at the MFP] ===
 
[nl]
 
[nl]
 
; Stap 1
 
; Stap 1
:  Log in met je RU-account, ditmaal zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en Péage PIN of RU-wachtwoord op een van de Konica Minolta MFP's. Op MFP's met een paslezer (Huygens begane grond en insteekverdieping) kan men ook eerst de Péage PIN invoeren en daarna de campuskaart swipen. Voor medewerkers met meer aanstellingen kan dit swipen mogelijk niet goed werken.
+
:  Log in met je RU-account, zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of uw 6 cijferige Péage PIN op een van de Konica Minolta MFP's. Alle MFP's hebben een paslezer, dus de gekoppelde kaart (campuskaart of andere) swipen is voldoende. Er is een [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen-nieuwe-mfp/uitloggen-printer/inloggen-campuskaart/ handleiding om een kaart te koppelen].
; Stap 2
 
 
:  Kies <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht(en).
 
:  Kies <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht(en).
 
:  Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
 
:  Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
Line 620: Line 702:
 
; Stap 4
 
; Stap 4
 
:  Logout
 
:  Logout
 
 
  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
; Step 1
 
; Step 1
:  Log in with your RU-account, now without the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and Péage PIN or RU-password on one of the Konica Minolta MFP's. At MFPs with a card reader, you can also first enter your Péage PIN and then swipe your campus card. For employees with multiple contracts this swiping can possibly be a problem.
+
:  Log in with your RU-account, without the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password or your 6 digit Péage PIN on one of the Konica Minolta MFP's. All MFPs have a card reader, you can also just swipe the coupled card (campus card or other). There is a [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen-nieuwe-mfp/uitloggen-printer/inloggen-campuskaart/ manual how to couple a card].
 
; Step 2
 
; Step 2
 
:  Choose <strong>Print</strong>, select the print job(s).
 
:  Choose <strong>Print</strong>, select the print job(s).
Line 638: Line 718:
  
 
[/en]
 
[/en]
== [Aanpassen PIN en overzicht gebruik Péage][Change PIN and report usage Péage] ==
+
 
 +
== [Genereer PIN voor Péage][Generate PIN for Péage] ==
 
[nl]
 
[nl]
 
; Stap 1
 
; Stap 1
:  Bezoek de site [http://www.ru.nl/mypeage MyPeage]. Deze site is alleen beschikbaar via het campus netwerk of gebruik makend van [[Vpn|VPN]].
+
:  Bezoek de site https://peage.ru.nl/. Deze site is wereldwijd beschikbaar.
 
; Stap 2
 
; Stap 2
Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
+
Selecteer <b>Peage Portal</b>.
:  Inloggen met behulp van de Péage PIN is tevens een methode om de pincode te testen.
 
 
; Stap 3
 
; Stap 3
Selecteer de actie die je wenst uit te voeren: <b>Manage my user PINs</b> of <b>Select account report</b>.
+
Je wordt nu doorgestuurd naar de website https://safeq.ru.nl/. <br> Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
 
; Stap 4
 
; Stap 4
Logout
+
Klik de link "Generate PIN" welke dan een 6 cijferige pincode voor je zal genereren.
 +
; Stap 5
 +
:  Log out.
 +
[/nl]
  
 
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
 
; Step 1
 
; Step 1
:  Visit the site [http://www.ru.nl/mypeage MyPeage]. This site is only available on the campus network or using [[Vpn|VPN]].
+
:  Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
 
; Step 2
 
; Step 2
Log in with your RU-account, again without the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password or Péage PIN to the site.
+
Select <b>Peage Portal</b>.  
:  Signing in using the Péage PIN is also a way to test your PIN number.
 
 
; Step 3
 
; Step 3
Select the action you wish to perform: <b>Manage my user PINs</b> or <b>Select account report</b>.
+
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/. <br> Log in with your RU-account, <strong>without</strong> the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password.  
 
; Step 4
 
; Step 4
:  Log out
+
:  Click the link "Generate PIN" which will generate a 6 digit pincode for you.
 
+
; Step 5
 
+
:  Log out.
 +
[/en]
  
[/en]
+
== [Overzicht gebruik, stand en geschiedenis budget Péage][Report, status and history budget Péage] ==
== [Stand en geschiedenis budget][Status and history budget] ==
 
 
[nl]
 
[nl]
Door in te loggen op de [http://eqcas.ru.nl:2941/webtools accounting server website] met dezelfde login/wachtwoord als boven, kan men het budget zien (Current balance). De [https://eqcas.ru.nl:2941/webtools/statement.html geschiedenis van het budget] valt te bekijken door op 'Statement' te klikken, dan krijgt men iets te zien als:
+
; Stap 1
 +
:  Bezoek de site https://peage.ru.nl/. Deze site is wereldwijd beschikbaar.
 +
; Stap 2
 +
: Selecteer <b>Peage Portal</b>.
 +
; Stap 3
 +
:  Je wordt nu doorgestuurd naar de website https://safeq.ru.nl/. <br> Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
 +
; Stap 4
 +
:  Linksboven in de pagina klik de tab "Reports" welke dan de reports pagina voor je toont.
 +
; Stap 5
 +
: Log out.
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]
 
By logging in at the [http://eqcas.ru.nl:2941/webtools accounting server website] with the user credentials as above, one can view the current balance of the budget. The [https://eqcas.ru.nl:2941/webtools/statement.html budget history] can be seen after clicking on 'Statement', one then gets something like this:
 
[/en]
 
<pre>
 
7-10-2010     
 
User account statement
 
Reporting period 8-9-2010 to 7-10-2010
 
 
s0123456        Test Student
 
Opening Balance:  0,00
 
Color quota    unlimited
 
Date                Type      User ID      Description                Pages  Credit    Debit
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
24-9-2010 11:13    adj                    test account                        10,00    0,00
 
6-10-2010 17:47    print    s0123456    Microsoft Word - Document1    3    0,00    0,10
 
6-10-2010 17:48    print    s0123456    Microsoft Word - Verslag      10    0,00    0,40
 
7-10-2010 10:14    print    s0123456    Microsoft Word - Opgave2      3    0,00    0,10
 
7-10-2010 15:18    copy      s0123456    Copying                    1  0,00  0,04
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                        17    10,00    0,64
 
Closing Balance:    9,36
 
</pre>
 
 
 
 
== [Geschiedenis van Project Péage][History of Project Péage] ==
 
[nl]
 
In juni 2011 is een (tweede) Proof of Concept project met succes uitgevoerd bij diverse faculteiten waaronder FNWI. Vanaf juli 2011 is bij FNWI een [[Peage|Péage-multifunctional]] beschikbaar.  Deze [[Printers_en_printen|multifunctionele printer]] staat naast de snoep- en drankenautomaten in de cafetaria van het Huygensgebouw. Per 13 februari 2012 kunnen studenten van FNWI gebruik maken van Péage, en dus ook van de Péage-MFP in het Huygensgebouw.
 
  
Medio 2016 wordt er [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Nieuws&setlang=nl#.5BGratis_printbudget_voor_testen_Peage.5D.5BFree_printbudget_for_testing_of_Peage.5D een test van Péage] voor studenten en medewerkers gedaan. Daarna worden gefaseerd alle Konica Minolta MFP's overgezet van het C&CZ printsysteem naar Péage.
 
 
Alle publieke Konica Minolta printers binnen de FNWI-gebouwen zijn per 2016-08-23 gemigreerd naar Péage.
 
 
Vandaag, 2016-08-23, zijn alle overgebleven Konica Minolta printers gemigreerd. Het C&amp;CZ printbudget systeem wordt <!--, voor een korte overgangs periode, -->nog gebruikt voor de printer <strong>Escher</strong> en als betalingssysteem voor de poster printer <strong>kamerbreed</strong>. Alle andere afdelings printers zullen over enkele weken geen gebruik meer maken van het C&amp;CZ budgetsysteem en overstappen naar het <strong>Cups</strong> printsysteem.
 
 
De prinbudgetten van ingeschreven studenten zijn per 2016-08-24 overgeheveld naar Péage.
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
In June 2011 a (second) Proof of Concept project was successfully executed at several faculties including FNWI.
+
; Step 1
 
+
: Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
As of July 2011 a [[Peage|Péage multifunctional]] is available at the Faculty of Science in the Huygens building. The [[Printers_en_printen|multifunctional printer]] is located near the vending machines in the cafetaria. As of February 13, 2012, students of the Faculty of Science can use Péage, including the Péage MFP in the Huygens building.
+
; Step 2
 
+
:  Select <b>Peage Portal</b>.  
Half 2016, a [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Nieuws&setlang=en#.5BGratis_printbudget_voor_testen_Peage.5D.5BFree_printbudget_for_testing_of_Peage.5D test of Péage] is carried out for students and staff. All KM MFP's are moved gradually from the C&CZ printsystem to Péage.
+
; Step 3
 
+
:  Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/. <br> Log in with your RU-account, <strong>without</strong> the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password.  
As of 2016-08-23 all publicly available Konica Minolta printers within the FNWI buildings have been migrated to Péage.
+
; Step 4
 
+
:  In the top of the page click the tab "Reports" which will show you the reports page.
Today 2016-08-23, all remaining Konica Minolta printers have been migrated. The C&amp;CZ printbudget system will remain in use <!--, for a short transition period, -->for printer <strong>Escher</strong> and as cashing system for the poster printer <strong>kamerbreed</strong>. All other departmental printers will, in some weeks time, stop using the C&amp;CZ printbudget system and switch to the <strong>Cups</strong> printing system.
+
; Step 5
 
+
:  Log out.
The printing budgets of registered students have been transfered top Péage per 2016-08-24.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
<!--
 
== [Eerste (test)printers][First (test) printers] ==
 
[nl]
 
De eerste Peage MFP's in de FNWI-gebouwen zijn te vinden:
 
* bij de ingang van het restaurant van het Huygensgebouw.
 
* op de tweede verdieping bij vleugel 5, in de centrale straat.
 
Begin augustus worden alle MFP's van de begane grond en insteekverdieping omgezet naar Peage.
 
 
 
 
[/nl]
 
[en]
 
The first Peage MFPs in FNWI buildings can be found:
 
* near the entrance of the restaurant of the Huygens building.
 
* on the second floor of the Huygens building, near wing 5, in the central street.
 
Early August all MFPs on the ground floor and mezzanine will be moved to Peage.
 
 
 
 
[/en]
 
-->
 
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 15:44, 25 May 2022

Péage

General

Péage is the print/scan/copy system of Radboud University for staff and students. As of March 2019 the new server is "print.hosting.ru.nl" and the print queue "FollowMe". The Library of Science has passes for guests. General information can be found on the Péage website.

The C&CZ printbudget system is only used for a few printers (poster and 3D).

On this page, C&CZ provides information specific for staff and students of FNWI.

Terminology

 • MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)

PrintNightmare problem workaround

 • Since ca. September 22, Peage doesn't work anymore on self managed/BYOD Windows/macOS/Linux computers. That day the ISC installed the patches for the security vulnerablility PrintNightmare on the print servers. The ISC and C&CZ thereafter introduced a workaround for their managed computers. A workaround for *all* computers is using the web upload on the Peage website. Since October 28, uploaded jobs are printed in color.
  • Self managed Windows pcs can also use the C&CZ workaround. This workaround is based on an old printer installation method of the Windows 98/XP age. This is not a real solution. If Microsoft solves the 'PrintNightmare' problems, this printer installation should be removed. We do not guarantee that this workaround works correctly. Below you'll find steps to introduce the workaround. The C&CZ helpdesk can assist, when you find this troublesome.
   • It is important that your RU credentials have been entered in the Credential Manager:
 Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 User name: []
 Password: [your RU password]
   • If you entered this correctly, then Windows Explorer will show a list of printers when you type \\print.hosting.ru.nl\ in the address bar.

1: Download the FollowMe driver from the Konica-Minolta download centre.

Choose Product Type: A3 MultiFunctional Colour and Product: C658.

To be compatible with the drivers installed by the ISC, choose Version 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.

At the time of writing this workaround, this resulted in a long URL at dl.konicaminolta.eu. Save the driver zipfile in a known location and unzip it.

2: Go from 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', to 'Printers & scanners' and start 'Add a printer or scanner'. An option appears 'The printer that I want isn't listed', select that option..

3: A window appears 'Find a printer by other options'. Select 'Add a local printer or network printer with manual settings'. Click 'next'. 'Choose a printer port' appears, leave this at 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)' for the time being. Click 'next'.

4: A window appears 'Install the printer driver', select 'Have Disk...' and browse to the unzipped driver. Select the only 'INF' file and click the 'Open' button and 'OK'. From the different models, choose `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' and click 'Next'.

5: A window 'Type a printer name' appears with already filled-in 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Click 'Next'. A request for the Administrator password appears. After entering that, the driver is installed.

6: A window 'Printer Sharing' appears, pick the default 'Do not share this printer' and choose 'Next' and 'Finish'.

7: We are going to change the installed printer. In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': select the installed printer and click 'Manage'. After that, click 'Printer properties'.

8: A new window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' appears. In the tab 'Ports' choose 'Add Port...', select 'Local Port' and after that 'New Port...'. In the window 'Port Name' with the 'Enter a port name:' field, fill in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'. Cllik 'OK', 'Close' and 'Close'.

Known problems

 • An E-number user can't print. RBS-management can solve that:
  Nummer   Kamer Naam                   Afdeling               Email 
  52246  HG02.047 Ir. J.J. Zijlstra, (Jan-Jetze)      Facbureau NW    
 • Remote Downlevel Document: When printing from Linux, the MFP shows "Remote Downlevel Document" instead of the name of the printed file.
 • Evince print in A3 format. Remove the file ~/.config/evince/print-settings.
 • Okular on Ubuntu 18.04 lacks Advanced Options to print eg in color - Ubuntu problem.
 • lpq problem. Update default printer. Edit the file ~/.cups/lpoptions.
 • In the Linux Document Viewer you need to print twice to get one output.
 • Please remove printers that are no longer part of the print system from your computer.
 • cups-2.2.7 and smbclient-4.8.1 conflict in their command-line API which breaks printing on Linux (seen on Arch Linux). A solution is to patch /usr/lib/cups/backend/smb (or to update smbclient).

Printing with Péage

Login with campuscard/ru-card

Before you can use your campuscard/ru-card to login onto the printer you first have to link the card to your u-account:

 • Keep your to the front side of the printer at the place where the card sticker is.
 • When the printer recognizes the card it will popup a new window with which you can login.
 • Login (only once) with your U, E, S of F number and RU-password

The next time you place your campuscard/ru-card before the printer you are immediately logged in.

User groups

Péage has 1 printserver and 1 printqueue for FollowMe printing:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl FollowMe \\print.hosting.ru.nl\FollowMe smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe

For smaller printers without display/keyboard, the direct printqueue of the printer must be used:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl KM-xxxx \\print.hosting.ru.nl\KM-xxxx smb://print.hosting.ru.nl/KM-xxxx

Péage portal: Printing with Péage on any Internet device

With the Péage portal you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to Peage, through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided.

Printing with Péage on a C&CZ managed Windows machine

The printer "FollowMeScience" is listed at the server "print.science.ru.nl". To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Windows 7/8/8.1/10 machine

The instructions below are valid if you logged in with your Science account or a personal account. If you logged in with RU\U-number or RU\s-number, go directly to step 4. N.B.: your settings are not saved then. To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).

Step 1
Select Start, in the Help / Search area enter Credential Manager and launch the application found.
Step 2
The Windows Vault appears. Click on Add a Windows credential next to the header Windows Credentials.
Enter credential data:
Internet or network address: print.hosting.ru.nl
User name: ru\ followed by your RU-account, eg. ru\u123456 (staff) or ru\s123456 (students)
Password: your matching RU-password (not your Peage PIN code)
Finally click OK and close the Credential Manager.
Step 3
Press the "windows" key and "r" at the same time.
Fill out \\print.hosting.ru.nl in the open bar and press enter or click ok
Step 4
Double-click the FollowMe printer. It will install automatically
when the printer que pops up, the installation is complete.
Step 5
Continue with Printing a job at the MFP

Printing with Péage on a Mac OS X machine

The ISC has made an installation tool available to add Péage printers: See Mac OS X instructions.

Manual installation

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Step 1
Select System Preferences, select Printers & Scanners
Step 2
Click on the + (plus) sign below the list of printers.
See if you have an item Advanced in the menu bar.
Whenever this item is not present: Right click in this menu bar and choose Customize Toolbar....
Drag the item Advanced into the menu bar.
Click on Done and, again, click on the item Advanced in the menu bar.
Step 3
Enter printer data:
Type: Windows printer via spoolss
Device: Another Device
URL: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Name: Free to type text field, eg. Peage (this will be the name of the printer in the printer list)
Location: Free to type text field, eg. Péage Konica Minolta printers
Use: Change Choose a Driver... to the printer driver, eg. Generic Postscript Printer. Remark: if you want to staple your prints, then you need for printing on MacOS to install a specific driver for your specific printer. Unfortunately Konica Minolta doesn't provide a generic driver for all its printers for MacOS as it does for Windows. If you need stapling only in special occasions then you could ask a colleague with a Windows computer to print it for you stapled. A specific driver for your specific printer can be downloaded from the Konica Minolta website. You also have to configure the specific hardware addons to your specific printer. You can do this in the "printer&scanner" preferences, then select your specific printer left, and then on the right side click the "options supply" button, and go to the Options tab. In this tab set the specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit". Ask a colleague with a Windows computer to look in its printer configuration to find out which specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit" your printer has.
Finally click Add.
A new window will appear with an option Duplex Printing Unit. Mark the checkbox as active and click OK.
Step 4
Now is the time to setup your printing preferences. Click Options & Supplies... and next Options.
Our advice: select black-and-white printing and Duplex Printing Unit as your printing defaults.
Step 5
The setup to use your RU-account and RU-password (not your Peage PIN code) is explained next.
Find some document you wish to print and send your first print job to this new Péage printer.
If your printer is shown in the Dock you will notice a 1 on top of the printer icon.
Click on the printer icon to view the print queue.
You could also click on the printer in Printers & Scanners in System Preferences.
The status will be that the print job has been send, but after a while the status will change to Hold for Authentication.
Select the print job in the print queue and click on the button Resume.
A dialog window appears requesting your Name and Password.
Enter ru\, followed by your RU-account, eg. ru\u123456, and the matching RU-password (not your Peage PIN code).
If the printer icon is missing from the Dock, the dialog window requesting <stron>Name and Password will popup.
Login with your RU-account (ru\u123456) and RU-password (not your Peage PIN code).
Select if desired Remember this password in my keychain, so your RU-account and RU-password will be remembered, authentication for print jobs is no more needed.
Clicking OK will, after a second (depending on the size of your print job), remove the print job from the queue. The job is then received by the print server and remains
in its print queue for final printing.
Step 6
Continue with Printing a job at the MFP


Printing with Péage on a C&CZ managed Linux machine

The printer "FollowMe" is listed. Command line printing with lpr -PFollowMe is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Linux machine

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Below a short description how to install the printer on Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver). This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop. Make sure that the packages

 • smbclient
 • python3-smbc

are installed. If not, install them using your package manager.

Step 1
If you are using a C&CZ managed Linux computer, the printer is already installed. Go to step 6.
Via Settings visit Printers. Or start the tool system-config-printer tool from the commandline with the command: system-config-printer
Step 2
Click below the Printer list on Additional Printer Settings... and next within the pop-up app Printers - localhost on the Add button.
There might appear a window Authenticate, provide the requested root password.
Step 3
A window New Printer emerges, select Network Printer and then Windows Printer via SAMBA.
On the right side you can provide required data:
SMB Printer: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Authentication: Prompt user if authentication is required. If this option is not available then restart the installation with the system-config-printer tool instead which has this option!
Click on Forward.
Step 4
In the next window you have to choose a driver: Select Provide PPD file.
Also select the FollowMe.ppd (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
Click on Forward. You should see a window Installable Options with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
Click on Forward.
Step 5
Provide the requested data:
Printer Name: Peage (use the name of the print queue, see User group)
Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
Click on Apply.
There might appear a window Authenticate
At Username type: first the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Select Cancel at the question Would you like to print a test page?.
Step 6
First stop the cups server before editing the config:
  sudo /etc/init.d/cups stop


Edit the file /etc/cups/printers.conf and change for this printer's configuration the line
  AuthInfoRequired none
 

to

  AuthInfoRequired username,password


restart the cups server:
  sudo /etc/init.d/cups start


Step 7
Your printer has been installed and is ready to use.
It is adviced to first use firefox to make a test print to initialize and store your credentials safely in the gnome keyring. Use firefox because not all linux programs ask for authentication correctly, but will print alright once the credentials are stored correcty in the keyring.
As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message Authentication is required to print ... and also asking for your credentials. It can happen that your print job gets paused requesting authentication. In that case open the print queue and right click on your print job. In the upcoming context menu select the authenticate option. It might be a good idea to keep the print queue applet open and to check for print jobs requesting authentication.
At Username type first: the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
Step 8
Continue with Printing a job at the MFP

Fix for wrong credentials in keyring

Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.

method 1: Update your password in the gnome-keyring:

start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
double click this entry to open a popup window
in the popup window edit your ru-password
close the popup window by pressing the X on the window title bar
before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
answer by pressing "OK", and the windows close
close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
DONE

method 2: However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:

Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
Logout, and immediately login again. This ensures that the keyring server is restarted, which neatly creates the keyrings/folder again. Check that a new keyrings folder has been created.
Start Firefox and print a page.
Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.


Printing with Péage using smbclient (on Linux)

Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":

Step 1
smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.

Printing with Péage using CUPS (on Linux)

If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.

Step 1
With a browser open: https://localhost:631 and select "Adding Printers and Classes", "Add Printer" [Username: root, Password: <rootpassword>", Other Network Printers: "Windows Printer via SAMBA", "Continue".
Step 2
Enter connection: smb://_USER:/FollowMe, "Continue"
We could enter the actual _USER and _PASSWORD, but is more secure to keep the strings "_USER" and "_PASSWORD", and set them later (see below).
Step 3
Provide a PPD File: [Browse], upload the ppd file FollowMe.ppd, and click "Add Printer". After this, "lpq -P FollowMe" should show "FollowMe is ready".
Step 4
CUPS will store the information from step 3 into /etc/cups/printers.conf
There should be details of the printer, and also these lines:
AuthInfoRequired username,password
DeviceURI smb://_USER:/FollowMe
The actual _USER and _PASSWORD can be set, and the AuthInfoRequired can be set:
AuthInfoRequired none
After restarting cups ("service cups restart") printing should work. To make this the default add "export PRINTER=FollowMe" to ~/.bashrc and print with lpr, or using, e.g., okular or evince. The default setting is to print in grayscale. If you want to print in color, change the settings. With lpr, use -o SelectColor=Color. To set this option permanently use: "/usr/bin/lpoptions -o SelectColor=Color". This will store the setting in /etc/cups/lpoptions.
Step 5
After a reboot, AuthInfoRequired in /etc/cups/printers.conf may be reset to "username,password". Also, you may not like a password in plain ASCII. This can be fixed by changing the backend: the "smb" in printer.conf refers to /usr/lib/cups/backend/smb, which usually is a link to /usr/bin/smbspool. Change /usr/lib/cups/backend/smb into a bash script:
#!/bin/bash
export AuthInfoRequired none
export DEVICE_URI="smb://_USER:/FollowMe"
/usr/bin/smbspool "$@"
You can now use the actual RU-username and password, or create a script that has a more secure way of obtaining the password

Printing a job at the MFP

Step 1
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password or your 6 digit Péage PIN on one of the Konica Minolta MFP's. All MFPs have a card reader, you can also just swipe the coupled card (campus card or other). There is a manual how to couple a card.
Step 2
Choose Print, select the print job(s).
Pressing Details next to the print job will show you the costs of this print job.
Step 3
Press the blue button to print your document(s).
Step 4
Log out


Generate PIN for Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
Click the link "Generate PIN" which will generate a 6 digit pincode for you.
Step 5
Log out.

Report, status and history budget Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
In the top of the page click the tab "Reports" which will show you the reports page.
Step 5
Log out.