Difference between revisions of "Peage"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Algemeen][General])
m ([Peage portal: Printen met Péage op een willekeurig Internet-device][Peage portal: Printing with Péage on any Internet device])
(40 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 20: Line 20:
  
 
== [Terminologie][Terminology] ==
 
== [Terminologie][Terminology] ==
* MFP: [multifunctionele printer (die kan printen, kopiëren en scannen)][multifunctional printer (that can print, copy and scan)]
+
[nl]
 
+
* MFP: multifunctionele printer (die kan printen, kopiëren en scannen)
 
+
[/nl]
[ ][ ]
+
[en]
 +
* MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)
 +
[/en]
  
 
== [Bekende problemen][Known problems] ==
 
== [Bekende problemen][Known problems] ==
Line 39: Line 41:
  
  
 +
=== [Inloggen met campuskaart/ru-card][Login with campuscard/ru-card] ===
 +
 +
[nl]
 +
De eerste keer dat je print op een nieuwe printer is je (campus)kaart nog niet gekoppeld.
 +
 +
* Houd je kaart aan de voorzijde van de machine waar de kaart sticker zit.
 +
* Wanneer de kaart door de printer wordt herkend zal er een popup window verschijnen waarmee je kan inloggen.
 +
* Meld je (eenmalig) aan met je U, E, S of F nummer en RU-wachtwoord
 +
 +
Bij de volgende keer kan je inloggen op de printer door alleen je kaart voor de lezer te houden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Before you can use your campuscard/ru-card to login onto the printer you first have to link the
 +
card to your u-account:
 +
 +
* Keep your to the front side of the printer at the place where the card sticker is.
 +
* When the printer recognizes the card it will popup a new window with which you can login.
 +
* Login (only once) with your U, E, S of F number and RU-password
 +
 +
The next time you place your campuscard/ru-card  before the printer you are immediately logged in.
 +
[/en]
  
 
=== [Onderscheid gebruikers][User groups] ===
 
=== [Onderscheid gebruikers][User groups] ===
Line 70: Line 93:
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>FollowMe</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>FollowMe</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>
 
| style="padding: 2px 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>
| style="padding: 2px 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/FolowMe</b>
+
| style="padding: 2px 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</b>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 87: Line 110:
 
|-
 
|-
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
 
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>KMxxxx</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>KM-xxxx</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\KMxxxx</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\KM-xxxx</b>
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/KMxxxx</b>
+
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/KM-xxxx</b>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 95: Line 118:
 
=== [Peage portal: Printen met Péage op een willekeurig Internet-device][Peage portal: Printing with Péage on any Internet device] ===
 
=== [Peage portal: Printen met Péage op een willekeurig Internet-device][Peage portal: Printing with Péage on any Internet device] ===
 
[nl]
 
[nl]
Met de [https://peage.ru.nl Peage portal] kan vanaf smartphone, tablet of elk ander Internet-device dat verbonden is met het universiteitsnetwerk geprint worden naar [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], via bv web-upload.  
+
Met de [https://peage.ru.nl Peage portal] kan vanaf smartphone, tablet of elk ander Internet-device dat verbonden is met het universiteitsnetwerk geprint worden naar [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], via bv web-upload. Een web-upload wordt altijd dubbelzijdig in zwart/wit afgedrukt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
With the [https://peage.ru.nl Peage portal] you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided in black&white.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Printen met Péage op een C&CZ-beheerde Windows machine][Printing with Péage on a C&CZ managed Windows machine] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
De printer "FollowMeScience" is te zien bij de printers op de server "print.science.ru.nl". Hiervoor moet wel uw U- of s-nummer geregistreerd staan bij C&CZ. Dit kunt u controleren op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf site].  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
With the [https://peage.ru.nl Peage portal] you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], through e.g. web upload.
+
The printer "FollowMeScience" is listed at the server "print.science.ru.nl". To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself site].  
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Printen met Péage op een Windows 7/8/8.1/10 machine (zowel CnCZ als zelf beheerd)][Printing with Péage on a Windows 7/8/8.1/10 machine (either self or CnCZ managed)] ===
+
=== [Printen met Péage op een zelf beheerde Windows 7/8/8.1/10 machine)][Printing with Péage on a self managed Windows 7/8/8.1/10 machine] ===
 
[nl]
 
[nl]
 
Het onderstaande geldt als je met je Science-account ingelogd bent. Als je ingelogd bent met RU\U-nummer of RU\s-nummer, dan kun je direct naar stap 4. N.B.: de instellingen worden dan niet opgeslagen, omdat er geen zwervend profiel is.
 
Het onderstaande geldt als je met je Science-account ingelogd bent. Als je ingelogd bent met RU\U-nummer of RU\s-nummer, dan kun je direct naar stap 4. N.B.: de instellingen worden dan niet opgeslagen, omdat er geen zwervend profiel is.
Line 110: Line 142:
 
[nl]
 
[nl]
 
Om de printer aan te koppelen, heb je je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om printopdrachten te versturen.<br>
 
Om de printer aan te koppelen, heb je je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om printopdrachten te versturen.<br>
 
Belangrijk: Kies de juiste server en queue, zie Onderscheid gebruikers.
 
 
; Stap 0
 
: Voor een door C&CZ beheerde PC: zorg dat je zwervend profiel niet vol is, want anders worden de gewijzigde instellingen niet opgeslagen.
 
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
Line 129: Line 156:
  
 
; Stap 3
 
; Stap 3
: Selecteer <strong>Start</strong>, in het <strong>Help / Zoek</strong> veld voer <b>Devices and Printers</b> in en start het Control menu item.
+
: Druk de <strong>"windows"</strong> toets en <strong>"r"</strong> tegelijk in.
 +
: Vul in het venster <strong>\\print.hosting.ru.nl</strong> in en druk op <strong>enter</strong> of klik op <strong>ok</strong>
  
 
; Stap 4
 
; Stap 4
: In de <strong>Menu balk</strong> klik op <strong>Add a Printer</strong>, selecteer <strong>Add a network, wireless or Bluethooth printer</strong>.
+
: Dubbel klik op de <strong>FollowMe</strong> printer. Deze installeert zichzelf.
: Als de printer wordt opgesomd in de <strong>Select a printer</strong> lijst, dubbelklik op de printer. De printer wordt automatisch geinstalleerd en toegevoegd aan uw printers.
+
: Als de Printque tevoorschijn komt, is de printer goed geïnstalleerd.
 
 
:  In het andere geval, klik op <strong>The printer that I want isn't listed</strong> en selecteer <strong>Select a shared printer by name</strong>, voer vervolgens in <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>.
 
:  De printer wordt nu automatisch geïnstalleerd en toegevoegd aan uw printers.
 
 
 
:  Klik <strong>Next</strong> en uiteindelijk <strong>Finish</strong>.
 
  
 
; Stap 5
 
; Stap 5
 
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
 
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
 
 
  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).<br>
 
To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).<br>
 
Important: Choose the correct server and queue, see User groups.
 
 
; Step 0
 
: For a C&CZ managed PC: make sure your roaming profile is not out of space, because otherwise the changes to your settings will not be saved.
 
  
 
; Step 1
 
; Step 1
Line 167: Line 183:
  
 
; Step 3
 
; Step 3
: Select <strong>Start</strong>, in the <strong>Help / Search</strong> area enter <b>Devices and Printers</b> and launch the Control menu item.
+
: Press the <strong>"windows"</strong> key and <strong>"r"</strong> at the same time.
 +
: Fill out <strong>\\print.hosting.ru.nl</strong> in the <strong>open</strong> bar and press <strong>enter</strong> or click <strong>ok</strong>
  
 
; Step 4
 
; Step 4
: In the <strong>Menu bar</strong> click on <strong>Add a Printer</strong>, select <strong>Add a network, wireless or Bluethooth printer</strong>.
+
: Double-click the <strong>FollowMe</strong> printer. It will install automatically  
:  If the printer is listed in the <strong>Select a printer</strong> list, double click on the printer. The printer will automatically be installed and added to your printers.
+
: when the printer que pops up, the installation is complete.
 
 
: Otherwise, click on <strong>The printer that I want isn't listed</strong> and select <strong>Select a shared printer by name</strong>, next enter <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>
 
:  The printer will now be automatically installed and added to your printers.
 
 
 
:  Click <strong>Next</strong> and finally <strong>Finish</strong>.
 
  
 
; Step 5
 
; Step 5
 
:  Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
 
:  Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
 
 
  
 
[/en]
 
[/en]
Line 188: Line 198:
 
[nl]
 
[nl]
 
Het ISC heeft een tool ter beschikking gesteld voor het installeren van Péage printers:
 
Het ISC heeft een tool ter beschikking gesteld voor het installeren van Péage printers:
Zie [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/handleidingen/printen/macosx Mac OS X instructies].
+
Zie [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen-nieuwe-mfp/printen/mac-os/ Mac OS X instructies].
 
 
 
 
 
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
The ISC has made an installation tool available to add Péage printers:
 
The ISC has made an installation tool available to add Péage printers:
See [http://www.ru.nl/fb/english/print/instructions/printing/mac-os/ Mac OS X instructions].
+
See [https://www.ru.nl/fb/english/print/instructions/printing/mac-os/ Mac OS X instructions].
 +
[/en]
  
 
 
[/en]
 
 
==== [Handmatige installatie][Manual installation] ====
 
==== [Handmatige installatie][Manual installation] ====
 
[nl]
 
[nl]
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
Belangrijk: Kies de juiste server en queue, zie Onderscheid gebruikers.
 
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
Line 255: Line 259:
 
[en]
 
[en]
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
Important: Choose the correct server and queue, see User groups.
 
  
 
; Step 1
 
; Step 1
Line 311: Line 314:
  
 
[nl]
 
[nl]
De printer "Peage" is te zien bij de printers. Ook command line printing met <tt>lpr -PPeage</tt> is mogelijk. Hiervoor moet wel uw U- of s-nummer geregistreerd staan bij C&CZ. Dit kunt u controleren op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf site].  
+
De printer "FollowMe" is te zien bij de printers. Ook command line printing met <tt>lpr -PFollowMe</tt> is mogelijk. Hiervoor moet wel uw U- of s-nummer geregistreerd staan bij C&CZ. Dit kunt u controleren op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf site].  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The printer "Peage" is listed. Command line printing with <tt>lpr -PPeage</tt> is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself site].  
+
The printer "FollowMe" is listed. Command line printing with <tt>lpr -PFollowMe</tt> is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself site].  
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 321: Line 324:
 
[nl]
 
[nl]
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet je Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet je Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
'''Belangrijk:''' Kies de juiste server en queue, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]].
 
  
 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
Line 346: Line 348:
 
; Stap 4
 
; Stap 4
 
: In het volgende scherm moet je een driver kiezen: Selecteer <strong>Provide PPD file</strong>.
 
: In het volgende scherm moet je een driver kiezen: Selecteer <strong>Provide PPD file</strong>.
: Selecteer tevens het [https://wiki.science.ru.nl/cncz/images/f/fd/Peage.ppd Peage.ppd] (Postscript Printer Description) bestand, welke je eerst moet downloaden via rechtsklikken op de link.
+
: Selecteer tevens het [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd] (Postscript Printer Description) bestand, welke je eerst moet downloaden via rechtsklikken op de link.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>. Je ziet nu een window <strong>Installable Options</strong> waarin je instellingen kunt aanpassen. Indien je de corrrecte PPD file hebt gedownload, hoeft je niets aan te passen.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>. Je ziet nu een window <strong>Installable Options</strong> waarin je instellingen kunt aanpassen. Indien je de corrrecte PPD file hebt gedownload, hoeft je niets aan te passen.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>.
Line 352: Line 354:
 
; Stap 5
 
; Stap 5
 
: Vul nu onderstaande gegevens in:
 
: Vul nu onderstaande gegevens in:
: Printer Name: RU-Print03 ''(gebruik de naam van de printwachtrij, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]])''
+
: Printer Name: FollowMe ''(gebruik de naam van de printwachtrij, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]])''
: Description: KONICA MINOLTA C754SeriesPS/P
+
: Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
<!--  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
Line 381: Line 383:
 
[en]
 
[en]
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
'''Important:''' Choose the correct server and queue, see [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User groups]].
 
  
 
Below a short description how to install the printer on Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
 
Below a short description how to install the printer on Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
Line 406: Line 407:
 
; Step 4
 
; Step 4
 
: In the next window you have to choose a driver: Select <strong>Provide PPD file</strong>.
 
: In the next window you have to choose a driver: Select <strong>Provide PPD file</strong>.
: Also select the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/images/f/fd/Peage.ppd Peage.ppd] (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
+
: Also select the [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd] (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
 
: Click on <strong>Forward</strong>. You should see a window <strong>Installable Options</strong> with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
 
: Click on <strong>Forward</strong>. You should see a window <strong>Installable Options</strong> with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
 
: Click on <strong>Forward</strong>.
 
: Click on <strong>Forward</strong>.
Line 413: Line 414:
 
: Provide the requested data:
 
: Provide the requested data:
 
: Printer Name: Peage ''(use the name of the print queue, see [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User group]])''
 
: Printer Name: Peage ''(use the name of the print queue, see [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User group]])''
: Description: KONICA MINOLTA C754SeriesPS/P
+
: Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
<!--  [[File:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
 
<!--  [[File:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
Line 441: Line 442:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Printing with Péage using smbclient ===
+
=== [Printen met Péage met gebruik van smbclient (op Linux)][Printing with Péage using smbclient (on Linux)] ===
 +
[nl]
 +
Als je U-nummer u123456 is en je het bestand "iets.pdf" wil printen:
 +
; Step 1
 +
:  smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print iets.pdf"
 +
:  Tik je RU-wachtwoord als daarom gevraagd wordt en loop naar een MFP om de printjob uit te draaien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 
Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":
 
Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":
 
; Step 1
 
; Step 1
 
:  smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
 
:  smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
 
:  Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.
 
:  Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.
 +
[/en]
  
=== Printing with Péage using CUPS (on Linux) ===
+
=== [Printen met Péage met gebruik van CUPS (op Linux)][Printing with Péage using CUPS (on Linux)] ===
 
If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.
 
If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.
 
; Step 1   
 
; Step 1   
Line 484: Line 493:
 
[nl]
 
[nl]
 
; Stap 1
 
; Stap 1
:  Log in met je RU-account, ditmaal zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en Péage PIN of RU-wachtwoord op een van de Konica Minolta MFP's. Op MFP's met een paslezer (Huygens begane grond en insteekverdieping) kan men ook eerst de Péage PIN invoeren en daarna de campuskaart swipen. Voor medewerkers met meer aanstellingen kan dit swipen mogelijk niet goed werken.
+
:  Log in met je RU-account, zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of uw 6 cijferige Péage PIN op een van de Konica Minolta MFP's. Alle MFP's hebben een paslezer, dus de gekoppelde kaart (campuskaart of andere) swipen is voldoende. Er is een [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen-nieuwe-mfp/uitloggen-printer/inloggen-campuskaart/ handleiding om een kaart te koppelen].
; Stap 2
 
 
:  Kies <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht(en).
 
:  Kies <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht(en).
 
:  Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
 
:  Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
Line 492: Line 500:
 
; Stap 4
 
; Stap 4
 
:  Logout
 
:  Logout
 
 
  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
; Step 1
 
; Step 1
:  Log in with your RU-account, now without the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and Péage PIN or RU-password on one of the Konica Minolta MFP's. At MFPs with a card reader, you can also just swipe your campus card. For employees with multiple contracts this swiping can possibly be a problem.
+
:  Log in with your RU-account, without the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password or your 6 digit Péage PIN on one of the Konica Minolta MFP's. All MFPs have a card reader, you can also just swipe the coupled card (campus card or other). There is a [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen-nieuwe-mfp/uitloggen-printer/inloggen-campuskaart/ manual howe to couple a card].
 
; Step 2
 
; Step 2
 
:  Choose <strong>Print</strong>, select the print job(s).
 
:  Choose <strong>Print</strong>, select the print job(s).
Line 510: Line 516:
  
 
[/en]
 
[/en]
== [Aanpassen PIN en overzicht gebruik Péage][Change PIN and report usage Péage] ==
+
 
 +
== [Genereer PIN voor Péage][Generate PIN for Péage] ==
 
[nl]
 
[nl]
 
; Stap 1
 
; Stap 1
:  Bezoek de site [http://www.ru.nl/mypeage MyPeage]. Deze site is alleen beschikbaar via het campus netwerk of gebruik makend van [[Vpn|VPN]].
+
:  Bezoek de site https://peage.ru.nl/. Deze site is wereldwijd beschikbaar.
 
; Stap 2
 
; Stap 2
Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
+
Selecteer <b>Peage Portal</b>.
:  Inloggen met behulp van de Péage PIN is tevens een methode om de pincode te testen.
 
 
; Stap 3
 
; Stap 3
Selecteer de actie die je wenst uit te voeren: <b>Manage my user PINs</b> of <b>Select account report</b>.
+
Je wordt nu doorgestuurd naar de website https://safeq.ru.nl/. <br> Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
 
; Stap 4
 
; Stap 4
Logout
+
Klik de link "Generate PIN" welke dan een 6 cijferige pincode voor je zal genereren.
 
+
; Stap 5
 +
:  Log out.
 +
[/nl]
  
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
 
; Step 1
 
; Step 1
:  Visit the site [http://www.ru.nl/mypeage MyPeage]. This site is only available on the campus network or using [[Vpn|VPN]].
+
:  Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
 
; Step 2
 
; Step 2
Log in with your RU-account, again without the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password or Péage PIN to the site.
+
Select <b>Peage Portal</b>.  
:  Signing in using the Péage PIN is also a way to test your PIN number.
 
 
; Step 3
 
; Step 3
Select the action you wish to perform: <b>Manage my user PINs</b> or <b>Select account report</b>.
+
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/. <br> Log in with your RU-account, <strong>without</strong> the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password.  
 
; Step 4
 
; Step 4
:  Log out
+
:  Click the link "Generate PIN" which will generate a 6 digit pincode for you.
 +
:  Log out.
 +
[/en]
  
  
 
+
== [Overzicht gebruik, stand en geschiedenis budget Péage][Report, status and history budget Péage] ==
[/en]
 
== [Stand en geschiedenis budget][Status and history budget] ==
 
 
[nl]
 
[nl]
Door in te loggen op de [http://peage.ru.nl Peage portal] met dezelfde login/wachtwoord als boven, kan men het budget zien (Current balance).
+
; Stap 1
 +
:  Bezoek de site https://peage.ru.nl/. Deze site is wereldwijd beschikbaar.
 +
; Stap 2
 +
:  Selecteer <b>Peage Portal</b>.
 +
; Stap 3
 +
:  Je wordt nu doorgestuurd naar de website https://safeq.ru.nl/. <br> Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
 +
; Stap 4
 +
:  Linksboven in de pagina klik de tab "Reports" welke dan de reports pagina voor je toont.
 +
; Stap 5
 +
:  Log out.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
By logging in at the [http://peage.ru.nl Peage portal] with the user credentials as above, one can view the current balance of the budget.
+
; Step 1
 +
:  Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
 +
; Step 2
 +
:  Select <b>Peage Portal</b>.
 +
; Step 3
 +
:  Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/. <br> Log in with your RU-account, <strong>without</strong> the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password.
 +
; Step 4
 +
:  In the top of the page click the tab "Reports" which will show you the reports page.
 +
; Step 5
 +
:  Log out.
 
[/en]
 
[/en]
 +
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Revision as of 17:09, 10 April 2019

Péage

General

Péage is the print/scan/copy system of Radboud University for staff and students. As of March 2019, the old Konica Minolta MFPs and the corresponding software are replaced. The Library of Science has passes for guests. General information can be found on the Péage website.

The C&CZ printbudget system is only used for a few printers (poster and 3D).

On this page, C&CZ provides information specific for staff and students of FNWI.

Terminology

 • MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)

Known problems

 • An E-number user can't print. RBS-management can solve that:
  Nummer   Kamer Naam                   Afdeling               Email 
  52246  HG02.047 Ir. J.J. Zijlstra, (Jan-Jetze)      Facbureau NW    
 • Remote Downlevel Document: When printing from Linux, the MFP shows "Remote Downlevel Document" instead of the name of the printed file.
 • Evince print in A3 format. Remove the file ~/.config/evince/print-settings.
 • lpq problem. Update default printer. Edit the file ~/.lpoptions [of|or] ~/.cups/lpoptions.
 • In the Linux Document Viewer you need to print twice to get one output.
 • Please remove printers that are no longer part of the print system from your computer.
 • cups-2.2.7 and smbclient-4.8.1 conflict in their command-line API which breaks printing on Linux (seen on Arch Linux). A solution is to patch /usr/lib/cups/backend/smb (or to update smbclient).

Printing with Péage

Login with campuscard/ru-card

Before you can use your campuscard/ru-card to login onto the printer you first have to link the card to your u-account:

 • Keep your to the front side of the printer at the place where the card sticker is.
 • When the printer recognizes the card it will popup a new window with which you can login.
 • Login (only once) with your U, E, S of F number and RU-password

The next time you place your campuscard/ru-card before the printer you are immediately logged in.

User groups

Péage has 1 printserver and 1 printqueue for FollowMe printing:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl FollowMe \\print.hosting.ru.nl\FollowMe smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe

For smaller printers without display/keyboard, the direct printqueue of the printer must be used:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl KM-xxxx \\print.hosting.ru.nl\KM-xxxx smb://print.hosting.ru.nl/KM-xxxx

Peage portal: Printing with Péage on any Internet device

With the Peage portal you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to Peage, through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided in black&white.

Printing with Péage on a C&CZ managed Windows machine

The printer "FollowMeScience" is listed at the server "print.science.ru.nl". To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Windows 7/8/8.1/10 machine

The instructions below are valid if you logged in with your Science account. If you logged in with RU\U-number or RU\s-number, go directly to step 4. N.B.: your settings are not saved then, since there is no roaming profile. To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).

Step 1
Select Start, in the Help / Search area enter Credential Manager and launch the application found.
Step 2
The Windows Vault appears. Click on Add a Windows credential next to the header Windows Credentials.
Enter credential data:
Internet or network address: print.hosting.ru.nl
User name: ru\ followed by your RU-account, eg. ru\u123456 (staff) or ru\s123456 (students)
Password: your matching RU-password (not your Peage PIN code)
Finally click OK and close the Credential Manager.
Step 3
Press the "windows" key and "r" at the same time.
Fill out \\print.hosting.ru.nl in the open bar and press enter or click ok
Step 4
Double-click the FollowMe printer. It will install automatically
when the printer que pops up, the installation is complete.
Step 5
Continue with Printing a job at the MFP

Printing with Péage on a Mac OS X machine

The ISC has made an installation tool available to add Péage printers: See Mac OS X instructions.

Manual installation

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Step 1
Select System Preferences, select Printers & Scanners
Step 2
Click on the + (plus) sign below the list of printers.
See if you have an item Advanced in the menu bar.
Whenever this item is not present: Right click in this menu bar and choose Customize Toolbar....
Drag the item Advanced into the menu bar.
Click on Done and, again, click on the item Advanced in the menu bar.
Step 3
Enter printer data:
Type: Windows printer via spoolss
Device: Another Device
URL: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Name: Free to type text field, eg. Peage (this will be the name of the printer in the printer list)
Location: Free to type text field, eg. Péage Konica Minolta printers
Use: Change Choose a Driver... to the printer driver, eg. Generic Postscript Printer. Remark: if you want to staple your prints, then you need for printing on MacOS to install a specific driver for your specific printer. Unfortunately Konica Minolta doesn't provide a generic driver for all its printers for MacOS as it does for Windows. If you need stapling only in special occasions then you could ask a colleague with a Windows computer to print it for you stapled. A specific driver for your specific printer can be downloaded from the Konica Minolta website. You also have to configure the specific hardware addons to your specific printer. You can do this in the "printer&scanner" preferences, then select your specific printer left, and then on the right side click the "options supply" button, and go to the Options tab. In this tab set the specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit". Ask a colleague with a Windows computer to look in its printer configuration to find out which specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit" your printer has.
Finally click Add.
A new window will appear with an option Duplex Printing Unit. Mark the checkbox as active and click OK.
Step 4
Now is the time to setup your printing preferences. Click Options & Supplies... and next Options.
Our advice: select black-and-white printing and Duplex Printing Unit as your printing defaults.
Step 5
The setup to use your RU-account and RU-password (not your Peage PIN code) is explained next.
Find some document you wish to print and send your first print job to this new Péage printer.
If your printer is shown in the Dock you will notice a 1 on top of the printer icon.
Click on the printer icon to view the print queue.
You could also click on the printer in Printers & Scanners in System Preferences.
The status will be that the print job has been send, but after a while the status will change to Hold for Authentication.
Select the print job in the print queue and click on the button Resume.
A dialog window appears requesting your Name and Password.
Enter ru\, followed by your RU-account, eg. ru\u123456, and the matching RU-password (not your Peage PIN code).
If the printer icon is missing from the Dock, the dialog window requesting <stron>Name and Password will popup.
Login with your RU-account (ru\u123456) and RU-password (not your Peage PIN code).
Select if desired Remember this password in my keychain, so your RU-account and RU-password will be remembered, authentication for print jobs is no more needed.
Clicking OK will, after a second (depending on the size of your print job), remove the print job from the queue. The job is then received by the print server and remains
in its print queue for final printing.
Step 6
Continue with Printing a job at the MFP


Printing with Péage on a C&CZ managed Linux machine

The printer "FollowMe" is listed. Command line printing with lpr -PFollowMe is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Linux machine

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Below a short description how to install the printer on Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr). This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop. It may be necessary to first install the smbclient package using your package manager.

Step 1
If you are using a C&CZ managed Linux computer, the printer is already installed. Go to step 6.
Via System Settings visit Printers. Or start the tool system-config-printer tool from the commandline with the command: system-config-printer
Step 2
Click above the field with printers on the Add button.
There might appear a window Authenticate, provide the requested root password.
Step 3
A window New Printer emerges, select Network Printer and then Windows Printer via SAMBA.
On the right side you can provide required data:
SMB Printer: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Authentication: Prompt user if authentication is required. If this option is not available then restart the installation with the system-config-printer tool instead which has this option!
Click on Forward.
Step 4
In the next window you have to choose a driver: Select Provide PPD file.
Also select the FollowMe.ppd (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
Click on Forward. You should see a window Installable Options with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
Click on Forward.
Step 5
Provide the requested data:
Printer Name: Peage (use the name of the print queue, see User group)
Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
Click on Apply.
There might appear a window Authenticate
At Username type: first the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Select Cancel at the question Would you like to print a test page?.
Step 6
Your printer has been installed and is ready to use.
It is adviced to first use firefox to make a test print to initialize and store your credentials safely in the gnome keyring. Use firefox because not all linux programs ask for authentication correctly, but will print alright once the credentials are stored correcty in the keyring.
As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message Authentication is required to print ... and also asking for your credentials. It can happen that your print job gets paused requesting authentication. In that case open the print queue and right click on your print job. In the upcoming context menu select the authenticate option. It might be a good idea to keep the print queue applet open and to check for print jobs requesting authentication.
At Username type first: the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
Step 7
Continue with Printing a job at the MFP
Fix for wrong credentials in keyring
Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings or ~/.gnome2/keyrings
Logout, and immediately login again. Check that a new keyrings folder has been created.
Start Firefox and print a page.
Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.

Printing with Péage using smbclient (on Linux)

Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":

Step 1
smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.

Printing with Péage using CUPS (on Linux)

If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.

Step 1
With a browser open: https://localhost:631 and select "Adding Printers and Classes", "Add Printer" [Username: root, Password: <rootpassword>", Other Network Printers: "Windows Printer via SAMBA", "Continue".
Step 2
Enter connection: smb://_USER:/FollowMe, "Continue"
We could enter the actual _USER and _PASSWORD, but is more secure to keep the strings "_USER" and "_PASSWORD", and set them later (see below).
Step 3
Provide a PPD File: [Browse], upload the ppd file Peage.ppd, and click "Add Printer". After this, "lpq -P FollowMe" should show "FollowMe is ready".
Step 4
CUPS will store the information from step 3 into /etc/cups/printers.conf
There should be details of the printer, and also these lines:
AuthInfoRequired username,password
DeviceURI smb://_USER:/FollowMe
The actual _USER and _PASSWORD can be set, and the AuthInfoRequired can be set:
AuthInfoRequired none
After restarting cups ("service cups restart") printing should work. To make this the default add "export PRINTER=FollowMe" to ~/.bashrc and print with lpr, or using, e.g., okular or evince. The default setting is to print in grayscale. If you want to print in color, change the settings. With lpr, use -o SelectColor=Color. To set this option permanently use: "/usr/bin/lpoptions -o SelectColor=Color". This will store the setting in /etc/cups/lpoptions.
Step 5
After a reboot, AuthInfoRequired in /etc/cups/printers.conf may be reset to "username,password". Also, you may not like a password in plain ASCII. This can be fixed by changing the backend: the "smb" in printer.conf refers to /usr/lib/cups/backend/smb, which usually is a link to /usr/bin/smbspool. Change /usr/lib/cups/backend/smb into a bash script:
#!/bin/bash
export AuthInfoRequired none
export DEVICE_URI="smb://_USER:/FollowMe"
/usr/bin/smbspool "$@"
You can now use the actual RU-username and password, or create a script that has a more secure way of obtaining the password

Printing a job at the MFP

Step 1
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password or your 6 digit Péage PIN on one of the Konica Minolta MFP's. All MFPs have a card reader, you can also just swipe the coupled card (campus card or other). There is a manual howe to couple a card.
Step 2
Choose Print, select the print job(s).
Pressing Details next to the print job will show you the costs of this print job.
Step 3
Press the blue button to print your document(s).
Step 4
Log out


Generate PIN for Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
Click the link "Generate PIN" which will generate a 6 digit pincode for you.
Log out.


Report, status and history budget Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
In the top of the page click the tab "Reports" which will show you the reports page.
Step 5
Log out.