Difference between revisions of "PapierloosVergaderen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
m ([Synchroniseren van en naar een netwerkschijf][Synchronizing from and to a network drive ])
Line 24: Line 24:
  
 
[nl]
 
[nl]
* FolderSync (gratis met reclame: FolderSync Lite) is een app om bv vergaderstukken automatisch van een netwerkschijf te synchroniseren naar de tablet. Met dezelfde app kunnen de geannoteerde stukken gesynchroniseerd worden naar een gebackupte plaats (submap in de homedirectory). Er zijn alternatieve apps: SyncMe Wireless.
+
* Om je FGV-werk te kunnen doen is het nodig dat je zelf over een eigen set FGV-stukken beschikt, die op je tablet worden geplaatst en waarop je (op digitale wijze, zie verderop) aantekeningen kunt maken. Daarnaast is belangrijk dat er dagelijks een reservekopie van deze set stukken (incl. je aantekeningen) wordt gemaakt. Voor deze beide acties kun je eenzelfde app gebruiken. FolderSync (gratis met reclame: FolderSync Lite) is een app om dit te kunnen doen. Er bestaan ook alternatieve apps, bijv. SyncMe Wireless, maar FolderSync werkt naar behoren. De stappen worden hieronder verder uitgelegd.
 
 
Instellen gaat als volgt:
 
 
 
  
 
* Start FolderSync, druk onderaan op "Create new Sync", geef het een naam en klik op "Volgende".
 
* Start FolderSync, druk onderaan op "Create new Sync", geef het een naam en klik op "Volgende".
Line 66: Line 63:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
FolderSync (free with advertising: FolderSync Lite) is an app to synchronize e.g. meeting documents automatically from a network share to the tablet. With the same app, annotated documents can be synced to a backed-up place (sub-folder in the home directory). There are alternative apps: SyncMe Wireless.
+
* To do your FGV-work, it is necessary that you have your own set of FGV meeting files, placed on your tablet and that you can make notes in these files. It is also important that there is a daily backup of these set of meeting files, in order nor to lose your remarks. For both of these actions, you can use the same app. Folder Sync (free with advertising: Folder Sync Lite) is an app to do this. There are also alternative applications, eg. SyncMe Wireless, but Folder Sync works properly. The steps are further explained below.
  
Setting up FolderSync works like this:
 
  
 
* Start FolderSync, press  "Create New Sync" at the bottom of the screen, give it a name and press "Next".
 
* Start FolderSync, press  "Create New Sync" at the bottom of the screen, give it a name and press "Next".

Revision as of 17:36, 11 June 2015

Paperless meetings with Android tablets

The reason for writing this page is that the FGV will try paperless meetings starting September 1, 2015. For the main settings of an Android tablet or phone, see the Android page. Below we deal especially with the topics that are of interest for paperless meetings: an app for synchronizing the meeting documents to the tablet and one for annotating PDF files. Finally we describe how the annotated files can be synchronized to a backed-up disk.

First things for the FGV

[n]

 • Android tablet of telefoon, die met een netwerk zoals Eduroam verbonden is.
 • [[Login|Science-login], dat door het Faculteitsbureau lid is gemaakt van de groep "fgv".
 • Science VPN ingesteld en verbonden.

[/nl]

 • Android tablet or smartphone, connected to a network, e.g. Eduroam.
 • Science account, that has been made member of the group "fgv" by the Faculty Bureau.
 • Science VPN correctly setup and connected.

Synchronizing from and to a network drive

 • To do your FGV-work, it is necessary that you have your own set of FGV meeting files, placed on your tablet and that you can make notes in these files. It is also important that there is a daily backup of these set of meeting files, in order nor to lose your remarks. For both of these actions, you can use the same app. Folder Sync (free with advertising: Folder Sync Lite) is an app to do this. There are also alternative applications, eg. SyncMe Wireless, but Folder Sync works properly. The steps are further explained below.


 • Start FolderSync, press "Create New Sync" at the bottom of the screen, give it a name and press "Next".

Android-FolderSync-1-CreateNewSync.png

 • Press Add Account and select SMB/CIFS as Account Type:

Android-FolderSync-3-Account.png

 • Give it a unique name, fill in the Connection and Login data and press Save:

Android-FolderSync-5-AddAccount.png

 • Press "Folder pairs" in the main screen:

Android-FolderSync-6-Folderpairs.png

 • Press the green "+" in the lower right corner to add a folder pair and fill in Unique name, Account, Sync type, Remote folder, Local folder and Scheduling:

Android-FolderSync-7-AddFolderpair.png

 • Choose the source folder that you want to synchronize to your tablet:

Screenshot 2015-05-12-16-51-01-FolderSync-bronmap.png

 • Choose also the local target folder where the files will be synchronized to:

Screenshot 2015-05-12-16-58-38-FolderSync-synchronisatie-mappen.png

 • Choose at "Scheduling" how often synchronization will take place and press Save:

Screenshot 2015-05-12-16-59-55-FolderSync-synchronisatie-instellen.png

 • By pressing "Sync", the synchronization is started manually:

Android-FolderSync-8-Synced.png

Annotation of PDF files

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Science mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.


Exchange (ISC)

Sorry, only the Dutch version of this text is available.