Difference between revisions of "PapierloosVergaderen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== [Papierloos vergaderen met Android tablets][Paperless meetings with Android tablets] == [nl] De aanleiding om deze pagina te schrijven, is dat de [http://www.ru...')
 
m
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
De aanleiding om deze pagina te schrijven, is dat de [http://www.ru.nl/fnwi/over_de_faculteit/organisatie/facultaire_0/ FGV] per 1 september 2015 papierloos wil gaan vergaderen. Daarom worden hieronder vooral onderwerpen die daarbij van belang zijn, behandeld: de keus van een Android-tablet, het draadloze netwerk Eduroam, de Science VPN, het aankoppelen van een netwerkschijf en apps voor het annoteren van PDF-bestanden en voor het synchroniseren van de geannoteerde bestanden naar een gebackupte schijf.
+
De aanleiding om deze pagina te schrijven, is dat de [http://www.ru.nl/fnwi/over_de_faculteit/organisatie/facultaire_0/ FGV] per 1 september 2015 papierloos wil gaan vergaderen. Voor de eerste instellingen van een Android-telefoon of -tablet, zie de [[Android]] pagina. Hieronder worden de specifieke onderwerpen voor het papierloos vergaderen beschreven, met als voorbeeld de FGV:  een app voor het synchroniseren van de vergaderstukken naar de tablet en een voor het annoteren van PDF-bestanden. Als laatste wordt beschreven hoe de geannoteerde bestanden gesynchroniseerd kunnen worden naar een gebackupte schijf.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The reason for writing this page is that the [http://www.ru.nl/fnwi/over_de_faculteit/organisatie/facultaire_0/ FGV] will try paperless meetings starting September 1, 2015. We discuss therefore below especially the topics that are of interest for thar target: the choice of an Android tablet, the wireless network Eduroam, Science VPN, connecting to a network and apps for annotating PDF files and for synchronizing the annotated files to a backed-up disk.
+
The reason for writing this page is that the [http://www.ru.nl/fnwi/over_de_faculteit/organisatie/facultaire_0/ FGV] will try paperless meetings starting September 1, 2015. For the main settings of an Android tablet or phone, see the [[Android]] page. Below we deal especially with the topics that are of interest for paperless meetings: an app for synchronizing the meeting documents to the tablet and one for annotating PDF files. Finally we describe how the annotated files can be synchronized to a backed-up disk.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Keus van een Android-tablet][Choosing an Android tablet] ===
+
=== [Eerste benodigdheden voor de FGV][First things for the FGV] ===
  
[nl]
+
[n]
Mei 2015 lijkt een goede keus: [http://tweakers.net/product/409390/htc-nexus-9/reviews/ HTC Nexus9 wit 16GB], met een [http://www.htc.com/managed-assets/shared/desktop/accessories/nexus-9/nexus-9-magic-case-mint.jpg magic case] of evt. een [http://www.htc.com/managed-assets/shared/desktop/accessories/nexus-9/nexus-9-keyboard-listing.png keyboard folio]. Wie al een Android tablet heeft, kan die natuurlijk ook gebruiken. Voor wie een mini-tablet wil, is de 7-inch [http://tweakers.net/pricewatch/348709/asus-nexus-7-%282013%29-wifi-16gb-zwart/reviews/ Nexus 7 (2013)] met een [http://www.poeticcases.com/poetic-covermate-for-google-nexus-7-2nd-gen-2013 Poetic case] een mogelijkheid. Voordeel van de [http://www.google.com/nexus/ Nexus types]: altijd de laatste versie Android software, snelle updates en geen fabrikant-eigen software.
+
* [[Android]] tablet of telefoon, die met een netwerk zoals [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Android#Wi-Fi_Eduroam Eduroam] verbonden is.
 +
* [[Login|Science-login], dat door het Faculteitsbureau lid is gemaakt van de groep "fgv".
 +
* Science [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Android#Science_VPN VPN] ingesteld en verbonden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
As of May 2015 a good choice seems to be: [http://tweakers.net/product/409390/htc-nexus-9/reviews/ HTC Nexus9 white 16GB], with [http://www.htc.com/managed-assets /shared/desktop/accessories/nexus-9/nexus-9-magic-case-mint.jpg magic case] or possibly a [http://www.htc.com/managed-assets/shared/desktop/accessories/nexus-9/nexus-9-keyboard-listing.png keyboard folio]. If you already have an Android tablet, you can of course use that. If you want a mini tablet, the 7" [http://tweakers.net/pricewatch/348709/asus-nexus-7-%282013%29-wifi-16gb-zwart/reviews/ Nexus 7 (2013)] with a [http://www.poeticcases.com/poetic-covermate-for-google-nexus-7-2nd-gen-2013 Poetic case] might be a good choice. The advantage of the [http://www.google.com/nexus/ Nexus types]: Always the latest version Android software, rapid updates and no manufacturer's own software.
+
* [[Android]] tablet or smartphone, connected to a network, e.g. [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Android#Wi-Fi_Eduroam Eduroam].
[/en]
+
* [[Login|Science account]], that has been made member of the group "fgv" by the Faculty Bureau.
 
+
* Science [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Android#Science_VPN VPN] correctly setup and connected.
== [Netwerk][Network] ==
 
 
 
 
 
=== Wi-Fi Eduroam ===
 
 
 
[nl]
 
Het Eduroam draadloze netwerk is in alle gebouwen op de campus beschikbaar en ook op veel andere universiteiten in de wereld, zie [http://www.eduroam.nl Eduroam.nl].
 
 
 
* Browse naar [http://www.ru.nl/wireless http://www.ru.nl/wireless] voor alle informatie en configuratie-handleidingen.
 
 
 
* Als er om gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd: dit kan een van de volgende twee combinaties zijn:
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
|
 
| Gebruikersnaam
 
| Wachtwoord
 
|-
 
| keuze 1
 
| ''u-nummer@ru.nl''
 
| ''RU-wachtwoord (dat ook voor [http://www.radboudnet.nl Radboudnet] wordt gebruikt)''
 
|-
 
| keuze 2
 
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
 
| ''Science-wachtwoord (dat ook voor de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] wordt gebruikt)''
 
|}
 
<br />
 
Controleer evt. het IP-adres door naar www.whatsmyip.org te gaan, hier zal staan:
 
* IP-adres: een adres uit de reeks 145.116.128.0 - 145.116.191.255
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
The Eduroam wireless network is available in all campus buildings. It is also available in other universities, see [http://www.eduroam.nl Eduroam.nl].
 
 
 
Browse to [http://www.ru.nl/wireless http://www.ru.nl/wireless] for all info and configuration manuals.
 
 
 
* When asked for username and password, this can be one of the following combinations:
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
|
 
| Username
 
| Password
 
|-
 
| choice 1
 
| ''u-number@ru.nl''
 
| ''RU-password (as is used for Radboudnet)''
 
|-
 
| choice 2
 
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
 
| ''Science-password (as is used on the [http://dhz.science.ru.nl Do-It-Yourself site]''
 
|}
 
<br />
 
You can check the IP address by visiting www.whatsmyip.org it will show:
 
* IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
 
[/en]
 
 
 
== VPN ==
 
 
 
[nl]
 
Om netwerkschijven te mogen benaderen is het meestal voldoende om met het RU campusnetwerk verbonden te zijn, bedraad of via Eduroam draadloos. Extra beveiligde netwerkschijven, die alleen vanaf bepaalde werkplekken benaderd kunnen worden, kunnen vaak ook vanaf de Science VPN benaderd worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
 
 
To be allowed to access network disks, it is usually sufficient to be connected to the RU campus network, wired or wireless via Eduroam. Extra secured network drives, which can be accessed only from certain workstations, can often be accessed from the Science VPN.
 
[/en]
 
 
 
=== Science VPN ===
 
 
 
[nl]
 
Aanmaken:
 
* Klik op Instellingen -> Draadloos en netwerken -> Meer
 
[[Bestand:Android-VPN-1-Instellingen.png|500px]]
 
 
 
* Klik onderaan op VPN
 
[[Bestand:Android-VPN-2-Meer.png|500px]]
 
 
 
* Klik rechtsboven op het plusteken om een nieuwe VPN aan te maken:
 
[[Bestand:Android-VPN-3-Plusteken.png|500px]]
 
 
 
* Geef als naam iets als Science-VPN, kies type: PPTP, vul in als serveradres: vpn.science.ru.nl en klik op opslaan.
 
[[Bestand:Android-VPN-4-Profiel-bewerken.png|500px]]
 
 
 
 
 
Gebruiken/instellen:
 
* Druk op "Science-VPN"
 
[[Bestand:Android-VPN-5-VPN-aangemaakt.png|500px]]
 
 
 
* Vul in het scherm dat verschijnt de Science gebruikersnaam en het Science-wachtwoord in en klik op "Verbinding maken". Achter de Science gebruikersnaam mag @science.ru.nl staan. N.B.: dit is niet het mail-adres, de Science loginnaam bevat geen hoofdletter en ook geen punt.
 
[[Bestand:Android-VPN-6-Verbinding-maken.png|500px]]
 
 
 
* Na een paar seconden komt onder "Science-VPN"  het woord "Verbonden" te staan. In de rechterbovenhoek is een sleuteltje te zien, wat betekent dat de VPN actief is.
 
[[Bestand:Android-VPN-7-Verbonden.png|500px]]
 
 
 
* Als je nu met een browser naar [http://www.whatsmyip.org http://www.whatsmyip.org] gaat, dan verschijnt een IP-nummer uit de Science-VPN reeks: 131.174.224.NNN, met als hostnaam vpn224NNN.science.ru.nl. Sommige services zijn alleen vanaf zo'n IP-nummer beschikbaar en niet vanaf de rest van de campus of de rest van het Internet.
 
[[Bestand:Android-VPN-8-Whatsmyip.png|500px]]
 
 
 
* Door op de regel met Science-VPN of het sleuteltje rechtsboven te klikken verschijnt een scherm waarmee de VPN-verbinding verbroken kan worden.
 
[[Bestand:Android-VPN-9-Verbinding-verbreken.png|500px]]
 
[/nl]
 
[en]
 
Add:
 
* Press Settings -> Wireless & networks -> More
 
[[Bestand:Android-VPN-1-Settings.png|500px]]
 
 
 
* Press VPN
 
[[Bestand:Android-VPN-2-More.png|500px]]
 
 
 
* Press the plus sign in the upper right corner to add a new VPN:
 
[[Bestand:Android-VPN-3-Plussign.png|500px]]
 
 
 
* Type something like Science-VPN as name, choose type: PPTP, fill in as server address: vpn.science.ru.nl and hit Save.
 
[[Bestand:Android-VPN-4-Edit-VPN-Profile.png|500px]]
 
 
 
Use/settings:
 
* Press "Science-VPN"
 
[[Bestand:Android-VPN-5-VPN-added.png|500px]]
 
 
 
* Fill in the Science username and the Science password and press "Connect". You may add @science.ru.nl after the Science username. N.B.: this is not the mail address, the Science username only contains lowercase characters [a-z] and for temporary guest accounts also the numbers [0-9].
 
[[Bestand:Android-VPN-6-Connect.png|500px]]
 
 
 
* After a few seconds the word "Connected" is shown below the "Science-VPN". In the upper right corner a key can be seen, showing that the VPN is active.
 
[[Bestand:Android-VPN-7-Connected.png|500px]]
 
 
 
* If you point your browser to [http://www.whatsmyip.org http://www.whatsmyip.org], an IP number from the Science-VPN range is shown: 131.174.224.NNN, with hostname vpn224NNN.science.ru.nl. Some services can only be accessed from such an IP number and not from other campus IP numbers or the rest of the Internet.
 
[[Bestand:Android-VPN-8-Whatsmyip-EN.png|500px]]
 
 
 
* By pressing the line with Science-VPN or the key in the upper right corner, a window appears with the option to drop the VPN connection.
 
[[Bestand:Android-VPN-9-Disconnect.png|500px]]
 
[/en]
 
 
 
=== RU VPN ===
 
 
 
[nl]
 
De [http://www.ru.nl/isc/medewerkers-0/toegang-buiten/veilige-verbinding/ RU VPN] heeft op dit moment geen informatie over gebruik vanaf Android.
 
[/nl]
 
[en]
 
The [http://www.ru.nl/isc/medewerkers-0/toegang-buiten/veilige-verbinding/@965054/vpn/ RU VPN] currently does not have info about using it with an Android client.
 
[/en]
 
 
 
== [Toegang tot een netwerkschijf][Access to a network share] ==
 
 
 
[nl]
 
Zie de [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Netwerkschijf#.5BNetwerkschijf_op_Android.5D.5BNetwork_disk_on_Android.5D pagina over netwerkschijven] voor benodigde apps en de naamgeving.
 
[/nl]
 
[en]
 
See the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Netwerkschijf#.5BNetwerkschijf_op_Android.5D.5BNetwork_disk_on_Android.5D page on network disks] for the apps needed and the naming of network disks.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 170: Line 27:
  
 
Instellen gaat als volgt:
 
Instellen gaat als volgt:
 +
  
 
* Start FolderSync, druk onderaan op "Create new Sync", geef het een naam en klik op "Volgende".
 
* Start FolderSync, druk onderaan op "Create new Sync", geef het een naam en klik op "Volgende".

Revision as of 18:25, 10 June 2015

Paperless meetings with Android tablets

The reason for writing this page is that the FGV will try paperless meetings starting September 1, 2015. For the main settings of an Android tablet or phone, see the Android page. Below we deal especially with the topics that are of interest for paperless meetings: an app for synchronizing the meeting documents to the tablet and one for annotating PDF files. Finally we describe how the annotated files can be synchronized to a backed-up disk.

First things for the FGV

[n]

 • Android tablet of telefoon, die met een netwerk zoals Eduroam verbonden is.
 • [[Login|Science-login], dat door het Faculteitsbureau lid is gemaakt van de groep "fgv".
 • Science VPN ingesteld en verbonden.

[/nl]

 • Android tablet or smartphone, connected to a network, e.g. Eduroam.
 • Science account, that has been made member of the group "fgv" by the Faculty Bureau.
 • Science VPN correctly setup and connected.

Synchronizing from and to a network drive

FolderSync (free with advertising: FolderSync Lite) is an app to synchronize e.g. meeting documents automatically from a network share to the tablet. With the same app, annotated documents can be synced to a backed-up place (sub-folder in the home directory). There are alternative apps: SyncMe Wireless.

Setting up FolderSync works like this:

 • Start FolderSync, press "Create New Sync" at the bottom of the screen, give it a name and press "Next".

Android-FolderSync-1-CreateNewSync.png

 • Press Add Account and select SMB/CIFS as Account Type:

Android-FolderSync-3-Account.png

 • Give it a unique name, fill in the Connection and Login data and press Save:

Android-FolderSync-5-AddAccount.png

 • Press "Folder pairs" in the main screen:

Android-FolderSync-6-Folderpairs.png

 • Press the green "+" in the lower right corner to add a folder pair and fill in Unique name, Account, Sync type, Remote folder, Local folder and Scheduling:

Android-FolderSync-7-AddFolderpair.png

 • Choose the source folder that you want to synchronize to your tablet:

Screenshot 2015-05-12-16-51-01-FolderSync-bronmap.png

 • Choose also the local target folder where the files will be synchronized to:

Screenshot 2015-05-12-16-58-38-FolderSync-synchronisatie-mappen.png

 • Choose at "Scheduling" how often synchronization will take place and press Save:

Screenshot 2015-05-12-16-59-55-FolderSync-synchronisatie-instellen.png

 • By pressing "Sync", the synchronization is started manually:

Android-FolderSync-8-Synced.png

Annotation of PDF files

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Science mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.


Exchange (ISC)

Sorry, only the Dutch version of this text is available.