Overleg:Email authsmtp

From Cncz
Revision as of 16:16, 23 August 2010 by Petervc (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Vraag: Is dit ook mogelijk voor aliassen? Zodat een bestuur ook echt vanaf haar emailadres kan mailen?

Antwoord: Het gebruik van een alias, bv. dat van een bestuur, als afzender is mogelijk. Dat heeft niet zozeer met authenticated smtp te maken, als wel met het gebruik van een mail-client (mail-programma), waarin het mogelijk is om het afzender-adres te zetten of verschillende identiteiten te hebben. Dat kan bv. met Thunderbird.