Overcncz wieiswie secretariaat

From Cncz
Revision as of 16:53, 5 October 2007 by Keesk (talk | contribs) (New page: Systeembeheer Systeembeheer is te vinden in het midden van kamer HG03.055. [bewerk] Wie zijn zij? Remco Aalbers Jos Alsters Peter van Campen Wim Janssen Ben Polman Ron Sommeling [bewe...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Systeembeheer

Systeembeheer is te vinden in het midden van kamer HG03.055.

[bewerk] Wie zijn zij? Remco Aalbers Jos Alsters Peter van Campen Wim Janssen Ben Polman Ron Sommeling

[bewerk] Wat doen zij?

Systeembeheer zorgt o.a. voor

Beheer van de facultaire- en afdelings-servers. Beheer van werkplekken bij de vakgroepen en in de terminalkamers en openbare werkplekken: Beheerde Werkplek PC's met Windows-XP. Unix-werkstations met Linux of Solaris.

Voor alle andere werkplekken (honderden MS-Windows PC's, tientallen Linux PCs en MACs die niet van het netwerk opstarten) wordt er van uitgegaan dat de eigenaar (afdeling) het beheer doet. C&CZ Systeembeheer fungeert hiervoor voornamelijk als vraagbaak.

Ondersteuning bij onderwijsvernieuwing en digitale informatievoorziening. Beheer van de routers, die het ethernet opsplitsen in kleinere subnetten. Internet-nummerbeheer (nameserver) voor de B-faculteit.