Difference between revisions of "Nieuws archief"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
  
 
[[Gebruiker:Josal|Jos Alsters]] 10 apr 2008 12:48 (CEST)
 
[[Gebruiker:Josal|Jos Alsters]] 10 apr 2008 12:48 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe Comodo-certificaten met Windows Mobile 6.1 probleem][New Comodo certificates with Windows Mobile 6.1 problem] ===
 +
 +
[nl]
 +
De [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BAndere_Surfnet_SSL-certificaten.5D.5BDifferent_Surfnet_SSL-certificates.5D in mei aangekondigde] Comodo SSL-certificaten
 +
worden nu langzamerhand op de RU in gebruik genomen.
 +
De verwachting dat het "popup-vrije" certificaten zouden zijn, is niet helemaal gehaald: gebruikers met een smartphone met Windows Mobile 6.1 wordt geadviseerd om de
 +
[http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/wireless_ru/verificatie_comodo/ aanwezigheid van het Comodo SSL root-certificate te controleren].
 +
Indien dit root-certificate niet aanwezig is, kan in de toekomst geen gebruik gemaakt worden van het beveiligde draadloze netwerk of beveiligde RU-websites.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The new Comodo certificates,
 +
that were [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BAndere_Surfnet_SSL-certificaten.5D.5BDifferent_Surfnet_SSL-certificates.5D announced in May],
 +
are gradually being used by RU-servers. The expectation that these certificates would be "popup free", has not been completely fulfilled:
 +
users with a Windows Mobile 6.1 smartphone are advised to
 +
[http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/wireless_ru/verificatie_comodo/ check the presence of the Comodo SSL root certificate].
 +
Without this root certificate, usage of the secure wireless network or secure RU-websites will become impossible.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 23 dec 2009 16:40 (UTC)
 +
 +
=== [F-Secure beveiliging: nieuwe versie, minder belastend][F-Secure: new version, less system impact] ===
 +
 +
[nl]
 +
Versie 9 van de beveiligingssoftware [http://www.f-secure.com F-Secure] is [http://www.radboudnet.nl/fsecure beschikbaar op Radboudnet].
 +
De nieuwe versie is [http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/pressroom/news/2009/fs_news_20091130_01_eng.html minder belastend] voor de pc.
 +
De RU-licentie omvat ook thuisgebruik door medewerkers en studenten.
 +
In januari 2010 zal C&CZ starten met het installeren van deze versie op de [[Windows_beheerde_werkplek|C&CZ-beheerde MS-Windows werkplek]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Version 9 of the [http://www.f-secure.com F-Secure] security software is [http://www.radboudnet.nl/fsecure available on Radboudnet].
 +
The new version has [http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/pressroom/news/2009/fs_news_20091130_01_eng.html less system impact].
 +
The RU-license encompasses home use by employees and students.
 +
In January 2010, C&CZ will start deploying this version on the [[Windows_beheerde_werkplek|C&CZ-managed MS-Windows pc's]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 23 dec 2009 14:13 (UTC)
 +
 +
=== [Backup tape robots ge-upgrade][Backup tape robots upgraded] ===
 +
 +
[nl]
 +
We hebben onze twee 5 jaar oude LTO2 (200 Gb/tape ongecomprimeerd) 8-Tape
 +
Library units naar twee LTO4 (800 Gb/tape ongecomprimeerd) 24-Tape Library
 +
units.  We hebben ze ''R2D2'' en ''C3PO'' genoemd.  Deze upgrade verhoogt
 +
de backup-capaciteit dus met een factor 12.  Dit was nodig omdat er steeds
 +
meer data [[Backup|gebackupped]]
 +
moet worden. Bovendien zijn de nieuwe drives sneller waardoor backups en
 +
restores sneller worden en de operationele tijd die hiermee gemoeid is
 +
afneemt.
 +
 +
Binnenkort zullen we een nieuwe bestemming voor onze oude, maar nog steeds
 +
goed functionerende LTO2 units zoeken.  Neem voor meer informatie hierover
 +
contact op met postmaster at science.ru.nl.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ has upgraded its two 5 year old LTO2 (200 Gb/tape uncompressed) 8-Tape
 +
Library units to two LTO4 (800 Gb/tape uncompressed) 24-Tape Library units.
 +
We named them ''R2D2'' and ''C3PO''.  This upgrade not only increases the
 +
backup capacity by a factor of 12, which is necessary because more and more
 +
data needs to be [[Backup|backupped]].  It also speeds
 +
up the backup and restore times because the drives are faster and the manual
 +
operational overhead is reduced.
 +
 +
In the near future we will be looking for a new destination for our old
 +
but still trustworthy LTO2 units.  If you are interested please mail to
 +
postmaster at science.ru.nl.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 23 dec 2009 15:48 (UTC)
 +
 +
=== [Troosterprijs 2009 voor Remco Aalbers][Troosterprijs 2009 to Remco Aalbers] ===
 +
 +
[nl]
 +
De [http://www.ru.nl/fnwi/physchem/solid_state_nmr/prof_dr_jan/ Troosterprijs] 2009 is toegekend aan [[Gebruiker:Remcoa|Remco Aalbers]]. Een van de systemen die hij ontwikkelde is de webtoepassing RUMBA (RU Master BAchelor) voor het maken en aanbieden van studieinformatie. Enkele andere aansprekende voorbeelden van zijn werk zijn ROB (Rapportage OnderwijsBelasting), de experimentele portfolio voor studenten, [http://www.vcbio.science.ru.nl/ de Virtual Classroom voor Biologie] en de wiki’s. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 18 december, 16:00 uur in HG00.304. In zijn presentatie ging Aalbers niet diep in op de ontwikkelde systemen, maar legde de gevolgde ontwikkelmethode uit: [http://nl.wikipedia.org/wiki/Agile-software-ontwikkeling Agile software-ontwikkeling] van [http://nl.wikipedia.org/wiki/Webapplicatie web-applicaties] op basis van [http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard open standaarden] en [http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source open source].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://www.ru.nl/fnwi/physchem/solid_state_nmr/prof_dr_jan/ Trooster Award] 2009 has been awarded to [[Gebruiker:Remcoa|Remco Aalbers]]. One of the systems he developed is the web application RUMBA (RU Master Bachelor) for creating and consulting course information. Some other highlights of his work: the education pressure report system ROB, the experimental student portfolio, [http://www.vcbio.science.ru.nl/ the Virtual Classroom for Biology] and the wiki’s. The presentation of the award was Friday December 18, 16:00 hours in HG00.304. In his presentation Aalbers didn't expand on the developed systems, but explained his method of development: [http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development Agile software development] of [http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application web applications] based on [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard open standards] and [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source open source].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 21 dec 2009 11:07 (UTC)
 +
 +
=== [Mail onterecht in Spam-folder][Valid e-mail in Spam folder] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op 7 december is bij de reguliere update van het spamfilter, een nieuwe filter-set geactiveerd die in sommige situaties wat
 +
al te enthousiast mail als spam bestempelde. Dit leidde ertoe dat sommige valide mail ten onrechte in de Spam-folder terecht kwam;
 +
false positives. Wij raden iedereen aan in de Spam-folder (onder Inbox) te kijken of daar false positives in terecht zijn gekomen.  Eens per week een blik op de Spam-folder werpen is altijd een goed idee als men geen enkele mail wil missen, maar voor 7 en 8 december is er dus ook directe aanleiding toe .
 +
 +
Een uitgebreide verhandeling over onze [[Email_spam|virus- en spamfiltering]] en de mogelijkheden voor persoonlijke instellingen is aanwezig.
 +
 +
Onze excuses voor eventuele overlast.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On 7 december, during the regular update of the spamfilter, a new filter set turned out to tag too many valid messages as spam.  Therefore some valid mail ended up in people's Spam folders, so-called false positives. Please search your Spam folder (a subfolder of Inbox) for false
 +
positives.  It is advisable to do so once a week even under normal circumstances if you do not want to miss any mail, but for December 7 and 8 there is a direct reason to do so.
 +
 +
Additional information on our [[Email_spam|virus and spam filtering]] and the personal settings, is available.
 +
 +
We apologise for any inconvenience this may have caused.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 15 dec 2009 17:08 (UTC)
 +
 +
=== [Stroomstoring op zaal][Power outage in computer room] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op 13 december 2009 om 18:50 is de stroomvoorziening van een aantal servers op onze computerzaal uitgevallen.  Het gaat om de toevoer naar de servers *achter* de UPS, de batterij die tot doel heeft de servers ongevoelig te maken voor storingen aan het elektriciteitsnet.  Het UVB onderzoekt de oorzaak. De storing trof een groot aantal file-servers, web-servers (waaronder squirrel), een LDAP-server, enz.  We hebben inmiddels alle systemen omgeprikt naar een andere toevoer.  De laatste is omstreeks 10:20 uur vanmorgen gestart. Het komende uur zouden alle services weer beschikbaar moeten komen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On December 13 2009 at 18:50 we suffered a power outage in our computer room *behind* the UPS, that is meant to shield the servers from problems with the electricity grid. The UVB investigates the cause of the problem. The outage caused the failure of several file servers, web servers (including squirrel), one of the LDAP servers, etc.  All systems have been reconnected to a different power supply and at 10:20 all systems were started.  In the next hour all services should become available again.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 14 dec 2009 09:24 (UTC)
 +
 +
=== [Linux printprobleem en -wijziging][Linux print problem and change] ===
 +
 +
[nl]
 +
De [http://www.ru.nl/fnwi/fsr/ FSR] rapporteerde een beveiligingslek in het printen vanaf Fedora Linux, dat het mogelijk maakte om van andermans budget te printen. Als noodoplossing moet men op een Linux machine, zoals <tt>lilo</tt> en <tt>stitch</tt>, het wachtwoord intikken bij het printen naar een [[Printers_en_printen|gebudgetteerde printer]]. Zie de [[Printers_en_printen| print informatie]] voor het printen naar gebudgetteerde printers vanuit een applicatie die niet om een wachtwoord vraagt. Een definitieve oplossing, het invoeren van een centrale [http://www.cups.org/ CUPS]-server, was op korte termijn niet te realiseren. Met dank aan de FSR voor het rapporteren van het beveiligingslek.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://www.ru.nl/fnwi/fsr/ FSR] reported a security problem with printing on Fedora Linux, that made it possible to print using the budget of a different user. As a temporary emergency solution, one has to supply a password when printing login server, like <tt>lilo</tt> and <tt>stitch</tt>, to a [[Printers_en_printen|budgeted printer]]. See the [[Printers_en_printen|print information]] to print from within an application that doesn't ask for a password. A final solution, the deployment of a central [http://www.cups.org/ CUPS]-server, couldn't be realized in a very short timeframe. Thanks to the FSR for reporting this problem.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 19 nov 2009 13:53 (UTC)
 +
 +
=== [Linux loginserver: upgrade en uitbreiding][Linux login servers: upgrade and addition] ===
 +
 +
[nl]
 +
De algemeen toegankelijke Linux loginserver <tt>lilo</tt> (formeel <tt>porthos.science.ru.nl</tt>) heeft een upgrade van het operating systeem naar [http://nl.wikipedia.org/wiki/Fedora Fedora 11] gekregen. Tevens is een tweede Linux loginserver ingericht met de naam <tt>stitch</tt> (formeel <tt>lijfwacht.science.ru.nl</tt>). De software op <tt>lilo</tt> en <tt>stitch</tt> is identiek, maar <tt>stitch</tt> heeft modernere, krachtigere hardware (8 cores, 2.5 GHz elk, 8GB intern geheugen). Doordat er nu twee Linux loginservers zijn, heeft men een uitwijkmogelijkheid in geval van problemen. Deze wijzigingen waren noodzakelijk i.v.m. een security probleem met <tt>lilo</tt> voor de upgrade en passen in ons streven om de oude Solaris loginservers <tt>solo</tt> en <tt>solost</tt> op termijn uit te faseren. Voor meer info zie de [[Hardware_servers|pagina over servers]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The operating system of the general purpose Linux login server <tt>lilo</tt> (formally <tt>porthos.science.ru.nl</tt>) has been upgraded to [http://nl.wikipedia.org/wiki/Fedora Fedora 11]. Also a second Linux login server named <tt>stitch</tt> (formally <tt>lijfwacht.science.ru.nl</tt>) is now available. <tt>Lilo</tt> and <tt>stitch</tt> are identical as far as the software is concerned but <tt>stitch</tt> has newer, more powerful hardware (8 cores, 2.5 GHz each, 8GB internal memory). In case of a problem with one of these servers the other one serves as backup. These changes were initiated because of a security issue on <tt>lilo</tt> before the upgrade and agree with our goal to eliminate the old Solaris login servers <tt>solo</tt> and <tt>solost</tt> eventually. For more info, see the [[Hardware_servers|servers page]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 19 nov 2009 13:19 (UTC)
 +
 +
=== [BASS aanpassing zelfbeheerde werkplek en downtijd][BASS update locally managed pc and downtime] ===
 +
 +
[nl]
 +
Indien men een zelfbeheerde werkplek heeft waarop [[BASS]] gebruikt wordt, moet men voor 9 november de [[BASS|BASS software aanpassen]] om problemen te vermijden. De door C&CZ beheerde Windows-werkplekken zijn/worden op tijd aangepast. Deze aanpassing is nodig om van de nieuwe BASS-servers gebruik te kunnen maken. BASS zal ontoegankelijk zijn van vrijdag 6 november 12:00 uur tot maandag 9 november 08:00 uur.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
If one uses a locally managed pc, one should [[BASS|update BASS]] before November 9 to avoid problems. The C&CZ Managed Windows pc's are or will be updated by C&CZ. This update is necessary to use the new BASS servers. Because of this update, BASS cannot be used between Friday November 6, 12:00 hours and Monday November 9, 08:00 hours.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 okt 2009 14:53 (UTC)
 +
 +
=== [Internet domeinnaam registratie/verhuizing][Internet domain name registration/relocation] ===
 +
 +
[nl]
 +
Recentelijk heeft C&CZ een partner-account bij domeinnaam registrar [http://www.qdc.nl QDC] verkregen, waarmee we een <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> of <tt>.eu</tt> domeinnaam snel en eenvoudig kunnen aanmaken. Het (technisch) beheer van de domeinnaam wordt door C&CZ gedaan (via onze eigen Internet domain name servers). Hiermee wordt de Radboud Universiteit Nijmegen houder van de domeinnaam in plaats van bv. een medewerker van een afdeling. Het verhuizen van bestaande domeinnamen naar de registrar QDC is ook mogelijk, maar vereist wat extra papierwerk, zie de [[domeinnaam_registratie|domeinnaamregistratie pagina]] voor meer informatie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ has recently obtained a partner account at domain name registrar [http://www.qdc.nl QDC], allowing us to register a  <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> or <tt>.eu</tt> domain name quickly and easily. The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ Internet domain name servers). In this way Radboud University Nijmegen becomes the owner of the domain name instead of an individual employee of a department). Relocation of existing domain names to the registrar QDC is also possible, but will involve some additional paperwork, see the [[domeinnaam_registratie|domain name registration page]] for additional details.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 1 okt 2009 14:58 (UTC)
 +
 +
=== [Studentenprinterwijzigingen][Student printer changes] ===
 +
 +
[nl]
 +
Naast de printer <tt>jansteen</tt> is een tweede HP4350 zwart-wit laserprinter <tt>jansteen2</tt> geplaatst. Dit maakt printen eenvoudiger voor studenten: als er een probleem met een van deze printers is, kan men eenvoudig de andere kiezen. Reparaties van deze printers kunnen lang duren omdat er geen onderhoudscontract meer voor is. De HP4350 printers <tt>monet</tt> en <tt>chagall</tt> zijn verwijderd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Next to printer <tt>jansteen</tt> another HP4350 black-and-white laserprinter <tt>jansteen2</tt> has been placed. This makes printing easier for students: if one of these printers has a problem, one can just pick the other one. Repairs of these printers can take a long time, because there is no support contract anymore for these printers. The HP4350 printers <tt>monet</tt> and <tt>chagall</tt> have been removed.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 28 sep 2009 12:05 (UTC)
 +
 +
=== [PC-zalen vernieuwd en uitgebreid][PC-rooms renewed and expanded] ===
 +
 +
[nl]
 +
De meer dan vijf jaar oude pc's in [[Terminalkamers|PC-zalen]] HG00.029 en HG02.702 zijn vervangen door nieuwe. Hierbij is tegelijkertijd uitbreiding met in totaal 27 pc's gerealiseerd vanwege de gestegen studentenaantallen. Beide zalen zijn dual-boot: iedere pc is zowel bruikbaar met Microsoft Windows als met Fedora Linux. Door te wachten op de lagere prijzen van de [[Huisleverancier_PC's|huisleverancier]], na de nieuwe Europese aanbesteding van werkplek-pc's, kon een besparing van duizenden euro's gerealiseerd worden. De overige kleine honderd pc's die in 2004, bij de oplevering van de eerste fase van het Huygensgebouw, aangeschaft zijn voor de pc-zalen, zullen volgens plan eind 2009 vervangen worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The more than five year old pc's in [[Terminalkamers|PC-rooms]] HG00.029 en HG02.702 have been replaced by new ones. At the same time the number of pc's has been increased by 27 to accommodate the larger number of students. Both rooms are dual-boot: every pc can be used with Microsoft Windows or with Fedora Linux. By waiting for the lower prices of the [[Huisleverancier_PC's|standard supplier]], that were a result of the European tender of pc's, thousands of euro's could be saved. The plan is to replace the other about hundred pc's that were bought for the pc-rooms in 2004, at the time of the completion of the first phase of the Huygens building, at the end of 2009.
 +
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 25 sep 2009 14:31 (UTC)
 +
 +
=== [Nieuwe versie van Mediawiki][New version of Mediawiki] ===
 +
 +
[nl] Er is een nieuwe versie van [[:Categorie:Wiki|Mediawiki]] (1.15.1), de software waar alle wikis van de Faculteit op draaien,
 +
ge&iuml;nstalleeerd. Tevens zijn de [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies|extensies]] bijgewerkt naar nieuwste versies.
 +
[/nl]
 +
 +
[en] The latest stable version of [[:Categorie:Wiki|Mediawiki]] (1.15.1) has been installed, all wikis of the Science Faculty
 +
are running on this version now. At the same time the  [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies|installed extensions]] have been upgraded.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 26 aug 2009 09:38 (UTC)
 +
 +
=== [Nieuwe snellere Ricoh printer/copier][New faster Ricoh printer/copier] ===
 +
 +
[nl]
 +
De [[Printers_en_printen|printer]], [[Scanners|scanner]] en [[Copiers|kopieermachine]] Ricoh Aficio MP 5000 met de naam ''watt'' vervangen door een snellere z/w machine Ricoh Aficio MP 7000 met de naam ''volta''.
 +
 +
Het adresboek van ''watt'' is grotendeels overgezet op ''volta''. Let op: ''volta'' kan alleen maar in z/w scannen i.t.t. ''watt''.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [[Printers_en_printen|printer]], [[Scanners|scanner]] en [[Copiers|copier]] Ricoh Aficio MP 5000 with the name ''watt'' is replaced by a faster B&W Ricoh Aficio MP 7000 with the name ''volta''.
 +
 +
The address book of ''watt'' is largely copied to ''volta''. ''Volta'' can only scan in B&W.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 17 aug 2009 07:10 (UTC)
 +
 +
=== [Redundante netwerkverbindingen][Redundant fiber uplinks] ===
 +
 +
[nl]
 +
Sinds vandaag hebben alle netwerkswitches in Huygensgebouw en overige gebouwen op het Toernooiveld een tweede, redundante glasvezelverbinding naar de distributierouter van FNWI. Deze router bestaat uit twee gekoppelde, zelfstandig draaiende switches op verschillende locaties. Resultaat is dat wanneer een glasvezelverbinding onderbroken raakt of één van de routerswitches uitvalt, dit een nauwelijks merkbaar effect heeft op bestaande netwerkverbindingen. Een sterk verbeterde beschikbaarheid van de netwerkvoorzieningen dus.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
From today all network switches in the Huygens building and other buildings at Toernooiveld are linked to the FNWI router by a second, redundant fiber uplink. This router consists of two linked autonomous switches at different locations. As result of this a defective fiber link or failing router switch will not instantly effect the existing network connections. Obviously an improved availability of the network services.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 20 jul 2009 12:06 (CEST)
 +
 +
=== [F-Secure licentiecodes op Intranet][F-Secure license codes on Intranet] ===
 +
 +
[nl]
 +
Om de overstap van [http://www.mcafee.com McAfee] naar [http://www.f-secure.com F-Secure] makkelijker te maken is op de website van de [http://www.radboudnet.nl/ict-beveiliging/ RU ICT-beveiliging] alle benodigde informatie over [http://www.radboudnet.nl/fsecure F-Secure software] vermeld. Na inloggen met U- of S-nummer zijn de licentiecodes direct te zien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To make it easier to switch from [http://www.mcafee.com McAfee] to [http://www.f-secure.com F-Secure] the [http://www.radboudnet.nl/ict-beveiliging/ RU ICT security] website lists all information on [http://www.radboudnet.nl/fsecure F-Secure software]. After logging in with U- or S-number, the license codes are immediately available.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 jul 2009 16:08 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe extensie AWC Forum op wikis beschikbaar][New wiki extension AWC Forum available] ===
 +
[nl]
 +
Een nieuwe forum extensie is nu beschikbaar voor alle wikis, zie [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies#AWC_Forum|de geïnstalleerde MediaWiki extensies]] voor meer informatie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new forum extension can now be used in all wikis, see [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies#AWC_Forum|the installed MediaWiki extensions]] on how to enable this extension.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Remcoa|Remco Aalbers]] 17 jun 2009 16:02 (CEST)
 +
 +
=== [Vrij beschikbare anti-RSI software][Free RSI prevention software] ===
 +
 +
[nl]
 +
De vrij beschikbare anti-RSI software [http://www.workrave.org/welcome/ Workrave] is op alle door C&CZ beheerde Windows pc's beschikbaar. Als Workrave niet vanzelf opstart, kan men zelf <tt>Start -> Programs -> Workrave</tt> gebruiken. Wanneer men Workrave niet automatisch op wil laten starten, kan dat via <tt>Start->Programs->Startup</tt> en daar <tt>Workrave</tt> verwijderen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The free RSI prevention software [http://www.workrave.org/welcome/ Workrave] is available on all C&CZ managed Windows pc's. If Workrave doesn't start automatically, one can start it with <tt>Start -> Programs -> Workrave</tt>. When one doesn't want Workrave to start automatically, one can go to <tt>Start->Programs->Startup</tt> and delete <tt>Workrave</tt> there.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 17 jun 2009 14:26 (CEST)
 +
 +
=== [Snelle info pc's, ook voor niet-FNWI gebruikers][Fast info pc's, also for non-Science users] ===
 +
 +
[nl]
 +
Sinds enkele dagen staat er een zuil met vier pc's in de centrale straat van het Huygens gebouw bij de [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/library_of_science/ Library of Science]. Studenten hadden behoefte aan pc's voor het snel raadplegen van informatie, [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/ IHZ] heeft het meubel laten ontwerpen, C&CZ heeft de pc's geplaatst. Nieuw is dat ook niet-FNWI gebruikers in kunnen loggen met username/password van een ander domein dan Science, bijvoorbeeld in het domein RU met s-nummer en KISS-wachtwoord voor een student. U-nummer en RU-wachtwoord voor een medewerker werkt (nog) niet. Vanwege de snelheid van inloggen worden geen netwerkprofielen van een gebruiker geladen. Specifieke FNWI-programmatuur en printen is (voorlopig) niet mogelijk.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A few days ago a column with four pc's has been placed in the central street of the Huygens building, next to the [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/library_of_science/ Library of Science]. Students asked for pc's to look up information fast, [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/ IHZ] ordered the design of the piece of furniture, C&CZ placed the pc's. New is that also non-Science users can login with credentials from a different domain than Science, e.g. in the RU-domain with s-number and KISS-password for a student. U-number and RU-password for an employee doesn't work (yet). In order to login fast, no roaming profiles are loaded for a user. Specific Science software and printing is not possible (yet).
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2009 17:11 (CEST)
 +
 +
=== [C&CZ dagje uit: 8 juli][C&CZ day out: July 8] ===
 +
 +
[nl]
 +
Het jaarlijkse dagje uit van C&CZ is gepland voor 8 juli. Voor bereikbaarheid in geval van ernstige storingen wordt gezorgd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The yearly day out of C&CZ is scheduled for July 8. C&CZ can be reached in case of serious disruptions of service.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2009 16:07 (CEST)
 +
 +
=== [McAfee stopt! Stap over op F-Secure][McAfee stops, switch to F-Secure] ===
 +
 +
[nl]
 +
De datum van het [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BMcAfee_licentie_wordt_opgevolgd_door_F-Secure.5D.5BMcAfee_license_stops.2C_F-Secure_license_starts.5D eerder aangekondigde] stoppen van de [http://www.mcafee.com McAfee] licentie, 1 september 2009, komt naderbij! Ook op de [[Hardware_bwpc|Windows Beheerde Werkplekken]] wordt McAfee stapsgewijs vervangen door [http://www.f-secure.com F-Secure], beginnend met [[Terminalkamers|PC-zalen en studielandschap]]. Gebruik door medewerkers en studenten is ook thuis toegestaan. De F-Secure Client Security software is op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerkschijf te vinden. Licentiecodes kunnen bij C&CZ verkregen worden. Een goede beveiliging is meer dan een virusscanner, zie bv. de [http://www.ru.nl/ict-beveiliging RU ICT-beveiliging website] over het beveiligen en schoonmaken van een pc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The end date of the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BMcAfee_licentie_wordt_opgevolgd_door_F-Secure.5D.5BMcAfee_license_stops.2C_F-Secure_license_starts.5D earlier announced] license for [http://www.mcafee.com McAfee] security software, September 1, 2009, comes nearer! On the [[Hardware_bwpc|Windows Managed pc's]] McAfee is step by step being replaced by [http://www.f-secure.com F-Secure], starting with [[Terminalkamers|PC-rooms and study landscape]]. Employees and students can also use The F-Secure Client Security software at home. It can be found on the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk. License codes can be requested from C&CZ. Adequate security is more than just a virus scanner, see e.g. the [http://www.ru.nl/ict-beveiliging/ RU ICT-security website (in Dutch)] on securing and cleaning a pc.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 16 jun 2009 15:44 (CEST)
 +
 +
=== Software update: Maple 13 ===
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe versie (13) van [[Maple]] ge&iuml;nstalleerd op Linux/Solaris. Begin volgende week zal het ook de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] beschikbaar zijn. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De DVD kan ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version (13) of [[Maple]] has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]]. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk, but the DVDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 12 jun 2009 17:55 (CEST)
 +
 +
=== [SPSS 16 beschikbaar op alle linux systemen][SPSS 16 available on all linux systems] ===
 +
[nl]
 +
Het statistische software pakket [http://www.spss.com/nl/ SPSS] is nu ook op alle linux systemen beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The statistical software package [http://www.spss.com/ SPSS] is now available on all linux systems.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 5 jun 2009 16:08 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe versie van Mathematica (7.0)][New version of Mathematica (7.0)] ===
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe versie (7.0) van [[Mathematica]] ge&iuml;nstalleerd. De CD's zijn te leen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version of [[Mathematica]] (7.0) has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 27 mei 2009 16:54 (CEST)
 +
 +
=== Mathematica Player ===
 +
[nl]In alle terminalkamers is Mathematica Player ge&iuml;nstalleerd, hiermee zijn Mathematica notebooks
 +
af te spelen, zie de [http://www.wolfram.com/products/player/ Wolfram] website voor meer informatie.[/nl]
 +
[en]Mathematica Player is installed in all terminal rooms, this enables you to play Mathematica notebooks.
 +
See the [http://www.wolfram.com/products/player/ Wolfram] website for more information.[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 27 mei 2009 12:07 (CEST)
 +
 +
=== [Andere Surfnet SSL-certificaten][Different Surfnet SSL-certificates] ===
 +
 +
[nl]
 +
Via [http://www.surfnet.nl Surfnet] zijn gratis SSL-certificaten van [http://www.cybertrust.com Cybertrust] te verkrijgen. Surfnet heeft gemeld het contract op te zeggen per 1-1-2010 en over te gaan op certificaten van [http://comodo.com Comodo]. Er is [http://www.terena.org/news/fullstory.php?news_id=2405 meer informatie] beschikbaar. Comodo certificaten zijn op dit moment nog niet te krijgen. Cybertrust-certificaten worden waarschijnlijk 3 maanden na het opzeggen van het contract, dus per 1
 +
april 2010, ongeldig. Voordelen van Comodo zou zijn: wildcard-certificaten en prive-certificaten. Meer info volgt zodra
 +
de nieuwe service beschikbaar is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
One can/could acquire free SSL-certificates of [http://www.cybertrust.com Cybertrust] through [http://www.surfnet.nl Surfnet].
 +
The contract period with Cybertrust ends 1-1-2010 and all certificates will become invalid 3 months later.
 +
Starting from July new certicates can be acquired from [http://comodo.com Comodo]. See
 +
[http://www.terena.org/news/fullstory.php?news_id=2405 for more information]. Advantages of comodo are wilcard certificates
 +
and private certificates. More information will follow as soon as the service is available.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 20 mei 2009 15:55 (CET)
 +
 +
=== [Adresboek FNWI in Outlook/Thunderbird/Squirrel][Address book of Faculty of Science in Outlook/Thunderbird/Squirrel] ===
 +
 +
[nl]Het is erg makkelijk om alle mail adressen van medewerkers en studenten te vinden
 +
in Outlook,Thunderbird of Squirrel door gebruik te maken van het [[Ldap_adresboek|LDAP adresboek]].[/nl]
 +
[en]It is very easy to find all mail addresses of staff and students in Outlook, Thunderbird and Squirrel
 +
using the [[Ldap_adresboek|LDAP address book]].[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 24 mrt 2009 13:50 (CET)
 +
 +
=== [Van Dale woordenboeken online][Van Dale dictionaries online] ===
 +
 +
[nl]
 +
De UB heeft een licentie voor de Van Dale woordenboeken [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/sociaal-culturele/nieuws/van_dale/ online]. Deze zijn ook thuis te gebruiken.
 +
[/nl]
 +
[en] The UB has a license for the Van Dale dictionaries [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/sociaal-culturele/nieuws/van_dale/ online]. These can also be used at home.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 mrt 2009 12:21 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe versie squirrel (webmail)][New version squirrel (webmail)] ===
 +
 +
[nl]
 +
[http://squirrel.science.ru.nl/ squirrel.science.ru.nl] is vervangen door de laatste nieuwe versie
 +
en is verhuisd naar een nieuwe webserver.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[http://squirrel.science.ru.nl/ squirrel.science.ru.nl] has been replaced by the latest version
 +
and has been moved to a new web server.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 20 feb 2009 16:54 (CET)
 +
 +
=== [1234567890 seconden sinds The Epoch][1234567890 seconds since The Epoch] ===
 +
 +
[nl]
 +
A.s. zaterdag 14 februari om 00:31:30 Nederlandse tijd bereikt
 +
de in de Unix wereld gangbare [http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time tijdaanduiding], namelijk het aantal
 +
seconden sinds 1 januari 1970 UTC ('The [http://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_(reference_date) Epoch]'), het "mooie"
 +
getal [http://www.coolepochcountdown.com/ 1234567890].  Misschien nog wel spannender is dat in de
 +
vroege ochtend van 19 januari 2038 de tikker de maximale waarde
 +
bereikt die in een 32 bit signed integer past.  Gelukkig is er
 +
nog voldoende tijd om een oplossing te bedenken voor deze uitdaging
 +
waarbij het [http://en.wikipedia.org/wiki/Y2K Y2K probleem] volkomen verbleekt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Next Saturday February 14 at 00:31:30 local time the [http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time time counter]
 +
that is commonly used in the Unix world, i.e. the
 +
number of seconds since January 1, 1970 UTC ('The [http://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_(reference_date) Epoch]'),
 +
reaches the pleasing value of [http://www.coolepochcountdown.com/ 1234567890].  Perhaps even more
 +
exciting is the fact that in the early morning of January 19,
 +
2038 the counter reaches the maximum value that can be stored
 +
in a 32 bit signed integer.  Luckily there still is enough time
 +
to find a solution for this daunting challenge compared to
 +
which the [http://en.wikipedia.org/wiki/Y2K Y2K problem] was just a stroll in the park.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 9 feb 2009 14:22 (CET)
 +
 +
=== [Opnieuw stroomstoring serverruimte HG04.070][Again power failure server room HG04.070] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op zaterdag 31 januari 2009, 's nachts rond 03:00 uur is brandbeveiliging
 +
aan de stroomvoorziening van de computerruimte HG04.070 wederom geactiveerd,
 +
waardoor de stroomvoorziening volledig afgeschakeld werd. Ook deze keer was
 +
er geen sensor die een te hoge temperatuur heeft gedetecteerd.
 +
 +
Er is geen extra informatie beschikbaar gekomen die een meer definitieve
 +
aanwijzing kan geven over de oorzaak van de laatste 'Noodstop' van de UPS!
 +
 +
Om een nieuw onterecht brandalarm te voorkomen, kan alléén één (1) tijdelijk
 +
geplaatste, mechanische temperatuur-schakelaar de 'Noodstop' veroorzaken.
 +
 +
Het brand-beveiliging-schakelsysteem met de 4 temperatuur sensoren is
 +
afgekoppeld van de UPS-noodstop. Het systeem is wel werkend en nog steeds
 +
aangesloten op het gebouw-bewaking-systeem.
 +
 +
Er is ontdekt dat bij elke toegangsdeur een brand-sleutel-schakelaar aanwezig
 +
was, direct aangesloten op 'Noodstop'. Deze schakelaars werden niet door het
 +
gebouwsysteem bewaakt. De schakelaars zijn afgekoppeld van de 'Noodstop' en
 +
worden nu wél middels het gebouwsysteem bewaakt.
 +
 +
Met deze opzet wordt bereikt:
 +
* dat er nog steeds een werkende brandbeveiliging is, met een tragere sensor op één (1) plaats (nabij de hot-spot).
 +
* dat een storing in het oude circuit of in de deurschakelaars wordt gedetecteerd, maar zeker géén noodstop veroorzaakt.
 +
* dat het ook duidelijk is wanneer een probleem in de UPS de 'Noodstop' veroorzaakt.
 +
 +
Afhankelijk van de toekomstige alarmen zullen nieuwe gegevens beschikbaar
 +
komen die inzicht geven in de problematiek.
 +
 +
Bij uitblijven van enig alarm, is afgesproken dat de huidige inrichting
 +
tenminste twee maanden in bedrijf blijft.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Saturday Jan 31 around 03:00h the power supply fire protection unit in
 +
the server room HG04.070 was activated again, which caused the immediate
 +
and complete power down of all servers in that room. This time as well no sensor had detected
 +
a temperature high enough to activate the protection unit.
 +
 +
There was no extra information available to determine a more definitive cause
 +
for the immediate 'Emergency Stop' of the UPS unit.
 +
 +
To prevent a new faulty fire alarm event, only one (1) temporary, mechanical
 +
temperature switch, can activate the UPS 'Emergency Stop'.
 +
 +
The complete fire alarm power switching unit with 4 temperature senors has been
 +
disconnected from the UPS 'Emergency Stop'. This system is still working and
 +
is still connected to and monitored by the building alarm system.
 +
 +
It has been discovered that every door entrance has a fire-key-switch, directly connected to the UPS 'Emergency Stop'.
 +
These switches were not connected to the building alarm system. The switches are now disconnected from the
 +
UPS 'Emergency Stop' and are now connected to and monitored by the building alarm system.
 +
 +
This setup ensures that:
 +
* there still is a working fire power protection unit, be it with a only one slow sensor at one place (near the hot spot).
 +
* a failure in the old circuit of the door switches will be detected, but cannot cause a UPS 'Emergency Stop'.
 +
* it will be clear when an UPS internal problem is the cause of an UPS 'Emergency Stop'.
 +
 +
Depending on future alarms, new information will come available to explain power failures and their causes.
 +
 +
It is agreed that the current situation will remain in place for at least two months unless an alarm occurs.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker: Josal|Jos Alsters]] 9 feb 2009 12:31 (CET)
 +
 +
=== [Software licenties voor medewerkers en studenten van de RU][Software licenses for employees and students of RU] ===
 +
 +
[nl]
 +
Omdat er veel softwarelicenties zijn, waarbij de voorwaarden vaak verschillen voor gebruik door medewerkers, studenten, op de campus en thuis, heeft het [http://www.ru.nl/uci UCI] een [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/software_bestellen/ nieuwsartikel over het bestellen van software] gemaakt. Veel informatie over (licentie)software is ook te vinden op de [[:Categorie:Software|C&CZ softwarepagina]], bv over [[Microsoft_windows|software voor computers met Microsoft Windows]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Because there are many licenses for software, with different usage rules for employees, students, on campus and at home, the [http://www.ru.nl/uci UCI] published a (Dutch) [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/software_bestellen/ news article about ordering software]. A lot of information about software (licenses) can also be found through the [[:Categorie:Software|C&CZ software page]], e.g. about [[Microsoft_windows|software for computers running Microsoft Windows]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 6 feb 2009 13:15 (CET)
 +
 +
=== [PC-zaalbezetting weer beschikbaar][Computer lab usage available again] ===
 +
 +
[nl]
 +
Het gebruik van de [[Terminalkamers|PC-zalen]] wordt weer [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php?action=tree&tree_id=7 gemonitord]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van [http://www.cacti.net/ Cacti] voor het weergeven van de met SNMP verkregen data.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [[Terminalkamers|computer lab]] usage is being [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php?action=tree&tree_id=7 monitored] again. [http://www.cacti.net/ Cacti] is used as graphing tool for the data that are gathered with SNMP.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 2 feb 2009 21:09 (CET)
 +
 +
=== [PC-zalen opgewaardeerd][PC rooms upgraded] ===
 +
 +
[nl]
 +
In de afgelopen weken hebben vrijwel alle oudere [[Terminalkamers|PC-zalen]] een upgrade gehad. Die PCs hebben nu minimaal 1 GB geheugen en een [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek#.5Bnl.5DSoftware.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DSoftware.5B.2Fen.5D verbeterde MS Windows (WDS) installatie]. Uitzonderingen zijn de hiervoor te oude PCs in TK702 (TK-GIS, HG02.702) en de zelfstudiekamertjes (HG00.2xx).
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The last weeks almost all older [[Terminalkamers|PC rooms]] have had an upgrade. These PCs now have at least 1 GB of memory and a
 +
[http://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek?setlang=en#.5Bnl.5DSoftware.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DSoftware.5B.2Fen.5D better MS Windows (WDS) installation]. Exceptions are the too old PCs in TK702 (TK-GIS, HG02.702) and the "self study rooms" (HG00.2xx).
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 6 feb 2009 11:06 (CET)
 +
 +
=== [Stroomstoring serverruimte HG04.070][Power failure server room HG04.070] ===
 +
 +
[nl]
 +
Om nog onbekende reden is op 20 januari rond 10:45 de brandbeveiliging
 +
op de stroomvoorziening van de computerruimte HG04.070 geactiveerd,
 +
waardoor de stroomvoorziening volledig afgeschakeld werd.
 +
 +
Nadat de de brandbeveiliging buiten bedrijf gesteld was,
 +
werd de stroomvoorziening in fasen weer ingeschakeld,
 +
wat rond 12:00 uur afgerond was.
 +
 +
Hard- en software-problemen konden daarna opgelost worden.
 +
Dit heeft voor sommige systemen (uren-)lang geduurd. Zo is
 +
de disk-service voor studenten de volgende ochtend pas
 +
weer hervat.
 +
 +
Rond 18:00 uur is de brandbeveiliging weer ingeschakeld,
 +
met een grotere marge t.o.v. de ruimte temperatuur.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
January 20, around 10:45h, the power supply fire protection unit in
 +
the server room HG04.070 was activated, which caused an immediate
 +
and complete power down of all servers in that room.
 +
 +
Through bypassing the protection unit, power could be switched on again,
 +
first partially and fully functional again about 12:00h.
 +
 +
Then the fixing hardware and software problems resulting from the immediate shutdown
 +
could be started. This took several hours for some systems.
 +
Work on the student file server lasted until the morning of January 21.
 +
 +
Around 18:00h the protection unit was activated again with a larger margin
 +
for the room temperature.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker: Josal|Jos Alsters]] 21 jan 2009 13:49 (CET)
 +
 +
=== [Afdelingscontactpersonen i.p.v. eerstelijns ondersteuners][Department contacts instead of first line contact (person)] ===
 +
 +
[nl]
 +
De titel "eerstelijnsondersteuner" voor de aanspreekpunten/contactpersonen voor
 +
C&CZ in een vakgroep/afdeling bleek in overleg met anderen op de campus vaak verkeerd
 +
geinterpreteerd te worden, omdat in het algemeen computerondersteuningsgroepen
 +
zichzelf als eerstelijns- en/of tweedelijnsondersteuners betitelden. Daarom wordt
 +
op de C&CZ wiki nu de term "[[:Category:Contactpersonen|afdelingscontactpersoon]]"
 +
(en afgeleide termen) gehanteerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The title "first line contact (person)" for contacts for C&CZ in the departments
 +
of the Faculty of Science was often misinterpreted by people elsewhere because
 +
the term "first line support" in general is associated with the ICT support groups.
 +
Therefore on the C&CZ wiki the term "[[:Category:Contactpersonen|department contact]]"
 +
is now used instead.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 16 jan 2009 14:39 (CET)
 +
 +
=== [Firefox: nieuwe versie met NoScript beveiliging][Firefox: new version with NoScript security] ===
 +
 +
[nl] Op alle beheerde pc's is de nieuwste versie van Firefox geinstalleerd met
 +
[http://noscript.net/  NoScript] als plugin. Deze voorkomt in eerste instantie
 +
de uitvoering van alle scripts op webpagina's. Per website kan vervolgens toestemming gegeven
 +
worden om scripts tijdelijk of altijd uit te voeren. Dit is een uitstekend hulpmiddel om de risico's van websites te verkleinen.[/nl]
 +
[en] On all managed pc's the latest version of Firefox has been installed including
 +
the [http://noscript.net/  NoScript] plugin. NoScript initially forbids execution of all
 +
scripts on a webpage. Per website one can decide to allow scripts temporarily or permanent. This is an
 +
excellent tool to minimize the risks of using websites.[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 23 dec 2008 10:20 (CET)
 +
 +
=== [Tracelab: chemicali&euml;n boekhouding en bestelling][Tracelab: ordering and keeping track of chemicals] ===
 +
 +
[nl]
 +
Vanwege de steeds strengere regelgeving ten aanzien van bestelling en administratie van chemicali&euml;n is het de bedoeling om per 1 januari 2009 alleen nog [[Tracelab]] te gebruiken om chemicali&euml;n te bestellen en dus bestellingen die direct via [[BASS|BASS Finlog]] worden gedaan te weigeren. Dit geldt voor alle eenheden van FNWI (ook in de Researchtoren) en voor alle gebruikers die in de gebouwen van FNWI gehuisvest zijn (dus ook spin-off bedrijven).
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Due to ever more stringent rules for ordering and keeping track of chemicals, the intention is to only order chemicals through [[Tracelab]] from January 1, 2009 and therefore reject orders for chemicals that are directly entered into [[BASS|BASS Finlog]]. This holds for all units of the Faculty of Science (in the Research Tower as well) and for all users who are located in the buildings of the Faculty of Science (hence also the spin-offs).
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] 9 dec 2008 16:38 (CET)
 +
 +
=== [HP4350 printers naar vakgroepen?][HP4350 printers to departments?] ===
 +
 +
[nl]
 +
Een aantal [[Printers en printen|HP4350 dubbelzijdige zwart-wit Postscript printers]] die nog naast de nieuwe [[Ricoh]] multifunctionele machines staan, kunnen verplaatst en/of verkocht worden aan vakgroepen. Wie belangstelling heeft: melden bij C&CZ!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A number of [[Printers en printen|HP4350 double-sided black and white Postscript printers]] that are located next to a new [[Ricoh]] multifunctional machine, can be moved or sold to departments. Interested? Contact C&CZ!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 9 dec 2008 15:24 (CET)
 +
 +
=== Adobe Creative Suite 4 Web/Design Premium ===
 +
 +
[nl]
 +
Op [http://www.surfspot.nl Surfspot] is de [http://www.adobe.com/products/creativesuite Adobe Creative Suite 4 Design/Web Premium Bundel] voor thuisgebruik door medewerkers te koop voor &euro; 40, zowel voor MS-Windows als voor Apple Mac. De produkten voor instellingsgebruik zijn besteld en zullen binnenkort beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On [http://www.surfspot.nl Surfspot] the [http://www.adobe.com/products/creativesuite Adobe Creative Suite 4 Design/Web Premium Bundle] for home use by employees can be bought for &euro; 40, for MS-Windows and for Apple Mac. The products for use within the university have been ordered and will be available soon.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 9 dec 2008 13:47 (CET)
 +
 +
=== Matlab [nieuwe versie][new version] (R2008b) ===
 +
 +
[nl]
 +
Met ingang van december 2008 is er een nieuwe versie (R2008b) van [[Matlab]]. De licentie server heeft al een update gekregen. Binnenkort is deze beschikbaar op alle door C&amp;CZ beheerde PCs met Linux of Windows. Voor meer info over deze release, zie [http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html de Mathworks website]
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Starting December 2008 a new version (R2008b) of [[Matlab]] is available. The license server has already been upgraded. Very soon it will be available on all C&amp;CZ managed PCs with Linux or Windows. For more information about this release, see
 +
[http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html the Mathworks website]
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 9 dec 2008 08:29 (CET)
 +
 +
=== [C&CZ (mid)dagje uit][C&CZ (half) day off] ===
 +
 +
[nl]
 +
Woensdagmiddag 17 december is C&CZ vanaf ca 14:00 een (mid)dagje uit. Voor noodgevallen blijft C&CZ ook dan [[Helpdesk|telefonisch]] bereikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Wednesday December 17 from 14:00 hours, C&CZ will have their (half) day out. In case of emergencies C&CZ can even then be [[Helpdesk|contacted by phone]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 8 dec 2008 23:46 (CET)
 +
 +
=== [Algemene aanwijzingen/waarschuwingen bij het printen][General remarks/warnings about printing] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op de pagina [[Printers_en_printen|Printers en printen]] zijn de volgende aanwijzingen/waarschuwingen opgenomen:
 +
* Maak ''geen stapels'' kopie-afdrukken zonder vooraf te testen.
 +
* Print niet vanaf ''Adobe Acrobat 8'' naar een HP4250/4350.
 +
* Gebruik ''geen kleurenprinter'' voor zwart/wit afdrukken van een kleurenbestand.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On the page [[Printers_en_printen|Printers and printing]] the following remarks/warnings have been added:
 +
* ''Do not make lots of copies'' without testing in advance.
 +
* ''Do not use Adobe Acrobat 8'' to print to an HP4250/4350 printer.
 +
* ''Do not use a color printer'' for black&white prints of a color file.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 18 nov 2008 13:40 (CET)
 +
 +
=== [Alternatief voor Surfnet Usenet News service][Surfnet Usenet News service alternative] ===
 +
 +
[nl]
 +
Het UCI [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/Usenet_via_surfspot/ meldt] een alternatief voor de per 1 juli gestopte Surfnet Usenet News service: de nieuwsgroepvoorziening van [http://www.hitnews.eu/ Hitnews], die via [http://www.surfspot.nl SurfSpot] voor 40 euro/jaar aan te schaffen is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The UCI [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/Usenet_via_surfspot/ announces] an alternative for the Surfnet Usenet News service that ended in July: the [http://www.hitnews.eu/ Hitnews] newsgroups. Through [http://www.surfspot.nl SurfSpot] it costs 40 euro/year.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 28 okt 2008 16:49 (CET)
 +
 +
=== [McAfee licentie wordt opgevolgd door F-Secure][McAfee license stops, F-Secure license starts] ===
 +
 +
[nl]
 +
In het [http://www.ru.nl/rio/ RU ICT Overleg (RIO)] is besloten dat de RU voor 1 september 2009 overstapt van [http://www.mcafee.com McAfee] op [http://www.f-secure.com F-Secure] voor werkplekbeveiliging. De F-Secure Client Security software is op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerkschijf te vinden. Licentiecodes kunnen bij C&CZ verkregen worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://www.ru.nl/rio/ RU ICT Overleg (RIO)] decided that the RU transitions from [http://www.mcafee.com McAfee] to [http://www.f-secure.com F-Secure] for PC security before September 1, 2009. The F-Secure Client Security software has been placed on the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk. License codes can be requested from C&CZ.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 14 okt 2008 18:10 (CEST)
 +
 +
=== [Uitgaande mail op spam gefilterd][Outgoing mail spamfiltered] ===
 +
 +
[nl]
 +
Vanaf vandaag wordt mail die door het [[Email_spam|Science spamfilter]] als spam herkend wordt, ''niet meer naar externe mailservers verstuurd'', maar in een centrale quarantaine-map bewaard. Deze wijziging van het gedrag van de [[Hardware_servers|Science mailservers]] is noodzakelijk omdat die servers anders op een zwarte lijst terecht komen. Het via de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] instellen van [[:Categorie:Email|doorsturen/forwarden van inkomende mail]] levert dus vanaf nu een ''gefilterde mailstroom'' op.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
As of today mail which is recognized by the [[Email_spam|Science spamfilter]]
 +
as being spam is ''not sent to external mailservers anymore'', but saved to a central quarantine folder. This change in the behaviour of the [[Hardware_servers|Science mailservers]] was necessary because those servers otherwise ended up in a blacklist.  The  [[:Categorie:Email|forwarding of incoming mail]] thus gives a ''filtered mail feed'' from now on.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Josal|Jos Alsters]] 14 okt 2008 17:40 (CEST)
 +
 +
=== Ricoh copiers/printers ===
 +
 +
[nl]
 +
Nu de [[Copiers|Ricoh copiers/printers]] een half jaar in gebruik zijn en er binnenkort
 +
een extra machine aangeschaft gaat worden, vindt C&CZ het een goed idee om de wensen/problemen binnen FNWI te inventariseren. Reacties zijn welkom bij de [[Helpdesk|C&CZ helpdesk]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Because the [[Copiers|Ricoh copiers/printers]] have been used for half a year now and soon a
 +
new machine will be bought, C&CZ likes to hear wishes/problems from within the Faculty of Science. Please address these to the [[Helpdesk|C&CZ helpdesk]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 10 okt 2008 15:35 (CEST)
 +
 +
=== [Telefoongids RU automatisch bijgewerkt][Phone Guide RU updated automatically] ===
 +
 +
[nl]
 +
De koppeling tussen de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids FNWI Telefoongids] en het [http://www.ru.nl/rbs RU Relatie Beheer Systeem (RBS)] en daarmee de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Telefoon_en_E-mail_gidsen RU telefoongids]
 +
is een feit. Dat wil zeggen dat de gidsen automatisch aangepast worden doordat de
 +
telefooncontactpersoon (vaak secretariaat) van de afdeling binnen FNWI de gegevens online aanpast na
 +
inloggen op de FNWI Telgids Mutatie website. In de FNWI-telefoongids kan men
 +
ook gegevens opnemen van labs, liften, secretariaten etc., alleen de
 +
gegevens bij een U-nummer kunnen in RBS. Voor meer informatie zie de [[:Categorie:Telefonie|Telefoniepagina]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The interface between the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids Science phone guide] and the [http://www.ru.nl/rbs RU Relation Management System (RBS)] and through that with the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Telefoon_en_E-mail_gidsen|RU phone guide] is working now.
 +
That means that the guides will automatically be updated when
 +
the telefone contact person (usually the secretary) of a department within the Science Faculty
 +
logs into and updates the Science Phone Guide  website. In the Science Phone Guide one can also
 +
enter information of labs, elevators, secretariats etc., only the data for a U-number will
 +
end up in RBS. For more information see the [[:Category:Telefonie|Telephony page]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Bertw|Bert Witte]] 9 okt 2008 17:49 (CEST)
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud verbinding RU-UMCN 22 september 18:00-22:00][Network maintenance connection RU-UMCN September 22 18:00-22:00] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op 22 september tussen 18:00-22:00 uur krijgt de netwerkverbinding tussen RU en UMCN St. Radboud een upgrade naar 1 Gigabit per seconde, waardoor er gedurende die tijd problemen met die verbinding kunnen zijn. 
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
September 22 between 18:00-22:00 hours the network connection between RU and UMCN St. Radboud will be upgraded to 1 Gigabit per second, which will cause problems withthat connection during that time period.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 10 sep 2008 15:49 (CEST)
 +
 +
 +
=== [Aanmelden reparaties/storingen via de helpdesk website][Reporting repairs/problems through the helpdesk website] ===
 +
 +
[nl]
 +
Sinds enige maanden gebruiken diverse medewerkers en studenten al de [https://helpdesk.science.ru.nl/cncz/ C&CZ helpdesk website] om [[Reparaties|reparaties]] aan te vragen en ook andere storingen te melden. Men moet hier inloggen met de [[Login|Science loginnaam]]. Voordelen zijn dat men bij een bekend apparaat, zoals een [[Windows_beheerde_werkplek|Beheerde Werkplek PC]] geen serienummers e.d. hoeft te vermelden en dat men de afhandeling van de storing zelf via de website kan volgen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Since a few months several employees and students use the [https://helpdesk.science.ru.nl/cncz/ C&CZ helpdesk website] to request repairs and report other problems. One has to login on the website with the [[Login|Science login name]]. Advantages are that if the machine is known, like with a [[Windows_beheerde_werkplek|Managed Workplace PC]], one doesn't need to fill in serial numbers and that one can follow the actions for the repair through the website.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 3 sep 2008 17:20 (CEST)
 +
 +
=== [Overlast voor collega's door reactie op phishing mail (waarin om wachtwoord gevraagd wordt)][Causing trouble for colleagues by reacting to phishing mail (mail asking for password)] ===
 +
 +
[nl]
 +
Een week geleden reageerde een al te argeloze medewerker op een phishing mail door het sturen van loginnaam en wachtwoord. Even later werd dat misbruikt om grote hoeveelheden spam via onze webmailserver te versturen. Daardoor kwam een mailserver van ons op een zwarte lijst te staan, waardoor allerlei organisaties tijdelijk geen mail meer van ons accepteerden. Graag wil C&CZ daarom *nogmaals* benadrukken dat het uiterst onverstandig is om voetstoots alles te geloven wat in een brief of e-mail staat en dat *geen enkele officiele instantie* u ooit per email of telefonisch om uw wachtwoord zal vragen, net zomin als om uw pincode van uw bankrekening.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A week ago a too naive colleague reacted to a phishing mail by sending his loginname and password. Soon after that loginname was misused to send large amounts of spam through our webmail server, which lead to the appearance of one of our servers in a blacklist. That made it impossible for that server to send mail to some organisations. C&CZ likes to stress *again* that it is not very wise to believe something just because is written in a letter or e-mail and that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 sep 2008 12:23 (CEST)
 +
 +
=== [H:-schijf van studenten verhuisd en vergroot][H:-disk of students moved and enlarged] ===
 +
 +
[nl]
 +
Vanwege de nieuwe [[Terminalkamers|terminalkamer]] TK023 met dual-boot Windows/Linux PC's zijn alle H:-schijven (homedirectories onder Linux/Unix) van studentenlogins verhuisd naar een nieuwe server. Dat gaf ook de mogelijkheid om de [[Quota_bekijken|quota]] op die schijf te verhogen naar 1 GB per student.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Because of the new [[Terminalkamers|computer lab]] TK023 with dual-boot Windows/Linux PC's, the H:-disks (home directories under Linux/Unix) of students have been moved to a new server. This made it also possible to enlarge the [[Quota_bekijken|quota]] on that disk to 1 GB per student.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 3 sep 2008 11:53 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe PC-zaal TK023][New computer lab TK023] ===
 +
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe [[Terminalkamers|terminalkamer]] TK023 (HG00.023), met 41 moderne PC's met grote 24" schermen met hoge resolutie. Voor C&CZ is dit een nieuw type: de gebruiker kan zowel Windows-XP als Fedora Linux starten. Zo'n dual- of multi-boot PC is de standaard voor de toekomst van de terminalkamers, met later vast ook Windows-Vista naast Windows-XP.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new [[Terminalkamers|computer lab]] TK023 (HG00.023) is available, with 41 modern PC's with big 24" screens with high resolution. For C&CZ this is a new type: the user can boot Windows-XP as well as Fedora Linux. Such a dual- or multi-boot PC is the standard for the future for the computer labs, with in the future almost certainly also Windows-Vista next to Windows-XP.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 3 sep 2008 00:12 (CEST)
 +
 +
=== [Openingstijden  C&CZ verruimd][Opening hours C&CZ extended] ===
 +
 +
[nl]
 +
C&CZ heeft de [[Helpdesk|openingstijden]] verruimd, onze nieuwe openingstijden zijn van 08:00 uur tot 18:00 uur.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ has extended the [[Helpdesk|opening hours]], our new opening hours are from 08:00 to 18:00.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 sep 2008 17:24 (CEST)
 +
 +
=== [Personele wijzigingen bij C&CZ][Personnel changes at C&CZ] ===
 +
 +
[nl]
 +
Per 1 september gaat [[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] zich voornamelijk bezig houden met het leiden van het project voor de invoering van het universiteitsbrede roostersysteem op basis van [http://www.scientia.com/nl/ Syllabus Plus]. Daarom treedt hij terug als afdelingshoofd, al blijft hij wel als adviseur aan C&CZ verbonden. Hij wordt als afdelingshoofd opgevolgd door [[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]], die op zijn beurt bij systeembeheer/ontwikkeling wordt opgevolgd door [[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
As of September 1, [[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] will mainly concern himself with leading the university project for the introduction of [http://www.scientia.com/nl/ Syllabus Plus]. Therefore he resigns as head of C&CZ, although he stays at C&CZ in the role of advisor. The new head of C&CZ is [[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]]. The vacancy within System Administration/Development is filled by [[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 sep 2008 17:08 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe versies Endnote beschikbaar][New version Endnote available] ===
 +
 +
[nl]
 +
Een CD van Endnote versie X2 is beschikbaar voor MS-Windows, versie X1 voor Macintosh. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De CD's kunnen ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik.
 +
Over enkele weken zal het ook de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A CD of Endnote version X2 is available for MS-Windows, version X1 for Macintosh. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too. In a few weeks it will also be available on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 27 aug 2008 10:37 (CEST)
 +
 +
 +
=== [Surfnet Usenet News service gestopt][Surfnet Usenet News service ended] ===
 +
 +
[nl]
 +
Zoals [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws_archief#.5BSurfnet_Usenet_News_voorziening_wordt_gestopt.3F.5D.5BSURFnet_stops_Usenet_News_service.3F.5D in maart al aangekondigd], heeft Surfnet de Usenet News service gestopt. Het [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/usenet_news/ UCI nieuwsartikel hierover] somt een aantal alternatieven op.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
As was [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws_archief#.5BSurfnet_Usenet_News_voorziening_wordt_gestopt.3F.5D.5BSURFnet_stops_Usenet_News_service.3F.5D announced in March], Surfnet ended the Usenet News service. The [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/usenet_news/ UCI news article on this subject] lists a number of alternatives.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 aug 2008 17:15 (CEST)
 +
 +
=== [Kritiek lek in Adobe Acrobat t/m versie 8.1.2][Critical security flaw in Adobe Acrobat t/m versie 8.1.2] ===
 +
 +
[nl]
 +
In Adobe Acrobat is een [http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb08-15.html kritiek beveiligingslek] ontdekt. Alle versie 8 gebruikers wordt aangeraden om naar versie "8.1.2 Security Update 1" te gaan. Omdat de site-license voor Adobe software onlangs eindelijk rond kwam, kan men deze update waarschijnlijk het beste combineren met de upgrade naar de Professional versie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Adobe Acrobat has a [http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb08-15.html critical security flaw], all users of version 8 are recommended to update to version "8.1.2 Security Update 1". Since the site-license for Adobe software has finally come through, this update can probably best be combined with the update to the Professional version.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 1 jul 2008 14:09 (CEST)
 +
 +
=== [Adobe Creative Suite op install-schijf en te leen][Adobe Creative Suite on install-disc and can be lent]===
 +
 +
[nl]
 +
De DVD's van Adobe CS3 Design Premium UK en NL voor [[Microsoft_windows|MS-Windows]] en voor UK [[Macintosh]] zijn op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf gezet. Voor serienummers kan men zich tot Postmaster wenden. De DVDs zijn ook te leen op HG03.055. Voor de andere versies (Web) lijkt minder belangstelling te bestaan. Mag op de campus door medewerkers en studenten gebruikt worden. Medewerkers kunnen voor thuisgebruik een DVD set voor 35 euro aanschaffen bij [http://www.surfspot.nl Surfspot]. Thuisgebruik door studenten is niet toegestaan onde deze licentievoorwaarden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The DVD's of Adobe CS3 Design Premium UK and NL for [[Microsoft_windows|MS-Windows]] and for UK [[Macintosh]] have been copied to the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disc. Postmaster can provide serial numbers. The DVDs can also be borrowed at HG03.055. The other versions (Web) probably are less popular. May be used on campus by employees and students. Employees can purchase at  [http://www.surfspot.nl Surfspot] a DVD set for use at home. Home use by students is not covered by this license.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 1 jul 2008 13:56 (CEST)
 +
 +
=== ChemBioOffice ===
 +
[nl]
 +
Floris van Delft (afdeling Organische Chemie) heeft een beschrijving gemaakt van de functionaliteit van het pakket [[ChemBioOffice]]. Het pakket kan door iedereen met een science-mailadres (studenten en staf) gratis gedownload en geinstalleerd worden. Floris (F.vanDelft@science.ru.nl) is bereid om vragen over gebruik van het pakket te beantwoorden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Floris van Delft (department Organic Chemistry) made a description of the functionality of the software package [[ChemBioOffice]]. The package may be downloaded, free of charge, by everyone who has a science mail account (staff and students). Floris (F.vanDelft@science.ru.nl) is willing to answer questions about the usage of the package.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] 25 jun 2008 15:24 (CEST)
 +
 +
=== Software update: Maple 12 ===
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe versie (12) van [[Maple]] ge&iuml;nstalleerd op Linux/Solaris. Begin volgende week zal het ook de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] beschikbaar zijn. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De CD's kunnen ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version (12) of [[Maple]] has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]]. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 19 jun 2008 16:24 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe versie van de Windows Beheerde Werkplek PC][New version of the Windows Managed PC] ===
 +
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe installatiemethode voor de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]], die door diverse groepen werkplekondersteuners op de RU samen gemaakt is en onderhouden wordt in het kader van het SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) project. Het voornaamste verschil is dat er meer software ge&iuml;nstalleerd is, die ook minder vaak afhankelijk is van een netwerkschijf. Veel PC's in het [[Terminalkamers|Studielandschap]] en diverse afdelings-PCs zijn op de nieuwe manier ge&iuml;nstalleerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
There is a new installation method for the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]], that has been developed and is being maintained by several IT-support groups in the RU tohether, in the SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) project. The main difference is that more software is installed, and that it is less dependent on network drives. Many PCs in the [[Terminalkamers|Study Landscape]] and several departmental PCs have been installed with the new method.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 19 jun 2008 16:10 (CEST)
 +
 +
=== Software update: TeXlive 2007 ===
 +
 +
[nl]
 +
Vandaag is op de door C&CZ beheerde Windows en Unix computers TeXlive 2007 de standaard versie van (La)TeX geworden, als opvolger van TeXlive 2005. Als er geen problemen gemeld worden, zal de oude versie over enkele enige maanden verwijderd worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Today TeXlive 2007 replaced TeXlive 2005 as the standard version of (La)TeX on Windows and Unix computers managed by C&CZ. If no problems are reported, the old version will be removed in a few months.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2008 18:06 (CEST)
 +
 +
=== [Matlab: TIMEOUTALL ingevoerd, installatieprocedure gewijzigd][Matlab: TIMEOUTALL introduced, installation procedure changed] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op voorstel van grootgebruiker [http://www.ru.nl/fcdonders FC Donders] is op de door C&CZ beheerde [[Matlab]] licentie server de optie 'TIMEOUTALL 3600' aangezet. Dat heeft het voordeel dat een inactieve gebruiker een licentie van Matlab of een toolbox hooguit 1 uur vasthoudt, maar zou voor de vele tientallen gelijktijdige Matlab gebruikers binnen Radboud Universiteit en Ziekenhuis ook enige overlast kunnen geven, omdat na 1 uur inactiviteit de licentie vrijgegeven wordt. In principe kan het dus voorkomen dat een lange tijd lopende Matlab job stopt omdat er op dat moment even geen licentie beschikbaar is.
 +
 +
Met Matlab versie R2008a is ook de [[Matlab| Matlab installatieprocedure]] gewijzigd. 
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
After an idea from [http://www.ru.nl/fcdonders FC Donders], C&CZ changed the options for the [[Matlab]] license server to include a 'TIMEOUTALL 3600'. This has the advantage that an inactive user can hold a license for Matlab or a toolbox for 1 hour at maximum, but could cause problems sometimes for the many tens of users within Radboud Unicversity and Hospital, because it can happen that a long-running Matlab job stops because there is currently no license available.
 +
 +
With Matlab version R2008a the [[Matlab| Matlab installation procedure]] has been changed.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2008 16:59 (CEST)
 +
 +
=== [Adobe: medewerker thuisgebruik site-license via surfspot.nl te koop][Adobe: employee home-use site-license software available on surfspot.nl] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op [http://www.surfspot.nl Surfspot] zijn de site-license producten van [http://www.adobe.com Adobe] voor thuisgebruik door medewerkers nu te koop voor 35 euro per bundel. Men kan kiezen tussen Engelse of Nederlandse versies van de 'web' of 'design' bundel. In beide bundels zit o.a. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Alleen de 'design' bundel bevat InDesign. De site-license producten voor installatie op de campus zijn met spoed besteld.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On [http://www.surfspot.nl Surfspot] the site-license products of [http://www.adobe.com Adobe] for home-use by employees are available for 35 euro per bundle. One can choose between the English or Dutch version of the 'web' or 'design' bundle. Both bundles contain a.o. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Only the 'design' bundle contains InDesign. The site license products for installation on campus have been urgently ordered.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 13 jun 2008 15:39 (CEST)
 +
 +
=== [Lek in Adobe Flash Player][Adobe Flash Player Security Vulnerability] ===
 +
 +
[nl]
 +
Vorige week werd er melding gemaakt van [http://core.tweakers.net/nieuws/53697/nieuwe-exploit-in-flash-player-direct-misbruikt.html misbruik door het installeren van keyloggers] door gebruik van een 
 +
[http://blogs.adobe.com/psirt/2008/05/potential_flash_player_issue_u_1.html beveiligingslek in de Adobe Flash plugin] in webbrowsers als Internet Explorer en Firefox. Op de door C&CZ beheerde machines is de laatste versie van de Flash plugin beschikbaar die dit probleem niet heeft. C&CZ raadt iedereen aan om te upgraden naar versie 9.0.124.0 als dat nog niet gedaan is. Testen kan via de [http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ Adobe testpagina] door de muis boven "About" te houden. Voor nog meer browserveiligheid kan men vrij eenvoudig de Firefox extensie [http://noscript.net/ NoScript] installeren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Last week word was spread about [http://core.tweakers.net/nieuws/53697/nieuwe-exploit-in-flash-player-direct-misbruikt.html abuse by installing keyloggers] through a [http://blogs.adobe.com/psirt/2008/05/potential_flash_player_issue_u_1.html security vulnerability in the Adobe Flash plugin] of browsers like Internet Explorer and Firefox. C&CZ managed computers have been updated to the latest version. C&CZ advises everybody to upgrade to version 9.0.124.0 if not already done. Testing can be done through the  [http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ Adobe testpage] and holding the mouse above "About". For even more browser security one can quite easily install the Firefox extension [http://noscript.net/ NoScript].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 11 jun 2008 11:46 (CEST)
 +
 +
=== [Adobe software wordt toch site-licentie!][Adobe software will become site-license after all!] ===
 +
 +
[nl]
 +
Vanmiddag meldde [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] dat de site-license overeenkomst tussen SURFdiensten en [http://www.adobe.com Adobe] voor het Nederlandse onderwijs een definitieve status had gekregen. De producten en codes voor de licentieproducten zullen volgens planning in de loop van volgende week beschikbaar komen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Today [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] reported that the site license agreement between SURFdiensten and [http://www.adobe.com Adobe] for Dutch schools and universities reached a final status. The products and codes for the licensed products are expected to become available next week.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 6 jun 2008 15:32 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe versie van Mathematica (6.0.2.1)][New version of Mathematica (6.0.2.1)] ===
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe versie (6.0.2.1) van [[Mathematica]] ge&iuml;nstalleerd. De CD's zijn te leen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version of [[Mathematica]] has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 3 jun 2008 13:34 (CEST)
 +
 +
=== [MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* te leen][MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* can be borrowed] ===
 +
 +
[nl]
 +
Een CD van [[Macintosh|MS Office 2008 voor Mac]] is te leen voor gebruik op de campus en Macs van afdelingen, zowel de NL- als de UK-versie. Voor thuisgebruik kan men bij [http://www.surfspot.nl Surfspot] relatief goedkoop de software aanschaffen, al is het altijd duurder dan het vrij verkrijgbare [http://www.openoffice.org OpenOffice].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A CD of [[Macintosh|MS Office 2008 for Macintosh]] can be borrowed for campus use and on Macs owned by departments, the NL- as well as the UK-version. For home use one can buy it relatively cheap at [http://www.surfspot.nl Surfspot], althoug it is always more expensive than the free [http://www.openoffice.org OpenOffice].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 20 mei 2008 17:02 (CEST)
 +
 +
=== [Opruimen oude mail-adressen helpt spam voorkomen][Removing old mail addresses helps prevent spam] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op dit moment (mei 2008) komt het regelmatig voor dat plotseling veel spam verstuurd wordt vanaf diverse plekken op het Internet, met als (vervalst) afzender-adres een oud "@sci.kun.nl" adres. Voor een eigenaar van zo'n adres levert dat veel overlast op, omdat de spam die niet afgeleverd kan worden "terug" gaat naar het gebruikte afzender-adres. Om die overlast te verminderen is het een goed idee om op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ website] te kijken welke oude "kun.nl" afdressen weg kunnen en dat te mailen naar postmaster.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
At this time (May 2008) we often see that suddenly a lot of spam is sent from different places on the Internet, with a (fake) sender address of the old "@sci.kun.nl" form. For the owner of such an address this  gives some trouble, since the spam that cannot be delivered wiil come "back" to the sender address that was used. To help prevent this, it is a good idea to look in the [http://diy.science.ru.nl DIY website] which old "kun.nl" addresses can be removed and mail that to postmaster.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Josal|Jos Alsters]] 10 apr 2008 12:48 (CEST)
 +
 +
 +
 +
  
 
=== [Standaard RU-laptop uitgezocht][Standard RU-laptop chosen] ===
 
=== [Standaard RU-laptop uitgezocht][Standard RU-laptop chosen] ===

Revision as of 17:42, 9 September 2010

For recent news items see News


Jos Alsters 10 apr 2008 12:48 (CEST)

New Comodo certificates with Windows Mobile 6.1 problem

The new Comodo certificates, that were announced in May, are gradually being used by RU-servers. The expectation that these certificates would be "popup free", has not been completely fulfilled: users with a Windows Mobile 6.1 smartphone are advised to check the presence of the Comodo SSL root certificate. Without this root certificate, usage of the secure wireless network or secure RU-websites will become impossible.

Ben Polman 23 dec 2009 16:40 (UTC)

F-Secure: new version, less system impact

Version 9 of the F-Secure security software is available on Radboudnet. The new version has less system impact. The RU-license encompasses home use by employees and students. In January 2010, C&CZ will start deploying this version on the C&CZ-managed MS-Windows pc's.

Wim Janssen 23 dec 2009 14:13 (UTC)

Backup tape robots upgraded

C&CZ has upgraded its two 5 year old LTO2 (200 Gb/tape uncompressed) 8-Tape Library units to two LTO4 (800 Gb/tape uncompressed) 24-Tape Library units. We named them R2D2 and C3PO. This upgrade not only increases the backup capacity by a factor of 12, which is necessary because more and more data needs to be backupped. It also speeds up the backup and restore times because the drives are faster and the manual operational overhead is reduced.

In the near future we will be looking for a new destination for our old but still trustworthy LTO2 units. If you are interested please mail to postmaster at science.ru.nl.

Caspar Terheggen 23 dec 2009 15:48 (UTC)

Troosterprijs 2009 to Remco Aalbers

The Trooster Award 2009 has been awarded to Remco Aalbers. One of the systems he developed is the web application RUMBA (RU Master Bachelor) for creating and consulting course information. Some other highlights of his work: the education pressure report system ROB, the experimental student portfolio, the Virtual Classroom for Biology and the wiki’s. The presentation of the award was Friday December 18, 16:00 hours in HG00.304. In his presentation Aalbers didn't expand on the developed systems, but explained his method of development: Agile software development of web applications based on open standards and open source.

Peter van Campen 21 dec 2009 11:07 (UTC)

Valid e-mail in Spam folder

On 7 december, during the regular update of the spamfilter, a new filter set turned out to tag too many valid messages as spam. Therefore some valid mail ended up in people's Spam folders, so-called false positives. Please search your Spam folder (a subfolder of Inbox) for false positives. It is advisable to do so once a week even under normal circumstances if you do not want to miss any mail, but for December 7 and 8 there is a direct reason to do so.

Additional information on our virus and spam filtering and the personal settings, is available.

We apologise for any inconvenience this may have caused.

Peter van Campen 15 dec 2009 17:08 (UTC)

Power outage in computer room

On December 13 2009 at 18:50 we suffered a power outage in our computer room *behind* the UPS, that is meant to shield the servers from problems with the electricity grid. The UVB investigates the cause of the problem. The outage caused the failure of several file servers, web servers (including squirrel), one of the LDAP servers, etc. All systems have been reconnected to a different power supply and at 10:20 all systems were started. In the next hour all services should become available again.

Caspar Terheggen 14 dec 2009 09:24 (UTC)

Linux print problem and change

The FSR reported a security problem with printing on Fedora Linux, that made it possible to print using the budget of a different user. As a temporary emergency solution, one has to supply a password when printing login server, like lilo and stitch, to a budgeted printer. See the print information to print from within an application that doesn't ask for a password. A final solution, the deployment of a central CUPS-server, couldn't be realized in a very short timeframe. Thanks to the FSR for reporting this problem.

Ron Sommeling 19 nov 2009 13:53 (UTC)

Linux login servers: upgrade and addition

The operating system of the general purpose Linux login server lilo (formally porthos.science.ru.nl) has been upgraded to Fedora 11. Also a second Linux login server named stitch (formally lijfwacht.science.ru.nl) is now available. Lilo and stitch are identical as far as the software is concerned but stitch has newer, more powerful hardware (8 cores, 2.5 GHz each, 8GB internal memory). In case of a problem with one of these servers the other one serves as backup. These changes were initiated because of a security issue on lilo before the upgrade and agree with our goal to eliminate the old Solaris login servers solo and solost eventually. For more info, see the servers page.

Caspar Terheggen 19 nov 2009 13:19 (UTC)

BASS update locally managed pc and downtime

If one uses a locally managed pc, one should update BASS before November 9 to avoid problems. The C&CZ Managed Windows pc's are or will be updated by C&CZ. This update is necessary to use the new BASS servers. Because of this update, BASS cannot be used between Friday November 6, 12:00 hours and Monday November 9, 08:00 hours.

Peter van Campen 16 okt 2009 14:53 (UTC)

Internet domain name registration/relocation

C&CZ has recently obtained a partner account at domain name registrar QDC, allowing us to register a .nl, .com, .org or .eu domain name quickly and easily. The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ Internet domain name servers). In this way Radboud University Nijmegen becomes the owner of the domain name instead of an individual employee of a department). Relocation of existing domain names to the registrar QDC is also possible, but will involve some additional paperwork, see the domain name registration page for additional details.

Caspar Terheggen 1 okt 2009 14:58 (UTC)

Student printer changes

Next to printer jansteen another HP4350 black-and-white laserprinter jansteen2 has been placed. This makes printing easier for students: if one of these printers has a problem, one can just pick the other one. Repairs of these printers can take a long time, because there is no support contract anymore for these printers. The HP4350 printers monet and chagall have been removed.

Theo Neuij 28 sep 2009 12:05 (UTC)

PC-rooms renewed and expanded

The more than five year old pc's in PC-rooms HG00.029 en HG02.702 have been replaced by new ones. At the same time the number of pc's has been increased by 27 to accommodate the larger number of students. Both rooms are dual-boot: every pc can be used with Microsoft Windows or with Fedora Linux. By waiting for the lower prices of the standard supplier, that were a result of the European tender of pc's, thousands of euro's could be saved. The plan is to replace the other about hundred pc's that were bought for the pc-rooms in 2004, at the time of the completion of the first phase of the Huygens building, at the end of 2009.

Peter van Campen 25 sep 2009 14:31 (UTC)

New version of Mediawiki

The latest stable version of Mediawiki (1.15.1) has been installed, all wikis of the Science Faculty are running on this version now. At the same time the installed extensions have been upgraded.

Ben Polman 26 aug 2009 09:38 (UTC)

New faster Ricoh printer/copier

The printer, scanner en copier Ricoh Aficio MP 5000 with the name watt is replaced by a faster B&W Ricoh Aficio MP 7000 with the name volta.

The address book of watt is largely copied to volta. Volta can only scan in B&W.

Ron Sommeling 17 aug 2009 07:10 (UTC)

Redundant fiber uplinks

From today all network switches in the Huygens building and other buildings at Toernooiveld are linked to the FNWI router by a second, redundant fiber uplink. This router consists of two linked autonomous switches at different locations. As result of this a defective fiber link or failing router switch will not instantly effect the existing network connections. Obviously an improved availability of the network services.

Marcel Kuppens 20 jul 2009 12:06 (CEST)

F-Secure license codes on Intranet

To make it easier to switch from McAfee to F-Secure the RU ICT security website lists all information on F-Secure software. After logging in with U- or S-number, the license codes are immediately available.

Peter van Campen 2 jul 2009 16:08 (CEST)

New wiki extension AWC Forum available

A new forum extension can now be used in all wikis, see the installed MediaWiki extensions on how to enable this extension.

Remco Aalbers 17 jun 2009 16:02 (CEST)

Free RSI prevention software

The free RSI prevention software Workrave is available on all C&CZ managed Windows pc's. If Workrave doesn't start automatically, one can start it with Start -> Programs -> Workrave. When one doesn't want Workrave to start automatically, one can go to Start->Programs->Startup and delete Workrave there.

Theo Neuij 17 jun 2009 14:26 (CEST)

Fast info pc's, also for non-Science users

A few days ago a column with four pc's has been placed in the central street of the Huygens building, next to the Library of Science. Students asked for pc's to look up information fast, IHZ ordered the design of the piece of furniture, C&CZ placed the pc's. New is that also non-Science users can login with credentials from a different domain than Science, e.g. in the RU-domain with s-number and KISS-password for a student. U-number and RU-password for an employee doesn't work (yet). In order to login fast, no roaming profiles are loaded for a user. Specific Science software and printing is not possible (yet).

Peter van Campen 16 jun 2009 17:11 (CEST)

C&CZ day out: July 8

The yearly day out of C&CZ is scheduled for July 8. C&CZ can be reached in case of serious disruptions of service.

Peter van Campen 16 jun 2009 16:07 (CEST)

McAfee stops, switch to F-Secure

The end date of the earlier announced license for McAfee security software, September 1, 2009, comes nearer! On the Windows Managed pc's McAfee is step by step being replaced by F-Secure, starting with PC-rooms and study landscape. Employees and students can also use The F-Secure Client Security software at home. It can be found on the install network disk. License codes can be requested from C&CZ. Adequate security is more than just a virus scanner, see e.g. the RU ICT-security website (in Dutch) on securing and cleaning a pc.

Wim Janssen 16 jun 2009 15:44 (CEST)

Software update: Maple 13

A new version (13) of Maple has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the Windows-XP Managed PCs. It can be installed on Windows from the install network disk, but the DVDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.

Peter van Campen 12 jun 2009 17:55 (CEST)

SPSS 16 available on all linux systems

The statistical software package SPSS is now available on all linux systems.

Ben Polman 5 jun 2009 16:08 (CEST)

New version of Mathematica (7.0)

A new version of Mathematica (7.0) has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.

Ben Polman 27 mei 2009 16:54 (CEST)

Mathematica Player

Mathematica Player is installed in all terminal rooms, this enables you to play Mathematica notebooks. See the Wolfram website for more information.

Ben Polman 27 mei 2009 12:07 (CEST)

Different Surfnet SSL-certificates

One can/could acquire free SSL-certificates of Cybertrust through Surfnet. The contract period with Cybertrust ends 1-1-2010 and all certificates will become invalid 3 months later. Starting from July new certicates can be acquired from Comodo. See for more information. Advantages of comodo are wilcard certificates and private certificates. More information will follow as soon as the service is available.

Ben Polman 20 mei 2009 15:55 (CET)

Address book of Faculty of Science in Outlook/Thunderbird/Squirrel

It is very easy to find all mail addresses of staff and students in Outlook, Thunderbird and Squirrel using the LDAP address book.

Ben Polman 24 mrt 2009 13:50 (CET)

Van Dale dictionaries online

The UB has a license for the Van Dale dictionaries online. These can also be used at home.

Peter van Campen 20 mrt 2009 12:21 (CEST)

New version squirrel (webmail)

squirrel.science.ru.nl has been replaced by the latest version and has been moved to a new web server.

Ben Polman 20 feb 2009 16:54 (CET)

1234567890 seconds since The Epoch

Next Saturday February 14 at 00:31:30 local time the time counter that is commonly used in the Unix world, i.e. the number of seconds since January 1, 1970 UTC ('The Epoch'), reaches the pleasing value of 1234567890. Perhaps even more exciting is the fact that in the early morning of January 19, 2038 the counter reaches the maximum value that can be stored in a 32 bit signed integer. Luckily there still is enough time to find a solution for this daunting challenge compared to which the Y2K problem was just a stroll in the park.

Caspar Terheggen 9 feb 2009 14:22 (CET)

Again power failure server room HG04.070

Saturday Jan 31 around 03:00h the power supply fire protection unit in the server room HG04.070 was activated again, which caused the immediate and complete power down of all servers in that room. This time as well no sensor had detected a temperature high enough to activate the protection unit.

There was no extra information available to determine a more definitive cause for the immediate 'Emergency Stop' of the UPS unit.

To prevent a new faulty fire alarm event, only one (1) temporary, mechanical temperature switch, can activate the UPS 'Emergency Stop'.

The complete fire alarm power switching unit with 4 temperature senors has been disconnected from the UPS 'Emergency Stop'. This system is still working and is still connected to and monitored by the building alarm system.

It has been discovered that every door entrance has a fire-key-switch, directly connected to the UPS 'Emergency Stop'. These switches were not connected to the building alarm system. The switches are now disconnected from the UPS 'Emergency Stop' and are now connected to and monitored by the building alarm system.

This setup ensures that:

  • there still is a working fire power protection unit, be it with a only one slow sensor at one place (near the hot spot).
  • a failure in the old circuit of the door switches will be detected, but cannot cause a UPS 'Emergency Stop'.
  • it will be clear when an UPS internal problem is the cause of an UPS 'Emergency Stop'.

Depending on future alarms, new information will come available to explain power failures and their causes.

It is agreed that the current situation will remain in place for at least two months unless an alarm occurs.

Jos Alsters 9 feb 2009 12:31 (CET)

Software licenses for employees and students of RU

Because there are many licenses for software, with different usage rules for employees, students, on campus and at home, the UCI published a (Dutch) news article about ordering software. A lot of information about software (licenses) can also be found through the C&CZ software page, e.g. about software for computers running Microsoft Windows.

Peter van Campen 6 feb 2009 13:15 (CET)

Computer lab usage available again

The computer lab usage is being monitored again. Cacti is used as graphing tool for the data that are gathered with SNMP.

Wim Janssen 2 feb 2009 21:09 (CET)

PC rooms upgraded

The last weeks almost all older PC rooms have had an upgrade. These PCs now have at least 1 GB of memory and a better MS Windows (WDS) installation. Exceptions are the too old PCs in TK702 (TK-GIS, HG02.702) and the "self study rooms" (HG00.2xx).

Theo Neuij 6 feb 2009 11:06 (CET)

Power failure server room HG04.070

January 20, around 10:45h, the power supply fire protection unit in the server room HG04.070 was activated, which caused an immediate and complete power down of all servers in that room.

Through bypassing the protection unit, power could be switched on again, first partially and fully functional again about 12:00h.

Then the fixing hardware and software problems resulting from the immediate shutdown could be started. This took several hours for some systems. Work on the student file server lasted until the morning of January 21.

Around 18:00h the protection unit was activated again with a larger margin for the room temperature.

Jos Alsters 21 jan 2009 13:49 (CET)

Department contacts instead of first line contact (person)

The title "first line contact (person)" for contacts for C&CZ in the departments of the Faculty of Science was often misinterpreted by people elsewhere because the term "first line support" in general is associated with the ICT support groups. Therefore on the C&CZ wiki the term "department contact" is now used instead.

Caspar Terheggen 16 jan 2009 14:39 (CET)

Firefox: new version with NoScript security

On all managed pc's the latest version of Firefox has been installed including the NoScript plugin. NoScript initially forbids execution of all scripts on a webpage. Per website one can decide to allow scripts temporarily or permanent. This is an excellent tool to minimize the risks of using websites.

Ben Polman 23 dec 2008 10:20 (CET)

Tracelab: ordering and keeping track of chemicals

Due to ever more stringent rules for ordering and keeping track of chemicals, the intention is to only order chemicals through Tracelab from January 1, 2009 and therefore reject orders for chemicals that are directly entered into BASS Finlog. This holds for all units of the Faculty of Science (in the Research Tower as well) and for all users who are located in the buildings of the Faculty of Science (hence also the spin-offs).

Kees Keijzers 9 dec 2008 16:38 (CET)

HP4350 printers to departments?

A number of HP4350 double-sided black and white Postscript printers that are located next to a new Ricoh multifunctional machine, can be moved or sold to departments. Interested? Contact C&CZ!

Ron Sommeling 9 dec 2008 15:24 (CET)

Adobe Creative Suite 4 Web/Design Premium

On Surfspot the Adobe Creative Suite 4 Design/Web Premium Bundle for home use by employees can be bought for € 40, for MS-Windows and for Apple Mac. The products for use within the university have been ordered and will be available soon.

Caspar Terheggen 9 dec 2008 13:47 (CET)

Matlab new version (R2008b)

Starting December 2008 a new version (R2008b) of Matlab is available. The license server has already been upgraded. Very soon it will be available on all C&CZ managed PCs with Linux or Windows. For more information about this release, see the Mathworks website

Ben Polman 9 dec 2008 08:29 (CET)

C&CZ (half) day off

Wednesday December 17 from 14:00 hours, C&CZ will have their (half) day out. In case of emergencies C&CZ can even then be contacted by phone.

Peter van Campen 8 dec 2008 23:46 (CET)

General remarks/warnings about printing

On the page Printers and printing the following remarks/warnings have been added:

  • Do not make lots of copies without testing in advance.
  • Do not use Adobe Acrobat 8 to print to an HP4250/4350 printer.
  • Do not use a color printer for black&white prints of a color file.

Ron Sommeling 18 nov 2008 13:40 (CET)

Surfnet Usenet News service alternative

The UCI announces an alternative for the Surfnet Usenet News service that ended in July: the Hitnews newsgroups. Through SurfSpot it costs 40 euro/year.

Peter van Campen 28 okt 2008 16:49 (CET)

McAfee license stops, F-Secure license starts

The RU ICT Overleg (RIO) decided that the RU transitions from McAfee to F-Secure for PC security before September 1, 2009. The F-Secure Client Security software has been placed on the install network disk. License codes can be requested from C&CZ.

Peter van Campen 14 okt 2008 18:10 (CEST)

Outgoing mail spamfiltered

As of today mail which is recognized by the Science spamfilter as being spam is not sent to external mailservers anymore, but saved to a central quarantine folder. This change in the behaviour of the Science mailservers was necessary because those servers otherwise ended up in a blacklist. The forwarding of incoming mail thus gives a filtered mail feed from now on.

Jos Alsters 14 okt 2008 17:40 (CEST)

Ricoh copiers/printers

Because the Ricoh copiers/printers have been used for half a year now and soon a new machine will be bought, C&CZ likes to hear wishes/problems from within the Faculty of Science. Please address these to the C&CZ helpdesk.

Theo Neuij 10 okt 2008 15:35 (CEST)

Phone Guide RU updated automatically

The interface between the Science phone guide and the RU Relation Management System (RBS) and through that with the phone guide is working now. That means that the guides will automatically be updated when the telefone contact person (usually the secretary) of a department within the Science Faculty logs into and updates the Science Phone Guide website. In the Science Phone Guide one can also enter information of labs, elevators, secretariats etc., only the data for a U-number will end up in RBS. For more information see the Telephony page.

Bert Witte 9 okt 2008 17:49 (CEST)

Network maintenance connection RU-UMCN September 22 18:00-22:00

September 22 between 18:00-22:00 hours the network connection between RU and UMCN St. Radboud will be upgraded to 1 Gigabit per second, which will cause problems withthat connection during that time period.

Peter van Campen 10 sep 2008 15:49 (CEST)


Reporting repairs/problems through the helpdesk website

Since a few months several employees and students use the C&CZ helpdesk website to request repairs and report other problems. One has to login on the website with the Science login name. Advantages are that if the machine is known, like with a Managed Workplace PC, one doesn't need to fill in serial numbers and that one can follow the actions for the repair through the website.

Theo Neuij 3 sep 2008 17:20 (CEST)

Causing trouble for colleagues by reacting to phishing mail (mail asking for password)

A week ago a too naive colleague reacted to a phishing mail by sending his loginname and password. Soon after that loginname was misused to send large amounts of spam through our webmail server, which lead to the appearance of one of our servers in a blacklist. That made it impossible for that server to send mail to some organisations. C&CZ likes to stress *again* that it is not very wise to believe something just because is written in a letter or e-mail and that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account.

Peter van Campen 3 sep 2008 12:23 (CEST)

H:-disk of students moved and enlarged

Because of the new computer lab TK023 with dual-boot Windows/Linux PC's, the H:-disks (home directories under Linux/Unix) of students have been moved to a new server. This made it also possible to enlarge the quota on that disk to 1 GB per student.

Wim Janssen 3 sep 2008 11:53 (CEST)

New computer lab TK023

A new computer lab TK023 (HG00.023) is available, with 41 modern PC's with big 24" screens with high resolution. For C&CZ this is a new type: the user can boot Windows-XP as well as Fedora Linux. Such a dual- or multi-boot PC is the standard for the future for the computer labs, with in the future almost certainly also Windows-Vista next to Windows-XP.

Wim Janssen 3 sep 2008 00:12 (CEST)

Opening hours C&CZ extended

C&CZ has extended the opening hours, our new opening hours are from 08:00 to 18:00.

Peter van Campen 2 sep 2008 17:24 (CEST)

Personnel changes at C&CZ

As of September 1, Kees Keijzers will mainly concern himself with leading the university project for the introduction of Syllabus Plus. Therefore he resigns as head of C&CZ, although he stays at C&CZ in the role of advisor. The new head of C&CZ is Peter van Campen. The vacancy within System Administration/Development is filled by Caspar Terheggen.

Peter van Campen 2 sep 2008 17:08 (CEST)

New version Endnote available

A CD of Endnote version X2 is available for MS-Windows, version X1 for Macintosh. It can be installed on Windows from the install network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too. In a few weeks it will also be available on the Windows-XP Managed PCs.

Peter van Campen 27 aug 2008 10:37 (CEST)


Surfnet Usenet News service ended

As was announced in March, Surfnet ended the Usenet News service. The UCI news article on this subject lists a number of alternatives.

Peter van Campen 20 aug 2008 17:15 (CEST)

Critical security flaw in Adobe Acrobat t/m versie 8.1.2

Adobe Acrobat has a critical security flaw, all users of version 8 are recommended to update to version "8.1.2 Security Update 1". Since the site-license for Adobe software has finally come through, this update can probably best be combined with the update to the Professional version.

Peter van Campen 1 jul 2008 14:09 (CEST)

Adobe Creative Suite on install-disc and can be lent

The DVD's of Adobe CS3 Design Premium UK and NL for MS-Windows and for UK Macintosh have been copied to the install network disc. Postmaster can provide serial numbers. The DVDs can also be borrowed at HG03.055. The other versions (Web) probably are less popular. May be used on campus by employees and students. Employees can purchase at Surfspot a DVD set for use at home. Home use by students is not covered by this license.

Peter van Campen 1 jul 2008 13:56 (CEST)

ChemBioOffice

Floris van Delft (department Organic Chemistry) made a description of the functionality of the software package ChemBioOffice. The package may be downloaded, free of charge, by everyone who has a science mail account (staff and students). Floris () is willing to answer questions about the usage of the package.

Kees Keijzers 25 jun 2008 15:24 (CEST)

Software update: Maple 12

A new version (12) of Maple has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the Windows-XP Managed PCs. It can be installed on Windows from the install network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.

Peter van Campen 19 jun 2008 16:24 (CEST)

New version of the Windows Managed PC

There is a new installation method for the Windows-XP Managed PCs, that has been developed and is being maintained by several IT-support groups in the RU tohether, in the SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) project. The main difference is that more software is installed, and that it is less dependent on network drives. Many PCs in the Study Landscape and several departmental PCs have been installed with the new method.

Wim Janssen 19 jun 2008 16:10 (CEST)

Software update: TeXlive 2007

Today TeXlive 2007 replaced TeXlive 2005 as the standard version of (La)TeX on Windows and Unix computers managed by C&CZ. If no problems are reported, the old version will be removed in a few months.

Peter van Campen 16 jun 2008 18:06 (CEST)

Matlab: TIMEOUTALL introduced, installation procedure changed

After an idea from FC Donders, C&CZ changed the options for the Matlab license server to include a 'TIMEOUTALL 3600'. This has the advantage that an inactive user can hold a license for Matlab or a toolbox for 1 hour at maximum, but could cause problems sometimes for the many tens of users within Radboud Unicversity and Hospital, because it can happen that a long-running Matlab job stops because there is currently no license available.

With Matlab version R2008a the Matlab installation procedure has been changed.

Peter van Campen 16 jun 2008 16:59 (CEST)

Adobe: employee home-use site-license software available on surfspot.nl

On Surfspot the site-license products of Adobe for home-use by employees are available for 35 euro per bundle. One can choose between the English or Dutch version of the 'web' or 'design' bundle. Both bundles contain a.o. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Only the 'design' bundle contains InDesign. The site license products for installation on campus have been urgently ordered.

Peter van Campen 13 jun 2008 15:39 (CEST)

Adobe Flash Player Security Vulnerability

Last week word was spread about abuse by installing keyloggers through a security vulnerability in the Adobe Flash plugin of browsers like Internet Explorer and Firefox. C&CZ managed computers have been updated to the latest version. C&CZ advises everybody to upgrade to version 9.0.124.0 if not already done. Testing can be done through the Adobe testpage and holding the mouse above "About". For even more browser security one can quite easily install the Firefox extension NoScript.

Peter van Campen 11 jun 2008 11:46 (CEST)

Adobe software will become site-license after all!

Today SURFdiensten reported that the site license agreement between SURFdiensten and Adobe for Dutch schools and universities reached a final status. The products and codes for the licensed products are expected to become available next week.

Peter van Campen 6 jun 2008 15:32 (CEST)

New version of Mathematica (6.0.2.1)

A new version of Mathematica has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.

Ben Polman 3 jun 2008 13:34 (CEST)

MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* can be borrowed

A CD of MS Office 2008 for Macintosh can be borrowed for campus use and on Macs owned by departments, the NL- as well as the UK-version. For home use one can buy it relatively cheap at Surfspot, althoug it is always more expensive than the free OpenOffice.

Wim Janssen 20 mei 2008 17:02 (CEST)

Removing old mail addresses helps prevent spam

At this time (May 2008) we often see that suddenly a lot of spam is sent from different places on the Internet, with a (fake) sender address of the old "@sci.kun.nl" form. For the owner of such an address this gives some trouble, since the spam that cannot be delivered wiil come "back" to the sender address that was used. To help prevent this, it is a good idea to look in the DIY website which old "kun.nl" addresses can be removed and mail that to postmaster.

Jos Alsters 10 apr 2008 12:48 (CEST)Standard RU-laptop chosen

Recently the RU hardware specification team has added to the standard PC from the "core hardware" from the default supplier also a standard RU-laptop: the HP6710b. There are 2 versions, the more expensive one has at least a faster processor, a bigger hard disk a screen with higher resolution and standard more memory. C&CZ currently works on making it possible to use these laptops as "Windows managed laptop", comparable to the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows managed PC].

Ben Polman 7 mei 2008 17:24 (CEST)

New multi-functional Ricoh copiers

All Oce copiers have been replaced by Ricoh machines that can print and scan too. The old printers dali and oersted have been shut down and the printer chagall has been moved from HG00.089 to HG00.201 (Studielandschap). Shortly the printer picasso will also be shut down.

Ron Sommeling 6 mei 2008 10:50 (CEST)

Windows wi-fi exploit (Intel Centrino)

Several sites (SANS, stateofsecurity.com) mention a new exploit for Intel Centrino wireless network cards, commonly used in laptop computers. Driver updates from Intel have been available since January, 2007.

Peter van Campen 25 apr 2008 13:48 (CEST)

New storage possibility for passing on large files

To facilitate the local copying of large files (for which mail is not suitable) a new network share is available, see TempDisk.

Ben Polman 25 apr 2008 12:56 (CEST)

Temporary compute server will be shut down Monday April 28

The "t4150" test-machine with 4-core Intel processors (Sun Fire X4150, E5345 CPU's) will be shut down on Monday April 28. We'll conduct a hardware RAID-test and re-installation of the OS. After that, the machine will be shipped back to Sun.

Peter van Campen 25 apr 2008 12:23 (CEST)

Network upgrade successful

Sunday morning April 20 between 09:30 and 11:30 hours the router/switch that couples the networks on the Toernooiveld with each other and with the rest of the RU campus network (and by that with Surfnet/Internet), was replaced by a new, more powerful machine. The work was planned by C&CZ en UCI to cause minimal trouble for employees and students.

The next few weeks other changes to the network will be made, but the trouble this will cause will be much less.

Some aspects of this upgrade: 1 router/switch that is spread over 2 locations, with 10Gb uplinks to the UCI. The router/switch can provide better protection since it has more room for "access control lists"and by using "reverse path forwarding". By using FlexLinks desktop switches can easily be connected redundantly. Cascades of desktop switches can be split, since more interfaces are available. Also antique connections to remote locations can be upgraded.

About the new network (NiNe) the UCI reported in the Enter magazine

Peter van Campen 23 apr 2008 18:16 (CEST)

Printbudget command for Unix

On Linux/Solaris workstations and login servers one can use the command printbudget to get an overview of the budget groups and the money on it. One can also change the default budgetgroup and get an overview of the last print jobs, like it is on the Do-It-Yourself website.

sommel 14 apr 2008 14:32 (CEST)

Power problem April 10/11

Thursday evening April 10 at 21:30 a power glitch for wings 1 and 2 of the Huygens building caused power switches to triple. Thanks to a UPS in wing 1 the router and network switches kept on running until 22:30. The UVB fixed the power to the router and swityches in wing 1. Power to the switches in wing 2 was not fixes until 10:00, which made the problem last the longest in wing 2 and the eastside of the central street between wings 2 and 4 (no network). C&CZ will contact the UVB to try to give more priority to restoring power for network equipment.

Peter van Campen 14 apr 2008 12:43 (CEST)


Disk quota for students enlarged

The standard disk quota for students have been enlarged to 400 MB. Students can thus save more files on their homedirectory (H: disk) which, hopefully, lets them store less files on their Desktop (or anywhere else in their profile). A large profile makes log-in and -out slow.

Peter van Campen 10 apr 2008 11:31 (CEST)

New disk server with 90 GB partitions

New disk-servers are available with partitions of 90 GB that can be rented by departments of the Faculty of Science. The older RAID-arrays were sold out, one of them had run out of maintenance. The new servers have internal disks and controller. The partitions of the out-of-maintenance RAID-array will be moved to a new server.

Peter van Campen 4 apr 2008 15:42 (CEST)

RU now victim of phishing scam too (mail asking for password)

Now also a lot of RU employees received emails, that at first sight looked as if they were sent by a RU Helpdesk, in which was asked for a reply with loginname and password. The reply of a naive user again went to a "@hotmail.co.uk" mail-address. C&CZ likes to stress again that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account. This is almost an exact copy of the incident with TU Delft that C&CZ reported on January 29. If someone was unwise enough to reply with username and password, then it is wise to change the password immediately. C&CZ will contact users that sent replies through a C&CZ mailserver and has blocked mail to the "@hotmail.co.uk" mail-adres in question on their smtp-servers.

Peter van Campen 4 apr 2008 13:08 (CEST)

SURFnet/Internet connection down Monday April 7 18:00-22:00 hours

The UCI will again try to upgrade the connection between the RU and SURFnet next Monday evening from 1 Gb/s to 10 Gb/s. The connection between RU and SURFnet will be interrupted during the maintenance. C&CZ will plan the upgrade of the FNWI router to 10 Gb/s afterwards.

Peter van Campen 3 apr 2008 19:00 (CEST)

MS Office 2007 Multi-Language Pack available

The CD and 2 dual-layer DVDs (13 GB in total) of the MS Office 2007 Multi-Language Pack can be borrowed for campus use.

Peter van Campen 3 apr 2008 18:57 (CEST)

Windows Vista 64-bit DVD available

The 64-bit version of MS Vista Enterprise upgrade can be borrowed for campus use, although C&CZ advises not to use this version due to possible problems with drivers, network printers etc.

Peter van Campen 3 apr 2008 18:54 (CEST)

Matlab new version (R2008a)

Starting March 2008 a new version of Matlab is available on all C&CZ managed PCs with Linux or Windows. For the Solaris9 Suns R2007a is the last version. For more information about this release, see the Mathworks website

Peter van Campen 3 apr 2008 18:18 (CEST)

Temporary compute server can be tested a few weeks

A test machine is available to see if 4-core Intel processors can be used for new machines in the cn-cluster. The machine will stay for a few weeks. All Science-logins should be able to login with ssh.

Name: t4150.science.ru.nl Type: Sun Fire X4150 Processors: 2 Intel E5345 CPU's met ieder 4 cores van 2.33GHz. Memory: 8GB OS: Fedora 7

Peter van Campen 2 apr 2008 18:18 (CEST)

SURFnet stops Usenet News service?

In the RIO-meeting of March 27, the UCI announced that SURFnet in the future would stop the Surfnet Usenet News service unless universities paid ca 12 k€/year for it. If somebody thinks this service is important for their work and that one cannot simply use an alternative like Google groups, one should contact C&CZ.

Peter van Campen 28 mrt 2008 15:02 (CET)

SURFnet/Internet connection down Monday March 10 18:00-22:00 hours

The UCI will upgrade the connection between the RU and SURFnet next Monday evening from 1 Gb/s to 10 Gb/s. The connection between RU and SURFnet will be interrupted during the maintenance. C&CZ will plan the upgrade of the FNWI router to 10 Gb/s afterwards.

Peter van Campen 5 mrt 2008 17:48 (CET)

Acrobat Reader 8 problem update

Because Acrobat Reader 8 for MS-Windows produces PostScript that the HP LaserJet4250/4350 printers can't handle, C&CZ switched to using the (slower) PCL-drivers. Also FoxIt_PDF_Reader has been copied to the S disk as an alternative for Acrobat Reader.

Peter van Campen 5 mrt 2008 17:03 (CET)

Samba update with problems?

C&CZ will upgrade Samba on several servers in the weeks to follow. These upgrades could cause problems when connecting network drives on Windows PC's. At Upgrade Samba 3.0.28 you can read how to solve these problems.

Wim Janssen 3 mrt 2008 14:47 (CET)

PC's in computerlabs show lock times

PC's in computers labs now show the duration of the screenlock. Using this information you can determine whether you want to reboot the PC. This program has been built by one of our students: J. Groenewegen.

Wim Janssen 3 mrt 2008 14:01 (CET)

Oce copiers replaced by Ricoh copiers/printers/scanners

The Oce copiers are being replaced by Ricoh machines that can print and scan too. There is a Ricoh-overview page, but of course they are also mentioned on the pages dealing with copiers, the network printers and the scanners.

Peter van Campen 1 mrt 2008 00:03 (CET)

Print budgets can be viewed/maintained through DIY

It is now possible to look at and maintain printbudgets through the Do-It-Yourself selfservice website for Science logins. For more info see the DHZ page.

Peter van Campen 1 mrt 2008 00:46 (CET)

EuroGlot Professional 6.0 Native

A new version of the EuroGlot software is available to be borrowed.

Wim Janssen 26 feb 2008 13:09 (CET)

New license period for Mathematica coming up

The current license period for Mathematica will end soon, departments interested in using Mathematica in the next contract period of 3 years can contact C&CZ.

Ben Polman 20 feb 2008 11:53 (CET)

McAfee software update

A new version of the McAfee software, the Internet Security Suite 2008 NL, is available on the install-disk and can be borrowed from C&CZ.

Peter van Campen 15 feb 2008 13:37 (CET)

Mediawiki upgrade to version 1.11 completed

The mediawiki code on which all wikis of the Science Faculty are based has been replaced by the latest stable version

Ben Polman 14 feb 2008 22:59 (CET)

BASS-Finlog access for Linux/Unix/Mac users

For Linux/Unix/Mac users it's now possible to access BASS-Finlog, see BASS.

Remco Aalbers 12 feb 2008 16:15 (CET)

TU Delft victim of phishing scam

The CERT-RU, that coordinates security incidents within the RU, reported that employees and students of the TU Delft had received emails, that at first sight looked as if they were sent by TU Delft, in which was asked for a reply with loginname and password. The reply of a naive user went to a "@hotmail.co.uk" mail-address. C&CZ likes to stress that *no official institution* will ever ask you for your password or pincode for your bank account. For the original message of the CERT of TU Delft, see TU Delft Security Alert.

Peter van Campen 29 jan 2008 12:24 (CET)

Surfgroepen to cooperate with others

To cooperate (share files etc.) with other employees and students of other universities Surfgroepen can be used for free, even external persons can join.

Peter van Campen 28 jan 2008 18:14 (CET)

Adobe software will not become campus license!

Today SURFdiensten reported that not enough universities were willing to participate in the proposed multi-year license agreement for Adobe products. Therefore if one wants to buy Adobe products in the near future, one has to resort to individual licences.

Peter van Campen 28 jan 2008 14:21 (CET)

McAfee software update

A new version of the McAfee software, the Internet Security Suite 2008 UK, is available on the install-disk and can be borrowed from C&CZ.

Peter van Campen 25 jan 2008 15:16 (CET)

New Maple license file, valid until January 2009

The license file for Maple was almost expired, therefore a new version has been installed on the license server. Employees and students with a home-use license can get a new version, valid until January 2009, through C&CZ.

Peter van Campen 23 jan 2008 10:59 (CET)

Wireless network settings for mobile devices

For smartphones or PDA's with Windows Mobile we now have an installation manual to get connected to the wireless network. In order to connect the iPhone or iPod Touch to the RU campus wireless network, Apple would have to come with a newer software update than version 1.1.3 of January 2008, containing support for WPA-Enterprise 802.1x.

Peter van Campen 17 jan 2008 15:22 (CET)

X-Win32 9.0 installed on managed Windows computers

The latest version of X-Win32 is installed on all C&CZ-managed Windows PCs.

Ben Polman 10 jan 2008 10:23 (CET)

OpenOffice 2.3.1 for Solaris installed

The newest version of the office software OpenOffice (2.3.1) has been installed for Solaris. Type ooffice to use it.

Peter van Campen 18 dec 2007 15:59 (CET)

Notepad++ installed on all managed Windows computers

Notepad++ is a free source code editor and Notepad replacement, which supports several programming languages, running under the MS Windows environment. For detailed information see Notepad++

Ben Polman 30 nov 2007 14:37 (CET)


Wireless network Huygens building full coverage

In the Huygens building a wireless network with full coverage was realized shortly after the building was finished. Measurements over a long period have determined that about 25 of the 90 access points can be removed, so they can be used in different locations within the RU. Full coverage is still guaranteed.

Marcel Kuppens 30 nov 2007 13:00 (CET)

PhpMyadmin, new version because of security fixes

PhpMyadmin is a webapplication to maintain mysql databases, all mysql databases hosted by C&CZ can be maintained through http://phpmyadmin.science.ru.nl . The new version (11.2.2) fixes a security leak [2].

Ben Polman 29 nov 2007 10:28 (CET)

Acrobat Reader, new version with problems

On all Managed PCs version 7 of Adobe Reader has been replaced by version 8.1.1, because of a security hole. The upgrade lead to several problems:

  1. Printing from Adobe Reader to a HP4250/HP4350 printer doesn't work. According to Adobe this is a fault of the software in these HP printers. As an alternative one can use the dali printer in HG00.201 or one of the colour printers (HP or Tektronix). The Ricoh multifunctional copier/printer/scanners that will be placed soon in several locations to replace the Oce copiers do not have this problem.
  2. PCs with a license for Adobe Professional do not (yet?) have a license to upgrade, but having Adobe Professional version 7 and Reader version 8 at the same time doesn't work.

Peter van Campen 20 nov 2007 14:14 (CET)

First student and employee edit C&CZ wiki!

The explanation how to install the wireless network for Linux has been edited by student Leon Swinkels with details for Ubuntu Gutsy Gibbon and by employeee Gerrit Groenenboom for Suse 10.1.

Peter van Campen 20 nov 2007 12:55 (CET)

StarOffice 8 for Solaris installed

The newest version of the office software StarOffice (8) has been installed for Solaris. Type soffice to use it.

Peter van Campen 9 nov 2007 18:10 (CET)

Sun Studio 12 compilers for Linux/Solaris

The newest version of the Sun Studio compilers and tools (C, C++, Fortran) has been installed. They can be found in /opt/sun/sunstudio12/ (Linux) or /vol/sunstudio12/SUNWspro (Solaris).

Peter van Campen 9 nov 2007 17:57 (CET)

SGE Clustersoftware installed on the cnXX-cluster

On the cnXX-cluster of machines of different departments the clustersoftware Sun GridEngine has been installed. Before using it, please read the clustersoftware page.

Peter van Campen 9 nov 2007 17:52 (CET)

Matlab nieuwe versie (R2007a)

Met ingang van mei 2007 is er een nieuwe versie (7.4, R2007a) van Matlab beschikbaar op alle door C&CZ beheerde PCs met Linux of Windows-XP en Suns met Solaris.

De oude versie (R2006b) wordt over enkele weken verwijderd, wanneer duidelijk is dat de overgang naar R2007a geen grote problemen veroorzaakt. Om de oude versie tot die tijd nog te kunnen gebruiken moet het zoekpad uitgebreid worden met /vol/matlab-R2006b/bin (onder Unix).

Voor meer info over deze release, zie [de Mathworks website]

Bij vragen/problemen: , tel 53535/52744/56666, HG03.055.

Ben Polman 3 mei 2007 15:45 (CET)

Nieuwe disk-server plus.science.ru.nl met 90GB partities

Er is weer een nieuwe disk-server plus.science.ru.nl met door FNWI-afdelingen te huren 90GB partities van een RAID-array.

Ben Polman 3 nov 2006 15:11 (CET)

Nieuwe versie Matlab (R2006b)

Met ingang van oktober 2006 is er een nieuwe versie (7.3, R2006b) van Matlab beschikbaar op alle door C&CZ beheerde Suns en PCs met Linux of Windows-XP.

De oude versie (R2006a) wordt over enkele weken verwijderd, wanneer duidelijk is dat de overgang naar R2006b geen grote problemen veroorzaakt. Om de oude versie tot die tijd nog te kunnen gebruiken moet het zoekpad uitgebreid worden met /vol/matlab-R2006a/bin (onder Unix).

Voor meer info over deze release, zie http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html?ref=fp2006b

Bij vragen/problemen: , tel 53535/52744/56666, HG03.055.

Ben Polman 9 okt 2006 14:54 (CET)

Eclipse beschikbaar op beheerde XP werkplekken

Op alle beheerde windows XP werkplekken is op de T-disk (\\manus\xpcursus) www.eclipse.org Eclipse geïnstalleerd.

Ben Polman 13 sep 2006 10:29 (CET)

EndNote 10 beschikbaar

De nieuwste versie van EndNote (versie 10) is op de Install-schijf gezet, en is ook uitleenbaar (kamer HG03.055).

Ben Polman 13 sep 2006 10:22 (CET)

Donderdag 5 oktober (week 40) om 16:30 zal het active directory domein van alle door C&CZ beheerde Windows XP Beheerde Werkplekken en Windows servers worden hernoemd van nwi.kun.nl naar nwi.ru.nl. Belangrijk is om op de betreffende donderdag voor 16:30 uit te loggen, maar de beheerde Windows XP PC *niet* uit te zetten. Tussen 17:30 en 00:00 zullen alle Beheerde Werkplekken die aan staan 2 maal gereboot worden. Lees a.u.b. de [|domain rename instructies] door. Dit bespaart veel onnodig overlast en werk.