Difference between revisions of "Nieuws archief"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
''[Voor recente berichten zie][For recent news items see] [[Nieuws|<nl>Nieuws</nl><en>News</en>]]''
 
''[Voor recente berichten zie][For recent news items see] [[Nieuws|<nl>Nieuws</nl><en>News</en>]]''
 
----
 
----
 +
 +
<startFeed />
 +
 +
=== Software update: Maple 12 ===
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe versie (12) van [[Maple]] ge&iuml;nstalleerd op Linux/Solaris. Begin volgende week zal het ook de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] beschikbaar zijn. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De CD's kunnen ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version (12) of [[Maple]] has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]]. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 19 jun 2008 16:24 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe versie van de Windows Beheerde Werkplek PC][New version of the Windows Managed PC] ===
 +
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe installatiemethode voor de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]], die door diverse groepen werkplekondersteuners op de RU samen gemaakt is en onderhouden wordt in het kader van het SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) projekt. Het voornaamste verschil is dat er meer software ge&iuml;nstalleerd is, die ook minder vaak afhankelijk is van een netwerkschijf. Veel PC's in het [[Terminalkamers|Studielandschap]] en diverse afdelings-PCs zijn op de nieuwe manier ge&iuml;nstalleerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
There is a new installation method for the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]], that has been developed and is being maintained by several IT-support groups in the RU tohether, in the SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) project. The main difference is that more software is installed, and that it is less dependent on network drives. Many PCs in the [[Terminalkamers|Study Landscape]] and several departmental PCs have been installed with the new method.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 19 jun 2008 16:10 (CEST)
 +
 +
=== Software update: TeXlive 2007 ===
 +
 +
[nl]
 +
Vandaag is op de door C&CZ beheerde Windows en Unix computers TeXlive 2007 de standaard versie van (La)TeX geworden, als opvolger van TeXlive 2005. Als er geen problemen gemeld worden, zal de oude versie over enkele enige maanden verwijderd worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Today TeXlive 2007 replaced TeXlive 2005 as the standard version of (La)TeX on Windows and Unix computers managed by C&CZ. If no problems are reported, the old version will be removed in a few months.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2008 18:06 (CEST)
 +
 +
=== [Matlab: TIMEOUTALL ingevoerd, installatieprocedure gewijzigd][Matlab: TIMEOUTALL introduced, installation procedure changed] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op voorstel van grootgebruiker [http://www.ru.nl/fcdonders FC Donders] is op de door C&CZ beheerde [[Matlab]] licentie server de optie 'TIMEOUTALL 3600' aangezet. Dat heeft het voordeel dat een inactieve gebruiker een licentie van Matlab of een toolbox hooguit 1 uur vasthoudt, maar zou voor de vele tientallen gelijktijdige Matlab gebruikers binnen Radboud Universiteit en Ziekenhuis ook enige overlast kunnen geven, omdat na 1 uur inactiviteit de licentie vrijgegeven wordt. In principe kan het dus voorkomen dat een lange tijd lopende Matlab job stopt omdat er op dat moment even geen licentie beschikbaar is.
 +
 +
Met Matlab versie R2008a is ook de [[Matlab| Matlab installatieprocedure]] gewijzigd. 
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
After an idea from [http://www.ru.nl/fcdonders FC Donders], C&CZ changed the options for the [[Matlab]] license server to include a 'TIMEOUTALL 3600'. This has the advantage that an inactive user can hold a license for Matlab or a toolbox for 1 hour at maximum, but could cause problems sometimes for the many tens of users within Radboud Unicversity and Hospital, because it can happen that a long-running Matlab job stops because there is currently no license available.
 +
 +
With Matlab version R2008a the [[Matlab| Matlab installation procedure]] has been changed.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2008 16:59 (CEST)
 +
 +
=== [Adobe: medewerker thuisgebruik site-license via surfspot.nl te koop][Adobe: employee home-use site-license software available on surfspot.nl] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op [http://www.surfspot.nl Surfspot] zijn de site-license producten van [http://www.adobe.com Adobe] voor thuisgebruik door medewerkers nu te koop voor 35 euro per bundel. Men kan kiezen tussen Engelse of Nederlandse versies van de 'web' of 'design' bundel. In beide bundels zit o.a. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Alleen de 'design' bundel bevat InDesign. De site-license producten voor installatie op de campus zijn met spoed besteld.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On [http://www.surfspot.nl Surfspot] the site-license products of [http://www.adobe.com Adobe] for home-use by employees are available for 35 euro per bundle. One can choose between the English or Dutch version of the 'web' or 'design' bundle. Both bundles contain a.o. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Only the 'design' bundle contains InDesign. The site license products for installation on campus have been urgently ordered.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 13 jun 2008 15:39 (CEST)
 +
 +
=== [Lek in Adobe Flash Player][Adobe Flash Player Security Vulnerability] ===
 +
 +
[nl]
 +
Vorige week werd er melding gemaakt van [http://core.tweakers.net/nieuws/53697/nieuwe-exploit-in-flash-player-direct-misbruikt.html misbruik door het installeren van keyloggers] door gebruik van een 
 +
[http://blogs.adobe.com/psirt/2008/05/potential_flash_player_issue_u_1.html beveiligingslek in de Adobe Flash plugin] in webbrowsers als Internet Explorer en Firefox. Op de door C&CZ beheerde machines is de laatste versie van de Flash plugin beschikbaar die dit probleem niet heeft. C&CZ raadt iedereen aan om te upgraden naar versie 9.0.124.0 als dat nog niet gedaan is. Testen kan via de [http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ Adobe testpagina] door de muis boven "About" te houden. Voor nog meer browserveiligheid kan men vrij eenvoudig de Firefox extensie [http://noscript.net/ NoScript] installeren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Last week word was spread about [http://core.tweakers.net/nieuws/53697/nieuwe-exploit-in-flash-player-direct-misbruikt.html abuse by installing keyloggers] through a [http://blogs.adobe.com/psirt/2008/05/potential_flash_player_issue_u_1.html security vulnerability in the Adobe Flash plugin] of browsers like Internet Explorer and Firefox. C&CZ managed computers have been updated to the latest version. C&CZ advises everybody to upgrade to version 9.0.124.0 if not already done. Testing can be done through the  [http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ Adobe testpage] and holding the mouse above "About". For even more browser security one can quite easily install the Firefox extension [http://noscript.net/ NoScript].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 11 jun 2008 11:46 (CEST)
 +
 +
=== [Adobe software wordt toch site-licentie!][Adobe software will become site-license after all!] ===
 +
 +
[nl]
 +
Vanmiddag meldde [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] dat de site-license overeenkomst tussen SURFdiensten en [http://www.adobe.com Adobe] voor het Nederlandse onderwijs een definitieve status had gekregen. De producten en codes voor de licentieproducten zullen volgens planning in de loop van volgende week beschikbaar komen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Today [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] reported that the site license agreement between SURFdiensten and [http://www.adobe.com Adobe] for Dutch schools and universities reached a final status. The products and codes for the licensed products are expected to become available next week.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 6 jun 2008 15:32 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe versie van Mathematica (6.0.2.1)][New version of Mathematica (6.0.2.1)] ===
 +
[nl]
 +
Er is een nieuwe versie (6.0.2.1) van [[Mathematica]] ge&iuml;nstalleerd. De CD's zijn te leen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version of [[Mathematica]] has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 3 jun 2008 13:34 (CEST)
 +
 +
=== [MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* te leen][MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* can be borrowed] ===
 +
 +
[nl]
 +
Een CD van [[Macintosh|MS Office 2008 voor Mac]] is te leen voor gebruik op de campus en Macs van afdelingen, zowel de NL- als de UK-versie. Voor thuisgebruik kan men bij [http://www.surfspot.nl Surfspot] relatief goedkoop de software aanschaffen, al is het altijd duurder dan het vrij verkrijgbare [http://www.openoffice.org OpenOffice].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A CD of [[Macintosh|MS Office 2008 for Macintosh]] can be borrowed for campus use and on Macs owned by departments, the NL- as well as the UK-version. For home use one can buy it relatively cheap at [http://www.surfspot.nl Surfspot], althoug it is always more expensive than the free [http://www.openoffice.org OpenOffice].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 20 mei 2008 17:02 (CEST)
 +
 +
=== [Opruimen oude mail-adressen helpt spam voorkomen][Removing old mail addresses helps prevent spam] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op dit moment (mei 2008) komt het regelmatig voor dat plotseling veel spam verstuurd wordt vanaf diverse plekken op het Internet, met als (vervalst) afzender-adres een oud "@sci.kun.nl" adres. Voor een eigenaar van zo'n adres levert dat veel overlast op, omdat de spam die niet afgeleverd kan worden "terug" gaat naar het gebruikte afzender-adres. Om die overlast te verminderen is het een goed idee om op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ website] te kijken welke oude "kun.nl" afdressen weg kunnen en dat te mailen naar postmaster.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
At this time (May 2008) we often see that suddenly a lot of spam is sent from different places on the Internet, with a (fake) sender address of the old "@sci.kun.nl" form. For the owner of such an address this  gives some trouble, since the spam that cannot be delivered wiil come "back" to the sender address that was used. To help prevent this, it is a good idea to look in the [http://diy.science.ru.nl DIY website] which old "kun.nl" addresses can be removed and mail that to postmaster.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Josal|Jos Alsters]] 10 apr 2008 12:48 (CEST)
 +
 +
=== [Standaard RU-laptop uitgezocht][Standard RU-laptop chosen] ===
 +
 +
[nl]
 +
Sinds kort is er door het RU-assortimentsteam naast de al veel langer bestaande standaard-PC's uit het kernassortiment van de [[Huisleverancier_PC's|huisleverancier]] ook een standaard RU-laptop uitgezocht: de HP6710b. Er zijn twee varianten, de duurdere heeft o.a. een snellere processor, een grotere harde schijf, een scherm met hogere resolutie en standaard meer geheugen. C&CZ is nu bezig met het mogelijk te maken om deze laptops in te zetten als "Windows beheerde laptop", vergelijkbaar met de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows beheerde werkplek].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Recently the RU hardware specification team has added to the standard PC from the "core hardware" from the [[Huisleverancier_PC's|default supplier]] also a standard RU-laptop: the HP6710b. There are 2 versions, the more expensive one has at least a faster processor, a bigger hard disk a screen with higher resolution and standard more memory. C&CZ currently works on making it possible to use these laptops as "Windows managed laptop", comparable to the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows managed PC].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 7 mei 2008 17:24 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe multi-functionele Ricoh kopieerapparaten][New multi-functional Ricoh copiers] ===
 +
 +
[nl]
 +
Alle Oce kopieerapparaten zijn nu vervangen door [[Ricoh]] apparaten die ook kunnen [[Printers_en_printen|printen]] en [[scanners|scannen]]. Tevens zijn de oude printers ''dali'' en ''oersted'' uitgefaseerd en is de printer ''chagall'' verplaatst van HG00.089 naar HG00.201 (studielandschap). Binnenkort zal de printer ''picasso'' ook worden uitgezet.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
All Oce copiers have been replaced by [[Ricoh]] machines that can [[Printers_en_printen|print]] and [[scanners|scan]] too. The old printers ''dali'' and ''oersted'' have been shut down and the printer ''chagall'' has been moved from HG00.089 to HG00.201 (Study landscape). Shortly the printer ''picasso'' will also be shut down.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 6 mei 2008 10:50 (CEST)
 +
 +
=== [Windows draadloos lek (Intel Centrino)][Windows wi-fi exploit (Intel Centrino)] ===
 +
 +
[nl]
 +
Diverse websites ([http://www.sans.org/newsletters/risk/display.php?v=7&i=17&rss=Y#widely1 SANS], [http://stateofsecurity.com/?p=340 stateofsecurity.com]) melden een nieuw exploit-programma voor
 +
Intel Centrino draadloze netwerkkaarten die veel in laptops gebruikt worden. [http://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00001&languageid=en-fr Driver updates van Intel] zijn al beschikbaar sinds januari 2007.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Several sites ([http://www.sans.org/newsletters/risk/display.php?v=7&i=17&rss=Y#widely1 SANS], [http://stateofsecurity.com/?p=340 stateofsecurity.com]) mention a new exploit for
 +
Intel Centrino wireless network cards, commonly used in laptop computers. [http://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00001&languageid=en-fr Driver updates from Intel] have been available since January, 2007.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 25 apr 2008 13:48 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe opslagmogelijkheid voor het doorgeven van grote bestanden][New storage possibility for passing on large files] ===
 +
[nl] Om het lokaal doorgeven van grote bestanden (waar mail minder geschikt voor is) te vereenvoudigen is er een nieuwe
 +
netwerk share gemaakt, zie [[TempDisk]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To facilitate the local copying of large files (for which mail is not suitable) a new network share is available, see [[TempDisk]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 25 apr 2008 12:56 (CEST)
 +
 +
=== [Tijdelijke rekenserver wordt maandag 28 april uitgezet][Temporary compute server will be shut down Monday April 28] ===
 +
[nl]
 +
De "t4150" test-machine met 4-core Intel processoren (Sun Fire X4150, E5345 CPU's) als mogelijke uitbreiding van het [[Hardware_servers| cn-cluster]] wordt maandag 28 april uitgezet. Er zal nog een hardware-RAID test en een eenvoudige herinstallatie plaatsvinden, daarna wordt de machine terug naar Sun verzonden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The "t4150" test-machine with 4-core Intel processors (Sun Fire X4150, E5345 CPU's) will be shut down on Monday April 28. We'll conduct a hardware RAID-test and re-installation of the OS. After that, the machine will be shipped back to Sun.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 25 apr 2008 12:23 (CEST)
 +
 +
=== [Netwerk upgrade geslaagd][Network upgrade successful] ===
 +
 +
[nl]
 +
Op zondagochtend 20 april tussen 09:30 en 11:30 uur is de oude router/switch die de netwerken op het Toernooiveld met elkaar en met de rest van het RU campusnetwerk (en daardoor ook met Surfnet/Internet) verbindt, vervangen door een nieuw, krachtiger exemplaar. De actie van C&CZ en [http://www.ru.nl/uci UCI] was op dit tijdstip gepland om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor medewerkers en studenten.
 +
 +
De komende weken zullen nog enkele aanpassingen aan het netwerk gemaakt worden, daarvan zal de overlast veel geringer zijn.
 +
 +
Enkele aspecten van deze upgrade: 1 router/switch die over 2 locaties verspreid is met redundante 10Gb uplinks naar het UCI. De router/switch kan betere afscherming bieden, o.a. door meer ruimte voor "access control lists" en door het gebruik van "reverse path forwarding". Door gebruik van FlexLinks kunnen de desktop-switches eenvoudig en bedrijfszeker redundant aangesloten worden. Doordat er meer interfaces zijn, kunnen de cascades van desktop-switches verkleind worden en achterhaalde aansluitingen van perifere gebouwen gemoderniseerd worden. 
 +
 +
Over het nieuwe netwerk (NiNe) schreef het UCI al in [http://www.ru.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/12801/enter76_okt2007.pdf Enter magazine].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Sunday morning April 20 between 09:30 and 11:30 hours the router/switch that couples the networks on the Toernooiveld with each other and with the rest of the RU campus network (and by that with Surfnet/Internet), was replaced by a new, more powerful machine. The work was planned by C&CZ en [http://www.ru.nl/uci UCI] to cause minimal trouble for employees and students.
 +
 +
The next few weeks other changes to the network will be made, but the trouble this will cause will be much less.
 +
 +
Some aspects of this upgrade: 1 router/switch that is spread over 2 locations, with 10Gb uplinks to the UCI. The router/switch can provide better protection since it has more room for "access control lists"and by using "reverse path forwarding". By using FlexLinks desktop switches can easily be connected redundantly. Cascades of desktop switches can be split, since more interfaces are available. Also antique connections to remote locations can be upgraded.
 +
 +
About the new network (NiNe) the UCI reported in the
 +
[http://www.ru.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/12801/enter76_okt2007.pdf Enter magazine]
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 23 apr 2008 18:16 (CEST)
 +
 +
=== [Printbudget commando voor Unix][Printbudget command for Unix] ===
 +
[nl]
 +
Op [[Hardware_servers|Linux/Solaris werkplekken en login servers]] bestaat het commando '''printbudget'''. Hierbij zijn de budgetgroepen en het bedrag dat erop staat op te vragen, is de standaard budgetgroep aan te passen en kan een overzicht van de laatste printopdrachten worden getoond, net zoals via de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf] website.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On [[Hardware_servers|Linux/Solaris workstations and login servers]] one can use the command '''printbudget''' to get an overview of the budget groups and the money on it. One can also change the default budgetgroup and get an overview of the last print jobs, like it is on the [https://dhz.science.ru.nl/index?Language=en Do-It-Yourself] website.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Sommel|sommel]] 14 apr 2008 14:32 (CEST)
 +
 +
=== [Probleem stroomvoorziening 10/11 april][Power problem April 10/11] ===
 +
 +
[nl]
 +
Donderdagavond 10 april om 21:30 uur was er een dipje in de stroomvoorziening van vleugels 1 en 2 van het Huygens gebouw, dat zekeringen deed springen. Dankzij een UPS in vleugel 1 hebben de  router en netwerkswitches aldaar nog doorgelopen tot ca. 22:30 uur. Het [http://www.ru.nl/uvb UVB] heeft om 01:30 uur de stroomvoorziening van de router en switches in vleugel 1 hersteld. De stroomvoorziening van de switches in vleugel 2 is pas om 10:00 uur hersteld, zodat de overlast voor de gebruikers in heel vleugel 2 en de centrale straat aan de oostzijde tussen vleugels 2 en 4 het grootst is geweest (geen netwerk). C&CZ zal bij UVB aankaarten dat voor herstel van stroomvoorzieningen in datakasten hogere prioriteit gewenst is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Thursday evening April 10 at 21:30 a power glitch for wings 1 and 2 of the Huygens building caused power switches to triple. Thanks to a UPS in wing 1 the router and network switches kept on running until 22:30. The [http://www.ru.nl/uvb UVB] fixed the power to the router and swityches in wing 1. Power to the switches in wing 2 was not fixes until 10:00, which made the problem last the longest in wing 2 and the eastside of the central street between wings 2 and 4 (no network). C&CZ will contact the UVB to try to give more priority to restoring power for network equipment.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 14 apr 2008 12:43 (CEST)
 +
 +
 +
 +
=== [Diskquota studenten verhoogd][Disk quota for students enlarged]===
 +
 +
[nl]
 +
De [[Studenten|standaard diskruimte van studentenlogins]] is verhoogd tot 400 MB. Daardoor kunnen studenten meer bestanden opslaan op hun homedirectory (H:-schijf), waardoor men hopelijk minder de neiging heeft om bestanden op de Desktop (of ergens anders in het netwerk-profiel) op te slaan. Een groot profile maakt o.a. het in- en uitloggen traag.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [[Studenten|standard disk quota for students]] have been enlarged to 400 MB. Students can thus save more files on their homedirectory (H: disk) which, hopefully, lets them store less files on their Desktop (or anywhere else in their profile). A large profile makes log-in and -out slow.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 10 apr 2008 11:31 (CEST)
 +
 +
=== [Nieuwe disk-server met 90 GB partities][New disk server with 90 GB partitions]===
 +
 +
[nl]
 +
Er zijn weer nieuwe [[Hardware_servers#Disk.5B-.5D.5B_.5Dservers|disk-servers]] met door FNWI-afdelingen te huren 90 GB partities. De vorige RAID-arrays waren uitverkocht en een enkele is al uit onderhoud. Er is gekozen voor een nieuw type Linux disk server met interne controller en harde schijven. De partities van de RAID-array die uit onderhoud is gegaan, zullen in overleg met de huurders verhuisd worden naar een nieuwe server.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
New [[Hardware_servers#Disk.5B-.5D.5B_.5Dservers|disk-servers]] are available with partitions of 90 GB that can be rented by departments of the Faculty of Science. The older RAID-arrays were sold out, one of them had run out of maintenance. The new servers have internal disks and controller. The partitions of the out-of-maintenance RAID-array will be moved to a new server.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 4 apr 2008 15:42 (CEST)
 +
 +
=== [Ook RU nu slachtoffer van phishing scam (mail waarin om wachtwoord gevraagd wordt)][RU now victim of phishing scam too (mail asking for password)] ===
 +
 +
[nl]
 +
Ook veel RU-medewerkers hebben nu een mail ontvangen, die op het eerste gezicht afkomstig leek te zijn van een RU Helpdesk, waarin om reactie met loginnaam en wachtwoord werd gevraagd, omdat anders de mail afgesloten zou worden. Het antwoord van een onnadenkende naieve gebruiker ging weer naar een "@hotmail.co.uk" mail-adres. C&CZ hecht eraan te benadrukken dat *geen enkele officiele instantie* u ooit per email of telefonisch om uw wachtwoord zal vragen, net zomin als om uw pincode van uw bankrekening. Dit is een vrijwel exacte kopie van het op 29 januari door C&CZ gemelde incident bij de TU Delft. Als iemand toch zo onverstandig geweest is om loginnaam en wachtwoord te mailen, dan is het verstandig om snel het wachtwoord te veranderen. C&CZ zal mensen benaderen die via een C&CZ mailserver gereageerd hebben en heeft tevens mail naar het betreffende "@hotmail.co.uk" mail-adres nu geblokkeerd op de C&CZ smtp-servers.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Now also a lot of RU employees received emails, that at first sight looked as if they were sent by a RU Helpdesk, in which was asked for a reply with loginname and password. The reply of a naive user again went to a "@hotmail.co.uk" mail-address. C&CZ likes to stress again that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account. This is almost an exact copy of the incident with TU Delft that C&CZ reported on January 29. If someone was unwise enough to reply with username and password, then it is wise to change the password immediately. C&CZ will contact users that sent replies through a C&CZ mailserver and has blocked mail to the "@hotmail.co.uk" mail-adres in question on their smtp-servers.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 4 apr 2008 13:08 (CEST)
 +
 +
=== [Surfnet/Internetverbinding onderbroken maandag 7 april 18:00 uur-22:00 uur][SURFnet/Internet connection down Monday April 7 18:00-22:00 hours] ===
 +
 +
[nl]
 +
Het [http://www.ru.nl/uci UCI] zal a.s. maandagavond nogmaals proberen de verbinding tussen de RU en SURFnet te upgraden van 1 Gb/s naar 10 Gb/s. Hierdoor zal tijdens deze werkzaamheden de verbinding tussen de RU en SURFnet onderbroken zijn. Hierna zal C&CZ een upgrade van de FNWI router naar 10 Gb/s plannen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://www.ru.nl/uci UCI] will again try to upgrade the connection between the RU and SURFnet next Monday evening from 1 Gb/s to 10 Gb/s. The connection between RU and SURFnet will be interrupted during the maintenance. C&CZ will plan the upgrade of the FNWI router to 10 Gb/s afterwards.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 apr 2008 19:00 (CEST)
 +
 +
=== MS Office 2007 Multi-Language Pack [beschikbaar][available] ===
 +
 +
[nl]
 +
De CD en 2 dual-layer DVDs (13 GB totaal) van het MS Office 2007 Multi-Language Pack zijn nu [[Microsoft windows|te leen]] voor gebruik op de campus.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The CD and 2 dual-layer DVDs (13 GB in total) of the MS Office 2007 Multi-Language Pack can be [[Microsoft windows|borrowed]] for campus use.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 apr 2008 18:57 (CEST)
 +
 +
=== Windows Vista 64-bit DVD [beschikbaar][available] ===
 +
 +
[nl]
 +
Ook de 64-bits versie van MS Vista Enterprise upgrade is nu [[Microsoft windows|te leen]] voor gebruik op de campus, al raadt C&CZ het gebruik nog af i.v.m. mogelijke problemen met drivers, netwerkprinters etc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The 64-bit version of MS Vista Enterprise upgrade can be [[Microsoft windows|borrowed]] for campus use, although C&CZ advises not to use this version due to possible problems with drivers, network printers etc.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 apr 2008 18:54 (CEST)
 +
 +
=== Matlab [nieuwe versie][new version] (R2008a) ===
 +
 +
[nl]
 +
Met ingang van maart 2008 is er een nieuwe versie (7.6, R2008a) van [[Matlab]] beschikbaar op alle door C&amp;CZ beheerde PCs met Linux of Windows. Voor de Solaris9 Suns is R2007a de laatste versie. Voor meer info over deze release, zie [http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html de Mathworks website]
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Starting March 2008 a new version of [[Matlab]] is available on all C&amp;CZ managed PCs with Linux or Windows. For the Solaris9 Suns R2007a is the last version. For more information about this release, see
 +
[http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html the Mathworks website]
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 apr 2008 18:18 (CEST)
 +
 +
=== [Tijdelijke rekenserver kan enkele weken getest worden][Temporary compute server can be tested a few weeks] ===
 +
 +
[nl]
 +
Er is een test-machine beschikbaar om te zien of 4-core Intel processoren geschikt zijn als uitbreiding van het [[Hardware_servers| cn-cluster]]. De machine blijft nog wel een paar weken staan. Als het goed is, kan iedereen met een Science-login er met ssh op inloggen.
 +
 +
Naam: t4150.science.ru.nl
 +
Type: Sun Fire X4150
 +
Processoren: 2 Intel E5345 CPU's met ieder 4 cores van 2.33GHz.
 +
Memory: 8GB
 +
OS: Fedora 7
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A test machine is available to see if 4-core Intel processors can be used for new machines in the [[Hardware_servers| cn-cluster]]. The machine will stay for a few weeks. All Science-logins should be able to login with ssh.
 +
 +
Name: t4150.science.ru.nl
 +
Type: Sun Fire X4150
 +
Processors: 2 Intel E5345 CPU's met ieder 4 cores van 2.33GHz.
 +
Memory: 8GB
 +
OS: Fedora 7
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 apr 2008 18:18 (CEST)
 +
 +
=== [Surfnet Usenet News voorziening wordt gestopt?][SURFnet stops Usenet News service?] ===
 +
 +
[nl]
 +
Tijdens de [http://www.ru.nl/rio RIO]-vergadering van 27 maart deelde het [http://www.ru.nl/uci UCI] mee dat [http://www.surfnet.nl SURFnet] de [http://www.surfnet.nl/nl/diensten/cc/Pages/news.aspx Surfnet Usenet News-dienst] in de toekomst alleen nog aan universiteiten wil leveren als die er ca 12 k&euro;/jaar voor betalen. Wie deze service van belang vindt voor het werk en niet eenvoudig bij alternatieven als [http://groups.google.com Google groups] terecht kan, kan zich bij C&amp;CZ melden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
In the [http://www.ru.nl/rio RIO]-meeting of March 27, the [http://www.ru.nl/uci UCI] announced that [http://www.surfnet.nl SURFnet] in the future would stop  the [http://www.surfnet.nl/nl/diensten/cc/Pages/news.aspx Surfnet Usenet News service] unless universities paid ca 12 k&euro;/year for it. If somebody thinks this service is important for their work and that one cannot simply use an alternative like [http://groups.google.com Google groups], one should contact C&amp;CZ.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 28 mrt 2008 15:02 (CET)
 +
 +
=== [Surfnet/Internetverbinding onderbroken maandag 10 maart 18:00 uur-22:00 uur][SURFnet/Internet connection down Monday March 10 18:00-22:00 hours] ===
 +
 +
[nl]
 +
Het [http://www.ru.nl/uci UCI] zal a.s. maandagavond de verbinding tussen de RU en SURFnet upgraden van 1 Gb/s naar 10 Gb/s. Hierdoor zal tijdens deze werkzaamheden de verbinding tussen de RU en SURFnet onderbroken zijn. Hierna zal C&CZ een upgrade van de FNWI router naar 10 Gb/s plannen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://www.ru.nl/uci UCI] will upgrade the connection between the RU and SURFnet next Monday evening from 1 Gb/s to 10 Gb/s. The connection between RU and SURFnet will be interrupted during the maintenance. C&CZ will plan the upgrade of the FNWI router to 10 Gb/s afterwards.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 5 mrt 2008 17:48 (CET)
 +
 +
=== [Acrobat Reader 8 probleem update][Acrobat Reader 8 problem update] ===
 +
 +
[nl]
 +
Omdat Acrobat Reader 8 voor MS-Windows PostScript produceert waar de HP LaserJet 4250/4350 [[Printers en printen|printers]] niet mee overweg kunnen, is C&CZ overgegaan tot het gebruik van de (langzamere) PCL-drivers voor de meeste van deze printers. Daarnaast is [[FoxIt_PDF_Reader]] neergezet op de [[S-schijf]] als alternatief voor Acrobat Reader.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Because Acrobat Reader 8 for MS-Windows produces PostScript that the HP LaserJet4250/4350 [[Printers en printen|printers]] can't handle, C&CZ switched to using the (slower) PCL-drivers. Also  [[FoxIt_PDF_Reader]] has been copied to the [[S-schijf|S disk]] as an alternative for Acrobat Reader.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 5 mrt 2008 17:03 (CET)
 +
 +
=== [Samba updates met problemen?][Samba update with problems?] ===
 +
[nl]
 +
C&CZ zal de komende weken Samba upgraden op diverse servers. Deze upgrades kunnen enige overlast veroorzaken bij het aankoppelen van netwerkschijven op uw Windows PC. Bij [[Upgrade Samba 3.0.28|Upgrade Samba 3.0.28]] kunt u lezen hoe u de problemen zelf kunt oplossen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ will upgrade Samba on several servers in the weeks to follow. These upgrades could cause problems when connecting network drives on Windows PC's. At [[Upgrade Samba 3.0.28|Upgrade Samba 3.0.28]] you can read how to solve these problems.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 3 mrt 2008 14:47 (CET)
 +
 +
=== [PC's in terminalkamers tonen locktijden][PC's in computerlabs show lock times] ===
 +
[nl]
 +
PC's in terminalkamers zijn voorzien van een timer die aangeeft hoe lang de PC gelockt is. Aan de hand van de locktijd kan men besluiten om de PC te herstarten. De software is gemaakt door een van onze studenten: J. Groenewegen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
PC's in computers labs now show the duration of the screenlock. Using this information you can determine whether you want to reboot the PC. This program has been built by one of our students: J. Groenewegen.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 3 mrt 2008 14:01 (CET)
 +
 +
=== [Oce copiers vervangen door Ricoh copiers/printers/scanners][Oce copiers replaced by Ricoh copiers/printers/scanners] ===
 +
[nl]
 +
De Oce kopieerapparaten worden vervangen door Ricoh apparaten die ook kunnen printen en scannen. Er is een [[Ricoh|Ricoh-overzichtspagina]], maar natuurlijk staan ze ook vermeld op de pagina's over de [[copiers|kopieerapparaten]], de [[Printers_en_printen|netwerkprinters]] en de [[Scanners|scanners]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The Oce copiers are being replaced by Ricoh machines that can print and scan too. There is a [[Ricoh|Ricoh-overview page]], but of course they are also mentioned on the pages dealing with [[copiers|copiers]], the [[Printers_en_printen|network printers]] and the [[Scanners|scanners]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 1 mrt 2008 00:03 (CET)
 +
 +
=== [Printbudgetten te bekijken/beheren via DHZ][Print budgets can be viewed/maintained through DIY] ===
 +
[nl]
 +
Het is nu mogelijk om via de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf] zelfservice website voor Science logins ook printbudgetten te bekijken en te beheren. Zie voor meer info de [[Dhz|pagina over DHZ]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
It is now possible to look at and maintain printbudgets through the [https://dhz.science.ru.nl/index?Language=en Do-It-Yourself] selfservice website for Science logins. For more info see the [[Dhz|DHZ page]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 1 mrt 2008 00:46 (CET)
 +
 +
=== [EuroGlot Professional 6.0 Native][EuroGlot Professional 6.0 Native] ===
 +
[nl]
 +
Een nieuwe versie van de [http://www.euroglot.nl EuroGlot] software is beschikbaar voor [[Microsoft windows|uitleen]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version of the [http://www.euroglot.nl EuroGlot] software is available to be [[Microsoft windows|borrowed]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 26 feb 2008 13:09 (CET)
 +
 +
=== [Nieuwe licentie periode Mathematica aanstaande][New license period for Mathematica coming up] ===
 +
[nl]
 +
De huidige licentie periode voor [http://www.wolfram.com Mathematica] loopt binnenkort af, afdelingen
 +
die geinteresseerd zijn in het gebruik van [[Mathematica]] voor de nieuwe 3-jarige contractperiode kunnen contact opnemen met C&CZ.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The current license period for [http://www.wolfram.com Mathematica] will end soon, departments
 +
interested in using [[Mathematica]] in the next contract period of 3 years can contact C&CZ.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:polman|Ben Polman]] 20 feb 2008 11:53 (CET)
 +
 +
=== [McAfee software update][McAfee software update] ===
 +
[nl]
 +
Een nieuwe versie van de [http://www.mfafee.com McAfee] software, de Internet Security Suite 2008 NL, is beschikbaar op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install]-schijf en in de C&CZ [[Microsoft windows|uitleen]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version of the [http://www.mfafee.com McAfee] software, the Internet Security Suite 2008 NL, is available on the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install]-disk and can be [[Microsoft windows|borrowed]] from C&CZ.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 15 feb 2008 13:37 (CET)
 +
 +
=== [Mediawiki upgrade naar versie 1.11 is afgerond][Mediawiki upgrade to version 1.11 completed] ===
 +
[nl]De mediawiki code die ten grondslag ligt aan alle wiki's op de faculteit is vervangen door
 +
de meest recente stabiele versie[/nl]
 +
[en]The mediawiki code on which all wikis of the Science Faculty are based has been replaced
 +
by the latest stable version[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 14 feb 2008 22:59 (CET)
 +
 +
=== [BASS-Finlog toegang voor Linux/Unix/Mac gebruikers][BASS-Finlog access for Linux/Unix/Mac users] ===
 +
 +
[nl]
 +
Het is nu mogelijk om BASS-Finlog te bereiken voor Linux/Unix/Mac gebruikers, zie [[BASS]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
For Linux/Unix/Mac users it's now possible to access BASS-Finlog, see [[BASS]].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Remcoa|Remco Aalbers]] 12 feb 2008 16:15 (CET)
 +
 +
=== TU Delft [slachtoffer van][victim of] phishing scam ===
 +
 +
[nl]
 +
De [http://www.ru.nl/cert CERT-RU], die security incidenten binnen de RU coordineert, meldde dat medewerkers en studenten van de TU Delft mails ontvangen hadden die op het eerste gezicht afkomstig leken te zijn van de TU Delft, waarin om reactie met loginnaam en wachtwoord werd gevraagd, anders zou de account opgeheven worden. Het antwoord van een onnadenkende naieve gebruiker ging naar een "@hotmail.co.uk" mail-adres. C&CZ hecht eraan te benadrukken dat *geen enkele officiele instantie* u ooit per email of telefonisch om wachtwoord of pincode voor uw bankrekening zal vragen. Voor de originele melding van de CERT van de TU Delft, zie de
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://www.ru.nl/cert CERT-RU], that coordinates security incidents within the RU, reported that employees and students of the TU Delft had received emails, that at first sight looked as if they were sent by TU Delft, in which was asked for a reply with loginname and password. The reply of a naive user went to a "@hotmail.co.uk" mail-address. C&CZ likes to stress that *no official institution* will ever ask you for your password or pincode for your bank account. For the original message of the CERT of TU Delft, see
 +
[/en]
 +
[http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=17d7e6d4-a6ae-475a-8a63-70d0ab4629a1&lang=nl TU Delft Security Alert].
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 29 jan 2008 12:24 (CET)
 +
 +
=== [Surfgroepen voor samenwerken met anderen][Surfgroepen to cooperate with others] ===
 +
[nl]
 +
Voor het samenwerken (delen van bestanden etc.) met andere medewerkers en studenten van universiteiten en hogescholen en zelfs externen is [http://www.surfgroepen.nl Surfgroepen] een goed gratis middel dat bij te weinig mensen bekend is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To cooperate (share files etc.) with other employees and students of other universities [http://www.surfgroepen.nl Surfgroepen] can be used for free, even external persons can join.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 28 jan 2008 18:14 (CET)
 +
 +
=== [Adobe software wordt geen campuslicentie!][Adobe software will not become campus license!] ===
 +
[nl]
 +
Vanmiddag meldde [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] dat niet genoeg onderwijsinstellingen wilden meedoen met de voorgestelde meerjarige overeenkomst voor [http://www.adobe.com Adobe] produkten. Hierdoor zijn mensen die de komende tijd Adobe-produkten willen aanschaffen aangewezen op stukslicenties.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Today [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] reported that not enough universities were willing to participate in the proposed multi-year license agreement for [http://www.adobe.com Adobe] products. Therefore if one wants to buy Adobe products in the near future, one has to resort to  individual licences.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 28 jan 2008 14:21 (CET)
 +
 +
=== McAfee software update ===
 +
[nl]
 +
Een nieuwe versie van de [http://www.mfafee.com McAfee] software, de Internet Security Suite 2008 UK, is beschikbaar op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install]-schijf en in de C&CZ [[Microsoft windows|uitleen]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
A new version of the [http://www.mfafee.com McAfee] software, the Internet Security Suite 2008 UK, is available on the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install]-disk and can be [[Microsoft windows|borrowed]] from C&CZ.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 25 jan 2008 15:16 (CET)
 +
 +
=== [Maple licentiefile vernieuwd, geldig tot januari 2009][New Maple license file, valid until January 2009] ===
 +
[nl]
 +
Het licentiefile van [[Maple]] was bijna verlopen, daarom is het vernieuwd op de license server. Medewerkers en/of studenten die Maple met een thuislicentie gebruiken, kunnen via C&amp;CZ een nieuwe licentiefile krijgen, die tot eind januari 2009 geldig is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The license file for [[Maple]] was almost expired, therefore a new version has been installed on the license server. Employees and students with a home-use license can get a new version, valid until January 2009, through C&amp;CZ.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 23 jan 2008 10:59 (CET)
 +
 +
=== [Draadloze netwerkinstellingen voor mobiele apparaten][Wireless network settings for mobile devices] ===
 +
[nl]
 +
Voor smartphones of PDA's met Windows Mobile is er nu een [[Netwerk_draadloos_WM6handleiding|handleiding]] om het draadloze netwerk te gebruiken. Om met de iPhone of iPod Touch van het RU draadloze netwerk gebruik te maken zou Apple met een nieuwere software update dan versie 1.1.3 van januari 2008 moeten komen, met WPA-Enterprise 802.1x ondersteuning.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
For smartphones or PDA's with Windows Mobile we now have an [[Netwerk_draadloos_WM6handleiding|installation manual]] to get connected to the wireless network. In order to connect the iPhone or iPod Touch to the RU campus wireless network, Apple would have to come with a newer software update than version 1.1.3 of January 2008, containing support for WPA-Enterprise 802.1x.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 17 jan 2008 15:22 (CET)
 +
 +
=== X-Win32 9.0 [ge&iuml;nstalleerd][installed] [op][on] [Windows beheerde werkplekken][managed Windows computers] ===
 +
[nl] De nieuwste versie van [[Xwin32|X-Win32]] is  ge&iuml;nstalleerd op alle C&amp;CZ-beheerde
 +
Windows werkplekken.
 +
[/nl]
 +
[en] The latest version of [[Xwin32|X-Win32]] is installed on all C&amp;CZ-managed Windows PCs.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 10 jan 2008 10:23 (CET)
 +
 +
=== OpenOffice 2.3.1 [voor][for] Solaris [ge&iuml;nstalleerd][installed] ===
 +
[nl]De nieuwste versie van het kantoorpakket [http://www.openoffice.org OpenOffice.org] (2.3.1) is ge&iuml;nstalleerd voor Solaris. Tik <tt>ooffice</tt> om het te gebruiken.[/nl]
 +
[en]The newest version of the office software [http://www.openoffice.org OpenOffice] (2.3.1) has been installed for Solaris. Type <tt>ooffice</tt> to use it.[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 18 dec 2007 15:59 (CET)
 +
 +
=== [Notepad++ ge&iuml;nstalleerd op alle Windows beheerde werkplekken][Notepad++ installed on all managed Windows computers] ===
 +
[nl]
 +
Notepad++ is een open source source code editor en Notepad vervanger, met onder meer syntax ondersteuning voor een groot aantal programmeertalen. Voor uitgebreide beschrijving zie
 +
[http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm Notepad++]
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Notepad++ is a free source code editor and Notepad replacement, which supports several programming languages, running under the MS Windows environment. For detailed information see
 +
[http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm Notepad++]
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 30 nov 2007 14:37 (CET)
 +
 +
 +
=== [Draadloos netwerk Huygensgebouw blijft dekkend][Wireless network Huygens building full coverage] ===
 +
[nl]
 +
In het [http://www.ru.nl/fnwi/over_de_faculteit/huygensgebouw/ Huygensgebouw] is kort na de oplevering een volledig dekkend [[Netwerk_draadloos|wireless netwerk]] gerealiseerd. Uit metingen over langere tijd is gebleken dat de dekking daarvan dusdanig is, dat zo'n 25 van de 90 access points als overtollig beschouwd kunnen worden. Eind november - begin december 2007 worden deze access points dan ook verwijderd, zodat ze op andere plekken binnen de RU opnieuw ingezet kunnen worden. De volledige dekking in het Huygensgebouw blijft echter gewaarborgd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
In the [http://www.ru.nl/fnwi/over_de_faculteit/huygensgebouw/ Huygens building] a [[Netwerk_draadloos|wireless network]] with full coverage was realized shortly after the building was finished. Measurements over a long period have determined that about 25 of the 90 access points can be removed, so they can be used in different locations within the RU. Full coverage is still guaranteed.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 30 nov 2007 13:00 (CET)
 +
 +
=== PhpMyadmin, [nieuwe versie i.v.m. veiligheidslekken][new version because of security fixes] ===
 +
[nl]
 +
[http://www.phpmyadmin.net PhpMyadmin] is een webapplicatie om mysql databases te beheren, alle mysql databases
 +
beheert door C&amp;CZ  kun je via
 +
[http://phpmyadmin.science.ru.nl http://phpmyadmin.science.ru.nl ] bewerken. De nieuwe versie (11.2.2) repareert een veiligheidslek, zie [http://www.phpmyadmin.net/home_page/security.php?issue=PMASA-2007-8].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[http://www.phpmyadmin.net PhpMyadmin] is a webapplication to maintain mysql databases, all mysql databases
 +
hosted by C&amp;CZ  can be  maintained through 
 +
[http://phpmyadmin.science.ru.nl http://phpmyadmin.science.ru.nl] . The new version (11.2.2)
 +
fixes a security leak [http://www.phpmyadmin.net/home_page/security.php?issue=PMASA-2007-8].
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 29 nov 2007 10:28 (CET)
 +
 +
=== Acrobat Reader, [nieuwe versie met problemen][new version with problems] ===
 +
[nl]
 +
Op de [[Hardware_bwpc|beheerde werkplek]] PCs is versie 7 van [http://www.adobe.com Adobe] Reader vervangen door versie 8.1.1, vanwege een
 +
[http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb07-18.html beveiligingslek]. De volgende problemen zijn geconstateerd:
 +
# Printen vanuit Adobe Reader naar een HP4250/HP4350 printer gaat fout. Volgens Adobe ligt dit aan de printer. Alternatief: print naar de dali printer in het studielandschap of naar de kleurenprinters (HP or Tektronix). De Ricoh multifunctionele copier/printer/scanners die binnenkort op allerlei plaatsen ingezet gaan worden ter vervanging van de Oce copiers hebben het probleem ook niet.
 +
# Werkplekken met een licentie voor Adobe Professional hebben (nog?) geen licentie om te upgraden, maar gelijktijdige installatie van Adobe Professional 7 met Adobe Reader 8 werkt ook niet goed. Mogelijk komt er binnnkort een campuslicentie voor allerlei Adobe produkten.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On all [[Hardware_bwpc|Managed PCs]] version 7 of [http://www.adobe.com Adobe] Reader has been replaced by version 8.1.1, because of a [http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb07-18.html security hole]. The upgrade lead to several problems:
 +
# Printing from Adobe Reader to a HP4250/HP4350 printer doesn't work. According to Adobe this is a fault of the software in these HP printers. As an alternative one can use the dali printer in HG00.201 or one of the colour printers (HP or Tektronix). The Ricoh multifunctional copier/printer/scanners that will be placed soon in several locations to replace the Oce copiers do not have this problem.
 +
# PCs with a license for Adobe Professional do not (yet?) have a license to upgrade, but having Adobe Professional version 7 and Reader version 8 at the same time doesn't work.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 nov 2007 14:14 (CET)
 +
 +
=== [Eerste student en medewerker passen C&amp;CZ wiki aan][First student and employee edit C&amp;CZ wiki]! ===
 +
[nl]
 +
De handleiding voor het [[Netwerk_draadloos_handleidinglinux|installeren van het draadloze netwerk onder Linux]] is door student Leon Swinkels aangepast met details voor Ubuntu Gutsy Gibbon en door medewerker Gerrit Groenenboom voor Suse 10.1.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The explanation how to  [[Netwerk_draadloos_handleidinglinux|install the wireless network for Linux]] has been edited by student Leon Swinkels with details for Ubuntu Gutsy Gibbon and by employeee Gerrit Groenenboom for Suse 10.1.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 nov 2007 12:55 (CET)
 +
 +
=== StarOffice 8 [voor][for] Solaris [ge&iuml;nstalleerd][installed] ===
 +
[nl]De nieuwste versie van het kantoorpakket [http://www.sun.com/staroffice StarOffice] (8) is ge&iuml;nstalleerd voor Solaris. Tik <tt>soffice</tt> om het te gebruiken.[/nl]
 +
[en]The newest version of the office software [http://www.sun.com/staroffice StarOffice] (8) has been installed for Solaris. Type <tt>soffice</tt> to use it.[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 9 nov 2007 18:10 (CET)
 +
 +
=== Sun Studio 12 compilers [voor][for] Linux/Solaris ===
 +
[nl]
 +
De nieuwste versie (12) van de [http://developers.sun.com/sunstudio/ Sun Studio] compilers en tools (C, C++, Fortran) is ge&iuml;nstalleerd. Ze zijn te vinden in
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The newest version of the [http://developers.sun.com/sunstudio/ Sun Studio] compilers and tools (C, C++, Fortran) has been installed. They can be found in
 +
[/en]
 +
/opt/sun/sunstudio12/ (Linux) [of][or] /vol/sunstudio12/SUNWspro (Solaris).
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 9 nov 2007 17:57 (CET)
 +
 +
=== SGE Clustersoftware [ge&iuml;nstalleerd op het][installed on the] cnXX-cluster ===
 +
[nl]
 +
Op het cnXX-rekencluster met machines van diverse afdelingen is [http://gridengine.sunsource.net Sun GridEngine] clustersoftware ge&iuml;nstalleerd. Voor gebruik is het lezen van de [[Software_cluster|clustersoftware]] pagina aan te raden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On the cnXX-cluster of machines of different departments the clustersoftware [http://gridengine.sunsource.net Sun GridEngine] has been installed. Before using it, please read the [[Software_cluster|clustersoftware]] page.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 9 nov 2007 17:52 (CET)
 +
 +
=== Matlab nieuwe versie (R2007a) ===
 +
Met ingang van mei 2007 is er een nieuwe versie (7.4, R2007a) van
 +
Matlab beschikbaar op alle door C&CZ beheerde PCs met Linux of
 +
Windows-XP en Suns met Solaris.
 +
 +
De oude versie (R2006b) wordt over enkele weken verwijderd, wanneer
 +
duidelijk is dat de overgang naar R2007a geen grote problemen
 +
veroorzaakt. Om de oude versie tot die tijd nog te kunnen gebruiken
 +
moet het zoekpad uitgebreid worden met /vol/matlab-R2006b/bin (onder
 +
Unix).
 +
 +
Voor meer info over deze release, zie
 +
[[http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html?ref=fp2007a de Mathworks website]]
 +
 +
Bij vragen/problemen: postmaster@science.ru.nl, tel 53535/52744/56666, HG03.055.
 +
 +
[[Gebruiker:polman|Ben Polman]] 3 mei 2007 15:45 (CET)
 +
 +
=== Nieuwe disk-server plus.science.ru.nl met 90GB partities ===
 +
Er is weer een nieuwe [[Hardware_servers#Disk.5B-.5D.5B_.5Dservers|disk-server]] plus.science.ru.nl met door FNWI-afdelingen te huren 90GB partities van een RAID-array.
 +
 +
[[Gebruiker:polman|Ben Polman]] 3 nov 2006 15:11 (CET)
 +
 +
=== Nieuwe versie Matlab (R2006b) ===
 +
Met ingang van oktober 2006 is er een nieuwe versie (7.3, R2006b) van
 +
Matlab beschikbaar op alle door C&CZ beheerde Suns en PCs met Linux of
 +
Windows-XP.
 +
 +
De oude versie (R2006a) wordt over enkele weken verwijderd, wanneer
 +
duidelijk is dat de overgang naar R2006b geen grote problemen
 +
veroorzaakt. Om de oude versie tot die tijd nog te kunnen gebruiken
 +
moet het zoekpad uitgebreid worden met /vol/matlab-R2006a/bin (onder
 +
Unix).
 +
 +
Voor meer info over deze release, zie
 +
http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html?ref=fp2006b
 +
 +
Bij vragen/problemen: postmaster@science.ru.nl, tel 53535/52744/56666, HG03.055.
 +
 +
[[Gebruiker:polman|Ben Polman]] 9 okt 2006 14:54 (CET)
 +
 +
=== Eclipse beschikbaar op beheerde XP werkplekken ===
 +
Op alle beheerde windows XP werkplekken is op de T-disk (\\manus\xpcursus) [[www.eclipse.org Eclipse]]
 +
ge&iuml;nstalleerd.
 +
 +
[[Gebruiker:polman|Ben Polman]] 13 sep 2006 10:29 (CET)
 +
 +
=== EndNote 10 beschikbaar ===
 +
De nieuwste versie van EndNote (versie 10) is op de [[S-schijf|Install-schijf]] gezet, en is ook uitleenbaar (kamer HG03.055).
 +
 +
[[Gebruiker:polman|Ben Polman]] 13 sep 2006 10:22 (CET)
 +
 +
<endFeed />
 +
 
* [Nieuwe][New] software update: [[Microsoft_windows|Microsoft Office Enterprise 2007 [op de install-schijf en te leen.][on the install-disk and can be borrowed]]] (08/05/2007).  
 
* [Nieuwe][New] software update: [[Microsoft_windows|Microsoft Office Enterprise 2007 [op de install-schijf en te leen.][on the install-disk and can be borrowed]]] (08/05/2007).  
 
* [Nieuwe][New] software update: [[matlab|Matlab R2007a [geïnstalleerd en te leen.][installed and can be borrowed]]] (03/05/2007).  
 
* [Nieuwe][New] software update: [[matlab|Matlab R2007a [geïnstalleerd en te leen.][installed and can be borrowed]]] (03/05/2007).  

Revision as of 16:58, 19 June 2008

For recent news items see News


Software update: Maple 12

A new version (12) of Maple has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the Windows-XP Managed PCs. It can be installed on Windows from the install network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.

Peter van Campen 19 jun 2008 16:24 (CEST)

New version of the Windows Managed PC

There is a new installation method for the Windows-XP Managed PCs, that has been developed and is being maintained by several IT-support groups in the RU tohether, in the SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) project. The main difference is that more software is installed, and that it is less dependent on network drives. Many PCs in the Study Landscape and several departmental PCs have been installed with the new method.

Wim Janssen 19 jun 2008 16:10 (CEST)

Software update: TeXlive 2007

Today TeXlive 2007 replaced TeXlive 2005 as the standard version of (La)TeX on Windows and Unix computers managed by C&CZ. If no problems are reported, the old version will be removed in a few months.

Peter van Campen 16 jun 2008 18:06 (CEST)

Matlab: TIMEOUTALL introduced, installation procedure changed

After an idea from FC Donders, C&CZ changed the options for the Matlab license server to include a 'TIMEOUTALL 3600'. This has the advantage that an inactive user can hold a license for Matlab or a toolbox for 1 hour at maximum, but could cause problems sometimes for the many tens of users within Radboud Unicversity and Hospital, because it can happen that a long-running Matlab job stops because there is currently no license available.

With Matlab version R2008a the Matlab installation procedure has been changed.

Peter van Campen 16 jun 2008 16:59 (CEST)

Adobe: employee home-use site-license software available on surfspot.nl

On Surfspot the site-license products of Adobe for home-use by employees are available for 35 euro per bundle. One can choose between the English or Dutch version of the 'web' or 'design' bundle. Both bundles contain a.o. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Only the 'design' bundle contains InDesign. The site license products for installation on campus have been urgently ordered.

Peter van Campen 13 jun 2008 15:39 (CEST)

Adobe Flash Player Security Vulnerability

Last week word was spread about abuse by installing keyloggers through a security vulnerability in the Adobe Flash plugin of browsers like Internet Explorer and Firefox. C&CZ managed computers have been updated to the latest version. C&CZ advises everybody to upgrade to version 9.0.124.0 if not already done. Testing can be done through the Adobe testpage and holding the mouse above "About". For even more browser security one can quite easily install the Firefox extension NoScript.

Peter van Campen 11 jun 2008 11:46 (CEST)

Adobe software will become site-license after all!

Today SURFdiensten reported that the site license agreement between SURFdiensten and Adobe for Dutch schools and universities reached a final status. The products and codes for the licensed products are expected to become available next week.

Peter van Campen 6 jun 2008 15:32 (CEST)

New version of Mathematica (6.0.2.1)

A new version of Mathematica has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.

Ben Polman 3 jun 2008 13:34 (CEST)

MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* can be borrowed

A CD of MS Office 2008 for Macintosh can be borrowed for campus use and on Macs owned by departments, the NL- as well as the UK-version. For home use one can buy it relatively cheap at Surfspot, althoug it is always more expensive than the free OpenOffice.

Wim Janssen 20 mei 2008 17:02 (CEST)

Removing old mail addresses helps prevent spam

At this time (May 2008) we often see that suddenly a lot of spam is sent from different places on the Internet, with a (fake) sender address of the old "@sci.kun.nl" form. For the owner of such an address this gives some trouble, since the spam that cannot be delivered wiil come "back" to the sender address that was used. To help prevent this, it is a good idea to look in the DIY website which old "kun.nl" addresses can be removed and mail that to postmaster.

Jos Alsters 10 apr 2008 12:48 (CEST)

Standard RU-laptop chosen

Recently the RU hardware specification team has added to the standard PC from the "core hardware" from the default supplier also a standard RU-laptop: the HP6710b. There are 2 versions, the more expensive one has at least a faster processor, a bigger hard disk a screen with higher resolution and standard more memory. C&CZ currently works on making it possible to use these laptops as "Windows managed laptop", comparable to the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows managed PC].

Ben Polman 7 mei 2008 17:24 (CEST)

New multi-functional Ricoh copiers

All Oce copiers have been replaced by Ricoh machines that can print and scan too. The old printers dali and oersted have been shut down and the printer chagall has been moved from HG00.089 to HG00.201 (Study landscape). Shortly the printer picasso will also be shut down.

Ron Sommeling 6 mei 2008 10:50 (CEST)

Windows wi-fi exploit (Intel Centrino)

Several sites (SANS, stateofsecurity.com) mention a new exploit for Intel Centrino wireless network cards, commonly used in laptop computers. Driver updates from Intel have been available since January, 2007.

Peter van Campen 25 apr 2008 13:48 (CEST)

New storage possibility for passing on large files

To facilitate the local copying of large files (for which mail is not suitable) a new network share is available, see TempDisk.

Ben Polman 25 apr 2008 12:56 (CEST)

Temporary compute server will be shut down Monday April 28

The "t4150" test-machine with 4-core Intel processors (Sun Fire X4150, E5345 CPU's) will be shut down on Monday April 28. We'll conduct a hardware RAID-test and re-installation of the OS. After that, the machine will be shipped back to Sun.

Peter van Campen 25 apr 2008 12:23 (CEST)

Network upgrade successful

Sunday morning April 20 between 09:30 and 11:30 hours the router/switch that couples the networks on the Toernooiveld with each other and with the rest of the RU campus network (and by that with Surfnet/Internet), was replaced by a new, more powerful machine. The work was planned by C&CZ en UCI to cause minimal trouble for employees and students.

The next few weeks other changes to the network will be made, but the trouble this will cause will be much less.

Some aspects of this upgrade: 1 router/switch that is spread over 2 locations, with 10Gb uplinks to the UCI. The router/switch can provide better protection since it has more room for "access control lists"and by using "reverse path forwarding". By using FlexLinks desktop switches can easily be connected redundantly. Cascades of desktop switches can be split, since more interfaces are available. Also antique connections to remote locations can be upgraded.

About the new network (NiNe) the UCI reported in the Enter magazine

Peter van Campen 23 apr 2008 18:16 (CEST)

Printbudget command for Unix

On Linux/Solaris workstations and login servers one can use the command printbudget to get an overview of the budget groups and the money on it. One can also change the default budgetgroup and get an overview of the last print jobs, like it is on the Do-It-Yourself website.

sommel 14 apr 2008 14:32 (CEST)

Power problem April 10/11

Thursday evening April 10 at 21:30 a power glitch for wings 1 and 2 of the Huygens building caused power switches to triple. Thanks to a UPS in wing 1 the router and network switches kept on running until 22:30. The UVB fixed the power to the router and swityches in wing 1. Power to the switches in wing 2 was not fixes until 10:00, which made the problem last the longest in wing 2 and the eastside of the central street between wings 2 and 4 (no network). C&CZ will contact the UVB to try to give more priority to restoring power for network equipment.

Peter van Campen 14 apr 2008 12:43 (CEST)


Disk quota for students enlarged

The standard disk quota for students have been enlarged to 400 MB. Students can thus save more files on their homedirectory (H: disk) which, hopefully, lets them store less files on their Desktop (or anywhere else in their profile). A large profile makes log-in and -out slow.

Peter van Campen 10 apr 2008 11:31 (CEST)

New disk server with 90 GB partitions

New disk-servers are available with partitions of 90 GB that can be rented by departments of the Faculty of Science. The older RAID-arrays were sold out, one of them had run out of maintenance. The new servers have internal disks and controller. The partitions of the out-of-maintenance RAID-array will be moved to a new server.

Peter van Campen 4 apr 2008 15:42 (CEST)

RU now victim of phishing scam too (mail asking for password)

Now also a lot of RU employees received emails, that at first sight looked as if they were sent by a RU Helpdesk, in which was asked for a reply with loginname and password. The reply of a naive user again went to a "@hotmail.co.uk" mail-address. C&CZ likes to stress again that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account. This is almost an exact copy of the incident with TU Delft that C&CZ reported on January 29. If someone was unwise enough to reply with username and password, then it is wise to change the password immediately. C&CZ will contact users that sent replies through a C&CZ mailserver and has blocked mail to the "@hotmail.co.uk" mail-adres in question on their smtp-servers.

Peter van Campen 4 apr 2008 13:08 (CEST)

SURFnet/Internet connection down Monday April 7 18:00-22:00 hours

The UCI will again try to upgrade the connection between the RU and SURFnet next Monday evening from 1 Gb/s to 10 Gb/s. The connection between RU and SURFnet will be interrupted during the maintenance. C&CZ will plan the upgrade of the FNWI router to 10 Gb/s afterwards.

Peter van Campen 3 apr 2008 19:00 (CEST)

MS Office 2007 Multi-Language Pack available

The CD and 2 dual-layer DVDs (13 GB in total) of the MS Office 2007 Multi-Language Pack can be borrowed for campus use.

Peter van Campen 3 apr 2008 18:57 (CEST)

Windows Vista 64-bit DVD available

The 64-bit version of MS Vista Enterprise upgrade can be borrowed for campus use, although C&CZ advises not to use this version due to possible problems with drivers, network printers etc.

Peter van Campen 3 apr 2008 18:54 (CEST)

Matlab new version (R2008a)

Starting March 2008 a new version of Matlab is available on all C&CZ managed PCs with Linux or Windows. For the Solaris9 Suns R2007a is the last version. For more information about this release, see the Mathworks website

Peter van Campen 3 apr 2008 18:18 (CEST)

Temporary compute server can be tested a few weeks

A test machine is available to see if 4-core Intel processors can be used for new machines in the cn-cluster. The machine will stay for a few weeks. All Science-logins should be able to login with ssh.

Name: t4150.science.ru.nl Type: Sun Fire X4150 Processors: 2 Intel E5345 CPU's met ieder 4 cores van 2.33GHz. Memory: 8GB OS: Fedora 7

Peter van Campen 2 apr 2008 18:18 (CEST)

SURFnet stops Usenet News service?

In the RIO-meeting of March 27, the UCI announced that SURFnet in the future would stop the Surfnet Usenet News service unless universities paid ca 12 k€/year for it. If somebody thinks this service is important for their work and that one cannot simply use an alternative like Google groups, one should contact C&CZ.

Peter van Campen 28 mrt 2008 15:02 (CET)

SURFnet/Internet connection down Monday March 10 18:00-22:00 hours

The UCI will upgrade the connection between the RU and SURFnet next Monday evening from 1 Gb/s to 10 Gb/s. The connection between RU and SURFnet will be interrupted during the maintenance. C&CZ will plan the upgrade of the FNWI router to 10 Gb/s afterwards.

Peter van Campen 5 mrt 2008 17:48 (CET)

Acrobat Reader 8 problem update

Because Acrobat Reader 8 for MS-Windows produces PostScript that the HP LaserJet4250/4350 printers can't handle, C&CZ switched to using the (slower) PCL-drivers. Also FoxIt_PDF_Reader has been copied to the S disk as an alternative for Acrobat Reader.

Peter van Campen 5 mrt 2008 17:03 (CET)

Samba update with problems?

C&CZ will upgrade Samba on several servers in the weeks to follow. These upgrades could cause problems when connecting network drives on Windows PC's. At Upgrade Samba 3.0.28 you can read how to solve these problems.

Wim Janssen 3 mrt 2008 14:47 (CET)

PC's in computerlabs show lock times

PC's in computers labs now show the duration of the screenlock. Using this information you can determine whether you want to reboot the PC. This program has been built by one of our students: J. Groenewegen.

Wim Janssen 3 mrt 2008 14:01 (CET)

Oce copiers replaced by Ricoh copiers/printers/scanners

The Oce copiers are being replaced by Ricoh machines that can print and scan too. There is a Ricoh-overview page, but of course they are also mentioned on the pages dealing with copiers, the network printers and the scanners.

Peter van Campen 1 mrt 2008 00:03 (CET)

Print budgets can be viewed/maintained through DIY

It is now possible to look at and maintain printbudgets through the Do-It-Yourself selfservice website for Science logins. For more info see the DHZ page.

Peter van Campen 1 mrt 2008 00:46 (CET)

EuroGlot Professional 6.0 Native

A new version of the EuroGlot software is available to be borrowed.

Wim Janssen 26 feb 2008 13:09 (CET)

New license period for Mathematica coming up

The current license period for Mathematica will end soon, departments interested in using Mathematica in the next contract period of 3 years can contact C&CZ.

Ben Polman 20 feb 2008 11:53 (CET)

McAfee software update

A new version of the McAfee software, the Internet Security Suite 2008 NL, is available on the install-disk and can be borrowed from C&CZ.

Peter van Campen 15 feb 2008 13:37 (CET)

Mediawiki upgrade to version 1.11 completed

The mediawiki code on which all wikis of the Science Faculty are based has been replaced by the latest stable version

Ben Polman 14 feb 2008 22:59 (CET)

BASS-Finlog access for Linux/Unix/Mac users

For Linux/Unix/Mac users it's now possible to access BASS-Finlog, see BASS.

Remco Aalbers 12 feb 2008 16:15 (CET)

TU Delft victim of phishing scam

The CERT-RU, that coordinates security incidents within the RU, reported that employees and students of the TU Delft had received emails, that at first sight looked as if they were sent by TU Delft, in which was asked for a reply with loginname and password. The reply of a naive user went to a "@hotmail.co.uk" mail-address. C&CZ likes to stress that *no official institution* will ever ask you for your password or pincode for your bank account. For the original message of the CERT of TU Delft, see TU Delft Security Alert.

Peter van Campen 29 jan 2008 12:24 (CET)

Surfgroepen to cooperate with others

To cooperate (share files etc.) with other employees and students of other universities Surfgroepen can be used for free, even external persons can join.

Peter van Campen 28 jan 2008 18:14 (CET)

Adobe software will not become campus license!

Today SURFdiensten reported that not enough universities were willing to participate in the proposed multi-year license agreement for Adobe products. Therefore if one wants to buy Adobe products in the near future, one has to resort to individual licences.

Peter van Campen 28 jan 2008 14:21 (CET)

McAfee software update

A new version of the McAfee software, the Internet Security Suite 2008 UK, is available on the install-disk and can be borrowed from C&CZ.

Peter van Campen 25 jan 2008 15:16 (CET)

New Maple license file, valid until January 2009

The license file for Maple was almost expired, therefore a new version has been installed on the license server. Employees and students with a home-use license can get a new version, valid until January 2009, through C&CZ.

Peter van Campen 23 jan 2008 10:59 (CET)

Wireless network settings for mobile devices

For smartphones or PDA's with Windows Mobile we now have an installation manual to get connected to the wireless network. In order to connect the iPhone or iPod Touch to the RU campus wireless network, Apple would have to come with a newer software update than version 1.1.3 of January 2008, containing support for WPA-Enterprise 802.1x.

Peter van Campen 17 jan 2008 15:22 (CET)

X-Win32 9.0 installed on managed Windows computers

The latest version of X-Win32 is installed on all C&CZ-managed Windows PCs.

Ben Polman 10 jan 2008 10:23 (CET)

OpenOffice 2.3.1 for Solaris installed

The newest version of the office software OpenOffice (2.3.1) has been installed for Solaris. Type ooffice to use it.

Peter van Campen 18 dec 2007 15:59 (CET)

Notepad++ installed on all managed Windows computers

Notepad++ is a free source code editor and Notepad replacement, which supports several programming languages, running under the MS Windows environment. For detailed information see Notepad++

Ben Polman 30 nov 2007 14:37 (CET)


Wireless network Huygens building full coverage

In the Huygens building a wireless network with full coverage was realized shortly after the building was finished. Measurements over a long period have determined that about 25 of the 90 access points can be removed, so they can be used in different locations within the RU. Full coverage is still guaranteed.

Marcel Kuppens 30 nov 2007 13:00 (CET)

PhpMyadmin, new version because of security fixes

PhpMyadmin is a webapplication to maintain mysql databases, all mysql databases hosted by C&CZ can be maintained through http://phpmyadmin.science.ru.nl . The new version (11.2.2) fixes a security leak [2].

Ben Polman 29 nov 2007 10:28 (CET)

Acrobat Reader, new version with problems

On all Managed PCs version 7 of Adobe Reader has been replaced by version 8.1.1, because of a security hole. The upgrade lead to several problems:

  1. Printing from Adobe Reader to a HP4250/HP4350 printer doesn't work. According to Adobe this is a fault of the software in these HP printers. As an alternative one can use the dali printer in HG00.201 or one of the colour printers (HP or Tektronix). The Ricoh multifunctional copier/printer/scanners that will be placed soon in several locations to replace the Oce copiers do not have this problem.
  2. PCs with a license for Adobe Professional do not (yet?) have a license to upgrade, but having Adobe Professional version 7 and Reader version 8 at the same time doesn't work.

Peter van Campen 20 nov 2007 14:14 (CET)

First student and employee edit C&CZ wiki!

The explanation how to install the wireless network for Linux has been edited by student Leon Swinkels with details for Ubuntu Gutsy Gibbon and by employeee Gerrit Groenenboom for Suse 10.1.

Peter van Campen 20 nov 2007 12:55 (CET)

StarOffice 8 for Solaris installed

The newest version of the office software StarOffice (8) has been installed for Solaris. Type soffice to use it.

Peter van Campen 9 nov 2007 18:10 (CET)

Sun Studio 12 compilers for Linux/Solaris

The newest version of the Sun Studio compilers and tools (C, C++, Fortran) has been installed. They can be found in /opt/sun/sunstudio12/ (Linux) or /vol/sunstudio12/SUNWspro (Solaris).

Peter van Campen 9 nov 2007 17:57 (CET)

SGE Clustersoftware installed on the cnXX-cluster

On the cnXX-cluster of machines of different departments the clustersoftware Sun GridEngine has been installed. Before using it, please read the clustersoftware page.

Peter van Campen 9 nov 2007 17:52 (CET)

Matlab nieuwe versie (R2007a)

Met ingang van mei 2007 is er een nieuwe versie (7.4, R2007a) van Matlab beschikbaar op alle door C&CZ beheerde PCs met Linux of Windows-XP en Suns met Solaris.

De oude versie (R2006b) wordt over enkele weken verwijderd, wanneer duidelijk is dat de overgang naar R2007a geen grote problemen veroorzaakt. Om de oude versie tot die tijd nog te kunnen gebruiken moet het zoekpad uitgebreid worden met /vol/matlab-R2006b/bin (onder Unix).

Voor meer info over deze release, zie [de Mathworks website]

Bij vragen/problemen: , tel 53535/52744/56666, HG03.055.

Ben Polman 3 mei 2007 15:45 (CET)

Nieuwe disk-server plus.science.ru.nl met 90GB partities

Er is weer een nieuwe disk-server plus.science.ru.nl met door FNWI-afdelingen te huren 90GB partities van een RAID-array.

Ben Polman 3 nov 2006 15:11 (CET)

Nieuwe versie Matlab (R2006b)

Met ingang van oktober 2006 is er een nieuwe versie (7.3, R2006b) van Matlab beschikbaar op alle door C&CZ beheerde Suns en PCs met Linux of Windows-XP.

De oude versie (R2006a) wordt over enkele weken verwijderd, wanneer duidelijk is dat de overgang naar R2006b geen grote problemen veroorzaakt. Om de oude versie tot die tijd nog te kunnen gebruiken moet het zoekpad uitgebreid worden met /vol/matlab-R2006a/bin (onder Unix).

Voor meer info over deze release, zie http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html?ref=fp2006b

Bij vragen/problemen: , tel 53535/52744/56666, HG03.055.

Ben Polman 9 okt 2006 14:54 (CET)

Eclipse beschikbaar op beheerde XP werkplekken

Op alle beheerde windows XP werkplekken is op de T-disk (\\manus\xpcursus) www.eclipse.org Eclipse geïnstalleerd.

Ben Polman 13 sep 2006 10:29 (CET)

EndNote 10 beschikbaar

De nieuwste versie van EndNote (versie 10) is op de Install-schijf gezet, en is ook uitleenbaar (kamer HG03.055).

Ben Polman 13 sep 2006 10:22 (CET)

Donderdag 5 oktober (week 40) om 16:30 zal het active directory domein van alle door C&CZ beheerde Windows XP Beheerde Werkplekken en Windows servers worden hernoemd van nwi.kun.nl naar nwi.ru.nl. Belangrijk is om op de betreffende donderdag voor 16:30 uit te loggen, maar de beheerde Windows XP PC *niet* uit te zetten. Tussen 17:30 en 00:00 zullen alle Beheerde Werkplekken die aan staan 2 maal gereboot worden. Lees a.u.b. de [|domain rename instructies] door. Dit bespaart veel onnodig overlast en werk.