Difference between revisions of "Nieuws"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 294: Line 294:
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 sep 2010 09:06 (UTC)
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 sep 2010 09:06 (UTC)
  
=== [Print-opdrachten verwijderen onder Linux][Remove printjobs from Linux] ===
 
 
[nl]
 
Het verwijderen van een aangeleverde print-opdracht is nu ook vanaf Linux mogelijk. Dit kan m.b.v. het [http://ss64.com/bash/lprm.html lprm] commando. Het werkt op alle door C&CZ beheerde Linux [[Hardware_servers|servers en werkplekken]], zowel 32-bit als 64-bit.
 
[/nl]
 
[en]
 
The removal of submitted print jobs is now possible from Linux. It can be done with the [http://ss64.com/bash/lprm.html lprm] command. It works from all C&CZ managed Linux [[Hardware_servers| servers and workstations]], 32-bit as well as 64-bit.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 21 sep 2010 16:44 (UTC)
 
 
=== [Miro printer alternatieven][Miro printer alternatives] ===
 
 
[nl]
 
De oude [[Printers_en_printen#.5BPostScript_kleurenprinters.5D.5BPostscript_color_printers.5D| printer miro]] is enkele weken defect geweest, maar nu weer gerepareerd. Er is geen onderhoudscontract meer, we proberen miro aan de praat te houden, al was het maar om de tonercartridges op te maken. Indien men de output van deze Xerox Phaser 7300DX veel beter vindt dan die van de [[Printers_en_printen#.5BPostScript_kleurenprinters.5D.5BPostscript_color_printers.5D|andere (Ricoh, HP) kleurenprinters]] en ook die van de [http://www.ru.nl/copyshop/ RU copyshop], kan men zich melden bij C&CZ, dan kan C&CZ de aanschaf van een nieuw exemplaar overwegen.
 
[/nl]
 
[en]
 
The old [[Printers_en_printen#.5BPostScript_kleurenprinters.5D.5BPostscript_color_printers.5D?setlang=en| printer miro]] has been out of order for a few weeks, but has been repaired now. There is no longer a service contract for miro, we try to keep it up and running, if only to finish the remaining toner cartridges. If you really preferred the output of this Xerox Phaser 7300DX over the [[Printers_en_printen#.5BPostScript_kleurenprinters.5D.5BPostscript_color_printers.5D|other (Ricoh, HP) color printers]] and also over the printers of the [http://www.ru.nl/copyshop/ RU copyshop], please report to C&CZ. C&CZ then can decide about the purchase of a new printer.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Mbouwens|Mathieu Bouwens]] 21 sep 2010 16:29 (UTC)
 
 
=== [Symposium Onderwijs-ICT bij afscheid Kees Keijzers][Symposium Education-IT on occasion of Kees Keijzers leaving] ===
 
 
[nl]
 
Bij gelegenheid van het afscheid van Kees Keijzers van de faculteit NWI organiseren het Onderwijscentrum
 
(OWC) en de afdeling Computer- en Communicatiezaken (C&CZ) op vrijdag 1 oktober vanaf 13:15 uur een symposium in het Linnaeusgebouw:
 
"Simuleren en afkijken in de collegezaal: onderwijsinnovatie met ICT". Het symposium laat producten zien voor het onderwijs, die het resultaat zijn van de nauwe samenwerking tussen docenten en ICT’ers die op zeer korte afstand van de docent/onderzoeker werken en die affiniteit hebben met het betreffende vakgebied.
 
 
Voor het programma en gedetailleerde informatie, zie
 
[[Media:Symposium_Onderwijs_-_ICT%2C_afscheid_Kees_Keijzers.PDF|de uitnodiging]].
 
[/nl]
 
[en]
 
On occasion of Kees Keijzers leaving the Science Faculty, the Education Center (OWC) and the Computer- en Communication Department (C&CZ)
 
organize a symposium in the Linnaeus building Friday, October 1 from 13:15 hours: "Simulation and copying in the lecture-room: education innovation with IT".
 
The symposium shows products for education, that are a results of close cooperation between lecturers and IT workers at short distance, with feeling for the field of study.
 
 
For the programme and detailed information, see
 
[[Media:Symposium_Onderwijs_-_ICT%2C_afscheid_Kees_Keijzers.PDF|the invitation (in Dutch)]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 31 aug 2010 12:29 (UTC)
 
 
=== [Bij vraag om wachtwoord via mail: niet reageren!][When asked for password through mail: do not react!] ===
 
 
[nl]
 
Met enige regelmaat krijgt men tegenwoordig [http://nl.wikipedia.org/wiki/Phishing phishing]-mail, waarin men gevraagd wordt om loginnaam en wachtwoord door te geven.
 
Graag wil C&CZ *nogmaals* benadrukken dat het uiterst onverstandig is om voetstoots alles te geloven wat in een brief of e-mail staat en dat *geen enkele officiële instantie* u ooit per e-mail of telefonisch om uw wachtwoord zal vragen, net zomin als om uw pincode van uw bankrekening. Wanneer een argeloze gebruiker er toch in trapt, wordt zijn account meestal snel daarna misbruikt om spam te sturen, waardoor onze mailservers op zwarte lijsten komen, met overlast voor alle gebruikers als gevolg.
 
[/nl]
 
[en]
 
Every so often our users receive [http://nl.wikipedia.org/wiki/Phishing phishing]-mail, in which a prompt response with username and password is requested. C&CZ likes to stress *again* that it is not very wise to believe something just because is written in a letter or e-mail and that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account. If a naive user falls for this scheme, his account is normally soon thereafter misused to send spam, with the effect that our mailservers are included in blacklists, causing problems for all users.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 18 aug 2010 11:31 (UTC)
 
 
=== [Microsoft Office 2007 geinstalleerd in onderwijsruimtes][Microsoft Office 2007 installed in educational PC rooms] ===
 
<itemTags>studenten</itemtags>
 
[nl]
 
Op de [[Terminalkamers|PC's in de onderwijsruimtes]] is Microsoft Office 2007 ge&iuml;nstalleerd ter vervanging van Microsoft Office 2003. Er is hulp beschikbaar voor de overstap naar Office2007:
 
* Een [http://sito.science.ru.nl/LearningGuide/Publications/start/default.htm Learning Guide] voor alle onderdelen van Office2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) en ook voor Windows7, die vanaf de campus te raadplegen is.
 
* De [http://www.ru.nl/gdi/projecten/office_2007/ informatiesite van het project Uitrol Office 2007] van de [http://www.ru.nl/gdi GebruikersDienst ICT].
 
[/nl]
 
[en]
 
Microsoft Office 2007 has been installed on all [[Terminalkamers|PC's in the educational PC rooms]], replacing the previous version, Office 2003. Help is available for the switch to Office2007:
 
* A [http://sito.science.ru.nl/LearningGuide/Publications/start/default.htm Learning Guide] for all parts of Office2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) and also for Windows7, that can only be used on campus and is only available in Dutch.
 
* The (Dutch) [http://www.ru.nl/gdi/projecten/office_2007/ information site of the Office 2007 project] of the [[http://www.ru.nl/gdi GebruikersDienst ICT].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 9 aug 2010 07:52 (UTC)
 
 
=== [Onderwijs PC's bruikbaar voor alle RU-studenten][Education PC's usable by all RU-students] ===
 
<itemTags>studenten</itemtags>
 
[nl]
 
Alle RU-studenten kunnen vanaf nu gebruik maken van de PC's in de [[Terminalkamers|FNWI PC-onderwijsruimtes]]. Hierbij moet moet men dan kiezen voor het RU domein en inloggen met het RU-account (S-nummer en RU-wachtwoord).
 
 
Pas wanneer de "provisioning" van het RU-account van alle RU-medewerkers naar het RU Active Directory domein gerealiseerd is, kunnen ook alle RU-medewerkers op deze manier inloggen.
 
 
FNWI-medewerkers en -studenten kunnen uiteraard gebruik blijven maken van het B-FAC domein met hun Science account. Andere medewerkers of gasten kunnen via hun afdelingscontactpersoon een tijdelijk Science account aanvragen.
 
[/nl]
 
[en]
 
All RU students can now use the PC's in the [[Terminalkamers|educational PC rooms of the Faculty of Science]]. Choose the RU-domain and then login with your RU-account (S-number and RU-password).
 
 
RU employees will be able to login with their RU-account when the "provisioning" of the RU-accounts (U-number and RU-password) to the RU Active Directory domain has been realized.
 
 
Employees and students of the Faculty of Science can of course login to the B-FAC domain with their Science account. Other employees or guests can request a temporary Science account through their departmental contact.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 5 aug 2010 13:42 (UTC)
 
 
=== [Personele wijzigingen: Jos Alsters, Pauline Berens][Personnel changes: Jos Alsters, Pauline Berens] ===
 
 
[nl]
 
Jos Alsters heeft per 15 juli 2010 C&CZ verlaten. Hij is gestart met een eigen ICT-adviesbedrijf [http://www.itsal.nl Itsal.nl], "IT Services vanuit Open Standaarden".
 
C&CZ heeft de bedoeling om Jos nog wel voor enkele opdrachten in te huren.
 
 
Per dezelfde datum is [[Gebruiker:Pberens|Pauline Berens]] begonnen als medewerker van zowel
 
OWC als C&CZ, als ICT-beheerder/ontwikkelaar voor FNWI-onderwijs.
 
[/nl]
 
[en]
 
November 1, 2010, [[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] will go back to an
 
administrator/developer function, the new head of C&CZ will be [[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]].
 
 
Jos Alsters has left C&CZ as of July 15, 2010. He has started his own
 
ICT company [http://www.itsal.nl Itsal.nl], " IT Services from Open Standards".
 
C&CZ intends to hire Jos for some assignments.
 
 
On the same day [[Gebruiker:Pberens|Pauline Berens]] started at OWC (Education Centre) and
 
C&CZ as IT-administrator/developer for Science education.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jul 2010 14:49 (UTC)
 
 
=== [Uitfaseren Solaris servers: Solo en Solost][End of life of Solaris servers: Solo and Solost] ===
 
 
[nl]De Solaris loginservers <b>solo</b> en <b>solost</b> zullen op 1 juli 2010 definitief uitgefaseerd worden.
 
Stap svp over naar de vervangende Linux Fedora loginservers <b>lilo</b> en <b>stitch</b>.
 
Bij problemen hiermee kan Postmaster hulp bieden.
 
Door het uitfaseren van alle Solaris servers stopt de beheerinspanning van C&CZ voor dit operating system. Nu er plannen zijn om op een andere Linux distributie over te gaan voor servers en/of werkplekken, zal hiermee het aantal ondersteunde operating systemen voorlopig gelijk blijven.
 
[/nl]
 
[en]The Solaris login servers <b>solo</b> and <b>solost</b> will be phased out on July 1, 2010.
 
Please switch over to the repacement Linux servers <b>lilo</b> and <b>stitch</b>.
 
In case of problems Postmaster can help.
 
The phasing out of all Solaris servers marks the end of the system administration for this operating system. Because there are plans to switch to a different Linux distribution for servers and/or workstations, the number of supported operating systems will be constant in the near future.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 21 mei 2010 07:52 (UTC)
 
 
=== [Microsoft Office 2007][Microsoft Office 2007] ===
 
 
[nl]
 
C&amp;CZ gaat Microsoft Office 2007 Enterprise gefaseerd invoeren op alle [[Windows_beheerde_werkplek|Beheerde Werkplekken]]. Tot nu toe is Office 2007 alleen op verzoek van afdelingen ge&iuml;nstalleerd op hun Beheerde Werkplekken, vanwege de totaal andere layout en compatibiliteitsissues. Binnenkort wordt Office2007 op alle PC's in het Studielandschap ge&iuml;nstalleerd, in de zomervakantie volgen alle andere [[Terminalkamers|PC-zalen]] die voor onderwijs gebruikt worden.
 
 
Afdelingen kunnen zich bij C&amp;CZ melden om voor hun Beheerde Werkplekken een automatische uitrol van Office2007 uit te laten voeren.
 
Voor zelf-beheerde PC's kan men via de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install netwerkdisk] de software installeren. De benodigde licentiecodes worden door Postmaster op verzoek gemaild naar uw facultaire of RU mail-adres.
 
 
Er is hulp beschikbaar voor de overstap naar Office2007:
 
* Een [http://sito.science.ru.nl/LearningGuide/Publications/start/default.htm Learning Guide] voor alle onderdelen van Office2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) en ook voor Windows7. Deze is uitsluitend vanaf de campus te raadplegen.
 
* De [http://www.ru.nl/gdi/projecten/office_2007/ informatiesite van het project Uitrol Office 2007] van de [http://www.ru.nl/gdi GebruikersDienst ICT]
 
* Inloopsessies bij een docent met uitleg over Office2007 en de Learning Guide: donderdag 27 mei in E.1 2.50 (Erasmusgebouw, laagbouw zaal 2.50). Tijden: 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00. Dinsdag 8 juni in Gymnasion GN3. Tijden: 10:00-11:00, 11:00-12:00. 
 
[/nl]
 
[en]
 
C&amp;CZ will deploy Microsoft Office 2007 Enterprise to all [[Windows_beheerde_werkplek|Managed PC's]]. Up till now Office2007 was only installed on request of departments,  because of the completely different look and feel and compatibility issues. Office2007 will be installed on the Study Landscape PC's shortly, the [[Terminalkamers|PC rooms]] used for courses will follow during the summer holidays.
 
 
Departments can contact C&amp;CZ to start an automatic deployment of the software to their managed PC's.
 
For self-administered PC's, one can use the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk to install Office 2007. Necessary license codes are mailed by Postmaster on request from a faculty or RU mail-address.
 
 
Help is available for the move to Office2007:
 
* A [http://sito.science.ru.nl/LearningGuide/Publications/start/default.htm Learning Guide] for all parts of Office2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) and also for Windows7. This can only be used on campus and is only available in Dutch.
 
* The (Dutch) [http://www.ru.nl/gdi/projecten/office_2007/ information site of the Office 2007 project] of the [http://www.ru.nl/gdi GebruikersDienst ICT]
 
* Walk-in sessions with a teacher explaining Office2007 and the Learning Guide: Thursday May 27 in E.1 2.50 (Erasmus building, low-rise, room 2.50). Hours: 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00. Tuesday June 8 in Gymnasion GN3. Hours: 10:00-11:00, 11:00-12:00. 
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 20 mei 2010 11:24 (UTC)
 
 
=== [Studenten testen nieuw print/kopieer-systeem][Students test new copy/print system] ===
 
 
[nl]
 
De onder genoemde test door studenten is afgesloten, het [http://www.ru.nl/student/peage Peage project] loopt door.
 
C&CZ zocht voor het project Peage, dat een RU-breed print/kopieersysteem op moet leveren, 25 studenten. Deze studenten kregen &euro; 50,- print/kopieerbudget in het nieuwe systeem. De voorwaarden om mee te doen waren:
 
* student FNWI
 
* in bezit van OV-chipkaart
 
* aanwezig zijn bij de instructiebijeenkomst op donderdag 27 mei 2010 tussen 12:30 - 13:30 uur in CC3
 
* bereid campusbreed (FMW, Letteren, FNWI en Managementwetenschappen) zwart/wit print/kopieeropdrachten uit te voeren tijdens de testperiode (tot 2 juli 2010)
 
* bereid ervaringen te delen in de evaluatie
 
De eerste 25 die zich via mail aanmelden bij Peter van Campen werden geselecteerd, sluitingsdatum was 25 mei.
 
[/nl]
 
[en]
 
The test by students mentioned below has been ended, the [http://www.ru.nl/student/peage Peage project] continues.
 
For the Peage project, that aims to deliver a new print/copy-system for Radboud University, C&CZ was looking for 25 students. These students received &euro; 50,- print/copy budget in the new system. The requirements to participate were:
 
* student of the Science Faculty
 
* having an OV-chipcard
 
* present at the instructional meeting, Thursday May 27, 12:30-13:30 hours in CC3
 
* willing to print/copy during the test period (until July 2, 2010) on black/white printers/copiers in the Faculty of Arts, Medical Faculty, Nijmegen School of Management and the Science Faculty
 
* willing to share experiences in the evaluation
 
The first 25 reacting by mail to Peter van Campen have been selected, closing date was May 25.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 19 mei 2010 15:22 (UTC)
 
 
=== [Verminderen mail van *-studenten-* mailing lists][Reduce mail from *-studenten-* mailing lists] ===
 
 
[nl]
 
Studentenvertegenwoordigers meldden in het reguliere overleg met C&CZ dat sommige studenten de hoeveelheid
 
mails die ze ontvangen via de [[:Categorie:Email|Mailman mailinglists]] graag zouden zien verminderen.
 
De mailing lists voor studenten zijn de paraplu-lijst [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-studenten fnwi-studenten]
 
en de lijsten voor studierichting en jaargang waaruit de paraplu-lijst bestaat.
 
Daarom heeft C&CZ de configuratie van de -studenten- mailing lists aangepast, zodat digests (samenvattingen) voor de -studenten- lijsten
 
nog maar eens per week worden verstuurd. Dit heeft natuurlijk alleen effect voor studenten die aangegeven hebben zo'n digest te willen ontvangen in plaats
 
van elke mail afzonderlijk.
 
Voor alle andere C&amp;CZ [http://mailman.science.ru.nl/ Mailman mailinglists] blijft de digest periode op de standaard 1 dag staan.
 
De digest optie kan per gebruiker per mailing list aangezet worden, b.v. op de website van de studierichting/jaargang-lijst, via  "change your subscription options".
 
[/nl]
 
[en]
 
Student representatives reported to C&CZ that some students would like to reduce the amount of mails they receive from
 
the [[:Categorie:Email|Mailman mailing lists]].
 
The mailing lists for students are the umbrella list [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-studenten fnwi-studenten],
 
and the lists per discipline and year that make up the umbrella list.
 
Therefore C&CZ changed the configuration of the -studenten- mailing lists, so digests (summaries) for the -students- mailing lists are only mailed once a week.
 
Of course this only has an effect for students who have selected to prefer to be mailed a digest instead of receiving every mail separately. For all other [http://mailman.science.ru.nl/ Mailman mailinglists]
 
a digest is mailed once a day. The digest option can be selected per user per mailing list, e.g. on the -studenten-discipline/year mailing list website, through "change your subscription options".
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 21 mei 2010 10:37 (UTC)
 
 
=== [Zaalwacht studielandschappen voor problemen in pc-zalen][Study landscape attendant for problems in PC-rooms] ===
 
 
[nl]
 
C&CZ en de Library of Science gaan vanaf 3 mei testen met
 
het inzetten van de zaalwachten van het studielandschap voor
 
de pc-zalen op de begane grond van het Huygensgebouw. [[:Categorie:Storingen|Problemen]] met pc's in die zalen kunnen tijdens deze test bij voorkeur bij de
 
zaalwacht in het studielandschap gemeld worden. Ook kijkt de zaalwacht
 
regelmatig in de pc-zalen of de gedragsregels (niet eten, drinken of
 
anderszins overlast veroorzaken) gehandhaafd worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&CZ and the Library of Science start a test on May 3, with using
 
the study landscape attendants for problems in PC-rooms
 
on the ground floor of the Huygens building. During this test, [[:Categorie:Storingen|problems]] with PC's in these rooms should preferably be reported to the study
 
landscape attendant. The attendant will also regularly check for
 
violations of the rules of behaviour (no eating, drinking or causing
 
inconvenience).
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 29 apr 2010 13:12 (UTC)
 
 
=== [Nieuwe Windows Terminalserver voor BASS-Finlog en Tracelab][New Windows Terminal Server for BASS-Finlog and Tracelab] ===
 
 
[nl]
 
Omdat de huidige Windows terminalserver <b>ts1.nwi.ru.nl</b> hardware problemen vertoont, is besloten om de machine te vervangen.
 
De nieuwe machine is een virtuele Windows 2008 terminal server. Dit betekent onder andere dat het gebruikersinterface veranderd is, het lijkt meer op Windows Vista of Windows 7.
 
Een connectie maken naar deze machine gaat op dezelfde manier als voorheen, wijzig enkel de naam <b>ts1.nwi.ru.nl</b> in <b>ts2.nwi.ru.nl</b>.
 
Deze machine is primair bedoeld voor het gebruik van [[BASS|BASS-Finlog]] en [[Tracelab]].
 
[/nl]
 
[en]
 
Because the current Windows terminal Server <b>ts1.nwi.ru.nl</b> shows some hardware problems, we decided to replace the  machine.
 
The new machine is a virtual Windows 2008 Terminal Server. This implies the Windows user interface has changed, it looks more like Windows Vista or Windows 7.
 
Connecting to this machine should work the same as with the previous server, just change the name <b>ts1.nwi.ru.nl</b> to <b>ts2.nwi.ru.nl</b>.
 
This machine is primarily intended for using [[BASS|BASS-Finlog]] and [[Tracelab]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 23 apr 2010 13:25 (UTC)
 
 
=== [Zwervende gebruikersprofielen aan en uit te zetten][Roaming user profiles for Windows can be enabled and disabled] ===
 
 
[nl]
 
Op de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf]-website is het mogelijk om [http://en.wikipedia.org/wiki/Roaming_user_profile zwervende gebruikersprofielen (roaming user profiles)] voor de domeinen NWI en B-FAC aan en uit te zetten. Standaard zijn zwervende profielen wel ingeschakeld voor het NWI domein en niet voor het B-FAC domein. Aanmelden zonder zwervend gebruikersprofiel zal in het algemeen ietsje sneller zijn, maar een nadeel is dat gebruikersinstellingen niet bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan het Desktop achtergrondplaatje, documenten op de Desktop, Email instellingen, 'Favorieten', 'Recente documenten', etc. Met name bestanden die op het bureaublad worden gezet worden niet bewaard!
 
[/nl]
 
[en]
 
On the [http://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself]-website it is possible to enable and disable [http://en.wikipedia.org/wiki/Roaming_user_profile roaming user profiles] for the domains NWI and B-FAC. The default is to use roaming profiles for the NWI domain and not for the B-FAC domain. In general logging on and off will be a little bit faster without using a roaming user profile, but a disadvantage is that user settings will not be saved. Examples of user settings that wil not be saved are the Desktop backgound image, documents stored on the Desktop, Email settings, 'Favorites', 'Recent Documents', etc. Without a roaming profile documents that are placed on the desktop will not be saved!
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 23 mrt 2010 14:48 (UTC)
 
 
=== [Linux cups server en printen met gebruik van Kerberos tickets][Linux cups server and printing using Kerberos tickets] ===
 
 
[nl]
 
Vanaf november 2009 moest voor het [[Printers_en_printen#.5BAfdrukken_op_beheerde_Linux_werkplekken.5D.5BPrinting_using_a_Managed_Linux_PC.5D|afdrukken vanaf Linux]] naar een gebudgetteerde printer telkens uw accountwachtwoord worden ingetikt. Dit gaf soms problemen als de toepassing niet vanuit een terminal was gestart. Nu is er een [http://www.cups.org/ CUPS]-server <tt>drukwerk.science.ru.nl</tt> ingericht die voor gebudgetteerde printers authenticatie met een geldig [http://www.kerberos.org/ Kerberos] ticket vereist, waardoor het telkens intikken van het wachtwoord niet meer nodig is. Beheerde Linux PC's met Fedora 8 en hoger maken al gebruik van deze CUPS-server. Een Kerberos ticket granting ticket kan men krijgen door '''kinit''' te tikken.
 
 
We zullen proberen deze CUPS-server zo aan te passen dat deze ook voor Windows [http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Printing_Protocol IPP-printen] gebruikt kan worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
To [[Printers_en_printen#.5BAfdrukken_op_beheerde_Linux_werkplekken.5D.5BPrinting_using_a_Managed_Linux_PC.5D|print from Linux]] to a budgetted printer you had to type your account password for every print job. Sometimes this was problematic if the application was not started from a terminal window. Now there is a [http://www.cups.org/ CUPS]-server <tt>drukwerk.science.ru.nl</tt> which demands a valid [http://www.kerberos.org/ Kerberos] ticket, so you do not need to type your password for every print job. Managed Linux PCs running Fedora 8 and above already use this CUPS-server. A Kerberos ticket granting ticket can be obtained by typing '''kinit'''.
 
 
We will try to extend this CUPS-server in such a way it can be used for Windows [http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Printing_Protocol IPP-printing].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 23 mrt 2010 09:55 (UTC)
 
 
=== [Nieuwe pc's in pc-zalen dual-boot Windows/Linux][New pc's in pc rooms dual-boot Windows/Linux] ===
 
 
[nl]
 
Alle nieuwe pc's in de [[Terminalkamers|pc-zalen/terminalkamers en studielandschap]] zijn als dual-boot pc ingericht: een individuele student of medewerker kan kiezen voor het starten van Windows-XP of van Linux Fedora 11 Linux. De zalen kunnen nu dus ook voor cursussen gebruikt worden waar Linux nodig is. Alleen de oudere pc's in TK075 (HG00.075) zijn nog single-boot Windows-XP. In de loop van 2010 zal de migratie naar Windows 7 en Ubuntu 10.04 Linux gaan beginnen. 
 
[/nl]
 
[en]
 
All new pc's in the [[Terminalkamers|pc rooms and study landscape]] are dual-boot: an individual student or employee can choose to start Windows-XP or Linux Fedora 11. The rooms can now also be used for courses that require Linux. Only the older pc's in TK075 (HG00.075) are still single-boot Windows-XP. In the course of 2010 the migration to Windows 7 and Ubuntu 10.04 Linux will start.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 23 mar 2010 09:35 (UTC)
 
 
=== [Oude pc's te koop voor FNWI-medewerkers en -studenten][Old pc's for sale to Science employees and students] ===
 
 
[nl]
 
In januari zijn alle meer dan 5 jaar oude pc's in de [[Terminalkamers|pc-zalen/terminalkamers en studielandschap]] vervangen door nieuwe. FNWI-afdelingen hebben al de mogelijkheid gehad om hun belangstelling voor deze oude pc's door te geven. Er zijn nog enkele tientallen pc's beschikbaar, die met niet veel meer dan "garantie tot om de hoek" aangeboden worden aan individuele FNWI-medewerkers en -studenten voor 100 euro per stuk. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met C&CZ ([mailto:Helpdesk@science.ru.nl Helpdesk], Theo Neuij/Mathieu Bouwens, 56666). Specificaties: Dell Optiplex SX280; Pentium 4 dual core processor 2.8 GHz, 1 GB werkgeheugen, 80 GB harde schijf, inclusief (aangekoppeld) 17" TFT-scherm, toetsenbord en muis.
 
[/nl]
 
[en]
 
In January, all 5 year old pc's in [[Terminalkamers|pc rooms and study landscape]] have been replaced by new ones. Departments of the Science Faculty have already had the opportunity to express their interest in these old pc's. C&CZ still has a few dozen left, which are now offered to individual employees and students of the Science Faculty, almost without any guarantee. When interested,  contact C&CZ ([mailto:Helpdesk@science.ru.nl Helpdesk], Theo Neuij/Mathieu Bouwens, 56666). Specifications: Dell Optiplex SX280; Pentium 4 dual core processor 2.8 GHz, 1 GB RAM, 80 GB hard disc, including (attached) 17" TFT-flatscreen, keyboard and mouse.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 12 mar 2010 18:15 (UTC)
 
 
=== [Web-applicatie voor aanwezigheid medewerkers][Web application for employee attendance] ===
 
 
[nl]
 
Binnen diverse afdelingen van de Algemene Dienst van FNWI wordt sinds enige tijd gebruik gemaakt van een aanwezigheidsregistratie/kloksysteem gebaseerd op het open source systeem [http://www.timetrex.com/ TimeTrex]. Andere afdelingen die interesse hebben om het systeem te gebruiken voor een of meer medewerkers, kunnen zich melden bij C&CZ. Registratie gebeurt met pasjes of via het web. Het kan een goed hulpmiddel zijn voor het administreren van variabele werktijden. Het is een enigszins flexibel systeem, dat bijvoorbeeld ook op "automatisch klokken" ingesteld kan worden, zodat het dan alleen gebruikt wordt voor registratie van verlof, ziekte e.d. Er is overigens (nog) geen koppeling met de RU BASS-HRM registratie, die minstens eenmaal per kwartaal bijgewerkt moet worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
Within various service departments of the Faculty of Science, a web application for employee attendance (time registration) is used. This application is based on the open source system [http://www.timetrex.com/ TimeTrex]. Other departments that are interested in using the system for one or more employees, should contact C&CZ. Registration is done with passes or on the web. It can be helpful for the administration of variable working hours. It is a somewhat flexible system, that e.g. can also be switched to automatically register attendance, which makes it into a (sick) leave registration system. There is no interface (yet) with the RU BASS-HRM registration of (sick) leave, which has to be updated at least quarterly.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Alinssen|Astrid Linssen]] 12 mrt 2010 16:25 (UTC)
 
 
=== [Openingstijden C&amp;CZ aangepast][Opening hours C&CZ changed] ===
 
 
[nl]
 
C&CZ kan de in 2008 verruimde [[Helpdesk|openingstijden]] niet langer handhaven, onze nieuwe openingstijden zijn van 08:30 uur tot na 18:00 uur.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&CZ can't maintain the [[Helpdesk|opening hours]] that were extended in 2008, our new opening hours are from 08:30 to after 18:00.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 5 mrt 2010 16:50 (UTC)
 
 
=== [Tijdsbesparing bij het maken van afspraken (agendabeheer)][Saving time when making appointments (manage calendars)] ===
 
 
[nl]
 
Mocht u veel tijd kwijt zijn met het plannen van afspraken, vooral wanneer dat met vrij vaste en/of grote groepen medewerkers is, lees dan verder.
 
 
De afgelopen paar weken is bij het Faculteitsbureau met succes getest met de [http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/ Mozilla SunBird] kalendersoftware. Hierin ziet men de bezet-informatie van op dit moment enkele tientallen medewerkers die gebruik maken van Outlook, Google Calendar of een FNWI E-Groupware kalender.
 
 
Mocht u belangstelling hebben om ook van deze kalendersoftware gebruik te maken, dan horen we dat graag, met erbij een lijst van de personen met wie u het vaakst (groeps)afspraken maakt. Deze personen kunnen alvast zelf de [[Bezet-info publiceren|instellingen van hun agenda wijzigen]].
 
 
Overigens is het de bedoeling dat in 2010 de RU overstapt op een modern mail/agendasysteem voor alle medewerkers en studenten. Dat systeem is te gebruiken met een prima webclient, maar ook met Outlook, Thunderbird e.d. Dat moet het maken van afspraken met RU-medewerkers pas echt eenvoudig en efficiënt maken. Als u daarop kunt/wilt wachten, hoeft u natuurlijk niet te reageren.
 
[/nl]
 
[en]
 
If you spend a lot of time planning appointments, especially with stable and/or big lists of employees, please read on.
 
 
The last few weeks, the Faculty Office succesfully tested the [http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/ Mozilla SunBird] calendar software. At this moment, with this software one can view the free/busy information of a few dozen employees that are using Outlook, Google Calendar or a Science Faculty E-Groupware calendar.
 
 
If you are interested in using this calendar software, we would like to hear from you, with a list of persons with whom you most often make (group) appointments. These persons can [[Bezet-info publiceren|change their calender settings]] themselves.
 
 
Radboud University intends to migrate in 2010 to a modern mail/agenda system for all employees and students. This system can be used with a nice webclient, but also with Outlook, Thunderbird etc. This should make planning appointments with RU employees really simple and efficient. If you can wait for this new system, you do not have to react of course.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 4 mrt 2010 16:05 (UTC)
 
 
=== [Endnote X3 beschikbaar][Endnote X3 available] ===
 
 
[nl]
 
[http://www.endnote.com/ Endnote] versie X3 is beschikbaar voor MS-Windows en Macintosh. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De CD's kunnen ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik. Op de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] is de software ook ge&iuml;nstalleerd.
 
[/nl]
 
[en]
 
[http://www.endnote.com/ Endnote] version X3 is available for MS-Windows and Macintosh. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk. The CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too. It has also been installed on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 3 mrt 2010 17:09 (UTC)
 
 
=== [Office2007 en Learning Guide][Office2007 and Learning Guide] ===
 
 
[nl]
 
Afdelingen die graag overstappen van Microsoft Office XP naar 2007 op hun [[Windows_beheerde_werkplek|Windows beheerde werkplekken]], kunnen hiervoor een verzoek bij C&CZ indienen. Om gebruikers te helpen bij de migratie, heeft de RU een Nederlandstalige [http://sito.science.ru.nl/LearningGuide/Publications/start/default.htm Learning Guide] aangeschaft, die vanaf het campusnetwerk geraadpleegd kan worden. De gids bevat ook informatie over Windows7.
 
[/nl]
 
[en]
 
Departments that would like to migrate from Microsoft Office XP to 2007 with their [[Windows_beheerde_werkplek|Windows managed pc's]] can send a request to C&CZ. To help users with this migration, Radboud University has bought a [http://sito.science.ru.nl/LearningGuide/Publications/start/default.htm Learning Guide (in Dutch)], that can be used from the campus network. The guide also contains information on Windows7.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 3 feb 2010 17:12 (UTC)
 
 
=== [BASS op Mac en Linux][BASS on Mac and Linux] ===
 
 
[nl]
 
Het gebruik van de BASS (Oracle) concern applicaties voor HRM en
 
financiele transacties wordt alleen ondersteund voor een beperkt aantal
 
Windows-omgevingen.  Maar omdat BASS in essentie een Java-toepassing
 
is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook
 
kunnen werken op andere platformen zoals Macs en Linux werkstations.
 
Het blijkt inderdaad mogelijk te zijn om b.v. een bestelling
 
te doen via BASS vanaf een Linux (Fedora 11) systeem en we hebben gehoord
 
dat het ook kan werken vanaf een Mac.  Op onze [[BASS]] pagina hebben we
 
enkele hints verzameld die kunnen helpen om e.e.a. aan de
 
gang te krijgen voor diegenen die enige experimenteerwerk niet uit de
 
weg gaan.
 
[/nl]
 
[en]
 
The use of the BASS (Oracle) concern applications for HRM and financial
 
transactions is supported only on some Windows platforms.
 
However because BASS is essentially a Java application running from a
 
browser it should function just as well from other platforms such as Macs
 
and Linux systems.  Indeed we were able to place an order
 
through BASS from a Linux (Fedora 11) system and we've heard that for
 
some people BASS also works from a Mac.  For those who
 
are not afraid to experiment a little we have collected a few hints on
 
our [[BASS]] page which may help you to get things going.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 7 jan 2010 16:08 (UTC)
 
 
=== [Vervanging van pc's in pc-zalen][Replacement of pc's in pc rooms] ===
 
 
[nl]
 
In de derde week van januari zullen 122 pc's in [[Terminalkamers|pc-zalen]] TK149/TK153, biologie practicum TK329 en het studielandschap worden vervangen door nieuwe. De overlast voor studenten zal minimaal zijn in deze week. Afdelingen die interesse hebben om een aantal van deze meer dan 5 jaar oude pc's over te nemen, kunnen contact opnemen met C&CZ (Theo Neuij, 56666).
 
[/nl]
 
[en]
 
In the third week of January, in total 122 pc's in [[Terminalkamers|pc rooms]] TK149/TK153, Biology Lab TK329 and the study landscape will be replaced by new ones. The inconvenience for students will be minimal in this week. Departments can contact C&CZ (Theo Neuij, 56666) if they are interested in acquiring a number of these more than 5 year old pc's.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 7 jan 2010 15:07 (UTC)
 
 
=== [PC's in de Library of Science toegankelijk voor alle RU studenten][PCs in the Library of Science accessible by all RU students] ===
 
 
[nl]
 
Alle studenten van de Radboud Universiteit kunnen sinds 23 december 2009 met hun RU account
 
(s-nummer) gebruik maken van de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Terminalkamers#.5Bnl.5DStudielandschap.2C_bibliotheek_en_centrale_straat.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DStudy_landscape.2C_Library_of_Science_and_Central_Street.5B.2Fen.5D PC's in de Library of Science] in het Huygensgebouw.  Kies
 
bij het inloggen voor het RU logon domein.
 
 
Let op:
 
* Persoonlijke instellingen van de software blijven niet bewaard op deze PC's.
 
* De zwart-wit-printers in de nabije omgeving van de bibliotheek zijn standaard gekoppeld. Andere printers moeten bij iedere sessie opnieuw ingesteld worden. Je kunt een instructie krijgen bij de balie.
 
 
FNWI-studenten en -medewerkers kunnen ook inloggen met hun science-account
 
(domein B-fac), echter zonder hun persoonlijk profiel. De U-netwerkschijf met
 
hun persoonlijke data is dan wel gekoppeld. Op de PC's in de terminalkamers is
 
het persoonlijke profiel nog steeds beschikbaar.
 
 
In januari 2010 worden de PC's in het studielandschap vervangen door gloednieuwe
 
exemplaren.  Ook deze PC's zullen dan toegankelijk worden voor alle studenten
 
van de RU.
 
[/nl]
 
[en]
 
As of December 23, 2009 all students of Radboud University can logon to the
 
[http://wiki.science.ru.nl/cncz/Terminalkamers#.5Bnl.5DStudielandschap.2C_bibliotheek_en_centrale_straat.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DStudy_landscape.2C_Library_of_Science_and_Central_Street.5B.2Fen.5D PCs in the Library of Science] in the Huygens building with their RU account
 
(s-number).  Make sure to choose the RU logon domain at the logon screen.
 
 
Please Note:
 
* Personal configuration settings are not preserved between sessions on these PCs.
 
* Only the black-and-white printers in the vicinity of the library are automatically available. Other printers need to be configured manually for each session. For instructions please come to the library front desk.
 
 
FNWI students and staff can also logon with their science account (domain B-fac),
 
yet without their personal profile. However, the U-network drive with their
 
personal data is available. On PC's in the terminal rooms the personal profiles
 
are still available.
 
 
In January the PCs in the ''Studielandschap'' will be replaced by brand new
 
hardware.  The new PCs will be accessible by all RU students.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 23 dec 2009 15:48 (UTC)
 
  
 
<endFeed />
 
<endFeed />

Revision as of 18:37, 26 January 2011

To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the CPK mailinglist.

Archived news items can be found in the news archive.


Service interruptions & Maintenance

Feel free to use our new Service interruptions page. Recent items are archived at the Recent Service Interruptions page. Be quickly informed via the CPK mailinglist or the RSS feed.
Pauline Berens 26 jan 2011 15:25 (UTC)

Poor Blackboard performance? Use Firefox or IE8

The Grade Center can be slow, especially in courses in which lots of students are enrolled. We're working on installing Google Chrome.
Pauline Berens 26 jan 2011 15:25 (UTC)

Video recorded lectures: tips

  • Please repeat questions of students, because the microphone is closer to you than to them.
  • Please start every sheet in your Powerpoint presentation with text, not with an image. This improves searching for words in the Flash application.

Pauline Berens 26 jan 2011 15:25 (UTC)

Get more out of Blackboard: Evaluation tools

Did you see the tools to follow your students behaviour in your Blackboard course already? Please try Control Panel, Evaluation

  • Performance Dashboard: when did students last visit your Blackboard course?
  • Course Statistics: shows all students activity in your Blackboard-course
  • Early Warning System: sends you an email when a student fails an exam, might mis a deadline etc. Might come in handy!

Need some help? Feel free to mail the FNWI Blackboard Helpdesk

Pauline Berens 26 jan 2011 15:25 (UTC)

Bugs in Blackboard

Here're some known bugs in Blackboard generated on the 3th of january 2011. Please notice that in case Backboard fixes a bug this doesn't meen the university will install that Service Pack immediately.
Pauline Berens 26 jan 2011 15:25 (UTC)

MS Office Visio and Project 2010

MS Office Visio and Project 2010 are available for computers owned by the Faculty of Science, in almost all versions: NL/UK and 32/64. Only Visio 32 NL is missing at this moment. The CD's are available on the install disc.

Peter van Campen 20 dec 2010 16:12 (UTC)

NL Language Pack for MS Office 2010 UK

The Language Packs for the 32- en 64-bits version of MS Office Professional Plus 2010 are available for computers owned by the Faculty of Science. The CD's can be borrowed and are available on the install disc.

Peter van Campen 20 dec 2010 12:46 (UTC)

CnCZ News feed for teachers about Blackboard etc.

http://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Nieuws&action=feed&lang=en&feed=rss&tags=docenten

This feed contains news for FNWI teachers about IT and education related subjects, especially E-learning and Blackboard.

Pauline Berens 9 dec 2010 10:04 (UTC)

Endnote X4 available

Endnote version X4 is available for MS-Windows and Macintosh. It can be installed on Windows from the install network disk. The CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too. It will also be installed shortly on the Windows-XP Managed PCs.

Peter van Campen 6 dec 2010 15:35 (UTC)

New course scheduler in Blackboard

This is how you can use the new viewer in Blackboard as a course scheduler.

more...

Pauline Berens 3 dec 2010 15:56 (UTC)

New mail/calendar service Share

The UCI has developed a new combined mail and calendar service for the RU. The service called Share is based on the open standards product Zimbra. All RU students and a selection of RU employees are already using Share. Deployment of Share at FNWI depends on the migration of the FNWI Exchange accounts to Share. This migration in turn requires a number of shortcomings in Share to be resolved. At the moment it is unclear when Share will be available for FNWI.

Caspar Terheggen 20 nov 2010 20:05 (UTC)

Terena SSL certificates

For domain names registered through C&CZ a signed SSL certificate can be requested free of charge via a mail to postmaster. These certificates are signed by Terena, a Certificate Authority trusted automatically by all major browsers.

Caspar Terheggen 20 nov 2010 18:05 (UTC)

Matlab R2010b

The latest version of Matlab, R2010b, is available for departments that have bought licenses. The software and license codes can be acquired through a mail to postmaster.(/opt/matlab-R2009b/bin/matlab) The software can also be found on the install-disc. The C&CZ-managed 64-bit Linux machines have this version installed, an old version (/opt/matlab-R2009b/bin/matlab) is still available temporarily. The C&CZ-managed Windows machines will receive this version within a few days.

Ben Polman 19 nov 2010 17:28 (UTC)

MS Office, latest versions for campus use for Windows and Macintosh

The DVD of MS Office Professional Plus 2010 for Windows XP/Vista/7 NL/UK 32/64 and those of the UK and NL versions of MS Office for Mac 2011 are available for computers owned by the Faculty of Science. The DVD for Windows can be borrowed and is available on the install disc. The DVD's for Macintosh can be borrowed.

Peter van Campen 20 nov 2010 18:51 (UTC)

Videos Symposium IT and Education online

The videos (in Dutch) of all presentations of the IT & Education Symposium which was held on October 1, 2010 are recommended to all lecturers interested in educational reform. Contributors:
Drs. H.P.A.M. Geurts: Symposium Education-ICT Opening
Prof. dr. F.P.J.T. Rutjes: Chemical education in silico
Prof. dr. S.E. Speller: An STM for everybody (STM=Scanning Tunneling Microscope)
Dr. E.S. Pierson: Virtual Classroom Biology: the springboard impact
Dr. T.F. Oostendorp: ECGSIM (ECGSIM = Electro CardioGram SIMulation)
Prof. dr. E. Barendsen: Wiki-technology and cooperative learning

Pauline Berens 11 okt 2010 12:35 (UTC)

New Blackboard version

There is a new version of Blackboard. Furthermore the Blackboard page in the C&CZ wiki was renewed and there is a new Blackboard maintainer for the Faculty.

Pauline Berens 11 okt 2010 11:57 (UTC)

Blackboard and Course Videos

For "Onderwijs in Beeld" a new Flash player is in use with a number of useful additional features.

Pauline Berens 11 okt 2010 11:57 (UTC)

Blackboard and the Student Portal

The Student Portal will become the central daily entry point to RU web services for students. The portal shows, amongst other things, the most recent Blackboard announcements.

Pauline Berens 11 okt 2010 11:57 (UTC)

print_mail_to_link('_Science-mail_forwarded_to_', 'student.ru.nl')">New students: Science-mail forwarded to @student.ru.nl

In the first weeks of the new college year, mail sent to new students @student.science.ru.nl, has been forwarded to their Studielink address, because no @student.ru.nl address was available. Today, this forward has been changed to the @student.ru.nl address, because Biology otherwise could not send mail to all new students. If a new student wants to change the forwarding address, that can be done on the Do-It-Yourself website.

Ben Polman 23 sep 2010 16:23 (UTC)

Save settings on B-FAC PC's

If you want to save your user settings when logging in on the PC's in study landscape, computer labs, etc., you have to login to the Do-It-Yourself website and check in Profile: "Roaming profile for B-FAC domain". This makes logging in a bit slower, because all user settings have to be copied from a server. The advantage is that all user settings are saved when logging out. An example of such a user setting is the trust of all "ru.nl" sites in the NoScript extension for Firefox, that is necessary to use e.g. Blackboard. New logins from now on will get a roaming profile in all domains.

Ben Polman 22 sep 2010 17:44 (UTC)

New head of department

November 1, 2010, Peter van Campen will go back to an administrator/developer function, the new head of C&CZ will be Caspar Terheggen.

Peter van Campen 22 sep 2010 13:44 (UTC)

Copy cards go away

The copy cards with a magnet strip, that can be used with the multifunctional copiers, will go away, starting in a few months. To print and copy in the future Peage-systeem, one needs a chip card and a network budget. In the near future the first multifunctional in this new system will be placed in the central hall of the Huygens building. The first few months this system can only be used by students, so the other Science-multifunctionals will be switched to this new system later. Departments are advised to keep less copy cards in stock.

Peter van Campen 22 sep 2010 09:06 (UTC)