Difference between revisions of "Nieuws"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 448: Line 448:
  
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 23 dec 2009 15:48 (UTC)
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 23 dec 2009 15:48 (UTC)
 
=== [Nieuwe Comodo-certificaten met Windows Mobile 6.1 probleem][New Comodo certificates with Windows Mobile 6.1 problem] ===
 
 
[nl]
 
De [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BAndere_Surfnet_SSL-certificaten.5D.5BDifferent_Surfnet_SSL-certificates.5D in mei aangekondigde] Comodo SSL-certificaten
 
worden nu langzamerhand op de RU in gebruik genomen.
 
De verwachting dat het "popup-vrije" certificaten zouden zijn, is niet helemaal gehaald: gebruikers met een smartphone met Windows Mobile 6.1 wordt geadviseerd om de
 
[http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/wireless_ru/verificatie_comodo/ aanwezigheid van het Comodo SSL root-certificate te controleren].
 
Indien dit root-certificate niet aanwezig is, kan in de toekomst geen gebruik gemaakt worden van het beveiligde draadloze netwerk of beveiligde RU-websites.
 
[/nl]
 
[en]
 
The new Comodo certificates,
 
that were [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BAndere_Surfnet_SSL-certificaten.5D.5BDifferent_Surfnet_SSL-certificates.5D announced in May],
 
are gradually being used by RU-servers. The expectation that these certificates would be "popup free", has not been completely fulfilled:
 
users with a Windows Mobile 6.1 smartphone are advised to
 
[http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/wireless_ru/verificatie_comodo/ check the presence of the Comodo SSL root certificate].
 
Without this root certificate, usage of the secure wireless network or secure RU-websites will become impossible.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 23 dec 2009 16:40 (UTC)
 
 
=== [F-Secure beveiliging: nieuwe versie, minder belastend][F-Secure: new version, less system impact] ===
 
 
[nl]
 
Versie 9 van de beveiligingssoftware [http://www.f-secure.com F-Secure] is [http://www.radboudnet.nl/fsecure beschikbaar op Radboudnet].
 
De nieuwe versie is [http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/pressroom/news/2009/fs_news_20091130_01_eng.html minder belastend] voor de pc.
 
De RU-licentie omvat ook thuisgebruik door medewerkers en studenten.
 
In januari 2010 zal C&CZ starten met het installeren van deze versie op de [[Windows_beheerde_werkplek|C&CZ-beheerde MS-Windows werkplek]].
 
[/nl]
 
[en]
 
Version 9 of the [http://www.f-secure.com F-Secure] security software is [http://www.radboudnet.nl/fsecure available on Radboudnet].
 
The new version has [http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/pressroom/news/2009/fs_news_20091130_01_eng.html less system impact].
 
The RU-license encompasses home use by employees and students.
 
In January 2010, C&CZ will start deploying this version on the [[Windows_beheerde_werkplek|C&CZ-managed MS-Windows pc's]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 23 dec 2009 14:13 (UTC)
 
 
=== [Backup tape robots ge-upgrade][Backup tape robots upgraded] ===
 
 
[nl]
 
We hebben onze twee 5 jaar oude LTO2 (200 Gb/tape ongecomprimeerd) 8-Tape
 
Library units naar twee LTO4 (800 Gb/tape ongecomprimeerd) 24-Tape Library
 
units.  We hebben ze ''R2D2'' en ''C3PO'' genoemd.  Deze upgrade verhoogt
 
de backup-capaciteit dus met een factor 12.  Dit was nodig omdat er steeds
 
meer data [[Backup|gebackupped]]
 
moet worden. Bovendien zijn de nieuwe drives sneller waardoor backups en
 
restores sneller worden en de operationele tijd die hiermee gemoeid is
 
afneemt.
 
 
Binnenkort zullen we een nieuwe bestemming voor onze oude, maar nog steeds
 
goed functionerende LTO2 units zoeken.  Neem voor meer informatie hierover
 
contact op met postmaster at science.ru.nl.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&CZ has upgraded its two 5 year old LTO2 (200 Gb/tape uncompressed) 8-Tape
 
Library units to two LTO4 (800 Gb/tape uncompressed) 24-Tape Library units.
 
We named them ''R2D2'' and ''C3PO''.  This upgrade not only increases the
 
backup capacity by a factor of 12, which is necessary because more and more
 
data needs to be [[Backup|backupped]].  It also speeds
 
up the backup and restore times because the drives are faster and the manual
 
operational overhead is reduced.
 
 
In the near future we will be looking for a new destination for our old
 
but still trustworthy LTO2 units.  If you are interested please mail to
 
postmaster at science.ru.nl.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 23 dec 2009 15:48 (UTC)
 
 
=== [Troosterprijs 2009 voor Remco Aalbers][Troosterprijs 2009 to Remco Aalbers] ===
 
 
[nl]
 
De [http://www.ru.nl/fnwi/physchem/solid_state_nmr/prof_dr_jan/ Troosterprijs] 2009 is toegekend aan [[Gebruiker:Remcoa|Remco Aalbers]]. Een van de systemen die hij ontwikkelde is de webtoepassing RUMBA (RU Master BAchelor) voor het maken en aanbieden van studieinformatie. Enkele andere aansprekende voorbeelden van zijn werk zijn ROB (Rapportage OnderwijsBelasting), de experimentele portfolio voor studenten, [http://www.vcbio.science.ru.nl/ de Virtual Classroom voor Biologie] en de wiki’s. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 18 december, 16:00 uur in HG00.304. In zijn presentatie ging Aalbers niet diep in op de ontwikkelde systemen, maar legde de gevolgde ontwikkelmethode uit: [http://nl.wikipedia.org/wiki/Agile-software-ontwikkeling Agile software-ontwikkeling] van [http://nl.wikipedia.org/wiki/Webapplicatie web-applicaties] op basis van [http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard open standaarden] en [http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source open source].
 
[/nl]
 
[en]
 
The [http://www.ru.nl/fnwi/physchem/solid_state_nmr/prof_dr_jan/ Trooster Award] 2009 has been awarded to [[Gebruiker:Remcoa|Remco Aalbers]]. One of the systems he developed is the web application RUMBA (RU Master Bachelor) for creating and consulting course information. Some other highlights of his work: the education pressure report system ROB, the experimental student portfolio, [http://www.vcbio.science.ru.nl/ the Virtual Classroom for Biology] and the wiki’s. The presentation of the award was Friday December 18, 16:00 hours in HG00.304. In his presentation Aalbers didn't expand on the developed systems, but explained his method of development: [http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development Agile software development] of [http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application web applications] based on [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard open standards] and [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source open source].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 21 dec 2009 11:07 (UTC)
 
 
=== [Mail onterecht in Spam-folder][Valid e-mail in Spam folder] ===
 
 
[nl]
 
Op 7 december is bij de reguliere update van het spamfilter, een nieuwe filter-set geactiveerd die in sommige situaties wat
 
al te enthousiast mail als spam bestempelde. Dit leidde ertoe dat sommige valide mail ten onrechte in de Spam-folder terecht kwam;
 
false positives. Wij raden iedereen aan in de Spam-folder (onder Inbox) te kijken of daar false positives in terecht zijn gekomen.  Eens per week een blik op de Spam-folder werpen is altijd een goed idee als men geen enkele mail wil missen, maar voor 7 en 8 december is er dus ook directe aanleiding toe .
 
 
Een uitgebreide verhandeling over onze [[Email_spam|virus- en spamfiltering]] en de mogelijkheden voor persoonlijke instellingen is aanwezig.
 
 
Onze excuses voor eventuele overlast.
 
[/nl]
 
[en]
 
On 7 december, during the regular update of the spamfilter, a new filter set turned out to tag too many valid messages as spam.  Therefore some valid mail ended up in people's Spam folders, so-called false positives. Please search your Spam folder (a subfolder of Inbox) for false
 
positives.  It is advisable to do so once a week even under normal circumstances if you do not want to miss any mail, but for December 7 and 8 there is a direct reason to do so.
 
 
Additional information on our [[Email_spam|virus and spam filtering]] and the personal settings, is available.
 
 
We apologise for any inconvenience this may have caused.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 15 dec 2009 17:08 (UTC)
 
 
=== [Stroomstoring op zaal][Power outage in computer room] ===
 
 
[nl]
 
Op 13 december 2009 om 18:50 is de stroomvoorziening van een aantal servers op onze computerzaal uitgevallen.  Het gaat om de toevoer naar de servers *achter* de UPS, de batterij die tot doel heeft de servers ongevoelig te maken voor storingen aan het elektriciteitsnet.  Het UVB onderzoekt de oorzaak. De storing trof een groot aantal file-servers, web-servers (waaronder squirrel), een LDAP-server, enz.  We hebben inmiddels alle systemen omgeprikt naar een andere toevoer.  De laatste is omstreeks 10:20 uur vanmorgen gestart. Het komende uur zouden alle services weer beschikbaar moeten komen.
 
[/nl]
 
[en]
 
On December 13 2009 at 18:50 we suffered a power outage in our computer room *behind* the UPS, that is meant to shield the servers from problems with the electricity grid. The UVB investigates the cause of the problem. The outage caused the failure of several file servers, web servers (including squirrel), one of the LDAP servers, etc.  All systems have been reconnected to a different power supply and at 10:20 all systems were started.  In the next hour all services should become available again.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 14 dec 2009 09:24 (UTC)
 
 
=== [Linux printprobleem en -wijziging][Linux print problem and change] ===
 
 
[nl]
 
De [http://www.ru.nl/fnwi/fsr/ FSR] rapporteerde een beveiligingslek in het printen vanaf Fedora Linux, dat het mogelijk maakte om van andermans budget te printen. Als noodoplossing moet men op een Linux machine, zoals <tt>lilo</tt> en <tt>stitch</tt>, het wachtwoord intikken bij het printen naar een [[Printers_en_printen|gebudgetteerde printer]]. Zie de [[Printers_en_printen| print informatie]] voor het printen naar gebudgetteerde printers vanuit een applicatie die niet om een wachtwoord vraagt. Een definitieve oplossing, het invoeren van een centrale [http://www.cups.org/ CUPS]-server, was op korte termijn niet te realiseren. Met dank aan de FSR voor het rapporteren van het beveiligingslek.
 
[/nl]
 
[en]
 
The [http://www.ru.nl/fnwi/fsr/ FSR] reported a security problem with printing on Fedora Linux, that made it possible to print using the budget of a different user. As a temporary emergency solution, one has to supply a password when printing login server, like <tt>lilo</tt> and <tt>stitch</tt>, to a [[Printers_en_printen|budgeted printer]]. See the [[Printers_en_printen|print information]] to print from within an application that doesn't ask for a password. A final solution, the deployment of a central [http://www.cups.org/ CUPS]-server, couldn't be realized in a very short timeframe. Thanks to the FSR for reporting this problem.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 19 nov 2009 13:53 (UTC)
 
 
=== [Linux loginserver: upgrade en uitbreiding][Linux login servers: upgrade and addition] ===
 
 
[nl]
 
De algemeen toegankelijke Linux loginserver <tt>lilo</tt> (formeel <tt>porthos.science.ru.nl</tt>) heeft een upgrade van het operating systeem naar [http://nl.wikipedia.org/wiki/Fedora Fedora 11] gekregen. Tevens is een tweede Linux loginserver ingericht met de naam <tt>stitch</tt> (formeel <tt>lijfwacht.science.ru.nl</tt>). De software op <tt>lilo</tt> en <tt>stitch</tt> is identiek, maar <tt>stitch</tt> heeft modernere, krachtigere hardware (8 cores, 2.5 GHz elk, 8GB intern geheugen). Doordat er nu twee Linux loginservers zijn, heeft men een uitwijkmogelijkheid in geval van problemen. Deze wijzigingen waren noodzakelijk i.v.m. een security probleem met <tt>lilo</tt> voor de upgrade en passen in ons streven om de oude Solaris loginservers <tt>solo</tt> en <tt>solost</tt> op termijn uit te faseren. Voor meer info zie de [[Hardware_servers|pagina over servers]].
 
[/nl]
 
[en]
 
The operating system of the general purpose Linux login server <tt>lilo</tt> (formally <tt>porthos.science.ru.nl</tt>) has been upgraded to [http://nl.wikipedia.org/wiki/Fedora Fedora 11]. Also a second Linux login server named <tt>stitch</tt> (formally <tt>lijfwacht.science.ru.nl</tt>) is now available. <tt>Lilo</tt> and <tt>stitch</tt> are identical as far as the software is concerned but <tt>stitch</tt> has newer, more powerful hardware (8 cores, 2.5 GHz each, 8GB internal memory). In case of a problem with one of these servers the other one serves as backup. These changes were initiated because of a security issue on <tt>lilo</tt> before the upgrade and agree with our goal to eliminate the old Solaris login servers <tt>solo</tt> and <tt>solost</tt> eventually. For more info, see the [[Hardware_servers|servers page]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 19 nov 2009 13:19 (UTC)
 
 
=== [BASS aanpassing zelfbeheerde werkplek en downtijd][BASS update locally managed pc and downtime] ===
 
 
[nl]
 
Indien men een zelfbeheerde werkplek heeft waarop [[BASS]] gebruikt wordt, moet men voor 9 november de [[BASS|BASS software aanpassen]] om problemen te vermijden. De door C&CZ beheerde Windows-werkplekken zijn/worden op tijd aangepast. Deze aanpassing is nodig om van de nieuwe BASS-servers gebruik te kunnen maken. BASS zal ontoegankelijk zijn van vrijdag 6 november 12:00 uur tot maandag 9 november 08:00 uur.
 
[/nl]
 
[en]
 
If one uses a locally managed pc, one should [[BASS|update BASS]] before November 9 to avoid problems. The C&CZ Managed Windows pc's are or will be updated by C&CZ. This update is necessary to use the new BASS servers. Because of this update, BASS cannot be used between Friday November 6, 12:00 hours and Monday November 9, 08:00 hours.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 okt 2009 14:53 (UTC)
 
 
=== [Internet domeinnaam registratie/verhuizing][Internet domain name registration/relocation] ===
 
 
[nl]
 
Recentelijk heeft C&CZ een partner-account bij domeinnaam registrar [http://www.qdc.nl QDC] verkregen, waarmee we een <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> of <tt>.eu</tt> domeinnaam snel en eenvoudig kunnen aanmaken. Het (technisch) beheer van de domeinnaam wordt door C&CZ gedaan (via onze eigen Internet domain name servers). Hiermee wordt de Radboud Universiteit Nijmegen houder van de domeinnaam in plaats van bv. een medewerker van een afdeling. Het verhuizen van bestaande domeinnamen naar de registrar QDC is ook mogelijk, maar vereist wat extra papierwerk, zie de [[domeinnaam_registratie|domeinnaamregistratie pagina]] voor meer informatie.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&CZ has recently obtained a partner account at domain name registrar [http://www.qdc.nl QDC], allowing us to register a  <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> or <tt>.eu</tt> domain name quickly and easily. The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ Internet domain name servers). In this way Radboud University Nijmegen becomes the owner of the domain name instead of an individual employee of a department). Relocation of existing domain names to the registrar QDC is also possible, but will involve some additional paperwork, see the [[domeinnaam_registratie|domain name registration page]] for additional details.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 1 okt 2009 14:58 (UTC)
 
 
=== [Studentenprinterwijzigingen][Student printer changes] ===
 
 
[nl]
 
Naast de printer <tt>jansteen</tt> is een tweede HP4350 zwart-wit laserprinter <tt>jansteen2</tt> geplaatst. Dit maakt printen eenvoudiger voor studenten: als er een probleem met een van deze printers is, kan men eenvoudig de andere kiezen. Reparaties van deze printers kunnen lang duren omdat er geen onderhoudscontract meer voor is. De HP4350 printers <tt>monet</tt> en <tt>chagall</tt> zijn verwijderd.
 
[/nl]
 
[en]
 
Next to printer <tt>jansteen</tt> another HP4350 black-and-white laserprinter <tt>jansteen2</tt> has been placed. This makes printing easier for students: if one of these printers has a problem, one can just pick the other one. Repairs of these printers can take a long time, because there is no support contract anymore for these printers. The HP4350 printers <tt>monet</tt> and <tt>chagall</tt> have been removed.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 28 sep 2009 12:05 (UTC)
 
 
=== [PC-zalen vernieuwd en uitgebreid][PC-rooms renewed and expanded] ===
 
 
[nl]
 
De meer dan vijf jaar oude pc's in [[Terminalkamers|PC-zalen]] HG00.029 en HG02.702 zijn vervangen door nieuwe. Hierbij is tegelijkertijd uitbreiding met in totaal 27 pc's gerealiseerd vanwege de gestegen studentenaantallen. Beide zalen zijn dual-boot: iedere pc is zowel bruikbaar met Microsoft Windows als met Fedora Linux. Door te wachten op de lagere prijzen van de [[Huisleverancier_PC's|huisleverancier]], na de nieuwe Europese aanbesteding van werkplek-pc's, kon een besparing van duizenden euro's gerealiseerd worden. De overige kleine honderd pc's die in 2004, bij de oplevering van de eerste fase van het Huygensgebouw, aangeschaft zijn voor de pc-zalen, zullen volgens plan eind 2009 vervangen worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
The more than five year old pc's in [[Terminalkamers|PC-rooms]] HG00.029 en HG02.702 have been replaced by new ones. At the same time the number of pc's has been increased by 27 to accommodate the larger number of students. Both rooms are dual-boot: every pc can be used with Microsoft Windows or with Fedora Linux. By waiting for the lower prices of the [[Huisleverancier_PC's|standard supplier]], that were a result of the European tender of pc's, thousands of euro's could be saved. The plan is to replace the other about hundred pc's that were bought for the pc-rooms in 2004, at the time of the completion of the first phase of the Huygens building, at the end of 2009.
 
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 25 sep 2009 14:31 (UTC)
 
 
=== [Nieuwe versie van Mediawiki][New version of Mediawiki] ===
 
 
[nl] Er is een nieuwe versie van [[:Categorie:Wiki|Mediawiki]] (1.15.1), de software waar alle wikis van de Faculteit op draaien,
 
ge&iuml;nstalleeerd. Tevens zijn de [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies|extensies]] bijgewerkt naar nieuwste versies.
 
[/nl]
 
 
[en] The latest stable version of [[:Categorie:Wiki|Mediawiki]] (1.15.1) has been installed, all wikis of the Science Faculty
 
are running on this version now. At the same time the  [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies|installed extensions]] have been upgraded.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 26 aug 2009 09:38 (UTC)
 
 
=== [Nieuwe snellere Ricoh printer/copier][New faster Ricoh printer/copier] ===
 
 
[nl]
 
De [[Printers_en_printen|printer]], [[Scanners|scanner]] en [[Copiers|kopieermachine]] Ricoh Aficio MP 5000 met de naam ''watt'' vervangen door een snellere z/w machine Ricoh Aficio MP 7000 met de naam ''volta''.
 
 
Het adresboek van ''watt'' is grotendeels overgezet op ''volta''. Let op: ''volta'' kan alleen maar in z/w scannen i.t.t. ''watt''.
 
[/nl]
 
[en]
 
The [[Printers_en_printen|printer]], [[Scanners|scanner]] en [[Copiers|copier]] Ricoh Aficio MP 5000 with the name ''watt'' is replaced by a faster B&W Ricoh Aficio MP 7000 with the name ''volta''.
 
 
The address book of ''watt'' is largely copied to ''volta''. ''Volta'' can only scan in B&W.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 17 aug 2009 07:10 (UTC)
 
 
=== [Redundante netwerkverbindingen][Redundant fiber uplinks] ===
 
 
[nl]
 
Sinds vandaag hebben alle netwerkswitches in Huygensgebouw en overige gebouwen op het Toernooiveld een tweede, redundante glasvezelverbinding naar de distributierouter van FNWI. Deze router bestaat uit twee gekoppelde, zelfstandig draaiende switches op verschillende locaties. Resultaat is dat wanneer een glasvezelverbinding onderbroken raakt of één van de routerswitches uitvalt, dit een nauwelijks merkbaar effect heeft op bestaande netwerkverbindingen. Een sterk verbeterde beschikbaarheid van de netwerkvoorzieningen dus.
 
[/nl]
 
[en]
 
From today all network switches in the Huygens building and other buildings at Toernooiveld are linked to the FNWI router by a second, redundant fiber uplink. This router consists of two linked autonomous switches at different locations. As result of this a defective fiber link or failing router switch will not instantly effect the existing network connections. Obviously an improved availability of the network services.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 20 jul 2009 12:06 (CEST)
 
 
=== [F-Secure licentiecodes op Intranet][F-Secure license codes on Intranet] ===
 
 
[nl]
 
Om de overstap van [http://www.mcafee.com McAfee] naar [http://www.f-secure.com F-Secure] makkelijker te maken is op de website van de [http://www.radboudnet.nl/ict-beveiliging/ RU ICT-beveiliging] alle benodigde informatie over [http://www.radboudnet.nl/fsecure F-Secure software] vermeld. Na inloggen met U- of S-nummer zijn de licentiecodes direct te zien.
 
[/nl]
 
[en]
 
To make it easier to switch from [http://www.mcafee.com McAfee] to [http://www.f-secure.com F-Secure] the [http://www.radboudnet.nl/ict-beveiliging/ RU ICT security] website lists all information on [http://www.radboudnet.nl/fsecure F-Secure software]. After logging in with U- or S-number, the license codes are immediately available.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 jul 2009 16:08 (CEST)
 
 
=== [Nieuwe extensie AWC Forum op wikis beschikbaar][New wiki extension AWC Forum available] ===
 
[nl]
 
Een nieuwe forum extensie is nu beschikbaar voor alle wikis, zie [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies#AWC_Forum|de geïnstalleerde MediaWiki extensies]] voor meer informatie.
 
[/nl]
 
[en]
 
A new forum extension can now be used in all wikis, see [[Geïnstalleerde_Mediawiki_Extensies#AWC_Forum|the installed MediaWiki extensions]] on how to enable this extension.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Remcoa|Remco Aalbers]] 17 jun 2009 16:02 (CEST)
 
 
=== [Vrij beschikbare anti-RSI software][Free RSI prevention software] ===
 
 
[nl]
 
De vrij beschikbare anti-RSI software [http://www.workrave.org/welcome/ Workrave] is op alle door C&CZ beheerde Windows pc's beschikbaar. Als Workrave niet vanzelf opstart, kan men zelf <tt>Start -> Programs -> Workrave</tt> gebruiken. Wanneer men Workrave niet automatisch op wil laten starten, kan dat via <tt>Start->Programs->Startup</tt> en daar <tt>Workrave</tt> verwijderen.
 
[/nl]
 
[en]
 
The free RSI prevention software [http://www.workrave.org/welcome/ Workrave] is available on all C&CZ managed Windows pc's. If Workrave doesn't start automatically, one can start it with <tt>Start -> Programs -> Workrave</tt>. When one doesn't want Workrave to start automatically, one can go to <tt>Start->Programs->Startup</tt> and delete <tt>Workrave</tt> there.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 17 jun 2009 14:26 (CEST)
 
 
=== [Snelle info pc's, ook voor niet-FNWI gebruikers][Fast info pc's, also for non-Science users] ===
 
 
[nl]
 
Sinds enkele dagen staat er een zuil met vier pc's in de centrale straat van het Huygens gebouw bij de [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/library_of_science/ Library of Science]. Studenten hadden behoefte aan pc's voor het snel raadplegen van informatie, [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/ IHZ] heeft het meubel laten ontwerpen, C&CZ heeft de pc's geplaatst. Nieuw is dat ook niet-FNWI gebruikers in kunnen loggen met username/password van een ander domein dan Science, bijvoorbeeld in het domein RU met s-nummer en KISS-wachtwoord voor een student. U-nummer en RU-wachtwoord voor een medewerker werkt (nog) niet. Vanwege de snelheid van inloggen worden geen netwerkprofielen van een gebruiker geladen. Specifieke FNWI-programmatuur en printen is (voorlopig) niet mogelijk.
 
[/nl]
 
[en]
 
A few days ago a column with four pc's has been placed in the central street of the Huygens building, next to the [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/library_of_science/ Library of Science]. Students asked for pc's to look up information fast, [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/ IHZ] ordered the design of the piece of furniture, C&CZ placed the pc's. New is that also non-Science users can login with credentials from a different domain than Science, e.g. in the RU-domain with s-number and KISS-password for a student. U-number and RU-password for an employee doesn't work (yet). In order to login fast, no roaming profiles are loaded for a user. Specific Science software and printing is not possible (yet).
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2009 17:11 (CEST)
 
 
=== [C&CZ dagje uit: 8 juli][C&CZ day out: July 8] ===
 
 
[nl]
 
Het jaarlijkse dagje uit van C&CZ is gepland voor 8 juli. Voor bereikbaarheid in geval van ernstige storingen wordt gezorgd.
 
[/nl]
 
[en]
 
The yearly day out of C&CZ is scheduled for July 8. C&CZ can be reached in case of serious disruptions of service.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2009 16:07 (CEST)
 
 
=== [McAfee stopt! Stap over op F-Secure][McAfee stops, switch to F-Secure] ===
 
 
[nl]
 
De datum van het [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BMcAfee_licentie_wordt_opgevolgd_door_F-Secure.5D.5BMcAfee_license_stops.2C_F-Secure_license_starts.5D eerder aangekondigde] stoppen van de [http://www.mcafee.com McAfee] licentie, 1 september 2009, komt naderbij! Ook op de [[Hardware_bwpc|Windows Beheerde Werkplekken]] wordt McAfee stapsgewijs vervangen door [http://www.f-secure.com F-Secure], beginnend met [[Terminalkamers|PC-zalen en studielandschap]]. Gebruik door medewerkers en studenten is ook thuis toegestaan. De F-Secure Client Security software is op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerkschijf te vinden. Licentiecodes kunnen bij C&CZ verkregen worden. Een goede beveiliging is meer dan een virusscanner, zie bv. de [http://www.ru.nl/ict-beveiliging RU ICT-beveiliging website] over het beveiligen en schoonmaken van een pc.
 
[/nl]
 
[en]
 
The end date of the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws#.5BMcAfee_licentie_wordt_opgevolgd_door_F-Secure.5D.5BMcAfee_license_stops.2C_F-Secure_license_starts.5D earlier announced] license for [http://www.mcafee.com McAfee] security software, September 1, 2009, comes nearer! On the [[Hardware_bwpc|Windows Managed pc's]] McAfee is step by step being replaced by [http://www.f-secure.com F-Secure], starting with [[Terminalkamers|PC-rooms and study landscape]]. Employees and students can also use The F-Secure Client Security software at home. It can be found on the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk. License codes can be requested from C&CZ. Adequate security is more than just a virus scanner, see e.g. the [http://www.ru.nl/ict-beveiliging/ RU ICT-security website (in Dutch)] on securing and cleaning a pc.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 16 jun 2009 15:44 (CEST)
 
 
=== Software update: Maple 13 ===
 
[nl]
 
Er is een nieuwe versie (13) van [[Maple]] ge&iuml;nstalleerd op Linux/Solaris. Begin volgende week zal het ook de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] beschikbaar zijn. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De DVD kan ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik.
 
[/nl]
 
[en]
 
A new version (13) of [[Maple]] has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]]. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk, but the DVDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 12 jun 2009 17:55 (CEST)
 
 
=== [SPSS 16 beschikbaar op alle linux systemen][SPSS 16 available on all linux systems] ===
 
[nl]
 
Het statistische software pakket [http://www.spss.com/nl/ SPSS] is nu ook op alle linux systemen beschikbaar.
 
[/nl]
 
[en]
 
The statistical software package [http://www.spss.com/ SPSS] is now available on all linux systems.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 5 jun 2009 16:08 (CEST)
 
 
=== [Nieuwe versie van Mathematica (7.0)][New version of Mathematica (7.0)] ===
 
[nl]
 
Er is een nieuwe versie (7.0) van [[Mathematica]] ge&iuml;nstalleerd. De CD's zijn te leen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
[/nl]
 
[en]
 
A new version of [[Mathematica]] (7.0) has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 27 mei 2009 16:54 (CEST)
 
 
=== Mathematica Player ===
 
[nl]In alle terminalkamers is Mathematica Player ge&iuml;nstalleerd, hiermee zijn Mathematica notebooks
 
af te spelen, zie de [http://www.wolfram.com/products/player/ Wolfram] website voor meer informatie.[/nl]
 
[en]Mathematica Player is installed in all terminal rooms, this enables you to play Mathematica notebooks.
 
See the [http://www.wolfram.com/products/player/ Wolfram] website for more information.[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 27 mei 2009 12:07 (CEST)
 
 
=== [Andere Surfnet SSL-certificaten][Different Surfnet SSL-certificates] ===
 
 
[nl]
 
Via [http://www.surfnet.nl Surfnet] zijn gratis SSL-certificaten van [http://www.cybertrust.com Cybertrust] te verkrijgen. Surfnet heeft gemeld het contract op te zeggen per 1-1-2010 en over te gaan op certificaten van [http://comodo.com Comodo]. Er is [http://www.terena.org/news/fullstory.php?news_id=2405 meer informatie] beschikbaar. Comodo certificaten zijn op dit moment nog niet te krijgen. Cybertrust-certificaten worden waarschijnlijk 3 maanden na het opzeggen van het contract, dus per 1
 
april 2010, ongeldig. Voordelen van Comodo zou zijn: wildcard-certificaten en prive-certificaten. Meer info volgt zodra
 
de nieuwe service beschikbaar is.
 
[/nl]
 
[en]
 
One can/could acquire free SSL-certificates of [http://www.cybertrust.com Cybertrust] through [http://www.surfnet.nl Surfnet].
 
The contract period with Cybertrust ends 1-1-2010 and all certificates will become invalid 3 months later.
 
Starting from July new certicates can be acquired from [http://comodo.com Comodo]. See
 
[http://www.terena.org/news/fullstory.php?news_id=2405 for more information]. Advantages of comodo are wilcard certificates
 
and private certificates. More information will follow as soon as the service is available.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 20 mei 2009 15:55 (CET)
 
 
=== [Adresboek FNWI in Outlook/Thunderbird/Squirrel][Address book of Faculty of Science in Outlook/Thunderbird/Squirrel] ===
 
 
[nl]Het is erg makkelijk om alle mail adressen van medewerkers en studenten te vinden
 
in Outlook,Thunderbird of Squirrel door gebruik te maken van het [[Ldap_adresboek|LDAP adresboek]].[/nl]
 
[en]It is very easy to find all mail addresses of staff and students in Outlook, Thunderbird and Squirrel
 
using the [[Ldap_adresboek|LDAP address book]].[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 24 mrt 2009 13:50 (CET)
 
 
=== [Van Dale woordenboeken online][Van Dale dictionaries online] ===
 
 
[nl]
 
De UB heeft een licentie voor de Van Dale woordenboeken [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/sociaal-culturele/nieuws/van_dale/ online]. Deze zijn ook thuis te gebruiken.
 
[/nl]
 
[en] The UB has a license for the Van Dale dictionaries [http://www.ru.nl/ubn/op_bezoek/sociaal-culturele/nieuws/van_dale/ online]. These can also be used at home.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 mrt 2009 12:21 (CEST)
 
 
=== [Nieuwe versie squirrel (webmail)][New version squirrel (webmail)] ===
 
 
[nl]
 
[http://squirrel.science.ru.nl/ squirrel.science.ru.nl] is vervangen door de laatste nieuwe versie
 
en is verhuisd naar een nieuwe webserver.
 
[/nl]
 
[en]
 
[http://squirrel.science.ru.nl/ squirrel.science.ru.nl] has been replaced by the latest version
 
and has been moved to a new web server.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 20 feb 2009 16:54 (CET)
 
 
=== [1234567890 seconden sinds The Epoch][1234567890 seconds since The Epoch] ===
 
 
[nl]
 
A.s. zaterdag 14 februari om 00:31:30 Nederlandse tijd bereikt
 
de in de Unix wereld gangbare [http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time tijdaanduiding], namelijk het aantal
 
seconden sinds 1 januari 1970 UTC ('The [http://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_(reference_date) Epoch]'), het "mooie"
 
getal [http://www.coolepochcountdown.com/ 1234567890].  Misschien nog wel spannender is dat in de
 
vroege ochtend van 19 januari 2038 de tikker de maximale waarde
 
bereikt die in een 32 bit signed integer past.  Gelukkig is er
 
nog voldoende tijd om een oplossing te bedenken voor deze uitdaging
 
waarbij het [http://en.wikipedia.org/wiki/Y2K Y2K probleem] volkomen verbleekt.
 
[/nl]
 
[en]
 
Next Saturday February 14 at 00:31:30 local time the [http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time time counter]
 
that is commonly used in the Unix world, i.e. the
 
number of seconds since January 1, 1970 UTC ('The [http://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_(reference_date) Epoch]'),
 
reaches the pleasing value of [http://www.coolepochcountdown.com/ 1234567890].  Perhaps even more
 
exciting is the fact that in the early morning of January 19,
 
2038 the counter reaches the maximum value that can be stored
 
in a 32 bit signed integer.  Luckily there still is enough time
 
to find a solution for this daunting challenge compared to
 
which the [http://en.wikipedia.org/wiki/Y2K Y2K problem] was just a stroll in the park.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 9 feb 2009 14:22 (CET)
 
 
=== [Opnieuw stroomstoring serverruimte HG04.070][Again power failure server room HG04.070] ===
 
 
[nl]
 
Op zaterdag 31 januari 2009, 's nachts rond 03:00 uur is brandbeveiliging
 
aan de stroomvoorziening van de computerruimte HG04.070 wederom geactiveerd,
 
waardoor de stroomvoorziening volledig afgeschakeld werd. Ook deze keer was
 
er geen sensor die een te hoge temperatuur heeft gedetecteerd.
 
 
Er is geen extra informatie beschikbaar gekomen die een meer definitieve
 
aanwijzing kan geven over de oorzaak van de laatste 'Noodstop' van de UPS!
 
 
Om een nieuw onterecht brandalarm te voorkomen, kan alléén één (1) tijdelijk
 
geplaatste, mechanische temperatuur-schakelaar de 'Noodstop' veroorzaken.
 
 
Het brand-beveiliging-schakelsysteem met de 4 temperatuur sensoren is
 
afgekoppeld van de UPS-noodstop. Het systeem is wel werkend en nog steeds
 
aangesloten op het gebouw-bewaking-systeem.
 
 
Er is ontdekt dat bij elke toegangsdeur een brand-sleutel-schakelaar aanwezig
 
was, direct aangesloten op 'Noodstop'. Deze schakelaars werden niet door het
 
gebouwsysteem bewaakt. De schakelaars zijn afgekoppeld van de 'Noodstop' en
 
worden nu wél middels het gebouwsysteem bewaakt.
 
 
Met deze opzet wordt bereikt:
 
* dat er nog steeds een werkende brandbeveiliging is, met een tragere sensor op één (1) plaats (nabij de hot-spot).
 
* dat een storing in het oude circuit of in de deurschakelaars wordt gedetecteerd, maar zeker géén noodstop veroorzaakt.
 
* dat het ook duidelijk is wanneer een probleem in de UPS de 'Noodstop' veroorzaakt.
 
 
Afhankelijk van de toekomstige alarmen zullen nieuwe gegevens beschikbaar
 
komen die inzicht geven in de problematiek.
 
 
Bij uitblijven van enig alarm, is afgesproken dat de huidige inrichting
 
tenminste twee maanden in bedrijf blijft.
 
[/nl]
 
[en]
 
Saturday Jan 31 around 03:00h the power supply fire protection unit in
 
the server room HG04.070 was activated again, which caused the immediate
 
and complete power down of all servers in that room. This time as well no sensor had detected
 
a temperature high enough to activate the protection unit.
 
 
There was no extra information available to determine a more definitive cause
 
for the immediate 'Emergency Stop' of the UPS unit.
 
 
To prevent a new faulty fire alarm event, only one (1) temporary, mechanical
 
temperature switch, can activate the UPS 'Emergency Stop'.
 
 
The complete fire alarm power switching unit with 4 temperature senors has been
 
disconnected from the UPS 'Emergency Stop'. This system is still working and
 
is still connected to and monitored by the building alarm system.
 
 
It has been discovered that every door entrance has a fire-key-switch, directly connected to the UPS 'Emergency Stop'.
 
These switches were not connected to the building alarm system. The switches are now disconnected from the
 
UPS 'Emergency Stop' and are now connected to and monitored by the building alarm system.
 
 
This setup ensures that:
 
* there still is a working fire power protection unit, be it with a only one slow sensor at one place (near the hot spot).
 
* a failure in the old circuit of the door switches will be detected, but cannot cause a UPS 'Emergency Stop'.
 
* it will be clear when an UPS internal problem is the cause of an UPS 'Emergency Stop'.
 
 
Depending on future alarms, new information will come available to explain power failures and their causes.
 
 
It is agreed that the current situation will remain in place for at least two months unless an alarm occurs.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker: Josal|Jos Alsters]] 9 feb 2009 12:31 (CET)
 
 
=== [Software licenties voor medewerkers en studenten van de RU][Software licenses for employees and students of RU] ===
 
 
[nl]
 
Omdat er veel softwarelicenties zijn, waarbij de voorwaarden vaak verschillen voor gebruik door medewerkers, studenten, op de campus en thuis, heeft het [http://www.ru.nl/uci UCI] een [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/software_bestellen/ nieuwsartikel over het bestellen van software] gemaakt. Veel informatie over (licentie)software is ook te vinden op de [[:Categorie:Software|C&CZ softwarepagina]], bv over [[Microsoft_windows|software voor computers met Microsoft Windows]].
 
[/nl]
 
[en]
 
Because there are many licenses for software, with different usage rules for employees, students, on campus and at home, the [http://www.ru.nl/uci UCI] published a (Dutch) [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/software_bestellen/ news article about ordering software]. A lot of information about software (licenses) can also be found through the [[:Categorie:Software|C&CZ software page]], e.g. about [[Microsoft_windows|software for computers running Microsoft Windows]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 6 feb 2009 13:15 (CET)
 
 
=== [PC-zaalbezetting weer beschikbaar][Computer lab usage available again] ===
 
 
[nl]
 
Het gebruik van de [[Terminalkamers|PC-zalen]] wordt weer [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php?action=tree&tree_id=7 gemonitord]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van [http://www.cacti.net/ Cacti] voor het weergeven van de met SNMP verkregen data.
 
[/nl]
 
[en]
 
The [[Terminalkamers|computer lab]] usage is being [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php?action=tree&tree_id=7 monitored] again. [http://www.cacti.net/ Cacti] is used as graphing tool for the data that are gathered with SNMP.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 2 feb 2009 21:09 (CET)
 
 
=== [PC-zalen opgewaardeerd][PC rooms upgraded] ===
 
 
[nl]
 
In de afgelopen weken hebben vrijwel alle oudere [[Terminalkamers|PC-zalen]] een upgrade gehad. Die PCs hebben nu minimaal 1 GB geheugen en een [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek#.5Bnl.5DSoftware.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DSoftware.5B.2Fen.5D verbeterde MS Windows (WDS) installatie]. Uitzonderingen zijn de hiervoor te oude PCs in TK702 (TK-GIS, HG02.702) en de zelfstudiekamertjes (HG00.2xx).
 
[/nl]
 
[en]
 
The last weeks almost all older [[Terminalkamers|PC rooms]] have had an upgrade. These PCs now have at least 1 GB of memory and a
 
[http://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek?setlang=en#.5Bnl.5DSoftware.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DSoftware.5B.2Fen.5D better MS Windows (WDS) installation]. Exceptions are the too old PCs in TK702 (TK-GIS, HG02.702) and the "self study rooms" (HG00.2xx).
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 6 feb 2009 11:06 (CET)
 
 
=== [Stroomstoring serverruimte HG04.070][Power failure server room HG04.070] ===
 
 
[nl]
 
Om nog onbekende reden is op 20 januari rond 10:45 de brandbeveiliging
 
op de stroomvoorziening van de computerruimte HG04.070 geactiveerd,
 
waardoor de stroomvoorziening volledig afgeschakeld werd.
 
 
Nadat de de brandbeveiliging buiten bedrijf gesteld was,
 
werd de stroomvoorziening in fasen weer ingeschakeld,
 
wat rond 12:00 uur afgerond was.
 
 
Hard- en software-problemen konden daarna opgelost worden.
 
Dit heeft voor sommige systemen (uren-)lang geduurd. Zo is
 
de disk-service voor studenten de volgende ochtend pas
 
weer hervat.
 
 
Rond 18:00 uur is de brandbeveiliging weer ingeschakeld,
 
met een grotere marge t.o.v. de ruimte temperatuur.
 
[/nl]
 
[en]
 
January 20, around 10:45h, the power supply fire protection unit in
 
the server room HG04.070 was activated, which caused an immediate
 
and complete power down of all servers in that room.
 
 
Through bypassing the protection unit, power could be switched on again,
 
first partially and fully functional again about 12:00h.
 
 
Then the fixing hardware and software problems resulting from the immediate shutdown
 
could be started. This took several hours for some systems.
 
Work on the student file server lasted until the morning of January 21.
 
 
Around 18:00h the protection unit was activated again with a larger margin
 
for the room temperature.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker: Josal|Jos Alsters]] 21 jan 2009 13:49 (CET)
 
 
=== [Afdelingscontactpersonen i.p.v. eerstelijns ondersteuners][Department contacts instead of first line contact (person)] ===
 
 
[nl]
 
De titel "eerstelijnsondersteuner" voor de aanspreekpunten/contactpersonen voor
 
C&CZ in een vakgroep/afdeling bleek in overleg met anderen op de campus vaak verkeerd
 
geinterpreteerd te worden, omdat in het algemeen computerondersteuningsgroepen
 
zichzelf als eerstelijns- en/of tweedelijnsondersteuners betitelden. Daarom wordt
 
op de C&CZ wiki nu de term "[[:Category:Contactpersonen|afdelingscontactpersoon]]"
 
(en afgeleide termen) gehanteerd.
 
[/nl]
 
[en]
 
The title "first line contact (person)" for contacts for C&CZ in the departments
 
of the Faculty of Science was often misinterpreted by people elsewhere because
 
the term "first line support" in general is associated with the ICT support groups.
 
Therefore on the C&CZ wiki the term "[[:Category:Contactpersonen|department contact]]"
 
is now used instead.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 16 jan 2009 14:39 (CET)
 
 
=== [Firefox: nieuwe versie met NoScript beveiliging][Firefox: new version with NoScript security] ===
 
 
[nl] Op alle beheerde pc's is de nieuwste versie van Firefox geinstalleerd met
 
[http://noscript.net/  NoScript] als plugin. Deze voorkomt in eerste instantie
 
de uitvoering van alle scripts op webpagina's. Per website kan vervolgens toestemming gegeven
 
worden om scripts tijdelijk of altijd uit te voeren. Dit is een uitstekend hulpmiddel om de risico's van websites te verkleinen.[/nl]
 
[en] On all managed pc's the latest version of Firefox has been installed including
 
the [http://noscript.net/  NoScript] plugin. NoScript initially forbids execution of all
 
scripts on a webpage. Per website one can decide to allow scripts temporarily or permanent. This is an
 
excellent tool to minimize the risks of using websites.[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 23 dec 2008 10:20 (CET)
 
 
=== [Tracelab: chemicali&euml;n boekhouding en bestelling][Tracelab: ordering and keeping track of chemicals] ===
 
 
[nl]
 
Vanwege de steeds strengere regelgeving ten aanzien van bestelling en administratie van chemicali&euml;n is het de bedoeling om per 1 januari 2009 alleen nog [[Tracelab]] te gebruiken om chemicali&euml;n te bestellen en dus bestellingen die direct via [[BASS|BASS Finlog]] worden gedaan te weigeren. Dit geldt voor alle eenheden van FNWI (ook in de Researchtoren) en voor alle gebruikers die in de gebouwen van FNWI gehuisvest zijn (dus ook spin-off bedrijven).
 
[/nl]
 
[en]
 
Due to ever more stringent rules for ordering and keeping track of chemicals, the intention is to only order chemicals through [[Tracelab]] from January 1, 2009 and therefore reject orders for chemicals that are directly entered into [[BASS|BASS Finlog]]. This holds for all units of the Faculty of Science (in the Research Tower as well) and for all users who are located in the buildings of the Faculty of Science (hence also the spin-offs).
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] 9 dec 2008 16:38 (CET)
 
 
=== [HP4350 printers naar vakgroepen?][HP4350 printers to departments?] ===
 
 
[nl]
 
Een aantal [[Printers en printen|HP4350 dubbelzijdige zwart-wit Postscript printers]] die nog naast de nieuwe [[Ricoh]] multifunctionele machines staan, kunnen verplaatst en/of verkocht worden aan vakgroepen. Wie belangstelling heeft: melden bij C&CZ!
 
[/nl]
 
[en]
 
A number of [[Printers en printen|HP4350 double-sided black and white Postscript printers]] that are located next to a new [[Ricoh]] multifunctional machine, can be moved or sold to departments. Interested? Contact C&CZ!
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 9 dec 2008 15:24 (CET)
 
 
=== Adobe Creative Suite 4 Web/Design Premium ===
 
 
[nl]
 
Op [http://www.surfspot.nl Surfspot] is de [http://www.adobe.com/products/creativesuite Adobe Creative Suite 4 Design/Web Premium Bundel] voor thuisgebruik door medewerkers te koop voor &euro; 40, zowel voor MS-Windows als voor Apple Mac. De produkten voor instellingsgebruik zijn besteld en zullen binnenkort beschikbaar zijn.
 
[/nl]
 
[en]
 
On [http://www.surfspot.nl Surfspot] the [http://www.adobe.com/products/creativesuite Adobe Creative Suite 4 Design/Web Premium Bundle] for home use by employees can be bought for &euro; 40, for MS-Windows and for Apple Mac. The products for use within the university have been ordered and will be available soon.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]] 9 dec 2008 13:47 (CET)
 
 
=== Matlab [nieuwe versie][new version] (R2008b) ===
 
 
[nl]
 
Met ingang van december 2008 is er een nieuwe versie (R2008b) van [[Matlab]]. De licentie server heeft al een update gekregen. Binnenkort is deze beschikbaar op alle door C&amp;CZ beheerde PCs met Linux of Windows. Voor meer info over deze release, zie [http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html de Mathworks website]
 
[/nl]
 
[en]
 
Starting December 2008 a new version (R2008b) of [[Matlab]] is available. The license server has already been upgraded. Very soon it will be available on all C&amp;CZ managed PCs with Linux or Windows. For more information about this release, see
 
[http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html the Mathworks website]
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 9 dec 2008 08:29 (CET)
 
 
=== [C&CZ (mid)dagje uit][C&CZ (half) day off] ===
 
 
[nl]
 
Woensdagmiddag 17 december is C&CZ vanaf ca 14:00 een (mid)dagje uit. Voor noodgevallen blijft C&CZ ook dan [[Helpdesk|telefonisch]] bereikbaar.
 
[/nl]
 
[en]
 
Wednesday December 17 from 14:00 hours, C&CZ will have their (half) day out. In case of emergencies C&CZ can even then be [[Helpdesk|contacted by phone]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 8 dec 2008 23:46 (CET)
 
 
=== [Algemene aanwijzingen/waarschuwingen bij het printen][General remarks/warnings about printing] ===
 
 
[nl]
 
Op de pagina [[Printers_en_printen|Printers en printen]] zijn de volgende aanwijzingen/waarschuwingen opgenomen:
 
* Maak ''geen stapels'' kopie-afdrukken zonder vooraf te testen.
 
* Print niet vanaf ''Adobe Acrobat 8'' naar een HP4250/4350.
 
* Gebruik ''geen kleurenprinter'' voor zwart/wit afdrukken van een kleurenbestand.
 
[/nl]
 
[en]
 
On the page [[Printers_en_printen|Printers and printing]] the following remarks/warnings have been added:
 
* ''Do not make lots of copies'' without testing in advance.
 
* ''Do not use Adobe Acrobat 8'' to print to an HP4250/4350 printer.
 
* ''Do not use a color printer'' for black&white prints of a color file.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Sommel|Ron Sommeling]] 18 nov 2008 13:40 (CET)
 
 
=== [Alternatief voor Surfnet Usenet News service][Surfnet Usenet News service alternative] ===
 
 
[nl]
 
Het UCI [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/Usenet_via_surfspot/ meldt] een alternatief voor de per 1 juli gestopte Surfnet Usenet News service: de nieuwsgroepvoorziening van [http://www.hitnews.eu/ Hitnews], die via [http://www.surfspot.nl SurfSpot] voor 40 euro/jaar aan te schaffen is.
 
[/nl]
 
[en]
 
The UCI [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/Usenet_via_surfspot/ announces] an alternative for the Surfnet Usenet News service that ended in July: the [http://www.hitnews.eu/ Hitnews] newsgroups. Through [http://www.surfspot.nl SurfSpot] it costs 40 euro/year.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 28 okt 2008 16:49 (CET)
 
 
=== [McAfee licentie wordt opgevolgd door F-Secure][McAfee license stops, F-Secure license starts] ===
 
 
[nl]
 
In het [http://www.ru.nl/rio/ RU ICT Overleg (RIO)] is besloten dat de RU voor 1 september 2009 overstapt van [http://www.mcafee.com McAfee] op [http://www.f-secure.com F-Secure] voor werkplekbeveiliging. De F-Secure Client Security software is op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerkschijf te vinden. Licentiecodes kunnen bij C&CZ verkregen worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
The [http://www.ru.nl/rio/ RU ICT Overleg (RIO)] decided that the RU transitions from [http://www.mcafee.com McAfee] to [http://www.f-secure.com F-Secure] for PC security before September 1, 2009. The F-Secure Client Security software has been placed on the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk. License codes can be requested from C&CZ.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 14 okt 2008 18:10 (CEST)
 
 
=== [Uitgaande mail op spam gefilterd][Outgoing mail spamfiltered] ===
 
 
[nl]
 
Vanaf vandaag wordt mail die door het [[Email_spam|Science spamfilter]] als spam herkend wordt, ''niet meer naar externe mailservers verstuurd'', maar in een centrale quarantaine-map bewaard. Deze wijziging van het gedrag van de [[Hardware_servers|Science mailservers]] is noodzakelijk omdat die servers anders op een zwarte lijst terecht komen. Het via de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] instellen van [[:Categorie:Email|doorsturen/forwarden van inkomende mail]] levert dus vanaf nu een ''gefilterde mailstroom'' op.
 
[/nl]
 
[en]
 
As of today mail which is recognized by the [[Email_spam|Science spamfilter]]
 
as being spam is ''not sent to external mailservers anymore'', but saved to a central quarantine folder. This change in the behaviour of the [[Hardware_servers|Science mailservers]] was necessary because those servers otherwise ended up in a blacklist.  The  [[:Categorie:Email|forwarding of incoming mail]] thus gives a ''filtered mail feed'' from now on.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Josal|Jos Alsters]] 14 okt 2008 17:40 (CEST)
 
 
=== Ricoh copiers/printers ===
 
 
[nl]
 
Nu de [[Copiers|Ricoh copiers/printers]] een half jaar in gebruik zijn en er binnenkort
 
een extra machine aangeschaft gaat worden, vindt C&CZ het een goed idee om de wensen/problemen binnen FNWI te inventariseren. Reacties zijn welkom bij de [[Helpdesk|C&CZ helpdesk]].
 
[/nl]
 
[en]
 
Because the [[Copiers|Ricoh copiers/printers]] have been used for half a year now and soon a
 
new machine will be bought, C&CZ likes to hear wishes/problems from within the Faculty of Science. Please address these to the [[Helpdesk|C&CZ helpdesk]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 10 okt 2008 15:35 (CEST)
 
 
=== [Telefoongids RU automatisch bijgewerkt][Phone Guide RU updated automatically] ===
 
 
[nl]
 
De koppeling tussen de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids FNWI Telefoongids] en het [http://www.ru.nl/rbs RU Relatie Beheer Systeem (RBS)] en daarmee de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Telefoon_en_E-mail_gidsen RU telefoongids]
 
is een feit. Dat wil zeggen dat de gidsen automatisch aangepast worden doordat de
 
telefooncontactpersoon (vaak secretariaat) van de afdeling binnen FNWI de gegevens online aanpast na
 
inloggen op de FNWI Telgids Mutatie website. In de FNWI-telefoongids kan men
 
ook gegevens opnemen van labs, liften, secretariaten etc., alleen de
 
gegevens bij een U-nummer kunnen in RBS. Voor meer informatie zie de [[:Categorie:Telefonie|Telefoniepagina]].
 
[/nl]
 
[en]
 
The interface between the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids Science phone guide] and the [http://www.ru.nl/rbs RU Relation Management System (RBS)] and through that with the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Telefoon_en_E-mail_gidsen|RU phone guide] is working now.
 
That means that the guides will automatically be updated when
 
the telefone contact person (usually the secretary) of a department within the Science Faculty
 
logs into and updates the Science Phone Guide  website. In the Science Phone Guide one can also
 
enter information of labs, elevators, secretariats etc., only the data for a U-number will
 
end up in RBS. For more information see the [[:Category:Telefonie|Telephony page]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Bertw|Bert Witte]] 9 okt 2008 17:49 (CEST)
 
 
=== [Netwerkonderhoud verbinding RU-UMCN 22 september 18:00-22:00][Network maintenance connection RU-UMCN September 22 18:00-22:00] ===
 
 
[nl]
 
Op 22 september tussen 18:00-22:00 uur krijgt de netwerkverbinding tussen RU en UMCN St. Radboud een upgrade naar 1 Gigabit per seconde, waardoor er gedurende die tijd problemen met die verbinding kunnen zijn. 
 
[/nl]
 
[en]
 
September 22 between 18:00-22:00 hours the network connection between RU and UMCN St. Radboud will be upgraded to 1 Gigabit per second, which will cause problems withthat connection during that time period.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 10 sep 2008 15:49 (CEST)
 
 
 
=== [Aanmelden reparaties/storingen via de helpdesk website][Reporting repairs/problems through the helpdesk website] ===
 
 
[nl]
 
Sinds enige maanden gebruiken diverse medewerkers en studenten al de [https://helpdesk.science.ru.nl/cncz/ C&CZ helpdesk website] om [[Reparaties|reparaties]] aan te vragen en ook andere storingen te melden. Men moet hier inloggen met de [[Login|Science loginnaam]]. Voordelen zijn dat men bij een bekend apparaat, zoals een [[Windows_beheerde_werkplek|Beheerde Werkplek PC]] geen serienummers e.d. hoeft te vermelden en dat men de afhandeling van de storing zelf via de website kan volgen.
 
[/nl]
 
[en]
 
Since a few months several employees and students use the [https://helpdesk.science.ru.nl/cncz/ C&CZ helpdesk website] to request repairs and report other problems. One has to login on the website with the [[Login|Science login name]]. Advantages are that if the machine is known, like with a [[Windows_beheerde_werkplek|Managed Workplace PC]], one doesn't need to fill in serial numbers and that one can follow the actions for the repair through the website.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Theon|Theo Neuij]] 3 sep 2008 17:20 (CEST)
 
 
=== [Overlast voor collega's door reactie op phishing mail (waarin om wachtwoord gevraagd wordt)][Causing trouble for colleagues by reacting to phishing mail (mail asking for password)] ===
 
 
[nl]
 
Een week geleden reageerde een al te argeloze medewerker op een phishing mail door het sturen van loginnaam en wachtwoord. Even later werd dat misbruikt om grote hoeveelheden spam via onze webmailserver te versturen. Daardoor kwam een mailserver van ons op een zwarte lijst te staan, waardoor allerlei organisaties tijdelijk geen mail meer van ons accepteerden. Graag wil C&CZ daarom *nogmaals* benadrukken dat het uiterst onverstandig is om voetstoots alles te geloven wat in een brief of e-mail staat en dat *geen enkele officiele instantie* u ooit per email of telefonisch om uw wachtwoord zal vragen, net zomin als om uw pincode van uw bankrekening.
 
[/nl]
 
[en]
 
A week ago a too naive colleague reacted to a phishing mail by sending his loginname and password. Soon after that loginname was misused to send large amounts of spam through our webmail server, which lead to the appearance of one of our servers in a blacklist. That made it impossible for that server to send mail to some organisations. C&CZ likes to stress *again* that it is not very wise to believe something just because is written in a letter or e-mail and that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 sep 2008 12:23 (CEST)
 
 
=== [H:-schijf van studenten verhuisd en vergroot][H:-disk of students moved and enlarged] ===
 
 
[nl]
 
Vanwege de nieuwe [[Terminalkamers|terminalkamer]] TK023 met dual-boot Windows/Linux PC's zijn alle H:-schijven (homedirectories onder Linux/Unix) van studentenlogins verhuisd naar een nieuwe server. Dat gaf ook de mogelijkheid om de [[Quota_bekijken|quota]] op die schijf te verhogen naar 1 GB per student.
 
[/nl]
 
[en]
 
Because of the new [[Terminalkamers|computer lab]] TK023 with dual-boot Windows/Linux PC's, the H:-disks (home directories under Linux/Unix) of students have been moved to a new server. This made it also possible to enlarge the [[Quota_bekijken|quota]] on that disk to 1 GB per student.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 3 sep 2008 11:53 (CEST)
 
 
=== [Nieuwe PC-zaal TK023][New computer lab TK023] ===
 
 
[nl]
 
Er is een nieuwe [[Terminalkamers|terminalkamer]] TK023 (HG00.023), met 41 moderne PC's met grote 24" schermen met hoge resolutie. Voor C&CZ is dit een nieuw type: de gebruiker kan zowel Windows-XP als Fedora Linux starten. Zo'n dual- of multi-boot PC is de standaard voor de toekomst van de terminalkamers, met later vast ook Windows-Vista naast Windows-XP.
 
[/nl]
 
[en]
 
A new [[Terminalkamers|computer lab]] TK023 (HG00.023) is available, with 41 modern PC's with big 24" screens with high resolution. For C&CZ this is a new type: the user can boot Windows-XP as well as Fedora Linux. Such a dual- or multi-boot PC is the standard for the future for the computer labs, with in the future almost certainly also Windows-Vista next to Windows-XP.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 3 sep 2008 00:12 (CEST)
 
 
=== [Openingstijden  C&CZ verruimd][Opening hours C&CZ extended] ===
 
 
[nl]
 
C&CZ heeft de [[Helpdesk|openingstijden]] verruimd, onze nieuwe openingstijden zijn van 08:00 uur tot 18:00 uur.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&CZ has extended the [[Helpdesk|opening hours]], our new opening hours are from 08:00 to 18:00.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 sep 2008 17:24 (CEST)
 
 
=== [Personele wijzigingen bij C&CZ][Personnel changes at C&CZ] ===
 
 
[nl]
 
Per 1 september gaat [[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] zich voornamelijk bezig houden met het leiden van het project voor de invoering van het universiteitsbrede roostersysteem op basis van [http://www.scientia.com/nl/ Syllabus Plus]. Daarom treedt hij terug als afdelingshoofd, al blijft hij wel als adviseur aan C&CZ verbonden. Hij wordt als afdelingshoofd opgevolgd door [[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]], die op zijn beurt bij systeembeheer/ontwikkeling wordt opgevolgd door [[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]].
 
[/nl]
 
[en]
 
As of September 1, [[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] will mainly concern himself with leading the university project for the introduction of [http://www.scientia.com/nl/ Syllabus Plus]. Therefore he resigns as head of C&CZ, although he stays at C&CZ in the role of advisor. The new head of C&CZ is [[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]]. The vacancy within System Administration/Development is filled by [[Gebruiker:Caspar|Caspar Terheggen]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 sep 2008 17:08 (CEST)
 
 
=== [Nieuwe versies Endnote beschikbaar][New version Endnote available] ===
 
 
[nl]
 
Een CD van Endnote versie X2 is beschikbaar voor MS-Windows, versie X1 voor Macintosh. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De CD's kunnen ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik.
 
Over enkele weken zal het ook de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] beschikbaar zijn.
 
[/nl]
 
[en]
 
A CD of Endnote version X2 is available for MS-Windows, version X1 for Macintosh. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too. In a few weeks it will also be available on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 27 aug 2008 10:37 (CEST)
 
 
 
=== [Surfnet Usenet News service gestopt][Surfnet Usenet News service ended] ===
 
 
[nl]
 
Zoals [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws_archief#.5BSurfnet_Usenet_News_voorziening_wordt_gestopt.3F.5D.5BSURFnet_stops_Usenet_News_service.3F.5D in maart al aangekondigd], heeft Surfnet de Usenet News service gestopt. Het [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/usenet_news/ UCI nieuwsartikel hierover] somt een aantal alternatieven op.
 
[/nl]
 
[en]
 
As was [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Nieuws_archief#.5BSurfnet_Usenet_News_voorziening_wordt_gestopt.3F.5D.5BSURFnet_stops_Usenet_News_service.3F.5D announced in March], Surfnet ended the Usenet News service. The [http://www.ru.nl/uci/actueel/nieuws/usenet_news/ UCI news article on this subject] lists a number of alternatives.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 aug 2008 17:15 (CEST)
 
 
=== [Kritiek lek in Adobe Acrobat t/m versie 8.1.2][Critical security flaw in Adobe Acrobat t/m versie 8.1.2] ===
 
 
[nl]
 
In Adobe Acrobat is een [http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb08-15.html kritiek beveiligingslek] ontdekt. Alle versie 8 gebruikers wordt aangeraden om naar versie "8.1.2 Security Update 1" te gaan. Omdat de site-license voor Adobe software onlangs eindelijk rond kwam, kan men deze update waarschijnlijk het beste combineren met de upgrade naar de Professional versie.
 
[/nl]
 
[en]
 
Adobe Acrobat has a [http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb08-15.html critical security flaw], all users of version 8 are recommended to update to version "8.1.2 Security Update 1". Since the site-license for Adobe software has finally come through, this update can probably best be combined with the update to the Professional version.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 1 jul 2008 14:09 (CEST)
 
 
=== [Adobe Creative Suite op install-schijf en te leen][Adobe Creative Suite on install-disc and can be lent]===
 
 
[nl]
 
De DVD's van Adobe CS3 Design Premium UK en NL voor [[Microsoft_windows|MS-Windows]] en voor UK [[Macintosh]] zijn op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf gezet. Voor serienummers kan men zich tot Postmaster wenden. De DVDs zijn ook te leen op HG03.055. Voor de andere versies (Web) lijkt minder belangstelling te bestaan. Mag op de campus door medewerkers en studenten gebruikt worden. Medewerkers kunnen voor thuisgebruik een DVD set voor 35 euro aanschaffen bij [http://www.surfspot.nl Surfspot]. Thuisgebruik door studenten is niet toegestaan onde deze licentievoorwaarden.
 
[/nl]
 
[en]
 
The DVD's of Adobe CS3 Design Premium UK and NL for [[Microsoft_windows|MS-Windows]] and for UK [[Macintosh]] have been copied to the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disc. Postmaster can provide serial numbers. The DVDs can also be borrowed at HG03.055. The other versions (Web) probably are less popular. May be used on campus by employees and students. Employees can purchase at  [http://www.surfspot.nl Surfspot] a DVD set for use at home. Home use by students is not covered by this license.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 1 jul 2008 13:56 (CEST)
 
 
=== ChemBioOffice ===
 
[nl]
 
Floris van Delft (afdeling Organische Chemie) heeft een beschrijving gemaakt van de functionaliteit van het pakket [[ChemBioOffice]]. Het pakket kan door iedereen met een science-mailadres (studenten en staf) gratis gedownload en geinstalleerd worden. Floris (F.vanDelft@science.ru.nl) is bereid om vragen over gebruik van het pakket te beantwoorden.
 
[/nl]
 
[en]
 
Floris van Delft (department Organic Chemistry) made a description of the functionality of the software package [[ChemBioOffice]]. The package may be downloaded, free of charge, by everyone who has a science mail account (staff and students). Floris (F.vanDelft@science.ru.nl) is willing to answer questions about the usage of the package.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Keesk|Kees Keijzers]] 25 jun 2008 15:24 (CEST)
 
 
=== Software update: Maple 12 ===
 
[nl]
 
Er is een nieuwe versie (12) van [[Maple]] ge&iuml;nstalleerd op Linux/Solaris. Begin volgende week zal het ook de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]] beschikbaar zijn. Het kan voor Windows ge&iuml;nstalleerd worden vanaf de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. De CD's kunnen ook door medewerkers en studenten geleend worden, ook voor thuisgebruik.
 
[/nl]
 
[en]
 
A new version (12) of [[Maple]] has been installed on Linux/Solaris. Early next week it will also be available on the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]]. It can be installed on Windows from the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network disk, but the CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 19 jun 2008 16:24 (CEST)
 
 
=== [Nieuwe versie van de Windows Beheerde Werkplek PC][New version of the Windows Managed PC] ===
 
 
[nl]
 
Er is een nieuwe installatiemethode voor de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Beheerde Werkplek PCs]], die door diverse groepen werkplekondersteuners op de RU samen gemaakt is en onderhouden wordt in het kader van het SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) project. Het voornaamste verschil is dat er meer software ge&iuml;nstalleerd is, die ook minder vaak afhankelijk is van een netwerkschijf. Veel PC's in het [[Terminalkamers|Studielandschap]] en diverse afdelings-PCs zijn op de nieuwe manier ge&iuml;nstalleerd.
 
[/nl]
 
[en]
 
There is a new installation method for the [[Windows_beheerde_werkplek|Windows-XP Managed PCs]], that has been developed and is being maintained by several IT-support groups in the RU tohether, in the SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) project. The main difference is that more software is installed, and that it is less dependent on network drives. Many PCs in the [[Terminalkamers|Study Landscape]] and several departmental PCs have been installed with the new method.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 19 jun 2008 16:10 (CEST)
 
 
=== Software update: TeXlive 2007 ===
 
 
[nl]
 
Vandaag is op de door C&CZ beheerde Windows en Unix computers TeXlive 2007 de standaard versie van (La)TeX geworden, als opvolger van TeXlive 2005. Als er geen problemen gemeld worden, zal de oude versie over enkele enige maanden verwijderd worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
Today TeXlive 2007 replaced TeXlive 2005 as the standard version of (La)TeX on Windows and Unix computers managed by C&CZ. If no problems are reported, the old version will be removed in a few months.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2008 18:06 (CEST)
 
 
=== [Matlab: TIMEOUTALL ingevoerd, installatieprocedure gewijzigd][Matlab: TIMEOUTALL introduced, installation procedure changed] ===
 
 
[nl]
 
Op voorstel van grootgebruiker [http://www.ru.nl/fcdonders FC Donders] is op de door C&CZ beheerde [[Matlab]] licentie server de optie 'TIMEOUTALL 3600' aangezet. Dat heeft het voordeel dat een inactieve gebruiker een licentie van Matlab of een toolbox hooguit 1 uur vasthoudt, maar zou voor de vele tientallen gelijktijdige Matlab gebruikers binnen Radboud Universiteit en Ziekenhuis ook enige overlast kunnen geven, omdat na 1 uur inactiviteit de licentie vrijgegeven wordt. In principe kan het dus voorkomen dat een lange tijd lopende Matlab job stopt omdat er op dat moment even geen licentie beschikbaar is.
 
 
Met Matlab versie R2008a is ook de [[Matlab| Matlab installatieprocedure]] gewijzigd. 
 
[/nl]
 
[en]
 
After an idea from [http://www.ru.nl/fcdonders FC Donders], C&CZ changed the options for the [[Matlab]] license server to include a 'TIMEOUTALL 3600'. This has the advantage that an inactive user can hold a license for Matlab or a toolbox for 1 hour at maximum, but could cause problems sometimes for the many tens of users within Radboud Unicversity and Hospital, because it can happen that a long-running Matlab job stops because there is currently no license available.
 
 
With Matlab version R2008a the [[Matlab| Matlab installation procedure]] has been changed.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 16 jun 2008 16:59 (CEST)
 
 
=== [Adobe: medewerker thuisgebruik site-license via surfspot.nl te koop][Adobe: employee home-use site-license software available on surfspot.nl] ===
 
 
[nl]
 
Op [http://www.surfspot.nl Surfspot] zijn de site-license producten van [http://www.adobe.com Adobe] voor thuisgebruik door medewerkers nu te koop voor 35 euro per bundel. Men kan kiezen tussen Engelse of Nederlandse versies van de 'web' of 'design' bundel. In beide bundels zit o.a. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Alleen de 'design' bundel bevat InDesign. De site-license producten voor installatie op de campus zijn met spoed besteld.
 
[/nl]
 
[en]
 
On [http://www.surfspot.nl Surfspot] the site-license products of [http://www.adobe.com Adobe] for home-use by employees are available for 35 euro per bundle. One can choose between the English or Dutch version of the 'web' or 'design' bundle. Both bundles contain a.o. Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, Dreamweaver. Only the 'design' bundle contains InDesign. The site license products for installation on campus have been urgently ordered.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 13 jun 2008 15:39 (CEST)
 
 
=== [Lek in Adobe Flash Player][Adobe Flash Player Security Vulnerability] ===
 
 
[nl]
 
Vorige week werd er melding gemaakt van [http://core.tweakers.net/nieuws/53697/nieuwe-exploit-in-flash-player-direct-misbruikt.html misbruik door het installeren van keyloggers] door gebruik van een 
 
[http://blogs.adobe.com/psirt/2008/05/potential_flash_player_issue_u_1.html beveiligingslek in de Adobe Flash plugin] in webbrowsers als Internet Explorer en Firefox. Op de door C&CZ beheerde machines is de laatste versie van de Flash plugin beschikbaar die dit probleem niet heeft. C&CZ raadt iedereen aan om te upgraden naar versie 9.0.124.0 als dat nog niet gedaan is. Testen kan via de [http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ Adobe testpagina] door de muis boven "About" te houden. Voor nog meer browserveiligheid kan men vrij eenvoudig de Firefox extensie [http://noscript.net/ NoScript] installeren.
 
[/nl]
 
[en]
 
Last week word was spread about [http://core.tweakers.net/nieuws/53697/nieuwe-exploit-in-flash-player-direct-misbruikt.html abuse by installing keyloggers] through a [http://blogs.adobe.com/psirt/2008/05/potential_flash_player_issue_u_1.html security vulnerability in the Adobe Flash plugin] of browsers like Internet Explorer and Firefox. C&CZ managed computers have been updated to the latest version. C&CZ advises everybody to upgrade to version 9.0.124.0 if not already done. Testing can be done through the  [http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ Adobe testpage] and holding the mouse above "About". For even more browser security one can quite easily install the Firefox extension [http://noscript.net/ NoScript].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 11 jun 2008 11:46 (CEST)
 
 
=== [Adobe software wordt toch site-licentie!][Adobe software will become site-license after all!] ===
 
 
[nl]
 
Vanmiddag meldde [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] dat de site-license overeenkomst tussen SURFdiensten en [http://www.adobe.com Adobe] voor het Nederlandse onderwijs een definitieve status had gekregen. De producten en codes voor de licentieproducten zullen volgens planning in de loop van volgende week beschikbaar komen.
 
[/nl]
 
[en]
 
Today [http://www.surfdiensten.nl SURFdiensten] reported that the site license agreement between SURFdiensten and [http://www.adobe.com Adobe] for Dutch schools and universities reached a final status. The products and codes for the licensed products are expected to become available next week.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 6 jun 2008 15:32 (CEST)
 
 
=== [Nieuwe versie van Mathematica (6.0.2.1)][New version of Mathematica (6.0.2.1)] ===
 
[nl]
 
Er is een nieuwe versie (6.0.2.1) van [[Mathematica]] ge&iuml;nstalleerd. De CD's zijn te leen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
[/nl]
 
[en]
 
A new version of [[Mathematica]] has been installed. The CDs can be borrowed by departments that take part in the license.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Polman|Ben Polman]] 3 jun 2008 13:34 (CEST)
 
 
=== [MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* te leen][MS Office for Mac 2008 NL/UK *campus* can be borrowed] ===
 
 
[nl]
 
Een CD van [[Macintosh|MS Office 2008 voor Mac]] is te leen voor gebruik op de campus en Macs van afdelingen, zowel de NL- als de UK-versie. Voor thuisgebruik kan men bij [http://www.surfspot.nl Surfspot] relatief goedkoop de software aanschaffen, al is het altijd duurder dan het vrij verkrijgbare [http://www.openoffice.org OpenOffice].
 
[/nl]
 
[en]
 
A CD of [[Macintosh|MS Office 2008 for Macintosh]] can be borrowed for campus use and on Macs owned by departments, the NL- as well as the UK-version. For home use one can buy it relatively cheap at [http://www.surfspot.nl Surfspot], althoug it is always more expensive than the free [http://www.openoffice.org OpenOffice].
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 20 mei 2008 17:02 (CEST)
 
 
=== [Opruimen oude mail-adressen helpt spam voorkomen][Removing old mail addresses helps prevent spam] ===
 
 
[nl]
 
Op dit moment (mei 2008) komt het regelmatig voor dat plotseling veel spam verstuurd wordt vanaf diverse plekken op het Internet, met als (vervalst) afzender-adres een oud "@sci.kun.nl" adres. Voor een eigenaar van zo'n adres levert dat veel overlast op, omdat de spam die niet afgeleverd kan worden "terug" gaat naar het gebruikte afzender-adres. Om die overlast te verminderen is het een goed idee om op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ website] te kijken welke oude "kun.nl" afdressen weg kunnen en dat te mailen naar postmaster.
 
[/nl]
 
[en]
 
At this time (May 2008) we often see that suddenly a lot of spam is sent from different places on the Internet, with a (fake) sender address of the old "@sci.kun.nl" form. For the owner of such an address this  gives some trouble, since the spam that cannot be delivered wiil come "back" to the sender address that was used. To help prevent this, it is a good idea to look in the [http://diy.science.ru.nl DIY website] which old "kun.nl" addresses can be removed and mail that to postmaster.
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Josal|Jos Alsters]] 10 apr 2008 12:48 (CEST)
 
  
 
<endFeed />
 
<endFeed />

Revision as of 17:43, 9 September 2010

To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the CPK mailinglist.

Archived news items can be found in the news archive.
Symposium Education-IT on occasion of Kees Keijzers leaving

On occasion of Kees Keijzers leaving the Science Faculty, the Education Center (OWC) and the Computer- en Communication Department (C&CZ) organize a symposium in the Linnaeus building Friday, October 1 from 13:15 hours: "Simulation and copying in the lecture-room: education innovation with IT". The symposium shows products for education, that are a results of close cooperation between lecturers and IT workers at short distance, with feeling for the field of study.

For the programme and detailed information, see the invitation (in Dutch).

Peter van Campen 31 aug 2010 12:29 (UTC)

When asked for password through mail: do not react!

Every so often our users receive phishing-mail, in which a prompt response with username and password is requested. C&CZ likes to stress *again* that it is not very wise to believe something just because is written in a letter or e-mail and that *no official institution* will ever ask you for your password, just like a bank never will ask you for your pincode for your bank account. If a naive user falls for this scheme, his account is normally soon thereafter misused to send spam, with the effect that our mailservers are included in blacklists, causing problems for all users.

Peter van Campen 18 aug 2010 11:31 (UTC)

Microsoft Office 2007 installed in educational PC rooms

Microsoft Office 2007 has been installed on all PC's in the educational PC rooms, replacing the previous version, Office 2003. Help is available for the switch to Office2007:

Wim Janssen 9 aug 2010 07:52 (UTC)

Education PC's usable by all RU-students

All RU students can now use the PC's in the educational PC rooms of the Faculty of Science. Choose the RU-domain and then login with your RU-account (S-number and RU-password).

RU employees will be able to login with their RU-account when the "provisioning" of the RU-accounts (U-number and RU-password) to the RU Active Directory domain has been realized.

Employees and students of the Faculty of Science can of course login to the B-FAC domain with their Science account. Other employees or guests can request a temporary Science account through their departmental contact.

Wim Janssen 5 aug 2010 13:42 (UTC)

Personnel changes

Jos Alsters has left C&CZ as of July 15, 2010. He has started his own ICT company Itsal.nl, " IT Services from Open Standards". C&CZ intends to hire Jos for some assignments.

On the same day Pauline Berens started at OWC (Education Centre) and C&CZ as administrator/developer education.

In a few months Peter van Campen will go back to an administrator/developer function, therefore there is a (first internal RU) vacancy for a new head of C&CZ.

Peter van Campen 20 jul 2010 16:20 (UTC)

End of life of Solaris servers: Solo and Solost

The Solaris login servers solo and solost will be phased out on July 1, 2010. Please switch over to the repacement Linux servers lilo and stitch. In case of problems Postmaster can help. The phasing out of all Solaris servers marks the end of the system administration for this operating system. Because there are plans to switch to a different Linux distribution for servers and/or workstations, the number of supported operating systems will be constant in the near future.

Wim Janssen 21 mei 2010 07:52 (UTC)

Microsoft Office 2007

C&CZ will deploy Microsoft Office 2007 Enterprise to all Managed PC's. Up till now Office2007 was only installed on request of departments, because of the completely different look and feel and compatibility issues. Office2007 will be installed on the Study Landscape PC's shortly, the PC rooms used for courses will follow during the summer holidays.

Departments can contact C&CZ to start an automatic deployment of the software to their managed PC's. For self-administered PC's, one can use the install network disk to install Office 2007. Necessary license codes are mailed by Postmaster on request from a faculty or RU mail-address.

Help is available for the move to Office2007:

  • A Learning Guide for all parts of Office2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) and also for Windows7. This can only be used on campus and is only available in Dutch.
  • The (Dutch) information site of the Office 2007 project of the GebruikersDienst ICT
  • Walk-in sessions with a teacher explaining Office2007 and the Learning Guide: Thursday May 27 in E.1 2.50 (Erasmus building, low-rise, room 2.50). Hours: 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00. Tuesday June 8 in Gymnasion GN3. Hours: 10:00-11:00, 11:00-12:00.

Wim Janssen 20 mei 2010 11:24 (UTC)

Students test new copy/print system

The test by students mentioned below has been ended, the Peage project continues. For the Peage project, that aims to deliver a new print/copy-system for Radboud University, C&CZ was looking for 25 students. These students received € 50,- print/copy budget in the new system. The requirements to participate were:

  • student of the Science Faculty
  • having an OV-chipcard
  • present at the instructional meeting, Thursday May 27, 12:30-13:30 hours in CC3
  • willing to print/copy during the test period (until July 2, 2010) on black/white printers/copiers in the Faculty of Arts, Medical Faculty, Nijmegen School of Management and the Science Faculty
  • willing to share experiences in the evaluation

The first 25 reacting by mail to Peter van Campen have been selected, closing date was May 25.

Peter van Campen 19 mei 2010 15:22 (UTC)

Reduce mail from *-studenten-* mailing lists

Student representatives reported to C&CZ that some students would like to reduce the amount of mails they receive from the Mailman mailing lists. The mailing lists for students are the umbrella list fnwi-studenten, and the lists per discipline and year that make up the umbrella list. Therefore C&CZ changed the configuration of the -studenten- mailing lists, so digests (summaries) for the -students- mailing lists are only mailed once a week. Of course this only has an effect for students who have selected to prefer to be mailed a digest instead of receiving every mail separately. For all other Mailman mailinglists a digest is mailed once a day. The digest option can be selected per user per mailing list, e.g. on the -studenten-discipline/year mailing list website, through "change your subscription options".

Peter van Campen 21 mei 2010 10:37 (UTC)

Study landscape attendant for problems in PC-rooms

C&CZ and the Library of Science start a test on May 3, with using the study landscape attendants for problems in PC-rooms on the ground floor of the Huygens building. During this test, problems with PC's in these rooms should preferably be reported to the study landscape attendant. The attendant will also regularly check for violations of the rules of behaviour (no eating, drinking or causing inconvenience).

Peter van Campen 29 apr 2010 13:12 (UTC)

New Windows Terminal Server for BASS-Finlog and Tracelab

Because the current Windows terminal Server ts1.nwi.ru.nl shows some hardware problems, we decided to replace the machine. The new machine is a virtual Windows 2008 Terminal Server. This implies the Windows user interface has changed, it looks more like Windows Vista or Windows 7. Connecting to this machine should work the same as with the previous server, just change the name ts1.nwi.ru.nl to ts2.nwi.ru.nl. This machine is primarily intended for using BASS-Finlog and Tracelab.

Wim Janssen 23 apr 2010 13:25 (UTC)

Roaming user profiles for Windows can be enabled and disabled

On the Do-It-Yourself-website it is possible to enable and disable roaming user profiles for the domains NWI and B-FAC. The default is to use roaming profiles for the NWI domain and not for the B-FAC domain. In general logging on and off will be a little bit faster without using a roaming user profile, but a disadvantage is that user settings will not be saved. Examples of user settings that wil not be saved are the Desktop backgound image, documents stored on the Desktop, Email settings, 'Favorites', 'Recent Documents', etc. Without a roaming profile documents that are placed on the desktop will not be saved!

Ron Sommeling 23 mrt 2010 14:48 (UTC)

Linux cups server and printing using Kerberos tickets

To print from Linux to a budgetted printer you had to type your account password for every print job. Sometimes this was problematic if the application was not started from a terminal window. Now there is a CUPS-server drukwerk.science.ru.nl which demands a valid Kerberos ticket, so you do not need to type your password for every print job. Managed Linux PCs running Fedora 8 and above already use this CUPS-server. A Kerberos ticket granting ticket can be obtained by typing kinit.

We will try to extend this CUPS-server in such a way it can be used for Windows IPP-printing.

Ron Sommeling 23 mrt 2010 09:55 (UTC)

New pc's in pc rooms dual-boot Windows/Linux

All new pc's in the pc rooms and study landscape are dual-boot: an individual student or employee can choose to start Windows-XP or Linux Fedora 11. The rooms can now also be used for courses that require Linux. Only the older pc's in TK075 (HG00.075) are still single-boot Windows-XP. In the course of 2010 the migration to Windows 7 and Ubuntu 10.04 Linux will start.

Wim Janssen 23 mar 2010 09:35 (UTC)

Old pc's for sale to Science employees and students

In January, all 5 year old pc's in pc rooms and study landscape have been replaced by new ones. Departments of the Science Faculty have already had the opportunity to express their interest in these old pc's. C&CZ still has a few dozen left, which are now offered to individual employees and students of the Science Faculty, almost without any guarantee. When interested, contact C&CZ (Helpdesk, Theo Neuij/Mathieu Bouwens, 56666). Specifications: Dell Optiplex SX280; Pentium 4 dual core processor 2.8 GHz, 1 GB RAM, 80 GB hard disc, including (attached) 17" TFT-flatscreen, keyboard and mouse.

Theo Neuij 12 mar 2010 18:15 (UTC)

Web application for employee attendance

Within various service departments of the Faculty of Science, a web application for employee attendance (time registration) is used. This application is based on the open source system TimeTrex. Other departments that are interested in using the system for one or more employees, should contact C&CZ. Registration is done with passes or on the web. It can be helpful for the administration of variable working hours. It is a somewhat flexible system, that e.g. can also be switched to automatically register attendance, which makes it into a (sick) leave registration system. There is no interface (yet) with the RU BASS-HRM registration of (sick) leave, which has to be updated at least quarterly.

Astrid Linssen 12 mrt 2010 16:25 (UTC)

Opening hours C&CZ changed

C&CZ can't maintain the opening hours that were extended in 2008, our new opening hours are from 08:30 to after 18:00.

Peter van Campen 5 mrt 2010 16:50 (UTC)

Saving time when making appointments (manage calendars)

If you spend a lot of time planning appointments, especially with stable and/or big lists of employees, please read on.

The last few weeks, the Faculty Office succesfully tested the Mozilla SunBird calendar software. At this moment, with this software one can view the free/busy information of a few dozen employees that are using Outlook, Google Calendar or a Science Faculty E-Groupware calendar.

If you are interested in using this calendar software, we would like to hear from you, with a list of persons with whom you most often make (group) appointments. These persons can change their calender settings themselves.

Radboud University intends to migrate in 2010 to a modern mail/agenda system for all employees and students. This system can be used with a nice webclient, but also with Outlook, Thunderbird etc. This should make planning appointments with RU employees really simple and efficient. If you can wait for this new system, you do not have to react of course.

Peter van Campen 4 mrt 2010 16:05 (UTC)

Endnote X3 available

Endnote version X3 is available for MS-Windows and Macintosh. It can be installed on Windows from the install network disk. The CDs can also be borrowed by employees and students, for home use too. It has also been installed on the Windows-XP Managed PCs.

Ben Polman 3 mrt 2010 17:09 (UTC)

Office2007 and Learning Guide

Departments that would like to migrate from Microsoft Office XP to 2007 with their Windows managed pc's can send a request to C&CZ. To help users with this migration, Radboud University has bought a Learning Guide (in Dutch), that can be used from the campus network. The guide also contains information on Windows7.

Ben Polman 3 feb 2010 17:12 (UTC)

BASS on Mac and Linux

The use of the BASS (Oracle) concern applications for HRM and financial transactions is supported only on some Windows platforms. However because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from other platforms such as Macs and Linux systems. Indeed we were able to place an order through BASS from a Linux (Fedora 11) system and we've heard that for some people BASS also works from a Mac. For those who are not afraid to experiment a little we have collected a few hints on our BASS page which may help you to get things going.

Caspar Terheggen 7 jan 2010 16:08 (UTC)

Replacement of pc's in pc rooms

In the third week of January, in total 122 pc's in pc rooms TK149/TK153, Biology Lab TK329 and the study landscape will be replaced by new ones. The inconvenience for students will be minimal in this week. Departments can contact C&CZ (Theo Neuij, 56666) if they are interested in acquiring a number of these more than 5 year old pc's.

Theo Neuij 7 jan 2010 15:07 (UTC)

PCs in the Library of Science accessible by all RU students

As of December 23, 2009 all students of Radboud University can logon to the PCs in the Library of Science in the Huygens building with their RU account (s-number). Make sure to choose the RU logon domain at the logon screen.

Please Note:

  • Personal configuration settings are not preserved between sessions on these PCs.
  • Only the black-and-white printers in the vicinity of the library are automatically available. Other printers need to be configured manually for each session. For instructions please come to the library front desk.

FNWI students and staff can also logon with their science account (domain B-fac), yet without their personal profile. However, the U-network drive with their personal data is available. On PC's in the terminal rooms the personal profiles are still available.

In January the PCs in the Studielandschap will be replaced by brand new hardware. The new PCs will be accessible by all RU students.

Caspar Terheggen 23 dec 2009 15:48 (UTC)