Difference between revisions of "Nieuwe studenten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 13: Line 13:
  
 
<nl>  
 
<nl>  
* Studenten: Bij het begin van een studie aan de RU krijgen alle studenten een brief met hun studentnummer (iets als ''s1234567'') als loginnaam en een '''RU-studenten-wachtwoord of KISS-wachtwoord'''. Je studentnummer kun je niet wijzigen. Over dit RU-studentenwachtwoord en o.a. het veranderen ervan kun je alles lezen op de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158&amp;ItmIdt=18592#verschilcodes www.ru.nl/student FAQ] web-pagina, over de regels waar het aan moet voldoen op de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU wachtwoord beleid webpagina].
+
* Studenten: Bij het begin van een studie aan de RU krijgen alle studenten een brief met hun studentnummer (iets als ''s1234567'') als loginnaam en een '''RU-studenten-wachtwoord of KISS-wachtwoord'''. Je studentnummer kun je niet wijzigen. Over het RU-wachtwoord, waar het gebruikt kan worden en hoe het gewijzigd kan worden, is te lezen op de [http://www.ru.nl/idm RU IdM] web-pagina.
 
</nl>
 
</nl>
 
<en>
 
<en>
* Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like ''s1234567'') as a username and a '''RU-student password or KISS-passord'''. A student number cannot be changed.  Read about the RU student password and e.g. changing it on the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158&amp;ItmIdt=18592#verschilcodes www.ru.nl/student FAQ] webpage, about the rules for a password on the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU password policy webpage].
+
* Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like ''s1234567'') as a username and a '''RU-student password or KISS-password'''. A student number cannot be changed.  Read about the RU password, where it can be used and how it can be changed on the [http://www.ru.nl/idm RU IdM] webpage.
 
</en>
 
</en>
  
 
<nl>
 
<nl>
* Medewerkers: Een nieuw personeelslid krijgt bij het begin van een contract een personeelsnummer (U-nummer, iets als ''U123456'') van [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het personeelsnummer kan men niet wijzigen. Het RU-wachtwoord kan men zelf aanpassen via de [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord website]. Over de regels waar het aan moet voldoen, kan men lezen op de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU wachtwoord beleid webpagina]. Voor medewerkers van FNWI kan [[:Categorie:Storing C&amp;CZ]] hulp bieden bij problemen en het wachtwoord resetten.  
+
* Medewerkers: Een nieuw personeelslid krijgt bij het begin van een contract een personeelsnummer (U-nummer, iets als ''U123456'') van [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het personeelsnummer kan men niet wijzigen. Het RU-wachtwoord kan men zelf aanpassen via de [http://www.ru.nl/idm RU IdM website], waar men ook kan lezen waar het gebruikt kan worden. Voor medewerkers van FNWI kan [[:Categorie:Storing C&amp;CZ]] hulp bieden bij problemen en het wachtwoord resetten.  
 
</nl>
 
</nl>
 
<en>
 
<en>
* Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like ''U123456'') from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ the personnel department], that cannot be changed. One can change this RU-password through the [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password website]. One can read about the rules for a password on the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU password policy webpage]. For employees of the Faculty of Science, [[:Categorie:Storing C&amp;CZ]] can help in case of problems and reset the password.   
+
* Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like ''U123456'') from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ the personnel department], that cannot be changed. One can change this RU-password through the [http://www.ru.nl/wachtwoord RU IdM website], where one can also read where it can be used. For employees of the Faculty of Science, [[:Categorie:Storing C&amp;CZ]] can help in case of problems and reset the password.   
 
</en>
 
</en>
  

Revision as of 11:15, 7 July 2011

C&CZ Information for new students and employees

Two logins

To get access to computer resources, one usually needs a username and a password. As a student or employee of the Faculty of Science, one gets 2 logins: a RU-number and a Science-name. Below you can read for which services each of them can be used. The Faculty of Science tries to make faculty services accessible with the RU-number, but at this moment this is not yet possible for all services.

RU number (U123456 / s1234567)

  • Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like s1234567) as a username and a RU-student password or KISS-password. A student number cannot be changed. Read about the RU password, where it can be used and how it can be changed on the RU IdM webpage.

  • Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like U123456) from the personnel department, that cannot be changed. One can change this RU-password through the RU IdM website, where one can also read where it can be used. For employees of the Faculty of Science, Categorie:Storing C&CZ can help in case of problems and reset the password.

Science name (isurname)

Which login for which services?

PC's in computer labs and study area can be used with both logins: domain B-FAC with Science loginname or domain RU with student number.

NOT YET TRANSLATED