Difference between revisions of "Nieuwe studenten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (lang-tags)
 
(76 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== [C&CZ Informatie voor nieuwe studenten en medewerkers][C&CZ Information for new students and employees] ==
 
== [C&CZ Informatie voor nieuwe studenten en medewerkers][C&CZ Information for new students and employees] ==
  
=== [Twee logins en emailadressen][Two logins and email addresses] ===
+
=== [Twee logins][Two logins] ===
  
<nl>
+
[nl]
 
Om toegang te krijgen tot computervoorzieningen heeft men normaal gesproken een combinatie van loginnaam en wachtwoord nodig. Als student of medewerker van FNWI heeft men te maken met 2 logins (computer accounts): een RU-nummer en een Science-naam. Hieronder wordt uitgelegd voor welke diensten elk van beide te gebruiken zijn. FNWI streeft ernaar om ook de facultaire voorzieningen toegankelijk te maken voor het RU-loginnummer, op dit moment is dat nog niet voor alle diensten mogelijk.
 
Om toegang te krijgen tot computervoorzieningen heeft men normaal gesproken een combinatie van loginnaam en wachtwoord nodig. Als student of medewerker van FNWI heeft men te maken met 2 logins (computer accounts): een RU-nummer en een Science-naam. Hieronder wordt uitgelegd voor welke diensten elk van beide te gebruiken zijn. FNWI streeft ernaar om ook de facultaire voorzieningen toegankelijk te maken voor het RU-loginnummer, op dit moment is dat nog niet voor alle diensten mogelijk.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
To get access to computer resources, one usually needs a username and a password. As a student or employee of the Faculty of Science, one gets 2 logins: a RU-number and a Science-name. Below you can read for which services each of them can be used. The Faculty of Science tries to make faculty services accessible with the RU-number, but at this moment this is not yet possible for all services.
 
To get access to computer resources, one usually needs a username and a password. As a student or employee of the Faculty of Science, one gets 2 logins: a RU-number and a Science-name. Below you can read for which services each of them can be used. The Faculty of Science tries to make faculty services accessible with the RU-number, but at this moment this is not yet possible for all services.
</en>
+
[/en]
  
 
==== [RU-nummer (U123456 / s1234567) ][RU number (U123456 / s1234567)] ====
 
==== [RU-nummer (U123456 / s1234567) ][RU number (U123456 / s1234567)] ====
  
<nl>
+
[nl]
* Studenten: Bij het begin van een studie aan de RU krijgen alle studenten een brief met hun studentnummer (iets als ''s1234567'') als loginnaam en een '''RU-studenten-wachtwoord of KISS-wachtwoord'''. Je studentnummer kun je niet wijzigen. Over dit RU-studentenwachtwoord en o.a. het veranderen ervan kun je alles lezen op de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158&amp;ItmIdt=18592#verschilcodes www.ru.nl/student FAQ] web-pagina, over de regels waar het aan moet voldoen op de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU wachtwoord beleid webpagina].
+
* Studenten: Bij het begin van een studie aan de RU krijgen alle studenten een brief met hun studentnummer (iets als ''s1234567'') als loginnaam en een '''RU-wachtwoord'''. Je studentnummer kun je niet wijzigen. Over het RU-wachtwoord, waar het gebruikt kan worden en hoe het gewijzigd kan worden, is te lezen op de [https://www.ru.nl/ict/algemeen/wachtwoord/ RU-wachtwoord] web-pagina.
</nl>
+
Studenten met vragen over het RU-account of de student.ru.nl mailbox kunnen het beste direct contact opnemen met
<en>
+
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Studentenzaken].
* Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like ''s1234567'') as a username and a '''RU-student password or KISS-passord'''. A student number cannot be changed.  Read about the RU student password and e.g. changing it on the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158&amp;ItmIdt=18592#verschilcodes www.ru.nl/student FAQ] webpage, about the rules for a password on the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU password policy webpage].
+
[/nl]
</en>
+
[en]
 +
* Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like ''s1234567'') as a username and a '''RU password'''. A student number cannot be changed.  Read about the RU password, where it can be used and how it can be changed on the [https://www.ru.nl/ict-uk/general/password/ RU password] web page.
 +
Students with questions about their RU-account or student.ru.nl mailbox, please contact
 +
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Student Affairs] directly.
 +
[/en]
  
<nl>
+
[nl]
* Medewerkers: Een nieuw personeelslid krijgt bij het begin van een contract een personeelsnummer (U-nummer, iets als ''U123456''). Het personeelsnummer kan men niet wijzigen. In een brief wordt een bijbehorend initieel RU-wachtwoord meegedeeld. Het RU-wachtwoord kan men zelf aanpassen via de [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord website]. Over de regels waar het aan moet voldoen, kan men lezen op de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU wachtwoord beleid webpagina]. Voor medewerkers van FNWI kan [[Categorie:Storing C&amp;CZ]] hulp bieden bij problemen en het wachtwoord resetten.  
+
* Medewerkers: Een nieuw personeelslid krijgt bij het begin van een contract een personeelsnummer (U-nummer, iets als ''U123456'') van [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het personeelsnummer kan men niet wijzigen. Het RU-wachtwoord kan men zelf aanpassen via de [http://www.ru.nl/idm RU IdM website], waar men ook kan lezen waar het gebruikt kan worden. Voor medewerkers van FNWI kan [[Contact|C&amp;CZ]] hulp bieden bij problemen en het wachtwoord resetten.  
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
* Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like ''U123456''), that cannot be changed. In a letter one receives the corresponding initial RU-password. One can change this RU-password through the [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password website]. One can read about the rules for a password on the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=384&amp;VarIdt=531&amp;ItmIdt=163083 RU password policy webpage]. For employees of the Faculty of Science, [[Categorie:Storing C&amp;CZ]] can help in case of problems and reset the password.   
+
* Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like ''U123456'') from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ the personnel department], that cannot be changed. One can change this RU-password through the [http://www.ru.nl/wachtwoord RU IdM website], where one can also read where it can be used. For employees of the Faculty of Science, [[Contact|C&amp;CZ]] can help in case of problems and reset the password.   
</en>
+
[/en]
  
 +
==== [Science login (vachternaam) ][Science login (isurname)] ====
 +
[nl]
 +
Omdat de faculteit (FNWI) sinds jaar en dag eigen voorzieningen heeft, waarvan alleen FNWI-medewerkers en FNWI-studenten gebruik kunnen of mogen maken, en het vaak onmogelijk is om hiervoor dezelfde loginnaam/wachtwoord te gebruiken, wordt door de FNWI ook een '''Science''' loginnaam gemaakt, gebaseerd op de eigen initialen, roepnaam en achternaam, iets als ''jdevries''. Deze loginnaam kun je niet (makkelijk) wijzigen. Het wijzigen van je '''Science''' wachtwoord kan op de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website], waar ook de regels waar het wachtwoord aan moet voldoen uitgelegd staan. Deze zijn i.h.a. iets minder streng dan de nieuwere RU-wachtwoordregels, een RU-wachtwoord moet bv minstens 8 tekens zijn, een Science-wachtwoord minstens 6. Bij het gebruik van deze Science-login moeten studenten zich aan de [[studenten_login_|regels voor logins]] houden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Because the Faculty of Science since long has had faculty IT services, that could only be used by faculty staff and students, and often it is impossoble to use the RU-number for the service, every staff member and student is also entitled to a '''Science''' login name, that is based on initials, given name and/or surname, something like ''jsmith''. This login name cannot (easily) be changed. The Science password can be changed on the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website], that also explains which passwords are allowed. In general the rules are a bit less strict than the newer RU password rules. E.g., a RU password must be at least 8 characters long, a Science password at least 6. When using a Science-login, students should follow the [[studenten_login_|login usage rules]]. 
 +
[/en]
  
<nl>
+
[nl]
Omdat de faculteit (FNWI) eigen voorzieningen heeft, waarvan alleen FNWI-medewerkers en FNWI-studenten gebruik kunnen of mogen maken, en het onmogelijk (en soms ook onwenselijk) is om hiervoor dezelfde loginnaam/wachtwoord te gebruiken, wordt door de FNWI ook een '''science''' loginnaam gemaakt, gebaseerd op de eigen initialen, roepnaam en achternaam, iets als ''jdevries''. Deze loginnaam kun je niet (makkelijk) wijzigen. Het wijzigen van je '''science''' wachtwoord kan op de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website], waar ook de regels waar het wachtwoord aan moet voldoen uitgelegd staan. Deze zijn i.h.a. iets minder streng dan de nieuwere RU-wachtwoordregels, een RU-wachtwoord moet bv minstens 8 tekens zijn, een science-wachtwoord minstens 6. Bij het gebruik van deze science-login moet je je aan de [[studenten_login_|regels voor logins]] houden.  
+
De twee logins, RU-nummer of Science naam, zijn dus eenvoudig uit elkaar te houden, de wachtwoorden zijn (om te beginnen) verschillend, je kunt ze natuurlijk evt. aan elkaar gelijk maken als je dat prettig vindt. Hieronder een lijstje van de belangrijkste voorzieningen waarvan je met deze logins gebruik kunt maken.
</nl>
+
[/nl]
 +
[en]
 +
The two logins, RU number or Science name, can thus easily be distinguished. The passwords are (initially) different, of course you can choose to make them the same. Below a list of the most important services you can use with these logins.
 +
[/en]
  
<nl>
+
=== [Welke login voor welke diensten? ][Which login for which services?] ===
De twee logins, studentnummer of naam, zijn dus eenvoudig uit elkaar te houden, de wachtwoorden zijn (om te beginnen) verschillend, je kunt ze natuurlijk evt. aan elkaar gelijk maken als je dat prettig vindt. Hieronder een lijstje van de belangrijkste voorzieningen waarvan je met deze logins gebruik kunt maken:
 
</nl>
 
  
<nl>
+
[nl]
* Met de facultaire '''science''' login kun je gebruik maken van:
+
PC's in [[terminalkamers_|terminalkamers/pc-zalen en studielandschap]] kunnen met beide logins gebruikt worden: domein B-FAC met Science-loginnaam (B-FAC\jdevries) of domein RU met studentnummer/personeelsnummer (RU\s1234567). Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten].
** door FNWI betaalde [[:Categorie:Hardware|hardware]], zoals [[terminalkamers_|terminalkamers]] met PCs en werkstations, Solaris/Linux [[hardware_servers_|login-servers]] en de door C&amp;CZ beheerde [[printers_en printen|gebudgetteerde laserprinters]].
+
[/nl]
** [[:Categorie:Email|@student.science.ru.nl email]]. Het bijbehorende emailadres is '''J.deVries@student.science.ru.nl'''. Extra emailadressen van de vorm '''Jan.deVries@student.science.ru.nl''' zijn op aanvraag aan te maken. Facultaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Als je je mail niet op deze mailserver wil lezen, dan moet je deze mail automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website].
+
[en]
** het [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk Science]].  
+
PC's in [[terminalkamers_|computer labs and study area]] can be used with both logins: domain B-FAC with Science loginname (B-FAC\jdevries) or domain RU with student/personnel number (RU\s1234567). If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students].
** de FNWI [[Vpn_|VPN service]].
+
[/en]
* Met de '''RU''' login krijg je toegang tot zaken als:
 
** [http://www.ru.nl/student/ KISS, de RU-internetdiensten voor studenten] en [http://www.ru.nl/blackboard/ Blackboard], de digitale leeromgeving van de RU.
 
** [http://webmail.ru.nl/ @student.ru.nl email].Het bijbehorende emailadres is '''J.deVries@student.ru.nl'''. Universitaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Als je je mail niet op deze server wil lezen, dan moet je deze mail automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres. Zie hiervoor [http://www.ru.nl/student/over_kiss/veelgestelde_vragen/#maildoorsturen de vragen over KISS].
 
** het [http://www.ru.nl/wireless draadloze netwerk ru-wlan].
 
** [http://www.surfspot.nl/ SURFspot], voor relatief goedkope software.
 
</nl>
 
  
=== [KISS en E-mail: waar moet je zijn?][KISS and E-mail: where to go?] ===
+
[nl]
 +
* Met de facultaire '''Science''' login kun je gebruik maken van:
 +
** De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website] om je wachtwoord en andere instellingen te wijzigen.
 +
** Science [[Diskruimte|netwerkschijfruimte]].
 +
** Linux [[hardware_servers_|login-servers]].
 +
** Mail: [[:Categorie:Email|Science mail]]. Het bijbehorende emailadres eindigt op '''science.ru.nl''', bijvoorbeeld: J.deVries@student.science.ru.nl. Extra emailadressen van de vorm Jan.deVries@student.science.ru.nl zijn op aanvraag aan te maken. Facultaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Je kunt deze mail, indien gewenst, automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website].
 +
** VPN (netwerktoegang vanaf thuis): de FNWI [[Vpn_|VPN service]].
 +
* Met de '''RU''' login krijg je toegang tot [http://www.ru.nl/idm/faq/faq/#applicaties ruwweg 100 RU-applicaties], de belangrijkste zijn:
 +
** Printers: alle [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/ Peage] printers.
 +
** De RU [http://portal.ru.nl Portal].
 +
** De RU [https://brightspace.ru.nl/ Brightspace] digitale leeromgeving.
 +
** De RU mailservice, met [http://mail.ru.nl/ @ru.nl en/of @student.ru.nl email (RU Exchange Outlook Web App email)]. Het bijbehorende emailadres is Jan.deVries@ru.nl of J.deVries@student.ru.nl. Universitaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Als je je mail niet op deze server wil lezen, dan moet je deze mail automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres. Zie hiervoor [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/mail-agenda/handleidingen/forward-instellen/ de RU Mail handleiding].
 +
** Wifi: het draadloze netwerk [http://www.eduroam.org/ Eduroam], gebruik als loginnaam <tt>s-nummer@ru.nl</tt> of <tt>U-nummer@ru.nl</tt>
 +
** Software: [http://www.surfspot.nl/ SURFspot], voor relatief goedkope software, vaak ook voor thuisgebruik.
 +
** RU Intranet: [http://www.radboudnet.nl RadboudNet].
 +
** [[BASS|BASS]], het financieel/logistiek systeem (BASS-FinLog) en personeelssysteem (BASS-HRM) van de RU.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* With the faculty '''Science''' login you can use:
 +
** The [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website] to change your password and other settings of your Science account.
 +
** Science [[Diskruimte|network disk space]].
 +
** Linux [[hardware_servers_|login-servers]].
 +
** Mail: [[:Categorie:Email|Science mail]]. The corresponding email address ends in '''science.ru.nl''', for example: J.Smith@student.science.ru.nl. Extra email addresses of the form John.Smith@student.science.ru.nl can be requested. Faculty mailings will use this address. It is possible, if needed, to automatically forward this mail to a different email address through the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website].
 +
** VPN (network access from home): the Science [[Vpn_|VPN service]].
 +
* With the '''RU''' login, you get access to [http://www.ru.nl/idmuk/faq/frequently_asked/#CanIusetheRUaccount some 100 RU applications], the most important ones are:
 +
** Printers: all [http://www.ru.nl/fb/english/print/printing-peage-0/ Peage] printers.
 +
** The RU [http://portal.ru.nl Portal].
 +
** The RU [https://brightspace.ru.nl/ Brightspace] electronic learning environment.
 +
** The RU mailservice, with [http://mail.ru.nl/ @ru.nl and/or @student.ru.nl email (RU Exchange Outlook Web App email)]  The corresponding email address is John.Smith@ru.nl or J.Smith@student.ru.nl. University mailings will use this address. If you do not want to read your mail on this mail server, then have it automatically forwarded to a different email address. See the [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/mail-calendar/user-guides/forwarding-your-mail/ RU Mail manual] on how to do this.
 +
** Wi-fi: the [http://www.eduroam.org/ Eduroam] wireless networks with username <tt>U-number@ru.nl</tt>.
 +
** Software: [http://www.surfspot.nl/ SURFspot], for relatively cheap software, often also for home use.
 +
** RU Intranet: [http://www.radboudnet.nl RadboudNet].
 +
** [[BASS|BASS]], the RU financial/logistic system (BASS-FinLog) and personnel system (BASS-HRM).
 +
[/en]
  
{| width="480" border="1"
 
| width="300" | [Inschrijven voor tentamens][Enroll for an exam]
 
| width="180" | [http://www.ru.nl/student/ KISS [webpagina][webpage]]
 
|-
 
| width="300" | [Naam/adres/woonplaats gegevens wijzigen][Change name/address]
 
| width="180" | [http://www.ru.nl/student/ KISS webpagina]
 
|-
 
| width="300" | [Email @student.science.ru.nl lezen mbv webmail][Read @student.science.ru.nl email on the web]
 
| width="180" | [http://squirrel.science.ru.nl/ nieuwe webmail voor @student.science.ru.nl]
 
|-
 
| width="300" | [Email @student.ru.nl lezen mbv webmail][Read @student.ru.nl email on the web]
 
| width="180" | [http://webmail.ru.nl/ webmail voor @student.ru.nl]
 
|}
 
 
 
=== [Problemen of vragen?][Problems or questions?] ===
 
 
<nl>
 
* Met vragen over KISS en het student.ru.nl email adres kun je terecht bij de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/balie Studentenzaken] Comeniuslaan 6.
 
* Met vragen over de computers in de Faculteit NWI en het student.science.ru.nl email adres kun je terecht bij [[:Categorie:Storing|C&amp;CZ]].
 
** [[studenten_login_|De contactpersoon van de studierichting]]  Als je (nog) meer diskruimte nodig hebt, of je wil je login nog even aanhouden terwijl je hier niet meer studeert, zal C&amp;CZ dit alleen doen op verzoek van de [[studenten_login_|contactpersoon van je studie]].
 
</nl>
 
<en>
 
* With questions about KISS and the student.ru.nl email address, please visit the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/front office Student Affairs] Comeniuslaan 6.
 
* Questions about the computers in the Faculty of Science and the student.science.ru.nl email addresss should be directed to [:Categorie:Storing|C&amp;CZ]].
 
</en>
 
 
=== [Informatieve links][Informative links] ===
 
 
<nl>
 
* [http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/ Algemene informatie over computergebruik]
 
</nl>
 
<en>
 
 
* [http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/ General information on computer usage (in Dutch)]
 
</en>
 
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]
 +
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 15:25, 19 September 2022

C&CZ Information for new students and employees

Two logins

To get access to computer resources, one usually needs a username and a password. As a student or employee of the Faculty of Science, one gets 2 logins: a RU-number and a Science-name. Below you can read for which services each of them can be used. The Faculty of Science tries to make faculty services accessible with the RU-number, but at this moment this is not yet possible for all services.

RU number (U123456 / s1234567)

 • Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like s1234567) as a username and a RU password. A student number cannot be changed. Read about the RU password, where it can be used and how it can be changed on the RU password web page.

Students with questions about their RU-account or student.ru.nl mailbox, please contact Student Affairs directly.

 • Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like U123456) from the personnel department, that cannot be changed. One can change this RU-password through the RU IdM website, where one can also read where it can be used. For employees of the Faculty of Science, C&CZ can help in case of problems and reset the password.

Science login (isurname)

Because the Faculty of Science since long has had faculty IT services, that could only be used by faculty staff and students, and often it is impossoble to use the RU-number for the service, every staff member and student is also entitled to a Science login name, that is based on initials, given name and/or surname, something like jsmith. This login name cannot (easily) be changed. The Science password can be changed on the Do It Yourself website, that also explains which passwords are allowed. In general the rules are a bit less strict than the newer RU password rules. E.g., a RU password must be at least 8 characters long, a Science password at least 6. When using a Science-login, students should follow the login usage rules.

The two logins, RU number or Science name, can thus easily be distinguished. The passwords are (initially) different, of course you can choose to make them the same. Below a list of the most important services you can use with these logins.

Which login for which services?

PC's in computer labs and study area can be used with both logins: domain B-FAC with Science loginname (B-FAC\jdevries) or domain RU with student/personnel number (RU\s1234567). If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the PC's for all RU-students.

 • With the faculty Science login you can use:
  • The Do It Yourself website to change your password and other settings of your Science account.
  • Science network disk space.
  • Linux login-servers.
  • Mail: Science mail. The corresponding email address ends in science.ru.nl, for example: Extra email addresses of the form can be requested. Faculty mailings will use this address. It is possible, if needed, to automatically forward this mail to a different email address through the Do It Yourself website.
  • VPN (network access from home): the Science VPN service.
 • With the RU login, you get access to some 100 RU applications, the most important ones are:
  • Printers: all Peage printers.
  • The RU Portal.
  • The RU Brightspace electronic learning environment.
  • The RU mailservice, with @ru.nl and/or @student.ru.nl email (RU Exchange Outlook Web App email) The corresponding email address is or University mailings will use this address. If you do not want to read your mail on this mail server, then have it automatically forwarded to a different email address. See the RU Mail manual on how to do this.
  • Wi-fi: the Eduroam wireless networks with username .
  • Software: SURFspot, for relatively cheap software, often also for home use.
  • RU Intranet: RadboudNet.
  • BASS, the RU financial/logistic system (BASS-FinLog) and personnel system (BASS-HRM).