Difference between revisions of "Nieuwe studenten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (lang-tags)
 
(23 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
=== [Twee logins][Two logins] ===
 
=== [Twee logins][Two logins] ===
  
<nl>
+
[nl]
 
Om toegang te krijgen tot computervoorzieningen heeft men normaal gesproken een combinatie van loginnaam en wachtwoord nodig. Als student of medewerker van FNWI heeft men te maken met 2 logins (computer accounts): een RU-nummer en een Science-naam. Hieronder wordt uitgelegd voor welke diensten elk van beide te gebruiken zijn. FNWI streeft ernaar om ook de facultaire voorzieningen toegankelijk te maken voor het RU-loginnummer, op dit moment is dat nog niet voor alle diensten mogelijk.
 
Om toegang te krijgen tot computervoorzieningen heeft men normaal gesproken een combinatie van loginnaam en wachtwoord nodig. Als student of medewerker van FNWI heeft men te maken met 2 logins (computer accounts): een RU-nummer en een Science-naam. Hieronder wordt uitgelegd voor welke diensten elk van beide te gebruiken zijn. FNWI streeft ernaar om ook de facultaire voorzieningen toegankelijk te maken voor het RU-loginnummer, op dit moment is dat nog niet voor alle diensten mogelijk.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
To get access to computer resources, one usually needs a username and a password. As a student or employee of the Faculty of Science, one gets 2 logins: a RU-number and a Science-name. Below you can read for which services each of them can be used. The Faculty of Science tries to make faculty services accessible with the RU-number, but at this moment this is not yet possible for all services.
 
To get access to computer resources, one usually needs a username and a password. As a student or employee of the Faculty of Science, one gets 2 logins: a RU-number and a Science-name. Below you can read for which services each of them can be used. The Faculty of Science tries to make faculty services accessible with the RU-number, but at this moment this is not yet possible for all services.
</en>
+
[/en]
  
 
==== [RU-nummer (U123456 / s1234567) ][RU number (U123456 / s1234567)] ====
 
==== [RU-nummer (U123456 / s1234567) ][RU number (U123456 / s1234567)] ====
  
<nl>
+
[nl]
* Studenten: Bij het begin van een studie aan de RU krijgen alle studenten een brief met hun studentnummer (iets als ''s1234567'') als loginnaam en een '''RU-wachtwoord'''. Je studentnummer kun je niet wijzigen. Over het RU-wachtwoord, waar het gebruikt kan worden en hoe het gewijzigd kan worden, is te lezen op de [http://www.ru.nl/idm RU IdM] web-pagina.
+
* Studenten: Bij het begin van een studie aan de RU krijgen alle studenten een brief met hun studentnummer (iets als ''s1234567'') als loginnaam en een '''RU-wachtwoord'''. Je studentnummer kun je niet wijzigen. Over het RU-wachtwoord, waar het gebruikt kan worden en hoe het gewijzigd kan worden, is te lezen op de [https://www.ru.nl/ict/algemeen/wachtwoord/ RU-wachtwoord] web-pagina.
 
Studenten met vragen over het RU-account of de student.ru.nl mailbox kunnen het beste direct contact opnemen met
 
Studenten met vragen over het RU-account of de student.ru.nl mailbox kunnen het beste direct contact opnemen met
 
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Studentenzaken].
 
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Studentenzaken].
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
* Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like ''s1234567'') as a username and a '''RU password'''. A student number cannot be changed.  Read about the RU password, where it can be used and how it can be changed on the [http://www.ru.nl/idm RU IdM] webpage.
+
* Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like ''s1234567'') as a username and a '''RU password'''. A student number cannot be changed.  Read about the RU password, where it can be used and how it can be changed on the [https://www.ru.nl/ict-uk/general/password/ RU password] web page.
 
Students with questions about their RU-account or student.ru.nl mailbox, please contact
 
Students with questions about their RU-account or student.ru.nl mailbox, please contact
 
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Student Affairs] directly.
 
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Student Affairs] directly.
</en>
+
[/en]
  
<nl>
+
[nl]
 
* Medewerkers: Een nieuw personeelslid krijgt bij het begin van een contract een personeelsnummer (U-nummer, iets als ''U123456'') van [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het personeelsnummer kan men niet wijzigen. Het RU-wachtwoord kan men zelf aanpassen via de [http://www.ru.nl/idm RU IdM website], waar men ook kan lezen waar het gebruikt kan worden. Voor medewerkers van FNWI kan [[Contact|C&amp;CZ]] hulp bieden bij problemen en het wachtwoord resetten.  
 
* Medewerkers: Een nieuw personeelslid krijgt bij het begin van een contract een personeelsnummer (U-nummer, iets als ''U123456'') van [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het personeelsnummer kan men niet wijzigen. Het RU-wachtwoord kan men zelf aanpassen via de [http://www.ru.nl/idm RU IdM website], waar men ook kan lezen waar het gebruikt kan worden. Voor medewerkers van FNWI kan [[Contact|C&amp;CZ]] hulp bieden bij problemen en het wachtwoord resetten.  
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
* Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like ''U123456'') from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ the personnel department], that cannot be changed. One can change this RU-password through the [http://www.ru.nl/wachtwoord RU IdM website], where one can also read where it can be used. For employees of the Faculty of Science, [[Contact|C&amp;CZ]] can help in case of problems and reset the password.   
 
* Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like ''U123456'') from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ the personnel department], that cannot be changed. One can change this RU-password through the [http://www.ru.nl/wachtwoord RU IdM website], where one can also read where it can be used. For employees of the Faculty of Science, [[Contact|C&amp;CZ]] can help in case of problems and reset the password.   
</en>
+
[/en]
  
==== [Science naam (vachternaam) ][Science name (isurname)] ====
+
==== [Science login (vachternaam) ][Science login (isurname)] ====
<nl>
+
[nl]
 
Omdat de faculteit (FNWI) sinds jaar en dag eigen voorzieningen heeft, waarvan alleen FNWI-medewerkers en FNWI-studenten gebruik kunnen of mogen maken, en het vaak onmogelijk is om hiervoor dezelfde loginnaam/wachtwoord te gebruiken, wordt door de FNWI ook een '''Science''' loginnaam gemaakt, gebaseerd op de eigen initialen, roepnaam en achternaam, iets als ''jdevries''. Deze loginnaam kun je niet (makkelijk) wijzigen. Het wijzigen van je '''Science''' wachtwoord kan op de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website], waar ook de regels waar het wachtwoord aan moet voldoen uitgelegd staan. Deze zijn i.h.a. iets minder streng dan de nieuwere RU-wachtwoordregels, een RU-wachtwoord moet bv minstens 8 tekens zijn, een Science-wachtwoord minstens 6. Bij het gebruik van deze Science-login moeten studenten zich aan de [[studenten_login_|regels voor logins]] houden.  
 
Omdat de faculteit (FNWI) sinds jaar en dag eigen voorzieningen heeft, waarvan alleen FNWI-medewerkers en FNWI-studenten gebruik kunnen of mogen maken, en het vaak onmogelijk is om hiervoor dezelfde loginnaam/wachtwoord te gebruiken, wordt door de FNWI ook een '''Science''' loginnaam gemaakt, gebaseerd op de eigen initialen, roepnaam en achternaam, iets als ''jdevries''. Deze loginnaam kun je niet (makkelijk) wijzigen. Het wijzigen van je '''Science''' wachtwoord kan op de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website], waar ook de regels waar het wachtwoord aan moet voldoen uitgelegd staan. Deze zijn i.h.a. iets minder streng dan de nieuwere RU-wachtwoordregels, een RU-wachtwoord moet bv minstens 8 tekens zijn, een Science-wachtwoord minstens 6. Bij het gebruik van deze Science-login moeten studenten zich aan de [[studenten_login_|regels voor logins]] houden.  
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
Because the Faculty of Science since long has had faculty IT services, that could only be used by faculty staff and students, and often it is impossoble to use the RU-number for the service, every staff member and student is also entitled to a '''Science''' login name, that is based on initials, given name and/or surname, something like ''jsmith''. This login name cannot (easily) be changed. The Science password can be changed on the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website], that also explains which passwords are allowed. In general the rules are a bit less strict than the newer RU password rules. E.g., a RU password must be at least 8 characters long, a Science password at least 6. When using a Science-login, students should follow the [[studenten_login_|login usage rules]].   
 
Because the Faculty of Science since long has had faculty IT services, that could only be used by faculty staff and students, and often it is impossoble to use the RU-number for the service, every staff member and student is also entitled to a '''Science''' login name, that is based on initials, given name and/or surname, something like ''jsmith''. This login name cannot (easily) be changed. The Science password can be changed on the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website], that also explains which passwords are allowed. In general the rules are a bit less strict than the newer RU password rules. E.g., a RU password must be at least 8 characters long, a Science password at least 6. When using a Science-login, students should follow the [[studenten_login_|login usage rules]].   
</en>
+
[/en]
  
<nl>
+
[nl]
 
De twee logins, RU-nummer of Science naam, zijn dus eenvoudig uit elkaar te houden, de wachtwoorden zijn (om te beginnen) verschillend, je kunt ze natuurlijk evt. aan elkaar gelijk maken als je dat prettig vindt. Hieronder een lijstje van de belangrijkste voorzieningen waarvan je met deze logins gebruik kunt maken.
 
De twee logins, RU-nummer of Science naam, zijn dus eenvoudig uit elkaar te houden, de wachtwoorden zijn (om te beginnen) verschillend, je kunt ze natuurlijk evt. aan elkaar gelijk maken als je dat prettig vindt. Hieronder een lijstje van de belangrijkste voorzieningen waarvan je met deze logins gebruik kunt maken.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
The two logins, RU number or Science name, can thus easily be distinguished. The passwords are (initially) different, of course you can choose to make them the same. Below a list of the most important services you can use with these logins.
 
The two logins, RU number or Science name, can thus easily be distinguished. The passwords are (initially) different, of course you can choose to make them the same. Below a list of the most important services you can use with these logins.
</en>
+
[/en]
  
 
=== [Welke login voor welke diensten? ][Which login for which services?] ===
 
=== [Welke login voor welke diensten? ][Which login for which services?] ===
  
<nl>
+
[nl]
PC's in [[terminalkamers_|terminalkamers/pc-zalen en studielandschap]] kunnen met beide logins gebruikt worden: domein B-FAC met Science-loginnaam of domein RU met studentnummer.
+
PC's in [[terminalkamers_|terminalkamers/pc-zalen en studielandschap]] kunnen met beide logins gebruikt worden: domein B-FAC met Science-loginnaam (B-FAC\jdevries) of domein RU met studentnummer/personeelsnummer (RU\s1234567). Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten].
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
PC's in [[terminalkamers_|computer labs and study area]] can be used with both logins: domain B-FAC with Science loginname or domain RU with student number.
+
PC's in [[terminalkamers_|computer labs and study area]] can be used with both logins: domain B-FAC with Science loginname (B-FAC\jdevries) or domain RU with student/personnel number (RU\s1234567). If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students].
</en>
+
[/en]
  
<nl>
+
[nl]
 
* Met de facultaire '''Science''' login kun je gebruik maken van:
 
* Met de facultaire '''Science''' login kun je gebruik maken van:
** Printers: de door C&amp;CZ beheerde [[printers_en printen|gebudgetteerde printers]].
 
 
** De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website] om je wachtwoord en andere instellingen te wijzigen.
 
** De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website] om je wachtwoord en andere instellingen te wijzigen.
 
** Science [[Diskruimte|netwerkschijfruimte]].
 
** Science [[Diskruimte|netwerkschijfruimte]].
Line 62: Line 61:
 
** Mail: [[:Categorie:Email|Science mail]]. Het bijbehorende emailadres eindigt op '''science.ru.nl''', bijvoorbeeld: J.deVries@student.science.ru.nl. Extra emailadressen van de vorm Jan.deVries@student.science.ru.nl zijn op aanvraag aan te maken. Facultaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Je kunt deze mail, indien gewenst, automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website].
 
** Mail: [[:Categorie:Email|Science mail]]. Het bijbehorende emailadres eindigt op '''science.ru.nl''', bijvoorbeeld: J.deVries@student.science.ru.nl. Extra emailadressen van de vorm Jan.deVries@student.science.ru.nl zijn op aanvraag aan te maken. Facultaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Je kunt deze mail, indien gewenst, automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website].
 
** VPN (netwerktoegang vanaf thuis): de FNWI [[Vpn_|VPN service]].  
 
** VPN (netwerktoegang vanaf thuis): de FNWI [[Vpn_|VPN service]].  
* Met de '''RU''' login krijg je toegang tot [http://www.ru.nl/idm/diensten_idm/persoonlijk/ru_toegang/overzicht/ enkele tientallen applicaties], de belangrijkste zijn:
+
* Met de '''RU''' login krijg je toegang tot [http://www.ru.nl/idm/faq/faq/#applicaties ruwweg 100 RU-applicaties], de belangrijkste zijn:
** Printers: voor studenten: alle [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/ Peage] printers.
+
** Printers: alle [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/ Peage] printers.
** De RU [http://student.ru.nl Studentenportal].
+
** De RU [http://portal.ru.nl Portal].
** De RU [https://blackboard.ru.nl/webapps/portal/frameset.jsp Blackboard] digitale leeromgeving.
+
** De RU [https://brightspace.ru.nl/ Brightspace] digitale leeromgeving.
** De RU applicatie voor medewerkers om hun [https://flex.ru.nl/ flexibele arbeidsvoorwaarden] te kunnen regelen.
+
** De RU mailservice, met [http://mail.ru.nl/ @ru.nl en/of @student.ru.nl email (RU Exchange Outlook Web App email)]. Het bijbehorende emailadres is Jan.deVries@ru.nl of J.deVries@student.ru.nl. Universitaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Als je je mail niet op deze server wil lezen, dan moet je deze mail automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres. Zie hiervoor [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/mail-agenda/handleidingen/forward-instellen/ de RU Mail handleiding].
** [http://mail.ru.nl/ @student.ru.nl email (RU Exchange email)]. Het bijbehorende emailadres is J.deVries@student.ru.nl. Universitaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Als je je mail niet op deze server wil lezen, dan moet je deze mail automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres. Zie hiervoor [https://portal.ru.nl/home#maildoorsturen vragen over mail doorsturen].
+
** Wifi: het draadloze netwerk [http://www.eduroam.org/ Eduroam], gebruik als loginnaam <tt>s-nummer@ru.nl</tt> of <tt>U-nummer@ru.nl</tt>
** Wi-fi: het [http://www.ru.nl/wireless draadloze netwerk Eduroam].
 
 
** Software: [http://www.surfspot.nl/ SURFspot], voor relatief goedkope software, vaak ook voor thuisgebruik.
 
** Software: [http://www.surfspot.nl/ SURFspot], voor relatief goedkope software, vaak ook voor thuisgebruik.
 
** RU Intranet: [http://www.radboudnet.nl RadboudNet].
 
** RU Intranet: [http://www.radboudnet.nl RadboudNet].
 
** [[BASS|BASS]], het financieel/logistiek systeem (BASS-FinLog) en personeelssysteem (BASS-HRM) van de RU.
 
** [[BASS|BASS]], het financieel/logistiek systeem (BASS-FinLog) en personeelssysteem (BASS-HRM) van de RU.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
* With the faculty '''Science''' login you can use:
 
* With the faculty '''Science''' login you can use:
** Printers: the C&amp;CZ-managed [[printers_en printen|accounted printers]].
 
** Wi-fi: the [http://www.eduroam.org/ Eduroam] wireless networks with username <tt>loginname@science.ru.nl</tt> .
 
 
** The [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website] to change your password and other settings of your Science account.
 
** The [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website] to change your password and other settings of your Science account.
** Science [[Diskruimte|network disc space]].
+
** Science [[Diskruimte|network disk space]].
 
** Linux [[hardware_servers_|login-servers]].
 
** Linux [[hardware_servers_|login-servers]].
 
** Mail: [[:Categorie:Email|Science mail]]. The corresponding email address ends in '''science.ru.nl''', for example: J.Smith@student.science.ru.nl. Extra email addresses of the form John.Smith@student.science.ru.nl can be requested. Faculty mailings will use this address. It is possible, if needed, to automatically forward this mail to a different email address through the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website].
 
** Mail: [[:Categorie:Email|Science mail]]. The corresponding email address ends in '''science.ru.nl''', for example: J.Smith@student.science.ru.nl. Extra email addresses of the form John.Smith@student.science.ru.nl can be requested. Faculty mailings will use this address. It is possible, if needed, to automatically forward this mail to a different email address through the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website].
** VPN (network access from home): the Science [[Vpn_|VPN service]].  
+
** VPN (network access from home): the Science [[Vpn_|VPN service]].
* With the '''RU''' login, you get access to [http://www.ru.nl/idm/diensten_idm/persoonlijk/ru_toegang/overzicht/ some tens of services], the most important ones are:
+
* With the '''RU''' login, you get access to [http://www.ru.nl/idmuk/faq/frequently_asked/#CanIusetheRUaccount some 100 RU applications], the most important ones are:
** The RU [http://student.ru.nl Student Portal].
+
** Printers: all [http://www.ru.nl/fb/english/print/printing-peage-0/ Peage] printers.
** The RU [https://blackboard.ru.nl/webapps/portal/frameset.jsp Blackboard] electronic learning environment.
+
** The RU [http://portal.ru.nl Portal].
** The RU application for employees to choose their [https://flex.ru.nl/ flexible conditions of employment].
+
** The RU [https://brightspace.ru.nl/ Brightspace] electronic learning environment.
** Email: [http://mail.ru.nl/ @student.ru.nl email (RU Exchange mail)]. The corresponding email address is J.Smith@student.ru.nl. University mailings will use this address. If you do not want to read your mail on this mail server, then have it automatically forwarded to a different email address. See the [https://portal.ru.nl/home#maildoorsturen questions about mail forwarding].
+
** The RU mailservice, with [http://mail.ru.nl/ @ru.nl and/or @student.ru.nl email (RU Exchange Outlook Web App email)] The corresponding email address is John.Smith@ru.nl or J.Smith@student.ru.nl. University mailings will use this address. If you do not want to read your mail on this mail server, then have it automatically forwarded to a different email address. See the [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/mail-calendar/user-guides/forwarding-your-mail/ RU Mail manual] on how to do this.
 
** Wi-fi: the [http://www.eduroam.org/ Eduroam] wireless networks with username <tt>U-number@ru.nl</tt>.
 
** Wi-fi: the [http://www.eduroam.org/ Eduroam] wireless networks with username <tt>U-number@ru.nl</tt>.
 
** Software: [http://www.surfspot.nl/ SURFspot], for relatively cheap software, often also for home use.
 
** Software: [http://www.surfspot.nl/ SURFspot], for relatively cheap software, often also for home use.
 
** RU Intranet: [http://www.radboudnet.nl RadboudNet].
 
** RU Intranet: [http://www.radboudnet.nl RadboudNet].
 
** [[BASS|BASS]], the RU financial/logistic system (BASS-FinLog) and personnel system (BASS-HRM).
 
** [[BASS|BASS]], the RU financial/logistic system (BASS-FinLog) and personnel system (BASS-HRM).
</en>
+
[/en]
  
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 15:25, 19 September 2022

C&CZ Information for new students and employees

Two logins

To get access to computer resources, one usually needs a username and a password. As a student or employee of the Faculty of Science, one gets 2 logins: a RU-number and a Science-name. Below you can read for which services each of them can be used. The Faculty of Science tries to make faculty services accessible with the RU-number, but at this moment this is not yet possible for all services.

RU number (U123456 / s1234567)

 • Students: At the start of a study at Radboud University, all students receive a letter with their student number (something like s1234567) as a username and a RU password. A student number cannot be changed. Read about the RU password, where it can be used and how it can be changed on the RU password web page.

Students with questions about their RU-account or student.ru.nl mailbox, please contact Student Affairs directly.

 • Employees: A new employee gets a personnel number (U-number, something like U123456) from the personnel department, that cannot be changed. One can change this RU-password through the RU IdM website, where one can also read where it can be used. For employees of the Faculty of Science, C&CZ can help in case of problems and reset the password.

Science login (isurname)

Because the Faculty of Science since long has had faculty IT services, that could only be used by faculty staff and students, and often it is impossoble to use the RU-number for the service, every staff member and student is also entitled to a Science login name, that is based on initials, given name and/or surname, something like jsmith. This login name cannot (easily) be changed. The Science password can be changed on the Do It Yourself website, that also explains which passwords are allowed. In general the rules are a bit less strict than the newer RU password rules. E.g., a RU password must be at least 8 characters long, a Science password at least 6. When using a Science-login, students should follow the login usage rules.

The two logins, RU number or Science name, can thus easily be distinguished. The passwords are (initially) different, of course you can choose to make them the same. Below a list of the most important services you can use with these logins.

Which login for which services?

PC's in computer labs and study area can be used with both logins: domain B-FAC with Science loginname (B-FAC\jdevries) or domain RU with student/personnel number (RU\s1234567). If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the PC's for all RU-students.

 • With the faculty Science login you can use:
  • The Do It Yourself website to change your password and other settings of your Science account.
  • Science network disk space.
  • Linux login-servers.
  • Mail: Science mail. The corresponding email address ends in science.ru.nl, for example: Extra email addresses of the form can be requested. Faculty mailings will use this address. It is possible, if needed, to automatically forward this mail to a different email address through the Do It Yourself website.
  • VPN (network access from home): the Science VPN service.
 • With the RU login, you get access to some 100 RU applications, the most important ones are:
  • Printers: all Peage printers.
  • The RU Portal.
  • The RU Brightspace electronic learning environment.
  • The RU mailservice, with @ru.nl and/or @student.ru.nl email (RU Exchange Outlook Web App email) The corresponding email address is or University mailings will use this address. If you do not want to read your mail on this mail server, then have it automatically forwarded to a different email address. See the RU Mail manual on how to do this.
  • Wi-fi: the Eduroam wireless networks with username .
  • Software: SURFspot, for relatively cheap software, often also for home use.
  • RU Intranet: RadboudNet.
  • BASS, the RU financial/logistic system (BASS-FinLog) and personnel system (BASS-HRM).