Difference between revisions of "NieuweWiki"

From Cncz
Jump to: navigation, search
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Configuration ==
+
== [Configuratie][Configuration] ==
  
 +
<nl>
 +
Voor iedere wiki is er een apart LocalSettingsExtra.php bestand waarmee je de
 +
standaard instellingen van je wiki kunt veranderen. Dit bestand staat in
 +
/vol/wikis/JOUWIKI/ op UNIX logins servers (solo, porthos) en is ook beschikbaar
 +
op Windows pc's via \\wikiconf\wikisettings\JOUWIKI
 +
Het kan een minuut duren voordat eranderingen in dit bestand zichtbaar zijn in je wiki. Het is verstandig dit bestand een keer door te lezen om een idee te krijgen voor wat er mogelijk is. Merk op dat (syntax) fouten in dit bestand er toe kunnen leiden dat het helemaal genegeerd wordt.
 +
</nl>
 +
<en>
 
For every wiki a separate LocalSettingsExtra.php file exists which enables you to change the default
 
For every wiki a separate LocalSettingsExtra.php file exists which enables you to change the default
behavior of your wiki. This file can be found in /vol/wiki/YOURWIKI/ on  Unix login servers
+
behavior of your wiki. This file can be found in /vol/wikis/YOURWIKI/ on  Unix login servers
and is accessible on Windows pc's via \\wikiconf\wikisettings     
+
and is accessible on Windows pc's via \\wikiconf\wikisettings\YOURWIKI    
 
Changes in this file may take up to one minute before becoming active.
 
Changes in this file may take up to one minute before becoming active.
 
It is advisable to read through this file to see what is possible. Beware that
 
It is advisable to read through this file to see what is possible. Beware that
 
(syntax) errors in this file may cause it to be ignored completely.
 
(syntax) errors in this file may cause it to be ignored completely.
 +
</en>
  
 
=== Logo ===
 
=== Logo ===
  
 +
<nl>
 +
Om je wiki een eigen logo te geven moet je de volgende stappen uitvoeren:
 +
* Converteer je logo naar een formaat van maximaal 135x135 pixels
 +
* Upload je logo bestand naar je wiki (Upload bestand in Hulpmiddelen)
 +
Bepaal de lokatie van het bestand door op de link te klikken net onder
 +
''Geen hogere resolutie beschikbaar'' en net boven ''Bestandsgeschiedenis''.
 +
De link zal er typisch als volgt uitzien:
 +
<nowiki>https://wiki.science.ru.nl/JOUWIKI/images/8/82/youlogo.jpg</nowiki>
 +
* gebruik deze link in je LocalSettingsExtra.php bestand:
 +
<source lang="php">
 +
$wgLogo = "/JOUWIKI/images/8/82/youlogo.jpg";
 +
</source>
 +
Merk op dat je alles moet verwijderen voor de /JOUWIKI in de verkregen link.
 +
</nl>
 +
<en>
 
To change your logo you have to complete the following steps
 
To change your logo you have to complete the following steps
 
* Convert your logo to 135x135 pixel size or smaller
 
* Convert your logo to 135x135 pixel size or smaller
Line 22: Line 46:
 
</source>
 
</source>
 
Note that you should remove everything before /YOURWIKI in the obtained link.
 
Note that you should remove everything before /YOURWIKI in the obtained link.
 +
</en>
  
=== Extensions ===
+
=== [Extensies][Extensions] ===
  
 +
<nl>
 +
* [[Geïnstalleerde Mediawiki Extensies | Overzicht van lokaal ge&iuml;nstalleerde extensies]] die je zo kunt gebruiken.
 +
*  [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix Overzicht van beschikbare mediawiki extensies], deze moeten mogelijk nog lokaal ge&iuml;stalleerd worden. Een verzoek hiertoe kun je richten aan postmaster@@science.ru.nl .
 +
</nl>
 +
<en>
 
* [[Geïnstalleerde Mediawiki Extensies | Overview of locally installed extensions]] ready to be used.
 
* [[Geïnstalleerde Mediawiki Extensies | Overview of locally installed extensions]] ready to be used.
 
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix overview of available extensions] which may need local installation for which you can submit a request to postmaster@@science.ru.nl .  
 
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix overview of available extensions] which may need local installation for which you can submit a request to postmaster@@science.ru.nl .  
 +
</en>
  
 
=== Default Skin ===
 
=== Default Skin ===
  
 +
<nl>
 +
Om de lijst van beschikbare vormgevingen te zien log je in op je wiki, gaat naar ''mijn voorkeuren'' en selecteer de Vormgeving Tab. Je kunt een voorvertoning
 +
van de beschikbare vormgevingen krijgen door op de corresponderende link te klikken.
 +
 +
Om een van de beschikbare vormgevingen als standaard voor ''nieuwe'' en anonieme (niet ingelogde) gebruikers vast te leggen
 +
verander je de waarde van de variabele ''$wgDefaultSkin'' in je LocalSettingsExtra.php bestand
 +
<source lang="php">
 +
$wgDefaultSkin = 'fnwi';
 +
</source>
 +
vervang de waarde door de naam van de vormgeving (in kleine letters).
 +
</nl>
 +
<en>
 
To see the list of available skins, login to your wiki, go to ''My Preferences'' and select the Skin Tab. You can preview each of the available skins by clicking the corresponding preview link.  
 
To see the list of available skins, login to your wiki, go to ''My Preferences'' and select the Skin Tab. You can preview each of the available skins by clicking the corresponding preview link.  
  
Line 38: Line 81:
 
</source>
 
</source>
 
replacing the value by the lowercase name of the skin.  
 
replacing the value by the lowercase name of the skin.  
 +
</en>
  
 
=== User management ===
 
=== User management ===

Latest revision as of 10:56, 30 August 2011

Configuration

For every wiki a separate LocalSettingsExtra.php file exists which enables you to change the default behavior of your wiki. This file can be found in /vol/wikis/YOURWIKI/ on Unix login servers and is accessible on Windows pc's via \\wikiconf\wikisettings\YOURWIKI Changes in this file may take up to one minute before becoming active. It is advisable to read through this file to see what is possible. Beware that (syntax) errors in this file may cause it to be ignored completely.

To change your logo you have to complete the following steps

  • Convert your logo to 135x135 pixel size or smaller
  • Upload your logo image to your wiki (Upload file in Toolbox)

Obtain the location of the uploaded image by clicking on the link just below No higher resolution available. and just above File History. Typically the link will look like https://wiki.science.ru.nl/YOURWIKI/images/8/82/yourlogo.jpg

  • use this link in your LocalSettingsExtra.php file like this
 $wgLogo = "/YOURWIKI/images/8/82/yourlogo.jpg";

Note that you should remove everything before /YOURWIKI in the obtained link.

Extensions

Default Skin

To see the list of available skins, login to your wiki, go to My Preferences and select the Skin Tab. You can preview each of the available skins by clicking the corresponding preview link.

To set one of the available skins as default for new and anonymous (not logged in) users change the line containing the word $wgDefaultSkin in your LocalSettingsExtra.php file

 $wgDefaultSkin = 'fnwi';

replacing the value by the lowercase name of the skin.

User management

Help