Difference between revisions of "Network profile"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
=== [Inleiding][Introduction] ===
 
=== [Inleiding][Introduction] ===
 
[nl]
 
[nl]
Regelmatig klagen studenten erover dat het in- en uitloggen op de terminalkamer PC's zo lang duurt.
+
Regelmatig klagen studenten erover dat het in- en uitloggen op de PC's in de PC-cursuszalen zo lang duurt.
 
Deze handleiding legt uit hoe dat komt en wat je eraan kunt doen.
 
Deze handleiding legt uit hoe dat komt en wat je eraan kunt doen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Regularly students complain about the time it takes to log into  and out from PC-room PC's. This manual explains the reason behind it and what you can do about it yourself.   
+
Regularly students complain about the time it takes to log into  and out from PC's in the computer labs. This manual explains the reason behind it and what you can do about it yourself.   
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 20: Line 20:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Waarom gaat in-/uitloggen zo traag? ===
+
=== [Waarom gaat in- en uitloggen zo traag?][Why is logging in and out so slow?] ===
Hoe groter je profiel is, hoe meer er heen en weer gekopieerd moet worden, en hoe langer deze stap van het in-/uitloggen dus duurt. Je bureaublad valt ook onder je profiel, dus veel op je bureaublad betekent langzaam inloggen. Omdat veel mensen veel op hun bureaublad hebben staan (vaak MSN-setup, verslagen, opdrachten, etc.) moeten de Domain Controllers veel te veel kopiëren en raken zowel het netwerk als de Domain Controllers overbelast. Dit verklaart ook gelijk waarom ProQuota gaat piepen als je veel op je desktop hebt staan: ProQuota is bedoeld om iedereen gelukkig te maken door de profielen klein, en dus het inloggen snel te houden. Spreek dus ook je medestudenten aan: hun overvolle bureaublad maakt ook jouw inloggen trager!
+
[nl]
 +
Hoe groter je profiel is, hoe meer er heen en weer gekopieerd moet worden, en hoe langer deze stap van het in- en uitloggen dus duurt. Je bureaublad valt ook onder je profiel, dus veel op je bureaublad betekent langzaam inloggen. Omdat veel mensen veel op hun bureaublad hebben staan (vaak MSN-setup, verslagen, opdrachten, etc.) moeten de Domain Controllers veel te veel kopiëren en raken de Domain Controllers overbelast. Dit verklaart ook gelijk waarom ProQuota je waarschuwt als je veel op je desktop hebt staan: ProQuota is bedoeld om iedereen gelukkig te maken door de profielen klein, en dus het inloggen snel te houden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
If your profile is larger, more data has to be copied, so it takes longer. Your desktop is part of your profile, so if you keep lots of data on your desktop you will log in and out slowly. Because a lot of users have far too much things on their desktop (often MSN-setup, reports etc.), the Domain Controllers have to copy too much and can't handle the load easily. This explains why ProQuota gives a warning if you have too much things on your desktop: ProQuota is meant to keep everybody happy by keeping profiles small and logging in fast.
 +
[/en]
  
 +
=== [Hoe maak ik het sneller?][How do I make it faster?] ===
 +
[nl]
 +
De Domain Controllers zijn eigenlijk bedoeld om een paar-honderd kilobyte aan snelkoppelingen en bestandsverwijzinkjes te kopiëren, geen tientallen megabytes aan bestanden. Zorg dus dat je op je desktop niets anders dan snelkoppelingen staan, en maak af en toe je profiel schoon.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The Domain Controllers are originally meant to copy just a few hundred kilobyte with shortcuts and other settings, not tens of megabytes of files. So only keep shortcuts on your desktop and clean your profile on a regular basis.
 +
[/en]
  
=== Hoe maak ik het sneller? ===
+
[Een stappenplan om je profiel in te krimpen][Steps to shrink your profile]:
De Domain Controllers zijn eigenlijk bedoeld om een paar-honderd kilobyte aan snelkoppelingen en bestandsverwijzinkjes te kopiëren, geen tientallen megabytes aan bestanden. Zorg dus dat je op je desktop niets anders dan snelkoppelingen staan, en maak af en toe je profiel schoon.
 
 
 
Een stappenplan om je profiel in te krimpen:
 
  
 +
[nl]
 
# Verplaats alle bestanden, mappen, verslagen, artikelen, PDF'jes, installaties, etc. van je desktop naar je H:\ schijf (Mijn Documenten kan ook, dat is hetzelfde)
 
# Verplaats alle bestanden, mappen, verslagen, artikelen, PDF'jes, installaties, etc. van je desktop naar je H:\ schijf (Mijn Documenten kan ook, dat is hetzelfde)
# Houdt je H:\-schijf ook schoon, verwijder dingen van oude vakken, of verplaats ze naar thuis (USB-stick!)
+
[/nl]
# Schoon je profiel op: Daarbij geldt dat een aantal directories al uitgesloten worden, te weten:
+
[en]
 +
# Move all files, directories, etc. from your desktop to your H:\ disk (My Documents is fine too, that is the same disk)
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
# Schoon je profiel op. Een aantal directories worden al uitgesloten (hoef je dus niet op te schonen):
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
# Clean up your profile. Some directories are excluded (you do not have to clean them):
 +
[/en]
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Local Settings
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Local Settings
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Sun
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Sun
Line 37: Line 55:
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Allen Institute
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Allen Institute
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\OriginLab\Origin75E/User Files/OCTemp
 
:* C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\OriginLab\Origin75E/User Files/OCTemp
: Deze tellen ook niet mee voor proquota.
+
: [Deze tellen ook niet mee voor ProQuota][These do not count for ProQuota too].
:* Maak je browser Cache leeg en verklein hem voor de toekomst:
+
:* Browser Cache:
:** Als je Internet Explorer gebruikt:menu Extra > internet-opties > tabblad: Algemeen > "Bestanden wissen" <br> klik daarna op "Instellingen" (naast 'bestanden wissen') en zet de schuif op 3MB
+
:** Internet Explorer: Extra -> [Internet-opties][Internet Options] -> Tab: General -> "[Bestanden wissen][Remove files]" <br> [Klik "Instellingen" (naast 'bestanden wissen') en zet de schuif op 3 MB][Click "Settings"(next to 'remove files') and drag the slider to 3 MB]
:** Als je firefox gebruikt: maak je Firefox Cache leeg en verklein de buffer:menu Extra > opties > tabblad: geavanceerd > tabblad: netwerk > "Nu wissen"<br>zet je buffergrote op 3 MB
+
:** Firefox: Menu Extra -> [Opties][Options] -> Tab: [Geavanceerd][Advanced] -> Tab: [Netwerk][Network] -> ["Nu wissen"]["Clean Now"]<br>Buffer[grootte][ size] 3 MB
:* Ruim de tijdelijke bestanden van Acrobat Reader op (dit is een erg onzuinig programma), <br>verwijder C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Adobe
+
[nl]
 +
:* Ruim de tijdelijke bestanden van Acrobat Reader op, verwijder
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
:* Clean the temporary files of Acrobat Reader, remove
 +
[/en]
 +
C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Adobe
  
Dit zou al een heleboel moeten schelen. Het wordt niet aangeraden om zomaar dingen weg te halen, niet alle programma's kunnen er even goed tegen als je hun tijdelijke bestanden verwijderd.<br>
+
[nl]
 +
Dit zou al een heleboel moeten schelen. Het wordt niet aangeraden om zomaar dingen weg te halen, niet alle programma's kunnen er even goed tegen als je hun tijdelijke bestanden verwijdert.<br>
 
(Laat met name C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Microsoft met rust!)
 
(Laat met name C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Microsoft met rust!)
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This should really make a difference. It is not advised to remove random files, not all programs handle the removal of temporary files well.<br>
 +
(Please leave C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Microsoft alone!)
 +
[/en]
  
Log NETJES uit. Het uitloggen kan langer duren, omdat je profiel veel gewijzigd is, laat het rustig gebeuren want juist op dit moment wordt je profiel op de Domain Controllers opgeschoond, zodat er de volgende keer weinig gekopieerd wordt.
+
[nl]
 
+
Log NETJES uit. Het uitloggen kan langer duren, omdat je profiel veel gewijzigd is, laat het rustig gebeuren want juist op dit moment wordt je profiel op de Domain Controllers opgeschoond, zodat er de volgende keer weinig gekopi&euml;erd wordt.
Geniet van een snel profiel.
+
[/nl]
 +
[en]
 +
Log out NICELY. Logging out can take a long time, if your profile has changed a lot. Please let this happen, because at this moment the profile on the Domain Controllers is cleaned, which makes logging in the next time faster.
 +
[/en]
  
 
[[Category: Studenten]]
 
[[Category: Studenten]]

Latest revision as of 16:12, 25 November 2015

Manual for the BW-PC for students

How to log in faster and not lose data.

Introduction

Regularly students complain about the time it takes to log into and out from PC's in the computer labs. This manual explains the reason behind it and what you can do about it yourself.

Working with the C&CZ Profile and Home-disk (H:\)

In order to have your own settings (your "profile"), C&CZ uses three central computers, the so-called "Domain Controllers". Your profile consists of all kind of user-specific stuff like desktop background, shortcuts on your desktop and all kinds of user-specific settings of programs (e.g.: recently opened documents in Word, recently typed commands in Matlab etc.). You can find these settings in "C:/Documents and Settings/<inlognaam>/". All of this profile is copied when you login, from the Domain Controller to your local computer because Windows needs these settings often and fast to run your prograns fast. When you logout, all changes are copied back to the Domain Controller, in order to have an up-to-date copy that is needed when you login to a different PC. Next to your profile disk space (30 MB) every user also has a Home-disk (home-directory, H:\, 'My Documenst') for large documents, reports, pictures etc. This drive is usually at least 200 MB large. This home-directory is *not* being copied when you log in or out, it is part of a central C&CZ server that is reachable through the network as (H:\ , '\\manus\<inlognaam>' of '\\pluri\<inlognaam>').

Why is logging in and out so slow?

If your profile is larger, more data has to be copied, so it takes longer. Your desktop is part of your profile, so if you keep lots of data on your desktop you will log in and out slowly. Because a lot of users have far too much things on their desktop (often MSN-setup, reports etc.), the Domain Controllers have to copy too much and can't handle the load easily. This explains why ProQuota gives a warning if you have too much things on your desktop: ProQuota is meant to keep everybody happy by keeping profiles small and logging in fast.

How do I make it faster?

The Domain Controllers are originally meant to copy just a few hundred kilobyte with shortcuts and other settings, not tens of megabytes of files. So only keep shortcuts on your desktop and clean your profile on a regular basis.

Steps to shrink your profile:

 1. Move all files, directories, etc. from your desktop to your H:\ disk (My Documents is fine too, that is the same disk)

 1. Clean up your profile. Some directories are excluded (you do not have to clean them):

 • C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Local Settings
 • C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Sun
 • C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Macromedia
 • C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Allen Institute
 • C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\OriginLab\Origin75E/User Files/OCTemp
These do not count for ProQuota too.
 • Browser Cache:
  • Internet Explorer: Extra -> Internet Options -> Tab: General -> "Remove files"
   Click "Settings"(next to 'remove files') and drag the slider to 3 MB
  • Firefox: Menu Extra -> Options -> Tab: Advanced -> Tab: Network -> "Clean Now"
   Buffer size 3 MB

 • Clean the temporary files of Acrobat Reader, remove

C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Adobe

This should really make a difference. It is not advised to remove random files, not all programs handle the removal of temporary files well.
(Please leave C:\Documents and Settings\<loginnaam>\Application Data\Microsoft alone!)

Log out NICELY. Logging out can take a long time, if your profile has changed a lot. Please let this happen, because at this moment the profile on the Domain Controllers is cleaned, which makes logging in the next time faster.