Netwerkschijf

From Cncz
Revision as of 13:41, 25 April 2008 by Polman (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Network disk on a Windows pc

[nl] Een netwerkschijf aankoppelen gaat door in een 'Windows Verkenner' scherm als 'Mijn Documenten' te klikken op 'Extra' -> 'Netwerkverbinding maken...' en als 'Map:' op te geven \\servernaam\sharenaam Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels \\sdisk\xpsoftware

Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de FNWI loginnaam, dan gebruikt Windows die namelijk vanzelf om de koppeling te maken met de server. In andere gevallen kan men 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' kiezen. [\nl] [en] To map a network share, open a 'Windows Explorer' window, for instance 'My Computer' or 'My Documents', click om 'Tools' -> 'Map Network Drive...' and enter as 'Folder:' \\servername\sharename For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as \\sdisk\xpsoftware

On a PC maintained by the user or a laptop it is wise to use the same login name on the PC as the FNWI login name, Windows will use the local login name to make the connection. In other cases one should select 'Connect using a different user name'. [\en]