Difference between revisions of "Netwerkschijf"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
Een netwerkschijf aankoppelen:
 
Een netwerkschijf aankoppelen:
  
* Open een 'Windows Verkenner' scherm met 'Mijn Computer'
+
* Rechtsklik op "Start" en kies "Windows Verkenner".
* XP: Onder 'Extra', klik op 'Netwerkverbinding maken...', Windows 7: klik op 'Netwerkverbinding maken...' op de menubalk
+
* Windows 7: Selecteer "Mijn Computer" en klik op "Netwerkverbinding maken..." in de menubalk.
* Geef als 'Map:' op '\\servernaam\sharenaam'
+
* Windows XP: Kies "Netwerkverbinding maken..." onder "Tools" in de menubalk.
 +
* Kies bij "Drive:" een van de niet gebruikte Drive-letters (b.v. de door Windows gesuggereerde letter).
 +
* Geef als "Map:" op '\\servernaam\sharenaam' en klik op "OK".
  
 
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware
 
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware
Line 15: Line 17:
 
To map a network share
 
To map a network share
  
* Open a 'Windows Explorer' window for 'My Computer'
+
* Right click on "Start" and choose "Windows Explorer".
* XP: Under 'Tools' click 'Map Network Drive...', Windows 7: click 'Map network drive...' on the menu bar
+
* Windows 7: Select "My Computer" and click "Map network drive..." on the menu bar.
* Enter as 'Folder:' a path name of the form '\\servername\sharename'
+
* Windows XP: Under "Tools" click "Map Network Drive...".
 +
* Choose a free "Drive" letter (e.g. the one suggested by Windows).
 +
* Enter as "Folder:" a path name of the form '\\servername\sharename' and click "Finish".
  
 
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware
 
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware
Line 28: Line 32:
  
 
[nl]
 
[nl]
Een netwerkschijf aankoppelen op een Mac gaat via de Finder.
+
Een netwerkschijf aankoppelen op een Mac:
  
* Kies onder "Go" voor "Connect to Server..." (of typ Command-K)
+
* Activeer de Finder b.v. door ergens op de Desktop te klikken.
* Vul de share-naam in als 'smb://servernaam/sharenaam'
+
* Kies onder "Go" voor "Connect to Server..." (of typ Command-K).
* Authenticeer met een geldige Science loginnaam/wachtwoord-combinatie.
+
* Vul de share-naam in als 'smb://servernaam/sharenaam' en klik "Verbind".
 +
* Authenticeer met een geldige science loginnaam/wachtwoord-combinatie.
  
 
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware
 
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Connect to a network share on a Mac from within the Finder:
+
To connect to a network share on a Mac:
  
* Under the "Go" menu choose "Connect to Server..." (or type Command-K)
+
* Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
* Specify the share name as 'smb://servername/sharename'
+
* Under the "Go" menu choose "Connect to Server..." (or type Command-K).
 +
* Specify the share name as 'smb://servername/sharename' and click "Connect".
 
* Use a valid science login name and password to authenticate.
 
* Use a valid science login name and password to authenticate.
  
Line 55: Line 61:
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** De [[Software|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 
** De [[Software|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install.science.ru.nl, share: install.
* De meeste printers kunnen ook op deze manier aangekoppeld worden - server: printer-srv.science.ru.nl, share: de naam van de printer.
+
* De meeste [[printers_en_printen|printers]] kunnen ook op deze manier aangekoppeld worden - server: printer-srv.science.ru.nl, share: de naam van de printer.
 
** Voorbeeld onder Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
 
** Voorbeeld onder Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
 
** Op een Mac moet (helaas) ook de loginnaam en het wachtwoord in het pad opgenomen worden, bijvoorbeeld: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'
 
** Op een Mac moet (helaas) ook de loginnaam en het wachtwoord in het pad opgenomen worden, bijvoorbeeld: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'
Line 66: Line 72:
 
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** The [[Software|install disk]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 
** The [[Software|install disk]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install.science.ru.nl, share: install.
* Most printers are also connected via this mechanism - server: printer-srv.science.ru.nl, share: the name of the printer.
+
* Most [[printers_en_printen|printers]] are also connected via this mechanism - server: printer-srv.science.ru.nl, share: the name of the printer.
 
** Example for Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
 
** Example for Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
 
** On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'
 
** On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'

Revision as of 10:55, 5 January 2011

Network disk on Windows

To map a network share

 • Right click on "Start" and choose "Windows Explorer".
 • Windows 7: Select "My Computer" and click "Map network drive..." on the menu bar.
 • Windows XP: Under "Tools" click "Map Network Drive...".
 • Choose a free "Drive" letter (e.g. the one suggested by Windows).
 • Enter as "Folder:" a path name of the form '\\servername\sharename' and click "Finish".

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware

On a PC or laptop not maintained by C&CZ it is convenient to use the same login name on the PC as the science login name, because Windows will try to use the local login name to make the connection. In other cases one should select 'Connect using a different user name'.

Network disk on a Mac

To connect to a network share on a Mac:

 • Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
 • Under the "Go" menu choose "Connect to Server..." (or type Command-K).
 • Specify the share name as 'smb://servername/sharename' and click "Connect".
 • Use a valid science login name and password to authenticate.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware

Additional remarks

 • In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 • Most network disks are available directly from within the Radboud University (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a Vpn tunnel to connect to a network disk.
 • A number of network disks or shares are available for science users:
  • Your science home directory - the server and share name can be found on dhz.science.ru.nl after "Home disk at". The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'. The share name is always the same as your science login name.
  • The S-disk with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
  • The install disk with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 • Most printers are also connected via this mechanism - server: printer-srv.science.ru.nl, share: the name of the printer.
  • Example for Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
  • On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:/gray'