Difference between revisions of "Netwerkschijf"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 54: Line 54:
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** De install disk met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 
** De install disk met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 +
* De meeste printers kunnen ook op deze manier aangekoppeld worden - server: printer-srv.science.ru.nl, share: de naam van de printer.
 +
** Voorbeeld onder Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
 +
** Op een Mac moet (helaas) ook de loginnaam en het wachtwoord in het pad opgenomen worden, bijvoorbeeld: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'
 
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk (d.w.z. vanaf IP adressen in de reeks 131.174.0.0/16).  Van buiten de RU is een [[Vpn]] tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk (d.w.z. vanaf IP adressen in de reeks 131.174.0.0/16).  Van buiten de RU is een [[Vpn]] tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 60: Line 63:
 
* A number of network disks or shares are available for science users:
 
* A number of network disks or shares are available for science users:
 
** Your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after "Home disk at". The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
 
** Your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after "Home disk at". The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, readily executable software, server - sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
+
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** The install disk with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 
** The install disk with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 +
* Most printers are also connected via this mechanism - server: printer-srv.science.ru.nl, share: the name of the printer.
 +
** Example for Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
 +
** On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'
 
* Most network disks are available directly from within the Radboud University (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a [[Vpn]] tunnel to connect to a network disk.
 
* Most network disks are available directly from within the Radboud University (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a [[Vpn]] tunnel to connect to a network disk.
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 10:47, 5 January 2011

Network disk on Windows

To map a network share

 • Open a 'Windows Explorer' window for 'My Computer'
 • XP: Under 'Tools' click 'Map Network Drive...', Windows 7: click 'Map network drive...' on the menu bar
 • Enter as 'Folder:' a path name of the form '\\servername\sharename'

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware

On a PC or laptop not maintained by C&CZ it is convenient to use the same login name on the PC as the science login name, because Windows will try to use the local login name to make the connection. In other cases one should select 'Connect using a different user name'.

Network disk on a Mac

Connect to a network share on a Mac from within the Finder:

 • Under the "Go" menu choose "Connect to Server..." (or type Command-K)
 • Specify the share name as 'smb://servername/sharename'
 • Use a valid science login name and password to authenticate.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware

Additional remarks

 • In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 • A number of network disks or shares are available for science users:
  • Your science home directory - the server and share name can be found on dhz.science.ru.nl after "Home disk at". The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'. The share name is always the same as your science login name.
  • The S-disk with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
  • The install disk with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install.science.ru.nl, share: install.
 • Most printers are also connected via this mechanism - server: printer-srv.science.ru.nl, share: the name of the printer.
  • Example for Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
  • On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:/gray'
 • Most network disks are available directly from within the Radboud University (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a Vpn tunnel to connect to a network disk.