Difference between revisions of "Netwerkschijf"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
Een netwerkschijf aankoppelen:
 
Een netwerkschijf aankoppelen:
  
* Rechtsklik op "Start" en kies "Windows Verkenner".
+
* Rechtsklik op 'Start' en kies 'Windows Verkenner'.
* Windows 7: Selecteer "Mijn Computer" en klik op "Netwerkverbinding maken..." in de menubalk.
+
** Windows 7: Selecteer 'Mijn Computer' en klik op 'Netwerkverbinding maken...' in de menubalk.
* Windows XP: Kies "Netwerkverbinding maken..." onder "Tools" in de menubalk.
+
** Windows XP: Kies 'Netwerkverbinding maken...' onder 'Tools' in de menubalk.
* Kies bij "Drive:" een van de niet gebruikte Drive-letters (b.v. de door Windows gesuggereerde letter).
+
* Kies bij 'Drive:' een van de niet gebruikte Drive-letters (b.v. de door Windows gesuggereerde letter).
* Geef als "Map:" op '\\servernaam\sharenaam' en klik op "OK".
+
* Geef als 'Map:' op ''\\servernaam\sharenaam'' en klik op 'OK'.
  
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware
+
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels '\\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware'.
  
 
Bij een zelf-beheerde PC of laptop is het handig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de science loginnaam, dan gebruikt Windows die namelijk vanzelf om de koppeling te maken met de server. In andere gevallen kan men 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' kiezen.
 
Bij een zelf-beheerde PC of laptop is het handig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de science loginnaam, dan gebruikt Windows die namelijk vanzelf om de koppeling te maken met de server. In andere gevallen kan men 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' kiezen.
Line 17: Line 17:
 
To map a network share
 
To map a network share
  
* Right click on "Start" and choose "Windows Explorer".
+
* Right click on 'Start' and choose 'Windows Explorer'.
* Windows 7: Select "My Computer" and click "Map network drive..." on the menu bar.
+
** Windows 7: Select 'My Computer' and click 'Map network drive...' on the menu bar.
* Windows XP: Under "Tools" click "Map Network Drive...".
+
** Windows XP: Under 'Tools' click 'Map Network Drive...'.
* Choose a free "Drive" letter (e.g. the one suggested by Windows).
+
* Choose a free 'Drive' letter (e.g. the one suggested by Windows).
* Enter as "Folder:" a path name of the form '\\servername\sharename' and click "Finish".
+
* Enter as 'Folder:' a path name of the form ''\\servername\sharename'' and click 'Finish'.
  
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as \\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware
+
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as '\\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware'.
  
 
On a PC or laptop not maintained by C&CZ it is convenient to use the same login name on the PC as the science login name, because Windows will try to use the local login name
 
On a PC or laptop not maintained by C&CZ it is convenient to use the same login name on the PC as the science login name, because Windows will try to use the local login name
Line 35: Line 35:
  
 
* Activeer de Finder b.v. door ergens op de Desktop te klikken.
 
* Activeer de Finder b.v. door ergens op de Desktop te klikken.
* Kies onder "Go" voor "Connect to Server..." (of typ Command-K).
+
* Kies in menu 'Go' voor 'Connect to Server...' (of typ Command-K).
* Vul de share-naam in als 'smb://servernaam/sharenaam' en klik "Verbind".
+
* Vul de share-naam in als ''smb://servernaam/sharenaam'' en klik 'Verbind'.
 
* Authenticeer met een geldige science loginnaam/wachtwoord-combinatie.
 
* Authenticeer met een geldige science loginnaam/wachtwoord-combinatie.
  
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware
+
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels 'smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware'.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 45: Line 45:
  
 
* Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
 
* Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
* Under the "Go" menu choose "Connect to Server..." (or type Command-K).
+
* Under the 'Go' menu choose 'Connect to Server...' (or type Command-K).
* Specify the share name as 'smb://servername/sharename' and click "Connect".
+
* Specify the share name as ''smb://servername/sharename'' and click 'Connect'.
 
* Use a valid science login name and password to authenticate.
 
* Use a valid science login name and password to authenticate.
  
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware
+
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as 'smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware'.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 58: Line 58:
 
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk (d.w.z. vanaf IP adressen in de reeks 131.174.0.0/16).  Van buiten de RU is een [[Vpn]] tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk (d.w.z. vanaf IP adressen in de reeks 131.174.0.0/16).  Van buiten de RU is een [[Vpn]] tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 
* Een aantal netwerkschijven of -shares zijn beschikbaar voor science gebruikers:
 
* Een aantal netwerkschijven of -shares zijn beschikbaar voor science gebruikers:
** De eigen science home directory: de server- en sharenaam zijn te vinden op [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] achter "Eigen schijf op".  De servernaam is 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' of 'pluri.science.ru.nl'.  De sharenaam is in elk geval hetzelfde als de science loginnaam.
+
** De eigen science home directory: de server- en sharenaam zijn te vinden op [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] achter 'Eigen schijf op'.  De servernaam is 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' of 'pluri.science.ru.nl'.  De sharenaam is in elk geval hetzelfde als de science loginnaam.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** De [[install share|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 
** De [[install share|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
Line 69: Line 69:
 
* Most network disks are available directly from within the Radboud University (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a [[Vpn]] tunnel to connect to a network disk.
 
* Most network disks are available directly from within the Radboud University (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a [[Vpn]] tunnel to connect to a network disk.
 
* A number of network disks or shares are available for science users:
 
* A number of network disks or shares are available for science users:
** Your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after "Home disk at". The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
+
** Your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after 'Home disk at'. The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
 
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
 
** The [[install share]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 
** The [[install share]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
Line 76: Line 76:
 
** On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'
 
** On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray'
 
[/en]
 
[/en]
 
  
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]

Revision as of 12:05, 5 January 2011

Network disk on Windows

To map a network share

 • Right click on 'Start' and choose 'Windows Explorer'.
  • Windows 7: Select 'My Computer' and click 'Map network drive...' on the menu bar.
  • Windows XP: Under 'Tools' click 'Map Network Drive...'.
 • Choose a free 'Drive' letter (e.g. the one suggested by Windows).
 • Enter as 'Folder:' a path name of the form \\servername\sharename and click 'Finish'.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as '\\sdisk.science.ru.nl\xpsoftware'.

On a PC or laptop not maintained by C&CZ it is convenient to use the same login name on the PC as the science login name, because Windows will try to use the local login name to make the connection. In other cases one should select 'Connect using a different user name'.

Network disk on a Mac

To connect to a network share on a Mac:

 • Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
 • Under the 'Go' menu choose 'Connect to Server...' (or type Command-K).
 • Specify the share name as smb://servername/sharename and click 'Connect'.
 • Use a valid science login name and password to authenticate.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as 'smb://sdisk.science.ru.nl/xpsoftware'.

Additional remarks

 • In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 • Most network disks are available directly from within the Radboud University (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a Vpn tunnel to connect to a network disk.
 • A number of network disks or shares are available for science users:
  • Your science home directory - the server and share name can be found on dhz.science.ru.nl after 'Home disk at'. The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'. The share name is always the same as your science login name.
  • The S-disk with a lot of standard, readily executable software - server: sdisk.science.ru.nl, share: xpsoftware.
  • The install share with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 • Most printers are also connected via this mechanism - server: printer-srv.science.ru.nl, share: the name of the printer.
  • Example for Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
  • On a Mac the login name and password must be included in the path name unfortunately, like this: 'smb://username:/gray'