Difference between revisions of "Netwerkschijf"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([Netwerkschijf onder Windows][Network disk on Windows])
m ([Informatie voor alle netwerkschijven][Information on all network disks])
 
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
* In het algemeen is voor een verbinding met een netwerkschijf een servernaam en sharenaam nodig.
 
* In het algemeen is voor een verbinding met een netwerkschijf een servernaam en sharenaam nodig.
 
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk, bedraad of draadloos. Van buiten de RU is een [[Vpn|VPN]]-tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk, bedraad of draadloos. Van buiten de RU is een [[Vpn|VPN]]-tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
* Een aantal netwerkschijven of -shares zijn beschikbaar voor science gebruikers:
+
* Een aantal netwerkschijven of -shares zijn beschikbaar voor alle Science gebruikers:
** De U-schijf: de eigen science home directory: de server- en sharenaam zijn te vinden op [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] achter 'Eigen schijf op'.  De servernaam is 'bundle.science.ru.nl' of 'pile.science.ru.nl'.  De sharenaam is in elk geval hetzelfde als de science loginnaam.
+
** De U-schijf: de eigen science home directory: de server- en sharenaam zijn te vinden op [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] achter 'Eigen schijf op'.  De servernaam is 'home1.science.ru.nl' of 'home2.science.ru.nl'.  De sharenaam is in elk geval hetzelfde als de science loginnaam.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 
** De [[T-schijf]] met cursus-software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** De [[T-schijf]] met cursus-software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** De [[install share|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 
** De [[install share|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
* De meeste [[printers_en_printen|printers]] kunnen ook op deze manier aangekoppeld worden - server: printto.science.ru.nl, share: de naam van de printer.
+
* Afdelingen van FNWI kunnen ook [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Diskruimte&setlang=nl#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D schijfruimte huren].  
** Voorbeeld onder Windows: '\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002'
 
** Voorbeeld op een Mac met OS X 10.6: 'smb://username:password@printsmb.science.ru.nl/pr-hg-00-002' (zie [[printers en printen]] voor nadere details over authenticatie en het koppelen van printers via smb).
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
* In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 
* In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
* Most network disks are available directly from within the Radboud University network. From outside the RU use a [[Vpn|VPN]] tunnel to connect to a network disk.
+
* Most network disks are available directly from within the Radboud University network. Off campus use a [[Vpn|VPN]] tunnel to connect to a network disk.
* A number of network disks or shares are available for science users:
+
* A number of network disks or shares are available for all Science users:
** The U-disk: your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after 'Home disk at'. The server name is one of 'bundle.science.ru.nl' or 'pile.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
+
** The U-disk: your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after 'Home disk at'. The server name is one of 'home1.science.ru.nl' or 'home2.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
 
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, directly executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, directly executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 
** The [[T-schijf|T-disk]] with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** The [[T-schijf|T-disk]] with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** The [[install share]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 
** The [[install share]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
* Most [[printers_en_printen|printers]] are also connected via this mechanism - server: printto.science.ru.nl, share: the name of the printer.
+
* Science departments can also [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Diskruimte&setlang=en#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D rent network discs].
** Example for Windows: '\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002'
 
** Example for a Mac running OS X 10.6: 'smb://printsmb.science.ru.nl/pr-hg-00-002' (see [[printers en printen|printers and printing]] for more details about authentication and enabling the possibility to connect printers using smb).
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 134: Line 130:
 
* [https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tacit%20Dynamics FolderSync Lite]. Hiermee kan een netwerkschijf gesynchroniseerd worden van en/of naar de lokale SD-kaart. Koop de FolderSync niet-Light versie als je geen irritante reclame wil zien, de enkele keer dat je deze app echt opent. De naamgeving van schijven is hetzelfde als in iOS/Linux, <tt>smb://someshare-srv.science.ru.nl/someshare</tt>, zie evt. de pagina over [[Diskruimte]].
 
* [https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tacit%20Dynamics FolderSync Lite]. Hiermee kan een netwerkschijf gesynchroniseerd worden van en/of naar de lokale SD-kaart. Koop de FolderSync niet-Light versie als je geen irritante reclame wil zien, de enkele keer dat je deze app echt opent. De naamgeving van schijven is hetzelfde als in iOS/Linux, <tt>smb://someshare-srv.science.ru.nl/someshare</tt>, zie evt. de pagina over [[Diskruimte]].
 
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bv.wifisync SyncMe Wireless]. Ook hiermee kan een netwerkschijf gesynchroniseerd worden van en/of naar de lokale SD-kaart.
 
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bv.wifisync SyncMe Wireless]. Ook hiermee kan een netwerkschijf gesynchroniseerd worden van en/of naar de lokale SD-kaart.
 
+
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2 SolidExplorer]. De ingebouwde storage manager maakt het mogelijk allerlei soorten netwerkschijven te koppelen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 141: Line 137:
 
* [https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tacit%20Dynamics FolderSync Lite]. This makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card. Buy the non-light version if you do not want to see annoying ads if you open this app once in a while.
 
* [https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tacit%20Dynamics FolderSync Lite]. This makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card. Buy the non-light version if you do not want to see annoying ads if you open this app once in a while.
 
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bv.wifisync SyncMe Wireless]. This too makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card.
 
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bv.wifisync SyncMe Wireless]. This too makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card.
 +
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2 SolidExplorer]. The built-in storage manager allows you to make connections to all sorts of network disks.
  
 
The naming of the shares is the same as in Windows, see the [[Diskruimte|diskspace]] page.
 
The naming of the shares is the same as in Windows, see the [[Diskruimte|diskspace]] page.
Line 198: Line 195:
  
 
Here USER is your science username and PASSWORD is your science password. Secure this file with ''chmod 400 /etc/samba/user''.
 
Here USER is your science username and PASSWORD is your science password. Secure this file with ''chmod 400 /etc/samba/user''.
* Create the map ''/media/USER''.
+
* Create the directory ''/media/USER''.
 
* Now put at the end of ''/etc/fstab'' the following code
 
* Now put at the end of ''/etc/fstab'' the following code
  

Latest revision as of 16:38, 27 August 2018

Information on all network disks

 • In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 • Most network disks are available directly from within the Radboud University network. Off campus use a VPN tunnel to connect to a network disk.
 • A number of network disks or shares are available for all Science users:
  • The U-disk: your science home directory - the server and share name can be found on dhz.science.ru.nl after 'Home disk at'. The server name is one of 'home1.science.ru.nl' or 'home2.science.ru.nl'. The share name is always the same as your science login name.
  • The S-disk with a lot of standard, directly executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
  • The T-disk with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
  • The install share with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 • Science departments can also rent network discs.

Network disk on Windows 10

 • Open the file-explorer and go to This Pc
 • In the ribbon select Computer -> Map network drive -> Map network drive
 • Choose drive letter en fill out the Folder location
 • check both boxes and click Finish
 • Fill out the username as b-fac\[science account] and the password
 • Select Remember my credentials and click ok

The network drive is now connected

Network disk on Windows xp,7,8

To map a network share:

 • Go to the right location:
  • Windows 8
   • Open "Windows Explorer"
    • For example via the search function: place the cursor in the upper right corner whereupon a vertical toolbar appears. Click on the option "Search" and search for "explorer"
   • In the explorer select "My computer" (in the left vertical menubar).
  • Windows 7
   • Right click on 'Start'
   • Choose 'Windows Explorer'.
   • Select 'My Computer'
  • Windows XP
   • Right click on 'Start'
   • Choose 'Windows Explorer'.
   • Select 'Tools'
 • Choose "Map network drive...".
 • Choose a free 'Drive' letter (e.g. the one suggested by Windows).
 • Enter as 'Folder:' a path name of the form \\servername\sharename
 • In case your PC or laptop is not maintained by C&CZ (e.g. by yourself or by the ISC) and your login name on it is not equal to your Science login name, select 'Connect using a different user name' and supply your Science login name. When the login names are the same, the right name will automatically be used, you will only be prompted for the Science password.
 • Click 'Finish'.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as '\\software-srv.science.ru.nl\software'.

Network disk on a Mac

To connect to a network share on a Mac:

 • Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
 • Under the 'Go' menu choose 'Connect to Server...' (or type Command-K).
 • Specify the share name as smb://servername/sharename and click 'Connect'.
 • Use a valid science login name and password to authenticate.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as 'smb://software-srv.science.ru.nl/software'.

Network disk on Android

Attaching a network drive in Android can be achieved by installing an app with SMB support. Several alternatives exist.

 • Astro File Browser with the Astro SMB module. Buy the Ad Free version if you do not want to see annoying ads.
 • FolderSync Lite. This makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card. Buy the non-light version if you do not want to see annoying ads if you open this app once in a while.
 • SyncMe Wireless. This too makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card.
 • SolidExplorer. The built-in storage manager allows you to make connections to all sorts of network disks.

The naming of the shares is the same as in Windows, see the diskspace page.

Network disk on iPad/iPhone

See the page on iPad usage.

Network disk on C&CZ-managed Linux

The diskruimte pagina gives the details about the network discs, that are automatically available. They can be found in /home for the home directories, /vol for the data volumes and /www for the website files.

Network disk on privately managed Linux

To connect to a network on Linux (it works for xubuntu 10.4):

 • Install smbclient and cifs-utils. sudo apt-get install smbclient cifs-utils
 • Create a file /etc/samba/user with the context
 username=USER
 password=PASSWORD

Here USER is your science username and PASSWORD is your science password. Secure this file with chmod 400 /etc/samba/user.

 • Create the directory /media/USER.
 • Now put at the end of /etc/fstab the following code
 //FILESERVER.science.ru.nl/USER /media/USER cifs credentials=/etc/samba/user,noexec,users,uid=1000,gid=100 0 0

Again USER is your science user name FILESERVER is the host listed on [DHZ](https://dhz.science.ru.nl/) under "Home disk at".

 • sudo mount /media/USER or reboot your linux.