Difference between revisions of "Netwerkschijf"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([Netwerkschijf op Linux][Network disk on Linux])
([Aanvullende informatie][Additional remarks])
Line 106: Line 106:
 
[nl]
 
[nl]
 
* In het algemeen is voor een verbinding met een netwerkschijf een servernaam en sharenaam nodig.
 
* In het algemeen is voor een verbinding met een netwerkschijf een servernaam en sharenaam nodig.
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk (d.w.z. vanaf IP adressen in de reeks 131.174.0.0/16).  Van buiten de RU is een [[Vpn]] tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
+
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk, bedraad of draadloos. Van buiten de RU is een [[Vpn]] tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 
* Een aantal netwerkschijven of -shares zijn beschikbaar voor science gebruikers:
 
* Een aantal netwerkschijven of -shares zijn beschikbaar voor science gebruikers:
** De eigen science home directory: de server- en sharenaam zijn te vinden op [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] achter 'Eigen schijf op'.  De servernaam is 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' of 'pluri.science.ru.nl'.  De sharenaam is in elk geval hetzelfde als de science loginnaam.
+
** De U-schijf: de eigen science home directory: de server- en sharenaam zijn te vinden op [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] achter 'Eigen schijf op'.  De servernaam is 'bundle.science.ru.nl' of 'pile.science.ru.nl'.  De sharenaam is in elk geval hetzelfde als de science loginnaam.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 
** De [[T-schijf]] met cursus-software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** De [[T-schijf]] met cursus-software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** De [[install share|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 
** De [[install share|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
* De meeste [[printers_en_printen|printers]] kunnen ook op deze manier aangekoppeld worden - server: printer-srv.science.ru.nl, share: de naam van de printer.
+
* De meeste [[printers_en_printen|printers]] kunnen ook op deze manier aangekoppeld worden - server: printto.science.ru.nl, share: de naam van de printer.
** Voorbeeld onder Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
+
** Voorbeeld onder Windows: '\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002'
** Voorbeeld op een Mac met MacOS 10.6: 'smb://username:password@printer-srv.science.ru.nl/gray' (zie [[printers en printen]] voor nadere details over authenticatie en het koppelen van printers via smb).
+
** Voorbeeld op een Mac met MacOS 10.6: 'smb://username:password@printsmb.science.ru.nl/pr-hg-00-002' (zie [[printers en printen]] voor nadere details over authenticatie en het koppelen van printers via smb).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
* In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 
* In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
* Most network disks are available directly from within the Radboud University network (i.e. from IP addresses in the range 131.174.0.0/16). From outside the RU use a [[Vpn]] tunnel to connect to a network disk.
+
* Most network disks are available directly from within the Radboud University network. From outside the RU use a [[Vpn]] tunnel to connect to a network disk.
 
* A number of network disks or shares are available for science users:
 
* A number of network disks or shares are available for science users:
** Your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after 'Home disk at'. The server name is one of 'bundle.science.ru.nl', 'pile.science.ru.nl' or 'pluri.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
+
** YThe U-disk: your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after 'Home disk at'. The server name is one of 'bundle.science.ru.nl' or 'pile.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, readily executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
+
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, directly executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 
** The [[T-schijf|T-disk]] with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** The [[T-schijf|T-disk]] with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 
** The [[install share]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 
** The [[install share]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
* Most [[printers_en_printen|printers]] are also connected via this mechanism - server: printer-srv.science.ru.nl, share: the name of the printer.
+
* Most [[printers_en_printen|printers]] are also connected via this mechanism - server: printto.science.ru.nl, share: the name of the printer.
** Example for Windows: '\\printer-srv.science.ru.nl\gray'
+
** Example for Windows: '\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002'
** Example for a Mac running MacOS 10.6: 'smb://printer-srv.science.ru.nl/gray' (see [[printers en printen|printers and printing]] for more details about authentication and enabling the possibility to connect printers using smb).
+
** Example for a Mac running MacOS 10.6: 'smb://printsmb.science.ru.nl/pr-hg-00-002' (see [[printers en printen|printers and printing]] for more details about authentication and enabling the possibility to connect printers using smb).
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]

Revision as of 17:02, 23 May 2014

Network disk on Windows

To map a network share:

 • Right click on 'Start' and choose 'Windows Explorer'.
  • Windows 7: Select 'My Computer' and click 'Map network drive...' on the menu bar.
  • Windows XP: Under 'Tools' click 'Map Network Drive...'.
 • Choose a free 'Drive' letter (e.g. the one suggested by Windows).
 • Enter as 'Folder:' a path name of the form \\servername\sharename and click 'Finish'.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as '\\software-srv.science.ru.nl\software'.

On a PC or laptop not maintained by C&CZ it is convenient to use the same login name on the PC as the science login name, because Windows will try to use the local login name to make the connection. In other cases one should select 'Connect using a different user name'.

Network disk on a Mac

To connect to a network share on a Mac:

 • Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
 • Under the 'Go' menu choose 'Connect to Server...' (or type Command-K).
 • Specify the share name as smb://servername/sharename and click 'Connect'.
 • Use a valid science login name and password to authenticate.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as 'smb://software-srv.science.ru.nl/software'.

Network disk on C&CZ-managed Linux

The diskruimte pagina gives the details about the network discs, that are automatically available. They can be found in /home for the home directories, /vol for the data volumes and /www for the website files.

Network disk on privately managed Linux

To connect to a network on Linux (it works for xubuntu 10.4):

 • Install smbclient and cifs-utils. sudo apt-get install smbclient cifs-utils
 • Create a file /etc/samba/user with the context
 username=USER
 password=PASSWORD

Here USER is your science username and PASSWORD is your science password. Secure this file with chmod 400 /etc/samba/user.

 • Create the map /media/USER.
 • Now put at the end of /etc/fstab the following code
 //pile.science.ru.nl/USER /media/USER cifs credentials=/etc/samba/user,noexec,users,uid=1000,gid=100 0 0

Again USER is your science user name

 • sudo mount /media/USER or reboot your linux.

Additional remarks

 • In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 • Most network disks are available directly from within the Radboud University network. From outside the RU use a Vpn tunnel to connect to a network disk.
 • A number of network disks or shares are available for science users:
  • YThe U-disk: your science home directory - the server and share name can be found on dhz.science.ru.nl after 'Home disk at'. The server name is one of 'bundle.science.ru.nl' or 'pile.science.ru.nl'. The share name is always the same as your science login name.
  • The S-disk with a lot of standard, directly executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
  • The T-disk with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
  • The install share with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 • Most printers are also connected via this mechanism - server: printto.science.ru.nl, share: the name of the printer.
  • Example for Windows: '\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002'
  • Example for a Mac running MacOS 10.6: 'smb://printsmb.science.ru.nl/pr-hg-00-002' (see printers and printing for more details about authentication and enabling the possibility to connect printers using smb).