Netwerkbeheer

From Cncz
Revision as of 16:34, 23 November 2021 by Bram (talk | contribs) (→‎[Wie zijn zij?][Who are they?])
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Netwerkbeheer

Netwerkbeheer is te vinden in kamer HG03.055 in het Huygensgebouw.

Wie zijn zij?

Bert Witte
John Peters
Peter van Campen

Wat doen zij?

C&CZ Netwerkbeheer zorgt o.a. voor:

  • Technisch beheer van het facultaire datanetwerk; zowel (bedrade als draadloze) aansluitingen als onderhoud en uitbreidingen.
  • Beheer van de routers, die het ethernet opsplitsen in kleinere subnetten.
  • Opheffen van storingen aan het netwerk. Hiervoor kan men ook telefoon 56666 of 53737 bellen.
  • Administratie van de netwerken.
  • Ontwerpen en uitwerken van zowel bedrade als draadloze netwerk oplossingen.
  • Voorlichting over (data) communicatie voorzieningen in het algemeen.