Difference between revisions of "Netwerk ntp"

From Cncz
Jump to: navigation, search
 
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
De systeemklokken op de door C&CZ beheerde Solaris/Linux machines worden up to date gehouden via het zogenaamde Network Time Protocol (ntp). Elke machine controleert eens in de zoveel tijd zijn eigen systeemklok aan de hand van enkele andere aangewezen machines in het netwerk en stelt hem zo nodig bij. Als het verschil van de ''eigen'' tijd vergeleken met de door vergelijking met andere servers verkregen richttijd groter is dan een halve seconde, dan wordt de systeemtijd gewoon bijgesteld. Is het verschil kleiner, dan wordt de systeemklok een beetje vertraagd of versneld, om te verhinderen dat de klok vaak verspringt. Omdat alle systemen die mee doen hun klokken uiteindelijk op dezelfde ntp servers afstemmen, lopen als alles goed gaat hun klokken gelijk.
+
De systeemklokken op de door C&CZ beheerde Linux machines worden up to date gehouden via het zogenaamde Network Time Protocol (ntp). Elke machine controleert eens in de zoveel tijd zijn eigen systeemklok aan de hand van enkele andere aangewezen machines in het netwerk en stelt hem zo nodig bij. Als het verschil van de ''eigen'' tijd vergeleken met de door vergelijking met andere servers verkregen richttijd groter is dan een halve seconde, dan wordt de systeemtijd gewoon bijgesteld. Is het verschil kleiner, dan wordt de systeemklok een beetje vertraagd of versneld, om te verhinderen dat de klok vaak verspringt. Omdat alle systemen die mee doen hun klokken uiteindelijk op dezelfde ntp servers afstemmen, lopen als alles goed gaat hun klokken gelijk. De lokale servers zijn ntp1.science.ru.nl en ntp2.science.ru.nl.
  
Twee van de servers die gebruikt worden halen hun tijd op van externe ''stratum 1'' servers, nl van:
+
Deze halen hun tijd op van externe ''stratum 1'' servers, nl van:
  
* chime1.surfnet.nl
 
* chime2.surfnet.nl
 
 
* ntp0.nl.uu.net
 
* ntp0.nl.uu.net
 
* ntp1.nl.uu.net
 
* ntp1.nl.uu.net
Line 20: Line 18:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The system clocks on C&CZ managed Solaris/Linux machines are being kept up to date by using the Network Time Protocol (ntp). Each machine checks at regular intervals its system clock with several designated machines on the network and adjusts their system clock when needed. Whenever the difference between the local system clock compared to the system clock of other servers gets bigger than half a second the clock will be adjusted. If the difference is smaller, the system clock will be adjusted in small steps by slowing down or accelerating a little, to avoid multiple large time adjustments. Because all systems adjust their system clock to the same ntp servers, all system clocks will eventually become synchronized.
+
The system clocks on C&CZ managed Linux machines are being kept up to date by using the Network Time Protocol (ntp). Each machine checks at regular intervals its system clock with several designated machines on the network and adjusts their system clock when needed. Whenever the difference between the local system clock compared to the system clock of other servers gets bigger than half a second the clock will be adjusted. If the difference is smaller, the system clock will be adjusted in small steps by slowing down or accelerating a little, to avoid multiple large time adjustments. Because all systems adjust their system clock to the same ntp servers, all system clocks will eventually become synchronized. The local servers are ntp1.science.ru.nl and ntp2.science.ru.nl.
  
Two of these ntp servers sychronize their system clock with external ''stratum 1'' servers:
+
These two servers sychronize their system clock with external ''stratum 1'' servers:
  
* chime1.surfnet.nl
 
* chime2.surfnet.nl
 
 
* ntp0.nl.uu.net
 
* ntp0.nl.uu.net
 
* ntp1.nl.uu.net
 
* ntp1.nl.uu.net

Latest revision as of 17:50, 13 January 2016

Network time (ntp)

The system clocks on C&CZ managed Linux machines are being kept up to date by using the Network Time Protocol (ntp). Each machine checks at regular intervals its system clock with several designated machines on the network and adjusts their system clock when needed. Whenever the difference between the local system clock compared to the system clock of other servers gets bigger than half a second the clock will be adjusted. If the difference is smaller, the system clock will be adjusted in small steps by slowing down or accelerating a little, to avoid multiple large time adjustments. Because all systems adjust their system clock to the same ntp servers, all system clocks will eventually become synchronized. The local servers are ntp1.science.ru.nl and ntp2.science.ru.nl.

These two servers sychronize their system clock with external stratum 1 servers:

  • ntp0.nl.uu.net
  • ntp1.nl.uu.net

One of these ntp servers, the ntp1.science.ru.nl, is available for synchronizing the system clock of your machine.

External information: