Difference between revisions of "Netwerk draadloos"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 27: Line 27:
 
** Ofwel Microsoft Windows XP met Service Pack 2 (SP2). Hiervoor is een [[netwerk_draadloos_handleiding|'''uitgebreide installatiehandleiding''']] geschreven.
 
** Ofwel Microsoft Windows XP met Service Pack 2 (SP2). Hiervoor is een [[netwerk_draadloos_handleiding|'''uitgebreide installatiehandleiding''']] geschreven.
 
** Ofwel Microsoft Windows Mobile 5 of 6. Hiervoor is een eenvoudige [[netwerk_draadloos_WM6handleiding|'''installatiehandleiding''']] beschikbaar.
 
** Ofwel Microsoft Windows Mobile 5 of 6. Hiervoor is een eenvoudige [[netwerk_draadloos_WM6handleiding|'''installatiehandleiding''']] beschikbaar.
** Ofwel Microsoft Windows Vista. Klik "Start configuratiescherm/netwerk". Kies "Verbinding of netwerk instellen". Kies handmatig netwerk instellen. Kies dan achtereenvolgens voor Science (met 1 hoofdletter!), WPA Enterprise en TKIP. Kies daarna "Verbindingsinstellingen wijzigen" en klik in het tab-blad "Beveiliging" op "Beveiligde EAP" en "Instellingen...". In het venster "Beveiligde EAP-eigenschappen" moet men dan aanvinken "Servercertificaat valideren" en bij "Certificate Authority" moet aangevinkt worden: "GTE CyberTrust Global Root". Kies als verificatiemethode "Beveiligd wachtwoord (EAP-MSCHAP v2) en hiervan bij "Configureren" uitvinken "Automatisch mijn Windows-aanmeldingsnaam en -wachtwoord gebruiken (en domein indien nodig)". Als men wil voorkomen dat verbinding gemaakt wordt met bewaarde onthouden gebruikersgegevens, moet men uitvinken "Gebruikersgegevens in cache opslaan voor volgende verbindingen met dit netwerk". Zie voorlopig evt. de [http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0406.mspx Cable Guy]). Er volgt binnenkort een gedetailleerde handleiding, zie tot die tijd indien nodig de hierboven genoemde handleiding voor XP. Als men er niet uitkomt, kan men het beste even met de laptop bij C&CZ langs komen.  
+
** Ofwel Microsoft Windows Vista. Klik "Start configuratiescherm/netwerk". Kies "Verbinding of netwerk instellen". Kies handmatig netwerk instellen. Kies dan achtereenvolgens voor Science (met 1 hoofdletter!), WPA Enterprise en TKIP. Kies daarna "Verbindingsinstellingen wijzigen" en klik in het tab-blad "Beveiliging" op "Beveiligde EAP" en "Instellingen...". In het venster "Beveiligde EAP-eigenschappen" moet men dan aanvinken "Servercertificaat valideren" en bij "Certificate Authority" moet aangevinkt worden: "AddTrustExternalCAroot". Kies als verificatiemethode "Beveiligd wachtwoord (EAP-MSCHAP v2) en hiervan bij "Configureren" uitvinken "Automatisch mijn Windows-aanmeldingsnaam en -wachtwoord gebruiken (en domein indien nodig)". Als men wil voorkomen dat verbinding gemaakt wordt met bewaarde onthouden gebruikersgegevens, moet men uitvinken "Gebruikersgegevens in cache opslaan voor volgende verbindingen met dit netwerk". Zie voorlopig evt. de [http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0406.mspx Cable Guy]). Er volgt binnenkort een gedetailleerde handleiding, zie tot die tijd indien nodig de hierboven genoemde handleiding voor XP. Als men er niet uitkomt, kan men het beste even met de laptop bij C&CZ langs komen.  
 
** Ofwel een ander bedrijfssysteem met WPA (WPA-Enterprise) ondersteuning.
 
** Ofwel een ander bedrijfssysteem met WPA (WPA-Enterprise) ondersteuning.
 
*** Voor oudere versies van Windows XP of voor Windows 2000, zie de Microsoft website, bv: [http://support.microsoft.com/?kbid=815485 Overzicht van de WPA Wireless Security Update in Windows XP] en/of [http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/wifitrbl.mspx Troubleshooting Windows XP IEEE 802.11 Wireless Access].
 
*** Voor oudere versies van Windows XP of voor Windows 2000, zie de Microsoft website, bv: [http://support.microsoft.com/?kbid=815485 Overzicht van de WPA Wireless Security Update in Windows XP] en/of [http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/wifitrbl.mspx Troubleshooting Windows XP IEEE 802.11 Wireless Access].
Line 42: Line 42:
 
** Either Microsoft Windows XP with Service Pack 2 (SP2). See the extensive [[netwerk_draadloos_handleiding|'''installation manual''']].
 
** Either Microsoft Windows XP with Service Pack 2 (SP2). See the extensive [[netwerk_draadloos_handleiding|'''installation manual''']].
 
** Or Microsoft Windows Mobile 5 or 6. We have a simple [[netwerk_draadloos_WM6handleiding|'''installation manual''']] available.
 
** Or Microsoft Windows Mobile 5 or 6. We have a simple [[netwerk_draadloos_WM6handleiding|'''installation manual''']] available.
** Or Microsoft Windows Vista. Click "Start->Settings->Control Panel->Network". Choose "Setup connection or network". Choose "Setup manually". Choose then "Science" (with 1 capital!), WPA Enterprise and TKIP. Next choose "Change connection settings" and click in the tab "Security" on "Protected EAP" and "Settings...". In the window "Protected EAP properties" one has to check "Validate server certificate" and for "Certificate Authority" check the box: "GTE CyberTrust Global Root". Choose the verification method "Protected password (EAP-MSCHAP v2) and withing this in "Configure" uncheck "Automatically use my Windows-logonname and -password (and domain if necessary)". If one doesn't want to make a connection with previously entered account information, one can uncheck "Cache user information for subsequent connections to this network".  In the meantime see if necessary the [http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0406.mspx Cable Guy]). In the near future, we will provide a detailed installation manual, until then one can use, if needed, the manual as mentioned above. If this is too difficult, don't hesitate to stop by C&CZ with your laptop.  
+
** Or Microsoft Windows Vista. Click "Start->Settings->Control Panel->Network". Choose "Setup connection or network". Choose "Setup manually". Choose then "Science" (with 1 capital!), WPA Enterprise and TKIP. Next choose "Change connection settings" and click in the tab "Security" on "Protected EAP" and "Settings...". In the window "Protected EAP properties" one has to check "Validate server certificate" and for "Certificate Authority" check the box: "AddTrustExternalCAroot". Choose the verification method "Protected password (EAP-MSCHAP v2) and withing this in "Configure" uncheck "Automatically use my Windows-logonname and -password (and domain if necessary)". If one doesn't want to make a connection with previously entered account information, one can uncheck "Cache user information for subsequent connections to this network".  In the meantime see if necessary the [http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0406.mspx Cable Guy]). In the near future, we will provide a detailed installation manual, until then one can use, if needed, the manual as mentioned above. If this is too difficult, don't hesitate to stop by C&CZ with your laptop.  
 
** Or any other operating system with WPA (WPA-Enterprise) support
 
** Or any other operating system with WPA (WPA-Enterprise) support
 
*** For older versions of Windows XP or for Windows 2000, see the Microsoft website, e.g.: [http://support.microsoft.com/?kbid=815485 Overview of the WPA Wireless Security Update in Windows XP] and/or [http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/wifitrbl.mspx Troubleshooting Windows XP IEEE 802.11 Wireless Access]
 
*** For older versions of Windows XP or for Windows 2000, see the Microsoft website, e.g.: [http://support.microsoft.com/?kbid=815485 Overview of the WPA Wireless Security Update in Windows XP] and/or [http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/wifitrbl.mspx Troubleshooting Windows XP IEEE 802.11 Wireless Access]

Revision as of 12:19, 15 September 2010

Wireless network Faculty of Science

Within the Science Faculty a secure wireless 54 Mbit/s wi-fi WPA network is available at almost every place in the Huygens building since July 2005. The network advertises itself with the name (SSID) "Science"". It can only be used by people with a Science-login. Since fall 2006 the university RU-wlan is available in the Huygens building for all students and personnel of the RU. Since the update of ru-wlan of September 2007 the Science network only has an advantage for Science-logins without an RU-account.

What you need

To access this "Science"-network, you need:

 • Hardware
  Wi-Fi hardware that supports WPA (more exactly WPA Enterprise with PEAP/MS-CHAP v2). Almost all laptops have this built-in since a few years. All Intel Centrino laptops should be fine. N.B.: There is a security vulnerability in the Intel Centrino Windows-drivers, see Intel support for more information and updates. If one wants to use the Intel PROSet/Wireless software instead of the Windows software, the update above could be necessary.
  Laptops from 2003 or later should be fine too, but often you need a driver-update (see the manufacturers web-site). When the built-in hardware doesn't support WPA, one can buy for about EUR 30,- a PCMCIA-card or USB-stick that does. See if needed wi-fi.org for "certified" hardware. C&CZ has tested two low-cost certified PCMCIA-cards, Linksys WPC54G-EU and D-Link DWL-G650+. Older 11 Mbit/s 802.11b hardware as well as newer 54 Mbit/s 802.11g hardware can be used, as long as WPA is supported.

 • Certificate
  To install the missing certificate, you sometimes need to download this certificate and install it on your device. The certificate can be found at: AddTrustExternalCAroot.CER.

 • Software
  • Either Microsoft Windows XP with Service Pack 2 (SP2). See the extensive installation manual.
  • Or Microsoft Windows Mobile 5 or 6. We have a simple installation manual available.
  • Or Microsoft Windows Vista. Click "Start->Settings->Control Panel->Network". Choose "Setup connection or network". Choose "Setup manually". Choose then "Science" (with 1 capital!), WPA Enterprise and TKIP. Next choose "Change connection settings" and click in the tab "Security" on "Protected EAP" and "Settings...". In the window "Protected EAP properties" one has to check "Validate server certificate" and for "Certificate Authority" check the box: "AddTrustExternalCAroot". Choose the verification method "Protected password (EAP-MSCHAP v2) and withing this in "Configure" uncheck "Automatically use my Windows-logonname and -password (and domain if necessary)". If one doesn't want to make a connection with previously entered account information, one can uncheck "Cache user information for subsequent connections to this network". In the meantime see if necessary the Cable Guy). In the near future, we will provide a detailed installation manual, until then one can use, if needed, the manual as mentioned above. If this is too difficult, don't hesitate to stop by C&CZ with your laptop.
  • Or any other operating system with WPA (WPA-Enterprise) support

 • Username and password
  Before any Internet-traffic is possible, the combination of a loginname and password is checked through the 802.1x mechanism. One should prevent giving the loginname/password combination to a rogue (non-C&CZ) access-point, by checking the server-certificate. All traffic is encrypted with constantly changing keys, which makes eavesdropping impossible.
  • For the "Science" network a C&CZ (science) username and password. Every employee and student of the Faculty of Science has (a right to) that.
  • (For the RU-wlan) a RU-password for every RU-employee and student.
  • Or a username/password of an institution that takes part in EduRoam. Remark: Outgoing wireless connections from the Science buildings to institutes that participate in EduRoam will be available from Q1 2010, after the access points in these buildings have been replaced.

RU-wlan for iPhone

This procedure is untested. Use at your own risc!

Currently only in dutch.

Background and future

 • At the end of 2004, it was decided that we wanted blanket wireless coverage in Huygens-building phase I. Later it was decided that the RU would supply wireless coverage everywhere on campus.
 • After meetings with the UCI, Vosko and Cisco we chose the Cisco 1130AG as wireless access point. After a site survey by Vosko, 54 of these access points were placed in Huygens-building phase I. To manage these access-points (IOS-version, configurations), we bought a CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine, and later added AirMagnet laptop for security and troubleshooting.
 • We had a lot of trouble with the initial configuration, due to our wish to use our existing FreeRadius radius server, which was not supported by our suppliers, our wish to spread the users in different VLANs (subnets) and the wish to make a safe WPA network, for which the users of MS-Windows XP2 SP2 wouldn't have to install extra software and the users wouldn't give their passwords to wrong servers (without correct certificate).
 • In the first few weeks of september 2005 50 different users logged in to the wireless network, the largest groups were Organic Chemistry, that switched over from "their own" wireless network and students Computer Science.
 • During 2006 the wireless network was extended to the Huygens building phase II and NanoLab.
 • After that, the network has been expanded to HFML, Botanic Greenhouse, WortelLab, ITS and Linnaeus building.
 • In the near future, wireless connectivity will be available in (probably) Mercator III (A2-wing after renovation) and several locations outside (lawn, terrace, ....).
 • The next generation wireless network will probably be discussed from 2009/2010: faster with 802.11n (200+ Mbit/s) and even more secure with WPA2 (better hardware encryption).
 • As soon as we switch to VoIP (Voice Over IP, IP-Telephony) for our telephone system, we will look into VoWLAN (Voice over WLAN) as wireless speech solution.