Difference between revisions of "Netwerk draadloos"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([nl]Draadloos netwerk[/nl][en]Wireless network[/en])
m ([nl]Draadloos netwerk[/nl][en]Wireless network[/en])
 
(24 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
Het [http://www.ru.nl/draadloos draadloze netwerk] dat geadviseerd wordt is [http://www.eduroam.org/ eduroam]. Authenticatie kan op de volgende manieren:
+
Het [http://www.ru.nl/ict/studenten/eduroam/ draadloze netwerk] dat geadviseerd wordt is [http://www.eduroam.org/ eduroam]. Authenticatie kan op de volgende manieren:
* U-nummer@ru.nl en RU-wachtwoord (voor medewerkers)
+
* U-nummer@ru.nl en RU-wachtwoord (voor medewerkers)
* S-nummer@ru.nl en RU-wachtwoord (voor studenten)
+
* S-nummer@ru.nl en RU-wachtwoord (voor studenten)
* science-loginnaam@science.ru.nl en Science-wachtwoord
+
* Science-loginnaam@science.ru.nl en Science-wachtwoord
  
Naast eduroam is ook het draadloze netwerk [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/gasten/guestaccounts/guest-accounts ru-guest] beschikbaar voor gasten (ook wel genoemd Wireless Guest Accounts of WGA). Medewerkers van O&O afdelingen binnen FNWI kunnen ru-guest accounts aanvragen bij [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Werkplekondersteuning C&CZ-Werkplekondersteuning], tel. 20000.
+
Medewerkers van O&O afdelingen binnen FNWI kunnen [https://eva.eduroam.nl/inloggen Eduroam Visitor Access accounts], die gasten toegang geven tot een apart deel van het draadloze netwerk, aanvragen bij [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Werkplekondersteuning C&CZ-Werkplekondersteuning], tel. 20000.
 +
Elke RU-medewerker kan een gast ook toegang voor de rest van de dag geven, door de gast een dagcode (sleutelwoord) te geven. Die code is te vinden op [https://portal.ru.nl de RU portal]. Voor meer info zie de [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/wifi/wifi-gasten/ ISC website].
 +
Gasten kunnen zich hiervoor ook melden bij de Library of Science.
  
Meer informatie over draadloos bij de RU is te vinden op de [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/studenten/wireless-wifi webpagina van het ISC].
+
Meer informatie over draadloos bij de RU is te vinden op de [http://www.radboudnet.nl/ictservicecentrum/codes/dagcode-eduroam/ webpagina van het ISC].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The [http://www.ru.nl/draadloos wireless network] that we advise to use, is [http://www.eduroam.org/ eduroam].
+
The [http://www.ru.nl/ict-uk/students/wifi/ wireless network] that we advise to use, is [http://www.eduroam.org/ eduroam].
 
Authentication is done in one of the following ways:
 
Authentication is done in one of the following ways:
* U-number@ru.nl and RU password (for employees)
+
* U-number@ru.nl and RU password (for employees)
* S-number@ru.nl and RU password (for students)
+
* S-number@ru.nl and RU password (for students)
* science-loginname@science.ru.nl and Science-password
+
* Science-loginname@science.ru.nl and Science password
  
Besides eduroam, also the wireless network [https://www.ru.nl/ictservicecentrum/gasten/guestaccounts/guest-accounts-0 ru-guest] is available for guests (also known as Wireless Guest Accounts or WGA). Employees of Science-departments can apply for ru-guest accounts to [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Werkplekondersteuning?setlang=en C&CZ-Operations], tel. 20000.
+
Employees of Science-departments can request [https://eva.eduroam.nl/inloggen Eduroam Visitor Access accounts], that give visitors access to a separate part of the wireless network. through [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Werkplekondersteuning?setlang=en C&CZ-Operations], tel. 20000.
 +
Every employee of Radboud University can provide a guest with access for the rest of the day, by providing the guest a day code (keyword). That code can be found on the [https://portal.ru.nl the RU portal]. For more information, see the [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/wifi/wifi-visitors/ ISC website].
 +
Guests can also get access through the Library of Science.
  
Detailed info on wireless networks at the RU can be found at the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/studenten/wireless-wifi web pages of ISC (Dutch only)].
+
Detailed info on wireless networks at the RU can be found at the [https://www.ru.nl/ict-uk/students/wifi/ web pages of the ISC].
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Netwerk]]
 
[[Category:Netwerk]]

Latest revision as of 15:45, 25 October 2019

Wireless network

The wireless network that we advise to use, is eduroam. Authentication is done in one of the following ways:

  • U-number@ru.nl and RU password (for employees)
  • S-number@ru.nl and RU password (for students)
  • Science-loginname@science.ru.nl and Science password

Employees of Science-departments can request Eduroam Visitor Access accounts, that give visitors access to a separate part of the wireless network. through C&CZ-Operations, tel. 20000. Every employee of Radboud University can provide a guest with access for the rest of the day, by providing the guest a day code (keyword). That code can be found on the the RU portal. For more information, see the ISC website. Guests can also get access through the Library of Science.

Detailed info on wireless networks at the RU can be found at the web pages of the ISC.