Difference between revisions of "Microsoft windows"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 25: Line 25:
  
 
[nl]
 
[nl]
* Software voor de RU Concern systemen ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
+
Zie [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Software de Software pagina].
* Allerlei RU licentiesoftware is bij [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. Afdelingen kunnen deze software via 'Inkoop' van de afdeling [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ] bestellen. Voor enkele RU-software pakketten worden uitzonderingen vermeld op de [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software pagina].
 
* [http://blog.science.ru.nl/cncz/index.php?s=dale van Dale] woordenboeken.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software voor de PC) met ingebouwde SSH functionaliteit.
 
* Voor [[SSH|SSH]] (Secure shell software) is tegenwoordig een gratis alternatief.
 
* Allerlei software pakketten kan men vinden op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. Op een Windows PC, kan de schijf-verbinding gemaakt worden via de service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder <b>/vol/install/science</b>.
 
* [[ChemBioOffice]] moet men zelf downloaden vanaf de site van de leverancier.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Software for the RU Concern systems ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
+
See [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Software the Software page].
* Most RU licensed software can be ordered from [http://www.surfspot.nl/ Surfspot]. You need to login with your personnel- or student-number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password]. Departments can order these software packages via the Purchase Department of [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ]. For a few RU-software packages exceptions are noted on the [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software page].
 
* [[van Dale]] dictionaries.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software for PC) with builtin SSH functionality.
 
* For [[SSH|SSH]] (Secure shell software) nowadays there is a free alternative.
 
* A lot of software packages is also available via the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network drive. On a Windows PC the network drive connection can be made using the service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  On a Mac press command-K in the Finder and use the path <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at <b>/vol/install/science</b>.
 
* [[ChemBioOffice]] must be downloaded from the site of the supplier.
 
 
[/en]
 
[/en]
  

Revision as of 17:55, 16 August 2012

Windows software

Direct from network drive

When you are using a 'C&CZ Managed PC' with Windows-XP like the PC's in the computer labs, then a lot of software is already installed. If something seems to be missing, please notify C&CZ. On other Windows-XP PC's some of the software packages installed on the S-disc can be used instantly.

 • Maple (Computer algebra package)
 • Mathematica (interactive system for mathematical calculations from Wolfram Research).
 • Matlab (`Matrix laboratory' for interactive scientific calculations).
 • R, statistical computing.
 • FoxIt PDF Reader (Software alternative for viewing and printing PDF files)

To install yourself

See the Software page.

Borrow

Employees and students can borrow, depending on license agreements, the software mentioned below at C&CZ, room HG03.055. Often older versions are still available.

 • Adobe Creative Suite For use on campus and for home use by employees.
  • Adobe CS5.5 Web/Design Premium NL/UK
 • Microsoft Windows Upgrade !!! For use on PC's owned by the Faculty of Science !!! Not for privately owned computers !!! Also older versions available. Een Nederlandstalige Learning Guide met hulp voor het gebruik van Windows is vanaf de campus te raadplegen.
  • MS Windows 7 NL/UK 32/64
  • MS Windows Vista Enterprise Upgrade NL/UK 32/64
  • MS Windows XP Professional Upgrade with Service Pack 2 UK. Incl. 2 CD-ROMs Multilingual User Interface.
 • Microsoft Office !!! For use on PC's owned by the Faculty of Science !!! Not for privately owned computers !!! Also older versions available. Een Nederlandstalige Learning Guide met hulp voor alle onderdelen van Office2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) is vanaf de campus te raadplegen.
  • MS Office Professional Plus 2010 voor Windows XP/Vista/7 NL/UK 32/64. There are also NL Language Packs for the UK versions.
  • MS Office Enterprise 2007 for Windows XP UK/NL. Also Visio and Project are available
  • MS Office 2003 Professional for Windows2000 & XP UK/NL
  • MS Office Proofing Tools 2003, voor MS Office Professional 2003, Multi
 • Other Office-suites, wordprocessors and the like
 • Anti-virus software:
 • Maple (Computer algebra pakket)
 • Mathematica interactief systeem voor mathematische berekeningen van Wolfram Research. Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 • Matlab (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen). Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.