Difference between revisions of "Microsoft windows"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(54 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [nl]Windows software[/nl][en]Windows software[/en] ==
+
== [Windows software voor medewerkers en studenten van FNWI][Windows software for employees and students of the Faculty of Science] ==
  
=== [nl]Direct bruikbaar vanaf een netwerkschijf[/nl][en]Direct from network drive[/en] ===
+
=== [Om zelf te installeren op een zelfbeheerde Windows PC][To install on your own Windows PC] ===
  
[nl]
+
* [[Install_share|Install-share]]: [nl]een netwerkschijf met installeerbare software.[/nl][en]a network drive with installable software.[/en]
Wanneer men beschikt over een zogenaamde [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek]] met Windows-XP als in de PC terminalkamers, dan is allerlei software geïnstalleerd. Indien men wat mist, kan men zich tot C&CZ wenden. Op andere Windows-XP PC's kan men enkele software-pakketten direct gebruiken vanaf de [[S-schijf_|S-schijf]].
+
* [nl]Het[/nl][en]The[/en] [http://www.ru.nl/isc ISC] [nl]heeft een [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/software/
 
+
pagina over software] en houdt een [https://gosoftware.hosting.ru.nl/ lijst van RU-softwarelicenties] bij.[/nl][en]has a [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/software/
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra pakket)  
+
page on software] and maintains a [https://gosoftware.hosting.ru.nl/ list] of RU licensed software.[/en]
* [[mathematica_|Mathematica]] (interactief systeem voor mathematische berekeningen van [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]).  
+
* Surfspot.nl: [nl]Allerlei licentie software (die ook thuis gebruik mag worden) is bij[/nl] [en]All kinds of licensed software (which can also be used at home) can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. Afdelingen kunnen deze software via [http://www.ru.nl/inkoop/ Inkoop] bestellen.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord]. Departments can order these software packages via the [http://www.ru.nl/purchasing Purchase Department].[/en][nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/isc/ ISC] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten].[/en]
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen).
+
**[nl]De upgrade van Windows 10 naar de Education versie met o.a. BitLocker versleuteling is erg aan te raden.[/nl][en]The upgrade of Windows 10 to the Educational version with e.g. BitLocker encryption is recommended.[/en]
* [http://www.r-project.org/ R], statistiek.
+
* [nl] [[ChemBioOffice]] moet men direct installeren vanaf de site van de leverancier.[/nl][en]The [[ChemBioOffice]] software must be installed directly from the site of the supplier.[/en]
* [[FoxIt PDF Reader]] (Software alternatief voor bekijken en printen van PDF bestanden)
+
* C&CZ [nl]leent aan studenten en medewerkers van de FNWI DVD/CDs uit van allerlei[/nl] [en]lends (to students and staff of the Faculty of Science) DVD/CDs of[/en] [[Microsoft_windows_|Microsoft Windows]], [[Unix_|Unix/Linux]] [nl]of[/nl][en]or[/en] [[Macintosh_|Apple MacOS]] [nl]FNWI- of RU-licentie-software.[/nl][en]software with a RU or FNWI license agreement.[/en]
[/nl]
+
* [nl]Software voor de RU Concern systemen ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], ...).[/nl][en]Software for the RU Concern systems ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], ...).[/en]
[en]
 
When you are using a [[hardware_bwpc_|'C&CZ Managed PC']] with Windows-XP like the PC's in the computer labs, then a lot of software is already installed. If something seems to be missing, please notify C&CZ. On other Windows-XP PC's some of the software packages installed on the [[S-schijf_|S-disc]] can be used instantly.
 
  
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra package)
+
=== [Beschikbare software op door C&CZ beheerde Windows-computers][Software available on C&CZ managed Windows-computers] ===
* [[mathematica_|Mathematica]] (interactive system for mathematical calculations from [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]).
 
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' for interactive scientific calculations).
 
* [http://www.r-project.org/ R], statistical computing.
 
* [[FoxIt PDF Reader]] (Software alternative for viewing and printing PDF files)
 
[/en]
 
 
 
=== [nl]Om zelf te installeren[/nl][en]To install yourself[/en] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
* Software voor de RU Concern systemen ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
+
Het is niet mogelijk om exact aan te geven welke software op een door C&CZ beheerde Windows-computer geïnstalleerd wordt. Dit hangt in sterke mate af van de functie van de PC en de afdeling die eigenaar van de PC is. Licentiesoftware waarvoor geen campuslicentie bestaat is vaak maar op een deel van de PC's geïnstalleerd.
* Allerlei RU licentiesoftware is bij [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. Afdelingen kunnen deze software via 'Inkoop' van de afdeling [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ] bestellen. Voor enkele RU-software pakketten worden uitzonderingen vermeld op de [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software pagina].
 
* [http://blog.science.ru.nl/cncz/index.php?s=dale van Dale] woordenboeken.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software voor de PC) met ingebouwde SSH functionaliteit.  
 
* Voor [[SSH|SSH]] (Secure shell software) is tegenwoordig een gratis alternatief.
 
* Allerlei software pakketten kan men vinden op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. Op een Windows PC, kan de schijf-verbinding gemaakt worden via de service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder <b>/vol/install/science</b>.
 
* [[ChemBioOffice]] moet men zelf downloaden vanaf de site van de leverancier.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Software for the RU Concern systems ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
+
It is not possible to exactly state what software is installed on a C&CZ managed Windows-computer. This greatly depends on the purpose of the PC or the department that owns the PC. Licensed software for which no campus license exists, is often distributed to only a small number of PCs.
* Most RU licensed software can be ordered from [http://www.surfspot.nl/ Surfspot]. You need to login with your personnel- or student-number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password]. Departments can order these software packages via the Purchase Department of [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ]. For a few RU-software packages exceptions are noted on the [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software page].
 
* [[van Dale]] dictionaries.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software for PC) with builtin SSH functionality.
 
* For [[SSH|SSH]] (Secure shell software) nowadays there is a free alternative.
 
* A lot of software packages is also available via the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network drive. On a Windows PC the network drive connection can be made using the service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  On a Mac press command-K in the Finder and use the path <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at <b>/vol/install/science</b>.
 
* [[ChemBioOffice]] must be downloaded from the site of the supplier.
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
[nl]Op de Windows PC's in de [[terminalkamers]] is een [[T-schijf]] van het netwerk aangekoppeld met cursussoftware.[/nl]
 +
[en]On the Windows PC's in the [[terminalkamers|computer labs]] a [[T-schijf|T-disk]] with course software is attached from the network.[/en]
 +
[nl] Hieronder de software pakketten die beschikbaar zijn.[/nl]
 +
[en]Below the software packages that are available.[/en]
 +
 +
<include src="/var/www1/wiki/live/htdocs/cncz/include/software.wiki" nopre wikitext />
  
=== [nl]Te leen[/nl][en]Borrow[/en] ===
 
  
[nl]
 
Op dit moment is bij C&amp;CZ op kamer HG03.055 de volgende PC-software te leen, afhankelijk van licentievoorwaarden, door medewerkers en studenten van de B-faculteit. Vaak zijn ook oudere versies nog beschikbaar.
 
[/nl]
 
[en]
 
Employees and students can borrow, depending on license agreements, the software mentioned below at C&amp;CZ, room HG03.055. Often older versions are still available.
 
[/en]
 
* [http://www.adobe.com/products/creativesuite/ Adobe Creative Suite <nl> Voor gebruik op de campus en voor thuisgebruik door medewerkers. </nl><en>For use on campus and for home use by employees.</en>]
 
** Adobe CS5 Web/Design Premium NL/UK
 
* [http://www.microsoft.com/windows/ Microsoft Windows Upgrade] <nl>!!! Alleen voor gebruik op PC's die eigendom van FNWI zijn !!! Niet voor prive computers !!! </nl><en>!!! For use on PC's owned by the Faculty of Science !!! Not for privately owned computers !!!</en> [Ook oudere versies beschikbaar][Also older versions available]
 
** MS Windows 7 NL/UK 32/64
 
** MS Windows Vista Enterprise Upgrade NL/UK 32/64
 
** MS Windows XP Professional Upgrade with Service Pack 2 UK. Incl. 2 CD-ROMs Multilingual User Interface.
 
* [http://www.microsoft.com/office/ Microsoft Office] <nl>!!! Alleen voor gebruik op PC's die eigendom van FNWI zijn !!! Niet voor prive computers !!! </nl><en>!!! For use on PC's owned by the Faculty of Science !!! Not for privately owned computers !!!</en> [Ook oudere versies beschikbaar][Also older versions available]
 
** MS Office Professional Plus 2010 voor Windows XP/Vista/7 NL/UK 32/64. [Er zijn ook NL Language Packs voor de UK versies.][There are also NL Language Packs for the UK versions].
 
** MS Office Enterprise 2007 for Windows XP UK
 
** MS Office Enterprise 2007 for Windows XP NL
 
** MS Office 2003 Professional for Windows2000 &amp; XP UK
 
** MS Office 2003 Professional voor Windows2000 &amp; XP NL
 
** MS Office Proofing Tools 2003, voor MS Office Professional 2003, Multi
 
* [Andere][Other] Office-suites, [tekstverwerkers en toebehoren][wordprocessors and the like]
 
** TeX Collection August 2010 DVD: [http://www.tug.org/texlive TeX Live] [voor][for] GNU/Linux, Unix [en][and] MS Windows, [http://www.tug.org/protext/ ProTeXt], [http://www.tug.org/mactex/ MacTeX] [en][and] [http://www.ctan.org/ CTAN].
 
** [http://www.endnote.com/ EndNote], versie X4 (1 CD). ''Ook thuis te gebruiken, ook door studenten''.
 
** [http://www.refman.com/ Reference Manager], versie 10. '' Alleen voor gebruik door medewerkers op de campus van de RU''. (1 CD Standalone, 1 CD Network Edition).
 
** [http://www.euroglot.nl/ Euroglot Professional 6.0 Native], [een vertaalprogramma van][translation software by] Linguistic Systems BV. [Installatie Handleiding][Install Manual] [[EuroGlot Professional 6.0 Install]].
 
** [http://www.euroglot.nl/ Euroglot Professional 5.0], [een vertaalprogramma van][translation software by] Linguistic Systems BV. ([Een][A] Souffleur CD [kan bij de UCI servicedesk aangeschaft worden, zie][can be bought at the UCI service desk, see] [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software]).
 
* Anti-virus software:
 
** [http://www.f-secure.com/ F-Secure Client Security]<nl>Op [http://www.radboudnet.nl/ict-beveiliging/ RU ICT-beveiliging] zijn na inloggen  de licentiecodes direct te zien.</nl><en>At [http://www.radboudnet.nl/ict-beveiliging/ RU ICT security] the license codes are immediately available after logging in with U- or S-number.</en>
 
** <nl>'''De McAfee licentie is gestopt per 1 september 2009'''</nl><en>'''The McAfee licence ended on September 1, 2009'''</en>
 
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra pakket)
 
* [[mathematica_|Mathematica]] interactief systeem voor mathematische berekeningen van [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]. Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen). Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 17:15, 30 April 2021

Windows software for employees and students of the Faculty of Science

To install on your own Windows PC

 • Install-share: a network drive with installable software.
 • The ISC has a [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/software/ page on software] and maintains a list of RU licensed software.
  • Surfspot.nl: All kinds of licensed software (which can also be used at home) can be bought at Surfspot when one logs in with employee/student number and RU-wachtwoord. Departments can order these software packages via the Purchase Department. The ISC coordinates most RU-wide software licenses, mainly through SURFdiensten.
   • The upgrade of Windows 10 to the Educational version with e.g. BitLocker encryption is recommended.
  • The ChemBioOffice software must be installed directly from the site of the supplier.
  • C&CZ lends (to students and staff of the Faculty of Science) DVD/CDs of Microsoft Windows, Unix/Linux or Apple MacOS software with a RU or FNWI license agreement.
  • Software for the RU Concern systems (BASS-Finlog, HRM, ...).

  Software available on C&CZ managed Windows-computers

  It is not possible to exactly state what software is installed on a C&CZ managed Windows-computer. This greatly depends on the purpose of the PC or the department that owns the PC. Licensed software for which no campus license exists, is often distributed to only a small number of PCs. On the Windows PC's in the computer labs a T-disk with course software is attached from the network. Below the software packages that are available.

  <include src="/var/www1/wiki/live/htdocs/cncz/include/software.wiki" nopre wikitext />