Difference between revisions of "Microsoft windows"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([nl]Te leen bij C&CZ[/nl][en]To be borrowed from C&CZ[/en])
 
(60 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [nl]Windows software[/nl][en]Windows software[/en] ==
+
== [Windows software voor medewerkers en studenten van FNWI][Windows software for employees and students of the Faculty of Science] ==
  
=== [nl]Direct bruikbaar vanaf een netwerkschijf[/nl][en]Direct from network drive[/en] ===
+
=== [Beschikbare software op door C&CZ beheerde Windows-computers][Software available on C&CZ managed Windows-computers] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Wanneer men beschikt over een zogenaamde [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek]] met Windows-XP als in de PC terminalkamers, dan is allerlei software geïnstalleerd. Indien men wat mist, kan men zich tot C&CZ wenden. Op andere Windows-XP PC's kan men enkele software-pakketten direct gebruiken vanaf de [[S-schijf_|S-schijf]].
+
Het is niet mogelijk om exact aan te geven welke software op een door C&CZ beheerde Windows-computer geïnstalleerd wordt. Dit hangt in sterke mate af van de functie van de PC en de afdeling die eigenaar van de PC is. Licentiesoftware waarvoor geen campuslicentie bestaat is vaak maar op een deel van de PC's geïnstalleerd.
 
 
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra pakket)
 
* [[mathematica_|Mathematica]] (interactief systeem voor mathematische berekeningen van [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]).
 
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen).
 
* [http://www.r-project.org/ R], statistiek.
 
* [[FoxIt PDF Reader]] (Software alternatief voor bekijken en printen van PDF bestanden)
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
When you are using a [[hardware_bwpc_|'C&CZ Managed PC']] with Windows-XP like the PC's in the computer labs, then a lot of software is already installed. If something seems to be missing, please notify C&CZ. On other Windows-XP PC's some of the software packages installed on the [[S-schijf_|S-disc]] can be used instantly.
+
It is not possible to exactly state what software is installed on a C&CZ managed Windows-computer. This greatly depends on the purpose of the PC or the department that owns the PC. Licensed software for which no campus license exists, is often distributed to only a small number of PCs.
 
 
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra package)
 
* [[mathematica_|Mathematica]] (interactive system for mathematical calculations from [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]).
 
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' for interactive scientific calculations).
 
* [http://www.r-project.org/ R], statistical computing.
 
* [[FoxIt PDF Reader]] (Software alternative for viewing and printing PDF files)
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
[nl]Op de Windows PC's in de [[terminalkamers]] is een [[T-schijf]] van het netwerk aangekoppeld met cursussoftware.[/nl]
 +
[en]On the Windows PC's in the [[terminalkamers|computer labs]] a [[T-schijf|T-disk]] with course software is attached from the network.[/en]
 +
[nl] Hieronder de software pakketten die beschikbaar zijn.[/nl]
 +
[en]Below the software packages that are available.[/en]
  
=== [nl]Om zelf te installeren[/nl][en]To install yourself[/en] ===
+
<include src="/var/www1/wiki/live/htdocs/cncz/include/software.wiki" nopre wikitext />
  
[nl]
+
=== [Om zelf te installeren op een zelfbeheerde Windows PC][To install on your own Windows PC] ===
* Software voor de RU Concern systemen ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
 
* Allerlei RU licentiesoftware is bij [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. Afdelingen kunnen deze software via 'Inkoop' van de afdeling [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ] bestellen. Voor enkele RU-software pakketten worden uitzonderingen vermeld op de [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software pagina].
 
* [http://blog.science.ru.nl/cncz/index.php?s=dale van Dale] woordenboeken.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software voor de PC) met ingebouwde SSH functionaliteit.
 
* Voor [[SSH|SSH]] (Secure shell software) is tegenwoordig een gratis alternatief.
 
* Allerlei software pakketten kan men vinden op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. Op een Windows PC, kan de schijf-verbinding gemaakt worden via de service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>. Onder Unix/Linux kan men deze schijf terug vinden onder <b>/vol/install/science</b>.
 
* [[ChemBioOffice]] moet men zelf downloaden vanaf de site van de leverancier.
 
[/nl]
 
[en]
 
* Software for the RU Concern systems ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
 
* Most RU licensed software can be ordered from [http://www.surfspot.nl/ Surfspot]. You need to login with your personnel- or student-number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password]. Departments can order these software packages via the Purchase Department of [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ]. For a few RU-software packages exceptions are noted on the [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software page].
 
* [[van Dale]] dictionaries.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software for PC) with builtin SSH functionality.
 
* For [[SSH|SSH]] (Secure shell software) nowadays there is a free alternative.
 
* A lot of software packages is also available via the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network drive. On a Windows PC the network drive connection can be made using the service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>. On a Unix/Linux machine this drive can be found at <b>/vol/install/science</b>.
 
* [[ChemBioOffice]] must be downloaded from the site of the supplier.
 
[/en]
 
  
=== [nl]Te leen[/nl][en]Borrow[/en] ===
+
* [[Install_share|Install-share]]: [nl]een netwerkschijf met installeerbare software.[/nl][en]a network drive with installable software.[/en]
 
+
* [nl]Het[/nl][en]The[/en] [http://www.ru.nl/isc ISC] [nl]houdt een [https://gosoftware.hosting.ru.nl/ lijst van RU-softwarelicenties] bij.[/nl][en]maintains a [https://gosoftware.hosting.ru.nl/ list] of RU licensed software.[/en]
[nl]
+
* Surfspot.nl: [nl]Allerlei licentie software (die ook thuis gebruik mag worden) is bij[/nl] [en]All kinds of licensed software (which can also be used at home) can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. Afdelingen kunnen deze software via [http://www.ru.nl/inkoop/ Inkoop] bestellen.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord]. Departments can order these software packages via the [http://www.ru.nl/purchasing Purchase Department].[/en][nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/isc/ ISC] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten].[/en]
Op dit moment is bij C&amp;CZ op kamer HG03.055 de volgende PC-software te leen, afhankelijk van licentievoorwaarden, door medewerkers en studenten van de B-faculteit:
+
* F-Secure: [nl]Licentiecodes voor het beveiligingspakket [http://www.f-secure.com F-Secure] zijn te vinden op [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet].[/nl][en]License codes for the [http://www.f-secure.com F-Secure] security software can be found on [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet].[/en]
[/nl]
+
* [nl] [[ChemBioOffice]] moet men direct installeren vanaf de site van de leverancier.[/nl][en]The [[ChemBioOffice]] software must be installed directly from the site of the supplier.[/en]
[en]
+
* C&amp;CZ [nl]leent aan studenten en medewerkers van de FNWI DVD/CDs uit van allerlei[/nl] [en]lends (to students and staff of the FNWI) DVD/CDs of[/en] [[Microsoft_windows_|Microsoft Windows]], [[Unix_|Unix/Linux]] [nl]of[/nl][en]or[/en] [[Macintosh_|Apple MacOS]] [nl]FNWI- of RU-licentie-software.[/nl][en]software with a RU or FNWI license agreement.[/en]
Employees and students can borrow, depending on license agreements, the software mentioned below at C&amp;CZ, room HG03.055.
+
* [nl]Software voor de RU Concern systemen ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], ...).[/nl][en]Software for the RU Concern systems ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], ...).[/en]
[/en]
 
* [http://www.adobe.com/products/creativesuite/ Adobe Creative Suite <nl> Voor gebruik op de campus en voor thuisgebruik door medewerkers. </nl><en>For use on campus and for home use by employees.</en>]
 
** Adobe CS3 Design Premium UK (2 DVDs)
 
** Adobe CS3 Design Premium NL (2 DVDs)
 
* [http://www.microsoft.com/windows/ Microsoft Windows Upgrade <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>]
 
** MS Windows Vista Enterprise Upgrade UK <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows Vista Enterprise Upgrade NL <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows Vista Enterprise Upgrade 64-bit NL [en][and] UK (<nl>Niet aanbevolen door C&amp;CZ, ivm evt. problemen met drivers, printen en installatie van software</nl><en>Not advised by C&amp;CZ due to possible problems with drivers, printing and installation of software</en>)
 
** MS Windows XP Professional Upgrade with Service Pack 2 UK. Incl. 2 CD-ROMs Multilingual User Interface. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional Upgrade met Service Pack 2 NL <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional Upgrade UK. Incl. 2 CD-ROMs Multilingual User Interface. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional Upgrade NL <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Multilingual User Interface, for Windows XP Professional UK, (German, French, Japanese, Chinese, Korean). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional x64 Upgrade (64 bits) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en> (<nl>Niet aanbevolen door CNCZ, ivm evt. problemen met drivers, printen en installatie sommige softwarepakketten</nl><en>Not advised by CNCZ due to problems with drivers, printing and installation of some software packages</en>)
 
** MS Windows 2000 Professional Upgrade [met][with] Service Pack 2 UK. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows 2000 Professional Upgrade [met][with] Service Pack 2 NL. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows98 Upgrade Second Edition UK. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows98 Upgrade Tweede Editie NL. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
* [http://www.microsoft.com/office/ Microsoft Office <nl>voor gebruik op de</nl><en>for use on</en> campus]
 
** MS Office Enterprise 2007 for Windows XP UK (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Enterprise 2007 for Windows XP NL (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2003 Professional for Windows2000 &amp; XP UK (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2003 Professional voor Windows2000 &amp; XP NL (1 CD). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Proofing Tools 2003, voor MS Office Professional 2003, Multi (1 CD). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office XP Professional voor Windows/98/Me/NT/2000 &amp; XP UK (3 CD's) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office XP Professional voor Windows/98/Me/NT/2000 &amp; XP NL (3 CD's) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Frontpage voor Windows/98/Me/NT/2000 &amp; 2002 NL (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2000 Professional (Service Release 1a) voor Windows 95/98/NT &amp; 2000 NL (2 CD's). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2000 Professional (Service Release 1a) for Windows 95/98/NT &amp; 2000 UK (2 CD's). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Professional 97 voor Windows95/98/NT UK. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Professional 97 voor Windows95/98/NT NL. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 97 Proofing Tools (diverse talen) voor Windows95/98/NT NL.
 
* [http://www.microsoft.com/office/project/ Microsoft Office Project <nl>voor gebruik op de</nl><en>for use on</en> campus]
 
** MS Office Project Professional 2003 for Windows XP UK (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Project Professional 2003 vor Windows XP NL (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
* [Andere][Other] Office-suites, [tekstverwerkers en toebehoren][wordprocessors and the like]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Pro] [versie][version] 5.5 NL, database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Pro] 7 UK, database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Pro] 7 Updaters / Taal Pakketten,  database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Server] 7 UK, database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** TeX: [http://www.tug.org/texlive TeX Live 2007] [voor][for] Linux/Unix, Mac OS X [en][and] MS-Windows.
 
** [http://www.endnote.com/ EndNote], versie X2, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft] (1 CD). ''Ook thuis te gebruiken, ook door studenten''.
 
** [http://www.endnote.com/ EndNote], versie 9, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft] (1 CD). ''Ook thuis te gebruiken, ook door studenten''.
 
** [http://www.endnote.com/ EndNote], versie 8, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft] (1 CD). ''Ook thuis te gebruiken, ook door studenten''.
 
** [http://www.refman.com/ Reference Manager], versie 10, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft]. '' Alleen voor gebruik door medewerkers op de campus van de RU''. (1 CD Standalone, 1 CD Network Edition).
 
** [http://www.euroglot.nl/ Euroglot Professional 6.0 Native], [een vertaalprogramma van][translation software by] Linguistic Systems BV. [Installatie Handleiding][Install Manual] [[EuroGlot Professional 6.0 Install]].
 
** [http://www.euroglot.nl/ Euroglot Professional 5.0], [een vertaalprogramma van][translation software by] Linguistic Systems BV. ([Een][A] Souffleur CD [kan bij de UCI servicedesk aangeschaft worden, zie][can be bought at the UCI service desk, see] [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software]).
 
* Anti-virus software:
 
** [http://www.f-secure.com/ F-Secure Client Security]
 
** <nl>'''De McAfee licentie is gestopt per 1 september 2009'''</nl><en>'''The McAfee licence was stopped at September 1, 2009'''</en>
 
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra pakket)
 
* [[mathematica_|Mathematica]] interactief systeem voor mathematische berekeningen van [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]. Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen). Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 16:46, 11 September 2018

Windows software for employees and students of the Faculty of Science

Software available on C&CZ managed Windows-computers

It is not possible to exactly state what software is installed on a C&CZ managed Windows-computer. This greatly depends on the purpose of the PC or the department that owns the PC. Licensed software for which no campus license exists, is often distributed to only a small number of PCs. On the Windows PC's in the computer labs a T-disk with course software is attached from the network. Below the software packages that are available.

Name Version Category Description Installer available On CD/DVD Run from network share Available for Linux Standard for Windows Frequently installed Optionally installed Windows Linux OS X
7 Zip Misc Open source Windows utility for manipulating archives.
ATLAS.ti ATLAS.ti is a computer program used mostly, but not exclusively, in qualitative research or qualitative data analysis.
7
8
8.1
Adobe Acrobat X pro Office Adobe Acrobat is a family of application software and Web services developed by Adobe Systems to view, create, manipulate, print and manage files in Portable Document Format (PDF).
Adobe Creative Suite 5.5 Multimedia A suite of graphic design, video editing, and web development applications made or acquired by Adobe Systems.
6
Adobe Reader Office Adobe Reader is een computerprogramma van Adobe Systems waarmee PDF-bestanden te lezen zijn. Vroeger heette dit programma Acrobat Reader.
11
Aips Astronomy The NRAO Astronomical Image Processing System (AIPS) is a software package for interactive (and, optionally, batch) calibration and editing of radio interferometric data and for the calibration, construction, display and analysis of astronomical images made from those data using Fourier synthesis methods.
Anaconda 2.4.4 Scienctific Anaconda is a freemium open source distribution of the Python and R programming languages for large-scale data processing, predictive analytics, and scientific computing, that aims to simplify package management and deployment. Package versions are managed by the package management system conda.
3
ArcGIS 10.3.1 A geographic information system (GIS) for working with maps and geographic information
Arduino 1.6.6 Arduino is an open-source prototyping platform based on easy-to-use hardware and software.
Atlas.ti 7.1.1 Scienctific The purpose of ATLAS.ti is to help researchers uncover and systematically analyze complex phenomena hidden in unstructured data (text, multimedia, geospatial). The program provides tools that let the user locate, code, and annotate findings in primary data material, to weigh and evaluate their importance, and to visualize the often complex relations between them.
7.5.3
Atom Editors A hackable text editor for the 21st Century
Audacity 2.0.3 Free, open source, cross-platform software for recording and editing sounds.
BGinfo 4.22 The BGInfo utility displays information on the desktop
BlueJ 315a A free Java Development Environment designed for beginners
Bricxcc USB driver voor LEGO Mindstorms NTX
Brig 0.95 Science BRIG is a cross-platform (Windows/Mac/Unix) application that can display circular comparisons between a large number of genomes, with a focus on handling genome assembly data.
Cabal Cabal is a system for building and packaging Haskell libraries and programs.
Caffe Scientific Caffe is a deep learning framework made with expression, speed, and modularity in mind.
ChemOffice v17
Cluster 3.0 Scientific This open source clustering software implements the most commonly used clustering methods for gene expression data analysis.
Coach 6 Softwarepakket voor natuurwetenschappelijke vakken, wiskunde en besturingstechniek
Code::Blocks 16.01 Code::Blocks is a free C, C++ and Fortran IDE
Copasi COPASI is a software application for simulation and analysis of biochemical networks and their dynamics.
Corsa Concern application Document management application
Cygwin A large collection of GNU and Open Source tools which provide functionality similar to a Linux distribution on Windows.
DOSBox An open source DOS emulator for BeOS, Linux, Mac OS X, OS/2, and Windows
Dropbox Dropbox is a file hosting service.
Eclipse Software development environment
EndNote X7 https://libguides.ru.nl/endnoteX9
X8
X9
X9.3.1
EndNote RU-Style-files RU-Styling for EndNote
Euroglot Professional 8.3c
Evolution Office Evolution is a groupware suite which integrates mail, calendar, address book, to-do list and memo tools.
F-Secure Misc Antivirus software
F-Secure Client Security 11.00
Fail2ban Fail2ban is an intrusion prevention software framework which protects computer servers from brute-force attacks.
Famias FAMIAS (Frequency Analysis and Mode Identification for Asteroseismology) is a package of state-of-the art software tools for the analysis of photometric and spectroscopic time-series data.
Filemaker FileMaker Pro is a cross-platform relational database application
16
17
Firefox Internet Web browser
17.0.7 ESR
Freesurfer 5.3 An open source software suite for processing and analyzing (human) brain MRI images.
GIMP 2.6.11 https://www.gimp.org/
Geany Software Development Geany is a text editor using the GTK2 toolkit with basic features of an integrated development environment.
Geogebra The graphing calculator for functions, geometry, algebra, calculus, statistics and 3D math!
Gfortran 4.6
4.8
4.9
GitLfs v1.2.1 An open source Git extension for versioning large files
Google-Chrome Web browser
Graphviz Graphviz is open source graph visualization software. Graph visualization is a way of representing structural information as diagrams of abstract graphs and networks.
Grass 7.2 Science GRASS GIS, commonly referred to as GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), is a free and open source Geographic Information System (GIS) software suite used for geospatial data management and analysis, image processing, graphics and maps production, spatial modeling, and visualization.
Haskell 8.0.1 Haskell is a standardized, general-purpose purely functional programming language, with non-strict semantics and strong static typing. It is named after logician Haskell Curry.
HumaneBiologie Release 3.0.0 (June 2014) Windows ECGSIM is an interactive simulation program that enables one to study the relationship between the electric activity of the myocardium and the resulting potentials on the thorax: PQRST wave forms as well as body surface potential maps.
Inkscape Professional vector graphics editor for Windows, Mac OS X and Linux
Iraf Image Reduction and Analysis Facility, a general purpose software system for the reduction and analysis of astronomical data.
IrfanView Graphics viewer
Jags 4.2.0 Science JAGS is Just Another Gibbs Sampler. It is a program for analysis of Bayesian hierarchical models using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation not wholly unlike BUGS.
Java 8
Java 7 Programming language and computing platform.
K-Lite Codec Pack 375 Multimedia The K-Lite Codec Pack is a collection of DirectShow filters, VFW/ACM codecs, and tools. Codecs and DirectShow filters are needed for encoding and decoding audio and video formats. The K-Lite Codec Pack is designed as a user-friendly solution for playing all your audio and movie files.
League of Legends Games League of Legends (LoL) is a 2009 multiplayer online battle arena video game developed and published by Riot Games.
LibreOffice 4.0.0 Office A free and open source office suite, developed by The Document Foundation.
4.1.0
Magma
Maple Computer algebra system
15
17
2017
2019
Mathematica Mathematica is a symbolic mathematical computation program
12.0.0
Mathematica-player Math Player for the Computable Document Format (CDF).
Matlab R2010b
R2012a
R2012b
R2014b
R2015a
R2015b
R2016a
R2017a
R2017b
R2018a
R2018b
R2019a
R2019b
Mendeley Mendeley is a desktop and web program for managing and sharing research papers, discovering research data and collaborating online.
1.17.11
MestreNova Scientific Mnova is a multipage, multivendor, multitechnique and multiplatform analytical chemistry software suite designed for NMR mass spectrometry.
Microsoft Office 2007 Office Microsofts office software package
2010
2011
2013
2016
Microsoft Office Project Pro 2010 64bit
Mnova NMR Lite A multipage, multivendor, multitechnique and multiplatform analytical chemistry software suite.
MobaXterm 6.6 Enhanced terminal for Windows with X11 server, tabbed SSH client, network tools and much more.
MongoDB MongoDB is an open-source, document database designed for ease of development and scaling
NetBeans Software development Software development environment
NetLogo 5.3.1 Scientific NetLogo is a programmable modeling environment for simulating natural and social phenomena.
Notepad++ 6.7.3 Free and open source code editor which supports several programming languages.
OCS inventory Computer inventory agent
OCSNG Agent 2.3.1.1 Open Computers and Software Inventory
Octave GNU Octave is a high-level interpreted language, primarily intended for numerical computations. It provides capabilities for the numerical solution of linear and nonlinear problems, and for performing other numerical experiments. It also provides extensive graphics capabilities for data visualization and manipulation.
Origin 2018
2019b
9.0
9.1
Parallel 20150322 Utils GNU parallel is a shell tool for executing jobs in parallel using one or more computers.
Planning Kit Planning Kit for Flood Management, by RWS, Deltaris
Ponysay 3.0.3 Cowsay reimplemention for ponies (essential banner software for the ponyland cluster)
Povray 3.7 Graphics Persistence of Vision Raytracer
Putty SSH client
Pyzo 4.4.1 Pyzo is a free and open-source computing environment based on Python.
R Statistics R is a free software environment for statistical computing and graphics.
RStudio Statistics RStudio is an integrated development environment (IDE) for R
1.1.447
RU Huisstijl 3.0 Office RU-style templates for Microsoft Office.
4.1
4.2 (MS Office 2010)
Root 5.34 Scientific The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data in a very efficient way.
6.08
Rstudio RStudio IDE is a powerful and productive user interface for R.
SPSS 19
20
21
25
SPSS23
SWI-Prolog SWI-Prolog offers a comprehensive free Prolog environment.
Safe Exam Browser 217
220
SafeExamBrowser 2.2.0
Scilab 5.5.0 Open source software for numerical computation.
Skype Skype is a telecommunications application software providing video chat and voice calls via the internet
Sleutel-slot 3D visualisatie voor enzymen
Spectragryph Optical spectroscopy software
Spyder Software development Python IDE
Sqlite 3 Software development Command line client for sqlite3 databases.
TEX Collection 2013
Taskspooler Task spooler is a Unix batch system where the tasks spooled run one after the other.
TauDEM 5 TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) is a suite of Digital Elevation Model (DEM) tools for the extraction and analysis of hydrologic information from topography as represented by a DEM.
TeX_Collection 2019 The TeX Collection is the name for the overall collection of software distributed by the TeX user groups each year.
TexLive 2016 TeX Live is an easy way to get up and running with the TeX document production system.
Thunderbird Office Mail client
17.0.7 ESR
TigerVNC TigerVNC is a high-performance, platform-neutral implementation of VNC (Virtual Network Computing), a client/server application that allows users to launch and interact with graphical applications on remote machines.
TreeView Scientific GUI for the most commonly used clustering methods for gene expression data analysis.
Triqs Scientific TRIQS (Toolbox for Research on Interacting Quantum Systems) is a scientific project providing a set of C++ and Python libraries to develop new tools for the study of interacting quantum systems.
Ubuntu Linux 14.04 Operating systems A Debian-based Linux operating system, with Unity as its default desktop environment.
Unscrambler 10.5 The Unscrambler® X is a commercial software product for multivariate data analysis.
Utrecht Scientific Eval Program Suite
VLC media player Multimedia VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video formats out there.
Vagrant 1.8.5 Vagrant enables users to create and configure lightweight, reproducible, and portable development environments.
Vesta Scientific VESTA is a 3D visualization program for structural models, volumetric data such as electron/nuclear densities, and crystal morphologies.
WinDirStat Utility WinDirStat is a disk usage statistics viewer and cleanup tool for various versions of Microsoft Windows.
WinSCP WinSCP is an open source free SFTP client, FTP client, WebDAV client and SCP client for Windows.
Windows 10 Operating system made by Microsoft
2008R2
2012R2
7
8
8.1
XP
Wireshark Wireshark is a network packet analyzer.
Wkhtmltopdf 0.12.3 Open source command line tools to render HTML into PDF and various image formats using the Qt WebKit rendering engine.
Workrave Workrave assists in the recovery and prevention of Repetitive Strain Injury (RSI)
X2Go X2Go enables you to access a graphical desktop of a computer over a low bandwidth (or high bandwidth) connection.
Xming X Server Xming is an X Window System Server for Microsoft Windows.
Yasara 10 YASARA is a molecular-graphics, -modeling and -simulation program.
13
jq jq is a lightweight and flexible command-line JSON processor
kpcli 3.1 A command line interface (interactive shell) to work with KeePass database files
mesa r9793 Astronomy Modules for Experiments in Stellar Astrophysics and MESA SDK
powershell

To install on your own Windows PC

  • Install-share: a network drive with installable software.
  • The ISC maintains a list of RU licensed software.
  • Surfspot.nl: All kinds of licensed software (which can also be used at home) can be bought at Surfspot when one logs in with employee/student number and RU-wachtwoord. Departments can order these software packages via the Purchase Department. The ISC coordinates most RU-wide software licenses, mainly through SURFdiensten.
  • F-Secure: License codes for the F-Secure security software can be found on Radboudnet.
  • The ChemBioOffice software must be installed directly from the site of the supplier.
  • C&CZ lends (to students and staff of the FNWI) DVD/CDs of Microsoft Windows, Unix/Linux or Apple MacOS software with a RU or FNWI license agreement.
  • Software for the RU Concern systems (BASS-Finlog, HRM, ...).