Difference between revisions of "Medewerkers latexbrief"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
Line 9: Line 9:
  
  
=== RU [Briefstijl voor][RU letter layout for] LaTeX ===
+
=== RU [Briefstijl voor][letter layout for] LaTeX ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 32: Line 32:
  
 
[nl]
 
[nl]
Ook op windows pc's is het mogelijk om de nieuwste LaTeX versie te gebruiken inclusief de nieuwe rubrief stijl. Koppel de volgende netwerkshare aan: \\pluri\xpsoftware (\\admiraal\xpsoftware voor dbf.kun.nl).
+
Ook op windows pc's is het mogelijk om de nieuwste LaTeX versie te gebruiken inclusief de nieuwe rubrief stijl. Koppel de volgende netwerkshare aan: \\pluri\xpsoftware.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 47: Line 47:
  
 
[nl]
 
[nl]
Kopieer <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> en <tt>fnwi.tex</tt> naar een voor jezelf schrijfbare directory. De rubrief stijl is een aangepaste versie van de <tt>letter</tt> class en is grotendeels ook als zodanig te gebruiken. Bekijk het voorbeeld om te zien welke macro's er zijn om adres- en afzendergegevens vast te leggen. Het is mogelijk het logo in het Engels danwel in het Nederlands af te drukken en men kan kiezen voor een kleurenversie van het logo (optie color). Denk eraan dat als je ook het logo wilt afdrukken dat je zelf <tt>dvips</tt> moet gebruiken voordat je het dvi-bestand naar een Postscript printer stuurt. Tenslotte is het ook mogelijk direct een pdf versie van een brief te maken met behulp van het commando pdflatex, deze bevat dan al direct het logo. [/nl]
+
Kopieer <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> en <tt>fnwi.tex</tt> naar een voor jezelf schrijfbare directory. De rubrief stijl is een aangepaste versie van de <tt>letter</tt> class en is grotendeels ook als zodanig te gebruiken. Bekijk het voorbeeld om te zien welke macro's er zijn om adres- en afzendergegevens vast te leggen. Het is mogelijk het logo in het Engels danwel in het Nederlands af te drukken en men kan kiezen voor een kleurenversie van het logo (optie color). Denk eraan dat als je ook het logo wilt afdrukken dat je zelf <tt>dvips</tt> moet gebruiken voordat je het dvi-bestand naar een Postscript printer stuurt. Tenslotte is het ook mogelijk direct een pdf versie van een brief te maken met behulp van het commando pdflatex, deze bevat dan al direct het logo.
 +
 
 +
Met ingang van 1 december 2009 is de rubrief class aangepast zodat het euro symbool (middels \euro) direct gebruikt kan worden
 +
zonder een extra package te laden.
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Copy <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> and <tt>fnwi.tex</tt> to a place wher you can write them. The rubrief style is an adapted version of the <tt>letter</tt> class and can be used like that. Look at the example to see which macro's exist to supply address and sender information. The logo can pr printed n Dutch as well as in English and one can choose a color version of the logo (option color). Please note that you'l have to use <tt>dvips</tt> yourself before sending the dvi-file to a Postscript printer. Finally, it is also possible to make a pdf version of a letter with the command pdflatex, this will then immediately contain the logo.
+
Copy <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> and <tt>fnwi.tex</tt> to a place wher you can write them. The rubrief style is an adapted version of the <tt>letter</tt> class and can be used like that. Look at the example to see which macro's exist to supply address and sender information. The logo can pr printed n Dutch as well as in English and one can choose a color version of the logo (option color). Please note that you'l have to use <tt>dvips</tt> yourself before sending the dvi-file to a Postscript printer. Finally, it is also possible to make a pdf version of a letter with the command pdflatex, this will then immediately contain the logo. As of December 1 2009 the rubrief class has been modified, it now includes a \euro command to provide the
 +
euro symbol without the need to include a seperate package.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Revision as of 10:29, 7 December 2009

RU Corporate Identity Information

Starting September 1, 2004, a new corporate identity has been introduced in which the name and logo of the university changed, but also the layout of all printed material. For MS-Word the UCI developed templates and manuals, Information on the use can be found elsewhere. For LaTeX C&CZ developed a new letter layout.


RU letter layout for LaTeX

The new version supports an English and a colored version of the logo.

On the C&CZ Unix systems one can find in /vol/texlive/texmf-local/tex/latex/rubrief the following files:

RUlogo.eps        postscript version of the logo
RUlogo.jpg        jpg version of the logo for pdflatex
fnwi.tex         example file for address information
rubrief.cls        the documentclass file for the rubrief letter layout
RU_voorbeeld.tex     an example letter for the new corporate identity

On Windows PC's it is also possible to use the newest version of LaTeX including the new rubrief style. Attach the following network disk: Windows Explorer -> Tools -> Map Network Drive. Drive: S. Folder: \\pluri\xpsoftware and check "Reconnect at logon".

Then you'll find the abovementioned files in the folder: S:\texlive\texmf-local\tex\latex\rubrief.

Copy RU_voorbeeld.tex and fnwi.tex to a place wher you can write them. The rubrief style is an adapted version of the letter class and can be used like that. Look at the example to see which macro's exist to supply address and sender information. The logo can pr printed n Dutch as well as in English and one can choose a color version of the logo (option color). Please note that you'l have to use dvips yourself before sending the dvi-file to a Postscript printer. Finally, it is also possible to make a pdf version of a letter with the command pdflatex, this will then immediately contain the logo. As of December 1 2009 the rubrief class has been modified, it now includes a \euro command to provide the euro symbol without the need to include a seperate package.