Difference between revisions of "Medewerkers latexbrief"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
M.i.v. 1 september 2004 is de nieuwe huisstijl ingevoerd waarbij de naam en logo van de universiteit veranderd zijn maar ook de lay-out van alle drukwerk. Voor Word-toepassingen heeft het UCI, in opdracht van de Eenheid Communicatie, sjablonen en handleidingen ontwikkeld. Het gebruik daarvan wordt [[medewerkers_huisstijl|elders]] besproken. Voor het gebruik van LaTeX is door C&CZ een nieuwe briefstijl ontwikkeld.
+
M.i.v. 1 september 2004 is de nieuwe huisstijl ingevoerd waarbij de naam en logo van de universiteit veranderd zijn maar ook de lay-out van alle drukwerk. Voor Word-toepassingen zijn centraal, in opdracht van de Eenheid Communicatie, sjablonen en handleidingen ontwikkeld. Het gebruik daarvan wordt [[medewerkers_huisstijl|elders]] besproken. Voor het gebruik van LaTeX is door C&CZ een nieuwe briefstijl ontwikkeld.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Starting September 1, 2004, a new corporate identity has been introduced in which the name and logo of the university changed, but also the layout of all printed material. For MS-Word the UCI developed templates and manuals, Information on the use can be found [[medewerkers_huisstijl|elsewhere]]. For LaTeX C&CZ developed a new letter layout.
+
Starting September 1, 2004, a new corporate identity has been introduced in which the name and logo of the university changed, but also the layout of all printed material. For MS-Word, templates and manuals have been centrally developed. Information on the use can be found [[medewerkers_huisstijl|elsewhere]]. For LaTeX C&CZ developed a new letter layout.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 19: Line 19:
  
 
[nl]
 
[nl]
Op de C&CZ Unix systemen staan in /vol/texlive/texmf-local/tex/latex/rubrief op solaris machines (solo, solost) en in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rubrief/ op linux machines onder andere de volgende bestanden:
+
Op de C&CZ Unix systemen staan in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rubrief/ op linux machines onder andere de volgende bestanden:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On the C&CZ Unix systems one can find in /vol/texlive/texmf-local/tex/latex/rubrief on solaris machines (solo, solost) and in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rubrief/ on linux machines the following files:
+
On the C&CZ Unix systems one can find in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rubrief/ on linux machines the following files:
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 32: Line 32:
  
 
[nl]
 
[nl]
Ook op windows pc's is het mogelijk om de nieuwste LaTeX versie te gebruiken inclusief de nieuwe rubrief stijl. Koppel de volgende netwerkshare aan: \\pluri\xpsoftware.
+
Ook op windows pc's is het mogelijk om de nieuwste LaTeX versie te gebruiken inclusief de rubrief stijl, door de [[S-schijf]] aan te koppelen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On Windows PC's it is also possible to use the newest version of LaTeX including the new rubrief style. Attach the following network disk:
+
On Windows PC's it is also possible to use the newest version of LaTeX including the rubrief style, by attaching the [[S-schijf|S-disk]].
[/en]
 
[nl]
 
Verkenner -> Extra -> Netwerk verbinding maken. Station: S (of een andere beschikbare drive letter). Map: \\pluri\xpsoftware en vink aan "Opnieuw verbinding maken bij inloggen".
 
[/nl]
 
[en]
 
Windows Explorer -> Tools -> Map Network Drive.  Drive: S. Folder:  \\pluri\xpsoftware  and check "Reconnect at logon".
 
 
[/en]
 
[/en]
  
[Dan vind je de bovenbeschreven bestanden in de directory][Then you'll find the abovementioned files in the folder:] S:\texlive\texmf-local\tex\latex\rubrief.
+
[Dan vind je de bovenbeschreven bestanden in de directory][Then you'll find the above mentioned files in the folder:] S:\texlive\texmf-local\tex\latex\rubrief.
  
 
[nl]
 
[nl]
 
Kopieer <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> en <tt>fnwi.tex</tt> naar een voor jezelf schrijfbare directory. De rubrief stijl is een aangepaste versie van de <tt>letter</tt> class en is grotendeels ook als zodanig te gebruiken. Bekijk het voorbeeld om te zien welke macro's er zijn om adres- en afzendergegevens vast te leggen. Het is mogelijk het logo in het Engels danwel in het Nederlands af te drukken en men kan kiezen voor een kleurenversie van het logo (optie color). Denk eraan dat als je ook het logo wilt afdrukken dat je zelf <tt>dvips</tt> moet gebruiken voordat je het dvi-bestand naar een Postscript printer stuurt. Tenslotte is het ook mogelijk direct een pdf versie van een brief te maken met behulp van het commando pdflatex, deze bevat dan al direct het logo.
 
Kopieer <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> en <tt>fnwi.tex</tt> naar een voor jezelf schrijfbare directory. De rubrief stijl is een aangepaste versie van de <tt>letter</tt> class en is grotendeels ook als zodanig te gebruiken. Bekijk het voorbeeld om te zien welke macro's er zijn om adres- en afzendergegevens vast te leggen. Het is mogelijk het logo in het Engels danwel in het Nederlands af te drukken en men kan kiezen voor een kleurenversie van het logo (optie color). Denk eraan dat als je ook het logo wilt afdrukken dat je zelf <tt>dvips</tt> moet gebruiken voordat je het dvi-bestand naar een Postscript printer stuurt. Tenslotte is het ook mogelijk direct een pdf versie van een brief te maken met behulp van het commando pdflatex, deze bevat dan al direct het logo.
  
Met ingang van 1 december 2009 is de rubrief class aangepast zodat het euro symbool (middels \euro) direct gebruikt kan worden
 
zonder een extra package te laden.
 
 
  [/nl]
 
  [/nl]
 
[en]
 
[en]
Copy <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> and <tt>fnwi.tex</tt> to a place wher you can write them. The rubrief style is an adapted version of the <tt>letter</tt> class and can be used like that. Look at the example to see which macro's exist to supply address and sender information. The logo can pr printed n Dutch as well as in English and one can choose a color version of the logo (option color). Please note that you'l have to use <tt>dvips</tt> yourself before sending the dvi-file to a Postscript printer. Finally, it is also possible to make a pdf version of a letter with the command pdflatex, this will then immediately contain the logo. As of December 1 2009 the rubrief class has been modified, it now includes a \euro command to provide the
+
Copy <tt>RU_voorbeeld.tex</tt> and <tt>fnwi.tex</tt> to a place wher you can write them. The rubrief style is an adapted version of the <tt>letter</tt> class and can be used like that. Look at the example to see which macro's exist to supply address and sender information. The logo can be printed in Dutch as well as in English and one can choose a color version of the logo (option color). Please note that you'll have to use <tt>dvips</tt> yourself before sending the dvi-file to a Postscript printer. Finally, it is also possible to make a pdf version of a letter with the command pdflatex, this will then immediately contain the logo.
euro symbol without the need to include a seperate package.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 10:20, 21 September 2016

RU Corporate Identity Information

Starting September 1, 2004, a new corporate identity has been introduced in which the name and logo of the university changed, but also the layout of all printed material. For MS-Word, templates and manuals have been centrally developed. Information on the use can be found elsewhere. For LaTeX C&CZ developed a new letter layout.


RU letter layout for LaTeX

The new version supports an English and a colored version of the logo.

On the C&CZ Unix systems one can find in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rubrief/ on linux machines the following files:

RUlogo.eps        postscript version of the logo
RUlogo.jpg        jpg version of the logo for pdflatex
fnwi.tex         example file for address information
rubrief.cls        the documentclass file for the rubrief letter layout
RU_voorbeeld.tex     an example letter for the new corporate identity

On Windows PC's it is also possible to use the newest version of LaTeX including the rubrief style, by attaching the S-disk.

Then you'll find the above mentioned files in the folder: S:\texlive\texmf-local\tex\latex\rubrief.

Copy RU_voorbeeld.tex and fnwi.tex to a place wher you can write them. The rubrief style is an adapted version of the letter class and can be used like that. Look at the example to see which macro's exist to supply address and sender information. The logo can be printed in Dutch as well as in English and one can choose a color version of the logo (option color). Please note that you'll have to use dvips yourself before sending the dvi-file to a Postscript printer. Finally, it is also possible to make a pdf version of a letter with the command pdflatex, this will then immediately contain the logo.