Difference between revisions of "Medewerkers huisstijl"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
m
 
(9 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
== [RU Huisstijl Informatie][RU Corporate Identity Information] ==
 +
  
== [RU Huisstijl Informatie][RU Corporate Identity Information] ==
+
[nl]
 +
Algemene informatie is te vinden op de [http://www.ru.nl/huisstijl/ RU huisstijl site].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
General information can be found at the [http://www.ru.nl/huisstijl/ RU Corporate Identity site].
 +
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
M.i.v. 1 september 2004 is de nieuwe huisstijl ingevoerd waarbij de naam en logo van de universiteit is veranderd maar ook de lay-out van alle drukwerk. Voor MS-Word-toepassingen heeft het UCI, in opdracht van de eenheid Communicatie, sjablonen en handleidingen ontwikkeld. Het gebruik daarvan wordt hieronder besproken. Voor het gebruik van LaTeX is door C&CZ een [[medewerkers_latexbrief|nieuwe briefstijl]] ontwikkeld.
+
In september 2004 is de nieuwe RU-huisstijl ingevoerd waarbij de naam en logo van de universiteit is veranderd en dus ook de lay-out van alle drukwerk. Voor MS-Word-toepassingen zijn centraal, in opdracht van de Eenheid Communicatie, sjablonen en handleidingen ontwikkeld. Het gebruik daarvan wordt hieronder besproken. Door C&CZ is een [[medewerkers_latexbrief|RU huisstijl LaTeX-briefstijl]] ontwikkeld. Binnen ICIS zijn templates ontwikkeld voor [http://www.ru.nl/icis/research/presentation/ RU-huisstijl LaTeX-presentaties], die ook op de C&CZ Linux systemen beschikbaar zijn in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rustyle/.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Starting September 1, 2004, a new corporate identity has been introduced in which the name and logo of the university changed, but also the layout of all printed material. For MS-Word the UCI developed formats and manuals. For LaTeX C&CZ developed a [[medewerkers_latexbrief|new letter layout]].
+
In September 2004, a new corporate identity has been introduced in which the name and logo of the university changed, and therefore also the layout of all printed material. For MS-Word, formats and manuals have been developed centrally. For LaTeX, C&CZ developed a [[medewerkers_latexbrief|RU Corporate Identity letter layout]]. Within ICIS, templates for [http://www.ru.nl/icis/research/presentation/ RU Corporate Identity LaTeX presentations] have been developed, that are also available on the C&CZ Linux systems in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rustyle/.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== RU [Briefstijl voor Word, nieuwe versie (4.1) van 1 dec. 2005][Letter Layout for Word, new version (4.1.) of Dec 1, 2005] ===
+
=== RU [Briefstijl voor Word, nieuwe versie (4.1) van december 2005][Letter Layout for Word, new version (4.1.) of December, 2005] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Koppel op de volgende de netwerkshare \\pluri\xpsoftware (evt. \\admiraal\xpsoftware vanuit het domein dbf.kun.nl) aan:
+
Koppel op de volgende de netwerkshare \\software-srv\software aan:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Attach the network disk: \\pluri\xpsoftware (possibly \\admiraal\xpsoftware from within dbf.kun.nl) in the following way:
+
Attach the network disk: \\software-srv\software in the following way:
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
* Verkenner -> Extra -> Netwerk verbinding maken. Station: S (of een andere beschikbare drive letter). Map: \\pluri\xpsoftware. Vink aan "Opnieuw verbinding maken bij inloggen".
+
* Verkenner -> Extra -> Netwerk verbinding maken. Station: S (of een andere beschikbare drive letter). Map: \\software-srv\software. Vink aan "Opnieuw verbinding maken bij inloggen".
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Windows Explorer -> Tools -> Map Network Drive. Drive: S (or some other, free drive letter).  Folder: \\pluri\xpsoftware. Check "Reconnect at logon".
+
Windows Explorer -> Tools -> Map Network Drive. Drive: S (or some other, free drive letter).  Folder: \\software-srv\software. Check "Reconnect at logon".
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 28: Line 35:
  
 
[nl]
 
[nl]
In de directory RU-Huisstijl bevinden zich drie handleidingen aangeleverd door het UCI: Een Installatie handleiding, een Gebruikershandleiding en een Conversiehandleiding. Deze laatste is alleen van belang als je met een eerdere versie van de sjablonen hebt gewerkt.
+
In de directory RU-Huisstijl bevinden zich drie handleidingen aangeleverd door het ISC(vroeger UCI): Een Installatie handleiding, een Gebruikershandleiding en een Conversiehandleiding. Deze laatste is alleen van belang als je met een eerdere versie van de sjablonen hebt gewerkt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In the folder RU-Huisstijl you can find three manuals supplied by the UCI: An Installation Manual, a User Manual and a Conversion Manual. The last one is only needed if one has worked with an earlier version of the templates.
+
In the folder RU-Huisstijl you can find three manuals supplied by the ISC (formerly UCI): An Installation Manual, a User Manual and a Conversion Manual. The last one is only needed if one has worked with an earlier version of the templates.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 61: Line 68:
  
 
[nl]
 
[nl]
Eenmalige actie (zie in de Installatiehandleiding, Instellingen per gebruiker, pagina 3): Open in Word een leeg document, selecteer in de menubalk achtereenvolgens de menuopties: Extra -> Sjablonen en invoegtoepassingen -> Toevoegen. Blader naar de directory waar je RU_Huisstijl.dot naar toe hebt gekopieerd. Selecteer het bestand RU_Huisstijl.dot.
+
Eenmalige actie (zie in de Installatiehandleiding, Instellingen per gebruiker, pagina 3): Open in Word een leeg document, selecteer in de menubalk achtereenvolgens de menuopties: Extra -> Sjablonen en invoegtoepassingen -> Toevoegen. Blader naar de directory waar je RU_Huisstijl.dot naar toe hebt gekopieerd. Selecteer het bestand RU_Huisstijl.dot.
 +
 
 +
'''Word 2010:''' Ga naar Bestand -> Opties -> Invoegtoepassingen; selecteer ''Word-invoegtoepassingen'' in het drop-downmenu 'Beheren' en klik op 'Start'. Klik in het pop-upvenster 'Sjablonen en invoegtoepassingen op 'Toevoegen'; blader naar de directory waar je RU_Huisstijl.dot naar toe hebt gekopieerd. Selecteer het bestand RU_Huisstijl.dot.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Just one one has to do the following (see the Installation Manual, Per User Settings, page 3): Open in Word an empty file, select in the  drop-down menu: Tools -> Templates and Add-Ins -> Add. Browse to the directory where RU_Huisstijl.dot has been copied to. Select the file RU_Huisstijl.dot.
+
Just once, one has to do the following (see the Installation Manual, Per User Settings, page 3): Open an empty file in Word, select in the  drop-down menu: Tools -> Templates and Add-Ins -> Add. Browse to the directory where RU_Huisstijl.dot has been copied to. Select the file RU_Huisstijl.dot.
 +
 
 +
'''Word 2010:''' Open the 'File' menu -> Options -> Add-Ins. Select ''Word add-ins'' from the drop-downmenu and click 'Start'. In the pop-up window 'Templates and add-ins', click 'Add'; browse to the directory where RU_Huisstijl.dot has been copied to. Select the file RU_Huisstijl.dot.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 82: Line 93:
  
 
[nl]
 
[nl]
Nieuw in deze versie is dat de macro's getekend zijn middels een certificaat van het UCI. Dat biedt de mogelijkheid dit certificaat voorgoed toe te voegen aan de lijst van vertrouwde certificaten zodat je daarna de Macrobeveiliging weer op hoog kunt zetten en dat je de sjablonen voortaan kunt gebruiken zonder dat je telkens toestemming moet geven. Ga daartoe als volgt te werk: in de beveiligingswaarschuwing-dialoog klik je op "Details" en in de dialoog die dan verschijnt klik je op "Certificaat weergeven", vervolgens kies je "Certificaat installeren". Klik vervolgens een paar keer op "Volgende" in de "wizard Certificaat importeren". Kies tenslotte in de Macrobeveiliging-dialoog op deze bron altijd vertrouwen en daarna kun je de macrobeveiliging weer op hoog zetten.
+
Nieuw in deze versie is dat de macro's getekend zijn middels een certificaat. Dat biedt de mogelijkheid dit certificaat voorgoed toe te voegen aan de lijst van vertrouwde certificaten zodat je daarna de Macrobeveiliging weer op hoog kunt zetten en dat je de sjablonen voortaan kunt gebruiken zonder dat je telkens toestemming moet geven. Ga daartoe als volgt te werk: in de beveiligingswaarschuwing-dialoog klik je op "Details" en in de dialoog die dan verschijnt klik je op "Certificaat weergeven", vervolgens kies je "Certificaat installeren". Klik vervolgens een paar keer op "Volgende" in de "wizard Certificaat importeren". Kies tenslotte in de Macrobeveiliging-dialoog op deze bron altijd vertrouwen en daarna kun je de macrobeveiliging weer op hoog zetten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
New in this version is that the macro's have been signed with a UCI certificate. That makes it possible to add once and for all this certificate to the list of trusted certificates, after which the Macro security can be switched back to high, this also gets rid of the always appearing dialog box. To add the certificate: in the dialog box click "Details" and in the next dialog click "View Certificate" and after that "Install Certificate". After that click a few times "Next" in the wizard "Import Certificate". Finally check in Macro security "Always trust this source". After that Macro security can be switched back to high.
+
New in this version is that the macro's have been signed with a certificate. That makes it possible to add once and for all this certificate to the list of trusted certificates, after which the Macro security can be switched back to high, this also gets rid of the always appearing dialog box. To add the certificate: in the dialog box click "Details" and in the next dialog click "View Certificate" and after that "Install Certificate". After that click a few times "Next" in the wizard "Import Certificate". Finally check in Macro security "Always trust this source". After that Macro security can be switched back to high.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Voer vervolgens stap 4 van de Installatiehandleiding uit, open RU_COG.dot en vul de adresgegevens van de afdeling of dienst in.
+
Voer vervolgens stap 4 van de Installatiehandleiding uit, open RU_COG.dot ('''Word 2010:''' klik rechtsboven op 'Invoegtoepassingen') en kies uit het menu RU Huisstijl de optie
 +
Edit User Ini Folder, vul in het dialoogvenster het volledige pad in naar waar je de huisstijl bestanden hebt gekopieerd.
 +
Klik op wijzigen en sluit af.
 +
Daarna kun je de adresgegevens van de afdeling of dienst invullen. Deze worden dan bewaard in het bestand RU_User_Settings.ini
 +
in de zojuist opgegeven directory.  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Next do Step 4 op the Installation Manual: open RU_COG.dot and fill in the address of the department in question.
+
Next do Step 4 op the Installation Manual: open RU_COG.dot ('''Word 2010:''' click on 'Add-ins' in the upper right) and choose from the menu item RU Huisstijl the option
 +
Edit User Ini Folder, enter the complete path to the directory where you copied the files in the dialog, press 'Apply'
 +
and then close this dialog. After this you can fill in the address of the department in question, these will be saved into the
 +
file RU_User_Settings.ini in the directory you have just entered.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Vanaf hier kun je verder de Gebruikershandleiding volgen. De persoonlijke profielen die je maakt, worden opgeslagen in RU_User_Settings.ini, wees dus voorzichtig met dit bestand.
+
Voor de [[Huisstijl_Office2007|RU huisstijl met Office2007]] is een aparte pagina.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
From this point onwards you can use the User Manual. The personal profiles that you make are saved in RU_User_Settings.ini, so be careful with this file.  
+
For the [[Huisstijl_Office2007|RU letter layout with Office2007]] there is a seperate page.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Meer informatie is te vinden op de [http://www.ru.nl/huisstijl/ RU huisstijl site].
+
Vanaf hier kun je verder de Gebruikershandleiding volgen. De persoonlijke profielen die je maakt, worden opgeslagen in RU_User_Settings.ini, wees dus voorzichtig met dit bestand.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
More information can be found at the [http://www.ru.nl/huisstijl/ RU Corporate Identity site].
+
From this point onwards you can use the User Manual. The personal profiles that you make are saved in RU_User_Settings.ini, so be careful with this file.  
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 15:19, 17 August 2017

RU Corporate Identity Information

General information can be found at the RU Corporate Identity site.

In September 2004, a new corporate identity has been introduced in which the name and logo of the university changed, and therefore also the layout of all printed material. For MS-Word, formats and manuals have been developed centrally. For LaTeX, C&CZ developed a RU Corporate Identity letter layout. Within ICIS, templates for RU Corporate Identity LaTeX presentations have been developed, that are also available on the C&CZ Linux systems in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rustyle/.

RU Letter Layout for Word, new version (4.1.) of December, 2005

Attach the network disk: \\software-srv\software in the following way:

Windows Explorer -> Tools -> Map Network Drive. Drive: S (or some other, free drive letter). Folder: \\software-srv\software. Check "Reconnect at logon".

Open the network disk that you just attached.

In the folder RU-Huisstijl you can find three manuals supplied by the ISC (formerly UCI): An Installation Manual, a User Manual and a Conversion Manual. The last one is only needed if one has worked with an earlier version of the templates.

Carefully read both (Dutch) manuals. The User Manual specifically expands on the different templates that are offered. Below is a short explanation how to make these templates work for yourself.

In the folder RU-Huisstijlyou can find 9 .dot files and two .ini files.

RU_Badge.dot      RU_Etiket_Large.dot   RU_Settings.ini
RU_Brief.dot      RU_Fax.dot       RU_VisiteKaartje.dot
RU_COG.dot       RU_Huisstijl.dot    RU_WithCompliments.dot
RU_Brief_MM.dot     RU_User_Settings.ini

To use the Corporate Identity for a specific department, one has to copy the files to a place where the user can write them. This could be one's own home-directory (H-disk), a directory on a network disk that can be written by somebody from the department or a directory on the local PC.

Just once, one has to do the following (see the Installation Manual, Per User Settings, page 3): Open an empty file in Word, select in the drop-down menu: Tools -> Templates and Add-Ins -> Add. Browse to the directory where RU_Huisstijl.dot has been copied to. Select the file RU_Huisstijl.dot.

Word 2010: Open the 'File' menu -> Options -> Add-Ins. Select Word add-ins from the drop-downmenu and click 'Start'. In the pop-up window 'Templates and add-ins', click 'Add'; browse to the directory where RU_Huisstijl.dot has been copied to. Select the file RU_Huisstijl.dot.

After that one has to exit Word. This makes sure that the templates can find the file RU_Settings.ini, in which address information etc. is stored. Is is essential that the file RU_Settings.ini can be found in the same folder as where RU_Huisstijl.dot can be found.

If the latest step doesn't work, the most probable cause is that the template Security settings does not allow unsigned macros. In that case open in Word Tools -> Macro -> Security and choose Average. Then every time a template file is used, a dialog box will appear that asks explicitly if you want to turn on the macros or not.

New in this version is that the macro's have been signed with a certificate. That makes it possible to add once and for all this certificate to the list of trusted certificates, after which the Macro security can be switched back to high, this also gets rid of the always appearing dialog box. To add the certificate: in the dialog box click "Details" and in the next dialog click "View Certificate" and after that "Install Certificate". After that click a few times "Next" in the wizard "Import Certificate". Finally check in Macro security "Always trust this source". After that Macro security can be switched back to high.

Next do Step 4 op the Installation Manual: open RU_COG.dot (Word 2010: click on 'Add-ins' in the upper right) and choose from the menu item RU Huisstijl the option Edit User Ini Folder, enter the complete path to the directory where you copied the files in the dialog, press 'Apply' and then close this dialog. After this you can fill in the address of the department in question, these will be saved into the file RU_User_Settings.ini in the directory you have just entered.

For the RU letter layout with Office2007 there is a seperate page.

From this point onwards you can use the User Manual. The personal profiles that you make are saved in RU_User_Settings.ini, so be careful with this file.