Difference between revisions of "Matlab"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([Licentie][License])
Line 5: Line 5:
 
=== [Licentie][License] ===
 
=== [Licentie][License] ===
  
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either[/en] Linux, Mac [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (XP, Vista, 7), [nl]maar ook evt. oudere versies) krijgen van [/nl] [en]but also older versions, from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
+
[nl]
 +
Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor ofwel Linux, Mac of voor MS-Windows (XP, Vista, 7), maar ook evt. oudere versies) krijgen van [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]].
 +
[/nl]
 +
[en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or for MS-Windows (XP, Vista, 7), but also older versions, from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]].
 +
[/en]
  
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.[/en]
+
[nl]
 +
Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Het gemiddelde over een jaar wordt hierbij bepaald door van elke week het maximum aantal gelijktijdige gebruikers te tellen. Deze maxima worden dan over het jaar gemiddeld. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.
 +
[/en]
  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  

Revision as of 14:48, 20 September 2012

Matlab

Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of The Mathworks Inc. is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.

License

A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or for MS-Windows (XP, Vista, 7), but also older versions, from C&CZ system administration.

This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like Scilab or Octave. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but are roughly EUR 50,- per year.

When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact Astrid Linssen. The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time.

Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.

Installation on a Windows PC

  • Put the license.dat, that C&CZ mailed you, somewhere on your hard disk. You can create a file called license.dat by starting Notepad and saving it as Type: "all" and Name: "license.dat". The file license.dat contains 2 lines that look like:

    SERVER matlabnew.science.ru.nl .... .....
    USE_SERVER

  • Insert the software DVD or copy the COMPLETE contents of a Matlab directory of the network drive \\install\install\science to someplace on your hard drive. Choose the 32-bit or 64-bit Windows installer, depending on your OS. You can see the OS-version by right-clicking on Computer and choosing Properties.

  • Choose "Install manually without using the Internet".
  • Check "I have the File Installation Key"
  • Enter the File Installation Key' that C&CZ sent by mail. It looks like:
     ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  • Choose "Typical Installation"
  • Point to the directory where you stored the license.dat.
  • After that, the installation should be no problem.

Installation on a Linux PC

  • Contact C&CZ for the current license file and File Installation Key.
  • Become (if you want) root
  • mkdir /usr/local/matlab
  • mkdir /usr/local/matlab/etc
  • cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat
   The license.dat looks like (2 lines!):
     SERVER matlabnew.science.ru.nl ...
     USE_SERVER
  • cd /usr/local/matlab
 • If you install from the network:
  • Copy the software to your local drive and unzip the zip file.
  • If you copy the unzipped files to another directory, make sure you preserve permission by using: cp -p
 • If you install from DVD:
  • Insert the DVD and mount /mnt/cdrom if that doesn't happen automatically.
 • Start the Linux installer, for example with: ./install
  • Choose to install '*without* using the internet'.
  • Accept the license agreement.
  • Enter the "File Installation Key" that you received from C&CZ.
  • Choose installation type "typical".
  • Install in the default installation folder.
  • Enter the path to the license.dat that you received from C&CZ. This should be: /usr/local/matlab/etc/license.dat
 • If you wish to launch Matlab simply by typing "matlab" in a terminal, you can do that by creating a link. Assuming you have installed matlab in the default installation folder this is done by (check version) sudo ln -s /usr/local/MATLAB/R2012a/bin/matlab /usr/bin/matlab

Known problems

You elected not to overwrite the contents ...

When you get the error "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ...", then you probably forgot to copy the "*common*" files from the Install network share.

Ubuntu 11.04 installation

When running the install script, you'll probably get an error like:

/lib/libc.so.6 missing

This can be fixed by creating a symbolic link:

$ (32 bit) sudo ln -s /lib/386-linux-gnu/libc.so.6 /lib
$ (64 bit) sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 /lib

Ubuntu 11.10 installation

When running the matlab, you'll probably get an error like:

/lib64/libc.so.6: not found

This can be fixed by creating a symbolic link:

$ (64 bit) sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 /lib64

Toolkit problems after upgrading to new version

A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See Mathworks help1 and Mathworks help2. A fast fix, in Matlab is:

restoredefaultpath; matlabrc

Redhat / Fedora Linux installation

If you get the error message:

/media/MATHWORKS_R2008A/update/bin/glnx86/xsetup:
error while loading shared libraries:
libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

install the missing software through something like:

root# yum install libXp.so.6


Firewalls

 • When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.