Difference between revisions of "Matlab"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(45 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
=== [Licentie][License] ===
+
=== [Matlab][Matlab] ===
  
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
  
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either[/en] Linux, Mac [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (XP, Vista, 7), [nl]maar ook evt. oudere versies) krijgen van [/nl] [en]but also older versions, from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
+
=== [Licentie][License] ===
  
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.[/en]
+
[nl]
 +
Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor Linux, Mac of MS-Windows, ook voor oudere versies  van Matlab) krijgen van [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]].
 +
[/nl]
 +
[en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]].
 +
[/en]
 +
 
 +
[nl]
 +
Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Het gemiddelde over een jaar wordt hierbij bepaald door van elke week het maximum aantal gelijktijdige gebruikers te tellen. Deze maxima worden dan over het jaar gemiddeld. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.
 +
[/en]
  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
Line 11: Line 22:
 
[nl]Op de door C&CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.[/en]
 
[nl]Op de door C&CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.[/en]
  
=== [Installatie op een Windows PC][Installation on a Windows PC] ===
+
===[Integrating Matlab in Python][Integrating Matlab in Python] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
** Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Zelf een <tt>license.dat</tt> maken, kan bv. met <tt>Kladblok/Notepad</tt>, door het bestand op te slaan als Type: "alle typen" en Naam: "license.dat". De inhoud van die <tt>license.dat</tt> bestaat uit 2 regels die er ongeveer zo uit zien:
+
Het is mogelijk Matlab te gebruiken vanuit python, zie [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
Op alle Linux clients en servers is dit al voorbereid voor Matlab R2020a en R2019b. Zie /opt/matlab-*/Matlab-Python.Readme voor details.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
** Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ mailed you, somewhere on your hard disk. You can create a file called <tt>license.dat</tt> by starting <tt>Notepad</tt> and saving it as Type: "all" and Name: "license.dat". The file <tt>license.dat</tt> contains 2 lines that look like:
+
It is possible to use Matlab in python, see [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.
 
[/en]
 
[/en]
  
        SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
+
===[Online Matlab cursus][Online Matlab course] ===
        USE_SERVER
 
  
 
[nl]
 
[nl]
** Stop de software DVD erin of kopi&euml;er de inhoud van een Matlab-map uit de netwerk-schijf <tt>\\install\install\science</tt> ergens naar de harde schijf van je PC. Pak de 32-bits of 64-bits Windows installer, afhankelijk van je OS. Je kunt zien welk OS je hebt, door rechts te klikken op Computer en dan te kijken bij Eigenschappen.
+
Als uw afdeling een Matlab-licentie heeft en u wilt Matlab interactief leren
 +
met de Matlab Academy (Mathworks Training Services), ga dan naar
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ de Matlab Academy] en maak een account aan met
 +
een e-mailadres dat eindigt op: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl of @ru.nl en gebruik de
 +
Activation Key die [[Contact|C&CZ]] kan verstrekken.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
** Insert the software DVD or copy the contents of a Matlab directory of the network drive <tt>\\install\install\science</tt> to someplace on your hard drive. Choose the 32-bit or 64-bit Windows installer, depending on your OS. You can the OS-version by right-clicking on Computer and choosing Properties.
+
If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively
 +
with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ the Matlab Academy] and create an account with
 +
an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the
 +
Activation Key that [[Contact|C&CZ]] can provide.
 
[/en]
 
[/en]
** [Kies][Choose] "Install manually without using the Internet".
 
** [Klik op][Check] "I have the File Installation Key"
 
** [nl]Geef de 'File Installation Key' die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]For MS-Windows: Enter the File Installation Key' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
 
 
        ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
 
 
** [Kies][Choose] "Typical Installation"
 
** [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl][en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
 
** [nl]Daarna zou de installatie vanzelf moeten gaan.[/nl][en]After that, the installation should be no problem.[/nl]
 
 
=== [Installatie op een Linux PC][Installation on a Linux PC] ===
 
 
** [nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentiefiles (kort en lang) en File Installation Key.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license file and File Installation Key.[/en]
 
** [nl]Wordt evt. [/nl][en]Become (if you want) [/en] <tt>root</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab/etc</tt>
 
** <tt>cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat</tt><br /> [nl]De <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit (2regels!):[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> looks like (2lines!):[/en]
 
 
          SERVER matlab.science.ru.nl ...
 
          USE_SERVER
 
 
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
 
* [nl]Als je installeert vanaf het netwerk:[/nl][en]If you install from the network:[/en]
 
** [nl]Kopieer de software naar je harde schijf en unzip het zip-bestand.[/nl][en]Copy the software to your local drive and unzip the zip file.[/en]
 
* [nl]Als je installeert van DVD:[/nl][en]If you install from DVD:[/en]
 
** [nl]Voer the DVD in en[/nl][en]Insert the DVD and[/en] <tt>mount /mnt/cdrom</tt> [nl]als dat niet automatisch gebeurt[/nl][en]if that doesn't happen automatically[/en].
 
* [nl]Start de Linux installer, accepteer de licentie, geef de "File Installation Key" en beantwoord alle vragen, bij alles kun je de standaard keuze maken. Na de installatie, bij het eerste keer opstarten van Matlab, wordt gevraagd om de software te activeren. Kies dan '*without* using the internet' en wijs de license.dat aan die je van C&CZ ontvangen hebt.[/nl][en]Start the Linux installer, accept the license agreement, enter the "File Installation Key" and answer all questions, choose the default options. After the installation, when starting Matlab for the first time, you are asked to activate the software. Choose '*without* using the internet' and point to the license.dat that you received from C&amp;CZ.[/en]
 
** <tt>umount /mnt/cdrom</tt>
 
** <tt>eject</tt>
 
  
 
==[nl]Bekende problemen:[/nl][en]Known problems[/en]==
 
==[nl]Bekende problemen:[/nl][en]Known problems[/en]==
===Ubuntu 11.04 [nl]installatie op een 32 bits pc[/nl][en]installation on a 32 bits pc[/en]===
 
[en]When running the install script, you'll probably get an error like:[/en]
 
[nl]Bij het draaien van het install script, stopt mogelijk de installatie meteen met een dergelijke melding:[/nl]
 
/lib/libc.so.6 missing
 
 
[nl]Dit kan worden opgelost door het maken van een symbolic link:[/nl]
 
[en]This can be fixed by creating a symbolic link:[/en]
 
$ sudo ln -s /lib/386-linux-gnu/libc.so.6 /lib
 
  
 
===[Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie][Toolkit problems after upgrading to new version]===
 
===[Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie][Toolkit problems after upgrading to new version]===
Line 75: Line 60:
 
[en]A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br7poxu-10 Mathworks help1] and [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br8p4gj-1 Mathworks help2]. A fast fix, in Matlab is:[/en]
 
[en]A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br7poxu-10 Mathworks help1] and [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br8p4gj-1 Mathworks help2]. A fast fix, in Matlab is:[/en]
 
  restoredefaultpath; matlabrc
 
  restoredefaultpath; matlabrc
 
===Redhat / Fedora Linux [installatie][installation]===
 
[Als je de foutmelding krijgt:][If you get the error message:]
 
 
/media/MATHWORKS_R2008A/update/bin/glnx86/xsetup:
 
error while loading shared libraries:
 
libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
 
 
[installeer dan de ontbrekende software via iets als:][install the missing software through something like:]
 
 
root# yum install libXp.so.6
 
 
 
   
 
   
 
===Firewalls===
 
===Firewalls===

Latest revision as of 01:36, 6 December 2021

Matlab

Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of The Mathworks Inc. is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.

License

A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from C&CZ system administration.

This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like Scilab or Octave. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but are roughly EUR 50,- per year.

When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact Astrid Linssen. The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time.

Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.

Integrating Matlab in Python

It is possible to use Matlab in python, see matlab-engine-for-python. On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.

Online Matlab course

If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit the Matlab Academy and create an account with an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl, @let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the Activation Key that C&CZ can provide.

Known problems

Toolkit problems after upgrading to new version

A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See Mathworks help1 and Mathworks help2. A fast fix, in Matlab is:

restoredefaultpath; matlabrc

Firewalls

  • When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.