Difference between revisions of "Matlab"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(ubuntu 11.04 installatie note)
m ([Integrating Matlab in Python][Integrating Matlab in Python])
 
(57 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
=== [Matlab][Matlab] ===
 +
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
  
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either[/en] Linux, Mac [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (XP, Vista, 7), [nl]maar ook evt. oudere versies) krijgen van [/nl] [en]but also older versions, from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
+
=== [Licentie][License] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor Linux, Mac of MS-Windows, ook voor oudere versies  van Matlab) krijgen van [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]].
 +
[/nl]
 +
[en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]].
 +
[/en]
  
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.[/en]
+
[nl]
 +
Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Het gemiddelde over een jaar wordt hierbij bepaald door van elke week het maximum aantal gelijktijdige gebruikers te tellen. Deze maxima worden dan over het jaar gemiddeld. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.
 +
[/en]
  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
Line 9: Line 22:
 
[nl]Op de door C&CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.[/en]
 
[nl]Op de door C&CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.[/en]
  
 +
===[Integrating Matlab in Python][Integrating Matlab in Python] ===
 +
 +
[nl]
 +
Het is mogelijk Matlab te gebruiken vanuit python, zie [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
Op alle Linux clients en servers is dit al voorbereid voor Matlab R2020a en R2019b. Zie /opt/matlab-*/Matlab-Python.Readme voor details.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
It is possible to use Matlab in python, see [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.
 +
[/en]
  
* Windows: [nl]installatie gaat ongeveer als volgt:[/nl] [en]installing Matlab roughly means:[/en]
+
===[Online Matlab cursus][Online Matlab course] ===
  
** [nl]Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Die <tt>license.dat</tt> bestaat uit 2 regels die er ongeveer zo uit zien:[/nl] [en]Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ sent by mail, somewhere on your hard disk. That <tt>license.dat</tt> contains 2 lines that look like:[/en]
+
[nl]
 +
Als uw afdeling een Matlab-licentie heeft en u wilt Matlab interactief leren
 +
met de Matlab Academy (Mathworks Training Services), ga dan naar
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ de Matlab Academy] en maak een account aan met
 +
een e-mailadres dat eindigt op: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl of @ru.nl en gebruik de
 +
Activation Key die [[Contact|C&CZ]] kan verstrekken.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively
 +
with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ the Matlab Academy] and create an account with
 +
an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the
 +
Activation Key that [[Contact|C&CZ]] can provide.
 +
[/en]
  
         SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
+
=== [Installatie op een Windows PC][Installation on a Windows PC] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
** Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Zelf een <tt>license.dat</tt> maken, kan bv. met <tt>Kladblok/Notepad</tt>, door het bestand op te slaan als Type: "alle typen" en Naam: "license.dat". De inhoud van die <tt>license.dat</tt> bestaat uit 2 regels die er ongeveer zo uit zien:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
** Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ mailed you, somewhere on your hard disk. You can create a file called <tt>license.dat</tt> by starting <tt>Notepad</tt> and saving it as Type: "all" and Name: "license.dat". The file <tt>license.dat</tt> contains 2 lines that look like:
 +
[/en]
 +
 
 +
         SERVER matlabnew.science.ru.nl .... .....
 
         USE_SERVER
 
         USE_SERVER
  
** [nl] Op een Windows pc, zorg er voor dat je dit als txt bestand opslaat, niet als rtf of word formaat ![/nl]
+
[nl]
[en] On a Windows pc, make sure you save this file as a txt file not as rtf or word ![/en]
+
** Stop de software DVD erin of kopi&euml;er de GEHELE inhoud van een Matlab-map uit de netwerk-schijf <tt>\\install\install\science</tt> ergens naar de harde schijf van je PC. Als je eerst het zip-file uit moet pakken, doe dat dan met 7-ZIP. Pak de 32-bits of 64-bits Windows installer, afhankelijk van je OS. Je kunt zien welk OS je hebt, door rechts te klikken op Computer en dan te kijken bij Eigenschappen.
** [nl]Stop de software DVD erin.[/nl] [en]Insert the software DVD[/en]
+
[/nl]
 +
[en]
 +
** Insert the software DVD or copy the COMPLETE contents of a Matlab directory of the network drive <tt>\\install\install\science</tt> to someplace on your hard drive. If you have to unzip, use 7-ZIP to do so. Choose the 32-bit or 64-bit Windows installer, depending on your OS. You can see the OS-version by right-clicking on Computer and choosing Properties.
 +
[/en]
 
** [Kies][Choose] "Install manually without using the Internet".
 
** [Kies][Choose] "Install manually without using the Internet".
 
** [Klik op][Check] "I have the File Installation Key"
 
** [Klik op][Check] "I have the File Installation Key"
** [nl]Voor MS-Windows: Geef de 'File Installation Key' die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]For MS-Windows: Enter the File Installation Key' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
+
** [nl]Geef de 'File Installation Key' die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]Enter the File Installation Key' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
  
 
         ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
 
         ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  
 
** [Kies][Choose] "Typical Installation"
 
** [Kies][Choose] "Typical Installation"
** [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl] [en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
+
** [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl][en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
 +
** [nl]Daarna zou de installatie vanzelf moeten gaan.[/nl][en]After that, the installation should be no problem.[/en]
  
* [nl]Linux installatie[/nl] [en]Linux installation[/en]
+
=== [Installatie op een Linux PC][Installation on a Linux PC] ===
** [nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentiefiles (kort en lang) en File Installation Key.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license files (short and long) and File Installation Key.[/en]
+
 
 +
** [nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentiefiles (kort en lang) en File Installation Key.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license file and File Installation Key.[/en]
 
** [nl]Wordt evt. [/nl][en]Become (if you want) [/en] <tt>root</tt>
 
** [nl]Wordt evt. [/nl][en]Become (if you want) [/en] <tt>root</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab/etc</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab/etc</tt>
** <tt>cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat</tt><br /> [nl]De (korte) <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit:[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> looks like:[/en]
+
** <tt>cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat</tt><br /> [nl]De <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit (2 regels!):[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> looks like (2 lines!):[/en]
  
           SERVER matlab.science.ru.nl ...
+
           SERVER matlabnew.science.ru.nl ...
 
           USE_SERVER
 
           USE_SERVER
  
 
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
** [nl]Voer the DVD in en[/nl][en]Insert the DVD and [/en]<br /><tt>mount /mnt/cdrom</tt> [nl]als dat niet automatisch gebeurt[/nl][en]if that doesn't happen automatically{/en].
+
* [nl]Als je installeert vanaf het netwerk:[/nl][en]If you install from the network:[/en]
** <tt>/mnt/cdrom/install -t</tt><br/> [nl]Accepteer de licentie, geef de "File Installation Key" en beantwoord alle vragen, bij alles kun je de standaard keuze maken. Na de installatie, bij het eerste keer opstarten van Matlab, wordt gevraagd om de software te activeren. Kies dan "*without* using the internet" en wijs de *lange* license.dat aan die je van C&CZ ontvangen hebt.[/nl][en]Accept the license agreement, enter the "File Installation Key" and answer all questions, choose the default options. After the installation, when starting Matlab for the first time, you are asked to activate the software. Choose "*without* using the internet" and point to the *long* license.dat that you received from C&amp;CZ.[/en]
+
** [nl]Kopieer de software naar je harde schijf en unzip het zip-bestand.[/nl][en]Copy the software to your local drive and unzip the zip file.[/en]
** <tt>umount /mnt/cdrom</tt>
+
** [nl]Als je de unzipped files kopieert naar een andere dir, zorg dan dat je permissie behoudt door gebruik te maken van: [/nl][en]If you copy the unzipped files to another directory, make sure you preserve permission by using: [/en]<tt>cp -p</tt>
** <tt>eject</tt>
+
* [nl]Als je installeert van DVD:[/nl][en]If you install from DVD:[/en]
 
+
** [nl]Voer the DVD in en[/nl][en]Insert the DVD and[/en] <tt>mount /mnt/cdrom</tt> [nl]als dat niet automatisch gebeurt[/nl][en]if that doesn't happen automatically[/en].
----
+
* [nl]Start de Linux installer, bijvoorbeeld met: [/nl][en]Start the Linux installer, for example with: [/en]<tt>./install</tt>  
 +
** [nl]Kies om te installeren '*without* using the internet'.[/nl][en]Choose to install '*without* using the internet'.[/en]
 +
** [nl]Accepteer de licentie.[/nl][en]Accept the license agreement.[/en]
 +
** [nl]Geef de "File Installation Key" die je van C&CZ ontvangen hebt.[/nl][en]Enter the "File Installation Key" that you received from C&amp;CZ.[/en]
 +
** [nl]Kies bij "installation type" de optie "typical".[/nl][en]Choose installation type "typical".[/en]
 +
** [nl]Kies om te installeren in de default installation folder.[/nl][en]Install in the default installation folder.[/en]
 +
** [nl]Geef nu het pad naar de license.dat die je van C&CZ ontvangen hebt. Dit pad is: [/nl][en]Enter the path to the license.dat that you received from C&amp;CZ. This should be: [/en]<tt>/usr/local/matlab/etc/license.dat</tt>
 +
* [nl]Als je graag Matlab opstart door simpelweg "matlab" in een terminal te typen, dan kan je dat voor elkaar krijgen door een link te maken. Aangenomen dat je je de "default installation folder" hebt gebruikt, kan je deze link maken via (check ook versie nummer): [/nl][en]If you wish to launch Matlab simply by typing "matlab" in a terminal, you can do that by creating a link. Assuming you have installed matlab in the default installation folder this is done by (check version) [/en]<tt> sudo ln -s /usr/local/MATLAB/R2012a/bin/matlab /usr/bin/matlab</tt>
  
 
==[nl]Bekende problemen:[/nl][en]Known problems[/en]==
 
==[nl]Bekende problemen:[/nl][en]Known problems[/en]==
===Ubuntu 11.04 [nl]installatie op een 32 bits pc[/nl][en]installation on a 32 bits pc[/en]===
 
[en]When running the install script, you'll probably get an error like:[/en]
 
[nl]Bij het draaien van het install script, stopt mogelijk de installatie meteen met een dergelijke melding:[/nl]
 
/lib/libc.so.6 missing
 
  
[nl]Dit kan worden opgelost door het maken van een symbolic link:[/nl]
+
===You elected not to overwrite the contents ...===
[en]This can be fixed by creating a symbolic link:[/en]
+
[nl]
$ sudo ln -s /lib/386-linux-gnu/libc.so.6 /lib
+
Als je de foutmelding krijgt: "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ..." dan ben je waarschijnlijk vergeten ook de "*common*" files van de Install-schijf te kopi&euml;ren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
When you get the error "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ...", then you probably forgot to copy the "*common*" files from the Install network share.
 +
[/en]
  
 
===[Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie][Toolkit problems after upgrading to new version]===
 
===[Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie][Toolkit problems after upgrading to new version]===

Latest revision as of 14:39, 2 April 2020

Matlab

Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of The Mathworks Inc. is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.

License

A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from C&CZ system administration.

This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like Scilab or Octave. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but are roughly EUR 50,- per year.

When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact Astrid Linssen. The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time.

Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.

Integrating Matlab in Python

It is possible to use Matlab in python, see matlab-engine-for-python. On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.

Online Matlab course

If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit the Matlab Academy and create an account with an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl, @let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the Activation Key that C&CZ can provide.

Installation on a Windows PC

  • Put the license.dat, that C&CZ mailed you, somewhere on your hard disk. You can create a file called license.dat by starting Notepad and saving it as Type: "all" and Name: "license.dat". The file license.dat contains 2 lines that look like:

    SERVER matlabnew.science.ru.nl .... .....
    USE_SERVER

  • Insert the software DVD or copy the COMPLETE contents of a Matlab directory of the network drive \\install\install\science to someplace on your hard drive. If you have to unzip, use 7-ZIP to do so. Choose the 32-bit or 64-bit Windows installer, depending on your OS. You can see the OS-version by right-clicking on Computer and choosing Properties.

  • Choose "Install manually without using the Internet".
  • Check "I have the File Installation Key"
  • Enter the File Installation Key' that C&CZ sent by mail. It looks like:
     ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  • Choose "Typical Installation"
  • Point to the directory where you stored the license.dat.
  • After that, the installation should be no problem.

Installation on a Linux PC

  • Contact C&CZ for the current license file and File Installation Key.
  • Become (if you want) root
  • mkdir /usr/local/matlab
  • mkdir /usr/local/matlab/etc
  • cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat
   The license.dat looks like (2 lines!):
     SERVER matlabnew.science.ru.nl ...
     USE_SERVER
  • cd /usr/local/matlab
 • If you install from the network:
  • Copy the software to your local drive and unzip the zip file.
  • If you copy the unzipped files to another directory, make sure you preserve permission by using: cp -p
 • If you install from DVD:
  • Insert the DVD and mount /mnt/cdrom if that doesn't happen automatically.
 • Start the Linux installer, for example with: ./install
  • Choose to install '*without* using the internet'.
  • Accept the license agreement.
  • Enter the "File Installation Key" that you received from C&CZ.
  • Choose installation type "typical".
  • Install in the default installation folder.
  • Enter the path to the license.dat that you received from C&CZ. This should be: /usr/local/matlab/etc/license.dat
 • If you wish to launch Matlab simply by typing "matlab" in a terminal, you can do that by creating a link. Assuming you have installed matlab in the default installation folder this is done by (check version) sudo ln -s /usr/local/MATLAB/R2012a/bin/matlab /usr/bin/matlab

Known problems

You elected not to overwrite the contents ...

When you get the error "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ...", then you probably forgot to copy the "*common*" files from the Install network share.

Toolkit problems after upgrading to new version

A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See Mathworks help1 and Mathworks help2. A fast fix, in Matlab is:

restoredefaultpath; matlabrc

Redhat / Fedora Linux installation

If you get the error message:

/media/MATHWORKS_R2008A/update/bin/glnx86/xsetup:
error while loading shared libraries:
libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

install the missing software through something like:

root# yum install libXp.so.6


Firewalls

 • When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.