Difference between revisions of "Matlab"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Integrating Matlab in Python][Integrating Matlab in Python])
 
(87 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
=== [Matlab][Matlab] ===
 +
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
  
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de DVD van Matlab (nieuwste versie Release 2007b) voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2007b) for either[/en] Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (2000, XP(x86), XP(x64), Vista(x86), Vista(x64)), [nl]maar ook evt. oudere versies) lenen bij[/nl] [en]but also older versions, can be borrowed from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
+
=== [Licentie][License] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor Linux, Mac of MS-Windows, ook voor oudere versies  van Matlab) krijgen van [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]].
 +
[/nl]
 +
[en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]].
 +
[/en]
 +
 
 +
[nl]
 +
Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Het gemiddelde over een jaar wordt hierbij bepaald door van elke week het maximum aantal gelijktijdige gebruikers te tellen. Deze maxima worden dan over het jaar gemiddeld. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.
 +
[/en]
  
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden, een licentie kost EUR 241,- ex BTW aanschaf en onderhoud, afhankelijk van het aantal gebruikers, EUR 50,- per jaar. Daarnaast heeft C&CZ enkele stand-alone "student-version R14SP1" CD's, zonder toolboxen, te koop, voor ca. EUR 60,- excl. BTW.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. Next to that, C&CZ has a few stand-alone "student-version R14SP1" CD's, without toolboxes, for sale, for about EUR 60,- excl. BTW.[/en]
+
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
  
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz CNCZ_Medewerkers astrid_|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
+
[nl]Op de door C&CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.[/en]
  
[nl]Op de door C&CZ beheerde Suns met Solaris en PCs met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the Solaris Suns and MS-Windows or Linux PCs managed by C&CZ.[/en]
+
===[Integrating Matlab in Python][Integrating Matlab in Python] ===
  
 +
[nl]
 +
Het is mogelijk Matlab te gebruiken vanuit python, zie [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
Op alle Linux clients en servers is dit al voorbereid voor Matlab R2020a en R2019b. Zie /opt/matlab-*/Matlab-Python.Readme voor details.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
It is possible to use Matlab in python, see [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.
 +
[/en]
  
[nl]De installatie gaat ongeveer als volgt:[/nl] [en]Installing Matlab roughly means:[/en]
+
===[Online Matlab cursus][Online Matlab course] ===
  
* [nl]Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Die <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit:[/nl] [en]Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ sent by mail, somewhere on your hard disk. That <tt>license.dat</tt> looks like:[/en]
+
[nl]
 +
Als uw afdeling een Matlab-licentie heeft en u wilt Matlab interactief leren
 +
met de Matlab Academy (Mathworks Training Services), ga dan naar
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ de Matlab Academy] en maak een account aan met
 +
een e-mailadres dat eindigt op: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl of @ru.nl en gebruik de
 +
Activation Key die [[Contact|C&CZ]] kan verstrekken.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively
 +
with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ the Matlab Academy] and create an account with
 +
an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the
 +
Activation Key that [[Contact|C&CZ]] can provide.
 +
[/en]
  
         SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
+
=== [Installatie op een Windows PC][Installation on a Windows PC] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
** Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Zelf een <tt>license.dat</tt> maken, kan bv. met <tt>Kladblok/Notepad</tt>, door het bestand op te slaan als Type: "alle typen" en Naam: "license.dat". De inhoud van die <tt>license.dat</tt> bestaat uit 2 regels die er ongeveer zo uit zien:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
** Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ mailed you, somewhere on your hard disk. You can create a file called <tt>license.dat</tt> by starting <tt>Notepad</tt> and saving it as Type: "all" and Name: "license.dat". The file <tt>license.dat</tt> contains 2 lines that look like:
 +
[/en]
 +
 
 +
         SERVER matlabnew.science.ru.nl .... .....
 
         USE_SERVER
 
         USE_SERVER
  
* [nl]Stop de software CD erin.[/nl] [en]Insert the software CD[/en]
+
[nl]
* [nl]Voor MS-Windows: Geef het 'Personal License Password' dat je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]For MS-Windows: Enter the Personal License Password' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
+
** Stop de software DVD erin of kopi&euml;er de GEHELE inhoud van een Matlab-map uit de netwerk-schijf <tt>\\install\install\science</tt> ergens naar de harde schijf van je PC. Als je eerst het zip-file uit moet pakken, doe dat dan met 7-ZIP. Pak de 32-bits of 64-bits Windows installer, afhankelijk van je OS. Je kunt zien welk OS je hebt, door rechts te klikken op Computer en dan te kijken bij Eigenschappen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
** Insert the software DVD or copy the COMPLETE contents of a Matlab directory of the network drive <tt>\\install\install\science</tt> to someplace on your hard drive. If you have to unzip, use 7-ZIP to do so. Choose the 32-bit or 64-bit Windows installer, depending on your OS. You can see the OS-version by right-clicking on Computer and choosing Properties.
 +
[/en]
 +
** [Kies][Choose] "Install manually without using the Internet".
 +
** [Klik op][Check] "I have the File Installation Key"
 +
** [nl]Geef de 'File Installation Key' die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]Enter the File Installation Key' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
  
         ??-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
+
         ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  
* [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl] [en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
+
** [Kies][Choose] "Typical Installation"
* [nl]Klik een paar keer op 'Next', waarna je de Documentatie CD kunt installeren, waarna je je PC mag rebooten.[/nl] [en]Click 'Next' a few times, after which you might install the Documentation CD, after which you'll have to restart your PC.[/en]
+
** [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl][en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
* [nl]De <tt>license.dat</tt> is door de installatie verhuisd naar:[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> file has been moved by the installation to:[/en]
+
** [nl]Daarna zou de installatie vanzelf moeten gaan.[/nl][en]After that, the installation should be no problem.[/en]
  
        C:\Matlab7SP2\bin\win32\license.dat (MS-Windows)
+
=== [Installatie op een Linux PC][Installation on a Linux PC] ===
        $MATLAB/etc/license.dat            (Unix)
 
  
* [nl]Linux installatie[/nl] [en]Linux installation[/en]
+
** [nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentiefiles (kort en lang) en File Installation Key.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license file and File Installation Key.[/en]
** [nl]Wordt[/nl][en]Become[/en] <tt>root</tt>
+
** [nl]Wordt evt. [/nl][en]Become (if you want) [/en] <tt>root</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab/etc</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab/etc</tt>
** <tt>cp -p license.dat /usr/local/matlab/license.dat</tt><br /> [nl]De <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit:[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> looks like:[/en]
+
** <tt>cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat</tt><br /> [nl]De <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit (2 regels!):[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> looks like (2 lines!):[/en]
  
           SERVER matlab.science.ru.nl ...
+
           SERVER matlabnew.science.ru.nl ...
 
           USE_SERVER
 
           USE_SERVER
  
[nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentie.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license file.[/en]
 
 
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
** [nl]Voer CD 1 in[/nl][en]Insert CD 1[/en]<br /><tt>mount /mnt/cdrom</tt>
+
* [nl]Als je installeert vanaf het netwerk:[/nl][en]If you install from the network:[/en]
** <tt>/mnt/cdrom/install -t</tt><br /> [nl]Accepteer de licentie en beantwoord de vragen, bij alles kun je de standaard keuze maken. Wacht op de succes melding.[/nl] [en]Accept the license agreement en answer all questions, choose the default options. Wait for succes report.[/en]
+
** [nl]Kopieer de software naar je harde schijf en unzip het zip-bestand.[/nl][en]Copy the software to your local drive and unzip the zip file.[/en]
** <tt>umount /mnt/cdrom</tt>
+
** [nl]Als je de unzipped files kopieert naar een andere dir, zorg dan dat je permissie behoudt door gebruik te maken van: [/nl][en]If you copy the unzipped files to another directory, make sure you preserve permission by using: [/en]<tt>cp -p</tt>
** <tt>eject</tt>
+
* [nl]Als je installeert van DVD:[/nl][en]If you install from DVD:[/en]
** [nl]Herhaal de bovenstaande stappen voor CD 2 en 3.[/nl] [en]Repeat the installation step described above for CD 2 and 3.[/en]
+
** [nl]Voer the DVD in en[/nl][en]Insert the DVD and[/en] <tt>mount /mnt/cdrom</tt> [nl]als dat niet automatisch gebeurt[/nl][en]if that doesn't happen automatically[/en].
 +
* [nl]Start de Linux installer, bijvoorbeeld met: [/nl][en]Start the Linux installer, for example with: [/en]<tt>./install</tt>  
 +
** [nl]Kies om te installeren '*without* using the internet'.[/nl][en]Choose to install '*without* using the internet'.[/en]
 +
** [nl]Accepteer de licentie.[/nl][en]Accept the license agreement.[/en]
 +
** [nl]Geef de "File Installation Key" die je van C&CZ ontvangen hebt.[/nl][en]Enter the "File Installation Key" that you received from C&amp;CZ.[/en]
 +
** [nl]Kies bij "installation type" de optie "typical".[/nl][en]Choose installation type "typical".[/en]
 +
** [nl]Kies om te installeren in de default installation folder.[/nl][en]Install in the default installation folder.[/en]
 +
** [nl]Geef nu het pad naar de license.dat die je van C&CZ ontvangen hebt. Dit pad is: [/nl][en]Enter the path to the license.dat that you received from C&amp;CZ. This should be: [/en]<tt>/usr/local/matlab/etc/license.dat</tt>
 +
* [nl]Als je graag Matlab opstart door simpelweg "matlab" in een terminal te typen, dan kan je dat voor elkaar krijgen door een link te maken. Aangenomen dat je je de "default installation folder" hebt gebruikt, kan je deze link maken via (check ook versie nummer): [/nl][en]If you wish to launch Matlab simply by typing "matlab" in a terminal, you can do that by creating a link. Assuming you have installed matlab in the default installation folder this is done by (check version) [/en]<tt> sudo ln -s /usr/local/MATLAB/R2012a/bin/matlab /usr/bin/matlab</tt>
 +
 
 +
==[nl]Bekende problemen:[/nl][en]Known problems[/en]==
 +
 
 +
===You elected not to overwrite the contents ...===
 +
[nl]
 +
Als je de foutmelding krijgt: "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ..." dan ben je waarschijnlijk vergeten ook de "*common*" files van de Install-schijf te kopi&euml;ren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
When you get the error "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ...", then you probably forgot to copy the "*common*" files from the Install network share.
 +
[/en]
  
----
+
===[Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie][Toolkit problems after upgrading to new version]===
 +
<nl>Een toolkit lijkt te ontbreken, maar de oorzaak is een Matlab zoekpad dat niet bijgewerkt is voor de nieuwe versie.
 +
Zie [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br7poxu-10 Mathworks help1] en
 +
[http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br8p4gj-1 Mathworks help2]. Een snelle fix, in Matlab is:</nl>
 +
[en]A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br7poxu-10 Mathworks help1] and [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br8p4gj-1 Mathworks help2]. A fast fix, in Matlab is:[/en]
 +
restoredefaultpath; matlabrc
  
[nl]Bekende problemen:[/nl][en]Known problems:[/en]
+
===Redhat / Fedora Linux [installatie][installation]===
 +
[Als je de foutmelding krijgt:][If you get the error message:]
 +
 +
/media/MATHWORKS_R2008A/update/bin/glnx86/xsetup:
 +
error while loading shared libraries:
 +
libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
  
* Firewalls:
+
[installeer dan de ontbrekende software via iets als:][install the missing software through something like:]
** [nl]Als men achter een firewall zit, moeten 2 poorten naar de server opengezet worden: 1 waar de server op luistert en 1 return portnumber. C&amp;CZ kan die portnumbers vertellen, ze kunnen wijzigen bij upgrades.[/nl] [en]When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&amp;CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.[/en]
 
** [nl]Bij gebruik van[/nl][en]Using[/en] McAfee's (VirusScan Home Edition NL v7.00.5000) HAWK (Hostile Activity Watch Kernel), [nl]met aangevinkt "HAWK voor e-mail inschakelen" krijgt men de foutmelding van[/nl] [en]with the checkbox "enable HAWK for email" checked one gets the error message from[/en] Matlab13:
 
  
            License Manager Error -15.
+
root# yum install libXp.so.6
            Cannot connect to license server
 
              The server (lmgrd) has not been started yet, or
 
              The wrong port@host or license file is being used, or the
 
              Port or hostname of the license file has been changed.
 
            Feature:    MATLAB
 
            Server name: wnever
 
            Licensepath: C:\MATLAB6p5\bin\win32\license.dat; C:\MATLAB6p5\bin\win32 - \*.lic
 
            FLEXlm error: -15,578. System Error: 10038: "WinSock: Specified socket is invalid"
 
            For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
 
  
  [nl]Er is zelfs gemeld dat alleen de-installeren van McAfee7 (en herinstalleren van McAfee6) helpt.[/nl] [en] It has even been reported that only de-installing McAfee7 (and re-installing McAfee6) solved the problem.[/en]
+
   
* Macintosh (MacOSX):
+
===Firewalls===
** [nl]pre R14: de Matlab engine en OpenGL werken niet samen, dat zorgt ervoor dat Matlab bevriest als je een 3d-plot doet. Dit is te omzeilen door het commando "opengl neverselect", dan werkt alles prima. Het is een bekend probleem, dat naar verwachting in Release 14 verholpen is.[/nl] [en]the Matlab engine and OpenGL don't work together, therefore Matlab freezes when you do a 3d-plot. There is a workaround: everything works fine when using the command "opengl neverselect". This is a known problem, expected to be solved in Release 14.[/en]
+
* [nl]Als men achter een firewall zit, moeten 2 poorten naar de server opengezet worden: 1 waar de server op luistert en 1 return portnumber. C&amp;CZ kan die portnumbers vertellen, ze kunnen wijzigen bij upgrades.[/nl] [en]When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&amp;CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.[/en]
** [nl]Voor MacOSX (10.2) is het nodig om na installatie van Matlab nog OroborOSX te updaten naar[/nl] [en]For MacOSX (10.2), after installing Matlab, one needs to upgrade OroborOSX to[/en] v0.8.5 (http://oroborosx.sourceforge.net/download.html)
 
** [nl]Voor MacOSX jaguar (10.2) de Matlab-patch runnen[/nl] [en]For MacOSX jaguar (10.2) run the Matlab-patch[/en] (http://www.mathworks.com/support/solutions/data/33053.shtml) [nl]Hierbij moeten zowel `Xfree86' als `MatLab' ge-update worden.[/nl] [en]Be sure to update both `Xfree86' and `MatLab'[/en]
 
** [nl]Dubbelklikken op `LaunchMatlab', dat zit in /applications/MATLABp6/bin/ (R16;LaunchMatlab' zorgt ervoor dat eerst OroborOSX opstart en vervolgens MatLab)[/nl] [en]Doubleclick `LaunchMatlab', which is located in applications/MATLABp6/bin/ (R16;LaunchMatlab' takes care of starting first OroborOSX en afterwards Matlab.[/en]
 
* [nl]R13 documentatie: De documentatie CD van Matlab R13 voor Windows kan alleen geinstalleerd worden na installatie van het product. Na het rebooten moet je van de product CD nog een keer het installatie programma runnen en daar moet je invullen dat je alleen de documentatie wilt installeren. Dan kun je de documentatie CD in je computer stoppen en dan werkt het allemaal zoals het hoort.[/nl] [en]Installation of the documentation CD: The documentation CD of Matlab R13 can only be installed after the product has been installed. After a reboot you have to run the install program of the product CD and fill in that you only want to install the documentation. Then insert the documentation CD and youre're almost finished.[/en]
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 13:39, 2 April 2020

Matlab

Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of The Mathworks Inc. is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.

License

A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from C&CZ system administration.

This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like Scilab or Octave. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but are roughly EUR 50,- per year.

When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact Astrid Linssen. The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time.

Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.

Integrating Matlab in Python

It is possible to use Matlab in python, see matlab-engine-for-python. On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.

Online Matlab course

If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit the Matlab Academy and create an account with an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl, @let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the Activation Key that C&CZ can provide.

Installation on a Windows PC

  • Put the license.dat, that C&CZ mailed you, somewhere on your hard disk. You can create a file called license.dat by starting Notepad and saving it as Type: "all" and Name: "license.dat". The file license.dat contains 2 lines that look like:

    SERVER matlabnew.science.ru.nl .... .....
    USE_SERVER

  • Insert the software DVD or copy the COMPLETE contents of a Matlab directory of the network drive \\install\install\science to someplace on your hard drive. If you have to unzip, use 7-ZIP to do so. Choose the 32-bit or 64-bit Windows installer, depending on your OS. You can see the OS-version by right-clicking on Computer and choosing Properties.

  • Choose "Install manually without using the Internet".
  • Check "I have the File Installation Key"
  • Enter the File Installation Key' that C&CZ sent by mail. It looks like:
     ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  • Choose "Typical Installation"
  • Point to the directory where you stored the license.dat.
  • After that, the installation should be no problem.

Installation on a Linux PC

  • Contact C&CZ for the current license file and File Installation Key.
  • Become (if you want) root
  • mkdir /usr/local/matlab
  • mkdir /usr/local/matlab/etc
  • cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat
   The license.dat looks like (2 lines!):
     SERVER matlabnew.science.ru.nl ...
     USE_SERVER
  • cd /usr/local/matlab
 • If you install from the network:
  • Copy the software to your local drive and unzip the zip file.
  • If you copy the unzipped files to another directory, make sure you preserve permission by using: cp -p
 • If you install from DVD:
  • Insert the DVD and mount /mnt/cdrom if that doesn't happen automatically.
 • Start the Linux installer, for example with: ./install
  • Choose to install '*without* using the internet'.
  • Accept the license agreement.
  • Enter the "File Installation Key" that you received from C&CZ.
  • Choose installation type "typical".
  • Install in the default installation folder.
  • Enter the path to the license.dat that you received from C&CZ. This should be: /usr/local/matlab/etc/license.dat
 • If you wish to launch Matlab simply by typing "matlab" in a terminal, you can do that by creating a link. Assuming you have installed matlab in the default installation folder this is done by (check version) sudo ln -s /usr/local/MATLAB/R2012a/bin/matlab /usr/bin/matlab

Known problems

You elected not to overwrite the contents ...

When you get the error "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ...", then you probably forgot to copy the "*common*" files from the Install network share.

Toolkit problems after upgrading to new version

A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See Mathworks help1 and Mathworks help2. A fast fix, in Matlab is:

restoredefaultpath; matlabrc

Redhat / Fedora Linux installation

If you get the error message:

/media/MATHWORKS_R2008A/update/bin/glnx86/xsetup:
error while loading shared libraries:
libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

install the missing software through something like:

root# yum install libXp.so.6


Firewalls

 • When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.