Difference between revisions of "Matlab"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (titel langtags gefixed)
 
(90 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
=== [Matlab][Matlab] ===
 +
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
 
[nl]Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.[/nl] [en]Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of [http://www.mathworks.com/ The Mathworks Inc.] is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.[/en]
  
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de DVD van Matlab (nieuwste versie Release 2007b) voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2007b) for either[/en] Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (2000, XP(x86), XP(x64), Vista(x86), Vista(x64)), [nl]maar ook evt. oudere versies) lenen bij[/nl] [en]but also older versions, can be borrowed from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
+
=== [Licentie][License] ===
 
 
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden, een licentie kost EUR 241,- ex BTW aanschaf en onderhoud, afhankelijk van het aantal gebruikers, EUR 50,- per jaar. Daarnaast heeft C&CZ enkele stand-alone "student-version R14SP1" CD's, zonder toolboxen, te koop, voor ca. EUR 60,- excl. BTW.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. Next to that, C&CZ has a few stand-alone "student-version R14SP1" CD's, without toolboxes, for sale, for about EUR 60,- excl. BTW.[/en]
 
 
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_medewerkers_astrid_|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]
 
 
 
[nl]Op de door C&CZ beheerde Suns met Solaris en PCs met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the Solaris Suns and MS-Windows or Linux PCs managed by C&CZ.[/en]
 
 
 
 
 
[nl]De installatie gaat ongeveer als volgt:[/nl] [en]Installing Matlab roughly means:[/en]
 
 
 
* [nl]Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Die <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit:[/nl] [en]Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ sent by mail, somewhere on your hard disk. That <tt>license.dat</tt> looks like:[/en]
 
 
 
        SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
 
        USE_SERVER
 
 
 
* [nl]Stop de software CD erin.[/nl] [en]Insert the software CD[/en]
 
* [nl]Voor MS-Windows: Geef het 'Personal License Password' dat je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]For MS-Windows: Enter the Personal License Password' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
 
 
 
        ??-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
 
  
* [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl] [en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
+
[nl]
* [nl]Klik een paar keer op 'Next', waarna je de Documentatie CD kunt installeren, waarna je je PC mag rebooten.[/nl] [en]Click 'Next' a few times, after which you might install the Documentation CD, after which you'll have to restart your PC.[/en]
+
Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&amp;CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor Linux, Mac of MS-Windows, ook voor oudere versies  van Matlab) krijgen van [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&amp;CZ systeembeheer]].
* [nl]De <tt>license.dat</tt> is door de installatie verhuisd naar:[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> file has been moved by the installation to:[/en]
+
[/nl]
 +
[en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&amp;CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&amp;CZ system administration]].
 +
[/en]
  
        C:\Matlab7SP2\bin\win32\license.dat (MS-Windows)
+
[nl]
        $MATLAB/etc/license.dat            (Unix)
+
Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als [http://www.scilab.org Scilab] of [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Het gemiddelde over een jaar wordt hierbij bepaald door van elke week het maximum aantal gelijktijdige gebruikers te tellen. Deze maxima worden dan over het jaar gemiddeld. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like [http://www.scilab.org Scilab] or [http://www.gnu.org/software/octave/ Octave]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.
 +
[/en]
  
* [nl]Linux installatie[/nl] [en]Linux installation[/en]
+
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&amp;CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
** [nl]Wordt[/nl][en]Become[/en] <tt>root</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>mkdir /usr/local/matlab/etc</tt>
 
** <tt>cp -p license.dat /usr/local/matlab/license.dat</tt><br /> [nl]De <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit:[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> looks like:[/en]
 
  
          SERVER matlab.science.ru.nl ...
+
[nl]Op de door C&amp;CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.[/nl] [en]Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&amp;CZ.[/en]
          USE_SERVER
 
  
[nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentie.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license file.[/en]
+
===[Integrating Matlab in Python][Integrating Matlab in Python] ===
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
 
** [nl]Voer CD 1 in[/nl][en]Insert CD 1[/en]<br /><tt>mount /mnt/cdrom</tt>
 
** <tt>/mnt/cdrom/install -t</tt><br /> [nl]Accepteer de licentie en beantwoord de vragen, bij alles kun je de standaard keuze maken. Wacht op de succes melding.[/nl] [en]Accept the license agreement en answer all questions, choose the default options. Wait for succes report.[/en]
 
** <tt>umount /mnt/cdrom</tt>
 
** <tt>eject</tt>
 
** [nl]Herhaal de bovenstaande stappen voor CD 2 en 3.[/nl] [en]Repeat the installation step described above for CD 2 and 3.[/en]
 
  
----
+
[nl]
 +
Het is mogelijk Matlab te gebruiken vanuit python, zie [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
Op alle Linux clients en servers is dit al voorbereid voor Matlab R2020a en R2019b. Zie /opt/matlab-*/Matlab-Python.Readme voor details.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
It is possible to use Matlab in python, see [https://nl.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-for-python.html matlab-engine-for-python].
 +
On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.
 +
[/en]
  
[nl]Bekende problemen:[/nl][en]Known problems:[/en]
+
===[Online Matlab cursus][Online Matlab course] ===
  
* Firewalls:
+
[nl]
** [nl]Als men achter een firewall zit, moeten 2 poorten naar de server opengezet worden: 1 waar de server op luistert en 1 return portnumber. C&amp;CZ kan die portnumbers vertellen, ze kunnen wijzigen bij upgrades.[/nl] [en]When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&amp;CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.[/en]
+
Als uw afdeling een Matlab-licentie heeft en u wilt Matlab interactief leren
** [nl]Bij gebruik van[/nl][en]Using[/en] McAfee's (VirusScan Home Edition NL v7.00.5000) HAWK (Hostile Activity Watch Kernel), [nl]met aangevinkt "HAWK voor e-mail inschakelen" krijgt men de foutmelding van[/nl] [en]with the checkbox "enable HAWK for email" checked one gets the error message from[/en] Matlab13:
+
met de Matlab Academy (Mathworks Training Services), ga dan naar
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ de Matlab Academy] en maak een account aan met
 +
een e-mailadres dat eindigt op: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl of @ru.nl en gebruik de
 +
Activation Key die [[Contact|C&CZ]] kan verstrekken.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively
 +
with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit
 +
[https://matlabacademy.mathworks.com/ the Matlab Academy] and create an account with
 +
an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl,
 +
@let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the
 +
Activation Key that [[Contact|C&CZ]] can provide.
 +
[/en]
  
            License Manager Error -15.
+
==[Bekende problemen][Known problems]==
            Cannot connect to license server
 
              The server (lmgrd) has not been started yet, or
 
              The wrong port@host or license file is being used, or the
 
              Port or hostname of the license file has been changed.
 
            Feature:    MATLAB
 
            Server name: wnever
 
            Licensepath: C:\MATLAB6p5\bin\win32\license.dat; C:\MATLAB6p5\bin\win32 - \*.lic
 
            FLEXlm error: -15,578. System Error: 10038: "WinSock: Specified socket is invalid"
 
            For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
 
  
[nl]Er is zelfs gemeld dat alleen de-installeren van McAfee7 (en herinstalleren van McAfee6) helpt.[/nl] [en] It has even been reported that only de-installing McAfee7 (and re-installing McAfee6) solved the problem.[/en]
+
===[Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie][Toolkit problems after upgrading to new version]===
* Macintosh (MacOSX):
+
<nl>Een toolkit lijkt te ontbreken, maar de oorzaak is een Matlab zoekpad dat niet bijgewerkt is voor de nieuwe versie.
** [nl]pre R14: de Matlab engine en OpenGL werken niet samen, dat zorgt ervoor dat Matlab bevriest als je een 3d-plot doet. Dit is te omzeilen door het commando "opengl neverselect", dan werkt alles prima. Het is een bekend probleem, dat naar verwachting in Release 14 verholpen is.[/nl] [en]the Matlab engine and OpenGL don't work together, therefore Matlab freezes when you do a 3d-plot. There is a workaround: everything works fine when using the command "opengl neverselect". This is a known problem, expected to be solved in Release 14.[/en]
+
Zie [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br7poxu-10 Mathworks help1] en
** [nl]Voor MacOSX (10.2) is het nodig om na installatie van Matlab nog OroborOSX te updaten naar[/nl] [en]For MacOSX (10.2), after installing Matlab, one needs to upgrade OroborOSX to[/en] v0.8.5 (http://oroborosx.sourceforge.net/download.html)
+
[http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br8p4gj-1 Mathworks help2]. Een snelle fix, in Matlab is:</nl>
** [nl]Voor MacOSX jaguar (10.2) de Matlab-patch runnen[/nl] [en]For MacOSX jaguar (10.2) run the Matlab-patch[/en] (http://www.mathworks.com/support/solutions/data/33053.shtml) [nl]Hierbij moeten zowel `Xfree86' als `MatLab' ge-update worden.[/nl] [en]Be sure to update both `Xfree86' and `MatLab'[/en]
+
[en]A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br7poxu-10 Mathworks help1] and [http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/br7ppws-1.html#br8p4gj-1 Mathworks help2]. A fast fix, in Matlab is:[/en]
** [nl]Dubbelklikken op `LaunchMatlab', dat zit in /applications/MATLABp6/bin/ (R16;LaunchMatlab' zorgt ervoor dat eerst OroborOSX opstart en vervolgens MatLab)[/nl] [en]Doubleclick `LaunchMatlab', which is located in applications/MATLABp6/bin/ (R16;LaunchMatlab' takes care of starting first OroborOSX en afterwards Matlab.[/en]
+
restoredefaultpath; matlabrc
* [nl]R13 documentatie: De documentatie CD van Matlab R13 voor Windows kan alleen geinstalleerd worden na installatie van het product. Na het rebooten moet je van de product CD nog een keer het installatie programma runnen en daar moet je invullen dat je alleen de documentatie wilt installeren. Dan kun je de documentatie CD in je computer stoppen en dan werkt het allemaal zoals het hoort.[/nl] [en]Installation of the documentation CD: The documentation CD of Matlab R13 can only be installed after the product has been installed. After a reboot you have to run the install program of the product CD and fill in that you only want to install the documentation. Then insert the documentation CD and youre're almost finished.[/en]
+
 +
===Firewalls===
 +
* [nl]Als men achter een firewall zit, moeten 2 poorten naar de server opengezet worden: 1 waar de server op luistert en 1 return portnumber. C&amp;CZ kan die portnumbers vertellen, ze kunnen wijzigen bij upgrades.[/nl] [en]When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&amp;CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.[/en]
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 18:29, 19 September 2022

Matlab

Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of The Mathworks Inc. is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.

License

A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, one can get the software and installation/licensing keys of Matlab for either Linux, Mac or MS-Windows, also for older versions of Matlab, from C&CZ system administration.

This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use a free alternative like Scilab or Octave. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. The average is determined by counting the maximum number of concurrent users in each week. These maxima are then averaged over the whole year. Maintenance costs depend on the number of users, but are roughly EUR 50,- per year.

When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact Astrid Linssen. The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time.

Matlab is available on the MS-Windows and Linux machines managed by C&CZ.

Integrating Matlab in Python

It is possible to use Matlab in python, see matlab-engine-for-python. On all Linux clients and servers this has been setup for Matlab R2020a and R2019b. See /opt/matlab*/Matlab-Python.Readme for details.

Online Matlab course

If your department has a Matlab license and you want to learn Matlab interactively with the Matlab Academy (Mathworks Training Services), visit the Matlab Academy and create an account with an email address ending in: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl, @let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl or @ru.nl, and use the Activation Key that C&CZ can provide.

Known problems

Toolkit problems after upgrading to new version

A toolkit seems to be missing, the reason might be a Matlab searchpath that has not been adjusted for the new version. See Mathworks help1 and Mathworks help2. A fast fix, in Matlab is:

restoredefaultpath; matlabrc

Firewalls

  • When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.