Difference between revisions of "Matlab"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de DVD van Matlab (nieuwste versie Release 2008a) voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2008a) for either[/en] Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (XP, Vista), [nl]maar ook evt. oudere versies) lenen bij[/nl] [en]but also older versions, can be borrowed from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
 
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de DVD van Matlab (nieuwste versie Release 2008a) voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2008a) for either[/en] Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (XP, Vista), [nl]maar ook evt. oudere versies) lenen bij[/nl] [en]but also older versions, can be borrowed from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
  
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden, een licentie kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie. Daarnaast heeft C&CZ een enkele stand-alone "student-version R14SP1" CD, zonder toolboxen, te koop, voor ca. EUR 60,- excl. BTW.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. Next to that, C&CZ has a stand-alone "student-version R14SP1" CD, without toolboxes, for sale, for about EUR 60,- excl. BTW.[/en]
+
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen het gratis alternatief [http://www.scilab.org Scilab] te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use the free alternative [http://www.scilab.org Scilab]. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. Maintenance costs depend on the number of users, but  are roughly EUR 50,- per year.[/en]
  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  

Revision as of 14:45, 21 May 2008

Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of The Mathworks Inc. is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.

A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2008a) for either Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 or for MS-Windows (XP, Vista), but also older versions, can be borrowed from C&CZ system administration.

This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. For standalone use, one can try to use the free alternative Scilab. The license purchase costs for on average 1 concurrent Matlab-user are EUR 241,- excl. VAT. Maintenance costs depend on the number of users, but are roughly EUR 50,- per year.

When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact Astrid Linssen. The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time.

Matlab is available on the Solaris Suns and MS-Windows or Linux PCs managed by C&CZ.


 • Windows: installing Matlab roughly means:
  • Put the license.dat, that C&CZ sent by mail, somewhere on your hard disk. That license.dat contains 2 lines that look like:
    SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
    USE_SERVER
  • Insert the software DVD
  • Choose "Install manually without using the Internet".
  • Check "I have the File Installation Key"
  • For MS-Windows: Enter the File Installation Key' that C&CZ sent by mail. It looks like:
     ??-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  • Choose "Typical Installation"
  • Point to the directory where you stored the license.dat.
 • Linux installation
  • Contact C&CZ for the current license file and File Installation Key.
  • Become (if you want) root
  • mkdir /usr/local/matlab
  • mkdir /usr/local/matlab/etc
  • cp -p license.dat /usr/local/matlab/license.dat
   The license.dat looks like:
     SERVER matlab.science.ru.nl ...
     USE_SERVER
  • cd /usr/local/matlab
  • Insert the DVD and
   mount /mnt/cdrom
  • /mnt/cdrom/install -t
   Accept the license agreement and answer all questions, choose the default options, except for the installation method, you should choose "Install automatically *without* using the internet". Wait for the succes report.
  • umount /mnt/cdrom
  • eject

Known problems:

 • Linux installation:
  • If you get the error message:
    /media/MATHWORKS_R2008A/update/bin/glnx86/xsetup: error while loading shared libraries: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

install the missing software through something like:

    root# yum install libXp.so.6
 • Firewalls:
  • When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.