Difference between revisions of "Matlab"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de DVD van Matlab (nieuwste versie Release 2008a) voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2008a) for either[/en] Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (XP, Vista), [nl]maar ook evt. oudere versies) lenen bij[/nl] [en]but also older versions, can be borrowed from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
 
[nl]Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de DVD van Matlab (nieuwste versie Release 2008a) voor ofwel [/ned] [en]A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2008a) for either[/en] Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 [nl]of voor[/nl][en]or for[/en] MS-Windows (XP, Vista), [nl]maar ook evt. oudere versies) lenen bij[/nl] [en]but also older versions, can be borrowed from[/en] [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ [systeembeheer][system administration]]].
  
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden, een licentie kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, EUR 50,- per jaar. Daarnaast heeft C&CZ enkele stand-alone "student-version R14SP1" CD's, zonder toolboxen, te koop, voor ca. EUR 60,- excl. BTW.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. Next to that, C&CZ has a few stand-alone "student-version R14SP1" CD's, without toolboxes, for sale, for about EUR 60,- excl. BTW.[/en]
+
[nl]Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden, een licentie kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie. Daarnaast heeft C&CZ een enkele stand-alone "student-version R14SP1" CD, zonder toolboxen, te koop, voor ca. EUR 60,- excl. BTW.[/nl] [en]This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. Next to that, C&CZ has a stand-alone "student-version R14SP1" CD, without toolboxes, for sale, for about EUR 60,- excl. BTW.[/en]
  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
 
[nl]Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met[/nl] [en]When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact[/en] [[overcncz_wieiswie_secretariaat|Astrid Linssen]]. [nl]Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.[/nl] [en] The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time. [/en]  
Line 10: Line 10:
  
  
[nl]De installatie gaat ongeveer als volgt:[/nl] [en]Installing Matlab roughly means:[/en]
+
* Windows: [nl]installatie gaat ongeveer als volgt:[/nl] [en]installing Matlab roughly means:[/en]
  
* [nl]Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Die <tt>license.dat</tt> ziet er ongeveer zo uit:[/nl] [en]Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ sent by mail, somewhere on your hard disk. That <tt>license.dat</tt> looks like:[/en]
+
** [nl]Zet de <tt>license.dat</tt>, die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Die <tt>license.dat</tt> bestaat uit 2 regels die er ongeveer zo uit zien:[/nl] [en]Put the <tt>license.dat</tt>, that C&amp;CZ sent by mail, somewhere on your hard disk. That <tt>license.dat</tt> contains 2 lines that look like:[/en]
  
 
         SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
 
         SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
 
         USE_SERVER
 
         USE_SERVER
  
* [nl]Stop de software CD erin.[/nl] [en]Insert the software CD[/en]
+
** [nl]Stop de software DVD erin.[/nl] [en]Insert the software DVD[/en]
* [nl]Voor MS-Windows: Geef het 'Personal License Password' dat je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]For MS-Windows: Enter the Personal License Password' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
+
** [Kies][Choose] "Install manually without using the Internet".
 +
** [Klik op][Check] "I have the File Installation Key"
 +
** [nl]Voor MS-Windows: Geef de 'File Installation Key' die je via mail van C&amp;CZ ontvangen hebt, van de vorm:[/nl] [en]For MS-Windows: Enter the File Installation Key' that C&amp;CZ sent by mail. It looks like:[/en]
  
 
         ??-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
 
         ??-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  
* [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl] [en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
+
** [Kies][Choose] "Typical Installation"
* [nl]Klik een paar keer op 'Next', waarna je de Documentatie CD kunt installeren, waarna je je PC mag rebooten.[/nl] [en]Click 'Next' a few times, after which you might install the Documentation CD, after which you'll have to restart your PC.[/en]
+
** [nl]Wijs de map waar je de <tt>license.dat</tt> bewaard hebt, aan.[/nl] [en]Point to the directory where you stored the <tt>license.dat</tt>.[/en]
* [nl]De <tt>license.dat</tt> is door de installatie verhuisd naar:[/nl] [en]The <tt>license.dat</tt> file has been moved by the installation to:[/en]
 
 
 
        C:\Matlab7SP2\bin\win32\license.dat (MS-Windows)
 
        $MATLAB/etc/license.dat            (Unix)
 
  
 
* [nl]Linux installatie[/nl] [en]Linux installation[/en]
 
* [nl]Linux installatie[/nl] [en]Linux installation[/en]
Line 40: Line 38:
 
  [nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentie.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license file.[/en]
 
  [nl]Neem contact op met C&amp;CZ voor de huidige licentie.[/nl] [en]Contact C&amp;CZ for the current license file.[/en]
 
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
 
** <tt>cd /usr/local/matlab</tt>
** [nl]Voer CD 1 in[/nl][en]Insert CD 1[/en]<br /><tt>mount /mnt/cdrom</tt>
+
** [nl]Voer the DVD in en[/nl][en]Insert the DVD and [/en]<br /><tt>mount /mnt/cdrom</tt>
 
** <tt>/mnt/cdrom/install -t</tt><br /> [nl]Accepteer de licentie en beantwoord de vragen, bij alles kun je de standaard keuze maken. Wacht op de succes melding.[/nl] [en]Accept the license agreement en answer all questions, choose the default options. Wait for succes report.[/en]
 
** <tt>/mnt/cdrom/install -t</tt><br /> [nl]Accepteer de licentie en beantwoord de vragen, bij alles kun je de standaard keuze maken. Wacht op de succes melding.[/nl] [en]Accept the license agreement en answer all questions, choose the default options. Wait for succes report.[/en]
 
** <tt>umount /mnt/cdrom</tt>
 
** <tt>umount /mnt/cdrom</tt>
 
** <tt>eject</tt>
 
** <tt>eject</tt>
** [nl]Herhaal de bovenstaande stappen voor CD 2 en 3.[/nl] [en]Repeat the installation step described above for CD 2 and 3.[/en]
 
  
 
----
 
----
Line 65: Line 62:
 
             For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
 
             For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
  
[nl]Er is zelfs gemeld dat alleen de-installeren van McAfee7 (en herinstalleren van McAfee6) helpt.[/nl] [en] It has even been reported that only de-installing McAfee7 (and re-installing McAfee6) solved the problem.[/en]
+
[nl]Er is zelfs gemeld dat alleen de-installeren van McAfee7 (en herinstalleren van McAfee6) helpt.[/nl] [en] It has even been reported that only de-installing McAfee7 (and re-installing McAfee6) solved the problem.[/en]
 
* Macintosh (MacOSX):
 
* Macintosh (MacOSX):
 
** [nl]pre R14: de Matlab engine en OpenGL werken niet samen, dat zorgt ervoor dat Matlab bevriest als je een 3d-plot doet. Dit is te omzeilen door het commando "opengl neverselect", dan werkt alles prima. Het is een bekend probleem, dat naar verwachting in Release 14 verholpen is.[/nl] [en]the Matlab engine and OpenGL don't work together, therefore Matlab freezes when you do a 3d-plot. There is a workaround: everything works fine when using the command "opengl neverselect". This is a known problem, expected to be solved in Release 14.[/en]
 
** [nl]pre R14: de Matlab engine en OpenGL werken niet samen, dat zorgt ervoor dat Matlab bevriest als je een 3d-plot doet. Dit is te omzeilen door het commando "opengl neverselect", dan werkt alles prima. Het is een bekend probleem, dat naar verwachting in Release 14 verholpen is.[/nl] [en]the Matlab engine and OpenGL don't work together, therefore Matlab freezes when you do a 3d-plot. There is a workaround: everything works fine when using the command "opengl neverselect". This is a known problem, expected to be solved in Release 14.[/en]

Revision as of 17:23, 3 April 2008

Matlab, a `matrix laboratory' for interactive scientific calculations of The Mathworks Inc. is an integrated software package, it combines numeric calculations, data visualization and a programming language.

A number of departments in the university have bought shares in the network license that C&CZ has arranged for the use of Matlab. When one has bought a share, the installation DVD of Matlab (latest version Release 2008a) for either Linux x86, Linux x86_64, Mac (PPC), Mac (Intel), Sun SPARC Solaris10 or for MS-Windows (XP, Vista), but also older versions, can be borrowed from C&CZ system administration.

This network license with a lot of toolboxes can only be used by computers on the Internet. Next to that, C&CZ has a stand-alone "student-version R14SP1" CD, without toolboxes, for sale, for about EUR 60,- excl. BTW.

When a department regularly uses Matlab without yet having bought a share in the network license, one should contact Astrid Linssen. The use of Matlab is logged on the license server. At the end of each year C&CZ calculates the average peak-use per week of each department, this should correspond to the number of Matlab-licenses bought. During the highest peak-use a department thus uses more licenses than bought, but this is no problem due to the shared network license: not all departments peak at the same time.

Matlab is available on the Solaris Suns and MS-Windows or Linux PCs managed by C&CZ.


 • Windows: installing Matlab roughly means:
  • Put the license.dat, that C&CZ sent by mail, somewhere on your hard disk. That license.dat contains 2 lines that look like:
    SERVER matlab.science.ru.nl .... .....
    USE_SERVER
  • Insert the software DVD
  • Choose "Install manually without using the Internet".
  • Check "I have the File Installation Key"
  • For MS-Windows: Enter the File Installation Key' that C&CZ sent by mail. It looks like:
     ??-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  • Choose "Typical Installation"
  • Point to the directory where you stored the license.dat.
 • Linux installation
  • Become root
  • mkdir /usr/local/matlab
  • mkdir /usr/local/matlab/etc
  • cp -p license.dat /usr/local/matlab/license.dat
   The license.dat looks like:
     SERVER matlab.science.ru.nl ...
     USE_SERVER
 Contact C&CZ for the current license file.
  • cd /usr/local/matlab
  • Insert the DVD and
   mount /mnt/cdrom
  • /mnt/cdrom/install -t
   Accept the license agreement en answer all questions, choose the default options. Wait for succes report.
  • umount /mnt/cdrom
  • eject

Known problems:

 • Firewalls:
  • When one is separated from the license server by a firewall, one needs to open 2 ports: one on which the license server is listening and 1 return portnumber. Contact C&CZ for details, the portnumbers might change due to an upgrade of Matlab.
  • Using McAfee's (VirusScan Home Edition NL v7.00.5000) HAWK (Hostile Activity Watch Kernel), with the checkbox "enable HAWK for email" checked one gets the error message from Matlab13:
      License Manager Error -15.
      Cannot connect to license server
       The server (lmgrd) has not been started yet, or
       The wrong port@host or license file is being used, or the
       Port or hostname of the license file has been changed.
      Feature:  MATLAB
      Server name: wnever
      Licensepath: C:\MATLAB6p5\bin\win32\license.dat; C:\MATLAB6p5\bin\win32 - \*.lic
      FLEXlm error: -15,578. System Error: 10038: "WinSock: Specified socket is invalid"
      For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,

It has even been reported that only de-installing McAfee7 (and re-installing McAfee6) solved the problem.

 • Macintosh (MacOSX):
  • the Matlab engine and OpenGL don't work together, therefore Matlab freezes when you do a 3d-plot. There is a workaround: everything works fine when using the command "opengl neverselect". This is a known problem, expected to be solved in Release 14.
  • For MacOSX (10.2), after installing Matlab, one needs to upgrade OroborOSX to v0.8.5 (http://oroborosx.sourceforge.net/download.html)
  • For MacOSX jaguar (10.2) run the Matlab-patch (http://www.mathworks.com/support/solutions/data/33053.shtml) Be sure to update both `Xfree86' and `MatLab'
  • Doubleclick `LaunchMatlab', which is located in applications/MATLABp6/bin/ (R16;LaunchMatlab' takes care of starting first OroborOSX en afterwards Matlab.
 • Installation of the documentation CD: The documentation CD of Matlab R13 can only be installed after the product has been installed. After a reboot you have to run the install program of the product CD and fill in that you only want to install the documentation. Then insert the documentation CD and youre're almost finished.