Difference between revisions of "Mathematica"

From Cncz
Jump to: navigation, search
 
(13 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
[ned]
 
[ned]
Een aantal afdelingen binnen de RU heeft gezamenlijk een netwerk-licentie gekocht voor het kleinschalig gelijktijdig gebruik van Mathematica. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de CD's en installatiehandleiding van Mathematica lenen bij [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]].  
+
C&CZ betaalt de netwerk-licentie gekocht voor het kleinschalig gelijktijdig gebruik van Mathematica binnen FNWI. Bij [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]] zijn de installatie- en licentie-informatie te krijgen.
 
[/ned]
 
[/ned]
 
[eng]
 
[eng]
A number of departments within the RU together bought a network-license for the concurrent use (by a small number of people) of Mathematica.
+
C&CZ pays for the network license for the concurrent use (by a small number of people) of Mathematica within the Faculty of Science.
If a department contributes to the payment of the license, one can borrow the installation CDs of Mathematica from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]].
+
One can get the installation and license information from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]].
 
[/eng]
 
[/eng]
 
[ned]
 
De huidige versie is 5.2, met CDs voor Windows, Linux, Macintosh OSX en Unix (2 CDs). De CDs zijn zowel geschikt voor netwerk-installatie als voor single-machine installatie. Ook oudere versies (5.2, 5.1.1, 5.1, 5.0.1, 5.0, 4.2, 4.1, 3.0) zijn nog aanwezig. ''The Mathematica Book, 5th edition'' ligt ter inzage bij C&CZ.
 
[/ned]
 
[eng]
 
The current version is 6, with CDs for Windows, Linux, Macintosh OSX and Unix (2 CDs). The CDs can be used for network as well as standalone installation. Older versions (5.2, 5.1.1, 5.1, 5.0.1, 5.0, 4.2, 4.1, 3.0) are available too. ''The Mathematica Book, 5th edition'' can be viewed at C&CZ.
 
[/eng]
 
 
[nl]
 
Het gebruik van Mathematica via de license server wordt gelogd. Als een afdeling structureel gebruik maakt van Mathematica, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met [[overcncz_wieiswie_kees_|Kees Keijzers]].
 
[/nl]
 
[en]
 
The use of Mathematica is logged by the license-server. If a department regularly uses Mathematica without having participated in the license, one
 
can contact [[overcncz_wieiswie_kees_|Kees Keijzers]].
 
[/en]
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Op de door C&CZ beheerde Suns en Linux PCs is Mathematica in het standaard zoekpad te vinden. Op de MS-Windows PCs is Mathematica op de S-schijf (winxp-software) beschikbaar.
+
Het gebruik van Mathematica via de license server wordt gelogd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On the Suns and Linux PCs that are managed by C&CZ, Mathematica can be found in the standard searchpath. On MS-Windows PCs Mathematica can be found on the S-disk (winxp-software).
+
The use of Mathematica is logged by the license server.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Om Mathematica onder Linux/Unix te gebruiken kan het nodig zijn om het X11 fontpad van het werkstation (de X server) aan te passen via: <tt>xset fp+ tcp/font-srv.science.ru.nl:7100</tt>. Het fontpad terugzetten kan met: <tt>xset fp default</tt>.
+
Op de door C&amp;CZ beheerde Linux PCs is Mathematica in /vol/mathematica te vinden. Op de MS-Windows PCs is Mathematica op de S-schijf (software) beschikbaar.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
To use Mathematica under Linux/Unix, it might be necessary to adjust the X11 font path of the workstation (the X server) through: <tt>xset fp+ tcp/font-srv.science.ru.nl:7100</tt>. If you would like to reset your font path, use: <tt>xset fp default</tt>.
+
On the Linux PCs that are managed by C&amp;CZ, Mathematica can be found in /vol/mathematica. On MS-Windows PC's Mathematica can be found on the S-disk (software).
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 00:34, 6 December 2021

Mathematica is a mathematical software package made by Wolfram Research.

C&CZ pays for the network license for the concurrent use (by a small number of people) of Mathematica within the Faculty of Science. One can get the installation and license information from C&CZ system administration.

The use of Mathematica is logged by the license server.

On the Linux PCs that are managed by C&CZ, Mathematica can be found in /vol/mathematica. On MS-Windows PC's Mathematica can be found on the S-disk (software).