Difference between revisions of "Mathematica"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
m
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
[ned]
 
[ned]
Een aantal afdelingen binnen de RU heeft gezamenlijk een netwerk-licentie gekocht voor het kleinschalig gelijktijdig gebruik van Mathematica. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men de CD's en installatiehandleiding van Mathematica lenen bij [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]].  
+
Een klein aantal afdelingen binnen FNWI heeft gezamenlijk een netwerk-licentie gekocht voor het kleinschalig gelijktijdig gebruik van Mathematica. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men bij [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ systeembeheer]] de installatie- en licentie-informatie krijgen. Incidenteel gebruik door anderen is toegestaan, omdat ook C&CZ 1 licentie aangeschaft heeft.
 
[/ned]
 
[/ned]
 
[eng]
 
[eng]
A number of departments within the RU together bought a network-license for the concurrent use (by a small number of people) of Mathematica.
+
A small number of departments within the Faculty of Science together bought a network license for the concurrent use (by a small number of people) of Mathematica.
If a department contributes to the payment of the license, one can borrow the installation CDs of Mathematica from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]].
+
If a department contributes to the payment of the license, one can get the installation and license information from [[overcncz_wieiswie_systeembeheer|C&CZ system administration]]. Incidental use by others is possible too, because C&CZ also bought 1 license.
 
[/eng]
 
[/eng]
 
[ned]
 
De huidige versie is 8, met CDs voor Windows, Linux-32bit en Solaris/Linux-IA64. C&CZ kan evt. CD's voor andere bedrijfssystemen ophalen en branden. De CDs zijn zowel geschikt voor netwerk-installatie als voor single-machine installatie. Ook oudere versies (7, 6, 5) zijn nog aanwezig. ''The Mathematica Book, 5th edition'' ligt ter inzage bij C&CZ.
 
[/ned]
 
[eng]
 
The current version is 8, with CDs for Windows, Linux-32bit and Solaris/Linux-IA64. C&CZ can download and burn CDs for other operating systems. The CDs can be used for network as well as standalone installation. Older versions (7, 6, 5) are available too. ''The Mathematica Book, 5th edition'' can be viewed at C&CZ.
 
[/eng]
 
 
[nl]
 
Het gebruik van Mathematica via de license server wordt gelogd. Als een afdeling structureel gebruik maakt van Mathematica, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met [[Gebruiker:Polman|Ben Polman]]. Hierbij is van belang hoeveel gelijktijdige gebruikerslicenties men aan wil schaffen en of er alleen MS-Windows wordt gebruikt of ook andere bedrijfssystemen als Linux/MacOS/Unix.
 
[/nl]
 
[en]
 
The use of Mathematica is logged by the license-server. If a department regularly uses Mathematica without having participated in the license, one
 
can contact [[Gebruiker:Polman|Ben Polman]]. The number of concurrent user licenses should be stated and whether only MS-Windows is used or also other operating systems like Linux/MacOS/Unix.
 
[/en]
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Op de door C&CZ beheerde Linux PCs is Mathematica in het standaard zoekpad te vinden. Op de MS-Windows PCs is Mathematica op de S-schijf (xpsoftware) beschikbaar.
+
Het gebruik van Mathematica via de license server wordt gelogd. Als een afdeling structureel gebruik maakt van Mathematica, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met [[Gebruiker:Polman|Ben Polman]]. Hierbij is van belang hoeveel gelijktijdige gebruikerslicenties men aan wil schaffen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On the Linux PCs that are managed by C&CZ, Mathematica can be found in the standard searchpath. On MS-Windows PCs Mathematica can be found on the S-disk (xpsoftware).
+
The use of Mathematica is logged by the license server. If a department regularly uses Mathematica without having participated in the license, one
 +
can contact [[Gebruiker:Polman|Ben Polman]]. The number of concurrent user licenses should be stated.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Om Mathematica onder Linux te gebruiken kan het nodig zijn om het X11 fontpad van het werkstation (de X server) aan te passen via: <tt>xset fp+ tcp/font-srv.science.ru.nl:7100</tt>. Het fontpad terugzetten kan met: <tt>xset fp default</tt>.
+
Op de door C&amp;CZ beheerde Linux PCs is Mathematica in /vol/mathematica te vinden. Op de MS-Windows PCs is Mathematica op de S-schijf (software) beschikbaar.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
To use Mathematica under Linux, it might be necessary to adjust the X11 font path of the workstation (the X server) through: <tt>xset fp+ tcp/font-srv.science.ru.nl:7100</tt>. If you would like to reset your font path, use: <tt>xset fp default</tt>.
+
On the Linux PCs that are managed by C&amp;CZ, Mathematica can be found in /vol/mathematica. On MS-Windows PC's Mathematica can be found on the S-disk (software).
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Revision as of 11:22, 17 October 2017

Mathematica is a mathematical software package made by Wolfram Research.

A small number of departments within the Faculty of Science together bought a network license for the concurrent use (by a small number of people) of Mathematica. If a department contributes to the payment of the license, one can get the installation and license information from C&CZ system administration. Incidental use by others is possible too, because C&CZ also bought 1 license.

The use of Mathematica is logged by the license server. If a department regularly uses Mathematica without having participated in the license, one can contact Ben Polman. The number of concurrent user licenses should be stated.

On the Linux PCs that are managed by C&CZ, Mathematica can be found in /vol/mathematica. On MS-Windows PC's Mathematica can be found on the S-disk (software).