Difference between revisions of "Maple"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(13 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een site-licentie afgesloten heeft via[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a site-license through[/en] [http://www.candiensten.nl/ CANdiensten].
+
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een licentie afgesloten heeft[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a license[/en].
  
[Het contract werd de afgelopen jaren steeds met een looptijd van 3 jaar afgelsoten, waarbij we steeds een licentiefile voor 1 jaar kregen.][In the past the contract was always valid for 3 years, with license files that were valid for 1 year.]  
+
[nl]
[De huidige licentie loopt tot januari 2010.][The current license run until January, 2010.]
+
De licentie van Maple is een 4-gebruikers licentie.
 
 
[nl]Medewerkers en studenten van de B-faculteit mogen Maple ook thuis gratis gebruiken.
 
 
 
De andere faculteiten hebben niet meebetaald aan deze licentie. Voor hen geldt dat beperkt gebruik zonder betaling is toegestaan. Grootschaliger gebruik kan afgekocht worden bij C&CZ tegen een voor beide partijen gunstige prijs.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
+
[en]
[en]Staff and students of the Faculty of Science (FNWI) may use Maple freely on campus and at home.
+
The license of Maple is a 4-user license.
 
 
The other faculties have not paid for the license. Therefore they may are only allowed to use Maple incidentally without paying for the license. If they start to regularly use Maple, they have to buy a license from C&CZ for a price that is a good deal for both parties.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
[nl]De DVD van Maple 13 voor Windows, Linux, Macintosh en Solaris is te leen bij[/nl] [en]The DVD of Maple 13 for Windows, Linux,  Macintosh and Solaris can be borrowed from[/en] C&CZ [systeembeheer][system administration].
 
 
[nl] Ook oudere versies zijn nog beschikbaar. [/nl][en] Older versions are also available. [/en]
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 01:25, 6 December 2021

Maple by Waterloo Maple's Maplesoft is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a license.

The license of Maple is a 4-user license.