Difference between revisions of "Maple"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een site-licentie afgesloten heeft via[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a site-license through[/en] [http://www.candiensten.nl/ CANdiensten].
+
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een licentie afgesloten heeft[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a license[/en].
  
[Het contract werd de afgelopen jaren steeds met een looptijd van 3 jaar afgelsoten, waarbij we steeds een licentiefile voor 1 jaar kregen.][In the past the contract was always valid for 3 years, with license files that were valid for 1 year.]
+
[nl]
[Het huidige contract en de huidige licentie lopen tot januari 2009.][The current contractt and license run until January, 2009.]
+
De licentie van Maple is een 4-gebruikers licentie. Hiervan worden 3 licenties betaald door HEF en Wiskunde. Doordat [http://wiki.science.ru.nl/cncz C&CZ] ook 1 licentie betaalt, kan elke FNWI-medewerker en -student incidenteel Maple gebruiken. Belangstellenden die Maple vaker willen gebruiken, kunnen zich melden bij [[Contact|C&CZ]].
 
 
[nl]Medewerkers en studenten van de B-faculteit mogen Maple ook thuis gratis gebruiken.
 
 
 
De andere faculteiten hebben niet meebetaald aan deze licentie. Voor hen geldt dat beperkt gebruik is zonder betaling is  toegestaan.
 
Grootschaliger gebruik kan afgekocht worden bij C&CZ tegen een voor beide partijen gunstige prijs.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
+
[en]
[en]Staff and students of the Faculty of Science (FNWI) may use Maple freely on campus and at home.
+
The license of Maple is a 4-user license. Of these, 4 are financed by the departments HEF and Mathematics. Because 1 license is paid by [http://wiki.science.ru.nl/cncz C&CZ], all FNWI employees and students are allowed to use Maple once in a while. If you want to use Maple more often, please contact [[Contact|C&CZ]].
 
 
The other faculties have not paid for the license. Therefore they may are only allowed to use Maple incidentally without paying
 
for the license. If they start to regularly use Maple, they have to buy a license from C&CZ for a
 
price that is a good deal for both parties.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
[nl]De CD's van Maple 11 voor ofwel Windows, Linux, Macintosh of Solaris zijn te leen bij[/nl] [en]The CD's of Maple 11 for either Windows, Linux,  Macintosh or Solaris can be borrowed from[/en] C&CZ [systeembeheer][system administration].
 
[nl]Na installatie dient men nog de update naar versie 11.01 uit te voeren met behulp van de[/nl]
 
[en]After installation one has to do the update to version 11.01 with help of the[/en]
 
[http://www.maplesoft.com/support/downloads/ Maple support website].
 
 
[nl] Ook oudere versies zijn nog beschikbaar. [/nl][en] Older versions are also available. [/en]
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 17:47, 30 March 2021

Maple by Waterloo Maple's Maplesoft is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a license.

The license of Maple is a 4-user license. Of these, 4 are financed by the departments HEF and Mathematics. Because 1 license is paid by C&CZ, all FNWI employees and students are allowed to use Maple once in a while. If you want to use Maple more often, please contact C&CZ.